Đề tài Nguyên cứu chế tạo TiO2-Anatase có tác dụng xúc tác quang hóa từ quặng Inmenit sa khoáng Việt Nam

Đã tìm hiểu các tài liệu được công bố trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài của luận văn. Từ nguồn tài liệu thu thập được, chúng tôi đã tổng quan những thông tin về: tính chất hóa lý của hợp chất titan, cấu trúc mạng thù hình của TiO2, công nghệ sản xuất TiO2 từ tinh quặng inmenit, các khả nưng ứng dụng đặc biệt của TiO2 dạng anatase.

pdf164 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nguyên cứu chế tạo TiO2-Anatase có tác dụng xúc tác quang hóa từ quặng Inmenit sa khoáng Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề Tài- Nguyên cứu chế tạo TiO2-Anatase có tác dụng xúc tác quang hóa từ quặng Inmenit sa khoáng Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan