Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mở rộng thị trường du lịch cho công ty dịch vụ du lịch Bến Thành đến năm 2010

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, du lịch được xem là một “ngành công nghiệp không khói” và là một trong những ngành dịch vụ quan trọng, đem lại hiệu quả cao đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Với cảnh quan và hệ sinh thái điển hình của khu vực nhiệt đới-ẩm; với bề dày lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; với nền văn hóa đa dạng của 54 dân tộc anh em Việt Nam rất có tiềm năng để phát triển du lịch. Đại hội IX cuả Đảng đã xác định: “phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ” và coi “phát triển du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế – xã hội nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành ra đời vào thời điểm mà cả nước đang thực hiện chủ trương đổi mới và mở cửa của Đảng và Nhà nước, đây là năm mà ngành du lịch Việt Nam mở một đợt tổng diễn tập cho kỷ nguyên phát triển du lịch trong cả nước và cũng là năm mà du khách đến Việt Nam du lịch và tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Trải qua 15 năm hoạt động, Công ty Dịch vụ Du Lịch Bến Thành đã không ngừng phát triển và trưởng thành, đạt được những kết quả và thành tích nhất định trong hoạt động SXKD, nhiều năm liền được trao tặng danh hiệu “Công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam”. Tuy nhiên, ngành Du lịch Việt Nam nói chung và Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành nói riêng còn non trẻ, thiếu nhiều kinh nghiệm và chuyên môn về hoạt động kinh doanh của mình trong môi trường cạnh tranh đặc biệt là trong việc tìm kiếm, mở rộng và phát triển thị trường, một lĩnh vực mà nhiều công ty du lịch trong khu vực và các nước phương Tây thực hiện rất thuần thục. Việt Nam lại đang tăng tốc quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đó là một xu thế khách quan, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho kinh doanh du lịch, song bên cạnh đó công ty phải chịu áp lực của sự cạnh tranh mỗi ngày một gay gắt. Để có thể tồn tại và phát triển, công ty phải có những chính sách kinh doanh đúng đắn nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh doanh quốc tế. Chính vì vậy, đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mở rộng thị trường du lịch cho Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành đến năm 2010” có ý nghĩa cấp thiết với mong muốn góp phần cùng công ty nâng cao sức cạnh tranh để hội nhập thành công với kinh tế khu vực và thế giới. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở vận dụng các cơ sở lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động du lịch, phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của 2 Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành, luận văn nhằm mục đích đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mở rộng thị trường du lịch cho Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành đến năm 2010. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành hoạt động trong nhiều lĩnh vực: dịch vụ du lịch, thương mại XNK, đầu tư, dịch vụ việc làm và xuất khẩu lao động Trong đó, dịch vụ du lịch là lĩnh vực kinh doanh chính, được xác định là mũi nhọn chiến lược của công ty, các lĩnh vực khác là nhằm để hổ trợ, phục vụ cho lĩnh vực này. Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, đối tượng và phạm vi nghiên cứu chỉ đối với hoạt động du lịch lữ hành. Thời gian đề xuất giải pháp từ 2005 đến 2010. Thời gian nghiên cứu chủ yếu từ năm 2000 đến 2004. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp khảo sát thực tế để đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành, đồng thời dựa trên những kinh nghiệm của một số công ty du lịch nước ngoài và vận dụng những cơ sở khoa học về nâng cao năng lực cạnh tranh để đưa ra các giải pháp phù hợp. 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Đề tài làm căn cứ và tài liệu tham khảo để Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành có thể vận dụng trong quá trình hoạt động của mình. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong hoạt động du lịch. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mở rộng thị trường du lịch cho Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành đến năm 2010. 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 1.1 LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1. Khái niệm và bản chất của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường Cạnh tranh là một khái niệm rộng, không những tồn tại trong lĩnh vực kinh tế mà còn tồn tại trong lĩnh vực xã hội. Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh được hiểu là sự cố gắng giành lấy phần hơn, phần thắng về mình, là sự đấu tranh giữa các quốc gia, các doanh nghiệp, các sản phẩm. Cạnh tranh một mặt thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển, nâng cao trình độ của các lực lượng sản xuất, góp phần tích cực cho các công ty đạt được mục đích kinh doanh của mình; mặt khác, cạnh tranh cũng mang tính chất đào thải, thị trường chỉ chấp nhận những công ty hoạt động phù hợp với quy luật của nó. Bản chất của cạnh tranh trên thị trường không phải là diệt trừ đối thủ của mình mà chính là phải mang lại cho khách hàng những giá trị cao hơn hoặc mới lạ hơn để khách hàng lựa chọn mình chứ không phải là lựa chọn đối thủ cạnh tranh của mình. Quá trình cạnh tranh là một quá trình tiếp diễn không ngừng để doanh nghiệp phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Điều đó có nghĩa là không có giá trị nào có thể giữ nguyên trạng thái để trường tồn vĩnh viễn mà mỗi ngày phải có thêm một mới lạ. Nói cách khác, trong cuộc tranh tài để phục vụ khách hàng mỗi ngày một tốt hơn, doanh nghiệp nào hài lòng với vị thế đang có trên thương trường sẽ rơi vào tình trạng tụt hậu và sẽ bị đào thải. 1.1.2. Năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh 1.1.2.1 Năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh là một thuật ngữ được sử dụng rất rộng rãi ở nhiều cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một khái niệm cũng như một thước đo thống nhất về năng lực cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh được đánh giá theo nhiều quan điểm khác nhau. Theo quan điểm cổ điển dựa trên lý thuyết thương mại truyền thống thì năng lực cạnh tranh của một ngành hay một công ty được xem xét qua lợi thế so sánh về chi phí và năng suất. Tổ chức nào đạt được chi phí thấp, năng suất cao sẽ giành được thắng lợi trong cạnh tranh, chiếm lĩnh được thị trường, thu được nhiều lợi nhuận và do đó những biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thường tập trung vào trọng tâm hạ thấp chi phí, nâng cao năng suất. Theo quan điểm “Quản trị chiến lược” của Michael Porter thì năng lực cạnh tranh của công ty phụ thuộc vào khả năng khai thác các năng lực độc đáo của mình 4 để tạo sản phẩm có giá trị thấp và sựï dị biệt của sản phẩm, tức bao gồm cả các yếu tố vô hình. Mỗi công ty đều phải xây dựng chiến lược cạnh tranh liên quan tới việc xác định vị trí của công ty để phát huy các năng lực trước các lực lượng cạnh tranh như: đối thủ tiềm năng, đối thủ hiện tại, sản phẩm thay thế, khách hàng và nhà cung cấp. Từ các quan điểm trên có thể hiểu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với các đối thủ khác trong việc thỏa mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ích ngày càng cao cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước. 1.1.2.2 Lợi thế cạnh tranh Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh thì trước tiên doanh nghiệp cần xác định lợi thế cạnh tranh của mình so với đối thủ làm cơ sở thực thi các giải pháp chiến lược phát huy lợi thế cạnh tranh và khai thác nội lực. Lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp là những gì làm cho doanh nghiệp nổi bật hay khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Đó chính là những thế mạnh mà doanh nghiệp có được trong khi đối thủ cạnh tranh không cóù hoặc doanh nghiệp khai thác tốt hơn, làm tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Việc duy trì và tạo dựng lợi thế cạnh tranh so với đối thủ sẽ quyết định rất lớn đến sự thành công của một tổ chức. Người ta đưa ra 6 lĩnh vực cơ bản tạo nên sự vượt trội hay ưu thế cạnh tranh của một doanh nghiệp. Sự vượt trội này thể hiện đối với chính bản thân doanh nghiệp và cả so với các đối thủ cạnh tranh, đó là: chất lượng sản phẩm, chất lượng thời gian, chất lượng không gian, chất lượng dịch vụ, chất lượng thương hiệu và chất lượng giá cả. Theo quan điểm truyền thống cổ điển, lợi thế cạnh tranh thường được nhấn mạnh ở các nhân tố sản xuất như : đất đai, vốn và lao động – những yếu tố thuộc tài sản hữu hình và họ coi đó là những nhân tố quan trọng để tạo ra những lợi thế cạnh tranh. Theo Michael Porter thì chi phí và sự sẵn có của các yếu tố sản xuất chỉ là một trong nhiều nguồn lực tại chỗ quyết định lợi thế cạnh tranh, không phải là những yếu tố quan trọng nếu xét trên phạm vi tương đối so với các yếu tố khác. Ông cho rằng năng lực cạnh tranh trên phương diện dài hạn của một doanh nghiệp tùy thuộc nhiều vào khả năng cải tiến một cách liên tục và nhấn mạnh sự tác động của môi trường đến việc thực hiện các cải tiến liên tục đó, bao gồm: điều kiện các nhân tố sản xuất; điều kiện về nhu cầu; các ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan; chiến lược công ty, cấu trúc ngành, mức độ cạnh tranh; các cơ may và chính sách của Nhà nước.

