Đề tài Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty Rau Quả Tiền Giang

PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN I. Tổng quan về hoạt động kinh doanh xuất khẩu 1. Khái niệm về hoạt động kinh doanh xuất khẩu 2. Nhiệm vụ, vai trò của xuất khẩu 2.1. Nhiệm vụ của xuất khẩu 2.1. Vai trò của xuất khẩu II. Nội dung của hoạt động kinh doanh xuất khẩu 1. Nghiên cứu thị trường 1.1. Lựa chọn thị trường xuất khẩu 1.2. Lựa chọn thương nhân 2. Lập kế hoạch kinh doanh 2.1. Nắm bắt việc lập kế hoạch kinh doanh 2.2. Xác định giá trong hợp đồng xuất khẩu 3. Hợp đồng xuất khẩu 3.1. Khái niệm hợp đồng xuất khẩu 3.2. Nội dung của hợp đồng xuất khẩu II. Phân tích hoạt động kinh doanh xuất khẩu 1. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh xuất khẩu 2. Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh xuất khẩu 3. Hiệu quả kinh doanh 4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu 4.1. Số vòng quay vốn chung 4.2. Số vòng quay vốn cố định (VCĐ) 4.3. Vòng quay vốn lưu động (VLĐ) 4.4. Vòng quay vốn kinh doanh (VKD) 4.5. Tỷ lệ lãi gộp 4.6. Hệ số lãi ròng 4.7. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) 4.8. Tỷ suất sinh lời của chủ vốn sở hữu (ROE) CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY RAU QUẢ TIỀN GIANG I. Những nét chính về Công ty Rau Quả Tiền giang 1. Lịch sử hình thành và phát triển 2. Chức năng ,nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty 3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty 4. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 5. Tình hình nhân sự III. Giới thiệu về hệ thống nguyên liệu của công ty III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm IV. Thuận lợi, khó nhăn và phương hướng hoạt động của Công ty trong thờì gian tới 1. Thuận lợi 2. Khó khăn 3. Phương hướng hoạt động CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY RAU QUẢ TIỀN GIANG I. Phân tích tình hình kinh doanh nội địa II. Phân tích kinh doanh xuất khẩu 1. Phân tích chung về tình hình xuất khẩu của công ty qua 3 năm 2. Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng 3. Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu thị trường 4. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuát khẩu của công ty IV. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty Rau Quả tiền Giang CHƯƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT KHÂU TẠI CÔNG TY RAU QUẢ TIỀN GIANG I. Biện pháp đa dạng hoá mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm II. Biện pháp tăng cường công tác Marketing PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. KẾT LUẬN II. KIẾN NGHỊ 1. Đối với lãnh đạo tỉnh 2. Đối với nhà nước 3. Đối với công ty

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5804 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty Rau Quả Tiền Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
công ty bao gồm những mặt hàng sau: 1. Đồ hộp trái cây: - Dứa khoanh mini, khoanh thường, miếng nhỏ, rẻ quạt, khúc, nghiền - Chôm chôm nhân dứa, chôm chôm nước đường - Nấm rơm, bắp non, ngó sen, lô hội, thạch dừa. - Xoài miếng, đủ đủ miếng, chuối cao, trái cây hổn hợp. - Măng đóng hộp. 2. Nước giải khát: - Nước ép trái cây nguyên chất: nước xoài, dứa, ổi, mãng cầu, bưởi, nước quả hổn hợp, nước lô hội, lạc tiên, trà bí đao hộp 350ml, 320ml. - Nước tăng lực, nước uống tinh khiết. 3. Nước quả cô đặc: nước dứa, chuối, ổi, xoài, mãng cầu cô đặc 100 % không thêm phụ gia, đóng gói vô trùng. 4. Nước quả puree: dứa, chuối, ổi, xoài, mãng cầu, sơ ri, chôm chôm, dưa hấu lô hội, tắc…puree 100% không thêm phụ gia và đóng gói vô trùng. 5. Trái cây đông lạnh: dứa, xoài, đu đủ, chôm chôm, măng, lô hội, bắp non … đông lạnh IQF 6. Trái cây tươi: dứa, chuối, xoài, bưởi… Bảng báo cáo thu nhập giống như một cuộn băng video, nó chiếu lại trong năm vừa qua công ty đã thu lợi nhuận như thế nào, lời hay lỗ cũng như chi phí phát sinh của công ty sau một năm sản xuất kinh doanh. Năm 2004 tiếp tục và phát huy kết quả đạt được trong năm 2003, công ty đã đạt thắng lợi lớn trong kinh doanh, xuất khẩu đạt 110.963 triệu đồng, tăng với tỉ lệ 22,5 % so với doanh thu xuất khẩu năm 2003, nâng cao mức doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh lên 121.914 triệu đồng, tăng 21.271 triệu đồng so với doanh thu năm 2003. Nguyên nhân doanh thu xuất khẩu năm 2004 tăng là do các nguồn vốn của công ty tăng lên nên đẩy mạnh sản xuất, đồng thời giá xuất khẩu các mặt hàng của công ty cũng tăng trung bình trên 4 % mỗi mặt hàng. Trong năm 2004 mặt hàng dứa đóng hộp xuất khẩu góp phần tăng lợi nhuận sau thuế năm 2004 cao hơn lợi nhuận sau thuế năm 2003 là 18,9 %. Năm 2004 các khoản giảm trừ tăng 24,2 %, giá vốn hàng bán tăng 20, 7 % thấp hơn mức tăng của doanh thu thuần 21,1 % nên lợi nhuận gộp tăng là lẽ đương nhiên. Lợi nhuận gộp năm 2004 đạt 15.232 triệu đồng, tăng 23,9 % về số tiền tăng 2.934 triệu đồng so với năm 2003 là một biểu hiện tốt. Mức