Đề tài Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả các nghiên cứu khoa học trong 10 năm 1991 - 2000 thuộc ngành Y Tế

Hiệu quả kỹ thuật mới và công nghệ mớiở đề tài cấp nhà nước 41,04%; Loại hình NC triển khai: 28,57%; Phương pháp nghiêncứu can thiệp: 21,95%. Hiệu quả dự phòng ở đề tài nhà nước: 53,85%. Hiệu quả điều trị của các đề tài nhà nước và đề tài cấp bộ xấp xỉ nhau và chiếm >32%; Phương pháp nghiên cứu can thiệp: 59,38%. Các đề tài cấp nhà nước và cấp bộ đã giải quyết được những vấn đề mang tính xã hội với tỷ lệ >45%. Hiệu quả đào tạo ở các đề tài cấp nhà nước: 35,9%; đề tài cấp bộ: 24,69%. Hiệu quả kinh tế của các đề tài thấp chiếm8,1%; đề tài nhà nước: 35,9%; đề tài cấp Bộ: 13,58% và đề tài cơ sở: 0,5%.

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2706 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả các nghiên cứu khoa học trong 10 năm 1991 - 2000 thuộc ngành Y Tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfb16_04_2003_077.pdf
Luận văn liên quan