Đề tài Ngành vận tải đường biển Việt Nam 2009, dự báo đến 2014

CONTENTS 1. Executive Summary 2. SWOT Analysis Vietnam Shipping SWOT Vietnam Political SWOT Vietnam Economic SWOT Vietnam Business Environment SWOT 3. Sector Overview Container Market Overview Bulk Dry Overview Liquid Bulk Sector Overview 4. Market Overview Saigon New Port Overview Terminals, Storage And Equipment Expansions And Developments Multi-Modal Links Port of Da Nang Overview Terminals, Storage And Equipment Expansions And Developments Multi-Modal Links 5. Industry Forecast Table: Major Port Data Table: Trade Overview Table: Key Trade Indicators Table: Main Import Partners Table: Main Export Partners 6. Company Profiles Maersk Line Mediterranean Shipping Company CMA CGM Evergreen Line Overview China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO Hapag-Lloyd Neptune Orient Lines (& APL) China Shipping (CSCL) Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) Hanjin Shipping Company Mitsui OSK Lines

pdf91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ngành vận tải đường biển Việt Nam 2009, dự báo đến 2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo ngành vận tải đường biển việt nam 2009, dự báo đến 2014.pdf
Luận văn liên quan