Đề tài Những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu chè của công ty TNHH thương mại Đại Lợi

CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI I. TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY 1. Lịch sử hình thành và phát triển 1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH TM Đại Lợi. 1.2. Chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 1.3. Mặt hàng kinh doanh XK của Công ty 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XK CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI TRONG THỜI GIAN QUA 2.1. Sản xuất chè. 2.1.1. Về giống chè 2.1.2. Về canh tác 2.1.3. Về chế biến chè 2.2. Phân tích khả năng XK của Công ty TNHH TM Đại Lợi 2.2.1. Khả năng về tài chính của Công ty TNHH TM Đại Lợi. 2.2.2. Uy tín của Công ty TNHH TM Đại Lợi trên thị trường nước ngoài 2.3. Phân tích tình hình lựa chọn XK và thị trường mục tiêu của Công ty TNHH TM Đại Lợi. 2.4. Quyết định giá XK ở Công ty TNHH TM Đại Lợi 2.5. Phương hướng và mục tiêu chủ yếu của Công ty TNHH TM Đại Lợi tới năm 2015 III. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XK MẶT HÀNG CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI 3.1. Một số chính sách XK mặt hàng chè của Công ty 3.2. Mở rộng chủng loại mặt hàng chè XK 3.3. Chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu và quảng bá mặt hàng chè 3.4. Các chính sách phát triển đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến mặt hàng chè 3.5. Chính sách liên doanh liên kết, hợp tác trong chế biến mặt hàng chè IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH XK MẶT HÀNG CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI 4.1. Những thành tựu đạt được khi áp dụng chính sách mặt hàng chè ở Công ty TNHH TM Đại Lợi 4.2. Những tồn tại và nguyên nhân khi thực hiện chính sách 4.3. Các chỉ tiêu chất lượng của chè - theo TCVN 1454 - 83 CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH XK MẶT HÀNG CHÈ I. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN CUNG ỨNG CHÈ XK 1.1. Chọn và lai tạo giống chè chất lượng tốt, năng suất cao 1.2. Đẩy mạnh thâm canh diện tích chè hiện nay ở nước ta cũng như diện tích thâm canh chè của Công ty TNHH TM Đại Lợi nói riêng. 1.3. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ sản xuất chè của Nhà nước ta II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH XK CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI 2.1. Chính sách marketing mở rộng thị trường cho mặt hàng chè XK 2.2. Hoàn thiện về chính sách chế biến, nâng cao chất lượng chè XK 2.3. Chính sách về vốn hỗ trợ XK đối với mặt hàng chè mới 2.4. Về hoàn thiện chính sách hỗ trợ XK chè của Công ty TNHH TM Đại Lợi 2.5. Chính sách nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hoạt động XK chè 2.6. Chính sách xây dựng và quảng bá mạnh mẽ thương hiệu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại Lợi 2.7. Chính sách hỗ trợ tìm kiếm thông tin thị trường, xúc tiến thương mại mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại Lợi. 2.8. Một số kiến nghị KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO.

docx60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2431 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu chè của công ty TNHH thương mại Đại Lợi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hách hàng. Chính điều này đã làm tăng thêm sự tự tin trong Công ty, quyết tâm phấn đấu vươn lên, xây dựng Công ty ngày một vững mạnh để có thể đem lại thành công hơn nữa cho Công ty. Mặt khác trang thiết bị của Công ty ngày càng được cải thiện phù hợp với nhu cầu trên thị trường với chi phí thấp nhất có thể đạt được. Công ty TNHH TM Đại Lợi là một Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu chè, vì có hoạt động xuất khẩu nên đòi hỏi Công ty phải có một đội ngũ đủ những điều kiện để có thể kinh doanh trên thị trường quốc tế. Có đầy đủ năng lực để tìm hiểu rõ ràng chính xác nhu cầu thị trường quốc tế, đồng thời phải nắm bắt kịp thời về sự thay đổi về nhu cầu về giá cả. 2.3. Phân tích tình hình lựa chọn thị trường XK và thị trường mục tiêu của Công ty TNHH TM Đại Lợi. Lựa chọn thị trường xuất khẩu là khâu quan trọng trong quá trình quyết định chiến lược marketing xuất khẩu. Nó liên quan đến thành công của Công ty và cho phép Công ty tiết kiệm thời gian, kinh phí thâm nhập và phát triển thị trường bên ngoài. Mục tiêu của việc lựa chọn thị trường xuất khẩu xác định số lượng các thị trường triển vọng để Công ty tập chung khả năng của mình và xác định các đặc điểm của thị trường để có thể áp dụng các chính sách marketing có hiệu quả tốt nhất. Việc lựa chọn thị trường xuất khẩu của Công ty là xác định khả năng đáp ứng về chủng loại, số lượng,…của Công ty là bao nhiêu. Một số thị trường chính của Công ty TNHH TM Đại Lợi Đơn vị tính: tấn. STT Thị trường 2002 2003 2004 1 Ấn độ 8 8,448 9,757 2 Pakistan 7,5 7,92 9,147 3 Srilanka 9 9,504 10,97 4 Turkey 6,75 7,128 8,23 Nguồn báo cáo tình hình xuất khẩu hàng năm. Thị trường trọng điểm hiện nay của Công ty là bốn thị trường chính bao gồm: Ấn độ, Pakistan, Srilanka, Turkey, thu nhập của các nước trên cũng tương đối và ổn định, tuy vậy đây cũng là những thị trường rất khó tính họ đòi hỏi chất lượng hàng hóa cao. 2.4. Quyết định giá xuất khẩu ở Công ty TNHH TM Đại Lợi. Là một Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu mặt hàng chè nên Công ty đã áp dụng một chính sách giá linh hoạt cao nhằm thúc đẩy tiêu thụ và tăng cường khả năng cạnh tranh cho mặt hàng của Công ty. Giá xuất khẩu của một số loại chè tại Công ty. Đơn vị: USD Loại chè Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Loại 1: OP 1,2 1,1 1 Loại 2: FBOP 1,1 1 0,95 Loại 3: P 1 0,95 1 Loại 4: PS 1,1 1,1 1,15 Loại 5: BPS 1,15 1,05 1 Loại 6: F 1,25 1,2 1,05 Loại 7: D 1 0,9 1 Với khách hàng đặt mua với số lượng lớn Công ty thực hiện áp dụng các biện pháp chiết khấu để khuyến khích các thành viên. Chiết giá theo khối lượng mua của Công ty: Là những người có quan hệ làm ăn lâu năm với Công ty. Chiết giá theo thời vụ: Nếu là hàng không đúng thời vụ Công ty sẽ đưa ra giá ưu đãi để khuyến khích khách hàng. 2.5. Phương hướng và mục tiêu chủ yếu của Công ty TNHH TM Đại Lợi tới năm 2010. * Dự báo thị trường. Nước ta không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế, hội nhập với khu vực và thế giới. Việt Nam đã là thành viên của ASEAN, chuẩn bị gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác, đồng thời thiết lập và mở rộng quan hệ với tất cả các nước. Đó là những thuận lợi cơ bản cho hoạt động kinh tế đối ngoại, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam , trong đó có sản phẩm chè. Xong, thách thức lớn nhất là nền kinh tế nước ta xuất phát từ cơ sở thấp kém, lại phải đi lên trong môi trường cạnh tranh quyết liệt. Theo các tài liệu của FAO, trong mấy thập kỷ gần đây nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chè tăng nhanh, đã thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Trong khi đó, hàng chè của các Công ty KDQT Việt Nam còn thấp, giá thành cao, khối lượng ít so với thế giới, nhưng lại phải cạnh tranh với mặt hàng chè của nhiều nước xuất khẩu truyền thống. * Phương hướng: Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, phân tích sâu sắc những thành tựu cũng như những tồn tại, rút ra bài học trong tổ chức sản xuất kinh doanh. Công ty đã đề ra chiến lược sản xuất kinh doanh trong 5 năm 2005 - 2010. Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, vấn đề thị trường và tiêu thụ sản phẩm được quan tâm. - Nội dung: + Tổ chức nghiên cứu nắm bắt đúng thị trường sản phẩm hàng hóa nói chung, nhưng đặc biệt là thị trường chè để kịp thời chuyển hướng sản xuất, thay đổi sản phẩm nhằm chiếm lĩnh thị trường + Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa thiết bị chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến bao bì, tạo ra những mẫu mã mới…, phù hợp với người tiêu dùng, xu thế phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để phù hợp với lối sống hiện đại. Những sản phẩm này có đủ các yếu tố như chất lượng, kiểu dáng, giá…, để cạnh tranh xuất khẩu. Sản phẩm của Công ty vừa có nét đẹp của văn hóa vừa có chất lượng cao, giá thành hợp lý với những dịch vụ phân phối tiện lợi. Từ đó uy tín, tên tuổi của sản phẩm chè Công ty Đại lợi luôn được mến mộ. * Mục tiêu: Chè là sản phẩn có đối tượng tiêu dùng rộng rãi không những ở thị trường trong nước mà còn cả ở thị trường quốc tế. Năm 2004 số lượng chè xuất khẩu đạt 1000 tấn, trong đó sang. Đơn vị: tấn Irăc 300 Pakistan 400 Turkey 100 Srianka 100 Còn lại là sang một số thị trường khác. Hàng năm, tỷ trọng này còn tăng, đó là một thuận lợi cho Công ty TNHH TM Đại lợi. Để góp phần phát triển mặt hàng chè xuất khẩu trong cả nước, Công ty TNHH TM Đại lợi xây dựng mục tiêu phát triển đến năm 2010 như sau: Kim ngạch và tăng trưởng xuất khẩu đến năm 2010 Năm Xuất khẩu Triệu USD Tăng trưởng hàng năm 2005 1 2006 11,2 12% 2007 12,5 12% 2008 14 12% 2009 16 14% 2010 20 25% III. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI. 3.1. Một số chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty. 3.1.1. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng góp phần thay đổi mặt hàng xuất khẩu. Trong thời gian qua cơ cấu giống chè của Công ty chưa được hợp lý, sản lượng chè xanh còn chiếm tỉ trọng nhiều hơn sản lượng chè đen. Điều này là bất hợp lý vì trên thị trường thế giới sản lượng tiêu thụ chè đen là cao hơn sản lượng tiêu thụ chè xanh. Do đó, Công ty đã đưa ra chính sách giảm bớt diện tích trồng chè xanh chuyển các diện tích chè xanh kém không có hiệu quả sang các loại cây trồng lâu năm khác, mở rộng diện tích trồng chè đen ở những nơi có điều kiện thuận lợi nhất. Tham khảo từ kinh nghiệm trong nước và quốc tế cho thây sự chuyển dịch cơ cấu này là hợp lý. Trong những năm gần đây sản lượng chè đen trên thế giới tăng nhanh. 3.1.2. Mở rộng chủng loại mặt hàng chè xuất khẩu. Ngoài việc xuất khẩu chè truyền thống thì hiện nay Công ty đang chuyển dần sang xuất khẩu mặt hàng chè có chất lượng cao hơn nên cơ cấu mặt hàng xuất khẩu đã có những thay đổi tích cực. Hiện nay Công ty đã và đang tìm thị trường tiêu thụ để tạo điều kiện mở rộng sản xuất các loại chè có chất lượng cao. Công ty đã đầu tư tăng cường công nghệ chế biến, xây dựng kế hoạch dài hạn trong công nghiệp chế biến chè, triển khai đầu tư công nghệ chế biến đến tất cả các vùng trồng chè có điều kiện thích hợp. Quy hoạch nhà máy chề biến gắn bó chặt chẽ với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu. Công nghiệp sơ chế chè ở Công ty đã có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây, trong thiết bị thêm nhiều thiết bị mới chất lượng tốt trong chế biến. Đẩy mạnh tốc độ đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trước mắt là hệ thống thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới cho các vùng trồng chè và tiếp theo đó là nguồn nước sạch cho chế biến chè. Tăng cường khả năng dự trữ nhằm giảm thiểu các bất lợi của thị trường thế giới. 3.1.3. Chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu và quảng bá mặt hàng chè. Thương hiệu không phải là một hoạt động mà quốc gia hay doanh nghiệp có thể dễ dàng có được một sớm, một chiều, mà đòi hỏi phải có thời gian và sự đầu tư về vốn, về trí tuệ một cách thỏa đáng. Thương hiệu thành công khi cùng với thời gian nó chuyển thành lợi nhuận do người tiêu dùng chung thành với thương hiệu đó và hào hứng mua các sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp. Do vậy, muốn xây dựng được thương hiệu riêng cho ngành chè là hình thành trung tâm giao dịch kì hạn quốc tế. Vấn đề quảng cáo cũng ngày càng trở nên bức xúc trong cơ chế thị trường kinh nghiệm và điều kiện để thực hiện quảng cáo ở Việt Nam nói chung và của Công ty Thương mại nói riêng còn nhiều hạn chế, song không phải không có những doanh nghiệp đã tổ chức làm được tốt và mang lại hiệu quả thực sự. Có thể nói quảng cáo vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật. Một hướng mới về quảng cáo của ngành chè là buôn bán trên mạng đang rất được Công ty quan tâm. 3.1.4. Các chính sách phát triển đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến mặt hàng chè. Chính sách phát triển khoa học công nghệ và tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công nghiệp là một trong những chính sách quan trọng của nước Việt Nam nói chung cũng như của Công ty Thương mại Đại lợi nói riêng, trong đó phát triển khoa học công nghệ trong chế biến nông sản phẩm có vị trí quan trọng trong chính sách khoa học công nghệ. Tuy vậy chất lượng chè của Công ty còn chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu về chè xuất khẩu cũng như yêu cầu của người tiêu dùng. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là trong một thời gian dài vấn đề phát triển khoa học công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các hoạt động sản xuất. 3.1.5. Chính sách liên doanh liên kết, hợp tác trong chế biến mặt hàng chè: Những năm gần đây, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác liên kết với nhau trong khâu chế biến chè để hình thành các cơ sở chế biến chè với công nghệ hiện đại hơn nhằm nâng cao chất lượng chè, nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng chè của Việt Nam nói chung và của Công ty TNHH TM Đại lợi nói riêng trên thị trường thế giới. Chính sách liên doanh liên kết đã thúc đẩy công nghiệp chế biến chè ở Việt Nam phát triển với tốc độ cao trong những năm gần đây. Nhà nước tạo điều kiện khá thuận lợi cho các nhà sản xuất, nhà kinh doanh cũng như các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm tạo ra sự liện kết chặt chẽ giữa các khâu với nhau làm cho ngành chè ngày một lớn mạnh, đuổi kịp các nước công nghiệp lớn. IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI LỢI. 4.1. Những thành tựu đạt được khi áp dụng chính sách mặt hàng chè ở Công ty TNHH TM Đại Lợi. Khi