Đề tài Phân tích thiết kế Hệ thống quản lý học sinh – sinh viên trong Ký túc xá

MỤC LỤC Giới thiệu I. Chuẩn hoá các đối tượng thông tin 1.1. Một vài đặc điểm về KTX 1.1.1 Mô hình khu nhà - phòng trọ 1.1.2. Mô hình tổ chức KTX 1.2. Mã hoá danh mục 1.2.1. Danh mục chế độ ưu tiên, ưu dãi 1.2.2. Danh mục mức khen thưởng kỷ luật 1.2.3. Danh mục mục đích sử dụng của phòng 1.2.4. Chuẩn hoá mã số các phòng 1.3. Biểu đồ các quy trình 1.3.1. Quy trình cơ sở 1.3.2. Tổ quản lý người trọ 2. Mô hình hệ thống và các chức năng 2.1. Phạm vi xây dựng hệ thống 2.2. Kiến trúc phần mềm 2.3. Mô hình trao đổi dữ liệu 2.4. Các chức năng 2.4.1. Nhóm chức năng chung 2.4.2. Nhóm chức năng quản lý người trọ 2.4.3. Nhóm chức năng quản lý tài chình 3. Phân tích chi tiết qui trình nghiệp vụ 3.1. Mô hình quan hệ, mô hình luồng dữ liệu 3.1.1. Các ký hiệu được sử dụng 3.1.2. Các nhóm nghiệp vụ chính 3.1.3. Mô tả các nhóm nghiệp vụ 3.1.4. Các tình huống sử dụng

pdf47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4055 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế Hệ thống quản lý học sinh – sinh viên trong Ký túc xá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
K IL O BO O K S. CO M THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT Thuật ngữ/Từ viết tắt Ý nghĩa > Mở rộng > Bao gồm Client Người dùng cuối (yêu cầu) CSDL Cơ sở dữ liệu HSSV Học sinh sinh viên HTG Hết thời gian KTKL Khen thưởng kỷ luật KTX Kí túc xá PC Máy tính cá nhân QL Quản lý Server Máy chủ TG Thời gian TT Thông tin Giới thiệu I. Chuẩn hoá các đối tượng thông tin 1.1. Một vài đặc điểm về KTX THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 1.1.1 Mô hình khu nhà - phòng trọ 1.1.2. Mô hình tổ chức KTX 1.2. Mã hoá danh mục 1.2.1. Danh mục chế độ ưu tiên, ưu dãi 1.2.2. Danh mục mức khen thưởng kỷ luật 1.2.3. Danh mục mục đích sử dụng của phòng 1.2.4. Chuẩn hoá mã số các phòng 1.3. Biểu đồ các quy trình 1.3.1. Quy trình cơ sở 1.3.2. Tổ quản lý người trọ 2. Mô hình hệ thống và các chức năng 2.1. Phạm vi xây dựng hệ thống 2.2. Kiến trúc phần mềm 2.3. Mô hình trao đổi dữ liệu 2.4. Các chức năng 2.4.1. Nhóm chức năng chung 2.4.2. Nhóm chức năng quản lý người trọ 2.4.3. Nhóm chức năng quản lý tài chình 3. Phân tích chi tiết qui trình nghiệp vụ 3.1. Mô hình quan hệ, mô hình luồng dữ liệu 3.1.1. Các ký hiệu được sử dụng 3.1.2. Các nhóm nghiệp vụ chính 3.1.3. Mô tả các nhóm nghiệp vụ 3.1.4. Các tình huống sử dụng THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M GIỚI THIỆU Việc hiểu rõ yêu cầu, qui trình nghiệp vụ là rất quan trọng để thiết kế một hệ thống thông tin quản lí. Dựa trên những mô hình quản lí HS – SV trong kí túc xá đang tồn tại trên địa bàn, tài liệu thu thập được về nghiệp vụ và cách thức tổ chức của những kí túc đó, chúng em xin đưa ra những yêu cầu cụ thể dưới dạng các chức năng của một hệ thống quản lí HS – SV trong kí túc thông qua tài liệu này. Mục đích của tài liệu nhằm giúp nhóm hiểu về phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng và các công cụ phân tích thiết kế UML vì vậy chúng em chỉ giới hạn phân tích quy trình quản lý con người (cụ thể là người ở nội trú và khách thăm) Người viết Nhóm 3 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 1 CHUẨN HOÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG THÔNG TIN 1.1 Một vài đặc điểm về KTX KTX là nơi ở trọ dành cho HS – SV đang theo học tại các trường ĐH hoặc PTTH sống xa gia đình trong đó có cả các SV nước ngoài như Lào, Thái Lan,Trung Quốc…sang du học ở nước ta cũng trọ học. Thông thường KTX có một số lượng lớn các HS – SV thuê trọ đến từ nhiều nơi khác nhau cả trong nước và ngoài nước nên đòi hỏi phải được sự quản lí chặt chẽ từ phía ban quản lí KTX để đảm bảo cho HS –SV có thể yên tâm học tập và công tác tốt. Những năm gần đây KTX đã đầu tư theo chiều sâu trong công tác quản lí HS – SV, chỗ ở cho các HS – SV. Ban quản lí (BQL) đã giao khoán công việc cho các tổ một cách hợp lí và năng động để tạo hiệu quả trong công tác quản lí và phục vụ HS –SV. Sau đây là một mô hình cơ bản về khu nhà – phòng trọ và cơ cấu tổ chức của BQL KTX 1.1.1 Mô hình khu nhà – phòng trọ 1.1.1.1 Chi tiết về khu nhà – phòng trọ - BQL KTX chịu trách nhiệm quản lí các khu nhà ở dành cho HS – SV. Các khu nhà này thưòng được đặt tên theo chữ cái A, B, C, D, E,… để tiện cho việc quản lí, ngoài ra BQL cũng quản lí cả nhà gửi xe, dịch vụ ăn uống ( căng tin), hội trường, thư viện, phòng đọc,… THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M - Mỗi một khu nhà được phân thì dành cho một mục đích sử dụng riêng, như khu nhà dành cho thuê (khu nhà dành cho HS – SV nam hoặc nữ, hoặc SV nước ngoài thuê) khu nhà dành cho ban quản lí KTX làm việc hay còn gọi là khu hành chính… - Trong mỗi khu nhà sẽ có một số phòng chất lượng cao dành cho SV lớp cử nhân tài năng hay HS khối phổ thông chuyên ở, mỗi phòng này chỉ cho phép một số lượng nhất định HS – SV trọ và theo qui định của BQL KTX. - Ở mỗi khu nhà sẽ chứa rất nhiều phòng và các phòng này được đánh số theo dãy chẵn hoặc lẻ. Ví dụ tại khu nhà A của KTX thì các phòng sẽ được đánh số như sau: tầng 1: 101, 103, 105,… 102, 104, 106,.. tầng 2: 201, 203, 205,… 202, 204, 206,… tầng 3… - Hội trường: Dành cho các hoạt động văn hóa văn nghệ của HS – SV - Căng tin: phục vụ ăn uống cho HS – SV - Nhà gửi xe. - Thư viện, phòng đọc phục vụ cho việc học tập của sinh viên. 1.1.1.2 Các thiết bị và tài sản của phòng Thông thường một phòng được trang bị các dụng cơ bản như giường, hệ thống cửa, đèn, giá sách, một số phòng chất lượng cao thường có tủ, bàn , ghế,…ngoài ra phòng nào cũng có đầy đủ điện nước sinh hoạt với đồng hồ điện, nước riêng. 