Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị UASB xử lý nước thải sản xuất đường mía

(Bản scan) Phát triển ngành sản xuất đương mía là một định hướng hoàn toàn đúng đắn cảu Đảng và Nhà nước, góp phán quan trọng trong chuyển đỏi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sủa dụng đất nông nghiệp

pdf29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2122 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị UASB xử lý nước thải sản xuất đường mía, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_giai_phap_doi_moi_cua_cong_nghe_sinh_hoc_xu_ly_chat_thai_gay_o_nhiem_moi_truong_nghien_cuu_hoan_thien_cong_nghe_va_thiet_bi_uasb_xu_ly_nuoc_thai_san_xuat_duong_mia_8611.pdf
Luận văn liên quan