tăng giá vốn hàng bán thấp hơn mức tăng doanh thu thuần do trong năm 2004 giá xuất khẩu các mặt hàng tăng lên.Chi phí bán hàng tăng 2.315 triệu đồng hay tăng 33,8 %, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 49 triệu đồng hay tăng 1,1 % so với năm 2003. Điều này cho thấy công ty chưa quản lý được việc sử dụng các khoản chi phí. Tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2004 vẫn tăng 69,2 % so với năm 2003. Nhìn vào bảng ta thấy hoạt động tài chính của công ty là lỗ. Năm 2003 công ty lỗ 1.269 triệu đồng và năm 2004 lỗ 1.253 triệu đồng, nguyên nhân là do chi phí lãi vay của công ty luôn cao hơn thu nhập tiền gửi . Năm 2004 thu nhập bất thường giảm 24,7 % và chi phí bất thường cũng giảm 27,8 % làm cho lợi nhuận bất thường giảm 22,2 %. Chi phí bất thường ở đây thường là tiền thanh lý tài sản cố định, tiền thưởng của Bộ tài chính vì vượt kim nạch xuất khẩu so với năn trước, tiền từ các dịch vụ củ công ty…Hoạt động tài chính lỗ và lợi nhuận bất thường giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế nên làm hạn chế lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được trong năm 2004 chứng tỏ công ty kinh doanh đạt hiệu quả cao, lợi nhuận sau thuế đạt 959 triệu đồng tăng 153 triệu đồng với tỉ lệ tăng là 18,9 % so với năm 2003. Sang năm 2005 vì gặp khó khăn về nhiên liệu, vật tư, nguồn nguyên liệu , thị trường cạnh tranh gay gắt, giá xuất khẩu giảm, sản lượng sản xuất giảm kết quả là doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 24.954 triệu đồng với tỉ lệ giảm 20,5% so với năm 2004. Điều này làm ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp của công ty, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của công ty, lợi nhuận sau thuế đạt 821 triệu đồng giảm 138 triệu đồng so với năm 2004 với tỉ lệ giảm là 14,4 %. Nhìn chung các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005 đều giảm, lượng giảm tương đối phù hợp với khó khăn của công ty. Doanh thu hàng xuất khẩu giảm 24.475 triệu đồng, với tỉ lệ giảm là 22,1 % ,doanh thu thuần giảm 24.876 triệu đồng với tỉ lệ giảm 20,4 % dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 3.611 triệu đồng hay giảm 23,7 % so với năm 2004. Kết quả khả quan trong năm 2005 là hoạt động bất thường mang lại 1.864 triệu đồng góp phần cải thiện thu nhập của Công ty. Với những kết quả đạt được như trên phần lớn là nhờ sự đóng góp tích cực của từng thành viên, Ban lãnh đạo công ty luôn có những quyết định sáng suốt và nhạy bén trong kinh doanh và đội ngũ kỹ thuật viên công nhân lành nghề nhiều năm kinh nghiệm đã phục vụ hết mình vì công ty. IV. Thuận lợi, khó nhăn và phương hướng hoạt động của Công ty trong thờì gian tới 1.Thuận lợi Công ty luôn nhận được sự quan tâm và lãnh đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, cũng như luôn nhận đựợc sự hỗ trợ tích cực của các cấp các ngành. Công ty có mặt bằng thuận tiện vận chuyển nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long vùng cây trái lớn nhất cả nước. Công ty chuyên về lĩnh vực rau quả theo mô hình khép kín có các nhà máy chế biến, có vùng nguyên liệu phục vụ chế biến. Công ty có một lực lượng quản lý trẻ có trình độ, có sức bật trung thành với công ty sáng tạo và quan hệ nội bộ tốt. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhìn chung có nhiều thuận lợi thị trường sản phẩm của công ty đựợc nhiều khách hàng biết đến và tin tưởng, chất lượng cũng được tín nhiệm hơn. Đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu trực tiếp của công ty được mở rộng nhiều hơn so với các năm trước đây. Về thương hiệu Công ty đã xúc tiến cùng với Trường đại học kinh tế TP.HCM để xây dựng thương hiệu “Tigi”cho công ty ở thị trường nội địa và đã được đăng ký bảo hộ từ 9/2003, bước đầu xây dựng tại thành phố HCM sau đó chuyển dần sang các khu vực khác trong cả nước nhằm quảng bá thương hiệu làm tiền đề cho việc mở rộng xuất khẩu trong thời gian tới. Về quản lý hệ thống quản lý chất lượng ông ty đã chuyển từ hệ thống ISO 9002-1994 sang phiên bảng ISO 9001-2000 bước đầu đã đạt được hiệu qủ cao. Bên cạnh đó công ty đã triển khai các hệ thống quản lý khác và đang áp dụng có hiệu quả như hệ thống Mis mạng nội bộ bằng vi tính, hệ thống thực hành 5S ( mô hình quản lý văn phòng, nhà xưởng của Nhật) và đặc biệt là hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP ( hệ thống phân tích mối nguy tại điểm kiểm soát giới hạn) 2. Khó khăn Bên cạnh những thuận lợi công ty Rrau Quả Tiền Giang cũng gặp không ít những khó khăn. Do tính chất đặc thù của công ty là ngành rau quả chế biến nên có nhiều phụ thuộc vào thời vụ, thời tiết, giá cả chất lượng nguồn nguyên liệu không phải luôn ổn định trên thị trường, giá cả vật tư ngày một tăng nên ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, sản lượng sản xuất và hiệu quả chung của toàn công ty. Sự cạnh tranh ở thị trường trong nước, sản phẩm mới ra đời tuy đa dạng nhưng chưa tạo được đòn bẩy kích thích, và sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường xuất khẩu với nhiều đối thủ cạnh tranh đặc biệt là các công ty cùng ngành ở Thái Lan. Thị trường tiêu thụ hiện nay của công ty thì tương đối mạnh, đa số khách hàng chỉ thích mua hàng và thanh toán theo phương thức trả chậm. Do vậy công ty rất ngại ký hợp đồng theo phương thức này vì tính rủi ro cao. 3. Phương hướng hoạt động : Từ những kết quả đạt được trong năm 2005, với những thuận lợi và khó khăn còn tồn tại, hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty là: - Ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cả về chất lượng và giá cả, giảm thiểu chi phí sản xuất, phấn đấu gia tăng sản lượng hàng năm 10%-15% - Nghiên cứu những sản phẩm mới, mặt hàng mới để đưa ra thị trường, đẩy mạnh giá trị xuất khẩu lên 90% tổng doanh thu của công ty. - Củng cố những khách hàng hiện có, từng bước phát triển những thị trường mới, khách hàng mới. - Đi theo chiến lược chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng. Nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm để đáp ứng những đòi hỏi khắc khe của khách hàng. - Phấn đấu tăng lương cán bộ công nhân viên công ty hàng năm là 8 %-10 %. Chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần nhân viên toàn Công ty. CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY RAU QUẢ TIỀN GIANG I. Phân tích tình hình kinh doanh nội địa Đặc điểm kinh doanh của công ty là chế biến rau quả xuất khẩu, vì thế nên tiêu thụ nội địa chỉ chiếm gần 10 % tổng doanh thu hoạt động kinh doanh. Sản phẩm của công ty có mặt từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đến các tỉnh miền bắc. Sản phẩm của công ty đến tay người tiêu dùng thông qua các siêu thị, các công ty nước giải khát, các đại lý. Phương thức thanh toán trong thị trường nội địa là trả chập, thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sản phẩm của vông ty không chỉ phục vụ thị trường xuất khẩu mà điều quan trọng là tạo một chỗ đứng nhất định ở thi trường trong nước, phục vụ cho người tiêu dùng nội địa. Bảng 2 : THỊ TRƯỜNGTIÊU THỤ NỘI ÐỊA CỦA CÔNG TY Đơn vị tính: triệu đồng Khu vực Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Giá trị Tỉ trọng (%) Giá trị Tỉ trọng (%) Giá trị Tỉ trọng (%) Tp. Hồ Chí Minh 3.654 36,2 3.751 34,2 3.742 35,7 Đông Nam Bộ 2.742 27,2 2.668 24,4 2.183 20,9 Miền trung 2.064 20,5 2.284 20,9 2.452 23,4 Tây Nam Bộ 1.033 10,2 1.402 12,8 989 9,4 Miền bắc 599 5,9 846 7,7 1.106 10,6 Tổng 10.092 100 10.951 100 10.472 100 Từ bảng số liệu ta thấy giá trị tiêu thụ nội địa của công ty năm 2004 đạt 10.951 triệu đồng, tăng 859 triệu đồng (10951-10092) so với năm 2003, trong đó tăng nhiều nhất là ở khu vực Tây Nam bộ, tăng 369 triệu đồng (1402-1033). Ở khu vực này hai tỉnh tiêu thụ nhiều nhất là Tiền Giang và Tần Thơ, sản phẩm tiêu thụ nhiều là dứa và trái cây đóng hộp các loại tập trung ở Cần Thơ, do ở đây đã xuất hiện thêm các siêu thị mới, nhu cầu của người dân tăng lên. Sở dĩ doanh thu nội địa năm 2004 tăng hơn năm 2003 do sản lượng sản xuất năm 2004 cao hơn năm 2003. Trong năm 2005 doanh thu nội địa đạt 10.472 triệu đồng, giảm 479 triệu đồng (10472-10951) so với năm 2004, giảm nhiều nhất là ở khu vực Đông Nam Bộ, giảm 485 triệu đồng (2183-2668). Ở khu vực này công ty gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các công ty cùng ngành trong nước. Riêng ở khu vực miền bắc, doanh thu của công ty lại tăng lên, đạt 1.106 triệu đồng, tăng 260 triệu đồng (1106-8486). Do gặp phải sự cạnh tranh ở thị trường Đông Nam Bộ nên công ty đẩy mạnh tiêu thụ ở khu vực miền bắc, doanh thu tiêu thụ của công ty ở thị trường miền bắc liên tục tăng qua 3 năm. Sản phẩm được ưa chuộng là trái cây đống hộp, sản phẩm đến tay người tiêu dùng thông qua các siêu thi ở Hà Nội. Nhìn chung doanh thu nội địa của công ty năm 2004 cao hơn năm 2003 và năm 2005 thấp hơn năm 2004, tương ứng với sự tăng giảm tổng doanh thu của công ty. Doanh thu nội địa chiếm bình quân trên 10% tổng doanh thu của côn ty do hoạt động kinh doanh chủ yếu của công là xuất khẩu. Công ty luôn quan tâm đến thị trường nội địa, nhưng muốn mở rộng quảng bá sản phẩm hay thương hiệu công ty phải có đội ngũ cán bộ công nhân viên nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá sản phẩm, xây dựng những kênh phân phối sản phẩm. Muốn mở rộng thị trường công ty phảii có nguồn nhân lực, tài chính để thực hiện, chi phí ước lượng là 2 tỉ đồng trong năm đầu và đầu tư vào những năm sau đó. Hiện tại tài chính của công ty có hạn nên công ty chưa thể đẩy mạnh thị trương nội địa, trong khi đó hoạt động xuất khẩu vẫn là hoạt động chủ lực. Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực chiếm doanh thu nội địa cao nhất của công ty, trên 34% tổng doanh thu nội địa, và tỉ trọng ở thị trường này tương đối ổn định qua 3 năm. Tại thành phố Hồ Chí Minh sản phẩm của công ty xuất hiện ở các siêu thị, các công ty nước giải khát. Khu vực Đông Nam Bộ chiếm trên 20% tổng doanh thu nội địa và có tỉ trọng giảm qua 3 năm nguyên nhân là do sự đẩy mạnh cạnh tranh về giá cả của các công ty cùng ngành trong nước. Đối thủ cạnh tranh trong nước của công ty là các công ty nước ngoài đầu tư như công ty Wonderfarm, công ty TNHH YNG Shin, công ty Thiên Ưng…những công ty này có đủ lực để cạnh tranh. Khi công ty Rau Quả Tiền Giang có chính sách khuyến mãi họ có đủ lực để tung ra chính sách khuyến mãi tăng gấp đôi. Ở khu vực này sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất ở tỉnh Vũng Tàu và Bình Dương. Khu vực miền trung chiếm trên 20% doanh thu nội địa và ổn định qua 3 năm, sản phẩm được bán nhiều ở thành phố Nha Trang, Đà Nẵmg, Huế. Tỉ trọng giá trị ở miền trung trung bình là 10 %, còn ở miền bắc tuy tỉ trọng không lớn nhưng đang tăng dần lên qua 3 năm. Biểu đồ 1: Tỉ trọng thị trường tiêu thụ nội địa II. Phân tích kinh doanh xuất khẩu : Phân tích chung về tình hình xuất khẩu của công ty qua 3 năm: Nông sản là ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta, người nông dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, do có vị trí thuận lợi, có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên có lợi thế trồng các loại rau quả với sản lượng lớn. Hơn thế nữa mặt hàng này vẫn là mặt hàng quan trọng trong nông nghiệp làm tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Công ty Rau Quả Tiền Giang là một trong những doanh nghiệp, có qui mô sản xuất lớn, kinh nghiệm trên thương trường từ nhiều năm nay. Giá trị xuất khẩu của công ty chiếm trên 90% tổng doanh thu. Bảng 3: DOANG THU XUẤT KHẨU VÀ TIÊU THU NỘI ĐỊA Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Chênh lệch 2004/2003 Chênh lệch 2005/2004 Giá trị % Giá trị % 1.DT nội địa 10.092 10.951 10.472 859 8,5 -479 -4,4 2. DTXK 90.551 110.963 86.488 20.412 22,5 -24.475 -22,1 -Cây dứa 57.137 70.689 54.327 13.552 23,7 -16.362 -13,2 Tổng DT 100.643 121.914 96.960 21.271 21,1 -24.954 -20,5 Năm 2004 doanh thu xuất khẩu của công ty đạt 110.963 triệu đồng, tăng 20.412 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ tăng là 22,5 % so với năm 2003. Sở dĩ doanh thu xuất khẩu năm 2004 tăng là do qui mô sản xuất của công ty tăng lên nên đẩy mạnh sản xuất, giá xuất khẩu thế giới tăng, giá xuất khẩu các mặt hàng của công ty cũng tăng trung bình trên 4% mỗi mặt hàng. Năm 2005 doanh thu xuất khẩu đạt 86.488 triệu đồng giảm 24.475 hay giảm 22,1 % so với năm 2004. Do trong năm này giá xăng dầu tăng 3 lần, giá đường tăng 2 lần làm cho chi phí sản xuất tăng, giá thành sản phẩm tăng. Trong khi đó lại diễn ra sự cạnh tranh gay gắt của các công ty nước ngoài, giá xuất khẩu của công ty giảm trung bình 15 %-20 % theo từng mặt hàng. Vấn đề khách quan đối với công ty nói riêng và toàn ngành nói chung là sự cạnh tranh mạnh mẽ về chất lượng và giá cả trên thị trường xuất khẩu. Hoạt động kinh doanh xuất khấu rau quả của công ty cũng nằm trong tình hình chung xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Trong các mặt hàng xuất khẩu, dứa các loại chiếm sản lượng và giá trị cao nhất. Sản phẩm từ dứa chiếm bình quân trên 70 % tổng sản lượng xuất khẩu và giá trị từ dứa các loại chiếm trên 60 % tổng kim ngạch xuất khẩu. Dứa là mặt hàng chủ lực của Công ty góp phần đẩy mạnh giá trị xuất khẩu. Các sản phẩm dứa được ưa chuộng là : dứa đông lạnh, dứa khoanh mini đóng hộp, dứa khoanh thường đóng hộp, nước dứa nguyên chất, puree dứa. Tất cả các sản phẩm của công ty đều đạt chứng chỉ ISO 9001-2000, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP. Sản phẩm của công ty đã trở nên quen thuộc có uy tín với bạn hàng và khách hàng tiêu thụ. 2. Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng : Hoạt động cung ứng xuất khẩu của công ty diễn ra với tốc độ tương đối cao trong những năm qua. Những mặt hàng chủ yếu của công ty được xuất khẩu sang các thị trường lớn, cho thấy uy tín của công ty càng được nâng cao, trong đó mặt hàng chính là dứa các loại. Ngoài ra để đa dạng sản phẩm của mình, công ty còn xuất khẩu rất nhiều mặt hàng khác. Riêng sản phẩm nước giải khát, hiện tại chỉ tiêu thụ nội địa. Việc xuất khẩu các sản phẩm rau quả chủ yếu do công ty trực tiếp thu mua, chế biến nguyên liệu, tiến hành sơ chế, chế biến hoàn thiện sản phẩm rồi xuất khẩu trực tiếp. Phương thức thanh toán là L/C. Công tác tiêu thụ sản phẩm là công tác rất quan trọng và được quan tâm hàng đầu ở công ty trong những năm qua. Thực chất nếu sản phẩm được sản xuất ra mà không được thị trường tiêu thụ sẽ làm cho quá trình sản xuất bị đình trệ và sản phẩm xuất ra bị ứ đọng mà lãi ngân hàng ngày một tăng. Mặt khác các loại rau quả đông lạnh thì không thể dự trữ được lâu nên việc tiêu thụ của công ty là chủ yếu xuất sang thị trương nước ngoài. Chúng ta hãy xem xét tình hình cung ứng các mặt hàng xuất khẩu của công ty Năm 2003 tổng sản lượng xuất khẩu đạt 7.944 tấn, năm 2004 tổng sản lượng xuất khẩu lên đến 9.490 tấn, so với năm 2003 tăng 1.546 tấn hay tăng 19,5 %. Về mặt giá trị, năm 2004 tổng doanh thu xuất khẩu đạt 110.963 triệu đồng, tăng 20.412 triệu đồng hay tăng 22,5 % so với doanh thu năm 2003. Nguyên nhân sản lượng và doanh thu xuất khẩu năm 2004 cao hơn năm 2003 do trong năm 2004 công ty mở rộng quy mô, đẩy mạnh sản xuất, sản phẩm của công ty được thị trường tiêu thụ nhiều hơn, nhiều đơn đặt hàng hơn. Tỉ lệ tăng doanh thu lớn hơn tỉ lệ tăng sản lượng là do trong năm 2004 giá xuất khẩu các mặt hàng của công ty tăng lên. Sản lượng xuất khẩu tăng, giá xuất khẩu tăng là hai nguyên nhân chính làm cho sản lượng và doanh thu xuất khẩu năm 2004 tăng lên. Trong năm 2004 tăng nhiều nhất là mặt hàng nước quả cô đặc và puree, về sản lượng tăng 663 tấn với tỉ lệ tăng là 24,8 % so với năm 2003. Vì sản phẩm này tiện dụng ngày càng được ư chuộng hơn. Nhóm sản phẩm này là nước trái cây nguyên chất, được cô đặc theo những hàm lượng khác nhau, dùng làm nguyên liệu để chế biến thực phẩm, đồ uống. Doanh thu xuất khẩu nhóm sản phẩm này năm 2004 đạt 35.286 triệu đồng, năm 2003 đạt 25.842 triệu đồng, tăng 9.444 triệu đồng, hay tăng 36,5 %, sản phẩm này là mặt hàng có tỉ lệ doanh thu tăng cao nhất. So với năm 2003 sản lượng và doanh thu xuất khẩu của các mặt hàng khác cũng tăng lên theo những tỉ lệ khác nhau. Sang năm 2005 do giá nguyên liệu vật tư tăng lên, đồng giá xuất khẩu các mặt hàng giảm xuống với tỉ lệ đáng kể, thị trường cạnh tranh gay gắt nên sản lượng và doanh thu xuất khẩu của công ty giảm xuống so với năm 2004. Năm 2005 tổng sản lượng xuất khẩu đạt 9.038 tấn giảm 452 tấn hay giảm 4,8 % so với sản lượng xuất khẩu năm 2004,còn doanh thu năm 2005 đạt 86.488 triệu đông giảm 2.4475 triệu đồng hay giảm 22,1 % so với doanh thu năm 2004. Ta thấy tỉ lệ giảm doanh thu lớn hơn rất nhiều so với tỉ lệ giảm sản lượng do giá xuất khẩu của công ty giảm mạnh, trung bình từ 15 %-20 % theo mỗi mặt hàng. Sản phẩm có tỉ lệ giảm nhiều nhất là trái cây đông lạnh và trái cây tươi. Vì yêu cầu cỉa thi trường đối với nhóm sản phẩm này ngày càng cao. Hai mặt hàng này thường có sản lượng và giá trị biến động do đặc điểm của nó. Trái cây đông lạnh chỉ qua sơ chế còn trái cây tươi cũng chính là nguồn nguyên liệu ban đầu. Một tình hình chung là cây ăn trái của nước ta có chất lượng chưa ổn định, về độ ngọt, độ chín, màu sắc kích thước chưa đồng đều, còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đương nhiên sản phẩm của công ty được xuất khẩu thì đã qua tiêu chuẩn xuất khẩu của Việt Nam và đạt tiêu chuẩn để nhập khẩu của thị trường thế giới. Biểu đồ 2: Tỉ trọng sản lượng và giá trị xuất khẩu các mặt hàng Xét đến cơ cấu sản phẩm mặt hàng đồ hộp là sản phẩm chủ lực của công ty, trong đó mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất là dứa đóng hộp các loại. Công ty sản xuất sản phẩm chào bán hay sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Nhìn vào biểu đồ ta thấy không có sự biến động lớn về cơ cấu sản lượng xuất khẩu các mặt hàng. Qua 3 năm tỉ trọng sản lượng xuất khẩu đồ hộp có sự biến động nhẹ ổn định trên 46 % tổng sản lượng xuất khẩu. Nước quả cô đặc và puree có tỉ trọng sản lượng xuất khẩu tăng lên còn trái cây đông lạnh và trái cây tươi tăng nhẹ vào năm 2004 nhưng giảm mạnh ở năm 2005. Tương ứng với sự tăng giảm về tỉ trọng sản lượng là sự tăng giảm về tỉ trọng giá trị xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu của đồ hộp chiếm trên 50 % tổng giá trị xuất khẩu, có tỉ trọng tăng nhẹ vào năm 2004 nhưng giảm mạnh ở năm 2005, năm 2005 khi thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn thì doanh thu chủ yếu dựa vào mặt hàng hang chủ lực. Tỉ trọng xuất khẩu của nước quả cô đặc tăng lên còn trái cây đông lạnh và trái cây tươi liên tục giảm xuống qua 3 năm. Xét trong quy mô chung khi tỉ trọng của mặt hàng này tăng lên thì tỉ trọng của mặt hàng còn lại giảm xuống là điều đương nhiên. 3. Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu thị trường : Việc lựa chọn thị trưòng xuất khẩu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh xuất khẩu. Một khi đã đề cập đến xuất khẩu thì không thể không quan tâm đến các yếu tố như: xuất khẩu hàng hoá đến đâu ? số lượng bao nhiêu ? họ quan tâm đến sản phẩm của mình như thế nào? Làm thế nào để xuất khẩu hiệu quả đối với thị trường như thế ?…Và còn rất nhiều yếu tố khác nữa mà một doanh nghiệp phải quan tâm, có như vậy mới thấy rằng việc phân tích, đánh giá thị trường xuất khẩu có ý nghĩa và tính quyết định như thế nào đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu. Trong tình hình nền kinh tế Việt Nam hiện nay, gia nhập vào khối ASIAN, là thành viên của WTO, tiến trình hội nhập AFTA hầu hết các doanh nghiệp nước ta đang dần có những chuyển đổi về chiến lược phát triển mới phù hợp với nền kinh tế đương đại. Ta thấy thị trường xuất khẩu của công ty Rau Quả Tiền Giang tương đối rộng nhưng tập trung ở Châu Âu như các nước Đức, Hà Lan, Thuỵ Sĩ, Nga. Tại các thị trường này công ty có nhiều khách hàng quen thuộc và thương xuyên. Tỉ trọng giá trị xuất khẩu của các thị trường này hơn hẳn các thị trường khác chiếm trên 70 %. Đây là những thị trường ổn định của công ty. Gần 30 năm hoạt động sản phẩm của công ty đã có một vị trí nhất định, sản phẩm của công ty có mặt ở nhiều thị trường Châu Á và đang phát triển ở thị trường Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ… Biểu đồ 3 : Tỉ trọng giá trị xuất khẩu theo cơ cấu thị trường Nhìn vào biểu đồ ta thấy Đức là thị trường xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất, gần 30 % tổng giá trị xuất khẩu kế đến là Hà Lan khoảng 20 % và Nhật Bản trên 13 %. Đặc biệt Nhật là một thị trường khó tính, có thể đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Nhật là một thành công vì yêu cầu đối với rau quả nhập vào thị trường Nhật rất cao. Điều này góp phần khẳng định chất lượng sản phẩm và uy tín của công ty. Tỉ trọng giá trị xuất khẩu sang thị trường Thuỵ Sỹ cũng tương đương với thị trường Nhật. Thị trường Nga chiếm trên 9 % tổng giá trị xuất khẩu còn thị trường Trung Quốc và các thi trường khác chỉ chiếm một phần nhỏ . Tỉ trọng giá trị xuất khẩu sang thị trường Đức, Hà Lan, Nhật thì biến động nhưng không nhiều.Tỉ trọng giá trị xuất khẩu sang thị trưòng Nga giảm nhẹ nhưng ở thị trường Thuỵ Sỹ lại tăng lên. Nhìn lại Đức vẫn là thị trường có tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu cao nhất và tương đối ổn định qua các năm.Thị trường Trung Quốc ngày càng bị thu hẹp, còn tỉ trọng giá trị xuất khẩu sang các thị trường khác ngày càng tăng . Công ty đang đẩy mạnh thị trường, quảng bá thương hiệu trên thị trường thế giới đặc biệt là thị trường Mỹ. Ta hãy xem xét tình hình xuất khẩu của công ty ở một số thị trường Thị trường Đức Qua bảng số liệu ta thấy ở thị trường Đức, tỉ trọng giá trị xuất khẩu là cao nhất và ổn định qua 3 năm. Năm 2004 doanh thu xuất khẩu đạt được 31.180 triệu đồng, tăng 4.158 triệu đồng hay tăng 15,4 % so với năm 2004. Đức là một thị trường ổn định và truyền thống của công ty, năm 2004 đơn đặt hàng của Đức tăng làm cho doanh thu tăng. Mặt hàng đồ hộp chiếm tỉ trọng giá trị cao nhất trong giá trị xuất khẩu ở Đức và tăng nhanh qua các năm. Sang năm 2005, theo thình hình chung doanh thu xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu ở Đức cũng giảm, trong năm này Đức không nhập khẩu mặt hàng trái cây tươi do bị sự cạnh tranh gay gắt của trái cây Thái Lan Đức là một thị trường tiêu thụ đủ các loại rau quả tươi, hộp…Phần lớn nhập từ các nước Trung Nam Mỹ, Nam Âu và Thái Lan. Hàng Việt Nam do các doanh nghiệp người Việt nhập nhưng số lượng còn hạn chế, hàng rau quả Việt Nam đã có mặt trên thị trường Đức từ lâu nhưng chủ yếu là rau quả hộp. (Theo www.vnexpress.net) Thị trường Hà Lan Hà Lan là một thị trường triển vọng của công ty, doanh thu xuất khẩu ở Hà Lan chiếm gần 20 % doanh thu xuất khẩu của công ty. Doanh thu xuất khẩu ở Hà Lan năm 2004 đạt 26.188 triệu đồng, tăng 8.722 triệu đồng với tỉ lệ tăng là 49,9 % so với năm 2003. Ở thi trường Hà Lan sản phẩm đồ hộp là mặt hàng chủ lực và có tỉ trọng tăng đều qua các. Sở dĩ doanh thu ở Hà Lan tăng lên do công ty đẩy mạnh công tác thị trường đồng thời giá xuất khẩu trong năm 2004 tăng lên. Công ty thực hiện các hợp đồng xuất khẩu 3 tháng hoặc 6 tháng. Công ty chào bán sản phẩm qua mạng, nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. Giá của sản phẩm được định chủ yếu là tham khảo giá của đối thủ cạnh tranh và giá nguyên liệu đầu vào, giá được định trên cơ sở thỏa thuận giữa hai phía, miễn sao hai bên đều có lợi, cho nên về giá cả không cố định mà luôn biến đổi tuỳ theo từng mặt hàng. Sang năm 2005 doanh thu xuất khẩu ở Hà Lan đạt 16.192 triệu đồng, giảm 9.996 triệu hay giảm 38,2 % so với năm 2004, nguyên nhân do chịu sự cạnh tranh của các công ty đối thủ, vì là thị trường công ty mới đẩy mạnh xuất khẩu nên doanh thu chưa ổn định, do áp dụng giá bán cạnh tranh nên giá bán của công ty phụ thuộc nhiều vào giá xuất khẩu của thế giới. Do tỉ trọng mặt hàng đồ hộp tăng lên khá cao nên các mặt hàng còn lại đều có tỉ trọng giảm xuống, theo qui mô chung thì đây là điều đương nhiên. Thị trường Nhật: Nhật chiếm tỉ trọng tổng doanh thu xuất khẩu của công ty tương đối ổn định, trên 13%, mặt hàng đồ hộp có tỉ trọng liên tục tăng vì nhóm sản phẩm này đã có nhiều uy tín trong thị trường Nhật. Còn trái cây đông lạnh và trái cây tươi liên tục giảm, riêng trái cây tươi Nhật không nhập khẩu vào năm 2004 và năm 2005 do yêu cầu của Nhật về mặt hàng này ngày càng khắt khe. Mặc dù tiêu thụ rất nhiều các loại trái cây rau quả trên thị trường thế giới nhưng tính cạnnh tranh ở thị tường này rất cao. Rau quả Việt Nam chưa có uy tín trên thị trường này nên giá thường thấp. Rau quả vào Nhật Bản được kiểm tra rất kỹ, theo qui định bắt buộc, tất cả các mặt hàng rau quả vào Nhật Bản trước hết phải qua 2 khâu kiểm tra chất lượng mẫu mã và kiểm dịch theo phương pháp xác