1.1.2 Mô hình tổ chức KTX THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Mô hình cơ cấu tổ chức Ban quản lí KTX Trưởng ban quản lí KTX là người chịu trách nhiệm điều hành KTX thông qua các tổ. Thông thường một KTX thường có bốn tổ như trên. Trong đó chức năng của các tổ như sau: - Tổ văn phòng:  Lập báo cáo tài chính theo tháng, các hoạt động thu – chi từ các hoạt động của KTX.  Thu tiền và chi tiền.  Lấy báo chí, nhận gửi công văn từ trung tâm nội trú HS – SV - Tổ quản lí HS – SV: Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống và sinh hoạt của HS – SV ra vào nội trú, duy trì việc thực hiện qui chế nội trú hàng ngày, chịu trách nhiệm ghi số điện, nước của phòng và thu tiền điện nước của phòng. - Tổ bảo vệ: Đảm bảo an ninh trật tự cho KTX. - Tổ dịch vụ - tổng hợp: Phục vụ ăn uống cho HS – SV. Phối hợp với các tổ khác để mở rộng hoạt động văn hóa – văn nghệ vui chơi cho HS – SV. Qui trình quản lí KTX được chia ra thành 3 chức năng chính là:  Quản lí HS – SV: bao gồm tiếp nhận đơn xin ở nội trú của học sinh, sinh viên, xem xét và đăng kí cho người xin được ở nội trú. Đáp ứng yêu cầu, giải đáp thắc mắc của người ở nội trú trong giới hạn đã qui định của KTX. Quan tâm chú ý đến đời sống vật chất, tinh thần của HS – SV. K IL O BO O K S. CO M  Quản lí tài chính: bao gồm các khoảng thu tiền thuê trọ, tiền điện nước sinh hoạt. Các khoản chi sửa chữa, sắm mới cơ sở vật chất. Thanh toán các hoá đơn dịch vụ của toàn bộ KTX. Định kì lập báo cáo tài chính.  Quản lí CS – VC: Theo dõi tình hình, trạng thái của nhà, phòng và tài sản trong phòng để kịp thời đưa ra phương án sửa chữa, bổ sung cũng như sắm mới. Quy trách nhiệm cho người có ý gây hư hại đến tài sản. 1.2 Mã hoá danh mục 1.2.1 Danh mục chế độ ưu tiên, ưu đãi Sử dụng hai ký tự đầu tiên để mã hoá loại ưu đãi, hai ký tự tiếp theo là số để chỉ mức độ của loại ưu đãi. Ví dụ: con thương binh loại 2 có hai ký tự đầu tiên là TB, hai ký tự tiếp theo là 02 LS01 – Con gia đinh liệt sĩ TB01 – Con thương binh loại 1 TB02 – Con thương binh loại 2 TB03 – Con thương binh loại 3 TB04 – Con thương binh loại 4 CM01 – Con gia đình cách mạng MC01 – Mồ côi cha mẹ NN01 – Con nhà nghèo TT01 – Người tàn tật mức 1 TT02 – Người tàn tật mức 2 TT03 – Người tàn tật mức 3 THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M TT04 – Người tàn tật mức 4 1.2.2 Danh mục mức khen thưởng kỷ luật Sử dụng hai ký tự đầu để mã hoá loại khen thưởng, kỷ luật, hai ký tự tiếp theo là số để chỉ mức độ của khen thưởng kỷ luật. Ví dụ: khen thưởng mức 3 có hai ký tự đầu là KT, hai ký tự tiếp theo là 03 KT01 – Khen thưởng mức 1 nêu gương KT02 – Thưởng bằng tiền hoặc vật chất ( có quy đổi ra tiền ) KT03 – Nêu gương mức trường nơi người được khen thưởng đang học tập KL01 - Cảnh cáo, nhắc nhở KL02 - Phạt bẳng tiền hoặc lao động công ích KL03 - Buộc ra khỏi KTX KL04 – Báo cáo kỷ luật lên trường nơi người bị kỷ luật đang học tập 1.2.3 Danh mục mục đích sử dụng của phòng Sử dụng hai ký tự để mã hoá mục đích sử dụng của phòng SM – Phòng dành cho sinh viên nam SF – Phòng dành cho sinh viên nữ HM – Phòng dành cho học sinh nam HF – Phòng dành cho học sinh nữ KT – Phòng dành cho khách thăm NV – Phòng dành cho nhân viên BV – Phòng dành cho bảo vệ XK – Phòng dành cho sinh viên sung kích THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M CH – Phòng dành cho người sau đại học WC – Phòng vệ sinh MK – Phòng không xác định mục đích sử dụng 1.2.4 Chuẩn hoá mã số các phòng Mã các phòng của một khu nhà được đánh số từ 101 đến 9999 trong đó hai chữ số đằng sau là mã của phòng trong một tầng cũng chính là vị trí của phòng, phòng có mã giống nhau thì có vị trí giống nhau, chỉ khác nhau ở mã tầng. Một hoặc hai chữ số đằng trước là mã của tầng cũng là vị trí của tầng tính từ mặt đất 1.3 Biểu đồ các quy trình 1.3.1 Quy trình cơ sở Quy trình cơ sở là các quy trình không đòi hỏi người sử dụng phải đăng nhập vào hệ thống. Đó là các quy trình tìm kiếm thông tin cơ bản về khu nhà, thông tin về phòng trọ và thông tin cơ bản của người trọ. THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 1.3.1.1 Tìm kiếm các thông tin cơ bản KÕt thóc B¾t ®Çu Më giao diÖn khai th¸c §¨ng nhËp Kh«ng thµnh c«ng HiÓn thÞ th«ng tin vÒ khu nhµ HiÓn thÞ danh s¸ch phßng cña khu nhµ HiÓn thÞ th«ng tin cña phßng trä HiÓn thÞ danh s¸ch ng−êi trong phßng HiÓn thÞ danh s¸ch c¸c khu nhµ Kh«ng ®¨ng nhËp Më giao diÖn chøc n¨ng cña ng−êi ®¨ng nhËp Thµnh c«ng Chän mét khu nhµ NhËp m· phßng Chän mét phßng HiÓn thÞ th«ng tin vÒ khu nhµ Chän kÕt thóc Chän kÕt thóc Chän kÕt thóc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 1.3.2 Tổ quản lý người trọ 1.3.2.1 Tiếp nhận, sửa tt người ở nội trú B¾t ®Çu KÕt thóc §¨ng nhËp thµnh c«ng HiÓn thÞ th«ng tin vÒ c¸c khu nhµ cho thuª HiÓn thÞ danh s¸ch phßng cßn chç KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu ChuÈn ho¸ th«ng tin Th«ng b¸o lçi HiÓn thÞ kÕt qu¶ Yªu cÇu ghi d÷ liÖu vÒ ng−êi trä CËp nhËt th«ng tin sè ng−êi trong phßng NhËp th«ng tin vÒ ng−êi trä Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä Chän chøc n¨ng kh¸c GD thªm ng−êi trä míi GD söa th«ng tin ng−êi trä kh«ng hîp lÖ hîp lÖ Chän kÕt thóc NhËp m· ng−êi trä HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä HiÓn thÞ ds phßng con chç cña khu nhµ mµ ng−êi trä ®ang ë CËp nhËt th«ng tin ng−êi trä Chän mét chøc n¨ng cËp nhËt ng−êi trä KiÓm tra tr−ëng phßng trä Chän mét khu nhµ CËp nhËt tiÕp CËp nhËt Kh«ng cËp nhËt Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän Chän chøc n¨ng míi Söa l¹i d÷ liÖu THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 1.3.2.2 Xác nhận hết thời gian trọ, xoá người trọ B¾t ®Çu KÕt thóc §¨ng nhËp thµnh c«ng Yªu cÇu ghi d÷ liÖu vÒ ng−êi trä Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä Chän chøc n¨ng kh¸c NhËp m· ng−êi trä HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä Chän mét chøc n¨ng cËp nhËt ng−êi trä GD x¸c nhËn hÕt thêi gian trä GD Xo¸ ng−êi trä HiÓn thÞ danh s¸ch kh¸ch th¨m HiÓn thÞ c¸c kho¶n nî, tæng nî cña ng−êi trä KiÓm tra th«ng tin cã thÓ xo¸ Th«ng b¸o nh¾c nhë §ång ý xo¸ CËp nhËt th«ng tin sè ng−êi trong phßng CËp nhËt th«ng tin vÒ tr−ëng phßng trä NhËn yªu cÇu xo¸ th«ng tin ng−êi trä CËp nhËt th«ng tin ng−êi trä vµo ds ng−êi trä cò Kh«ng ®ång ý xo¸ Chän kÕt thóc X¸c nhËn tiÕp Chän x¸c nhËn HTG trä Chän xo¸ Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän Chän chøc n¨ng míi THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 1.3.2.3 Đăng ký, sửa thông tin khách thăm B¾t ®Çu KÕt thóc §¨ng nhËp thµnh c«ng Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä Chän chøc n¨ng kh¸c Chän kÕt thóc Chän mét chøc n¨ng cËp nhËt kh¸ch th¨m GD thªm kh¸ch th¨m míi GD söa th«ng tin kh¸ch th¨m HiÓn thÞ ds phßng cßn chç dµnh cho kh¸ch HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä NhËp th«ng tin vÒ kh¸ch th¨m cña ng−êi trä Yªu cÇu ghi d÷ liÖu CËp nhËt th«ng tin vÒ kh¸ch th¨m KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu Th«ng b¸o lçi Kh«ng hîp lÖ ChuÈn ho¸ th«ng tin Hîp lÖ CËp nhËt th«ng tin sè ng−êi trong phßng HiÓn thÞ kÕt qu¶ NhËp th«ng tin vÒ ng−êi trä ®Ó t×m kiÕm NhËp th«ng tin vÒ kh¸ch ®Ó t×m kiÕm HiÓn thÞ th«ng tin vÒ kh¸ch T×m kiÕm ng−êi trä liªn quan ®Õn kh¸ch CËp nhËt tiÕp Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän Chän chøc n¨ng míi THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 1.3.2.4 Xác nhận hết thời gian, xoá khách thăm Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä B¾t ®Çu KÕt thóc §¨ng nhËp thµnh c«ng Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c Chän chøc n¨ng kh¸c Chän kÕt thóc HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä Chän mét giao diÖn cËp nhËt kh¸ch th¨m KiÓm tra th«ng tin cã thÓ xo¸ Chän xo¸ Th«ng b¸o nh¾c nhë CËp nhËt th«ng tin sè ng−êi trong phßng GD x¸c nhËn hÕt thêi gian kh¸ch th¨m GD xo¸ th«ng tin kh¸ch th¨m NhËp m· kh¸ch th¨m HiÓn thÞ th«ng tin vÒ kh¸ch T×m kiÕm ng−êi trä liªn quan ®Õn kh¸ch HiÓn thÞ c¸c kho¶n nî, tæng nî cña kh¸ch CËp nhËt th«ng tin kh¸ch vµo ds kh¸ch th¨m cò Xo¸ th«n tin kh¸ch th¨m Yªu cÇu cËp nhËt kh¸ch th¨m Kh«ng ®ång ý xo¸ X¸c nhËn tiÕp §ång ý xo¸ X¸c nhËn HTG kh¸ch th¨m Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän Chän chøc n¨ng míi THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 1.3.2.5 Tạo, sửa khen thưởng kỷ luật Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä B¾t ®Çu KÕt thóc §¨ng nhËp thµnh c«ng HiÓn thÞ kÕt qu¶ Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c Chän chøc n¨ng kh¸c Chän kÕt thóc Chän mét chøc n¨ng cËp nhËt KTKL HiÓn thÞ c¸c h×nh thøc KTKL HiÓn thÞ c¸c møc ®é KTKL NhËn yªu cÇu t×m kiÕm KTKL HiÓn thÞ th«ng tin vÒ KTKL Cã Yªu cÇu cËp nhËt KTKL CËp nhËt KTKL GD xo¸ KTKL Th«ng b¸o nh¾c nhë Xo¸ Kh«ng Kh«ng xo¸ CËp nhËt tiÕp Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän Chän chøc n¨ng míi THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 1.3.2.6 Xoá khen thưởng kỷ luật Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä B¾t ®Çu KÕt thóc §¨ng nhËp thµnh c«ng KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu ChuÈn ho¸ th«ng tin Th«ng b¸o lçi HiÓn thÞ kÕt qu¶ Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä GD t¹o KTKL GD söa KTKL HiÓn thÞ c¸c h×nh thøc KTKL HiÓn thÞ c¸c møc ®é KTKL NhËp th«ng tin KTKL NhËp th«ng tin vÒ ng−êi trä cÇn t×m kiÕm cho KTKL NhËn yªu cÇu t×m kiÕm KTKL HiÓn thÞ th«ng tin vÒ KTKL T×m kiÕm nh÷ng ng−êi trä liªn quan Yªu cÇu cËp nhËt KTKL CËp nhËt KTKL Chän chøc n¨ng kh¸c kh«ng hîp lÖ hîp lÖ Chän kÕt thóc Chän mét chøc n¨ng cËp nhËt KTKL Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän Chän chøc n¨ng míi Cã Kh«ng CËp nhËt tiÕp T×m kiÕm tiÕp THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 2 PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ 2.1 Mô hình quan hệ, mô hình luồng dữ liệu Hệ thống quản lý kí túc xá áp dụng phương pháp phân tích hướng đối tượng để phân tích các yêu cầu của bài toán. Cụ thể trong tài liệu sẽ sử dụng ngôn ngữ UML để phân tích. Ngôn ngữ lập trình dự kiến là Microsoft Visual Basic, PHP, Perl 2.1.1 Các ký hiệu được sử dụng Hình vẽ Mô tả Tác nhân là một người hay một nhóm người tham gia vào hệ thống thông tin quản lý Các tình huống sử dụng của hệ thống Giao diện tương tác với người sử dụng Các thao tác điều kiển tiến trình Thực thể Mô tả mối quan hệ thừa kế THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Mô tả mối quan hệ của tác nhân với tình huống sử dụng Mô tả mối quan hệ giữa hai đối tượng, hai tình huống sử dụng là mối quan hệ mở rông hay mối quan hệ phuc thuộc 2.1.2 Các nhóm nghiệp vụ chính 2.1.2.1 Danh sách nhóm nghiệp vụ Mã Loại thao tác Mô hình Tên ac_VoDanh Khai thác Vô danh Người dùng vô danh ac_TruongBanQL Khai thác Vận hành Trưởng ban quản lý Trưởng ban quản lý ac_ToVanPhong Khai thác Tổ văn phòng Tổ văn phòng ac_ToQLNguoiTro Khai thác Tổ quản lý người trọ Tổ quản lý người trọ THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M ac_ToBaoVe Khai thác Tổ bảo vệ Tổ bảo vệ ac_ToTongHop Khai thác Tổ tổng hợp Tổ tổng hợp 2.1.2.2 Các tác nhận liên quan Mã Mô hình Tên Mô tả ac_HSSV Học sinh sinh viên Học sinh sinh viên Người đến nộp đơn xin ở nội trú ac_NguoiTro Người trọ Người trọ Người được chấp nhận đơn xin ở nội trú, và đã hoàn thành tất cả các thủ tục đăng ký ac_KhachTham Khách thăm Khách thăm Người thân, bạn bè của người ở nội trú đến thăm ac_TruongPhong Tro Trưởng phòng trọ Trưởng phòng trọ Người liên hệ trực tiếp với BQL về những vấn đề liên quan đến phòng THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M ac_CongTyDich Vu Công ty dịch vụ Công ty dịch vụ Người đến thanh toán, nhận thanh toán các loại dịch vụ mà KTX sử dụng 2.1.2.3 Lược đồ quan hệ THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 2.1.3 Mô tả các nhóm nghiệp vụ 2.1.3.1 ac_VoDanh - Người dùng vô danh Mô tả: Tên Người dùng vô danh Mô tả Là nhân viên của KTX sử dụng hệ thống mà không đăng nhập Đặc tính 1. Khai thác hệ thống mà không cần đăng nhập 2. Có thể xem các loại thông tin cơ bản về khu nhà, phòng trọ và tên người trọ Biểu đồ tương tác: Th«ng tin vÒ ng−êi trä Th«ng tin vÒ c¸c khu nhµ Th«ng tin vÒ phßng träT×m kiÕm > > > V« danh 2.1.3.2 ac_TruongBanQL - Trưởng ban quản lý Mô tả: THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Tên Trưởng ban quản lý Mô tả Là người có trách nhiệm và quyền hạn cao nhất trong KTX Đặc tính 3. Có thể xem tất các các loại thông tin được quản lý 4. Xác nhận các thông tin quan trọng 5. Lập lịch làm việc cho ký túc 6. Thay đổi cơ cấu nhân sự 7. Trực tiếp tuyển người và sa thải nhân viên Biểu đồ tương tác: T×m kiÕm C¬ cÊu tæ chøc LÞch lµm viÖc B¸o c¸o Tµi chÝnh Khen th−ëng kû luËt Tr−ëng ban qu¶n lý VËn hµnh §¨ng nhËp > > > > > > > 2.1.3.3 ac_ToQLNguoiTro - Tổ quản lý người trọ Mô tả: Tên Tổ quản lý người trọ Mô tả Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tiếp nhận người xin ở nội trú và xác nhận hết thời gian ở THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Đặc tính 1. Có thể xem thông tin về người trọ, khách, thông tin về các khu nhà, phòng trọ 2. Nhận đơn xin và làm thủ tục co HSSV muốn ở nội chú 3. Theo dõi hoạt động của người trọ, khen thưởng kỷ luật 4. Sửa đổi thông tin, thay đổi phòng cho người trọ 5. Xác định hết thời gian trọ 6. Đăng ký cho khách của người trọ được ở lại qua ngày Biểu đồ tương tác: §¨ng nhËp Th«ng tin vÒ ng−êi trä Th«ng tin vÒ c¸c khu nhµ Th«ng tin vÒ phßng trä Qu¶n lý ng−êi trä Tæ qu¶n lý ng−êi trä > Ng−êi trä Kh¸ch th¨m > > Khen th−ëng kû luËt > > > > 2.1.3.4 ac_ToVanPhong - Tổ văn phòng Mô tả Tên Tổ văn phòng THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Mô tả Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tài chính, giao tiếp với các tổ chức bên ngoài KTX Đặc tính 1. Có thể xem tất các các loại thông tin được quản lý 2. Thanh toán các loại hoá đơn của KTX đối với công ty dịch vụ 3. Thanh toán tiền lệ phí thuê phòng của người ở nội trú 4. Thanh toán tiền dịch vụ của các phòng 5. Nhận và giải đáp yêu cầu, thắc mắc của người trọ Biểu đồ tương tác Qu¶n lý chi Qu¶n lý thu Qu¶n lý dÞch vô LËp b¸o c¸o tµi chÝnh Tæ v¨n phßng Tµi chÝnh §¨ng nhËp > > > > > T×m kiÕm Phßng ch−a thanh to¸n dÞch vô Ng−êi trä ch−a thanh to¸n Dach s¸ch c¸c khu nhµ > > > > 2.1.3.5 ac_ToTongHop - Tổ tổng hợp Mô tả: THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Tên Tổ tổng hợp Mô tả Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng, vật