Đề tài Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông An

Lời mở đầu Đất nước ta từ một nền kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường. Đó là bước đi đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống xã hội không ngừng được nâng cao. Nhu cầu cuộc sống đòi hỏi ngày càng cao hơn chính vì vậy đặt ra cho các nhà doanh nghiệp những thách thức lớn trong cơ chế thị trường. Muốn doanh nghiệp tồn tại và phát triển làm ăn có lãi, các nhà doanh nghiệp phải đề ra những chiến lược sản xuất kinh doanh đúng đắn. Trong cơ chế thị trường vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm gì, và ai là người tiêu thụ. Đó là những câu hỏi những nhà quản lý phải giải quyết. Vậy doanh nghiệp phải biết nhu cầu xã hội, biết khả năng của mình, của các đối thủ cạnh tranh (biết người, biết ta) để đề ra chiến lược sản xuất kinh doanh đúng đắn và hợp lý. Do đó việc nghiên cứu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính tất yếu khách quan đối với các doanh nghiệp. Là một sinh viên lớp quản trị doanh nghiệp K6B. Trường đại học thuỷ sản. Được sự giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn quản trị doanh nghiệp, sự giúp đỡ của lãnh đạo, các phòng, ban ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh. Đặc biệt là sự hướng dẫn của cô Phan Thị Dung và những kiến thức đã học ở trường. Tôi được thực tập và làm quen với doanh nghiệp với đề tài "Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh" để thực hiện báo cáo của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trong bộ môn nhất là cô Phan Thị Dung và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã giúp đỡ tôi hoàn thành báo cáo này. Tuy nhiên do sự hiểu biết chưa sâu rộng nên bài báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy kính mong các thầy cô giáo và các cấp lãnh đạo công ty góp ý để cá nhân tôi hoàn thiện kiến thức và báo cáo được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Chương I Cơ sở lý luận phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp I. Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh 1. Khái niệm Phân tích hoạt động kinh doanh là việc phân chia các hiện tượng, các quá trình và các kết quả kinh doanh thành các bộ phận cấu thành. Trên cơ sở đó, bằng các phương pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu và tổng hợp lại nhằm rút ra tính quy luật và xu hướng phát triển của các hiện tượng nghiên cứu. 2. Vị trí và chức năng Trong lĩnh vực quản lý kinh tế, người ta sử dụng phân tích để nhận thức được các hiện tượng và kết quả kinh tế, để xác định quan hệ cấu thành, quan hệ nhân quả cũng như phát hiện nguồn gốc hình thành và tính quy luật phát triển của chúng, trên cơ sở đó mà cung cấp những căn cứ khoa học cho các quyết định đúng đắn cho tương lai. Nằm trong hệ thống các môn khoa học quản lý kinh tế, phân tích hoạt động kinh doanh thực hiện một chức năng cơ bản đó là dự toán và điều chỉnh các hoạt động kinh tế. Bởi vì trước hết doanh nghiệp được quan niệm như một hệ thống và hệ thống này là đối tượng của quản lý. Hệ thống này bao gồm nhiều bộ phận cấu thành (phòng, ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất ) và mỗi một bộ phận cấu thành có chức năng, nhiệm vụ riêng để đảm bảo cho hệ thống hoạt động bình thường trên con đường đã đặt ra thì đòi hỏi từng bộ phận cấu thành, dù là nhỏ nhất trong hệ thống phải hoạt động bình thường theo đúng chức năng, nhiệm vụ của chúng. Như vậy chỉ cần ở một bộ phận nào đó của hệ thống hoạt động không bình thường sẽ làm cho hoạt động của cả hệ thống không bình thường. Trong trường hợp này, đòi hỏi người quản lý trên cơ sở phát hiện được tình hình cần phải đề ra các biện pháp loại trừ "điểm nóng" đó, điều chỉnh và khôi phục lại sự hoạt động của bộ phận đó, đảm bảo cho cả hệ thống trở lại hoạt động bình thường. II. Sự cần thiết khách quan phải phân tích hoạt động kinh doanh Sự cần thiết khách quan phải phân tích hoạt động kinh doanh được thể hiện trong quá trình phát triển lịch sử của nó gắn liền với sự phát triển của sản xuất hàng hoá. Thật vậy, sự biểu hiện bước đầu của công tác hạch toán và phân tích hoạt động kinh doanh đó là việc người Ai Cập, Babilon trong nền văn minh cổ đại xưa đã dùng đất nung và bia đá để ghi khắc những tài liệu, ghi chép về trao đổi hàng hoá, kê khai trọng lượng hàng hoá so sánh các thu chi cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá, những yêu cầu buổi đầu của công tác quản lý, phân tích hoạt động kinh doanh được kết hợp công tác kế toán, thống kê. Chủ nghĩa tư bản ra đời, sản xuất hàng hoá phát triển nhanh, quy mô lớn phân tích hoạt động kinh doanh có những yêu cầu lớn hơn nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý. Khi chủ nghĩa đế quốc ra đời, sự tích luỹ tư bản dẫn đến sự tích tụ sản xuất, các công ty cổ phần và các công ty xuyên quốc gia ra đời, sản xuất phát triển cực kỳ nhanh chóng về cả quy mô lẫn hiệu quả. Để chiến thắng trong cạnh tranh và quản lý tốt hoạt động sản xuất của công ty đề ra phương án kinh doanh có hiệu quả các nhà tư bản phải thường xuyên phân tích hoạt động trên cơ sở nhiều luồng, nhiều loại thông tin. Với yêu cầu này, công tác hạch toán không đáp ứng được, đòi hỏi phải có một môn khoa học phân tích kinh tế độc lập với nội dung, phương pháp nghiên cứu phong phú. Phân tích hoạt động kinh doanh tách rời khỏi hạch toán và thống kê dựa trên cơ sở hai môn khoa học đó. Ngày này, với những thành tưu to lớn về sự phát triển kinh tê, văn hóa, trình độ kỹ thuật càng cao thì việc phân tích hoạt động kinh doanh càng quan trọng trong quá trình quản lý doanh nghiệp bởi mục đích cuối cùng là tìm ra phương án kinh doanh có hiệu quả cao nhất về mặt kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. ở nước ta hiện nay, phân tích hoạt động kinh doanh đối với các đơn vị kinh tế là rất quan trọng. Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ để đề ra định hướng và chương trình định hướng. Trong nền kinh tế thị trường, để chiến thắng trong cạnh tranh đòi hỏi các đơn vị kinh tế phải thường xuyên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến phương thức hoạt động, cải tiến phương thức quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng xuất chất lượng và hiệu quả. Phân tích hoạt động kinh doanh là công tác cần thiết và quan trọng để đưa ra các quyết định về sự thay đổi đó. Tóm lại: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là hết sức cần thiết đối với mọi nền sản xuất hàng hoá. Trong nền kinh tế nước ta hiện nay sự cần thiết xuất phát từ yêu cầu khách quan của các quy luật kinh tế, từ việc đảm bảo chức năng quản lý kinh tế của nhà nước và yêu cầu hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. III. Đối tượng và nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh 1. Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh là diễn biến của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến diễn biến của quá trình đó. 2. Nội dung của phân tích kinh doanh Phân tích kinh doanh phải phù hợp với đối tượng nghiên cứu, nội dung chủ yếu của phân tích kinh doanh là: + Phân tích các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh như: sản lượng sản phẩm, doanh thu bán hàng, lợi nhuận, giá thành + Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh được phân tích trong mối quan hệ với các chỉ tiêu về điều kiện (yếu tố) của quá trình sản xuất kinh doanh như: lao động, tiền vốn, đất đai Để thực hiện nội dung trên, phân tích kinh doanh được xác định các đặc trưng về mặt lượng của các giai đoạn, trong quá trình kinh doanh (số lượng, kết cấu, quan hệ, tỷ lệ ) nhằm xác định xu hướng và nhịp độ phát triển, xác định các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động của các quá trình sản xuất kinh doanh, tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ giữa kết quả kinh doanh với các điều kiện sản xuất kinh doanh. 3. Các chỉ tiêu và hệ thống chỉ tiêu thường dùng cho phân tích kinh doanh 3.1. Các chỉ tiêu dùng cho phân tích kinh doanh Có nhiều loại chỉ tiêu kinh doanh khác nhau, tuỳ theo mục đích và nội dung phân tích cụ thể để có sự lựa chọn những chỉ tiêu phân tích thích hợp. Theo tính chất của chỉ tiêu có: + Chỉ tiêu số lượng: Phản ánh quy mô kết quả hay điều kiện kinh doanh như: doanh thu bán hàng, lượng vốn + Chỉ tiêu chất lượng: Phản ánh hiệu suất kinh doanh hay hiệu suất sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh như: giá thành đơn vị sản phẩm, mức doanh lợi, hiệu suất sử dụng vốn Theo phương pháp tính toán có + Chỉ tiêu tuyệt đối: Thường dùng để đánh giá quy mô sản xuất và kết quả kinh doanh tại thời điểm cụ thể như: doanh số bán hàng, giá trị sản lượng hàng hoá sản xuất + Chỉ tiêu tương đối: Thường dùng trong phân tích các quan hệ kinh tế + Chỉ tiêu bình quân: Là dạng đặc biệt của chỉ tiêu tuyệt đối, nhằm phản ánh trình độ phổ biến của hiện tượng nghiên cứu như: giá trị sản lượng bình quân một lao động, thu nhập bình quân một lao động. Như vậy để phân tích kết quả kinh doanh cần phải xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tương đối hoàn chỉnh với những phân hệ chỉ tiêu khác nhau, nhằm biểu hiện được tính đa dạng và phức tạp của nội dung phân tích. 3.2. Công thức tính dùng để phân tích hiệu quả kinh doanh 3.2.1. Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả của mọi hoạt động kinh doanh trong một thời kỳ nhất định, nó là chỉ tiêu cơ bản nhất để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh chính là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của hoạt động kinh doanh trong kỳ. Công thức tính của nó như sau: Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí. 3.2.2. Tỷ suất lợi nhuận của hoạt động kinh doanh Lợi nhuận là đại lượng tuyệt đối đánh giá hoạt động kinh doanh song bản thân nó mới chỉ biểu hiện một cách đơn giản mối quan hệ so sánh giữa thu và chi, muốn đưa ra được đánh giá sâu rộng hơn ta phải sử dụng các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận hay còn gọi là chỉ tiêu doanh lợi. Tỷ suất lợi nhuận là đại lượng tương đối dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, nó được xác định thông qua sự so sánh giữa chỉ tiêu lợi nhuận với các chỉ tiêu đặc thù của mọi hoạt động kinh doanh là doanh thu, vốn và chi phí. Từ đó ta có ba chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận được tính toán như sau: a. Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu: Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu = Lợi nhuận / Doanh thu đạt được Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng doanh thu có thể mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận càng cao thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp càng tốt. Chỉ tiêu này có ý nghĩa khuyến khích các doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí nhưng điều kiện để có hiệu qủa là tốc độ tăng lợi nhuận phải lớn hơn tốc độ tăng doanh thu. b. Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí = Lợi nhuận đạt được /Tổng chi phí bỏ ra Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng chi phí bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận . Để tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì cần hạn chế tối đa chi phí để thu lợi nhuận nhiều nhất. c. Tỷ suất lợi nhuận theo vốn: Có thể dùng chỉ tiêu tổng vốn, vốn cố định hoặc vốn lưu động để tính chỉ tiêu này. Tỷ suất lợi nhuận theo vốn lưu động = Lợi nhuận / Tổng vốn lưu động bình quân Vốn lưu động bình quân = (VLĐ đầu kỳ + VLĐ cuối kỳ)/ 2

doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2817 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng. 3.2. Søc sinh lîi cña nguyªn vËt liÖu : Søc sinh lîi cña nguyªn vËt liÖu = * §èi víi lîi nhuËn tr­íc thuÕ: N¨m 2003: = 0,114 N¨m 2004: = 0,072 Qua chØ tiªu nµy ta thÊy : N¨m 2003 cø bá ra 1 ®ång chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× sinh thªm mét gi¸ trÞ míi lµ 0,144 ®ång. N¨m 2004 th× 1 ®ång bá ra sinh thªm gi¸ trÞ míi lµ 0,073 ®ång. Nhê ®ã mµ t¨ng thªm doanh thu, t¨ng lîi nhuËn. * §èi víi lîi nhuËn sau thuÕ: N¨m 2003: = 0,091 N¨m 2004: = 0,043 §èi víi lîi nhuËn sau thuÕ th×: N¨m 2003 cø bá ra 1 ®ång chi phÝ nguyªn vËt liÖu th× thu ®­îc 0,091 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. N¨m 2004 cø bá ra 1 ®ång chi phÝ nguyªn vËt liÖu th× thu ®­îc 0,43 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Nh­ vËy ta thÊy trong n¨m 2004 c«ng ty ®· vËn dông kh«ng tèt vËt t­, nguyªn vËt liÖu vµ qua ®ã lµm thÊt tho¸t vËt t­, nguyªn liÖu. C«ng ty cÇn kh¾c phôc chØ tiªu nµy. 3.3.Søc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh: Søc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh = N¨m 2003: = 0,432 N¨m 2004: = 0,165 Qua chØ tiªu nµy ta thÊy søc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2003 lµ 0,432 ®ång sang n¨m 2004 th× søc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ 0,165 ®ång thÊp h¬n n¨m 2003. ChØ tiªu nµy gi¶m ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong n¨m 2004 søc s¶n xuÊt vµ hao phÝ cña tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng tèt nªn ®· h¹n chÕ ®Õn søc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh. Qua ph©n tÝch trªn ta thÊy ®­îc nh÷ng chØ tiªu nµo cÇn ph¸t huy, nh÷ng chØ tiªu nµo cÇn kh¾c phôc. Nh÷ng yÕu tè nµo ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt cho s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ yÕu tè nµo lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó c«ng ty ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp. 4. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh Ph©n tÝch ho¹ch ®Þnh lµ ch×a kho¸ cña sù thµnh c«ng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh. Ph©n tÝch tµi chÝnh cã thÓ mang nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Nh­ng mét kÕ ho¹ch tèt vµ cã hiÖu qu¶ trong viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× kÕ ho¹nh ®ã ph¶i dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Ph¶i biÕt ®©u lµ ­u ®iÓm ®Ó khai th¸c, ®©u lµ nh­îc ®iÓm ®Ó kh¾c phôc. C¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®­¬ng nhiªn ph¶i chó träng ®Õn mäi khÝa c¹nh cña viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh, v× ph¶i hoµn tr¶ nî ®Õn h¹n ®ång thêi ®em l¹i møc lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh, chóng ta sö dông c¸c tµi liÖu cã ®­îc tõ hai b¸o c¸o tµi chÝnh quan träng cña doanh nghiÖp. 4.2.3.Vßng quay vèn l­u ®éng: Sè vßng quay vèn l­u ®éng = N¨m 2003: = 1,42 vßng N¨m 2004: = 1,31 vßng Vßng quay vèn l­u ®éng gi¶m n¨m 2004 gi¶m so víi n¨m 2003 lµ 0,11 vßng chñ yÕu lµ do tµi s¶n l­u ®éng n¨m 2004 t¨ng. Bªn c¹nh ®ã doanh thu thuÇn n¨m 2004 cao h¬n dÉn ®Õn vßng quay vèn l­u ®éng gi¶m. §Ó thÊy râ h¬n t×nh tr¹ng sö dông vèn l­u ®éng ta ®i vµo ph©n tÝch thêi gian lu©n chuyÓn vèn cña l­u ®éng. Thêi gian 1 vßng lu©n chuyÓn = N¨m 2003: Thêi gian 1 vßng lu©n chuyÓn = = 253 ngµy N¨m 2004: Thêi gian 1 vßng lu©n chuyÓn = = 275 ngµy Do vßng quay vèn l­u ®éng n¨m 2004 gi¶m so víi n¨m 2003 lµm cho thêi gian lu©n chuyÓn cña 1 vßng t¨ng lªn lµ 22 ngµy. §iÒu nµy ch­a tèt chøng tá c«ng ty ®· sö dông vèn l­u ®éng mét c¸ch ch­a cã hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ vËy víi doanh thu thuÇn thùc hiÖn n¨m 2004 vµ sè vßng quay cña vèn l­u ®éng n¨m 2003 th× c«ng ty cÇn mét l­îng vèn l­u ®éng lµ: = 69.237.031.901 ®ång Thùc tÕ c«ng ty ®· sö dông hÕt 69.237.031.901 ®ång ®iÒu nµy ®· lµm cho vßng quay vèn l­u ®éng gi¶m, thêi gian lu©n chuyÓn cña mét vßng quay bÞ kÐo dµi dÉn tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng kÐm ¶nh h­ëng tíi hiÖu suÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 4.3. C¸c tû sè vÒ doanh lîi. 4.3.1.Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm: Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm = x 100% N¨m 2003: x 100 = 5,3% N¨m 2004: = 2,14% Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2004 thÊp h¬n n¨m 2003 lµ do doanh thu n¨m 2004 gi¶m, mét phÇn do lîi nhuËn rßng n¨m 2004 gi¶m so víi n¨m 2003 lµ 2.924.175.242 ®ång do ®ã doanh lîi vÒ tiªu thô s¶n phÈm cña n¨m 2004 so víi n¨m 2003 mét l­îng t­¬ng øng lµ 3,16%. 4.3.2.Doanh lîi vèn: Doanh lîi vèn = x 100 N¨m 2003: x 100 = 3,45% N¨m 2004:  x 100 = 1,34% Còng nh­ doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm, doanh lîi vÒ vèn. Doanh lîi vèn chñ së h÷u ¶nh h­ëng bëi lîi nhuËn rßng cho nªn dï nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2004 vÉn gi¶m 2,1% so víi n¨m 2003. C«ng ty cÇn t×m biÖn ph¸p n¨ng cao lîi nhuËn. Qua ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ta thÊy n¨m 2004 so víi n¨m 2003 cña c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh ch­a tèt dÉn tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty kÐm hiÖu qu¶. Do ®ã kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ch­a cao, lîi nhuËn thÊp. §iÒu nµy c«ng ty cÇn nghiªn cøu vµ t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc. C¸c sè liÖu ë b¶ng sau chøng minh cho viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ë trªn. B¶ng 9: c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty cæ phÇn tÊm lîp vµ VLXD §«ng Anh n¨m 2004 Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu kú VN§ Sè cuèi kú 3 VN§ Chªnh lÖch Tû träng tõng lo¹i % TiÒn % §Çu kú Cuèi kú 1 2 3 4 5 6 7 8 A. Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 100 18.303.586.382 14.293.948.661 -4.009.637.721 -781 61.8 40.4 I. TiÒn 110 541.085.833 2.404.858.585 1.86377252 444.5 1.8 6.8 1. TiÒn mÆt t¹i quü (111) 111 18.790.643 448.080.596 2. TiÒn göi ng©n hµng (112) 112 522.295.190 1.956.777.989 3. TiÒn ®ang chuyÓn (113) 113 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n 120 1. §Çu t­ chøng kho¸n (121) 121 2. §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c (128) 128 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n (129) 129 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 1.362.877.622 4.046.126.571 2.701.248.949 298,2 4,6 11,5 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (131) 131 1.193.077.047 2.544.638.421 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n (331) 132 105.206.600 324.677.701 3. Ph¶i thu néi bé (136) 133 989.919.149 Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ phô thuéc (1361) 134 Ph¶i thu néi bé kh¸c 135 989.919.149 4. Ph¶i thu kh¸c (138) 138 47.093.975 187.391.300 5. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi (139) 139 17.500.000 17.500.500 IV. Hµng tån kho 140 16.024.167.816 7.530.862.766 -8.493.308.5 -46.9 54.1 21.3 1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng (151) 141 2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho (152) 142 12.845.030.800 9.887.926.200 3. C«ng cô, dông cô trong kho (153) 143 4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (154) 144 5. Thµnh phÈm tån kho (155) 145 3.179.137.016 3.642.936.566 6. Hµng ho¸ tån kho (156) 146 7. Hµng göi ®i b¸n (157) 147 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (159) 149 V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 150 375.455.111 294.100.739 -81.354.373 -78.3 1.3 0.8 1. T¹m øng (141) 151 54.167.100 50.294.400 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc (1421) 152 321.288.011 243.806.339 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn (1422) 153 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý (1331) 154 5. ThÕ chÊp, ký ­íc, ký quü ng¾n h¹n (144) 155 VI. Chi phÝ sù nghiÖp (161) 160 1. Chi phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc (1611) 161 2. Chi phÝ sù nghiÖp n¨m nay (1612) 162 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 200 11.323.274.231 21.075.696.479 9.752.422.248 186.1 38.2 59.6 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 9.273.803.690 19.217.589.138 9.943.785.448 207.2 31.3 54.3 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 9.273.803.290 19.217.589.138 Nguyªn gi¸ (211) 212 15.415.468.387 27.692.951.369 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (2141) 213 -6.141.664.697 -8.475.362.231 2. Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tµi chÝnh 214 Nguyªn gi¸ (212) 215 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (2142) 216 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 217 Nguyªn gi¸ (213) 218 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (2143) 219 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 220 1.815.085.841 1.858.107.341 43.021.500 102.4 6.1 1. §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n (221) 221 2. Gãp vèn liªn doanh (222) 222 1.815.085.841 1.858.107.341 3. §Çu t­ dµi h¹n kh¸c (228) 228 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n (229) 229 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang (241) 230 234.384.700 -234.3847 0.8 IV. C¸c kho¶n ký quü, ký c­îc dµi h¹n (244) 240 Tæng céng tµi s¶n 250 29.626.860.613 35.369.645.140 5.742.784.527 119,4 100 100 Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu kú VN§ Sè cuèi kú 3 VN§ Chªnh lÖch Tû träng tõng lo¹i % TiÒn % §Çu kú Cuèi kú 1 2 3 4 5 6 7 8 A. Nî ph¶i tr¶ 300 15.022.452.188 19.630.461.438 4.608.009.250 50.7 55.5 I. Nî ng¾n h¹n 310 13.715.666.188 13.726.919.559 11.253.371 100.1 46.3 38.8 1. Vay ng¾n h¹n (311) 311 11.299.956.500 6.068.275.608 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (315) 312 3.597.767.724 3. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (331) 313 217.124.845 1.469.186.655 4. Ng­êi mua tr¶ tr­íc (131) 314 326.813.109 198.378.961 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc (333) 315 1.228.628636 1.452.983.678 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (334) 316 429.834.918 535.726.757 7. Ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé (336) 317 103.412.576 286.494.496 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép kh¸c (338) 318 109.895.604 91.105.662 II. Nî dµi h¹n 320 1.306.786 5.903.541.879 4.596.755.897 541.7 44.1 16.7 1. Vay dµi h¹n (341) 321 1.306.786.000 5.903.541.879 2. Nî dµi h¹n kh¸c (342) 322 III. Nî kh¸c (330) 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ (335) 331 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý (3381) 332 3. NhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n (344) 333 B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 14.604.408.425 15.739.183.702 1.134.775.277 107.8 49.3 44.5 I. Nguån vèn, quü 410 14.604.408.425 15.739.183.702 1.134.775.277 107.8 49.3 44.5 1. Nguån vèn kinh doanh (411) 411 11.498.524.186 14.536.071.684 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n (412) 412 3. Chªnh lÖch tû gi¸ (413) 413 4. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn (414) 414 1689.088.640 201.234.640 5. Quü dù phßng tµi chÝnh (415) 415 302.891.934 6. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm (416) 416 7. L·i chia ph©n phèi (421) 417 8. Quü khen th­ëng vµ phóc lîi (431) 418 1.416.795.596 698.985.444 9. Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n (441) 419 II. Nguån kinh phÝ 420 1. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn (451) 421 2. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (461) 422 3. Nguån kinh phÝ n¨m tr­íc (4611) 423 4. Nguån kinh phÝ n¨m nay (4612) 424 5. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ (466) 425 Tæng céng nguån vèn 439 29.626.860.613 35.369.645.140 5.742.784.527 119.4 100 100 5. Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn thu ®­îc do tiªu thô s¶n phÈn, lao vô cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt. T×nh h×nh lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 10: B¶ng c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn ®¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh 2004/2003 Sè tuyÖt ®èi % 1. Tæng doanh thu 94.934.298.000 98.316.585.300 3.382.287.300 103,5 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 71.240.878 140.198.126 68.957.248 196,8 3. Doanh thu thuÇn 94.834.298.000 97.916.585.300 2.982.287.300 105,7 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 63.406.900.794 65.464.447.470 205.754.676 101,6 5. L·i gép 31.528.399.205 32.052.110.600 523.711.395 101,7 6. Chi phÝ b¸n hµng 4.021.460.325 6.991.051.593 2.969.591.238 173,8 7. Chi phÝ qu¶n lý DN 12.648.986.097 11.414.051.670 -1334.934.427 90,2 8. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD 14.857.982.794 13.647.006.337 -1210.946.457 91,8 Theo b¶ng trªn, tæng doanh thu n¨m 2004 so víi n¨m 2003 thay ®æi mét l­îng lµ: 98.316.585.300 - 94.934.298.000 = 3382.287.300 ®ång Tæng doanh thu t¨ng v× viÖc tiªu thô tÊm lîp n¨m 2004 m¹nh, ®©y lµ con sè rÊt tèt ®èi víi c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh, viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng nh­ vËy sÏ ¶nh h­ëng rÊt tèt tíi viÖc tiªu thô lµm t¨ng doanh thu cho c«ng ty. Còng tõ b¶ng trªn ta thÊy: Lîi tøc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 so víi n¨m 2003 gi¶m 1.210.946.457 ®ång. Lîi nhuËn n¨m 2004 thay ®æi lµ do nh÷ng nguyªn nh©n sau: + C¸c kho¶n gi¶m trõ thay ®æi: Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi th× c¸c kho¶n gi¶m trõ cã quan hÖ ng­îc chiÒu víi lîi nhuËn. C¸c kho¶n gi¶m trõ t¨ng th× lîi nhuËn gi¶m vµ ng­îc l¹i. C¸c kho¶n gi¶m trõ n¨m 2004 thay ®æi so víi n¨m 2003 mét l­îng lµ: - (140.198.126 - 71.240.878) = - 68.957.248 ®ång C¸c kho¶n gi¶m trõ bao gåm chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n tr¶ l¹i, thuÕ doanh thu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. C¸c kho¶n gi¶m trõ n¨m 2002 t¨ng v× lý do: + N¨m 2003 hµng tån kho cña c«ng ty rÊt lín 16.024.167.816 ®ång. §Ó ®Èy m¹nh tiªu thô hµng tån kho, sang n¨m 2004 c«ng ty cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc nh­ gi¶m gi¸ hµng b¸n. V× vËy trong n¨m 2004, l­îng hµng tån kho