Đề tài Phân tích ảnh hưởng của hoạt động xúc tiến bán hàng đến khối lượng đặt hàng sản phẩm downy của p&g tại các đại lý ở thành phố Huế

Hoạt động hỗ trợ các thiết bị trưng bày sản phẩm, tư vấn trưng bày, hỗ trợ bày biện sản phẩm trong quầy đều không được các đại lý đánh giá cao, do đó việc đặt hàng của họ cũng không tăng nhiều.  Chương trình khuyến mãi và chương trình trọng tâm có ảnh hưởng nhiều đến khối lượng đặt hàng của các đại lý. Còn việc tặng kèm sản phẩm cũng tác động đến khối lượng đặt hàng nhưng không nhiều, đặc biệt chương trình giảm giá khi mua số lượng lớn thì ảnh hưởng rất ít đến khối lượng đặt hàng của các đại lý.

pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2552 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích ảnh hưởng của hoạt động xúc tiến bán hàng đến khối lượng đặt hàng sản phẩm downy của p&g tại các đại lý ở thành phố Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO 6/11/2011 NHÓM 9 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG ĐẾN KHỐI LƯỢNG ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM DOWNY CỦA P&G TẠI CÁC ĐẠI LÝ Ở THÀNH PHỐ HUẾ Đề Tài Nội Dung Chính Đặt vấn đề1. Nội dung và kết quả nghiên cứu2. Kết luận và kiến nghị3. Đặt vấn đề1. Lý Do Chọn Đề Tài Hoạt động xúc tiến bán hàng hiệu quả Khối lượng đặt hàng của các đại lý Downy - Kinh tế thị trường phát triển, cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp - Nhu cầu KH gia tăng và KH ngày càng khó tính.  Làm sao để sản phẩm của doanh nghiệp đến được tay người tiêu dùng??? Phân tích ảnh hưởng của hoạt động xúc tiến bán hàng đến khối lượng đặt hàng sản phẩm Downy của P&G tại các đại lý ở TP Huế Mục Tiêu Nghiên Cứu - Phân tích ảnh hưởng của các hoạt động xúc tiến đến khối lượng đặt hàng của các đại lý tại Tp Huế. - Đánh giá các chính sách ưu đãi của P&G dành cho các đại lý. Định hướng các giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến bán của P&G đối với sản phẩm Downy. Đối Tượng Và Phạm Vi Nghiên Cứu -Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động xúc tiến của P&G đối với sản phẩm Downy áp dụng cho các đại lý tại TP Huế -Phạm vi nghiên cứu: +Phạm vi không gian: nghiên cứu các đại lý kinh doanh sản phẩm Downy của P&G tại thị trường Thành phố Huế. +Phạm vi thời gian: tiến hành phát bảng hỏi và nghiên cứu từ ngày 10 – 30/10/2011. Phương Pháp Thu Thập Và Xử Lý Số Liệu  Phương pháp thu thập số liệu - Thu thập số liệu thứ cấp: internet, sách báo… - Thu thập thông tin sơ cấp: điều tra các các đại lý cấp 1 được phân phối từ công ty TNHH Tuấn Việt tại thành phố Huế thông qua phỏng vấn trực tiếp có sử dụng bảng hỏi. Kích thước mẫu: Điều tra tổng thể các đại lý trên địa bàn TP Huế. Tổng thể = mẫu = 55 Số phiếu phỏng vấn: 55 Số phiếu thu về: 55 Số phiếu hợp lệ: 50 Phương pháp xử lý số liệu: Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0 Nội Dung Và Kết Quả Nghiên Cứu2. 1Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 2 Phân tích ảnh hưởng của hoạt động xúc tiến bán hàng đến khối lượng đặt hàng sản phẩm Downy của các đại lý trên địa bàn TP Huế 3 Giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến bán sản phẩm Downy của P&G miền Trung Nội Dung Và Kết Quả Nghiên Cứu 1Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Giới Thiệu Về P&G, Và Nhà Phân Phối Tuấn Việt -Procter & Gamble (P&G): là tập đoàn lớn hàng đầu trên thế giới, sỡ hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Tập đoàn P&G tại Việt Nam +Tập đoàn P&G xâm nhập thị trường VN vào ngày 1/7/1995 bằng việc thành lập công ty liên doanh giữa P&G và công ty Phương Đông + Năm 2005, chuyển đổi thành công ty 100% vốn nước ngoài Giới Thiệu Về P&G, Và Nhà Phân Phối Tuấn Việt Tổ chức hệ thống phân phối của P&G Việt Nam P&G Việt Nam Hệ thống các siêu thị lớn ChợNhà bán lẻ lớn Nhà bán lẻ nhỏ Các nhà phân phối Nhà bán sỉ Giới Thiệu Về P&G, Và Nhà Phân Phối Tuấn Việt 1992 - 2000: Là Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh nhiều mặt hàng tiêu dùng khác nhau 2001: Thành lập Công ty, Trụ sở chính tại Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 2006: Chi nhánh Huế Chi nhánh Quảng Trị 2008: Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Quảng Nam Chi nhánh Quảng Ngãi 2011: Chi nhánh Bình Định Chi nhánh PHú Yên Chi nhánh Khánh Hòa 2Phân tích ảnh hưởng của hoạt động xúc tiến bán hàng đến khối lượng đặt hàng sản phẩm Downy của các đại lý trên địa bàn TP Huế Đặc điểm đối tượng điều tra (Nguồn: Kết quả xử lý SPSS của nhóm nghiên cứu) phần trăm <3năm 3-5 năm 5-7năm >7năm Sơ đồ 1: Thời gian làm đại lý cho P&G 66% 18% 14% Thời gian làm đại lý Kiểm định thang đo Thang đo Hệ số Cronbach’s Alpha Đánh giá Quảng cáo 0.713 Sử dụng được Khuyến mãi 0.678 Sử dụng được Trưng bày sản phẩm 0.725 Sử dụng được Hiệu quả hoạt động xúc tiến bán hàng 0.825 Sử dụng tốt (Nguồn: Kết quả xử lý SPSS của nhóm nghiên cứu) Bảng 2. Kiểm định thang đo Ảnh hưởng của quảng cáo đến khối lượng đặt hàng ở các đại lý P&G tại TP Huế Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Tần số % Tần số % Tần số % Tần số % Tần số % Quảng cáo qua truyền hình 2 4.0 10 20.0 12 24.0 17 34.0 8 16.0 Nhân Viên Tư Vấn 2 4.0 12 24.0 19 38.0 17 34.0 0 0 Quảng cáo qua băng rôn áo phích 4 8.0 10 20.0 13 26.0 19 38.0 3 6.0 internet 26 52.0 13 26.0 8 16.0 2 4.0 1 2.0 (Nguồn: Kết quả xử lý SPSS của nhóm nghiên cứu) Bảng 3: Anh hưởng của quảng cáo đến khối lượng đặt hàng ở các đại lý P&G tại TP Huế Ảnh hưởng của quảng cáo đến khối lượng đặt hàng ở các đại lý P&G tại TP Huế Nhận định Giá trị kiểm định = 4 Mẫu Giá trị trung bình Sig.(2 tailed) Kết luận Quảng cáo qua truyền hình 50 3.39 .000 Bác bỏ Ho Tư vấn trực tiếp của nhân viên 50 3.02 .000 Bác bỏ Ho Quảng cáo qua băng rôn, áp phích 50 3.14 .000 Bác bỏ Ho Bảng 4: Kiểm định One sample T-Test cho ảnh hưởng của quảng cáo đến khối lượng đặt hàng sản phẩm Downy ở các đại lý P&G tại TP Huế (Nguồn: Kết quả xử lý SPSS của nhóm nghiên cứu) Ảnh hưởng của khuyến mãi đến khối lượng đặt hàng sản phẩm Downy tại các đại lý ở TP Huế Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Tần số % Tần số % Tần số % Tần số % Tần số % Khuyến mãi 1 2.0 2 4.0 6 12.0 20 40.0 21 42.0 Chương trình tháng bán hàng trọng tâm 1 2.0 3 6.0 17 34.0 22 44.0 7 14.0 Tặng kèm sản phẩm 2 4.0 16 32.0 11 22.0 13 26.0 8 16.0 Giảm giá khi mua số lượng lớn 17 34.0 18 36.0 9 18.0 5 10.0 1 2.0 (Nguồn: Kết quả xử lý SPSS của nhóm nghiên cứu) Bảng 5: Đánh giá về nhận định các yếu tố làm tăng khối lượng đặt hàng của sản phẩm Downy Đánh giá chương trình trưng bày dành cho các đại lý Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Tần số % Tần số % Tần số % Tần số % Tần số % NPP cung ứng đầy đủ các thiết bị trưng bày sản phẩm 3 6.0 15 30.0 18 36.0 14 28.0 3 6.0 NPP tích cực tư vấn hoạt động trưng