chất, tài sản của các khu nhà, phòng Đặc tính 1. Có thể xem tất các các loại thông tin được quản lý 2. Thanh toán các loại hoá đơn của KTX đối với công ty dịch vụ 3. Thanh toán tiền lệ phí thuê phòng của người ở nội trú 4. Thanh toán tiền dịch vụ của các phòng 5. Nhận và giải đáp yêu cầu, thắc mắc của người trọ Biểu đồ tương tác: C¸c khu nhµ Phßng Tµi s¶n phßngTµi s¶n chung §¨ng nhËp > > Tæ tæng hîp C¬ së vËt chÊt > > > T×m kiÕm > Th«ng tin vÒ c¸c khu nhµ > Th«ng tin vÒ phßng trä > > T×nh tr¹ng cò > 2.1.3.6 ac_ToBaoVe - Tổ bảo vệ Mô tả: THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Tên Tổ bảo vệ Mô tả Thường trực, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tình hình an ninh chật tự trong khu vực KTX Đặc tính 1. Có thể xem các thông tin về người trọ, phòng, các khu nhà 2. Thường trực, theo dõi kiểm tra tình hình an ninh chật tự trong khu KTX, trong các phòng 3. xxx Biểu đồ tương tác: §¨ng nhËp Khen th−ëng kû luËt T×m kiÕmTæ b¶o vÖ B¶o vÖ Th«ng tin vÒ c¸c khu nhµ > Th«ng tin vÒ ng−êi trä > > Th«ng tin vÒ phßng trä > > > > > 2.1.4 Các tình huống sử dụng 2.1.4.1 Các tình huống của nhân viên không đăng nhập Danh sách các tình huống sử dụng: Mã Tên Mô tả THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M uc_TTCB Thông tin cơ bản về khu nhà, phòng trọ Hiển thị danh sách các khu nhà, địa chỉ, số tầng, số phòng, mục đích sử dụng Thông tin về phong trọ: diện tích, cơ sở vật chất, giá thuê, số người tối đa, số người hiện có Danh sách tên người trong phòng uc_TTCB: Thông tin cơ bản về khu nhà, phòng trọ Tình huống sử dụng Xem thông tin về phòng trọ Mô tả Xem các thông tin cơ bản về khu nhà, phòng trọ, danh sách người đang ở trong phòng Tác nhân Không Điều kiện tiền đề Không Điều kiện sau thực hiện Danh sách các phòng của một khu nhà với các thông tin tối sơ bộ Các tình huống sử dụng đi kèm Tìm danh sách các khu nhà Các tình huống sử dụng mở rộng Tìm tên những người trọ trong một phòng Luồng sử dụng chính: THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Bước Mô tả Bước 1 Hiển thị danh sách các khu nhà Bước 2 Chọn một khu nhà Bước 3 Hiển thị thông tin về khu nhà, danh sách các phòng với các thông tin cơ bản Bước 4 Chọn một phòng Bước 5 Hiển thị thông tin về phòng, danh sách người trong phòng Biểu đồ trình tự sử dụng: : ac_NhanVien : fm_TTCB : c_TimKiem 1: NhËn yªu cÇu t×m danh s¸ch khu nhµ 2: HiÓn thÞ danh s¸ch khu nhµ 3: NhËn yªu cÇu t×m TT nhµ 4: NhËn yªu cÇu t×m c¸c phßng 6: T×m tÊt c¸c c¸c phßng 7: HiÓn thÞ th«ng tin khu nhµ, danh s¸ch phßng 8: NhËn yªu cÇu t×m th«ng tin phßng 9: 10: T×m th«ng tin vÒ phßng 12: HiÓn thÞ th«ng tin phßng, danh s¸ch ng−êi ë trong phßng 5: T×m th«ng tin vÒ khu nhµ 11: T×m danh s¸ch ng−êi ë trong phßng THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M 2.1.4.2 Các tình huống của tổ quản lý người trọ Danh sách các tình huống sử dụng: Mã Tên Mô tả uc_DangKyNguoiT ro Tiếp nhận người trọ Tiếp nhận đơn, đăng ký cho HSSV được ở trọ uc_SuaTTNguoiTr o Sửa thông tin người trọ Sửa những thông tin của người trọ bị sai uc_XoaNguoiTro Xoá thông tin người trọ Xoá thông tin về người trọ do nhầm lẫn trong quá trình tiếp nhận hoặc người trọ không muốn ở nội trú ngay sau khi đăng ký uc_HetTGTro Hết thời gian trọ Xác nhận, làm thủ tục hết thời gian trọ cho người trọ uc_DangKyKhach Đăng ký khách thăm Đăng ký cho khách đến thăm người trọ được ở lại qua ngày uc_SuaTTKhach Sửa thông tin khách thăm Sửa lại thông tin của khách nếu có sai sót uc_XoaTTKhach Xoá thông tin khách thăm Xoá thông tin về khách thăm nếu có thay đổi ngay sau khi đăng ký uc_HetTGKhach Xác nhận hết thời gian Xác nhận, làm thủ tục hết THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M khách thăm thời gian thăm của khách uc_KTKL Khen thưởng kỷ luật Xác định khen thưởng kỷ luật (nếu có) của người trọ trong quá trình ở nội trú uc_SuaKTKL Sửa khen thưởng kỷ luật Sửa lại thông tin về KTKL nếu trong quá trình tạo KTKL có nhầm lẫn, sai sót uc_XoaKTKL Xoá khen thưởng kỷ luật Xoá KTKL đã được lập nếu có quyết định huỷ bỏ KTKL Mô tả chi tiết các tình huống: uc_DangKyNguoiTro: Đăng ký người trọ uc_SuaTTNguoiTro: Sửa thông tin người trọ Tình huống sử dụng Đang ký người trọ, chỉnh sửa lại thông tin Tác nhân Tổ quản lý người trọ Mô tả Kiểm tra điều kiện ở nội trú của người đăng ký Hiển thị danh sách khu nhà cho phép chọn để từ đó hiển thị danh sách các phòng còn chỗ Cho phép nhận mã người trọ từ một tình huống sử dụng khách để từ đó tìm kiếm, hiển thị thông tin về người trọ giúp cho việc sửa thông tin nếu cần thiết THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Điều kiện tiền đề Đăng nhập thành công Điều kiện sau thực hiện Thông tin chính xác về người trọ được cập nhật Các tình huống sử dụng đi kèm Đăng nhập Hiển thị danh sách nhà Đăng ký người trọ Các tình huống sử dụng mở rộng Tìm kiếm phòng trọ còn chỗ Tìm kiếm danh sách người trọ của một phòng Sửa thông tin người trọ Luồng sử dụng chính: Bước Mô tả Bước 1 Chọn khu này phù thợp với người xin ở nội