cña c«ng ty ®· gi¶m ®­îc 7.530.862.766 ®ång, song do viÖc gi¶m gi¸ t¨ng nªn c¸c kho¶n gi¶m trõ còng t¨ng. + Do gi¸ vèn hµng b¸n thay ®æi: §©y lµ nh©n tè cã quan hÖ ng­îc chiÒu víi lîi nhuËn. Khi gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng th× lîi nhuËn gi¶m vµ ng­îc l¹i. Gi¸ vèn hµng b¸n thay ®æi mét l­îng lµ: - (65.464.474.700 - 63.406.900.794) = - 2.018.573.906 ®ång Do gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng nªn lîi nhuËn gi¶m 2.018.573.906 ®ång. Dùa vµo b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy tû lÖ gi¸ vèn hµng b¸n trªn doanh thu cña c«ng ty cßn qu¸ lín. N¨m 2003 lµ 66,8% n¨m 2004 lµ 66,6%. Gi¸ vèn hµng b¸n cña c«ng ty lín nh­ vËy v× c«ng nghiÖp s¶n xuÊt tÊm líp ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín,. H¬n n÷a nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Ó s¶n xuÊt tÊm lîp lµ xi m¨ng, gç, ami¨ng... lµ nh÷ng vËt liÖu cång kÒnh khã vËn chuyÓn, ngoµi ra tr×nh ®é c«ng nghÖ cßn l¹c hËu. §iÒu nµy dÉn ®Õn gi¸ vèn hµng b¸n cao, l·i gép máng. Tuy vËy, ®­îc biÕt n¨m 2004 cã nh÷ng thuËn lîi nh­ gi¸ nguyªn vËt liÖu gi¶m. C«ng ty thùc hiÖn chñ tr­¬ng thu mua nguyªn vËt liÖu ngay t¹i bÕn b·i cña m×nh hoÆc t¹i c¸c chèt thu mua gÇn c«ng ty. + Chi phÝ b¸n hµng, qu¶n lý doanh nghiÖp : Nh×n chung chi phÝ b¸n hµng, qu¶n lý cña c«ng ty cßn lín so víi doanh thu. V× ®Æc ®iÓm cña ngµnh vËt liÖu x©y dùng cång kÒnh vËn chuyÓn khã dÉn ®Õn chi phÝ b¸n hµng lín. ThÞ tr­êng cña c«ng ty ë nhiÒu tØnh trªn c¶ n­íc nªn viÖc vËn chuyÓn rÊt phøc t¹p. Ngoµi ra bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh trong c«ng ty cßn kh¸ cång kÒnh dÉn ®Õn chi phÝ qu¶n lý kh«ng nhá. Tû lÖ chi phÝ b¸n hµng, qu¶n lý trªn doanh thu n¨m 2003 lµ 11,4% sang n¨m 2004 vÉn lµ 11,4%. Chi phÝ b¸n hµng, qu¶n lý cã quan hÖ ng­îc chiÒu víi lîi nhuËn. Chi phÝ b¸n hµng, qu¶n lý t¨ng th× lîi nhuËn gi¶m vµ ng­îc l¹i. N¨m 2004 chi phÝ b¸n hµng, qu¶n lý lµ: 18.405.103.263 - 16.670.446.422 = 1.734.565.841 ®ång Do chi phÝ b¸n hµng, qu¶n lý t¨ng lµm cho lîi nhuËn gi¶m mét l­îng lµ 1.734.656.841 ®ång. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ lîi nhuËn ë trªn ta thÊy r»ng ®Ó n¨ng cao lîi nhuËn cã rÊt nhiÒu c¸ch, mçi c¸ch ®Òu cã thÓ thùc hiÖn nÕu nã phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÓ cña doanh nghiÖp. ë ®©y víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty, ®Ó gia t¨ng lîi nhuËn ta cÇn ph¶i nghiªn cøu 2 vÊn ®Ò chñ yÕu sau: 1. C¸c yÕu tè tõ bªn ngoµi C¸c yÕu tè bªn ngoµi ë ®©y lµ thÞ tr­êng, gi¸ b¸n. NÕu c«ng ty khi khai th¸c ®­îc c¸c yÕu tè nµy th× sÏ lµm thay ®æi ®­îc mét l­îng ®¸ng kÓ cña lîi nhuËn. - VÒ thÞ tr­êng: HiÖn nay c«ng ty ®ang ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp, chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng lµ rÊt quan träng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ cµng ®­îc më réng thÞ tr­êng, cã nhiÒu kh¸ch hµng t¨ng ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc. Tõ ®ã t¨ng doanh thu dÉn ®Õn lîi nhuËn sÏ t¨ng. ViÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cña c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh lµ rÊt tèt. HiÖn nay vÒ mÆt lao ®éng c«ng ty cã ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ, cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc khi khèi l­îng c«ng viÖc t¨ng thªm. Tr­íc m¾t c«ng ty cÇn cñng cè thªm nh÷ng mÆt m¹nh ®· cã vµ mét mÆt kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm nh­ thiÕu vèn, thiÕu c«ng nghÖ chÕ biÕn... NÕu c«ng ty thùc hiÖn ®­îc nh­ vËy th× ch¾c ch¾n sÏ më réng ®­îc thÞ tr­êng, t¨ng ®­îc doanh thu dÉn ®Õn lîi nhuËn t¨ng, t¨ng ®­îc thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn trÝch d­îc quü phóc lîi nhiÒu h¬n. - VÒ gi¸ b¸n: Gi¸ b¸n lµ gi¸ s¶n phÈm ®­îc ng­êi mua vµ ng­êi b¸n tho¶ thuËn, thèng nhÊt víi nhau. Trong t×nh h×nh hiÖn nay tr­íc c¬ chÕ cã sù c¹nh tranh gay g¾t viÖc t¨ng gi¸ b¸n ®¬n ®iÖu lµ mét ®iÒu bÊt lîi cho c«ng ty, mÆc dï t¨ng gi¸ b¸n lµ t¨ng lîi nhuËn. V× lý do trªn mµ c«ng ty cã thÓ ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh cô thÓ cña doanh nghiÖp còng nh­ thÞ tr­êng ®Ó cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ phï hîp, ®Þnh ra møc b¸n kh¸c nhau: Gi¸ b¸n bu«n, b¸n lÎ linh ho¹t ¸p dông c¸c c«ng cô chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ ®èi víi kh¸ch hµng mua th­êng xuyªn víi khèi l­îng lín. CÇn x©y dông tû lÖ chiÕt khÊu hîp lý sao cho võa khuyÕn khÝch ®­îc kh¸ch hµng võa ®¶m b¶o c«ng ty cã l·i. §­a ra c¸c ­u ®·i trong kh©u tiªu thô, ­u ®·i vÒ thanh to¸n tiÒn hµng ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua chÝnh s¸ch tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng. VÒ thÞ tr­êng qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng gi¸ c¶ kh«ng ph¶i lµ yÕu tè quan träng nhÊt. §Ó th¾ng trong c¹nh tranh ng­êi ta cÇn sö dông c«ng cô m¹nh h¬n ®ã lµ dÞch vô tr­íc, trong vµ sau khi b¸n hµng ®ã lµ qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng. TÊm lîp lµ mÆt hµng cång kÒnh, c«ng ty cÇn triÓn khai c¸c dÞch vô sau b¸n hµng nh­ vËn chuyÓn ®Õn tËn kho cña kh¸ch hµng. HiÖn nay, c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o cña c«ng ty cßn Ýt vµ ®¬n diÖu. Do vËy, cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i nh­ tham gia héi chî, qu¶ng c¸o réng r·i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Æc biÖt lµ trªn v« tuyÕn, c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm, khu c«ng nghiÖp vµ më réng h×nh thøc tiÕp thÞ míi. 2. C¸c yÕu tè trong c«ng ty §Ó t¨ng ®­îc lîi nhuËn tõ bªn trong c«ng ty cã thÓ t×m biÖn ph¸p lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm . C¸c chi phÝ ë ®©y chñ yÕu lµ c¸c chi phÝ lµm ra s¶n phÈm: - Chi phÝ nguyªn, nhiªn vËt liÖu: Lµ toµn bé c¸c gi¸ trÞ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu sö dông vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm tõ thu mua, vËn t¶i, chÕ biÕn sang tiªu thô. C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt ®Ó cã thÓ gi¶m chi phÝ nhiªn liÖu dÇu mì kh©u vËn t¶i b»ng c¸ch gi¶m cung ®é vËn chuyÓn sÏ gi¶m ®­îc gi¸ thµnh t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: ViÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu nh»m môc ®Ých khÊu hao hÕt nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. §Ó sö dông hÕt tèi ®a c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ cã nhiÒu c¸ch nh­ t¨ng s¶n l­îng, hîp ®ång cho thuª. Víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty hiÖn nay chØ cã thÓ sö dông tèi ®a c«ng suÊt m¸y mãc b»ng c¸ch t¨ng s¶n l­îng. §Ó t¨ng s¶n l­îng nh­ ta ®· nãi ë trªn lµ ph¶i më réng thÞ tr­êng. Cã nh­ vËy n¨ng suÊt míi ®­îc t¨ng lªn lµm gi¶m chi phÝ khÊu hao trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm, lµm t¨ng lîi nhuËn - Chi phÝ c«ng nh©n: Lµ toµn bé chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng. ViÖc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty theo h×nh thøc thêi gian vµ kho¸n s¶n phÈm ®· khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt. Ngoµi ra c«ng ty cã mét quü l­¬ng dïng cho viÖc th­ëng cho c¸c tæ ®éi, c¸ nh©n c«ng nh©n viªn trong c«ng ty hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: C¸c chi phÝ nµy ë c«ng ty bao gåm c¸c kho¶n tiÒn ®iÖn, n­íc sinh ho¹t, c¸c kho¶n dÞch vô, lao vô... C«ng ty cã thÓ gi¶m bµng c¸ch sö dông tiÕt kiÖm tíi møc tèi ®a tr¸nh l·ng phÝ, ®iÖn n­íc trong sinh ho¹t, s¶n suÊt tõ ®ã cã thÓ gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn. - Chi phÝ kh¸c: bao gåm c¸c chi phÝ thuéc b¶n th©n doanh nghiÖp nh­: TiÒn c«ng t¸c phÝ tiÕp kh¸ch tiÕp t©n, héi nghÞ tæng kÕt, héi nghÞ kh¸ch hµng, l·i vay... C«ng ty tiÕp kiÖm c¸c chi phÝ trùc tiÕp ®ång thêi ®Èy nhanh tèc ®é thu håi c«ng nî gi¶m bít l­îng vèn vay, tõ ®ã gi¶m c¸c kho¶n l·y vay ng©n hµng gãp phÇn gi¶m chi phÝ sÏ dÉn ®Õn viÖc t¨ng lîi nhuËn. 