có chính sách hỗ trợ tài chính tín dụng của chính phủ với người trồng chè thì đã có được những thành tựu sau: Năng suất chè ở Công ty Thương mại Đại lợi ngày càng được nâng cao, có nhiều tính năng, có được kết quả như trên không những nhờ vào điều kiện thiên nhiên và sinh thái, nhờ vào nguồn nhân công dồi dào, giá tiền công thấp mà cũng một phần lớn nhờ vào chính sách hỗ trợ tài chính của Công ty đối với việc trồng chè. Bên cạnh đó là có chính sách thị trường của chính phủ đã giúp cho hộ trồng chè và nhà đầu tư có được thông tin chính xác về thị trường tiêu thụ cũng như thị trường sản xuất, xuất nhập khẩu và khả năng cung cầu của từng thị trường, do đó đã thu được hiệu quả đáng kể trong xuất khẩu. 4.2. Những tồn tại và nguyên nhân khi thực hiện chính sách. Mặc dù cơ chế, chính sách vừa qua đã qua bổ sung, hoàn thiện, và có thể nói là đã rất thông thoáng, gần như đã không còn vướng mắc gì đáng kể, nhưng so với yêu cầu vẫn còn những bất cập, đặc biệt trong các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và chính sách tài chính, tín dụng là cụ thể ảnh hưởng rất trực tiếp đến cung và cầu xuất khẩu chè. Những hạn chế đó được thể hiện trên một số nét nổi bật sau. * Chính sách khuyến khích sản xuất và xuất khẩu còn chưa phát huy tác dụng và những nguyên nhân của chúng. Chế độ chính sách áp dụng đối với sản xuất và kinh doanh chè còn có chỗ chưa hợp lý. Chính vì vậy đã tạo nên một số khó khăn cho việc sản xuất và xuất khẩu chè của Công ty. Ngoài những nguyên nhân do chính Công ty còn có nguyên nhân bên ngoài là do các chính sách của Nhà nước là chưa hợp lý. Khi nhà nước đề ra các chính sách thì rất đúng đắn nhưng khi thực hiện thì lại không thực hiện đựơc. Do vậy trong thời gian tới nhất thiết phải nhanh chóng tổ chức lại hoạt động này để họ yên tâm sản xuất. - Về mặt khách quan: Việc sản xuất chè chịu tác động mạnh của thời tiết và điều kiện tự nhiên không những Việt Nam mà ngay cả những nước có trình độ sản xuất kinh doanh chè cao như Trung quốc, Pakistan… thì những đợt giá lạnh kéo dài cũng làm giảm một phần đáng kể sản lượng của họ. Thời tiết là nguyên nhân thuộc loại bất khả kháng đối với kinh doanh chè. Tuy nhiên nếu chúng ta chủ động đề phòng thì có thể giảm thiểu được tác hại của nó. - Về mặt chủ quan: Sự hỗ trợ của Công ty cho ngành chè còn chưa đủ nhiều, hiệu quả thấp. Đó là chính sách vốn, vật tư kỹ thuật, chưa thể hiện sự ưu đãi với sản xuất kinh doanh chè . Cơ chế chính sách của Công ty đề ra còn chưa đồng bộ, thay đổi nhanh gây khó khăn cho kinh doanh chè. Công ty còn chưa có kinh nghiệm vào hoạt động xuất khẩu chè, chưa đủ vốn, cơ sở vật chất, chưa quan tâm đến công tác nghiên cứu, marketing thị trường sản phẩm mục tiêu bên cạnh đó còn có hoạt động làm ăn “chụp rựt” trong kinh doanh xuất khẩu chè. Tóm lại: Những yếu kém còn tồn tại trong quá trình phát triển ngành chè của Công ty hiện nay là do các nguyên nhân chủ quan và khách quan này tạo nên. Để tiếp tục phát triển trong thời gian tới, khắc phục những điểm bất lợi và khó khăn thì Công ty cần phải cố gắng nỗ lực phát triển một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa để lợi nhuận của Công ty ngày càng tăng. 4.3. Cỏc chỉ tiêu chất lượng của chè – Theo TCVN 1454 – 83. Loại chố Chỉ tiờu ngoại quan Chỉ tiờu khỏc ( tỷ lệ % ) Ngoại hỡnh Màu nước Mựi Vị Bó Độ ẩm Tro Vụn Cỏm T/ C Sắt OP Cánh chè xoắn tương đối đều, đen tự nhiên Đỏ nâu sáng, Thơm đượm Đậm dịu có hậu Đỏ nâu mềm 7,5 6,5 7 0,1 0,001 FBOP Cánh chè nhỏ, tương đối đều màu đen ít tuyết Đỏ nâu đậm Thơm đượm Đậm dịu có hậu 7,5 6,5 31 2,5 0,001 P Cánh chè xoắn tương đối đều màu đen, ngắn hơn cánh OP Đỏ nâu sáng Thơm dịu Đậm, có hậu Đỏ nâu mềm, kém OP 7,5 6,5 6 0,5 0,001 PS Cánh chè tương đối đều, hơi thô, màu đen hơi nâu Đỏ nâu Thơm nhẹ Dịu, hơi nhạt Nâu hơi cứng 7,5 6,5 7 0,5 0,001 BPS Cánh chè tương đối đều, đen hơi nâu Đỏ hơi nhạt Thơm nhẹ Đậm hơi nhạt Đỏ nâu hơi tối 7,5 6,5 1 0,001 F Cánh chè nhỏ, đều Hơi đậm Thơm nhẹ Đậm hơi chát Đỏ nâu 7,5 2 0,001 D Cỏnh chố nhỏ, mịn sạch Nâu hơi tối Thơm nhẹ Đậm hơi nhẹ Nâu hơi tối 7,5 0,001 CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CHÈ I. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN CUNG ỨNG CHÈ XUẤT KHẨU. 1.1. Chọn và lai tạo giống chè chất lượng tốt, năng xuất cao. Cũng như các loại cây lâu năm khác, việc chọn giống đòi hỏi một thời gian dài, nhiều khi hàng chục năm. Nếu không có phương hướng đứng đắn ngay từ đầu sẽ dẫn đến tốn kém không ít công sức và ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và xuất khẩu chè, nâng cao năng xuất và chất lượng chè. Những công trình chọn và tạo giống mới của một số nước trong những năm gần đây cho thấy những kết quả khả quan, tạo tiền đề cho việc đổi mới trồng chè ở một số nước. Những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ chúng ta đã nhập nội được một số giống cây chè chất lượng cao, bước đầu nhân giống một số ra đại trà có kết quả. Đặc biệt là nhiều loại chè cho năng xuất cao và phù hợp với nhiều địa phương chịu rét giỏi, chịu hạn giỏi. Nhiều loại chè không bệnh cao cũng được theo dõi để chọn và đưa ra sản xuất, chất lượng sản phẩm cao mà còn đòi hỏi đặc tính di truyền tốt. Như vậy, chọn và lai tạo giống là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu chè. Có thể nói, công việc này có vị trí quan trọng đầu tiên cho việc nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm chè xuất khẩu. Do đó, cần phải tăng cường đầu tư phối hợp với viện nghiên cứu và các trung tâm nghiên cứu có liên quan, vừa nghiên cứu tuyển chọn vừa xây dựng quy trình canh tác thích hợp cho từng vùng, sản xuất và cung cấp giống tốt và dịch vụ kỹ thuật cho các địa phương trong khu vực. 1.2. Đẩy mạnh thâm canh diện tích chè hiện ở nước ta cũng như diện tích thâm canh chè của Công ty TNHH TM Đại lợi nói riêng. Trong những năm qua diện tích chè nước ta tăng một cách ồ ạt, cùng một lúc chùng ta vừa phải mở rộng diện tích vừa phải lo tăng cường đầu tư thâm canh trong điều kiện vốn bị hạn hẹp, vì thế mà trình độ thâm canh còn thấp ảnh hưởng đến cấn đối nước - vườn và cân đối chủng loại Robusta- Rrabica. So với khả năng thực tế thì mức năng suất ở nước ta chưa cao và còn không đồng đều. Hơn nữa việc mở rộng diện tích chè mang tính chất phong trào, tự phát nên không ít diện tích chè đã trồng nhưng kém hiệu quả về chất lượng và năng suất, chất lượng sản phẩm. Về hướng đầu tư thâm canh, cần tập chung vào một số vấn đề cơ bản như sau: - Ngành chè tập trung vào nỗ lực vào việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho thâm canh. Theo quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc chè trong thời kỳ kinh doanh cứ hai năm phải bón một lần phân hữu cơ với khối lượng từ thích hợp để đem lại năng suất cao và hàng năm mỗi ha chè cần bón khoảng 200kg đạm nguyên chất 100kg kali và 200kg lân. Cung cấp phân bón yêu cầu cho thâm canh chè rất ít, còn thiếu nhiều. Chình vì vậy phải kết hợp với chăn