bày cho cửa hiệu 23 6.0 14 28.0 23 46.0 8 16.0 1 2.0 NPP hỗ trợ bày biện sản phẩm trong của hiệu tốt 3 6.0 10 20.0 22 44.0 14 28.0 1 2.0 Trưng bày sản phẩm làm tăng số lượng đặt hàng sản phẩm 1 2.0 6 12.0 10 20.0 24 48.0 7 14.0 (Nguồn: Kết quả xử lý SPSS của nhóm nghiên cứu) Bảng 6: Đánh giá chương trình trưng bày dành cho các đại lý Các ưu đãi dành cho đại lý 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% trả chậm chiết khấu bán hàng Tặng quà Hỗ trợ trưng bày sản phẩm phần trăm phần trăm (Nguồn: Kết quả xử lý SPSS của nhóm nghiên cứu) Đánh giá của đại lý về tính hiệu quả của các hoạt động xúc tiến bán hàng đối với sản phẩm Downy Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Tần số % Tần số % Tần số % Tần số % Tần số % Quảng cáo hiệu quả 0 0.0 13 26.0 10 20.0 23 46.0 4 8.0 Khuyến mãi hiệu quả 0 0.0 7 14.0 10 20.0 21 42.0 12 14.0 Trưng bày hiệu quả 0 0.0 6 12.0 16 32.0 26.0 52.0 2 4.0 Xúc tiến bán hiệu quả 1 2.0 7 14.0 12 24.0 26 52.0 4 8.0 (Nguồn: Kết quả xử lý SPSS của nhóm nghiên cứu) Bảng 8: Đánh giá của đại lý về tính hiệu quả của các hoạt động xúc tiến bán hàng đối với sản phẩm Downy 3Giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến bán sản phẩm Downy của P&G miền Trung Text 1 Text GIẢI PHÁP Text 1 Khuyến khích đại lý dùng thử sản phẩm mới 2 Tăng cường trưng bày sản phẩm Downy tại cửa hiệu 3 Quảng cáo qua băng rôn, áp phích tại đại lý 4 Tăng tần suất tiếp xúc giữa nhân viên với các đại lý 5 Thực hiện nhiều ưu đãi cho các đại lý 6 Bằng mọi cách làm cho chủ đại lý sử dụng Downy Kết Luận Và Kiến Nghị3. KẾT LUẬN QC qua truyền hình có tác động mạnh nhất trong các chương trình QC của P&G, kế đến là QC qua băng rôn, aphích. Tư vấn trực tiếp của nhân viên cũng được P&G thực hiện nhưng không hiệu quả nhiều, mặc dù việc tiếp xúc với các chủ đại lý đã có quy trình rõ ràng nhưng việc thực hiện của nhân viên chưa thực sự làm hài lòng các chủ đại lý đó.  Các ưu đãi dành cho các đại lý: trả chậm, chiết khấu bán hàng, tặng quà, hỗ trợ trưng bày sản phẩm. Trong đó các đại lý đánh giá cao chương trình chiết khấu bán hàng của P&G, tiếp đến là những hỗ trợ của nhà phân phối cũng được đánh giá cao. Đối với chính sách tặng quà của P&G thì lại thì được thực hiện rất hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến thiện cảm cũng như khối lượng đặt hàng của các đại lý. KẾT LUẬN  Hoạt động hỗ trợ các thiết bị trưng bày sản phẩm, tư vấn trưng bày, hỗ trợ bày biện sản phẩm trong quầy đều không được các đại lý đánh giá cao, do đó việc đặt hàng của họ cũng không tăng nhiều.  Chương trình khuyến mãi và chương trình trọng tâm có ảnh hưởng nhiều đến khối lượng đặt hàng của các đại lý. Còn việc tặng kèm sản phẩm cũng tác động đến khối lượng đặt hàng nhưng không nhiều, đặc biệt chương trình giảm giá khi mua số lượng lớn thì ảnh hưởng rất ít đến khối lượng đặt hàng của các đại lý. KIẾN NGHỊ Đội ngũ nhân viên bán hàng Chi phí trưng bày và quảng cáo qua băng rôn tại các đại lý Ưu đãi đối với đại lý Thực hiện: Nhóm 9 1. Lê Duy Tiến 2. Lê Tiến Trung 3. Trần Đình Quang 4. Võ Thị Thảo Hiền 5. Trần Thị Thùy Dung 6. Nguyễn Thị Ý Nghĩa 7. Trương Hữu Quốc Mạnh Giáo viên Hướng Dẫn: 1. Nguyễn Thị Diệu Linh 2. Lê Thị Phương Thanh 3. Nguyễn Như Phương Anh 4. Trần Đức Trí 5. Lê Ngọc Anh Vũ 6. Võ Phan Nhật Phương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_nhom_9_9695.pdf
Luận văn liên quan