6. §¸nh gi¸ chung §Ó kh«ng ngõng n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n suÊt kinh doanh ®ßi hái c«ng ty kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ ®ßi hái c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ c¸c tiÒm n¨ng cã thÓ khai th¸c lµm c¬ së cho c¸c biÖn ph¸p n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m sau. TiÒm n¨ng cña c«ng ty lµ nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm tµng mµ c«ng ty hiÖn cã ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ phÇn n¨ng lùc kinh doanh ch­a ®­îc khai th¸c sö dông v× nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan hay kh¸ch quan nµo ®ã. Nãi mét c¸ch kh¸c tiÒm n¨ng cña c«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch c©n ®èi gi÷a khèi l­îng c«ng viÖc, s¶n l­îng hµng ho¸ thùc tÕ víi kh¶ n¨ng mµ doanh nghiÖp cã bao gåm c¸c yÕu tè, nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ c«ng ty cã thÓ cã ®­îc trong t­¬ng lai. Nguån tiÒm n¨ng cña c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh bao gåm tiÒm n¨ng cña c¸c yÕu tè sau: Lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng, tµi nguyªn thiªn nhiªn, vÞ trÝ ®Þa lý,vµ c¸c nguån tiÒm n¨ng kh¸c. §èi víi c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh nhiÖm vô chñ yÕu lµ khai th¸c, chÕ biÕn tiªu thô tÊm lîp... c«ng ty cÇn ph©n tÝch c¸c nguån tiÒm n¨ng, nguån tiÒm n¨ng nµo ®· sö dông nh­ng hiÖu qu¶ ch­a cao cÇn ph¶i khai th¸c triÖt ®Ó h¬n. 6.1.TiÒm n¨ng vÒ lao ®éng: Nguån tiÒm n¨ng thÓ hiÖn ë c¸c mÆt: sè l­îng lao ®éng, chÊt l­îng lao ®éng vµ thêi gian lao ®éng. - VÒ sè l­îng lao ®éng: KÓ tõ khi thµnh lËp, c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh lu«n lu«n t×m mäi biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, t¨ng lîi nhuËn. §ång thêi tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ thÕ hÖ nµy qua thÕ hÖ kh¸c ®· x©y dùng bé m¸y qu¶n lý theo hÖ thèng trùc tuyÕn – chøc n¨ng víi tr×nh ®é ngµy mét cao. VÒ bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng ®· thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n s¶n phÈm, nªn sè lao ®éng ®· ®­îc c©n ®èi, l­îng lao ®éng d­ thõa rÊt Ýt. VÒ bé m¸y gi¸n tiÕp c«ng ty ®· nhiÒu lÇn c©n ®èi ®Ó gi¶m biªn chÕ, song hiÖn nay t×nh tr¹ng sè ng­êi lín h¬n c«ng viÖc. Cïng víi chiÕn l­îc më réng thÞ tr­êng, nÕu c«ng ty cã biÖn ph¸p s¾p xÕp l¹i lao ®éng ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é sö dông m¸y vi tÝnh cho c¸n bé qu¶n lý, bè trÝ lùc l­îng lao ®éng thõa vµo nh÷ng c«ng viÖc t¹o ra s¶n phÈm, thay v× tõ tr­íc tíi nay c«ng ty c«ng ty vÉn ph¶i tr¶ l­¬ng thêi gian cho hä th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc n¨ng cao h¬n. §©y lµ mét nguån lîi cña c«ng ty cã thÓ ®¹t ®­îc trong t­¬ng lai khi c«ng ty ph©n c«ng lao ®éng hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Qua phÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, cïng víi viÖc ph©n tÝch tiÒm n¨ng vÒ lao ®éng cña c«ng ty, chóng ta thÊy trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï c«ng ty ®· tÝch cùc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p n¨ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Tuy nhiªn tiÒm n¨ng vÒ lao ®éng cña c«ng ty vÉn cßn d­ thõa. Do vËy trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cã thÓ n¨ng cao ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông lao ®éng. 6.2. TiÒm n¨ng vÒ t­ liÖu lao ®éng: T­ liÖu lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã ph¶n ¸nh n¨ng lùc lµm viÖc cña m¸y mãc thiÕt bÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cña c«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc hiÖn cã cña m¸y mãc thiÕt bÞ, ta cÇn xem xÐt ®Õn sè l­îng, c«ng suÊt, kÕt cÊu cña chóng. MÆt hµng s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh lµ c¸c lo¹i tÊm lîp cho nªn m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty chñ yÕu phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt tÊm lîp tõ kh©u vËn chuyÓn chÕ biÕn nguyªn liÖu ®Õn kh©u s¶n xuÊt tÊm lîp. HiÖn t¹i vÒ sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty phÇn lín ®· cò, c«ng ty cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ trang s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ cho kh©u s¶n xuÊt, vËn chuyÓn ®Ó bæ xung cho n¨m tíi, ®ång thêi sÏ gi¶m ®­îc phÇn nµo lao ®éng t¨ng thªm ®­îc s¶n l­îng ®ãng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Qua ph©n tÝch tiÒm n¨ng t­ liÖu lao ®éng cña nã ta thÊy hiÖu suÊt sö dông tiÒm n¨ng nµy cña c«ng ty t­¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn c«ng ty còng cÇn quan t©m, chó träng khai th¸c tiÒm n¨ng nµy trªn c¬ së khai th¸c triÖt ®Ó n¨ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã ®Ó t¨ng doanh thu gãp phÇn gi¶m gi¸ thµnh n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh ®· t¹o ®­îc vÞ trÝ ®¸ng kÓ trªn thÞ tr­êng. §©y lµ mét lîi thÕ rÊt tèt cho c«ng ty. VÞ trÝ cña c«ng ty hiÖn nay n»m t¹i thÞ trÊn §«ng Anh, Hµ Néi rÊt tiÖn ®­êng giao th«ng. 6.5. TiÒm n¨ng vÒ mÆt hµng s¶n xuÊt §Ó ®¸p øng kÞp thêi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta. §ßi hái ngµnh giÊy ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm theo c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng mÉu m· theo tiªu chuÈn trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi, míi t¨ng ®­îc s¶n l­îng s¶n phÈm tiªu thô. Thùc tÕ ngµnh vËt liÖu x©y dùng nãi chung vµ c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh nãi riªng míi chØ ®ang s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i tÊm lîp mµ kh¸ch hµng ®Æt mua vµ chØ tiªu thô trong n­íc, ch­a s¶n xuÊt ®­îc c¸c lo¹i s¶n phÈm cã chÊt l­îng ®¹t tiªu chuÈn cao ®Ó thu hót kh¸ch n­íc ngoµi ®Æt mua. §Ó ®¹t ®­îc c«ng viÖc nµy ®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÜ m« nh­ ®Çu t­ vÒ vèn, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ chÕ biÕn ®Ó s¶n phÈm cña ngµnh vËt liÖu x©y dùng thùc sù ®em l¹i lîi Ých phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. V× vËy ®©y lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt ph¶i ®­îc quan t©m, khai th¸c kÞp thêi tiÒm n¨ng nµy, h­íng tíi më réng thÞ tr­êng, t¨ng s¶n l­îng, n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh nãi riªng vµ ngµnh vËt liÖu x©y dùng nãi chung. Qua ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c nguån tiÒm n¨ng cña c«ng ty, ta thÊy c«ng ty cã mét nguån tiÒm n¨ng lín m¹nh. Tuy vËy do tr×nh ®é khai th¸c, sö dông c¸c nguån tiÒm n¨ng cña c«ng cßn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ nhÊt dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ch­a cao. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi víi môc ®Ých n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh cÇn khai th¸c, sö dông triÖt ®Ó c¸c nguån tiÒm n¨ng cña m×nh, ch¾c ch¾n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty sÏ ®­îc n¨ng cao h¬n n÷a. 7. NhËn xÐt chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh Qua ph©n tÝch cô thÓ, nh×n chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· diÔn ra kh¶ quan. Cã ®­îc ®iÒu nµy lµ nhê c«ng ty ®· tõng b­íc kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ dÇn dÇn kh¼ng ®Þnh ®­îc s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng. §ång thêi nhê cã sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn vµ cho ra ®êi s¶n phÈm cã chÊt l­îng ngµy cµng cao. S¶n phÈm tÊm lîp cña c«ng ty thÝch hîp víi ®a sè ng­êi tiªu dïng, thÞ tr­êng ngµy cµng më réng tõ c¸c ®¹i lý nhá cho ®Õn c¸c ®¹i lý lín h¬n. Ng­êi tiªu dïng thÝch s¶n phÈm tÊm lîp cña C«ng ty v× ®©y lµ lo¹i tÊm lîp chÞu nhiÖt tèt, phï hîp víi khÝ hËu nãng Èm ë n­íc ta, cã ®é bÒn cao (trªn 20 n¨m), gi¸ rÎ, rÊt thuËn lîi cho viÖc lîp c¸c c«ng tr×nh, cã ®é dµi bÊt kú theo ý muèn. C«ng ty ®· t¹o ®­îc nÐt riªng cho s¶n phÈm tÊm lîp cña m×nh. §Æc biÖt ®èi víi C«ng ty tÊm lîp §«ng Anh vÊn ®Ì b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o c«ng ty. C«ng ty coi viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi m×nh, do ®ã c«ng ty lu«n t×m c¸ch lùa chän nh÷ng ng­êi cung cÊp trung thùc ®Ó s¶n phÈm cña m×nh kh«ng bÞ pha trén, lµm gi¶ hoÆc tù ý n©ng gi¸ theo ý muèn g©y mÊt uy tÝn cña C«ng ty. B»ng nh÷ng nç lùc cña m×nh, c«ng ty cè g¾ng x©y dùng ®­îc mét m¹ng l­íi tiªu thô réng lín, gi÷ v÷ng ®­îc thÞ tr­êng th­êng xuyªn vµ truyÒn thèng cña m×nh, më réng c¸c thÞ tr­êng míi, lµm cho s¶n l­îng s¶n xuÊt tiªu thô ®· t¨ng rÊt nhanh qua c¸c n¨m. ChÊt l­îng tèt ®· gióp cho s¶n phÈm cña c«ng ty cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c h·ng, c¸c c«ng ty kh¸c trong lÜnh vùc nµy. Ch¼ng h¹n nh­ thÞ tr­êng th­êng xuyªn vµ truyÒn thèng cña c«ng ty lµ: - Hµ néi: 30% - Nam §Þnh: 20% - Phó Thä: 10% - Th¸i B×nh: 10% - Th¸i Nguyªn: 10% Cßn l¹i c¸c tØnh l©n cËn kh¸c nh­: H¶i D­¬ng, H¶i Phßng, Hµ T©y, B¾c Ninh chiÕm 20% thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm c«ng ty. §©y thùc sù lµ nh÷ng thÞ tr­êng chñ yÕu vµ träng ®iÓm trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®ång thêi ®©y còng chÝnh lµ n¬i t¨ng nguån lîi nhuËn cña C«ng ty. Nh­ng bªn c¹nh ®ã, ®èi víi nh÷ng thÞ tr­êng nµy th× c«ng ty còng ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c hang kh¸c vµ c«ng ty cã s¶n phÈm cïng lo¹i. VÝ dô nh­ t¹i Hµ Néi vµ Nam §Þnh lµ n¬i tiªu thô m¹nh nhÊt c¸c s¶n phÈm th× ®èi thñ c¹nh tranh nguy hiÓm ®èi víi s¶n phÈm tÊm lîp xi m¨ng lµ tÊm lîp kim lo¹i mµu cña Ausnam, lo¹i nµy võa bÒn võa ®Ñp, cã ®é dµi tuú ý víi ®ñ mµu s¾c thÝch hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh hiÖn ®¹i tuy nhiªn gi¸ thµnh l¹i cao. Vµ theo xu h­íng hiÖn nay th× ng­êi tiªu dïng cã vÎ ­a chuéng lo¹i nµy. ChÝnh v× vËy, tr­íc nh÷ng khã kh¨n trªn muèn gi÷ ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô truyÒn thèng cña m×nh c«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô vµ c¸ch thøc b¸n hµng, ®iÒu quan träng n÷a lµ cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mÒm dÎo, linh ho¹t theo xu h­íng, diÔn biÕn cña thÞ tr­êng. Song song víi viÖc ®ã c«ng ty th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, x©y dùng c¬ cÊu chi phÝ. Qua ®ã xem xÐt c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý nhÊt ®Ó cã thÓ h¹ gi¸ thµnh xuèng ®Õn møc thÊp nhÊt nh»m t¨ng søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm cña m×nh víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh c«ng trong viÖc kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch, hç trî cho tiªu thô s¶n phÈm ®Ó duy tr× më réng thÞ tr­êng. HiÓu râ tÇm quan träng cña c¸c ®ßn b¶y nay, c«ng ty kh«ng ngõng cã nh÷ng chÝnh s¸ch míi nh»m mang l¹i cho kh¸ch hµng nhiÒu tiÖn Ých nhÊt nh­ lµ sù linh ho¹t trong c¸c kh©u thanh to¸n, giao hµng, vËn chuyÓn hµng… ChÝnh lµ sù t¸c ®éng rÊt lín ®Õn kh¸ch hµng ®· g¾n bã víi c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, c«ng ty vÉn cßn nhiÒu ®iÒu v­íng m¾c, tr¨n trë, tån t¹i lín nhÊt cña c«ng ty lµ khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô thùc tÕ lu«n kh«ng ®¹t nhu cÇu cña thÞ tr­êng, ®iÒu nµy ®· khiÕn cho c«ng ty bÞ thiÖt h¹i nh÷ng nguån lîi kh«ng nhá. MÆc dï vËy qua c«ng t¸c h¹ch to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ cho thÊy c«ng ty vÉn ®¹t hiÖu qu¶ kh«ng nhá. IV. §¸nh gi¸ vµ kÕt luËn chung 1. Nh÷ng mÆt c«ng ty ®· lµm ®­îc C«ng ty ®· duy tr× s¶n xuÊt ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho gÇn 600 c¸n bé c«ng nh©n viªn gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµn cho mét bé phËn c«ng nh©n viªn ë huyÖn §«ng Anh, Hµ Néi. Lîi nhuËn cña c«ng ty kh¸ cao ®· gãp phÇn kh«ng nhá cho nguån ng©n s¸ch, c«ng ty lu«n ®i ®Çu trong viÖc nép ng©n s¸ch, b¶o toµn vèn kinh doanh vµ lµm ¨n cã l·i, c«ng ty ®· ®­îc nhµ n­íc phong tÆng danh hiÖu ®¬n vÞ anh hïng thêi kú ®æi míi. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· t¹o lËp ®­îc c¬ së s¶n xuÊt, trang bÞ nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i víi c«ng suÊt lín nªn s¶n phÈm lµm ra cã chÊt l­îng cao, ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty ph¸t triÓn vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh t¹o ra uy tÝn cho C«ng ty vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ®èi víi kh¸ch hµng. Víi nh÷ng nç lùc to lín trong viÖc ®æi míi vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ®· ®­a C«ng ty tõ mét doanh nghiÖp cã c¬ së s¶n xuÊt nghÌo nµn l¹c hËu, quy m« nhá ®Õn nay ®· trë thµnh doanh nghiÖp h¹ng võa, cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt t­¬ng ®èi quy m«. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua thÓ hiÖn ë quy m« s¶n xuÊt kh«ng ngõng më réng, doanh thu, lîi nhuËn, nghÜa vô víi nhµ n­íc ®Òu t¨ng lªn qua c¸c n¨m, ngµy cµng n©ng cao møc thu nhËp ng­êi lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt cña ng­êi lao ®éng. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu trªn b»ng nh÷ng nç lùc cña b¶n th©n ngoµi ra cßn cã nh÷ng thuËn lîi ®¸ng kÓ cña c¸c chÝnh s¸ch vÜ m«, thuËn lîi cña chÝnh doanh nghiÖp t¹o ra ®ã lµ: - C«ng ty cã mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý hiÖu qu¶ phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë c¬ cÊu c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty. HÖ thèng nµy ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp vÒ c«ng viÖc nhiÖm vô nh­ng l¹i liªn hÖ rÊt chÆt chÏ víi nhau vÒ nghiÖp vô còng nh­ sù phèi hîp vÒ vËn ®éng. - VÒ quan hÖ giao dÞch, C«ng ty cã quan hÖ tèt víi c¸c kh¸ch hµng, ®· t¹o ®­îc ch÷ tÝn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh l©u dµi. - C«ng ty ®· cã tÇm chiÕn l­îc vÒ con ng­êi, lu«n cö c¸c c¸n bé ®i häc, ®µo t¹o t¹i chç nh»m n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. HiÖu qu¶ kinh doanh t¨ng lªn qua c¸c n¨m ®· chøng minh chiÕn l­îc cña C«ng ty lµ hîp lý. Ngoµi nh÷ng thuËn lîi tõ phÝa C«ng ty, C«ng ty cßn cã nh÷ng thuËn lîi do chÝnh s¸ch vÜ m« cña nhµ n­íc t¹o ra nh­ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ më ®· t¹o ra nh÷ng thuËn lîi lín cho C«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. 2. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña c«ng ty Ngoµi nh÷ng thµnh tùu ®· ®­îc nãi trªn, C«ng ty cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nh­ lµ: Sè l­îng lao ®éng d«i d­ kh¸ cao nªn c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó bè trÝ lao ®éng l¹i cho hîp lý. - ThÞ tr­êng chñ yÕu cña C«ng ty lµ thÞ tr­êng miÒn B¾c mµ thÞ tr­êng träng ®iÓm lµ Hµ Néi tuy cã nh÷ng ­u ®iÓm, song chÝnh s¸ch tËp trung vµo mét thÞ tr­êng nµy còng cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh­ gÆp nhiÒu rñi ro trong sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, ho¹t ®éng tiªu thô qu¸ lÖ thuéc vµo mét thÞ tr­êng. Ngoµi ra C«ng ty ch­a khai th¸c triÖt ®Ó ®­îc thÞ tr­êng miÒn B¾c. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do c«ng ty ch­a tæ chøc ®­îc mét ®éi ngò marketing vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng cã tr×nh ®é. §©y lµ mét thÞ tr­êng lín víi mét sè l­îng kh¸ch hµng ®«ng ®¶o. Kh¾c phôc ®­îc h¹n chÕ nµy sÏ gãp phÇn më réng thÞ tr­êng, t¨ng nhanh tèc ®é tiªu thô, t¨ng doanh thu, t¨ng vßng quay cña vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Kinh tÕ thÞ tr­êng b¾t buéc c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i t×m kiÕm kh¸ch hµng bëi v× nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cung th­êng lín h¬n cÇu. §Ó b¸n ®­îc hµng C«ng ty ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m kiÕm kh¸ch hµng hay l«i kÐo hä vÒ víi m×nh. MÆc dï vËy ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ch­a chó träng ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, qu¶ng c¸o, chñ yÕu lµ kh¸ch hµng vÉn tù t×m ®Õn C«ng ty ®Æt vµ mua hµng. - Tuy ®· x©y dùng chiÕn l­îc mÆt hµng nh­ng ch­a ®¶m b¶o sù ®a d¹ng mÆt hµng, chñng lo¹i, mÉu m· s¶n phÈm ch­a phong phó. §©y lµ mét h¹n chÕ mµ C«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc ngay ®Ó ®¶m b¶o sù ®a d¹ng vÒ mÆt hµng, mÉu m· s¶n phÈm, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. - C«ng ty cã kh¸ nhiÒu thî giái nh­ng tr×nh ®é lao ®éng nãi chung cßn thÊp. N¨ng suÊt lao ®éng ch­a cao còng lµ do ng­êi lao ®éng ch­a cã ý thøc lao ®éng, kh«ng g¾n sù sèng cßn cña c«ng ty víi cuéc sèng cña m×nh. - Sè vßng quay vèn l­u ®éng ch­a cao hay hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cßn thÊp nguyªn nh©n chÝnh lµ do hµng tån kho nhiÒu, kh¶ n¨ng thu håi nî tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c cßn kÐm ch­a cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thu håi nî. MÆc dÇu C«ng ty cã rÊt nhiÒu mèi quan hÖ lµm ¨n trªn thÞ tr­êng miÒn B¾c nh­ng C«ng ty vÉn ch­a cã mèi quan hÖ nµo mang tÝnh chÊt liªn kÕt kinh tÕ. ChÝnh c¸c sù h¹n chÕ nµy ®­a C«ng ty vµo t×nh tr¹ng khã gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng yÕu ®iÓm cña m×nh nh­ vÒ: vÊn ®Ò vÒ vèn kinh doanh, nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt, ®éi ngò lao ®éng... ®ång thêi C«ng ty kh«ng khai th¸c ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh nh­ viÖc më réng c¸c mèi quan hÖ kinh doanh, n©ng cao uy tÝn... Ngoµi ra, nguån vèn cña C«ng ty cßn h¹n hÑp. §©y lµ mét trong nh÷ng h¹n chÕ lín nhÊt cho C«ng ty, t¹o ra nh÷ng khã kh¨n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt nãi chung vµ c«ng t¸c n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Qua thùc tÕ nghiªn cøu ë C«ng ty ta thÊy mét sè tån t¹i c¬ b¶n nãi trªn, ®©y chÝnh lµ nh÷ng nguyªn nh©n lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. NÕu kh¾c phôc ®­îc nh÷ng tån t¹i nµy sÏ gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p nh»m n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh. Nh­ ®· tr×nh bÇy ë c¬ së lý luËn th× viÖc n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu mang tÝnh kh¸ch quan vµ chñ quan. Yªu cÇu n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®­îc gi¶i quyÕt theo c«ng thøc, theo lèi mßn nµo ®ã mµ ph¶i gi¶i quyÕt theo tõng thêi ®iÓm, tõng hoµn c¶nh cô thÓ phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh hiÖn t¹i. Qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ tæng hîp quan ®IÓm cña c¸c nhµ qu¶n lý còng nh­ c¬ së lý thuyÕt cña m«n häc ®Òu kh¼ng ®Þnh: “Kinh doanh lµ t×m kiÕm lîi nhuËn", ngoµi ra d­íi gãc ®é nµo ®ã kinh doanh cßn mang tÝnh x· héi. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i gi¶i quyÕt ®ång bé mét lo¹t vÊn ®Ò cña ba kh©u qu¶n lý tõ c¬ së ®Õn lý luËn, nguyªn t¾c c¬ b¶n vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña C«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh còng nh­ n¾m b¾t t×m hiÓu trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ lµm b¸o c¸o tèt nghiÖp cña m×nh em xin nªu ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh. 1. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý C«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ lu«n æn ®Þnh trong tõng thêi kú vµ cã søc c¹nh tranh cao. Sau ®©y lµ b¶ng gi¸ b¸n s¶n phÈm tÊm lîp cña C«ng ty n¨m 2002, 2003, 2004. N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 KH TH KH TH KH TH 23.000 22.500 20.000 19.700 19.700 19.700 §Ó cã ®­îc chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý C«ng ty cÇn cã mét sè biÖn ph¸p: - VÒ yÕu tè ®Þa lý: doanh nghiÖp cã thÓ ®Æt gi¸ cã tÝnh c­íc phÝ vËn chuyÓn hoÆc ®Æt ra nh­ nhau cho c¸c khu vùc ®Þa lý kh¸c nhau. ViÖc ®Æt ra cã tÝnh c­íc phÝ vËn chuyÓn sÏ ¸p dông cho nh÷ng n¬i cã nhu cÇu tiªu thô cao vµ æn ®Þnh. CÇn ®Æt gi¸ nh­ nhau ë c¸c khu vùc ®Þa lý kh¸c nhau sÏ ¸p dông cho nh÷ng n¬i cã møc tiªu thô thÊp ®Ó kÝch thÝch ng­êi tiªu dïng. ChiÕt khÊu bï trï: gi¶m gi¸ chiÕt khÊu cho sè l­îng mua lµ lín. Chñ ®éng t¨ng vµ gi¶m gi¸: - T¨ng gi¸ khi doanh nghiÖp ph¸t hiÖn ra nhu cÇu qu¸ cao hoÆc c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¨ng (20.000®/tÊm). - Gi¶m gi¸ khi c«ng ty ho¹t ®éng thõa c«ng suÊt hoÆc ®ang tån kho víi sè l­îng lín (19.700®/tÊm). Ngoµi viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mÒm máng, linh ho¹t theo xu h­íng diÔn biÕn thÞ tr­êng. C«ng ty nªn th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, x©y dùng c¬ cÊu chi phÝ. Qua ®ã xem xÐt kho¶n chi phÝ nµo lµ hîp lý, kho¶n nµo cã thÓ tiÕt kiÖm ®Ó cã thÓ h¹ gi¸ thµnh xuèng møc thÊp nhÊt, t¨ng søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm cña m×nh. MÆc dÇu hiÖn nay trªn thÞ tr­êng miÒn B¾c, c¹nh tranh vÒ gi¸ ®èi víi s¶n phÈm tÊm lîp ®· nh­êng vÞ trÝ cho chÊt l­îng, nh­ng gi¸ c¶ vÉn cã vai trß quan träng ®èi víi c¹nh tranh. Do ®ã, c«ng ty nªn ®Ò ra ch­¬ng tr×nh c¾t gi¶m gi¸ nh»m thu hót kh¸ch hµng vµ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c trªn cïng mét lÜnh vùc. 2. gi¶m ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu Tõ viÖc ph©n tÝch ë trªn ta thÊy r»ng viÖc thùc gi¶m chi phÝ nguyªn liÖu chÝnh n¨m 2004 tèt h¬n so víi n¨m 2003 tuy nhiªn møc nµy kh«ng tèt l¾m, møc tiªu hao thùc tÕ cßn cao h¬n kÕ ho¹ch. Së dÜ cã sù biÕn ®éng ®ã lµ do mét sè nguyªn nh©n sau: Do kh©u qu¶n lý: C«ng t¸c qu¶n lý ®Þnh møc ë c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh, ch­a ®­îc coi lµ nh÷ng nhiÖn vô quan träng cña c¸n bé ®Þnh møc ch­a quy ®Þnh râ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm, chÕ ®é khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt tho¶ ®¸ng. Néi dung qu¶n lý ®Þnh møc kh«ng ®­îc ®­a vµo trong hÖ thèng néi quy, quy chÕ cña c«ng ty cho nªn c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng thÓ nhËn thøc râ ®iÒu nµy. Do kh©u thu mua nguyªn vËt liÖu: Mua nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, ë c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh khi x©y dùng kÕ ho¹ch mua nguyªn liÖu ®Òu do phßng vËt t­ ®¶m nhËn. Phßng vËt t­ cö c¸n bé kiÓm tra viÖc thu mua nh­ng kh«ng quy ®Þnh râ møc tr¸ch nhiÖm víi tõng ng­êi. Do vËy, cã nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p víi sè l­îng lín nh­ xi m¨ng, giÊy, ami¨ng,… C¸n bé kiÓm tra viÖc thu mua kh«ng kü dÉn ®Õn chÊt l­îng ch­a cao. Tõ nh÷ng nguyªn nh©n trªn cÇn cã biÖn ph¸p nh­ sau: - Ph¶i coi träng c«ng t¸c ®Þnh møc, néi dung qu¶n lý ®Þnh møc, ph¶i ®­îc ®­a vµo hÖ thèng néi quy, quy ®Þnh cña c«ng ty ®Ó cho c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÓu r· ®iÒu nµy. §ång thêi c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®­îc coi lµ nhiÖm vô quan träng cña c¸n bé ®Þnh møc, quy ®Þnh râ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm, chÕ ®é khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt tho¶ ®¸ng. §ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®¶m b¶o thµnh c«ng trong viÖc söa ®æi ®Þnh møc. - CÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i, quy c¸ch … Phßng vËt t­ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ ®¶m b¶o chÊt l­îng vËt t­ cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, phßng vËt t­ lµm tèt hoÆc kh«ng tèt sÏ ®­îc th­ëng, ph¹t theo quy ®Þnh cña c«ng ty ®Õn tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Ó khuyÕn khÝch c«ng nh©n vËn hµnh trªn d©y truyÒn s¶n xuÊt cã chÊt l­îng cao, tiÕt kiÖm møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu. C«ng ty cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng c¸c lo¹i vËt t­, cÇn th­ëng nÕu ng­êi lao ®éng tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn liÖu. Víi møc tiÒn th­ëng b»ng 50% gi¸ trÞ vËt t­ tiÕt kiÖm ®­îc. Tuú tõng ®èi t­îng mµ cã møc th­ëng kh¸c nhau, c¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ tÇm quan träng cña c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn lao ®éng cña tõng ng­êi, tõng bé phËn mµ cã th­ëng kh¸c nhau. Cã nh­ vËy c«ng nh©n míi ph¸t huy ®­îc tÝnh kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m×nh cho c«ng ty, gióp gi¶m møc tiªu hao vËt liÖu gi¶m gi¸ thµnh. Sau khi thùc hiÖn néi dung biÖn ph¸p trªn, víi c«ng viÖc qu¶n lý tèt h¬n ë c¸c kh©u, cã møc th­ëng b»ng vËt chÊt xøng ®¸ng cho c¸n bé c«ng nh©n ®Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu sÏ gi¶m. 3. Hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô tÊm lîp ami¨ng xi m¨ng Nh­ ®· biÕt, tÊm lîp lµ mét lo¹i s¶n phÈm mang tÝnh chÊt phôc vô cho x©y dùng. ChÝnh v× vËy chÊt l­îng dÞch vô cã mét vai trß rÊt quan träng trong viÖc thu hót kh¸ch hµng. ChÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô nãi chung, dÞch vô tÊm lîp nãi riªng lµ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng ®Æc tÝnh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng. ViÖc cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô tÊm lîp bao gåm mét sè biÖn ph¸p sau ®©y: - N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty ph¶i ®­îc thÓ hiÖn tr­íc hÕt ë chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. - N©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng s¶n phÈm. 4. Tæ chøc hîp lý viÖc ph©n phèi vµ më réng m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn tÊm lîp - VLXD §«ng Anh Trªn gãc ®é marketing, ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt bao trïm gåm c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu hµnh dßng hµng ho¸ vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp tõ ng­êi s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu thô víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Nh­ vËy viÖc ph©n phèi s¶n phÈm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ vµ kü thuËt theo thêi gian vµ kh«ng gian tõ khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ dÞch vô. Tuú vµo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ ë mçi thÞ tr­êng ®Ó cã ph­¬ng thøc ph©n phèi s¶n phÈm hµng ho¸ phï hîp. Thùc tÕ cho thÊy c¸c ®¹i lý mua hµng vµ c¸c m«i giíi lµ chiÕc cÇu nèi ®¾c lùc gióp c¸c nhµ s¶n xuÊt mau chãng ®­a hµng ho¸ vµo nh÷ng thÞ tr­êng míi. Theo nh­ dù b¸o hµng n¨m vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ë c¸c vïng th× ph¶i nãi ba vïng: Lµo Cai, Hµ Giang, Tuyªn Quang lµ nh÷ng n¬i cã kh¸ch hµng tiªu thô dåi dµo. Cho nªn ®iÒu cÇn thiÕt nhÊt cña C«ng ty trong lóc nµy lµ nªn më ba ®¹i lý ë ba tØnh trªn. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ph¶i cã chÝnh s¸ch thËt sù ­u ®·i ®èi víi c¸c ®¹i lý thuéc vïng nµy nh­: - Kh«ng tÝnh tiÒn vËn chuyÓn s¶n phÈm tõ c«ng ty ®Õn ®¹i lý. - Nhanh chãng giao hµng ®óng hÑn cho ®¹i lý theo hîp ®ång. - §Æt ra nh÷ng phÇn th­ëng cho nh÷ng ®¹i lý nµo hµng n¨m cã khèi l­îng tiªu thô s¶n phÈm lín. NÕu thùc hiÖn tèt nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn th× ­íc tÝnh t¹i ba ®¹i lý míi mçi n¨m cã thÓ tiªu thô thªm cho c«ng ty 300.000 tÊm/n¨m. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ, nhu cÇu vÒ x©y dùng nãi chung còng nh­ tÊm lîp nãi riªng nhê ®ã còng t¨ng lªn. §Ó c¶i thiÖn nh÷ng tån t¹i vÒ kh«ng gian ph©n bè ®Þa lý, c«ng ty ph¶i dùa trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó ®­a ra ph­¬ng h­íng vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi mét c¸ch hîp lý. Muèn t¨ng ®iÓm ph©n phèi tÊm lîp cho c¸c ®¹i lý, c«ng ty cã thÓ ®øng ra më ®¹i lý ë nh÷ng n¬i xa ph©n x­ëng hoÆc liªn kÕt víi t­ nh©n, chÊp nhËn cho hä trë thµnh ®¹i lý b¸n bu«n. Víi sù thay ®æi nh­ vËy, môc tiªu ph©n phèi cña c«ng ty vÉn phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña b¶n th©n c«ng ty vµ thÞ tr­êng. C«ng ty sÏ më réng kªnh ph©n phèi b»ng c¸ch chÊp nhËn nh÷ng trung gian lín h¬n mµ kh«ng chØ h¹n chÕ ë nh÷ng ®¹i lý b¸n lÎ. Nh­ng chØ cã nh÷ng ®¹i lý vµ c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm míi cã quyÒn cung cÊp s¶n phÈm tíi ng­êi tiªu dïng. S¬ ®å kªnh ph©n phèi s¶n phÈm cÇn thay ®æi nh­ sau: C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp §«ng Anh B¸n trùc tiÕp B¸n bu«n Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm B¸n lÎ Ng­êi tiªu dïng Víi hÖ thèng kªnh ph©n phèi nµy, c«ng ty ®¶m b¶o cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng tiÕp cËn ®­îc víi s¶n phÈm ë møc ®é s¸t nhÊt v× c¸c ®iÓm ph©n phèi tÊm lîp cho c¸c ®¹i lý ë ®©y lµ do c«ng ty ®¶m nhËn hoÆc liªn kÕt víi h×nh thøc b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. NÕu liªn kÕt víi t­ nh©n th× c«ng ty vµ nhµ bu«n coi nh­ lµ mét c«ng ty Þ nhµ bu«n Þ b¸n lÎ Þ ng­êi tiªu dïng. Mçi t­ nh©n ®­îc c«ng ty chÊp nhËn lµm ®èi t¸c kh«ng nh÷ng ®­îc lùa chän kü cµng, ®óng ®iÒu kiÖn, cã c¸c rµng buéc cam kÕt chÆt chÏ, râ rµng vµ mét ®iÒu quan träng lµ gi÷a c«ng ty vµ t­ nh©n ë ®¹i lý cßn cã sù liªn kÕt vÒ vèn. C«ng ty gãp l­îng vèn ®ñ lín ®Ó cã quyÒn ®iÒu hµnh, kiÓm tra kiÓm so¸t vµ rµng buéc ®­îc c¸c ®iÓm ph©n phèi míi. Ngoµi ra nh»m c¶i tiÕn hÖ thèng ph©n phèi b¸n hµng cña c«ng ty nªn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: - Qu¶n lý chÆt chÏ ®éi ngò b¸n hµng cña c«ng ty, kh«ng ®Ó hä c¹nh tranh víi c¸c ®¹i lý cña c«ng ty t¹i c¸c ®Þa bµn. §Æc biÖt tr¸nh t×nh tr¹ng cã nh÷ng nh©n viªn b¸n hµng víi gi¸ thÊp h¬n hoÆc cao h¬n so víi c¸c ®¹i lý nh»m môc ®Ých c¸ nh©n, g©y xÊu ®i mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i lý. - Trong viÖc t×m kiÕm c¸c ®¹i lý, ngoµi viÖc ®ñ yªu cÇu vÒ vèn, ph­¬ng tiÖn con ng­êi th× c«ng ty cÇn chó ý tíi c¸c vÞ trÝ cña c¸c ®¹i lý. C¸c ®¹i lý ph¶i cã vÞ trÝ gÇn trung t©m, ®iÒu nµy kh«ng chØ thuËn lîi cho viÖc giao hµng cho kh¸ch mµ cßn thuËn lîi cho viÖc tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm ®ång thêi kh¸ch hµng cã thÓ dÔ dµng liªn hÖ, giao dÞch. 5. TiÕp cËn c«ng nghÖ míi §Ó cã thÓ tham gia vµo nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp th× hÖ thèng m¸y mãc trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i ®­îc ®Æc biÖt quan t©m, phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ phï hîp víi tr×nh ®é tiªu dïng cña thÞ tr­êng. Tr­íc ®©y, m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty phÇn lín lµ l¹c hËu, c«ng suÊt thÊp mµ thÞ tr­êng vµ tr×nh ®é tiªu thÞ s¶n phÈm cña c«ng nh©n ngµy cµng cao, m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i hiÖn ®¹i, theo kÞp tèc ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Tõ khi chØ lµ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt víi n¨ng suÊt rÊt thÊp lµ 1.450.000 tÊm/n¨m th× nay c«ng ty ®· l¾p ®Æt thªm ba d©y chuyÒn n÷a t¨ng møc s¶n l­îng lªn 5.800.000 tÊm/n¨m ®Ó ®¸p øng vµ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng s¶n phÈm. Ngoµi ra ®Ó t¹o ®­îc m¹ng l­íi tiªu thô réng kh¾p th× c«ng ty ®· gãp vèn liªn doanh víi mét sè c«ng ty kh¸c nh­ Formax, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt tÊm lîp Phñ Lý, Ph¶ L¹i… nh»m khuyÕch tr­¬ng nh·n hiÖu s¶n phÈm cña m×nh vµ phôc vô thÇn tèc ®Õn kh¸ch hµng. Do ®ã ®Çu t­ vµo c«ng nghÖ s¶n xuÊt ph¶i ®­îc xem lµ môc tiªu träng t©m, c«ng ty nªn trÝch 0,5% doanh thu hµng n¨m ®Ó phôc vô nh÷ng viÖc c¬ b¶n nh­ sau: Xem xÐt tÝnh to¸n cô thÓ thay thÕ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i h¬n, hiÖu qu¶ h¬n nh­ lµ c«ng suÊt lín h¬n nh­ng tiªu tèn Ýt nguyªn vËt liÖu h¬n. Më réng ph­¬ng thøc ký kÕt hîp ®ång nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc ®ång thêi coi träng ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, s¸ng t¹o cã khen th­ëng tho¶ ®¸ng. Båi d­ìng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Trong n¨m tíi c«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gi¶m bít sè lao ®éng, ®µo t¹o l¹i tay nghÒ cho c¸c c«ng nh©n d«i d­ chuyÓn lµm viÖc kh¸c. Chó träng tíi viÖc gi¶m ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, t¨ng s¶n l­îng tiªu thô b»ng c¸ch më thªm ®¹i lý th× lîi nhuËn cña c«ng ty sÏ t¨ng cao. Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc trong viÖc n©ng cao s¶n l­îng tiªu thô cña c«ng ty ®ång thêi gi¶m ®Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc. Tõ ®ã t×m ra nguyªn nh©n trùc tiÕp ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nhê kÕt qu¶ viÖc ph©n tÝch, kÕt hîp víi viÖc ®¸nh gi¸, ph©n tÝch c¸c tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp cña m×nh ®Ó ®­a ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi. Qua thêi gian häc tËp vµ thùc tÕ t¹i C«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh, em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o tèt nghiÖp. V× thêi gian cã h¹n, tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khëi thiÕu xãt. KÝnh mong thÇy c« gãp ý ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o Phan ThÞ Dung b¶n b¸o c¸o tèt nghiÖp cña em ®· ®­îc hoµn thµnh! Th¸ng 4 n¨m 2005 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 2 I. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh 2 1. Kh¸i niÖm 2 2. VÞ trÝ chøc n¨ng 2 II. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh 3 III. §èi t­îng vµ néi dung cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh 4 1. §èi t­îng ph©n tÝch kinh doanh 4 2. Néi dung ph©n tÝch kinh doanh 4 3. C¸c chØ tiªu vµ hÖ thèng chØ tiªu dïng cho ph©n tÝch kinh doanh 5 4. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ph©n tÝch 8 IV. C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh 9 1. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh 9 2. Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ 10 Ch­¬ng II: Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp vµ vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh 12 I. §Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp §«ng Anh 12 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 12 2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty 14 II. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp §«ng Anh 19 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt 19 2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt 19 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng 19 4. §Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh 21 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong mét sè n¨m 22 6. T×nh h×nh qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh 25 7. T×nh h×nh qu¶n lý vËt t­ 26 8. Gi¸ thµnh vµ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 26 III. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp - VLXD §«ng Anh 27 1. Søc s¶n xuÊt cña c¸c yÕu tè c¬ b¶n 27 2. SuÊt hao phÝ cña c¸c yÕu tè c¬ b¶n 31 3. Søc sinh lîi cña c¸c yÕu tè c¬ b¶n 33 4. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh 35 5. Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 45 6. §¸nh gi¸ chung 49 7. NhËn xÐt chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty CP tÊm lîp - VLXD §«ng Anh 52 IV. §¸nh gi¸ vµ kÕt luËn chung 54 Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tÊm lîp - VLXD §«ng Anh 58 1. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý 58 2. Gi¶m møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu 59 3. Hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô tÊm lîp ami¨ng 61 4. Tæ chøc hîp lý viÖc ph©n phèi vµ më réng m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp - VLXD 61 5. TiÕp nhËn c«ng nghÖ míi 63 KÕt luËn 65 NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tốt nghiệp - Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây .doc
Luận văn liên quan