nuôi, tăng cường sản xuất và nhập khẩu phân vô cơ, chú ý trồng cây phân xanh, mở rộng hệ thống dịch vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu phân bón cho thâm canh cây chè. - Nhà nước - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tập chung giải quyết vấn đề nước tưới cho chè. Tưới nước cho chè là vấn đề khó khăn đối với 2 vùng chè lớn là Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Thực tiễn cho thấy dù đã đầu tư vào khâu này rất lớn song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cây chè. Nguồn nước mạnh hiện nay đang rất thiếu do nạn phá rừng. Nguồn nước ngầm cũng cạn dần do quá trình giếng khoan khai thác, nước rừng bị phá nặng nề. Mặt khác thiết bị máy tưới ống dẫn, nguồn năng lượng cho máy tưới có nhiều khó khăn, điều đó ảnh hưởng lớn đến năng suất chè. Do đó nước ta cần phải thực hiện tập chung vào các biện pháp sau: + Trồng rừng là biện pháp quan trọng, có tác dụng lâu dài. + Xây dựng hệ thống điện để tiếp thu nguồn điện lưới quốc gia. - Bộ và ngành cung cấp đầu đủ các thiết bị dùng cho với tưới nước. - Bộ và ngành chè cần chú ý đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng trừ sâu bệnh cho cây chè. Thực tế cho rằng sự phá hoại của sâu bệnh ảnh hưởng lớn đến năng suất. Khi quy mô sản xuất được mở rộng thì sẽ có ý nghĩa to lớn, và góp phần làm cho năng suất, chất lượng sản phẩm chè được nâng cao. - Hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ, khuyến khích chè ngoài quốc doanh đẩy mạnh thâm canh sản xuất, bởi vì hiện nay, chè ngoài quốc doanh đã chiếm ngoài 30% diện tích chè cả nước. - Mở rộng diện tích cây chè giảm sự chênh lệch và chủng loại chè. Sản xuất chè nước ta trong thời gian qua chủ yếu là chè đen chiếm tỉ trọng khoảng 90% về diện tích chè chỉ 10% diện tích là chè xanh. Điều này gây thiệt hại cho chúng ta vì chè đen được ưa chuộng hơn và giá cũng cao hơn/ Hơn nữa, đầu tư cơ bản cho một ha chè xanh cũng lâu hơn , chè đen có thời gian thu hồi vốn nhanh hơn, tỷ suất lợi nhuận cao thể hiện ở chỗ. + Chè được trồng chủ yếu ở miền núi phía Bắc, giá ngày công lao động thấp. + Chè trồng trong điều kiện không tưới nước hoặc tưới nước bổ xung thấp, đầu tư thuỷ lợi thấp. + Chè có thời gian kiến thiết cơ bản ngắn. 1.3. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ sản xuất chè của nhà nước ta. 1.3.1. Chính sách thuế nông nghiệp. - Nên thu thuế theo hạng đất và theo sự biến động của giá cả thị trường với mục đích điều tiết để xây dựng giá bảo hiểm cho sản xuất khi gía chè thế giới có sự thay đổi, sự quản lý vĩ mô yếu kém, không có hệ thống giá bảo hiểm (trên cơ sở nguồn lợi của ngành để ổn định ngành) do cung vượt quá cầu. - Đối với vùng đất trống, đối trọc được đưa vào sản xuất nông nghiệp nên có thời gian miễn giảm thuế dài hơn để khuyến khích người sản xuất mở rộng diện tích trên đất này, nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng chè xuất khẩu. Cụ thể là: Sau 3 năm đến 5 năm kể từ khi vườn cây đưa vào khai thác thì mới được thu thuế. 1.3.2. Chính sách hộ trợ về vốn: * Đối với các doanh nghiệp quốc doanh. Chỉ thực hiện đầu tư với các đơn vị quốc doanh sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Việc đầu tư này cần hướng vào một số vấn đề cơ bản sau: - Cần đầu tư cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng quan trọng, có tác dụng lớn trên cả vùng sản xuất chè rộng lớn nhất định. Trước hết coi trọng khâu đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi phục vụ cho việc tưới nước, hệ thống giao thông, các cơ sở chế biến có trình độ khác, hệ thống kho bảo quản sản phẩm, các cơ sở dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị, dịch vụ mua bán vật tư sản phẩm. - Khi đầu tư thì một phần vốn đầu tư do ngân sách cấp, phần khác. Nhà nước cho vay hoặc phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm để huy động vốn trong dân. - Mọi công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành phải giao cho các cơ quan nhất định quản lý, sử dụng. Những cơ quan này có trách nhiệm khai thác các công trình qua dịch vụ sản xuất hoặc thu lệ phí sử dụng công trình đó để hoàn vốn nâng cấp. *Đối với tư nhân, hộ gia đình. Nhà nước cần áp dụng chính sách cho vay dài hạn với việc mở rộng diện tích chè và cho vay ngắn hạn đối với chè thâm canh. Nhà nước nên căn cứ vào tình hình thực trạng của thị trường chè mà có chính sách hỗ trợ nông dân một cách kịp thời và hợp lý. II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI. 2.1. Chính sách Marketing mở rộng thị trường cho mặt hàng chè xuất khẩu: Trong những năm qua ngành chè đã có phát triển đáng kế về tăng diện tích, năng xuất, chất lượng, sản lượng và sản phẩm chè trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành chè trong giai đoạn hiện nay đang chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt là nhân tố thị trường. Nhìn ra thị trường chè thế giới, một điều kiện bất lợi với chúng ta là nhu cầu của thị trường tăng không nhiều, trong khi khả năng sản xuất và xuất khẩu chè phát triển nhanh, chè ngày càng phải cạnh tranh với nhiều loại đồ uống khác, hơn nữa thị trường thế giới là vấn đề mới mẻ, nhiều phức tạp đối với chúng ta. Tăng sức cạnh tranh từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ của chè Việt Nam đã trở nên một yêu cầu bức thiết. Vì vậy tăng cường Marketing mở rộng thì trường là giải pháp hàng đầu để đẩy mạnh xuất khẩu chè, cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: - Nghiên cứu và dự báo thị trường: Thị trường là đối tượng hoạt động thị trường sản phẩm. Nắm bắt thị trường, nghiên cứu thị trường đầy đủ và dự báo chính xác thị trường tiêu thụ có ý nghĩa lớn trong việc xác định chiến lược sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Cần hình thành tổ chức dự báo thị trường và mở rộng các doanh nghiệp. Cần hình thành tổ chức dự báo thị trường và mở rộng các hình thức thông tin kinh tế thích hợp để tăng khả năng tiếp thị của các hộ sản xuất và tổ chức kinh tế. Từ đó mỗi doanh nghiệp, mỗi hộ sản xuất chè tự điều chỉnh sản xuất cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. - Tổ chức tốt hệ thống thu mua, tiêu thụ, chế biến sau thu hoạch nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm chè xuất khẩu: Nông dân là người trực tiếp sản xuất và bản lẻ sản phẩm ra thị trường. Do đó, các đơn vị kinh doanh xuất khẩu cần tổ chức, củng cố và quản lý tốt hơn hệ thống chi nhánh, điểm, đại lý thu mua sản phẩm của mình, mua trực tiếp sản phẩm từ người sản xuất. Thực tế cho thấy doanh nghiệp nào tổ chức tốt hệ thống mạng lưới thu mua thì mua được khối lượng sản phẩm lớn. Đây là phương thức chủ yếu hạn chế rủi ro, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời mua qua các đại lý, các điểm thu mua, các hộ kinh doanh, các công ty tư nhân là những đầu mối có khối lượng sản phẩm hàng hoá lớn hơn. Hệ thống thu mua ở Việt Nam rất đa dạng và phức tạp, các cơ quan chức năng cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về