pdf72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2225 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mở rộng thị trường du lịch cho công ty dịch vụ du lịch Bến Thành đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khaùch haøng, qua thu thaäp nhöõng thoâng tin môùi veà du lòch, 49 tieán haønh xaây döïng, boå sung vaø chænh lyù ñaûm baûo caùc saûn phaåm du lòch luoân ñöôïc ñoåi môùi khoâng gaây nhaøm chaùn ñem laïi söï lyù thuù cho khaùch du lòch. * Ña daïng hoùa saûn phaåm du lòch, taïo ra caùc saûn phaåm chuyeân ñeà phuø hôïp vôùi töøng vuøng, töøng ñòa phöông ñeå thoûa maõn nhu caàu ngaøy caøng taêng cuûa caùc ñoái töôïng khaùch haøng. Taäp trung xaây döïng caùc saûn phaåm du lòch ñoäc ñaùo mang ñaäm saéc thaùi rieâng cuûa Vieät Nam coù ñuû söùc caïnh tranh trong khu vöïc vaø quoác teá. * Ngoaøi tour nghæ döôõng vaø tham quan, taäp trung thieát keá, xaây döïng hoaøn chænh caùc saûn phaåm du lòch ñoäc ñaùo, gaén saûn phaåm vôùi thò tröôøng, ñaëc bieät laø ñoái vôùi thò tröôøng coù khaû naêng chi traû cao, löu truù daøi ngaøy vaø nguoàn khaùch lôùn, nhö: - Tour du lòch khaùm phaù vaø vaên hoùa lòch söû: Taàng lôùp du khaùch môùi ñang hình thaønh khuynh höôùng thieân veà du lòch khaùm phaù vaø vaên hoùa ngheä thuaät, ñaëc bieät qua caùc leã hoäi lôùn cuûa caùc daân toäc, hoøa nhaäp vaøo cuoäc soáng, vaøo phong tuïc, soáng chan hoøa cuøng con ngöôøi ñòa phöông. Doøng khaùch naøy caøng ñoâng vaø thu nhaäp cao, phaûn aûnh tính ña daïng veà giaûi trí vaø höôûng thuï du lòch, theá heä treû Chaâu Aâu vaø Chaâu Myõ ñang höôùng veà loaïi hình du lòch naøy. - Tour du lòch gaén vôùi di tích lòch söû, caùc ñòa danh lòch söû nhö: Coân Ñaûo, ñòa ñaïo Cuû Chi, Ñoâng Haø - Quaûng Trò, khu chöùng tích Sôn Myõ… ñoái töôïng laø cöïu chieán binh (veà thaêm chieán tröôøng xöa) vaø hoïc sinh sinh vieân hoïc taäp tìm hieåu lòch söû caùch maïng Vieät Nam. Muïc ñích cuûa tour laø taùi hieän lòch söû, do ñoù noäi dung tour khoâng phaûi chæ tham quan di tích lòch söû maø phaûi keát hôïp caùc nhaân chöùng lòch söû. - Tour du lòch xanh: loaïi hình naøy ñöôïc öa chuoäng nhaát ñoái vôùi caùc du khaùch thuoäc caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån, döïa vaøo tieàm naêng öu theá thieân nhieân vaø vaên hoaù –xaõ hoäi ñeå ñöa khaùch du lòch trôû laïi coäi nguoàn nguyeân thuûy xa xöa, tìm hieåu baûn saéc daân toäc, höôûng thuï baûn chaát töï nhieân cuûa caûnh quan thieân nhieân. - Tour du lòch sinh thaùi: loaïi hình naøy cuøng vôùi du lòch xanh laø xu theá du lòch cuûa theá giôùi. Ñoái vôùi du khaùch AÂu, Myõ, tuyeán ñieåm du lòch sinh thaùi lyù töôûng laø chaâu AÙ, ñaëc bieät laø caùc quoác gia thuoäc vuøng nhieät ñôùi. Ñaây laø loaïi hình nhaèm giaùo duïc, gìn giöõ moâi tröôøng thieân nhieân. Vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long, caùc tour du lòch soâng nöôùc, du lòch sinh thaùi röøng ngaäp maën Caàn Giôø laø caùc tour ñieån hình. - Tour du lòch bieån keát hôïp khaùm phaù bieån, theå thao treân bieån cuõng thu huùt ñöôïc phaàn lôùn du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc. - Tour tìm hieåu cuoäc soáng ôû noâng thoân, tìm hieåu laøng ngheà truyeàn thoáng daân toäc. Ñoái töôïng laø khaùch noäi ñòa vaø khaùch quoác teá muoán tìm hieåu veà caùc laøng ngheà truyeàn thoáng cuûa Vieät Nam. - Tour du lòch theå thao: ñang phaùt trieån maïnh treân toaøn caàu nhaát laø theå thao treân maët nöôùc (laën bieån, thuyeàn buoàm, vaùn buoàm, tröôït vaùn nöôùc, cheøo thuyeàn, tung duø…), chôi gofl… Ñoái töôïng laø giôùi treû thích maïo hieåm. - Tour du lòch keát hôïp chöõa beänh, chaêm soùc söùc khoûe. 50 - Tour du lòch keát hôïp khaûo saùt thò tröôøng cho caùc nhaø doanh nghieäp nöôùc ngoaøi tìm kieám cô hoäi ñaàu tö hoaëc kinh doanh taïi Vieät Nam. - Caùc tour du lòch chuyeân ñeà khaùc nhö nghieân cöùu röøng, nghieân cöùu veà kieán truùc caùc nöôùc, caùc tour du lòch keát hôïp caùc buoåi hoïc taäp ngoaïi khoùa daønh cho hoïc sinh caùc caáp… - Tour lieân tuyeán Ñoâng Döông noái tour Vieät Nam ñi Campuchia, Laøo; lieân tuyeán caùc nöôùc Asean, noái tour Vieät Nam vaø caùc nöôùc Asean. Vieäc keát noái saûn phaåm du lòch vöøa taïo thuaän lôïi cho khaùch vöøa giaûm ñöôïc giaù thaønh tour. * Trong thieát keá caùc tour tuyeán du lòch phaûi ñaûm baûo moät soá nguyeân taéc thieát keá nhö: tính toaùn caân ñoái giöõa thôøi gian di chuyeån vôùi thôøi gian tham quan, noäi dung caùc tuyeán ñieåm phong phuù mang tính ñaëc thuø, phaûi ñaûm baûo cho khaùch coù thôøi gian phuïc hoài söùc khoeû. 3.2.1.3 Xaây döïng chieán löôïc giaù Beân caïnh vieäc xaùc ñònh thò tröôøng muïc tieâu vaø nhu caàu khaùch haøng ñeå xaây döïng saûn phaåm du lòch cho phuø hôïp, chieán löôïc giaù cuõng phaûi ñöôïc quan taâm. Giaù caû cuûa moät chöông trình du lòch ñöôïc xaùc ñònh töø giaù cuûa caùc yeáu toá caáu thaønh saûn phaåm du lòch, bao goàm caùc yeáu toá beân trong vaø beân ngoaøi. Caùc yeáu toá beân trong: goàm 12 yeáu toá: vaän chuyeån, khaùch saïn, nhaø haøng, höôùng daãn vieân, phí tham quan, phí vaän chuyeån, baûo hieåm du lòch, quaø taëng, chi phí toå chöùc chöông trình hoäi hoïp, chi phí quaûn lyù chung, caùc dòch vuï boå sung khaùc, chi phí Marketing phaân boå. Caùc yeáu toá beân ngoaøi: ñoái töôïng khaùch, möùc thu nhaäp, soá löôïng khaùch ñi tour, nhu caàu rieâng cuûa khaùch, muøa vuï vaø ñaëc bieät laø tình hình caïnh tranh cuûa thò tröôøng. Chính vì tính phöùc taïp nhö vaäy maø söï linh hoaït trong ñònh giaù cho moät chöông trình du lòch laø heát söùc caàn thieát. Söï linh hoaït theå hieän qua vieäc ñònh giaù baùn saûn phaåm tuøy thuoäc vaøo tình hình cuï theå. Trong thôøi gian qua, chính saùch giaù cuûa coâng ty beân caïnh öu ñieåm mang laïi söï thaønh coâng laø giaønh ñöôïc thò tröôøng nhöng vaãn coøn moät soá haïn cheá. Ñoù laø : - Söï caïnh tranh oà aït treân thò tröôøng daãn ñeán giaûm giaù laøm möùc lôïi nhuaän haï thaáp. - Möùc giaù thaáp aûnh höôûng ñeán chaát löôïng dòch vuï neân khoù giöõ vöõng thò phaàn. - Vieäc aùp duïng chính saùch giaù linh hoaït tuøy theo ñoái töôïng khaùch seõ daãn ñeán vieäc cung öùng dòch vuï khoâng ñoàng boä. Ñeå khaéc phuïc nhöõng haïn cheá treân vaø nhaém ñeán muïc tieâu xaây döïng nhöõng tour chaát löôïng cao, coâng ty caàn aùp duïng chieán löôïc giaù ôû möùc ñoä töông ñoái cao ñi keøm chieâu thöùc söû duïng caùc hình thöùc khuyeán maõi, naâng cao chaát löôïng tour vì tính haáp daãn cuûa moät chöông trình tour khoâng chæ phuï thuoäc vaøo yeáu toá giaù maø coøn phuï thuoäc vaøo raát nhieàu yeáu toá khaùc. Maëc duø tình hình caïnh tranh hieän nay heát söùc gay 51 gaét song vì Benthanh Tourist ñaõ coù thò phaàn nhaát ñònh treân thò tröôøng löõ haønh, uy tín veà thöông hieäu, veà chaát löôïng dòch vuï ñaõ ñöôïc khaúng ñònh, teân tuoåi ñöôïc khaùch haøng tin caäy neân coù ñuû löïc aùp duïïng chính saùch giaù treân. 3.2.1.4 Ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng quaûng baù, tieáp thò, môû roäng keânh phaân phoái Veà quaûng baù, tieáp thò Hoaït ñoäng quaûng baù, tieáp thò ñeå tìm kieám khaùch haøng laø moät vaán ñeà cöïc kyø quan troïng trong vieäc giaønh, baûo veä vaø gia taêng thò phaàn. Coâng taùc quaûng baù, tieáp thò cuûa coâng ty trong thôøi gian qua chöa ñöôïc chuù troïng, hieäu quaû chöa cao. Ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng quaûng baù, tieáp thò hieäu quaû maø phaûi tieát kieäm, coâng ty caàn: - Tranh thuû ñieàu kieän thuaän lôïi laø thaønh vieân caùc hieäp hoäi du lòch quoác teá nhö PATA, ASTA, JATA,… ñeå chaøo haøng, quaûng baù hình aûnh coâng ty ñeán caùc hoäi vieân ñoàng nghieäp, qua ñoù tìm kieám khaùch haøng môùi. Löïa choïn vaø tham gia theâm moät soá toå chöùc du lòch quoác teá, khu vöïc maø coù höùa heïn mang laïi hieäu quaû nhanh, thieát thöïc. Tham gia caùc hoäi chôï du lòch quoác teá lôùn nhö ITB, ITA, WTM, VUSAMART... ñeå môû roäng taàm quan heä, ñöa saûn phaåm, teân tuoåi cuûa coâng ty tröïc tieáp ñeán khaùch haøng theá giôùi. - Caäp nhaät, hoaøn thieän Website cuûa coâng ty nhaèm giôùi thieäu vaø baùn saûn phaåm cuûa coâng ty; lieân keát vôùi caùc Website höõu ích khaùc nhaèm môû roäng dieän tieáp caän vôùi khaùch haøng. - Xaây döïng chuaån chaát löôïng phuïc vuï du khaùch laøm cô sôû ñeå thu huùt vaø giöõ chaân khaùch haøng hieän coù cuûa coâng ty vaø thoâng qua khaùch haøng trung thaønh maø tieán haønh coâng taùc quaûng baù thöông hieäu, chaøo baùn saûn phaåm. Phöông caùch quaûng caùo söû duïng thoâng tin truyeàn mieäng naøy tuy coå ñieån nhöng vaãn toû ra raát hieäu quaû trong neàn kinh teá hieän ñaïi. - Xaây döïng keá hoaïch quaûng baù thöông hieäu baèng caùc hình thöùc ña daïng nhö lieân keát khuyeán maõi, taøi trôï caùc hoaït ñoäng vaên hoaù ngheä thuaät, töø thieän… Thöôøng xuyeân quaûng caùo treân caùc baùo ñaøi, toå chöùc caùc söï kieän nhaèm giôùi thieäu saûn phaåm môùi cho khaùch. Toå chöùc hoïp baùo, hoïp maët khaùch haøng tieàm naêng ñeå coâng boá caùc chöông trình môùi. - Môû roäng heä thoáng khai thaùc khaùch taïi caùc thò tröôøng tieàm naêng: Trung Quoác, Haøn Quoác, ASEAN, Myõ, Nga... thoâng qua caùc ñaïi lyù du lòch, haõng moâi giôùi trung gian, ñaïi söù quaùn Vieät Nam ôû caùc quoác gia sôû taïi. Ñaët moái quan heä chaët cheõ vôùi caùc haõng ôû caùc thò tröôøng trung chuyeån hình thaønh tour xuyeân quoác gia, caùc tour xuyeân Ñoâng Döông töø Laøo, Campuchia, Thailand. Ñieàu nghieân vaø tham gia moät soá phaân khuùc thò tröôøng môùi ñeå khai thaùc. - Nghieân cöùu ñieåm yeáu cuûa caùc haõng ñoái thuû ñeå khaéc phuïc nhöõng loã hoång trong saûn phaåm cuûa mình vaø thuyeát phuïc khaùch haøng thaáy ñöôïc tính hoaøn thieän trong chöông trình cuûa mình. Naém baét nhöõng öu ñieåm, söï haáp daãn cuûa saûn phaåm maø 52 haõng khaùc chöa ñaït ñeå boå tuùc vaøo saûn phaåm cuûa mình döôùi hình thöùc dòch vuï boå sung. Veà phaân phoái Ñeå ñöa saûn phaåm ñeán ñuùng ñoái töôïng khaùch haøng caàn phaûi coù chieán löôïc phaân phoái thích hôïp, hieäu quaû. Coù 2 loaïi keânh phaân phoái sau: - Keânh phaân phoái tröïc tieáp: laø phaân phoái tröïc tieáp saûn phaåm ñeán khaùch haøng baèng hình thöùc söû duïng löïc löôïng baùn haøng ñeán tieáp caän tröïc tieáp ñeå chaøo baùn saûn phaåm, cuõng coù theå baùn tröïc tieáp baèng thö, baèng ñieän thoaïi, baèng email... Ñaây laø lónh vöïc maø coâng ty caàn ñaåy maïnh hôn trong thôøi gian tôùi. Lôïi ích cuûa keânh phaân phoái naøy laø: hieäu quaû cao, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng nhanh choùng, taïo ñöôïc moái quan heä, naém baét nhöõng mong muoán cuûa khaùch haøng, giaù tour coá ñònh vì khoâng phaûi chi hoa hoàng cho trung gian… Nhöôïc ñieåm: taàm hoaït ñoäng thò tröôøng heïp, chi phí cho coâng taùc baùn haøng cao. - Keânh phaân phoái giaùn tieáp: laø nhöõng keânh phaân phoái phaûi qua nhöõng khaâu trung gian nhö caùc ñaïi lyù, caùc ñôn vò hôïp taùc lieân keát, caùc nhaø trung gian khaùc nhö : khaùch saïn, nhaø haøng, khu vui chôi, caùc toå chöùc... Lôïi ích cuûa keânh phaân phoái naøy laø: xaây döïng ñöôïc maïng löôùi phaân phoái roäng lôùn, khai thaùc toái ña thò tröôøng tieàm naêng, thuaän lôïi trong coâng taùc quaûng baù hình aûnh saûn phaåm. Nhöôïc ñieåm: khoù naém baét chính xaùc nhu caàu khaùch haøng, khoâng toái ña hoùa lôïi nhuaän vì phaûi toán chi phí trong coâng taùc vaän chuyeån saûn phaåm nhö: hoa hoàng cho ñaïi lyù, quaûng caùo, quaûn lyù... Nhö vaäy, vieäc löïa choïn keânh vaø thieát laäp ñuùng ñaén maïng löôùi phaân phoái ñeå ñaûm baûo ñöa ñuùng saûn phaåm ñeán ñuùng nôi vôùi chi phí thaáp nhaát laø moät yeáu toá quan troïng cuûa lôïi theá caïnh tranh. Do ñoù, ñeå naâng cao hieäu quaû cuûa heä thoáng phaân phoái hieän coù, coâng ty caàn phaûi: - Taêng cöôøng vaø chuyeân nghieäp hoùa boä maùy nhaân vieân tieáp thò, chaøo baùn tour. - Xaây döïng maïng löôùi ñaïi lyù, vaên phoøng chi nhaùnh taïi caùc thò tröôøng tieàm naêng troïng ñieåm. - Môû roäng quan heä hôïp taùc vôùi caùc haõng löõ haønh quoác teá, caùc ñaïi dieän thöông maïi, caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi, ñaïi söù quaùn Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi. - Taêng cöôøng maïng löôùi baùn veù leû thoâng qua heä thoáng ñaïi lyù caáp 2, caùc ñôn vò löõ haønh trung gian, khaùch saïn, nhaø haøng, khu vui chôi giaûi trí, traïm xe du lòch, caùc nhaø vaên hoùa, caùc tuï ñieåm... - Thieát laäp moái quan heä hôïp toát vôùi caùc ban ngaønh taïi TP.HCM vaø caùc tænh, vôùi caùc ñôn vò coù nguoàn khaùch. 53 - Chuù yù söû duïng thöông maïi ñieän töû trong baùn tour, baùn tour qua ñieän thoaïi, thö chaøo… Tuy nhieân, vieäc xaây döïng heä thoáng phaân phoái cuõng phaûi ñöôïc caân nhaéc kyõ löôõng bôûi neáu noù quaù roäng seõ raát toán keùm chi phí, nhaân löïc, vöôït quaù khaû naêng nguoàn löïc hieän coù, thaäm chí trôû thaønh gaùnh naëng cho coâng ty. 3.2.1.5 Taêng cöôøng moái lieân keát vôùi caùc nhaø cung caáp dòch vuï vaø caùc haõng löõ haønh nhaèm phaùt huy lôïi theá cuûa nhau goùp phaàn giaûm giaù thaønh vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, taêng khaû naêng caïnh tranh Saûn phaåm du lòch laø loaïi saûn phaåm mang tính toång hôïp, tính toång hôïp cuûa saûn phaåm du lòch ñöôïc hình thaønh do yeâu caàu ñaùp öùng nhu caàu raát ña daïng cuûa khaùch du lòch. Moãi doanh nghieäp kinh doanh du lòch chæ coù theå taïo ra moät hoaëc moät vaøi dòch vuï nhaát ñònh trong khi khaùch du lòch ñoøi hoûi moät saûn phaåm du lòch troïn goùi ñöôïc hình thaønh töø caùc dòch vuï cuûa caùc doanh nghieäp khaùc nhau. Do ñoù, caùc doanh nghieäp kinh doanh du lòch phaûi lieân keát vôùi nhau ñeå tieâu thuï ñöôïc saûn phaåm cuûa mình treân thò tröôøng. Moät saûn phaåm ñôn leû chaát löôïng keùm, moät söï khoâng haøi loøng cuûa khaùch ôû baát cöù khaâu naøo cuõng ñeàu aûnh höôûng ñeán söï haáp daãn cuûa saûn phaåm du lòch. Vieäc tieâu thuï ñoäc laäp, ñôn leû moät hoaëc moät vaøi dòch vuï cuõng coù theå xaûy ra vaø ñöôïc tieán haønh vôùi söï mong muoán cuûa töøng doanh nghieäp, nhöng trong thöïc teá hoaït ñoäng kinh doanh du lòch döôùi caùc ñieàu kieän nghieät ngaõ cuûa hoäi nhaäp kinh doanh quoác teá ngaøy caøng taêng nhö hieän nay, tröôøng hôïp naøy raát hieám vaø khoâng beàn vöõng. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp du lòch noùi chung vaø coâng ty noùi rieâng caàn môû roäng, taêng cöôøng moái lieân keát, hôïp taùc vôùi nhau, caøng phoái hôïp thoáng nhaát vôùi nhau chaët cheõ bao nhieâu caøng coù lôïi baáy nhieâu. Khaùch du lòch ñöôïc phuïc vuï toát seõ ñeán ñoâng hôn, khaû naêng tieâu thuï saûn phaåm cuûa töøng doanh nghieäp vì theá ñöôïc naâng leân, söùc caïnh tranh taàm quoác gia vaø taàm doanh nghieäp cuõng seõ taêng leân cuøng möùc ñoä lieân keát phoái hôïp naøy. Beân caïnh ñoù, coâng ty cuõng caàn taêng cöôøng môû roäng moái quan heä lieân keát vôùi caùc haõng löõ haønh trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå keát noái caùc tour du lòch ôû caùc vuøng, mieàn, ñòa phöông trong caû nöôùc cuõng nhö keát noái tour du lòch giöõa caùc nöôùc vôùi nhau nhö tour lieân tuyeán Ñoâng Döông, tour lieân tuyeán caùc nöôùc ASEAN… Vieäc keát noái saûn phaåm du lòch vöøa taïo thuaän lôïi cho khaùch haøng vöøa giaûm ñöôïc giaù thaønh tour, coâng ty caøng taïo ñöôïc söï phoái hôïp chaët cheõ, ñoàng boä vôùi caùc haõng löõ haønh seõ caøng goùp phaàn naâng cao hieäu quaû, chaát löôïng tour löõ haønh, tieát kieäm chi phí, thu huùt toái ña nguoàn khaùch du lòch. 3.2.2. Nhoùm giaûi phaùp phaùt huy caùc nguoàn löïc 3.2.2.1 Phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc Xu theá cuûa lôïi theá caïnh tranh trong töông lai khoâng coøn phuï thuoäc nhieàu vaøo taøi nguyeân, voán, maø baét ñaàu tuøy thuoäc raát lôùn vaøo haøm löôïng tri thöùc chöùa ñöïng 54 trong giaù trò saûn phaåm. Caùc nhaân toá veà con ngöôøi luoân ñöôïc coi laø lôïi theá caïnh tranh khoâng theå sao cheùp. Hieän nay, coâng taùc nhaân söï cuûa coâng ty maëc duø ñaõ ñöôïc quan taâm nhöng vaãn coøn nhieàu toàn taïi. Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån, coâng ty caàn phaûi: Thöïc hieän vieäc tieâu chuaån hoùa caùc chöùc danh coâng vieäc ñeå laøm caên cöù cho vieäc tuyeån duïng, boài döôõng, söû duïng vaø ñaùnh giaù caùn boä. Khi tuyeån duïng, toå chöùc ñaøo taïo boài döôõng, boá trí söû duïng vaø ñaùnh giaù caùn boä phaûi döïa vaøo caùc tieâu chuaån ñaõ ñeà ra. Döïa treân tieâu chuaån ñaõ ñöôïc ñeà ra, tieán haønh ñaùnh giaù vaø saép xeáp, boá trí laïi hôïp lyù ñoäi nguõ CBCNV hieän coù. Caàn phaùt hieän ngöôøi coù naêng löïc, boá trí hoï vaøo nhöõng coâng vieäc phuø hôïp vôùi trình ñoä vaø naêng löïc sôû tröôøng. Boå sung nhöõng ngöôøi coù trieån voïng phaùt trieån, ñoàng thôøi thay theá nhöõng ngöôøi khoâng ñaït yeâu caàu. Ñaây laø giaûi phaùp quan troïng ñeå naâng cao naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû coâng taùc cuûa ñoäi nguõ CBCNV hieän coù maø chöa caàn ñeán vieäc ñaøo taïo, boài döôõng. Ñoàng thôøi, cuõng qua ñoù coù theåø phaùt hieän, choïn loïc nhöõng ngöôøi coù phaåm chaát chính trò, naêng löïc chuyeân moân gioûi ñöa vaøo dieän qui hoaïch taïo nguoàn caùn boä keá thöøa. Aùp duïng cô cheá boå sung vaø ñaøo thaûi nhaân löïc theo yeâu caàu phaùt trieån cuûa coâng ty nhaèm duy trì ñoäi nguõ CBCNV ñaùp öùng yeâu caàu caïnh tranh cuûa thò tröôøng. Xaây döïng keá hoaïch ñaøo taïo boài döôõng thích hôïp vôùi töøng loaïi ñoái töôïng veà hình thöùc ñaøo taïo, noäi dung ñaøo taïo, thôøi gian ñaøo taïo… Caàn hình thaønh caùc cô cheá, moâi tröôøng kích thích töï ñaøo taïo, reøn luyeän naâng cao trình ñoä, naêng löïc. Thöïc hieän nguyeân taéc ñaûm baûo thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng gaén keát vôùi keát quaû lao ñoäng, baûo ñaûm tieàn löông vaø thu nhaäp laø ñoøn baåy quan troïng ñeå kích thích ngöôøi lao ñoäng. Thöïc hieän chính saùch ñaõi ngoä thích ñaùng nhöõng ngöôøi coù taøi naêng, nhaát laø nhöõng ñoái töôïng tuyeån choïn khoù, thôøi gian ñaøo taïo laâu, chi phí ñaøo taïo lôùn; ñoàng thôøi coù chính saùch ñaõi ngoä thoûa ñaùng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù coâng xaây döïng, phaùt trieån coâng ty. 3.2.2.2 Taäp trung ñaàu tö phaùt trieån cô sôû vaät chaát trong lónh vöïc dòch vuï – du lòch ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng Dòch vuï du lòch vaãn ñöôïc tieáp tuïc xaùc ñònh laø muõi nhoïn chieán löôïc cuûa coâng ty, vì vaäy caàn taäp trung nguoàn löïc cho söï phaùt trieån cuûa khoái. Ñoái vôùi lónh vöïc du lòch, cô sôû vaät chaát giöõ moät vai troø heát söùc quan troïng do ñoù caàn quan taâm ñeán vieäc ñaàu tö cô sôû vaät chaát, trong ñoù öu tieân taäp trung vaøo caùc lónh vöïc löu truù, aên uoáng, mua saém, vui chôi giaûi trí vaø caùc dòch vuï khaùc phuïc vuï cho hoaït ñoäng du lòch ñeå hoå trôï toát cho maûng kinh doanh löõ haønh. Vöøa ñaàu tö caûi taïo, söûa chöõa, naâng caáp caùc cô sôû, ñòa ñieåm kinh doanh hieän taïi ñeå ñaùp öùng vôùi yeâu caàu phaùt trieån; vöøa môû roäng ñaàu tö xaây döïng caùc khu nghæ döôõng, nhaø haøng, khaùch saïn, vuõ tröôøng… ôû TP. Hoà Chí Minh vaø caùc tænh, thaønh troïng ñieåm phaùt trieån veà du lòch. Coâng ty coù theå töï ñaàu tö hoaëc tham gia goùp voán, hôïp taùc lieân doanh lieân keát vôùi caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi 55 nöôùc neáu möùc voán ñaàu tö lôùn, khoâng ñuû khaû naêng töï thöïc hieän. Ngoaøi ra, caàn ñaàu tö phaùt trieån maïng löôùi kinh doanh, môû theâm caùc ñaïi lyù, chi nhaùnh ôû caùc khu vöïc ñoâng daân cö coù khaû naêng khai thaùc toát nguoàn khaùch vaø ñaët caùc vaên phoøng ñaïi dieän taïi caùc thò tröôøng troïng ñieåm. Beân caïnh vieäc ñaàu tö caùc cô sôû kinh doanh, caàn tieán haønh ñaàu tö ñoàng boä caùc trang thieát bò, phöông tieän phuïc vuï kinh doanh vaø ñaàu tö naâng caáp heä thoáng thoâng tin taïi vaên phoøng coâng ty vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc. Phöông tieän vaän chuyeån cuõng laø moät yeáu toá quan troïng trong hoaït ñoäng löõ haønh. Xe môùi, chaát löôïng seõ taïo cho du khaùch caûm thaáy thoaûi maùi an taâm vaø khoûe maïnh khi ñi du lòch. Thöïc traïng thôøi gian qua phöông tieän vaän chuyeån cuûa coâng ty coøn thieáu vaø cuõ, caàn thieát phaûi ñoåi môùi vaø taêng cöôøng ñaàu xe ñeå ñaùp öùng nhu caàu phuïc vuï du khaùch. 3.2.2.3 Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán Thöïc traïng nguoàn voán haïn cheá ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû trong vieäc caûn trôû naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty. Trong ñieàu kieän khoù coù theå taêng moät caùch nhanh choùng nguoàn voán veà soá löôïng thì vaán ñeà naâng cao hieäu quaû söû duïng voán laø caùch phuø hôïp nhaát ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên veà taøi chính cuûa coâng ty thoâng qua moät soá giaûi phaùp sau: - Löïa choïn caùc nguoàn voán phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa coâng ty, coù theå huy ñoäng voán cuûa ñoäi nguõ CBCNV trong coâng ty ñeå taïo nguoàn voán kòp thôøi vôùi phí toån thaáp vaø taêng cöôøng gaén boù quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng vôùi coâng ty. - Giaûi quyeát döùt ñieåm caùc khoaûn nôï toàn ñoïng, haøng hoùa toàn kho chaäm luaân chuyeån, thanh lyù nhöõng taøi saûn khoâng coøn söû duïng. - Giaûm chi phí kinh doanh baèng vieäc taêng cöôøng toå chöùc quaûn lyù kinh doanh, nghieân cöùu kyõ nhu caàu thò tröôøng, tìm hieåu kyõ veà caùc ñoái taùc giao dòch ñeå haïn cheá ruûi ro bò chieám duïng voán, khoâng thöïc hieän ñuùng hôïp ñoàng… - Giaûm chi chí quaûn lyù haønh chính baèng caùch tinh giaûm boä maùy vaø caûi tieán toå chöùc quaûn lyù, giaûm bôùt caùc thuû tuïc haønh chính khoâng caàn thieát, giaûm bôùt caùc khoaûn chi tieâu coù tính chaát hình thöùc, phoâ tröông, caùc khoaûn chi phí tieáp khaùch, hoäi hoïp, ñieän thoaïi… - Taäp trung ñaàu tö vaøo nhöõng nôi troïng ñieåm, hieäu quaû, thu hoài voán nhanh. Trieån khai ñuùng tieán ñoä caùc döï aùn, nhanh choùng ñöa caùc döï aùn sôùm ñi vaøo hoaït ñoäng kinh doanh. Caùc döï aùn ñaàu tö phaûi xaây döïng luaän chöùng kinh teá kyõ thuaät mang tính khaû thi cao, chuù troïng coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng ñeå döï baùo nhu caàu vaø löôøng tröôùc nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra. Nghieân cöùu, tìm hieåu kyõ veà ñoái taùc hôïp taùc lieân doanh lieân keát, xem xeùt veà tình hình taøi chính, uy tín vaø hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa hoï. 56 3.2.3. Nhoùm giaûi phaùp veà toå chöùc, quaûn lyù 3.2.3.1 Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa boä maùy toå chöùc Moät trong nhöõng nguyeân nhaân laøm giaûm naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp laø do boä maùy toå chöùc coøn coàng keành, trì treä, hoaït ñoäng keùm hieäu quaû, do ñoù caàn phaûi naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa boä maùy theo höôùng hieän ñaïi hoùa coâng taùc quaûn lyù. Vieäc hieän ñaïi hoùa coâng taùc naøy caàn phaûi nhaém vaøo 3 muïc tieâu: - Caûi caùch cô cheá vaän haønh caùc coâng vieäc trong töøng lónh vöïc hoaït ñoäng. - Taùi caáu truùc laïi heä thoáng nhaân söï caùc caáp. - Taùi caáu truùc boä maùy toå chöùc quaûn lyù töø caáp thaáp ñeán caáp cao. Trong 3 muïc tieâu ñoù, muïc tieâu ñaàu tieân laø phaûi caûi caùch cô cheá vaän haønh coâng vieäc ñi saâu vaøo ñieàu chænh töøng qui trình taùc nghieäp, treân cô sôû ñoù caùc böôùc tieáp theo seõ laø taùi caáu truùc laïi heä thoáng nhaân söï vaø toå chöùc boä maùy quaûn lyù. Coâng vieäc ñieàu chænh qui trình taùc nghieäp nhaát thieát phaûi caàn ñeán phöông phaùp khoa hoïc laø “phaân tích quaûn trò” ñeå “chuïp hình” hieän traïng töøng qui trình, veõ sô ñoà ñöôøng ñi caùc böôùc tieán haønh coâng vieäc töø khaâu khôûi ñaàu ñeán khaâu hoaøn taát. Qua sô ñoà ñoù, coâng ty seõ nhaän daïng, phaân tích coâng vieäc baát hôïp lyù, choàng cheùo ôû töøng caáp, töøng khaâu, nhöõng thôøi gian cheát phaûi chôø ñôïi khoâng caàn thieát, nhöõng khaâu trung gian caàn loaïi boû nhöng khoâng aûnh höôûng, nhöõng khaâu maáu choát caàn kieåm tra, nhöõng yeâu caàu veà ñöùc tính, kieán thöùc, kyõ naêng ôû ngöôøi laõnh ñaïo, ôû ngöôøi thöøa haønh taùc nghieäp töøng khaâu coâng vieäc. Töø ñoù vieäc caûi caùch seõ ñöôïc tieán haønh baèng caùch ñieàu chænh, thieát keá laïi qui trình môùi, töø qui trình dieãn tieán töøng coâng vieäc gaén vôùi nhöõng qui trình ra quyeát ñònh vaø qui trình kieåm tra, giaùm saùt; töø vieäc thieát keá laïi caùc bieåu maãu baùo caùo, thoáng keâ, soå saùch ñeán vieäc thieát laäp maõ soá thoâng tin, chöùng töø, taøi lieäu; töø vieäc soaùt xeùt laïi thôøi gian caàn thieát hoaøn thaønh moät khaâu coâng vieäc, caùc chi phí hôïp lyù ôû moãi khaâu ñeán vieäc ñeà ra caùc ñònh möùc naêng suaát coâng vieäc, ñònh möùc chi phí, xaùc laäp nhu caàu trang thieát bò hoaëc taùi phaân phoái söû duïng caùc phöông tieän laøm vieäc. Treân cô sôû moät heä thoáng caùc qui trình quaûn trò môùi naøy seõ giuùp cho coâng ty: - Ruùt ngaén thôøi gian, giaûm chi phí, giaûm nhaân söï khoâng caàn thieát, giaûm söï phieàn haø trong noäi boä ngaønh. - Taêng cöôøng kieåm soaùt, laøm roõ chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa töøng khaâu, traùch nhieäm cuûa töøng ngöôøi… Coâng ty seõ söûa caùc thuû tuïc tieán haønh coâng vieäc, cheá ñònh laïi caùc qui cheá coøn sô hôû, tieán tôùi saùp nhaäp, giaûi theå, thaønh laäp môùi caùc boä phaän trong boä maùy toå chöùc quaûn lyù vaø cuõng töø ñoù xaây döïng chöông trình taùi ñaøo taïo nhaân söï, ñònh chuaån chöùc danh quaûn lyù, ñònh chuaån tuyeån duïng, thaêng thöôûng vaø boá trí ñeà baït nhaân söï. 57 3.2.3.2 Xaây döïng vaø trieån khai aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng Gioáng nhö caùc saûn phaåm khaùc, chaát löôïng cuûa moät tour du lòch coù yù nghóa soáng coøn ñoái vôùi coâng ty löõ haønh, noù quyeát ñònh vieäc coù taïo ñöôïc söï tín nhieäm vaø loâi keùo ñöôïc khaùch haøng tieáp tuïc mua saûn phaåm cuûa coâng ty hay khoâng. Hôn nöõa, saûn phaåm du lòch coøn coù ñaëc tính rieâng, ñoù laø chæ sau khi mua, söû duïng xong môùi bieát ñöôïc chaát löôïng vaø khoâng theå söûa chöõa hay thu hoài ñeå thay theá baèng caùi khaùc neáu chaát löôïng khoâng ñaït. Moät khi chöông trình tour khoâng ñaït yeâu caàu, khaùch haøng buoäc haõng löõ haønh phaûi boài thöôøng, song nghieâm troïng hôn laø khaùch seõ lan truyeàn nhöõng ñieàu khoâng toát veà chaát löôïng saûn phaåm cuûa coâng ty khieán thieät haïi seõ gia taêng nhieàu laàn, cho neân, chính saùch chaát löôïng phaûi ñöôïc coi troïng. Maët khaùc, trong xu theá toaøn caàu hoùa khu vöïc vaø theá giôùi, vieäc quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån quoác teá ñöôïc coi laø ñieàu kieän cô baûn vaø laø giaáy thoâng haønh cho caùc doanh nghieäp thaâm nhaäp vaø coù choã ñöùng treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Vì vaäy, coâng ty caàn xaây döïng vaø trieån khai aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9000 vaø ISO 14000. Vieäc xaây döïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng caàn taäp trung vaøo caùc noäi dung sau: Hình thaønh qui trình xaây döïng chöông trình tour du lòch: - Ñònh kyø khaûo saùt tuyeán ñieåm, nhaø cung caáp dòch vuï ñeå choïn loïc dòch vuï ñaït chuaån, boå sung dòch vuï môùi. - Hôïp lyù hoaù trong keát caáu loä trình veà thôøi gian, ñòa ñieåm tham quan, nghæ ngôi sao cho tieát kieäm cho khaùch veà thôøi gian vaø chi phí, thay ñoåi vaø boå sung ñieåm môùi laï. Xaây döïng qui trình baùn vaø toå chöùc tour: - Cung caáp thoâng tin vaø tö vaán cho du khaùch. - Chuaån bò noäi dung hôïp ñoàng, kieåm tra ñaûm baûo tính khaû thi tröôùc khi kyù keát. - Thu thaäp thoâng tin veà khaùch, veà caùc yeâu caàu ñaëc bieät vaø cung öùng cho du khaùch caùc dòch vuï coù chaát löôïng cao nhö phoøng tieän nghi, coù taàm nhìn ñeïp, caùc böõa aên hôïp khaåu vò vaø luoân ñoåi moùn, höôùng daãn vieân giaøu kieán thöùc, nhieät tình, … - Thoâng baùo nhöõng thoâng tin caàn thieát veà chuyeán du lòch cho du khaùch tröôùc vaø trong khi tham gia chöông trình. - Phoái hôïp kieåm tra giöõa khaâu baùn vôùi khaâu ñieàu haønh vaø khaâu haäu maõi trong suoát quaù trình ñaët dòch vuï, thöïc hieän tour vaø hoaøn taát chöông trình nhaèm ñaûm baûo söï chaët cheõ, chính xaùc, ñaày ñuû nhöõng yeâu caàu cuûa chuyeán du lòch. - Kieåm tra chaát löôïng töøng dòch vuï trong tour (xe, phoøng khaùch saïn, thöïc ñôn nhaø haøng, truyeàn ñaït chæ thò cho höôùng daãn vieân...) tröôùc khi thöïc hieän tour. - Kieåm tra tính chaát an toaøn cuûa chuyeán du lòch. - Giao traùch nhieäm cho höôùng daãn vieân kieåm soaùt chaët cheõ chaát löôïng cuûa töøng dòch vuï trong quaù trình phuïc vuï du khaùch trong tour. 58 - Xaây döïng vaø thöïc hieän nghieâm khaéc chính saùch thöôûng phaït ñoái vôùi caùc nhaø cung öùng dòch vuï. - Toå chöùc thu thaäp thoâng tin phaûn hoài cuûa du khaùch thoâng qua thö goùp yù tröïc tieáp, qua höôùng daãn vieân vaø qua boä phaän chaêm soùc khaùch haøng. 3.2.3.3 Hoaøn thieän heä thoáng thoâng tin, trieån khai aùp duïng thöông maïi ñieän töû trong ñieàu haønh kinh doanh Trong hoaït ñoäng kinh doanh, thoâng tin ñoùng moät vai troø raát quan troïng. Ñuû thoâng tin vaø xöû lyù ñuùng thoâng tin, moät maët giuùp cho doanh nghieäp haïn cheá ñöôïc ruûi ro trong kinh doanh, maët khaùc qua thoâng tin coù theå tìm vaø taïo ra “lôïi theá so saùnh” cuûa doanh nghieäp treân thöông tröôøng. Vì vaäy, coâng ty caàn phaûi xaây döïng cho mình moät cô sôû döõ lieäu thoâng tin. Cô sôû döõ lieäu thoâng tin bao goàm taát caû caùc thoâng tin trong quaù khöù vaø hieän taïi veà baûn thaân doanh nghieäp, veà ñoái thuû caïnh tranh, veà khaùch haøng, veà xu höôùng vaän ñoäng cuûa moâi tröôøng kinh doanh. Bieän phaùp hoaøn thieän quaù trình thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin caàn taäp trung vaøo caùc vaán ñeà sau: - Xaùc ñònh vaán ñeà vaø muïc tieâu caàn nghieân cöùu. - Laäp keá hoaïch nghieân cöùu, trong ñoù caàn xaùc ñònh roõ ñoái töôïng, phaïm vi nghieân cöùu, thôøi gian, löïc löôïng, kinh phí daønh cho cuoäc nghieân cöùu. - Xaùc ñònh caùc phöông phaùp thu thaäp thoâng tin phuø hôïp vôùi muïc ñích ñeà ra. Nguoàn thoâng tin quan troïng nhaát ñoái vôùi moïi hoaït ñoäng kinh doanh laø thoâng tin töø con ngöôøi cuûa doanh nghieäp nhö giaùm ñoác caùc ñôn vò cô sôû, löïc löôïng nhaân vieân, caùc nhaø cung caáp, nhaø phaân phoái, khaùch haøng, caùc quan chöùc chính phuû. Ngoaøi nguoàn thoâng tin töø con ngöôøi caàn thu thaäp thoâng tin töø caùc nguoàn taøi lieäu vaên baûn khaùc, caùc thoâng tin töø maïng Internet… Sau khi thu thaäp ñöôïc caùc thoâng tin caàn thieát, tieán haønh xöû lyù thoâng tin. Ñoù laø quaù trình phaân loaïi, toång hôïp, phaân tích, kieåm tra ñeå xaùc ñònh tính chính xaùc cuûa thoâng tin, loaïi tröø thoâng tin nhieãu, truøng hôïp, giaû taïo… Vieäc xöû lyù thoâng tin coù theå döïa vaøo yù kieán tö vaán cuûa caùc chuyeân gia coù kinh nghieäm trong ngaønh vaø caùc thoâng tin ñaõ xöû lyù neân ñöôïc löu tröõ döôùi daïng ngaân haøng döõ lieäu taïi coâng ty moät caùch 59 khoa hoïc phuïc vuï cho vieäc truy xuaát nhanh choùng nhaèm ñaùp öùng kòp thôøi cho vieäc ra quyeát ñònh. Coâng ty caàn thieát laäp boä phaän chuyeân traùch quaûn trò heä thoáng thoâng tin. Ngaøy nay, trong xu höôùng phaùt trieån cuûa thöông maïi ñieän töû, du lòch ñang laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng söû duïng thöông maïi ñieän töû nhieàu nhaát. Theo thoáng keâ cuûa WTO, hieän coù khoaûng ¼ caùc hoaït ñoäng giao dòch, trao ñoåi mua baùn caùc saûn phaåm, dòch vuï du lòch treân theá giôùi ñöôïc thöïc hieän qua maïng Internet. Do ñoù, coâng ty caàn trieån khai aùp duïng thöông maïi ñieän töû trong hoaït ñoäng kinh doanh. Hieän nay trang Web cuûa coâng ty ñaõ coù, tuy nhieân caàn phaûi caäp nhaät thöôøng xuyeân vaø luoân taïo cho trang Web nhöõng boä maët môùi gaây ñöôïc aán töôïng, daãn daét khaùch truy caäp web ñeán vôùi nhöõng thoâng tin caàn thieát trong thôøi gian ngaén nhaát, ñoàng thôøi phaùt trieån vieäc baùn haøng qua maïng, tìm kieám thoâng tin veà thò tröôøng, tieán haønh caùc giao dòch tröôùc khi kyù keát hôïp ñoàng vaø söû duïng cho caùc muïc ñích quaûn trò beân trong doanh nghieäp. Khi ñieàu kieän cô sôû haï taàng vaø cô sôû phaùp lyù cho pheùp thì coù theå tieán tôùi kyù keát hôïp ñoàng vaø thöïc hieän thanh toaùn treân maïng. 3.3 KIEÁN NGHÒ 3.3.1 Ñoái vôùi Toång Coâng ty Beán Thaønh - Coå phaàn hoùa coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh nhaèm muïc tieâu môû roäng nguoàn löïc taøi chính vaø taêng cöôøng tính linh hoaït veà voán, phuïc vuï vieäc ñaàu tö phaùt trieån vaø naâng cao khaû naêng caïnh tranh trong quaù trình hoäi nhaäp. - Taïo moái lieân keát giöõa caùc ñôn vò trong Toång Coâng ty nhaèm khaéc phuïc tình traïng hoaït ñoäng manh muùn; khai thaùc lôïi theá phoái hôïp cuûa moät ñôn vò kinh doanh lôùn; naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa töøng ñôn vò vaø toaøn Toång coâng ty. - Phaùt trieån thöông hieäu cuûa Toång Coâng ty, treân cô sôû ñoù goùp phaàn quaûng baù, xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu cuûa caùc ñôn vò trong Toång Coâng ty. 60 - Hoã trôï cho caùc ñôn vò trong Toång Coâng ty trong vieäc tìm kieám ñoái taùc, cung caáp caùc thoâng tin veà thò tröôøng, caùc vaên baûn phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, hoã trôï ñaøo taïo boài döôõng ñoäi nguõ CBCNV trong Toång coâng ty. 3.3.2 Ñoái vôùi Nhaø nöôùc - Nhaø nöôùc caàn taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù trong vieäc xeùt duyeät vaø caáp giaáy pheùp cho nhöõng toå chöùc hoaït ñoäng kinh doanh du lòch ñoàng thôøi kieåm soaùt chaët cheõ vieäc tuaân thuû caùc quy cheá veà du lòch nhaèm haïn cheá nhöõng ñoái töôïng kinh doanh keùm hieäu quaû, caïnh tranh khoâng laønh maïnh laøm toån haïi ñeán uy tín vaø chaát löôïng saûn phaåm du lòch Vieät Nam treân thò tröôøng du lòch quoác teá. - Caàn quan taâm vaø coù söï ñaàu tö thích ñaùng cho ngaønh du lòch, xem ñaây laø moät trong nhöõng ñaàu taøu ñeå keùo caùc ngaønh kinh teá khaùc cuøng phaùt trieån. - Taêng cöôøng ñaàu tö, phaùt trieån cô sôû haï taàng phuïc vuï cho du lòch; baûo toàn vaø naâng caáp caùc di tích lòch söû vaên hoùa. - Taïo söï thoâng thoaùng, deã daøng cho khaùch quoác teá nhaäp caûnh vaøo Vieät Nam qua caùc chính saùch veà visa, thuû tuïc haûi quan… - Taêng cöôøng coâng taùc traät töï an toaøn xaõ hoäi, an toaøn cho du khaùch vaø veä sinh moâi tröôøng. 3.3.2 Ñoái vôùi Ngaønh Du lòch - Ñaåy maïnh vieäc xuùc tieán, tuyeân truyeàn, quaûng baù du lòch Vieät Nam treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. - Xaây döïng, ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho ngaønh. - Hoaøn taát qui hoaïch phaùt trieån du lòch ôû caùc ñòa phöông. - Phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc Boä, Ngaønh coù lieân quan nhö Giao thoâng vaän taûi, Haøng khoâng, Böu chính vieãn thoâng, Haûi quan, Giaùo duïc… vaø caùc ñòa phöông. 61 KEÁT LUAÄN Du lòch laø moät trong nhöõng ngaønh dòch vuï quan troïng cuûa ñaát nöôùc, hoaït ñoäng mang tính caïnh tranh toaøn caàu cao neân vieäc hoaïch ñònh caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá theá giôùi vaø naêng löïc caïnh tranh coøn nhieàu haïn cheá laø heát söùc caàn thieát. Luaän vaên ñaõ ñaït ñöôïc caùc keát quaû sau: Thöù nhaát, veà lyù luaän ñaõ trình baøy khaùi quaùt nhöõng vaán ñeà cô baûn veà caïnh tranh vaø naêng löïc caïnh tranh trong neàn kinh teá thò tröôøng, toång quan veà hoaït ñoäng du lòch cuøng vôùi kinh nghieäm môû roäng vaø phaùt trieån thò tröôøng cuûa moät soá coâng ty du lòch nöôùc ngoaøi vaø baøi hoïc vaän duïng ôû Vieät Nam. Thöù hai, phaân tích thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh qua vieäc ñaùnh giaù caùc nguoàn löïc hieän coù, tình hình kinh doanh vaø vieäc toå chöùc quaûn lyù cuûa coâng ty, phaân tích caùc aùp löïc caïnh tranh ñoái vôùi coâng ty, töø ñoù ruùt ra caùc ñieåm maïnh cuõng nhö ñieåm yeáu cuûa coâng ty. Thöù ba, treân cô sôû ñaùnh giaù neâu treân, keát hôïp vôùi döï baùo veà tình hình thò tröôøng du lòch theá giôùi vaø trong nöôùc giai ñoaïn 2005-2010 ñeå