chú Bước 2 Giao diện tự động tìm kiếm các phòng còn trống của khu nhà đã chọn Bước 3 Chọn một phòng cho người trọ Bước 4 Tìm kiếm, hiển thị thông tin người trọ nếu là sửa Bước 5 Nhập thông tin về người trọ Bước 6 Ghi thông tin Bước 7 Kiểm tra, chuẩn hoá thông tin. Nếu có lỗi thì ngừng cập nhật và đưa ra thông báo. Ngược lại thì cập nhật thông tin Biểu đồ trình tự: uc_DangKyNguoiTro THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M : a_ToQLNguoiTro : fm_CapNhatNguoiTro : c_TimKiem : c_DinhDangDuLieu : c_CapNhatDuLieu : e_CTPhong : e_NguoiTro 3: NhËn tªn khu nhµ 4: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm phßng cßn chç 5: Danh s¸ch phßng cßn chç 6: NhËn d÷ liÖu vÒ ng−êi trä 8: NhËn d÷ liÖu vÒ ng−êi trä 10: HiÓn thÞ th«ng b¸o lçi 9: KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu 11: ChuÈn ho¸ d÷ liÖu 1: NhËn yªu cÇu t×m c¸c khu nhµ 2: HiÓn thÞ danh s¸ch nhµ 7: NhËn yªu cÇu ghi d÷ liÖu 12: NhËn th«ng tin ng−êi trä 13: NhËn ng−êi trä vµo phßng 14: KiÓm tra tr−ëng phßng 15: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi trä 16: HiÓn thÞ kÕt qu¶ uc_SuaTTNguoiTro THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M : a_ToQLNguoiTro : fm_CapNhatNguoiTro : c_DinhDangDuLieu : c_TimKiem : c_CapNhatDuLieu : e_CTPhong : e_NguoiTro 10: NhËn yªu cÇu thay ®æi khu nhµ cho ng−êi trä 13: NhËn d÷ liÖu vÒ ng−êi trä 14: NhËn yªu cÇu ghi d÷ liÖu 11: NhËn yªu cÇu t×m phßng cßn chç 12: Danh s¸ch phßng cßn chç 15: NhËn d÷ liÖu vÒ ng−êi trä 16: KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu 17: HiÓn thÞ b¸o lçi 18: ChuÈn ho¸ d÷ liÖu 19: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi trä 23: KiÓm tra tr−ëng phßng 25: HiÓn thÞ kÕt qu¶ 22: NhËn ng−êi vµo phßng 24: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi trä 3: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi trä cÇn t×m kiÕm 4: NhËn yªu cÇu t×m ng−êi trä 5: NhËn m· ng−êi trä 6: T×m kiÕm ng−êi trä 7: T×m kiÕm khu nhµ cña ng−êi trä 8: T×m tÊt c¶ phßng cßn chç cña khu nhµ 9: HiÓn thÞ th«ng tin ng−êi trä, danh s¸ch khu nhµ, phßng cßn chç cña khu nhµ 20: NhËn yªu cÇu gi¶m ng−êi trong phßng cò 21: KiÓm tra sù thay ®æi tr−ëng phßng 1: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm c¸c khu nhµ ®Ó cho thuª 2: HiÓn thÞ danh s¸ch c¸c khu nhµ uc_HetTGNguoiTro: Hết thời gian người trọ uc_XoaNguoiTro: Xoá người trọ Tình huống sử dụng Xác nhận hết thời gian ở nội trú, xoá thông tin người trọ Tác nhân Tổ quản lý người trọ THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Mô tả Xác nhận hết thời gian ở nội trú cho người trọ. Xoá thông tin về người trọ do nhập sai nhiều hoặc ngay sau khi đăng ký người trọ lại quyết định không ở nội trú Điều kiện tiền đề Đăng nhập thành công Điều kiện sau thực hiện Thông tin người hết thời gian trọ hoặc xoá đựoc xác nhận Các tình huống sử dụng đi kèm Đăng nhập Hết thời gian người trọ Các tình huống sử dụng mở rộng Xoá người trọ Luồng sử dụng chính: Bước Mô tả Bước 1 Nhập mã người trọ Bước 2 Giao diện tự động tìm kiếm các thông tin về người trọ Bước 3 Giao diện tự động kiểm tra điều kiện hết thời gian trọ Bước 4 Xác nhận hết thời gian trọ hoặc xoá Bước 5 Nếu là xoá thì đưa ra cảnh báo về việc dữ liệu sẽ bị xoá Bước 6 Cập nhật thông tin Biểu đồ trình tự: uc_HetTGNguoiTro: Hết thời gian người trọ THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M : a_ToQLNguoiTro : ac_TruongP... : fm_HetTGTro : c_TimKiem : c_TaiChinh : c_CapNhatDuLieu : e_CTPhong : e_NguoiTro : e_NguoiTroCu 4: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm ng−êi trä 5: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm ®iÒu kiÖn th«i trä 6: T×m kiÕm ng−êi trä 1: NhËn yªu cÇu x¸c nhËn 2: X¸c nhËn kh«ng cßn vÊn ®Ò víi phßng 12: NhËn x¸c nhËn th«i trä 7: T×m kiÕm kh¸ch th¨m cña ng−êi trä 8: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm c¸c kho¶n nî 9: T×m kiÕm, tÝnh tæng nî 10: Tæng tiÒn nî 11: HiÓn thÞ kÕt qu¶ kiÓm tra 13: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi trä 16: NhËn yªu cÇu xo ¸ng−êi trä 17: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi th«i trä 18: HiÓn thÞ kÕt qu¶ 14: NhËn yªu cÇu gi¶m ng−êi trong phßng trä 15: KiÓm tra sù thay ®æi tr−ëng phßng 3: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi trä cÇn t×m kiÕm uc_XoaNguoiTro: Xoá người trọ THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M : a_ToQLNguoiTro : fm_HetTGTro : c_TimKiem : c_TaiChinh : c_CapNhatDuLieu : e_CTPhong : e_NguoiTro 2: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm ng−êi trä 10: Nhan xac nhan xo¸ 13: NhËn m· ng−êi trä 16: NhËn yªu cÇu xo¸ 17: HiÓn thÞ kÕt qu¶ 14: NhËn yªu cÇu gi¶m ng−êi trä trong phßng 15: KiÓm tra sù thay ®æi tr−ëng phßng 3: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm ®iÒu kiÖn th«i trä 4: T×m kiÕm ng−êi trä 5: T×m kiÕm kh¸ch th¨m cña ng−êi trä 6: NhËn yªu cÇu kiÓm tra nî 7: Tim kiem, tinh tong no 8: Tong tien no 9: Hien thi ket qua kiem tra 11: Th«ng b¸o nh¾c nhë ph¶i ®Ó ý 1: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi trä 12: NhËn x¸c nhËn xo¸ uc_DangKyKhach: Đăng ký khách uc_SuaTTKhach: Sửa thông tin khách Tình huống sử dụng Đăng ký khách thăm, sửa thông tin khách thăm Tác nhân Tổ quản lý người trọ Mô tả Đăng ký cho khách đến thăm người ở nội trú được ở qua đêm. Sửa lại thông tin đăng ký nếu có sai sót Điều kiện tiền đề Đăng nhập thành công THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Điều kiện sau thực hiện Đăng ký thành công cho khách Các tình huống sử dụng đi kèm Đăng nhập Hiển thị danh sách nhà trọ Tìm kiếm danh sách phòng trọ còn chỗ dành cho khách Các tình huống sử dụng mở rộng Sửa thông tin của khách Luồng sử dụng chính: Bước Mô tả Bước 1 Hiển thị danh sách các khu nhà Bước 2 Chọn khu nhà dành cho khách thăm Bước 3 Hiển thị danh sách các phòng còn chỗ Bước 4 Xác định người thân của khách đang ở nội trú Bước 5 Nhập thông tin về khách thăm Bước 6 Ghi thông tin Bước 7 Kiểm tra, chuẩn hoá thông tin. Nếu có lỗi thì ngừng cập nhật và đưa ra thông báo. Ngược lại thì cập nhật thông tin Biểu đồ trình tự: uc_DangKyKhach THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M : a_ToQLNguoiTro : fm_CapNhatKhach : c_TimKiem : c_DinhDangDuLieu : c_CapNhatDuLieu : e_CTPhong : e_Khach 3: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi trä 7: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch 5: NhËn th«ng tin t×m kiÕm ng−êi trä 6: HiÓn thÞ kÕt qu¶ 9: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch 11: HiÓn thÞ th«ng b¸o lçi 10: KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu 12: ChuÈn ho¸ d÷ liÖu 8: NhËn yªu cÇu ghi d÷ liÖu 1: NhËn yªu cÇu t×m chç cho kh¸ch 13: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch 14: NhËn ng−êi vµo khßng 15: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch th¨m 17: HiÓn thÞ kÕt qu¶ 2: HiÓn thÞ danh s¸ch phßng cßn chç 16: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch 4: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm ng−êi trä uc_SuaTTKhach THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M : a_ToQLNguoiTro : fm_CapNhatKhach : c_DinhDangDuLieu : c_TimKiem : c_CapNhatDuLieu : e_CTPhong : e_Khach 4: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm kh¸ch 9: NhËn th«ng tin míi vÒ kh¸ch 10: NhËn yªu cÇu ghi d÷ liÖu 5: NhËn yªu cÇu t×m th«ng tin vÒ kh¸ch 11: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch 12: KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu 13: HiÓn thÞ th«ng b¸o lçi 14: ChuÈn ho¸ d÷ liÖu 15: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch 19: HiÓn thÞ kÕt qu¶ 17: NhËn ng−êi vµo khßng 18: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch th¨m 6: T×m kiÕm th«ng tin vÒ kh¸ch 7: T×m kiÕm ng−êi trä liªn quan ®Õn kh¸ch 16: NhËn yªu cÇu gi¶m ng−êi trong phßng cò 1: NhËn yªu cÇu t×m phßng cßn chç dµnh cho kh¸ch 2: NhËn ds phßng cßn chç 8: HiÓn thÞ th«ng tin vÒ kh¸ch 3: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch cÇn t×m kiÕm uc_HetTGKhach: Hết thời gian khách thăm uc_XoaKhach: Xoá thông tin khách thăm Tình huống sử dụng Hết thời gian khách thăm, Xoá thông tin khách thăm Tác nhân Tổ quản lý người trọ Mô tả Xác định hết thời gian cho khách thăm Xóa thông tin về khách thăm trong trường hợp ngay sau khi đang ký khách thay đổi quyết định ở lại Điều kiện tiền Đăng nhập thành công THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M đề Điều kiện sau thực hiện Xác nhận khách hết thời gian thăm (xoá thông tin về khách trong trường hợp chọn xoá) Các tình huống sử dụng đi kèm Đăng nhập Tìm kiếm thông tin về khách Các tình huống sử dụng mở rộng Xoá khách Luồng sử dụng chính: Bước Mô tả Bước 1 Xác định yêu cầu của khách Bước 2 Tìm kiếm thông tin về khách Bước 3 Xác định điều kiện hết thời gian thăm Bước 4 Cập nhật dữ liệu Bước 5 Chuyển khách về đối tượng khách cũ trong trường hợp hết thời gian thăm và xoá thông tin trong trường hợp chọn xoá Biểu đồ trình tự: uc_HetTGKhach THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M : a_ToQLNguoiTro : fm_HetTGKhach : c_TimKiem : c_TaiChinh : c_CapNhatDuLieu : e_CTPhong : e_Khach : e_KhachCu 2: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm kh¸ch 10: NhËn x¸c nhËn th«i trä 3: NhËn yªu cÇu kiÓm tra ®iÒu kiÖn th«i trä cña kh¸ch 4: T×m kiÕm th«ng tin kh¸ch 5: T×m kiÕm th«ng tin ng−êi trä liªn quan 6: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm c¸c kho¶n nî 7: T×m kiÕm, tÝnh tæng nî 8: Tæng tiÒn nî 9: HiÓn thÞ kÕt qu¶ kiÓm tra 11: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch 15: HiÓn thÞ kÕt qu¶ 12: NhËn yªu cÇu gi¶m ng−êi trong phßng kh¸ch 13: NhËn yªu cÇu xo¸ th«ng tin vÒ kh¸ch 14: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch cò 1: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch cÇn t×m kiÕm uc_XoaKhach THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M : a_ToQLNguoiTro : fm_HetTGKhach : c_TimKiem : c_TaiChinh : c_CapNhatDuLieu : e_CTPhong : e_Khach 2: NhËn m· kh¸ch 10: NhËn x¸c nhËn xo¸ kh¸ch 13: NhËn m· kh¸ch 15: NhËn yªu cÇu xo¸ th«ng tin vÒ kh¸ch 