hoạt động của hệ thống thu mua chè hiện nay, đảm bảo tính hợp lý, thuận tiện, thông suốt và bình đẳng. - Tổ chức tốt công tác thông tin giới thiệu sản phẩm, tiếp cận với thị trường sản xuất chè chủ yếu để xuất khẩu, do vậy cần phải nắm chắc thông tin thị trường, xử lý thông tin tốt về giá cả thị trường thế giới, tránh tình trạng nhiễu loạn thị trường, lũng loạn thị trường. Cần đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển thị trường. Tăng cường công tác tiếp thị và khai thác thị trường, xây dựng chiến lược thị trường lâu dài và ổn định. - Phát huy lợi thế tài nguyên thiên nhiên, lao động… để mở rộng thị trường tiêu thụ chè. Thương mại quốc tế đã trở thành xu hướng tất yếu. Trên thế giới nhóm các nước đang phát triển đang tìm cách khai thác lợi thế và tài nguyên thiên nhiên, lao động,… để phát triển kinh tế. Trong khi đó các nước phát triển cũng tìm cách xuất khẩu cách yếu tố đầu vào cho sản xuất, cũng như tìm kiếm các môi trường đầu tư có lợi nhất, sự gặp gỡ, tìm đến nhau giữa các bên, qúa trình CNH - HĐH theo lợi thế và thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ. Trong quá trình mở rộng cửa nền kinh tế chúng ta đang đẩy mạnh khai thác những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế tuyệt đối về nhập khẩu, đặc biệt là chè. Bởi vì đây là loại sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới có lợi thế so với nước khác. Chè thế giới đang là mặt hàng được tiêu dùng mạnh và cũng có những biến động rất phức tạp, với khả năng mở rộng thị trường Việt Nam sẽ được nâng cao lên ngang bằng với giá chè của các nước trong khu vực. Căn cứ vào cán cân cung cấp chè trên thị trường thế giới, trong thời gian tới giá chè sẽ dần đi vào ổn định, điều này rất có lợi cho chè Việt Nam cũng như chè của Công ty Đại lợi nói riêng là dấu hiệu đáng mừng cho sản xuất và xuất khẩu chè Việt Nam và cho các Công ty KD XNK Chè ở Việt Nam. Vấn đề là chúng ta phải có những giải pháp đồng bộ cả về sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và các chính sách vĩ mô hỗ trợ một cách tốt nhất. 2.2. Hoàn thiện về chính sách chế biến, nâng cao chất lượng chè xuất khẩu. Để tăng sức cạnh tranh và đảm bảo uy tín chè Việt Nam cũng như chè của các Công ty KDQT Việt Nam trên thị trường thế giới cần tập chung đổi mới công nghệ trong sản xuất, giải quyết tốt công tác thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm là nột dung cơ bản và là thách thức của ngành chè hiện nay. Thu hái chè là một trong những khâu quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm, có nguồn nguyên liệu tốt thì mới chế biến được những sản phẩm có chất lượng cao. Do đó, cần tăng cường công tác bảo vệ đảm bảo công tác thu hoạch tốt, loại bỏ tập quán “hái quả xanh”, thu hái chè đúng thời gian, phải trên 95% đặc biệt là không được quá lạm dụng vào chuyện dùng thuốc kích thích một cách quá đáng dẫn đến có những hậu quả nguy hiểm cho người tiêu dùng vi phạm đến tiêu chuẩn thực phẩm. Với tỷ lệ đó mới thực hiện được công nghệ chế biến trên các loại chè mà vẫn đạt yêu cầu chất lượng, xuất bán theo đúng tiêu chuẩn mới đảm bảo hương vị tốt. 2.2.1. Chính sách đầu tư chế biến chè xuất khẩu Ngoài những mặt hàng khoáng sản khác, hiện nay chúng ta xuất khẩu chè là chủ yếu, được thực hiện qua hai công đoạn: Sơ chế chè và chế biến chè xuất khẩu. - Sơ chế chè: Sau khi thu hoạch, chè tươi được phơi khô theo phương pháp chế biến khô hoặc bằng phương pháp chế biến ướt được xát ra theo quy trình. Đây là công đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Để thực hiện tốt và có hiệu quả công đoạn sơ chế chè cần phải: + Đầu tư xây dựng đầy đủ hệ thống sân phơi đúng kỹ thuật, không nên để lá chè qúa lâu khi thu hái về nhằm hạn chế tỷ lệ lá chè hỏng do quá trình hô hấp, vi sinh vật và nhiều những yếu tố ngoại cảnh khác (như: do dập nát khi vận chuyển, thu hái…) dẫn đến chất lượng của sản phẩm không tốt. Hạn chế phơi chè sân đất, trên đường giao thông để không bị lẫn cát, đá và mùi đất. + Đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến theo phương pháp đảm bảo màu sắc, hương vị chất lượng sản phẩm để bán theo tiêu chuẩn chế biến, nâng cao giá trị sản xuất. + Nghiên cứu, trang bị hoàn thiện các thiết bị xao, ủ, vò chè và sấy khô… hệ thống xấy nhập ngoại hoặc chế tạo trong nước với quy mô nhỏ và vừa cho hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình. Đồng thời khuyến khích các đơn vị, cá nhân, hộ gia đình có điều kiện đâu tư những công nghệ chế biến trên để thực hiện dịch vụ sơ chế cho các hộ sản xuất. - Chế biến chè xuất khẩu: Đây là công đoạn chế biến quan trọng sau thu hoạch, được thực hiện trong các doanh nghiệp Nhà nước và các đại lý thu mua chế biến xuất khẩu. Với công đoạn này được đầu tư dây chuyền công nghệ tái chế, sàng phân loại, sàng tạp chất, hệ thống sấy khô đảm bảo độ ẩm, “đánh bóng” và loại bỏ lá chè không đạt tiêu chuẩn... Khuyến khích các doanh nghiệp và các cơ sở chế biến đầu tư xây dựng cơ sở nhà kho bảo quản, đối với công nghệ các thiết bị tiên tiến hiện đại, sản xuất chè chất lượng cao, mẫu mã đẹp… đánh vào thị hiếu của khách hàng để nâng cao sức cạnh tranh của Công ty, đảm bảo trên 80% lượng chè xuất khẩu đạt loại tốt, giá cao. 2.2.2. Các chính sách đầu tư chiều sâu cho mặt hàng chè xuất khẩu: Ngoài sản phẩm chè xuất khẩu, cần đầu tư chế biến sâu, nhằm tạo ra các sản phẩm chè tiêu dùng như chè có chất lượng cao và nhiều loại nhằm đa dạng nhu cầu ( ví dụ: lipton, dimat cũng có xuất sứ từ chè đen tinh chế, chè xanh đã xuất hiện và được ưa chuộng ở Hàn quốc) và các mặt hàng khác là sản phẩm của chè làm tăng tính đang dạng của hàng hoá, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, tăng giá trị xuất khẩu. Đó là các sản phẩm sử dụng nguyên liệu là chè và các dạng chè đóng hộp… - Chè PS: là sản phẩm tiêu thụ chính trên thị trường nội địa, chủ yếu do hộ gia đình và các doanh nghiệp chế biến. Trong tương lai chúng ta sẽ phát triển loại chè này trên thị trường thế giới trước hết là thị trường Trung Quốc và Hoa Kì. - Chè FOP: Ngày càng được tiêu dùng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam, các sản phẩm mới chất lượng cao được chế biến trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại, được người tiêu dùng ưa chuộng do vậy ngoài việc lo đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chế biến chè hoà tan. Cần có chính sách khuyến khích nước ngoài đầu tư 100% vốn vào lĩnh vực này, hoặc Nhà nước ưu tiên vốn xây dựng cơ sở chế biến chè đen. 2.2.3. Chính sách hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng chè xuất khẩu Chất lượng chè xuất khẩu là vấn đề sống còn của ngành chè trong xu thế thương mại hoá quốc tế. Do đó, ngoài việc nâng cao chất lượng bằng biện pháp kĩ thuật canh tác và công nghệ chế biến thì cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chè Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn chè thế giới. Đồng thời tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền phổ cập rộng rãi tiêu chuẩn chất lượng chè của Công ty đến tận người sản xuất, người thu mua, tạo cho mọi người có ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo uy tín của chè nước ta trên thị trường thế giới. 2.3. Chính sách về vốn hỗ trợ xuất khẩu đối với mặt hàng chè mới. Các doanh nghiệp tham gia thu mua và xuất khẩu chè hiện nay đều thiếu vốn đặc biệt là khi giá chè xuống thấp không bán được, họ cần một số lượng vốn lớn để thu mua, dự trữ chờ khi giá cao thì xuất khẩu. Từ việc thiếu vốn cũng dẫn đến nhiều thiệt hại khác cho các doanh nghiệp kinh doanh chè, do vậy cần có các chính sách cơ bản để giải quyết tình trạng này. - Nhà nước thông qua ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vay những khoản tiền lớn đảm bảo thu mua chè xuất khẩu kịp thời. Đặc biệt là thời gian hoàn thiện vốn cần nghiên cứu kéo dài hơn để các doanh nghiệp có đủ thời gian tiêu thụ được chè với giá cao. - Cho phép các doanh nghiệp Nhà nước giữ lại số tiền hao mòn tài sản cố định, tạo cho họ lượng vốn lớn để đầu tư phát triển. Bên cạnh đó Chính phủ nên bổ sung thêm vốn lưu động cho các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh có hiệu quả, có số lượng tồn kho lớn. - Tiến hành cổ phần hoá một số doanh nghiệp bằng cách bán một phần sở hữu cho ngay những công nhân nông trường, của các công ty TNHH TM Đại Lợi. - Về đầu tư nước ngoài: Trong thời gian tới chúng ta sẽ cần một lượng vốn lớn đầu tư nước ngoài. Phương hướng chung là chúng ta chỉ khuyến khích các dự án theo hình thức liên doanh, không khuyến khích đầu tư 100% vốn nước ngoài. Như vậy giúp chúng ta quản lý tốt hơn việc sử dụng tài nguyên, đồng thời ngăn chặn nạn “đầu tư chui” của các văn phòng nước ngoài. Khuyến khích liên doanh trong lĩnh vực chế biến, vì chỉ có liên doanh trong khu vực này thì chúng ta mới có hy vọng nâng cao công nghệ, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. 2.4. Về hoàn thiện chính sách hỗ trợ xuất khẩu chè của Công ty TNHH TM Đại lợi. Đây là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn thể lãnh đạo Công ty để phù hợp với sự vận hành của nền kinh tế mở rộng đồng thời hòa nhập với xu thế chúng của khu vực và thế giới. - Dần dần tiến tới xoá bỏ chế độ cơ quan chủ quan. Công ty TNHH TM Đại lợi sẽ là một chủ thể kinh tế trong xã hội có đăng ký kinh doanh và thực hiện theo pháp luật và có đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi kinh doanh của họ. + Nhà nước cần hạn chế tối đa các biện pháp điều hành bằng hành chính đối với các hoạt động xuất khẩu chè. Khi cần thiết phải điều tiết lại, khuyến khích hoạt động xuất khẩu thì nên sử dụng các biện pháp kinh tế là chủ yếu. + Loại bỏ chế độ hạn chế người trực tiếp tham gia xuất khẩu. Cần nghiên cứu việc quản lý xuất khẩu mặt hàng chè theo kế hoạch định hướng, đồng thời ấn định chất lượng mặt hàng chè cấm nhập, cấm xuất theo pháp luật. - Cải tiến chế độ tài chính ngân hàng cho phù hợp với chế độ mới: Không nên căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch mới cho người sản xuất và kinh doanh chè vay vốn, mà phải că cứ vào kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật và có khả năng hoàn trả vốn của người sản xuất và kinh doanh. - Bộ Thương mại nghiên cứu chế độ trợ cấp xuất khẩu và các quy chế về hình thành quỹ này để khi cần thiết có thể trợ cấp gián tiếp hoặc trực tiếp cho mặt hàng xuất khẩu chè của Vịêt Nam. - Bộ Thương mại cần nghiên cứu thành lập “Trung tâm khuyếch trương thương mại” (Trade Promotion centre) để làm công tác thúc đẩy xuất khẩu đối với các mặt hàng nói chung và đối với mặt hàng chè nói riêng, đồng thời là đầu mối đặt quan hệ trao đổi kinh nghiệm với tổ chức này ở một số nước trong khu vực và trên thế giới. 2.5. Chính sách nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hoạt động xuất khẩu chè. Việc quản lý hoạt động sản xuất và xuất khẩu chè hiện nay còn phân tán thiếu tập chung. Một số thì còn một số cơ quan trong các Bộ và tổ chức Nhà nước đang chịu trách nhiệm về những mặt khác nhau đối với hoạt động của ngành chè. Cách tổ chức cách tổ chức này hoàn toàn khác với các nước sản xuất chè trên thế giới (họ thường có một tổ chức chuyên trách phụ trách toàn bộ các hoạt động của ngành). Kinh nghiệm cho thấy mô hình này được nhiều nước sản xuất chè thực hiện quản lý có hiệu quả và có thể kết hợp lại được những nỗ lực. Do vậy, chúng ta cần áp dụng có chọn lọc những bài học kinh nghiệm từ những nước sản xuất chè thành công trên thế giới. Biện pháp hiện nay là nhanh chóng thành lập một tổ chức liên kết được mọi hoạt động của sản xuất cũng như xuất khẩu (có thể phát triển từ Tổng Công ty chè Việt Nam, Công ty chè Thế hệ mới, Công ty chè Phát đạt…đây là những công ty đã có thương hiệu rất uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế mặc dù chưa được rộng rãi.Tổ chức này không chỉ liên kết về mặt kinh tế giữa các doanh nghiệp Nhà nước mà cần mở rộng cho sự tham gia của khu vực tư nhân kinh doanh chè. Nó đóng vai trò là một tổ chức chịu toàn bộ trách nhiệm đối với toàn ngành chè Việt Nam bao gồm: Sản xuất, thị trường, chế biến, xuất khẩu… Tổ chức này sẽ xây dựng và quản lý một hệ thống kho và dự trữ và bảo quản chè. Việc xây dựng hệ thống kho có tác dụng giúp chúng ta chủ động được trước sự biến động của giá cả thị trường chè thế giới (khi giá giảm ta có hệ thống kho để giữ hàng lại, khi giá cao thì ta có hàng ngay để xuất), đồng thời nó là một trong những điều kiện để nước ta gia nhập ACPC. Hệ thống kho này cũng sẽ đươc dùng để làm dịch vụ cho các nhà kinh doanh xuất khẩu bảo quản hàng hoá của mình. Kinh phí ban đầu có thể do Nhà nước cấp, nhưng sau đó chủ yếu lấy từ nguồn thu trên mỗi tấn chè xuất khẩu mà nó cấp giấy phép và khoản đóng góp thường niên của các hội viên. Tuy hoạt động độc lập nhưng nó lại thực hiện các chính sách dưới sự giám sát của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại...Vị trí vai trò của tổ chức này có thể ví như vị trí vai trò của phòng công nghệ và phòng Thương mại Việt Nam đối với hoạt động công nghiệp và thương mại ở nước ta. 2.6. Chính sách xây dựng và quảng bá mạnh mẽ thương hiệu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi. Chè của Việt Nam nói chung và của Công ty TNHH TM Đại lợi nói riêng phần lớn vẫn phải xuất khẩu qua các nhà xuất khẩu trung gian. Tỷ lệ xuất khẩu trực tiếp còn khá hạn chế, chè nước ta cũng như chè của Công ty chưa có thương hiệu nhãn mác riêng. Do đó hàng năm nước ta xuất khẩu một lượng chè rất lớn mà trên thế giới nhiều nước chưa biết đến chè Việt Nam, chè Việt Nam đã được các hãng buôn lớn mua về và bán ra với các nhãn mác khác. Hàng năm nước ta đã xuất khẩu sản phẩm của mình sang hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng thực ra chỉ bán cho khoảng 10 hãng buôn có đại diện tại Việt Nam. Có thể nói chè Việt Nam đã xuất khẩu ngay trên sân nhà, rõ ràng chúng ta đã nhượng lợi ích xuất khẩu cho người khác hưởng. Do vậy Nhà nước cần phải quan tâm thích đáng đến xây dựng thương hiệu chè trên thị trường thế giới có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc bảo hộ sở hữu công nghiệp với các thương hiệu, xuất sứ hàng hoá, phổ biến các thông tin liên quan và hướng dẫn thủ tục đăng kí thương hiệu cho các doanh nghiệp. Hiệp hội chè cần kết hợp với các công ty đưa mặt hàng chè của các công ty có một thương hiệu nhanh nhất, hiệp hội nên tư vấn, kiểm tra chất lượng, hỗ trợ kĩ thuật, tín dụng, nghiên cứu, dự trữ và các dịch vụ hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp kinh doanh chè, để các doanh nghiệp này sản xuất có uy tín trên thị trường trong nước và thế giới. Từ đó có thể xây dựng một thương hiệu đến với người tiêu dùng có hiệu quả hơn, từng bước giảm dần xuất khẩu qua trung gian, tăng cường xuất khẩu chè trực tiếp. 2.7. Chính sách hỗ trợ tìm kiếm thông tin thị trường, xúc tiến thương mại mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi. Thông tin thị trường, xúc tiến thương mại là điều kiện vật chất cơ bản cho việc hiểu biết thị trường, thâm nhập thị trường và xuất khẩu có hiệu quả. Xuất khẩu từ thực trạng còn yếu kém hiện nay và những nhận định khái quát về thực trạng đã được trình bày, cần chủ động đầu tư cho việc thu thập, xử lý (phân tích, dự báo) và cung cấp các thông tin phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu, thâm nhập thị trường, đồng thời có quy định thống nhất tiêu thức phân loại thị trường. Đối với thông tin, nên phân loại thông tin thành hai nhóm để có hình thức tổ chức và cơ chế điều hành thích hợp là: - Nhóm thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, chỉ đạo và tổ chức xây dựng chiến lược thị trường. - Nhóm thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh tác nghiệp. Loại này đòi hỏi tính thời sự và tính chính xác cao, thông tin mang tính chất nghiệp vụ cụ thể. Trong việc thống kê “thị trường nhập khẩu” của cơ quan Hải quan hiện nay, thị trường nhập khẩu được căn cứ vào “lý lịch” của doanh nghiệp nhập khẩu, không phụ thuộc vào việc hàng hoá sau khi rời lãnh thổ Việt Nam có đến nước của doanh nghiệp nhập khẩu hay không. Trong trương hợp này, việc phân tích thị trường sẽ có giá trị khẳng định các đối tác trực tiếp với nhà xuất khẩu Việt Nam và do đó sẽ biết để tập chung đầu tư xây dựng mối quan hệ bạn hàng với các đầu mối nhập khẩu này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp (thậm chí có thể trong nhiều trường hợp) sẽ là không chính xác khi phân tích, đánh giá “thị trường nhập khẩu”, nếu lô hàng đó lại được nhà nhập khẩu chuyển đến một nước khác. Theo chúng tôi, kinh doanh lớn đòi hỏi nhà xuất khẩu không chỉ cần quan hệ với nhà nhập khẩu trực tiếp để xuất được hàng là xong mà phải cần theo dõi, nắm bắt khâu tiêu thụ tiếp theo ( tối thiểu là chặng hành trình đầu tiên) để biết được chính xác thị trường nhập hàng của mình, trên cơ sở đó, chủ động có kế hoạch tổ chức nguồn hàng xuất khẩu một cách ổn định, có hiệu quả trong những thời gian tiếp theo. Do vậy, nếu cơ quan Hải quan Việt Nam thống kê được hàng hoá xuất khẩu theo cả hai tiêu thức được được phản ánh trên tờ khai Hải quan là nước của doanh nghiệp nhập khẩu (theo lý lịch kinh doanh) và nước có cảng bến đầu tiên (Destination) của lô hàng xuất khẩu, thì việc phân tích “thị trường nhập khẩu” sẽ thực sự có ý nghĩa hơn nhiều. Ngoài ra, cần giao trách nhiệm cho các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thu thập và cung cấp định kỳ số lượng và giá trị mặt hàng chè xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường nước sở tại để kết hợp đối chiếu với thống kê Hải quan trong quá trình phân tích thị trường nhập khẩu. Sự kết hợp thông tin từ nhiều nguồn, kể cả tham khảo thêm nguồn tin của các tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), sẽ đảm bảo dữ liệu phân tích, đánh giá thị trường nhập khẩu phong phú toàn diện và chính xác hơn nhiều. * Một số kiến nghị: Từ những phân tích về tình hình sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam trong thời gian qua, em xin có một số kiến nghị như sau: 1. Nhà nước cần coi chè là cây trồng mũi nhọn, có nhiều tiềm năng khai thác và cần xác định rõ đây là một mặt hàng chủ lực trong chiến lược phát triển nông nghiêp - cây công nghiệp - nông sản xuất khẩu có chính sách đầu tư phát triển hợp lý. Cho phép các doanh nghiệp chè lớn, kinh doanh có hiệu quả được quyền tích luỹ tập trung tư bản để có nguồn vốn lưu động đủ mạnh, chủ động thu mua sản phẩm của người sản xuất và làm tốt các hoạt động xuất khẩu. 2. Nhà nước cần có chính sách bảo hộ cho người sản xuất chè để họ có điều kiện duy trì phát triển và thâm cach năng suất cây trồng khi mức giá chè xuống ngang bằng hoặc thấp hơn giá thành sản xuất. 3. Nhà nước cần có chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp Nhà nước có hiệu quả cao để các doanh nghiệp này có đủ mạnh về tài chính, đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay, có đủ điều kiện, khả năng để cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Đồng thời nghiên cứu các hình thức hỗ trợ vốn để các chủ vườn chè, các đơn vị chuyên ngành chè ở địa phương có điều kiện đầu tư phát triển mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người lao động. Chính sách thuế đối với người sản xuất và xuất khẩu cần phải hợp lý, linh hoạt. Cụ thể là thuế đất nông nghiệp cần định ra theo hạng đất. Không nên căn cứ theo năng suất thực thu hàng năm trên mảnh đất đó để khuyến khích người sản xuất đầu tư tăng năng suất cây trồng. 4. Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm chè, không nên để tình trạng quá nhiều đơn vị kiểm tra chất lượng chè xuất khẩu như hiện nay mà thiếu kinh nghiệm và nghiệp vụ chè. 5. Ngành chè cần đa dạng hoá sản phẩm chè xuất khẩu, nhất là chè chế biến đa dạng thành phẩm, đồng thời phải nâng cao chất lượng hàn xuất khẩu đủ sức cạnh tranh trên thế giới. 6. Ngành chè cần có chiến lược thị trường cụ thể, đa dạng hoá và đa phương hoá quan hệ thị trường và cần có chiến dịch tuyên truyền quảng cáo trên thị trường quốc tế, mở rộng khả năng tiếp thị, xây dựng những bạn hàng lớn ổn định lâu dài, đồng thời tranh thủ thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho thâm canh và mở rộng sản xuất chè nhất là trong khâu chế biến đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu. 7. Xây dựng và củng cố hệ thống thông tin trong toàn ngành chè, thường xuyên liên tục để nắm bắt và xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác, thống nhất trong công tác kinh doanh xuất nhập khẩu, tranh thủ thời cơ thuận lợi trong kinh doanh. 