xaùc ñònh muïc tieâu cuûa Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh ñeán naêm 2010 vaø ñeà ra moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh nhaèm môû roäng thò tröôøng cho coâng ty. Trong ñoù taäp trung vaøo 3 nhoùm giaûi phaùp: nhoùm giaûi phaùp veà saûn phaåm, thò tröôøng; nhoùm giaûi phaùp phaùt huy caùc nguoàn löïc vaø nhoùm giaûi phaùp veà toå chöùc quaûn lyù. Ñoàng thôøi neâu moät soá kieán nghò ñoái vôùi Toång Coâng ty Beán Thaønh, ñoái vôùi Nhaø nöôùc vaø ñoái vôùi ngaønh du lòch. Do ñieàu kieän thôøi gian vaø khaû naêng coù haïn, luaän vaên naøy chaéc chaén seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng haïn cheá vaø thieáu soùt. Raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp quyù baùu cuûa quyù Thaày Coâ ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn thieän hôn. 62 DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Nguyeãn Phuù Bình-Thöù tröôûng Boä Ngoaïi giao (2004), Ñöôøng loái, chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc taïo thuaän lôïi cho du lòch Vieät nam phaùt trieån, DLVN, Haø Noäi. 2. Thaùi Bình (2000), Veà taùc ñoäng nhieàu chieàu cuûa coâng ngheä vaø töï nhieân vaøo du lòch, DLVN, Haø Noäi. 3. Thaùi Bình (2002), Naâng cao söùc caïnh tranh ñeå ñaåy maïnh chuû ñoäng hoäi nhaäp quoác teá trong du lòch, DLVN, Haø Noäi. 4. Thaùi Bình (2004), Du lòch Vieät Nam qua con maét nhaø baùo nöôùc ngoaøi vaø vaán ñeà quaûng baù xuùc tieán, DLVN, Haø Noäi. 5. Coâng ty DVDL Beán Thaønh, Baùo caùo toång keát naêm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 vaø moät soá taøi lieäu noäi boä coù lieân quan, TP.HCM. 6. David, Fred R (1995), Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc, NXB Thoáng keâ, Haø Noäi. 7. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp (1997), Quaûn trò hoïc, NXB Thoáng keâ, Haø Noäi. 8. PGS. TS. Trònh Xuaân Duõng (2003), Nghó veà ñaøo taïo con ngöôøi laøm du lòch, DLVN, Haø Noäi. 9. Traàn Kim Dung (2001), Quaûn trò nguoàn nhaân löïc, NXB Giaùo duïc. 10. Haûi Döông (2003), Ñònh höôùng thò tröôøng cho du lòch Vieät Nam, DLVN, Haø Noäi. 11. PGS. TS. Nguyeãn Vaên Ñính (2003), Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc du lòch chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, DLVN, Haø Noäi. 12. GS. TS. Nguyeãn Vaên Ñính (2004), Ñeå thaéng lôïi trong caïnh tranh, DLVN, Haø Noäi. 13. Ths. Phaïm Thanh Haø (2003), Ñaåy maïnh phaùt trieån nguoàn nhaân löïc du lòch, DLVN, Haø Noäi. 14. Leâ Haûi (2004), Thöông hieäu du lòch Vieät Nam trong caïnh tranh vaø hoäi nhaäp quoác teá, DLVN, Haø Noäi. 15. Hoaøng Vaên Hoan (2001), Kheùp kín quy trình laøm vieäc cuûa lao ñoäng trong kinh doanh du lòch, DLVN, Haø Noäi. 16. TS. Phaïm Lan Höông (2000), Vaøi yù kieán veà du lòch bieån Vieät Nam, DLVN, Haø Noäi. 17. Cao Taán Khoång (2005), Du lòch laø ngaønh kinh teá coù vai troø quyeát ñònh, DLVN, Haø Noäi. 18. H.L (2000), Cô hoäi phaùt trieån du lòch ñöôøng bieån ôû Vieät Nam, DLVN, Haø Noäi. 19. TS. Nguyeãn Vaên Lòch, Nguyeãn Khaùnh Ly (2003), Du lòch Vieät Nam trong hoäi nhaäp quoác teá, Kinh teá Chaâu AÙ – TBD. 20. Phuøng Xuaân Mai (2000), Ñeå vaän haønh thaønh coâng trang Web, DLVN, Haø Noäi. 63 21. Phan Ñöùc Maán (2002), Naâng cao söùc caïnh tranh cho doanh nghieäp, DLVN, Haø Noäi. 22. Ths. Leâ Vaên Minh (2001), Löïa choïn thò tröôøng naøo cho du lòch, DLVN, Haø Noäi. 23. Vuõ Nam (2003), Vai troø cuûa quan heä coâng chuùng trong kinh doanh du lòch, DLVN, Haø Noäi. 24. Michael E. Porter (1996), Chieán löôïc caïnh tranh, NXB KHKT, Haø Noäi. 25. Ñoã Vaên Quaát (2001), Ñònh höôùng vaø nhöõng chính saùch cô baûn ñeå phaùt trieån du lòch Vieät Nam ñeán naêm 2010, Luaän aùn Tieán só, Tröôøng ÑHKT TP.HCM. 26. Sôû Du lòch TP.HCM, Quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch TP.HCM ñeán naêm 2010, TP.HCM. 27. Sôû Du lòch TP.HCM (2001), Chöông trình phaùt trieån du lòch TP.HCM giai ñoaïn 2001-2005, TP.HCM. 28. Sôû Du lòch TP.HCM, Baùo caùo toång keát naêm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, TP.HCM. 29. Toång cuïc Du lòch (2005), Baùo caùo toång keát naêm 2004, Haø Noäi. 30. Leâ Thanh (2000), Du lòch Malaysia khôûi saéc, DLVN, Haø Noäi. 31. TS. Nguyeãn Vónh Thanh (2005), Naâng cao söùc caïnh tranh, NXB Lao ñoäng – Xaõ hoäi, Haø Noäi. 32. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm (2003), Thò tröôøng, chieán löôïc, cô caáu: caïnh tranh veà giaù trò gia taêng, ñònh vò vaø phaùt trieån doanh nghieäp, NXB TP.HCM. 33. Ñoã Quoác Thoâng (2002), Lieân keát hôïp taùc phaùt trieån du lòch, DLVN, Haø Noäi. 34. Toång cuïc Du lòch (2001), Baùo caùo toång hôïp quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch trung taâm du lòch TP.HCM vaø phuï caän ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán 2020, Haø Noäi. 35. Toång cuïc Du lòch (2002), Chöông trình haønh ñoäng quoác gia veà du lòch 2002- 2005, Haø Noäi. 36. Toång cuïc Thoáng keâ (2004), Nieân giaùm thoáng keâ Vieät Nam, NXB Thoáng keâ, Haø Noäi. 37. Hoàng Trang (2002), Chaêm soùc, baûo veä söùc khoûe khaùch du lòch, DLVN, Haø Noäi. 38. Leâ Anh Tuaán (2000), Quaûng caùo du lòch moät vaøi suy ngaãm, DLVN, Haø Noäi. 39. Leâ Anh Tuaán (2002), Tìm hieåu veà du lòch Thaùi Lan, DLVN, Haø Noäi. 40. Haûi Yeán (2002), Malaysia vôùi chieán löôïc phaùt trieån du lòch, DLVN, Haø Noäi. 64 Phụ lục 1 SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC CUÛA COÂNG TY DVDL BEÁN THAØNH GIAÙM ÑOÁC PHOÙ GIAÙM ÑOÁC PHOØNG KH-KD PHOØNG KT-TV PHOØNG TC-HC KHOÁI Dòch vuï – Du lòch KHOÁI Thöông maïi - XNK KHOÁI Ñaàu tö lieân doanh TTTM - XNK Khoái löõ haønh Khoái khaùch saïn Khoái NH-VT-Karaoke TT dòch vuï & XK lao ñoäng Caùc VP ñaïi dieän ôû NN Ñaàu tö lieân doanh Ñaàu tö CK daøi haïnCaùc cöûa haøng KD TT dòch vuï kieàu hoái Heä thoáng kho baõi 65 Phuï luïc 2 DANH SAÙCH CAÙC COÂNG TY DU LÒCH TAÏI TP. HCM ÑAÏT DANH HIEÄU TOPTEN LÖÕ HAØNH VIEÄT NAM NAÊM 1999 1. Coâng ty Dòch vuï Löõ haønh Saigontourist 2. Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh 3. Coâng ty Du lòch Hoøa Bình – Peace Tour 4. Coâng ty Du lòch Thanh nieân Xung phong - VYC 5. Coâng ty Lieân doanh Du lòch Exotissimo-Cesais 6. Coâng ty Thöông maïi DVDL Taân Ñònh – Fiditourist 7. Coâng ty Du lòch Vieät Nam taïi TP. HCM NAÊM 2000 1. Coâng ty Dòch vuï Löõ haønh Saigontourist 2. Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh 3. Coâng ty Du lòch Hoøa Bình – Peace Tour 4. Coâng ty Du lòch Thanh nieân Xung phong - VYC 5. Coâng ty Lieân doanh Du lòch Exotissimo-Cesais 6. Coâng ty Thöông maïi DVDL Taân Ñònh – Fiditourist 7. Coâng ty Lieân doanh Du lòch Apex Vieät Nam NAÊM 2001 1. Coâng ty Dòch vuï Löõ haønh Saigontourist 2. Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh 3. Coâng ty Lieân doanh Du lòch Exotissimo-Cesais 4. Coâng ty Thöông maïi DVDL Taân Ñònh – Fiditourist 5. Coâng ty Du lòch & Tieáp thò Giao thoâng vaän taûi – Vietravel 6. Coâng ty Du lòch Hoøa Bình – Peace Tour 7. Coâng ty Du lòch Thanh nieân Xung phong - VYC 66 NAÊM 2002 1. Coâng ty Dòch vuï Löõ haønh Saigontourist 2. Coâng ty Lieân doanh Du lòch Apex Vieät Nam 3. Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh 4. Coâng ty Thöông maïi DVDL Taân Ñònh – Fiditourist 5. Coâng ty Du lòch & Tieáp thò Giao thoâng vaän taûi – Vietravel 6. Coâng ty Lieân doanh Du lòch Exotissimo-Cesais 7. Coâng ty Du lòch Vieät Nam taïi TP. HCM 8. Coâng ty Du lòch Hoøa Bình – Peace Tour NAÊM 2003 1. Coâng ty Lieân doanh Du lòch Exotissimo-Cesais 2. Coâng ty Lieân doanh Du lòch Apex Vieät Nam 3. Coâng ty Du lòch Thanh nieân Xung phong – VYC 4. Coâng ty Thöông maïi DVDL Taân Ñònh – Fiditourist 5. Coâng ty Du lòch Hoøa Bình – Peace Tour 6. Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh NAÊM 2004 1. Coâng ty Lieân doanh Du lòch Exotissimo-Cesais 2. Coâng ty Dòch vuï Löõ haønh Saigontourist 3. Coâng ty Lieân doanh Du lòch Apex Vieät Nam 4. Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh 5. Coâng ty Du lòch Thanh nieân Xung phong – VYC 6. Coâng ty Thöông maïi DVDL Taân Ñònh – Fiditourist 7. Coâng ty Du lòch Hoøa Bình – Peace Tour Nguoàn: Sôû Du lòch TP. HCM 67 Phuï luïc 3 LÖÔÏNG KHAÙCH QUOÁC TEÁ ÑEÁN TP. HCM NAÊM TOÅNG SOÁ (löôït ngöôøi) TOÁC ÑOÄ PHAÙT TRIEÅN (%) THEO ÑÖÔØNG HAØNG KHOÂNG THEO ÑÖÔØNG BIEÅN THEO ÑÖÔØNG KHAÙC 2001 1.226.400 1.066.645 12.581 147.174 2002 1.433.000 +16,8 1.279.782 10.272 142.946 2003 1.302.000 -9 1.130.689 4.002 167.309 2004 1.580.000 +21 1.380.000 15.000 185.000 Nguoàn: Sôû Du lòch TP. HCM Phuï luïc 4 LÖÔÏNG KHAÙCH QUOÁC TEÁ ÑEÁN TP. HCM PHAÂN THEO QUOÁC TÒCH (Theo thöù haïng töø 1 ñeán 9) (*) Ñôn vò tính: löôït khaùch Naêm Quoác tòch 2001 2002 2003 2004 (öôùc) Nhaät Baûn 178.938 242.842 180.000 200.000 Ñaøi Loan 176.525 189.180 177.362 199.000 Haøn Quoác 60.447 84.535 89.547 99.000 Myõ 46.032 50.974 38.276 52.000 Phaùp 39.499 47.362 35.544 44.000 Anh 37.030 41.467 29.649 33.000 Trung Quoác 23.734 73.791 25.973 50.000 Thaùi Lan 17.951 25.368 13.550 26.000 Ñöùc 15.286 19.337 7.549 18.000 Caùc nöôùc khaùc 362.363 353.184 341.366 430.000 Vieät kieàu 314.627 340.960 389.142 394.000 Toång coäng 1.226.400 1.433.000 1.302.000 1.580.000 Nguoàn: Sôû Du lòch TP. HCM (*): Baûng xeáp haïng treân chæ ñuùng töø naêm 2003 trôû veà tröôùc. Rieâng naêm 2004 coù söï thay ñoåi thöù haïng (xin xem phuï luïc ) 68 Phuï luïc 5 10 THÒ TRÖÔØNG KHAÙCH QUOÁC TEÁ HAØNG ÑAÀU ÑEÁN TP.HCM NAÊM 2004 STT Quoác tòch Soá löôït khaùch 1 Nhaät Baûn 200.000 2 Ñaøi Loan 199.000 3 Haøn Quoác 99.000 4 UÙc 55.000 5 Myõ 52.000 6 Trung Quoác 50.000 7 Phaùp 44.000 8 Malaysia 42.000 9 Singapore 35.000 10 Anh 33.000 Nguoàn: Sôû Du lòch TP. HCM Phuï luïc 6 DÖÏ BAÙO LÖÔÏNG KHAÙCH ÑEÁN TP. HCM THÔØI KYØ 2000 – 2010 VAØ ÑEÁN NAÊM 2020 (Phöông aùn cao) Ñôn vò: ngaøn löôït Naêm Khaùch quoác teá Khaùch noäi ñòa 2000 (*) 1.100 1.335 2001 (*) 2.226 1.462 2002 (*) 1.433 1.571 2003 (*) 1.302 1.917 2004 (*) 1.580 2.500 2005 1.700 3.500 2010 2.700 4.600 2020 4.000 6.500 Nguoàn: Vieän NCPT Du lòch. (*) Soá lieäu hieän traïng 69 Phuï luïc 7 LÖÔÏNG KHAÙCH QUOÁC TEÁ ÑEÁN VIEÄT NAM PHAÂN THEO QUOÁC TÒCH Ñôn vò tính: nghìn löôït ngöôøi Naêm Quoác tòch 2000 2001 2002 2003 2004 Ñaøi Loan 210 199,6 211,1 208,1 256,9 Nhaät Baûn 142,9 205,1 279,8 209,6 267,2 Phaùp 88,2 99,7 111,5 86,8 104 Myõ 95,8 230,4 259,9 218,8 272,5 Anh 53,9 64,7 69,7 63,3 71 Thaùi Lan 20,8 31,6 41 40,1 53,7 Trung Quoác 492 675,8 723,4 693 778,4 Caùc nöôùc khaùc 1036,5 823,9 1696,4 909,9 1124,2 Toång coäng 2140,1 2330,8 2628,2 2429,6 2927,9 Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Vieät Nam naêm 2004 Phuï luïc 8 LÖÔÏNG KHAÙCH QUOÁC TEÁ ÑEÁN VIEÄT NAM PHAÂN THEO MUÏC ÑÍCH Ñôn vò tính: nghìn löôït ngöôøi Naêm Muïc ñích 2000 2001 2002 2003 2004 Du lòch 1138,9 1222,1 1462 1238,5 1584 Thöông maïi 419,6 401,1 445,9 468,4 521,7 Thaêm thaân nhaân 400 390,4 425,4 392,2 467,4 Khaùc 181,6 317,2 294,9 330,5 354,8 Toång coäng 2140,1 2330,8 2628,2 2429,6 2927,9 Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Vieät Nam naêm 2004 70 KHAÙCH QUOÁC TEÁ ÑEÁN VIEÄT NAM PHAÂN THEO PHÖÔNG TIEÄN ÑEÁN Ñôn vò tính: nghìn löôït ngöôøi Naêm Muïc ñích 2000 2001 2002 2003 2004 Haøng khoâng 1113,1 1294,5 1540,3 1394,8 1821,7 Ñöôøng thuûy 256,1 284,7 309,1 241,5 263,3 Ñöôøng boä 770,9 751,6 778,8 793,3 842,9 Toång coäng 2140,1 2330,8 2628,2 2429,6 2927,9 Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Vieät Nam naêm 2004 Phuï luïc 9 CHI TIEÂU BÌNH QUAÂN CUÛA KHAÙCH DU LÒCH QUOÁC TEÁ ÑEÁN VIEÄT NAM Ñôn vò tính: USD Chi tieâu Quoác tòch Bình quaân moät löôït khaùch Bình quaân moät ngaøy khaùch Ñaøi Loan 822,4 91 Nhaät Baûn 969,5 80,6 Phaùp 1159,8 61,7 Myõ 1644,6 92,8 Anh 1545,2 84,7 Thaùi Lan 576,6 96,1 Trung Quoác 470,9 67,4 Malaysia 942,4 95 Singapore 1136,1 124,3 Haøn Quoác 880,6 65,3 LB Nga 1752,7 85,5 Ñöùc 1420,6 75,8 Haø Lan 1204,9 60,6 UÙc 1385,8 79,1 Canada 1288,4 56,7 Newzealand 1192,5 59,3 Bình quaân chung 902,7 74,6 Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Vieät Nam naêm 2004 71 Phuï luïc 10 CÔ CAÁU CHI TIEÂU CUÛA DU KHAÙCH TAÏI MOÄT SOÁ QUOÁC GIA TRONG KHU VÖÏC ÑOÂNG AÙ – THAÙI BÌNH DÖÔNG Ñôn vò tính: % Trong ñoù chia ra Quoác gia Toång coäng Aên uoáng Löu truù Vaän chuyeån Tham quan Mua saém Trung Quoác Hoàng Koâng Australia Indonesia Philippines Singapore Thaùi Lan Vieät Nam 100 100 100 100 100 100 100 100 9.5 10.8 5.0 17.4 21.5 13.3 15.1 17.7 22.5 30.2 46.0 30.8 40.7 22.3 23.4 45.5 31.3 8.0 13.0 21.0 9.6 6.1 9.4 10.6 11.3 - 13.0 10.8 4.6 5.1 13.3 6.9 25.4 51.0 23.0 20.0 23.6 53.2 38.8 19.4 Nguoàn: WTO Phuï luïc 11 DÖÏ BAÙO 10 NÖÔÙC ÑÖÙNG ÑAÀU THEÁ GIÔÙI VEÀ NHAÄN KHAÙCH QUOÁC TEÁ NAÊM 2020 Thöù töï Nöôùc Soá löôïng khaùch ñeán (trieäu löôït) Thò phaàn (%) Toác ñoä phaùt trieån bq töø 1995-2020 (%) 1 Trung Quoác 137,1 8,6 8,0 2 Myõ 102,4 6,4 3,5 3 Phaùp 93,3 5,8 1,8 4 Taây Ban Nha 71,0 4,0 2,4 5 Hoàng Koâng 59,3 3,7 7,3 6 Italia 52,9 3,3 2,2 7 Anh 52,8 3,3 3,0 8 Mexico 48,9 3,1 3,6 9 LB Nga 47,1 2,9 6,7 10 CH Sec 44,0 2,7 4,0 Nguoàn : WTO 72 Phuï luïc 12:DÖÏ BAÙO 10 NÖÔÙC ÑÖÙNG ÑAÀU THEÁ GIÔÙI VEÀ GÖÛI KHAÙCH QUOÁC TEÁ NAÊM 2020 Thöù töï Nöôùc Soá löôïng khaùch ñeán (trieäu löôït) Thò phaàn (%) 1 Ñöùc 163,5 10,2 2 Nhaät 141,5 8,8 3 Myõ 123,3 7,7 4 Trung Quoác 100,0 6,2 5 Anh 96,1 6,0 6 Phaùp 37,6 2,3 7 Haø Lan 35,4 2,2 8 Canada 31,3 2,0 9 LB Nga 30,5 1,9 10 Italia 29,7 1,9 Nguoàn : WTO Phuï luïc 13:DÖÏ BAÙO TOÁC ÑOÄ TAÊNG TRÖÔÛNG GDP BÌNH QUAÂN ÑAÀU NGÖÔØI TAÏI MOÄT SOÁ NÖÔÙC KHU VÖÏC CHAÂU AÙ – THAÙI BÌNH DÖÔNG ÑEÁN NAÊM 2010 Quoác gia GDP ñaàu ngöôøi naêm 2010 (USD) GDP ñaàu ngöôøi naêm 1998 (USD) % taêng GDP ñaàu ngöôøi giai ñoaïn 1998-2010 Daân soá naêm 2025 (trieäu ngöôøi) Möùc taêng daân soá bình quaân/naêm (%) Singapore Ñaøi Loan UÙc Hoàng Koâng Nhaät Baûn Newzealand Haøn Quoác Brunaây Malaysia Thaùi Lan Trung Quoác Indonesia Philippines Vieät Nam Laøo Campuchia Mianma 58.035 39.980 38.320 37.095 33.895 28.090 28.090 24.035 21.640 12.045 9.740 6.370 6.030 4.340 2.775 2.360 1.765 28.565 17.495 21.970 23.105 22.720 17.855 12.995 19.985 10.680 6.285 3.860 3.275 3.475 1.755 1.325 1.350 825 5.4 5.5 3.3 3.3 1.0 2.5 5.0 2.1 5.8 4.4 6.5 4.8 4.4 7.4 6.4 4.9 6.1 4.2 28.6 23.5 7.8 120.9 4.3 52.5 0.5 37.0 71.6 1.561.4 275.2 116.8 109.5 10.2 17 67.8 0.30 1.00 0.85 0.60 -0.16 0.5 0.5 2.2 1.9 0.6 0.85 1.10 1.75 1.24 2.6 1.7 1.35 Nguoàn: World Bank

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf44116.pdf
Luận văn liên quan