16: HiÓn thÞ kÕt qu¶ 14: NhËn yªu cÇu gi¶m ng−êi trong phßng kh¸ch 3: NhËn yªu cÇu kiÓm tra ®iÒu kiÖn th«i trä cña kh¸ch 4: T×m kiÕm th«ng tin kh¸ch 5: T×m kiÕm th«ng tin ng−êi trä liªn quan 6: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm c¸c kho¶n nî 7: T×m kiÕm, tÝnh tæng nî 8: Tæng tiÒn nî 9: HiÓn thÞ kÕt qu¶ kiÓm tra 11: Th«ng b¸o nh¾c nhë ph¶i ®Ó ý 1: NhËn th«ng tin vÒ kh¸ch cÇn t×m kiÕm 12: NhËn x¸c nhËn xo¸ uc_KTKL: Khen thưởng kỷ luật uc_SuaKTKL: Sửa Khen thưởng kỷ luật Tình huống sử dụng Khen thưởng kỷ luật, Sửa khen thưởng kỷ luật Tác nhân Tổ quản lý người trọ, trưởng ban quản lý KTX Mô tả Khen thưởng đối với những người trọ có thành tính trong hoạt động tập thể, có hành động đáng được nêu gương Kỷ luật đối với những người trọ vi phạm các quy định của KTX THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Điều kiện tiền đề Đăng nhập thành công Điều kiện sau thực hiện KTKL được lập và xác nhận Các tình huống sử dụng đi kèm Đăng nhập Các tình huống sử dụng mở rộng Sửa KTKL Luồng sử dụng chính: Bước Mô tả Bước 1 Tìm kiếm hiển thị các loại KTKL và mức độ Bước 2 Xác định người, nhóm người được khen thưởng hay bị kỷ luật, hình thức khen thưởng kỷ luật Bước 3 Xin xác nhận của trưởng ban quản lý KTX trong trường hợp cần thiết Bước 4 Cập nhật thông tin Bước 5 Kiểm tra, định dạng và ưu thông tin. Thông báo lỗi trong trường hợp thông tin không đúng hoặc còn thiếu Biểu đồ trình tự: uc_KTKL THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M : a_ToQLNguoiTro : fm_KTKL : c_DinhDangDuLieu : c_TimKiem : c_CapNhatDuLieu : e_DSKTKL : e_KTKL 1: NhËn yªu cÇu t×m th«ng tin vÒ KTKL 2: T×m tÊt c¶ c¸c h×nh thøc KTKL 10: NhËn yªu cÇu ghi d÷ liÖu 11: NhËn th«ng tin KTKL 12: KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu 13: HiÓn thÞ th«ng tin b¸o lçi 14: ChuÈn ho¸ d÷ liÖu 15: NhËn th«ng tin KTKL 16: NhËn th«ng tin KTKL 18: HiÓn thÞ kÕt qu¶ 3: T×m kiÕm tÊt c¶ c¸c møc ®é KTKL 4: HiÓn thÞ danh s¸ch h×nh thøc, møc ®é KTKL 17: NhËn yªu cÇu ghi danh s¸ch KTKL 6: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm ng−êi trä 7: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm ng−êi trä 9: NhËn th«ng tin KTKL 8: HiÓn thÞ th«ng tin ng−êi trä 5: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi trä cÇn t×m kiÕm uc_SuaKTKL THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M : a_ToQLNguoiTro : fm_KTKL : c_DinhDangDuLieu : c_TimKiem : c_CapNhatDuLieu : e_DSKTKL : e_KTKL 11: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm 14: NhËn th«ng tin KTKL 15: NhËn yªu cÇu ghi d÷ liÖu 16: NhËn th«ng tin KTKL 17: KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu 18: HiÓn thÞ th«ng tin b¸o lçi 19: ChuÈn ho¸ d÷ liÖu 12: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm ng−êi trä 13: HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä 7: NhËn yªu cÇu t×m th«ng tin vÒ KTKL 9: HiÓn thÞ th«ng tin vÒ KTKL 20: NhËn th«ng tin KTKL 24: HiÓn thÞ kÕt qu¶ 22: NhËn th«ng tin KTKL 5: NhËn th«ng tin vÒ KTKL cÇn t×m kiÕm 6: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm KTKL 8: T×m kiÕm th«ng tin vÒ KTKL 21: NhËn yªu cÇu xo¸ ds KTKL 23: NhËn yªu cÇu ghi ds KTKL 10: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi trä cÇn t×m kiÕm 1: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm th«ng tin vµ h×nh thøc KTKL 2: T×m kiÕm tÊt c¶ h×nh thøc KTKL 3: T×m kiÕm c¸c møc ®é KTKL 4: uc_XoaKTKL: Xoá khen thưởng kỷ luật Tình huống sử dụng Xoá khen thưởng kỷ luật Mô tả Xoá khen thưởng kỷ luật khi có quyết định huỷ bỏ khen thưởng kỷ luật THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M Tác nhân Tổ quản lý người trọ, trưởng ban quản lý KTX Điều kiện tiền đề Đăng nhập thành công Điều kiện sau thực hiện Khen thưởng kỷ luật được xoá Các tình huống sử dụng đi kèm Đăng nhập Tìm kiếm KTKL Các tình huống sử dụng mở rộng Không có Luồng sử dụng chính: Bước Mô tả Bước 1 Xác định KTKL cần xoá Bước 2 Hiển thị đầy đủ thông tin về KTKL cần xoá Bước 3 Xoá KTKL Bước 4 Đưa ra thông báo nhắc nhở Bước 5 Cập nhật thông tin Biểu đồ trình tự: uc_XoaKTKL THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN K IL O BO O K S. CO M : a_ToQLNguoiTro : fm_KTKL : c_TimKiem : c_CapNhatDuLieu : e_DSKTKL : e_KTKL 7: NhËn mµ ng−êi trä 8: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm ng−êi trä 9: HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä 10: NhËn th«ng tin KTKL 11: NhËn yªu cÇu xo¸ d÷ liÖu 2: NhËn th«ng tin vÒ KTKL cÇn t×m kiÕm 3: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm KTKL 4: NhËn yªu cÇu t×m th«ng tin vÒ KTKL 12: Th«ng b¸o nh¾c nhë 14: NhËn m· KTKL 15: NhËn yªu cÇu xo¸ danh s¸ch KTKL 16: NhËn yªu cÇu xo¸ KTKL 17: HiÓn thÞ kÕt qu¶ 1: NhËn yªu cÇu t×m kiÕm c¸c h×nh thøc mµ møc ®é KTKL 5: HiÓn thÞ th«ng tin vÒ KTKL, danh s¸ch h×nh thøc, møc ®é KTKL 6: NhËn th«ng tin vÒ ng−êi trä cÇn t×m kiÕm 13: NhËn x¸c nhËn xo¸ THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích thiết kế Hệ thống quản lý học sinh – sinh viên trong Ký túc xá.pdf
Luận văn liên quan