8. Cần đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động của các doanh nghiệp chè và nhất là đội ngũ làm công tác xuất nhập khẩu có đủ điều kiện, năng lực trong hoạt động tiếp thị và kinh doanh xuất khẩu chè. KẾT LUẬN Chè là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, là sản phẩm quan trọng thu nhiều ngoại tệ góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mặc dù cây chè trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng nó luôn là cây công ngiệp mũi nhọn, chiến lược, gắn liền với cuộc sống và sự đổi đời của hàng vạn người sản xuất, trong đó có nhiều đồng bào dân tộc ít người. Việc đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu chè luôn là mối quan tâm, là mục tiêu lâu dài của chúng ta. Tuy nhiên trong thời gian qua, việc phát triển sản xuất chè một cách quá nhanh, đồng thời với sự biến động mạnh của giá cả thị trường chè thế giới, làm cho chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải có những chính sách, kế hoạch đúng đắn nhằm hạn chế những khó khăn, đưa ngành chè Việt Nam thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong thời kì đầu của sự ngiệp CNH - HĐH đất nước. Chuyên đề: “Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi” đã căn cứ vào thực trạng của ngành chè trong thời gian qua từ đó nêu lên đề xuất hoàn thiện chính sách xuất khẩu chè Công ty trong thời gian tới và đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu chè Công ty và ngày càng hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè Công ty trong thời gian tới. Qua đề tài này với mong muốn của tác giả là trong thời gian tới chính sách xuất khẩu mặt hàng chè ngày càng hoàn thiện hơn, nhằm thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu chè của nước ta. Cuối cùng tôi xin cảm ơn các cô các chú trong Công ty TNHH TM Đại lợi và đặc biệt là Thầy giáo: Nguyễn Văn Minh đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Vì kiến thức còn hạn chế và thời lượng thực tập tại Công ty không nhiều nên đề tài chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Tôi rât mong được sự góp ý của các cô chú trong Công ty cũng như Thầy giáo hướng dẫn để đề tài của tôi hoàn thiện hơn. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1. Marketing Thương mại quốc tế. GS.TS. Nguyễn Bách Khoa - Đại học Thương mại 2. Quản trị Marketing - Philip Kotler. 3. Kỹ thuật Nghiệp vụ ngoại thương. Vũ Hữu Tửu- Đại học ngoại thương 4. Giáo trình Nghiệp vụ thương mại quốc tế. Doãn Kế Bôn - Đại học thương mại 5. Các báo và tạp chí có liên quan. - Báo thương mại - Báo đầu tư - Báo kinh tế - …………… 6. Cùng các tài liệu khác. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ XK VÀ XK MẶT HÀNG CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI 3 I. BẢN CHẤT CỦA XK HÀNG HOÁ 3 1.1. Khái niệm và vai trò của XK hàng hoá 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.2. Vai trò của XK 3 1.2. Các hình thức XK 6 1.3. Nội dung của XK hàng hoá 10 1.3.1. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn bạn hàng 11 1.3.2. Lựa chọn bạn hàng, lựa chọn đối tác 12 1.3.3. Lựa chọn sản phẩm XK 12 1.3.4. Các hình thức giao dịch 12 II. CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG CHÈ 13 2.1. Cung về sản phẩm chè 13 2.2. Cầu về sản phẩm chè 14 2.3. Sản lượng chè trên thế giới 15 III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG XK 17 3.1. Quy định về danh mục mặt hàng 17 3.2. Đánh giá hiện trạng và chính sách mặt hàng XK 18 3.3. Những yêu cầu của hoạt động hữu hiệu 18 3.4. Mục tiêu của chính sách mặt hàng XK 18 3.5. Các chính sách mặt hàng XK 19 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH XK MẶT HÀNG CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI 21 I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI 21 1. Lịch sử hình thành và phát triển 21 1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH TM Đại Lợi 21 1.2. Chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 22 1.3. Mặt hàng kinh doanh XK của Công ty 23 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty 24 II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XK CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI TRONG THỜI GIAN QUA 24 2.1. Sản xuất chè 24 2.1.1. Về giống chè 25 2.1.2. Về canh tác 25 2.1.3. Về chế biến chè 25 2.2. Phân tích khả năng XK của Công ty TNHH TM Đại Lợi 26 2.2.1. Khả năng về tài chính của Công ty TNHH TM Đại Lợi 26 2.2.2. Uy tín của Công ty TNHH TM Đại Lợi trên thị trường nước ngoài 27 2.3. Phân tích tình hình lựa chọn XK và thị trường mục tiêu của Công ty TNHH TM Đại Lợi 27 2.4. Quyết định giá XK ở Công ty TNHH TM Đại Lợi 28 2.5. Phương hướng và mục tiêu chủ yếu của Công ty TNHH TM Đại Lợi tới năm 2010 29 III. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XK MẶT HÀNG CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI 31 3.1. Một số chính sách XK mặt hàng chè của Công ty 31 3.1.1. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng góp phần thay đổi mặt hàng XK 31 3.1.2. Mở rộng chủng loại mặt hàng chè XK 31 3.1.3. Chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu và quảng bá mặt hàng chè 32 3.1.4. Các chính sách phát triển đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến mặt hàng chè 33 3.1.5. Chính sách liên doanh liên kết, hợp tác trong chế biến mặt hàng chè 33 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH XK MẶT HÀNG CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI 33 4.1. Những thành tựu đạt được khi áp dụng chính sách mặt hàng chè ở Công ty TNHH TM Đại Lợi 33 4.2. Những tồn tại và nguyên nhân khi thực hiện chính sách 34 4.3. Các chỉ tiêu chất lượng của chè - theo TCVN 1454 - 83 36 CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH XK MẶT HÀNG CHÈ 37 I. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN CUNG ỨNG CHÈ XK 37 1.1. Chọn và lai tạo giống chè chất lượng tốt, năng suất cao 37 1.2. Đẩy mạnh thâm canh diện tích chè hiện nay ở nước ta cũng như diện tích thâm canh chè của Công ty TNHH TM Đại Lợi nói riêng 38 1.3. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ sản xuất chè của Nhà nước ta 39 1.3.1. Chính sách thuế nông nghiệp 39 1.3.2. Chính sách hỗ trợ về vốn 40 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH XK CHÈ CỦA CÔNG TY TNHH TM ĐẠI LỢI 41 2.1. Chính sách marketing mở rộng thị trường cho mặt hàng chè XK 41 2.2. Hoàn thiện về chính sách chế biến, nâng cao chất lượng chè XK 43 2.2.1. Chính sách đầu tư chế biến chè XK 43 2.2.2. Các chính sách đầu tư chiều sâu cho mặt hàng chè XK 44 2.2.3. Chính sách hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng chè XK 45 2.3. Chính sách về vốn hỗ trợ XK đối với mặt hàng chè mới 45 2.4. Về hoàn thiện chính sách hỗ trợ XK chè của Công ty TNHH TM Đại Lợi 46 2.5. Chính sách nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hoạt động XK chè 47 2.6. Chính sách xây dựng và quảng bá mạnh mẽ thương hiệu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại Lợi 48 2.7. Chính sách hỗ trợ tìm kiếm thông tin thị trường, xúc tiến thương mại mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại Lợi 49 2.8. Một số kiến nghị 50 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxNhững giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu chè của công ty tnhh tm đại lợi.docx
Luận văn liên quan