suất, sau đó tiếp tục chuyển từ kho ngoại quan đến nơi hoàn tất các thủ tục nhập khẩu và thông quan rồi mới được phân phối qua các kênh tiêu thụ bán buôn, bán lẻ. Trong quá trình kiểm tra các cơ quan chức năng Nhật Bản sẽ loại bỏ hoặc trả lại ngay những lô hàng không đảm bảo chất lượng, kích cỡ, màu sắc, hình dạng, không có mầm bệnh gây hại cho người tiêu dùng, kể cả các loại rau quả nhập dùng làm nguyên liệu chế biến. Điều quan trọng là những nhà xuất khẩu này sẽ bị huỷ bỏ hợp đồng trong thời gian rất dài sau đó hoặc rất khó nối lại quan hệ với đối tác cũ. (Theo www.vnexpress.net) Các thị trường còn lại Nga và Thuỵ Sỹ là hai thị tường thường xuyên đặc biệt là Nga, Nga là thị trường lâu dài của công ty từ hơn 20 năm qua, tỉ trọng xuất khẩu ở thị trường này là ổn định. Thị trường Trung Quốc ngày càng bị thu hẹp, do sự cạnh tranh của các công ty nước ngoài. Các đối thủ cạnh tranh của công ty là các công ty cùng ngành ở Thái Lan, Indonexia, các nước Nam Mỹ … Các công ty ở các nước này sản xuất hàng loạt vào mùa vụ rồi tung ra thị trường các nước làm cho giá cả giảm mạnh, buộc công ty phải giảm giá. Ngành xuất khẩu rau quả của Thái Lan rất mạnh, có vùng nguyên liệu tập trung, qui mô lớn, máy móc công suất gấp 3-4 lần so với Việt Nam, bao bì được sản xuất trong nước và Thái Lanhơn hẳn chúng ta về kinh nghiệm thị trường. Một khó khăn của công ty là bao bì phải nhập khẩu từ nước ngoài, chiếm trên 40 % giá thành sản phẩm, nên chưa cạnh tranh lại với các công ty nước ngoài về giá cả. Ở các thị trường khác giá trị xuất khẩu của công ty tăng lên, đây là một dấu hiệu đáng mừng, là sự nổ lực của công ty trong công tác mở rộng thị trường. Do chưa có phòng marketing, hạn hẹp về tài chính, nên hoạt động nghiên cứu mở rộng thị trường còn nhiều hạn chế, hướng phát triển của công ty là thânm nhập vào thị trường Mỹ. Nhìn chung thị trường xuất khẩu của Công ty tương đối rộng không phụ thuộc vào một thị trường nào nên có thể giảm bớt rủi ro do biến động của thị trường thế giới. Đức là một thị trường ổn định của Công ty, là thị trường quen thuộc từ lâu, cần giữ vững quan hệ lâu dài, tuy nhiên không phải tập trung nhiều để đẩy mạnh những thị trường tiềm năng. Thuỵ Sỹ và Hà Lan được công ty xếp vào loại thị trường tiềm năng, tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu ở thị trường Thuỵ Sỹ tăng lên qua các năm, còn ở Hà Lan thì còn biến động. Đồng thời tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu ở các thị trường khác cũng tăng nhanh qua các năm. Các thị trường này chính là hướng phấn đấu của Công ty. Còn thị trường Nga và Trung Quốc là những thị trường truyền thống tuy tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu sang hai thị trường này chưa cao nhưng công ty cần củng cố để góp phần tăng thêm giá trị kim ngạch. Riêng ở thị trường Nhật Công ty nên đẩy mạnh hợp tác lâu dài, đáp ứng những yêu cầu của thị trường này vì Nhật là một thị trường tiêu thụ rau quả lớn. 4. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuát khẩu của công ty: Bảng 6 : MỘT SỐ CHỈ TIÊU ÐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY Chỉ tiêu Đvt Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Chênh lệch 04/03 Chênh lệch 05/04 1.Vòng quay VLĐ Lần 3,06 3,11 2,75 0,05 -0,36 2.Vòng quay VCĐ Lần 2,19 2,58 2,01 0,39 -0,57 3.Vòng quay VKD Lần 2,17 2,66 2,1 0,49 -0,56 4.Vòng quay vốn chung Lần 1,28 1,41 1,16 0,13 -0,25 5.Tỉ lệ lãi gộp % 11,65 16,39 13,86 4,74 -2,53 6.Tỉ lệ lãi ròng % 0,8 0,86 0,85 0,06 -0,01 7.Tỉ suất sinh lời TS % 1,02 1,21 0,99 0,19 -0,22 8.Tỉ suất sinh lờVCSH % 1,67 2,21 1,71 0,54 -0,5 5.1. Vòng quay toàn bộ vốn: Qua bảng ta thấy so với năm 2003 thì số vòng quay toàn bộ vốn năm 2004 tăng 0,12 lần . Nguyên nhân là do trong năm 2004 doanh thu tăng nhanh hơn tài sản. Sang năm 2005 thì số vòng quay toàn bộ vốn giảm 0,24 lần so với năm 2004. Do đó Công ty cần tìm biện pháp để tăng doanh thu, đẩy mạnh vòng quay vốn. 5.2. Vòng quay vốn lưu động Cũng từ bảng ta thấy số vòng quay vốn lưu động không ổn định. Cụ thể năm 2003 số vòng quay vốn lưu động là 3,07 lần, năm 2004 là 3,11 lần và sang năm 2005 là 2,75 lần. Trong năm 2003 cứ 1đồng vốn lưu động tạo ra 3,07 đồng doanh thu, năm 2004 cứ 1 đồng vốn lưu động tạo ra 3,11 đồng doanh thu. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty có chiều hướng tăng lên. Nhưng sang năm 2005 cứ 1 đồng vốn lưu động tạo ra 2,75 đồng doanh thu giảm 0,36 đồng so với năm 2004. Điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc tăng vòng quay vốn lưu động có ý nghĩa kinh tế rất lớn, có thể giúp Công ty giảm được lượng vốn vay hoặc mở rộng quy mô kinh doanh trên cơ sở vốn hiện có. Vì vậy công ty cần nâng cao số vòng quay vốn lưu động bằng cách tăng doanh số bán thực tế của Công ty. 5.3. Vòng quay vốn cố định: Vòng quay vốn cố định của Công ty năm 2004 là 2,56 lần, tăng hơn năm 2003 là 0,36 lần. Sang năm 2005 số vòng quay vốn cố định là 2,01 lần, giảm 0,55 lần so với năm 2004. Nguyên nhân là do trong năm 2004, 2005 Công ty đầu tư tăng tài sản cố định nhưng do nguyên nhân khách quan của ngành làm cho tốc độ tăng doanh thu không tương xứng với tốc độ tăng tài sản cố định. Trong năm 2003 cứ 1 đồng vốn cố định tạo ra 2,20 đồng doanh thu, năm 2004 cứ 1 đồng vốn cố định tạo ra 2,56 đồng doanh thu, tăng 0,36 đồng so với năm 2003. Năm 2005 cứ 1 đồng vốn cố định tạo ra 2,01 đồng doanh thu, giảm 0,55 đồng so với năm 2004. Điều đó cho thấy mức doanh thu đạt được chưa tương xứng với quy mô hoạt động của Công ty. 5.4. Vòng quay vốn kinh doanh: Vòng quay vốn kinh doanh của Công ty tăng cao vào năm 2004 là 2,66 lần, tăng hơn năm 2003 0,42 lần, vòng quay vốn kinh doanh năm 2005 đạt 2,1 lần, giảm 0,49 lần so với năm 2004. Vốn kinh doanh cũng không ổn định qua các năm. Năm 2003, 1 đồng vốn kinh doanh tạo ra 2,17 đồng doanh thu, năm 2004, 1 đồng vốn kinh doanh được sử dụng hiệu quả hơn, tạo ra 2,59 đồng doanh thu, nhưng năm 2005 cứ 1 đồng vốn kinh doanh tạo ra 2,1 đồng doanh thu, giảm 0,49 đồng so với năm 2004. Vòng quay vốn kinh doanh ngày càng tăng lên, chứng tỏ hoạt động kinh doanh ngày càng hiệu quả, công ty cần sử dụng nguồn vốn kinh doanh tốt hơn nữa. 5.5. Tỉ lệ lãi gộp: Qua số liệu ở bảng ta thấy tỉ lệ lãi gộp của công ty biến động, tăng lên ở năm 2004 với tỉ lệ tăng là 0,28% so với năm 2003, nhưng lại giảm ở năm 2005 với tỉ lệ giảm là 0,51% so với năm 2004. Nguyên nhân là do sự tăng giảm không bình thường của các mức doanh thu. Công ty cần cố gắng giảm thiểu giá vốn hàng bán để tăng lãi gộp, tăng tỉ lệ lãi gộp, tăng khả năng trang trải chi phí để tối đa hoá mức lợi nhuận đạt được. 5.6. Tỉ lệ lãi ròng: Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu có chiều hướng tăng dần qua ba năm. Cụ thể năm 2003 tỉ lệ lợi nhuận là 0,8%, năm 2004 là 0,79 % và tăng lên 0,85% vào năm 2005. Điều này có nghĩa là trong năm 2003 cứ 100 đồng doanh thu đạt được thì có 0,8 đồng lợi nhuận và năm 2004 cứ 100 đồng doanh thu thì có 0,79 đồng lợi nhuận và năm 2005 ổn định 100 đồng doanh thu thì tạo ra 0,85 đồng lợi nhuận, cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty có chiều hướng tăng. Đây là biểu hiện tốt công ty cần duy trì và phát huy trong tương lai. 5.7. Tỉ suất sinh lời của tài sản Tỉ suất sinh lời của tài sản tăng vào năm 2004 và giảm ở năm 2005. Năm 2004 cứ 100 đồng vốn đưa vào sản xuất kinh doanh thì thu được 1,11 đồng lợi nhuận tăng hơn năm 2003 0,08 đồng và sang năm 2005 thì cứ 100 đồng vốn đưa vào đầu tư thì thu được 0,99 đồng lợi nhuận, giảm 0,12 đồng so với năm 2004. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty chưa ổn định 5.8. Tỉ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu: Chỉ tiêu này có ý nghĩa rất quan trọng, nó phản ánh sức sinh lời của mõi đồng vốn chủ sở hữu. Với số liệu ở bảng ta thấy chỉ tiêu này không ổn định qua ba năm. Cụ thể năm 2004 tăng 0,33 % so với năm 2003, nhưng năm 2005 giảm 0,29 % so với năm 2004. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế không ổn định qua các năm còn nguồn vốn chủ sở hữu thì tương đối ổn định. Năm 2004 cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra tạo được 2,00 đồng lợi nhuận ròng, tăng hơn năm 2003 là 0,33 đồng và năm 2005 cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra tạo được lợi nhuận ròng là 1,71 đồng, giảm 0,29 đồng so cới năm 2004. Nhìn chung qua ba năm Công ty hoạt động chưa tận dụng hết những nguồn lực của mình dù vẫn có lời. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của thị trường, khả năng sử dụng vốn của Công ty chưa cao. Trong những năm tới Công ty cần có kế hoạch thích hợp trong việc sử dụng vốn, và các khoản chi phí để hiệu quả hoạt động của Công ty ngày một nâng cao. IV. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty Rau Quả tiền Giang Qua những năm hoạt động Công ty Rau Quả Tiền Giang đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều kết quả tiến bộ. - Qua quá trình hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty Rau Quả Tiền Giang như đã phân tích ở trên ta thấy tình hình xuất khẩu các mặt hàng ở các thị trường có sự tăng giảm qua các năm, trong đó đồ hộp vẫn là mặt hàng chủ lực và đa số các sản phẩm được làm từ dứa, là nguồn nguyên liệu ổn định của công ty, chiếm trên 60% cơ cấu kim ngạch xuất khẩu của công ty. - Uy tín của công ty từng bước được nâng lên, thị trường ngày càng mở rộng cùng với sản phẩm của công ty đã xuất hiện ở nhiều nước, điển hình kim ngạch xuất khẩu của công ty ở các nước Châu Âu và Bắc Mỹ có chiều hướng tăng lên. - Công ty ngày càng đúc kết nhiều kinh nghiệm thương trường, các hoạt động ngoại thương, định giá bán, ra quyết định để mang lại lợi nhận cho công ty, tránh lỗ lã, tìm hiểu thi trường, nắm bắt đặc điểm thị trường. - Chất lượng sản phẩm ngày một nâng lên, sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2000, và hiện đang được đầu tư sản xuất từ khâu nguyên liệu theo tiêu chuẩn HACCP. - Thu mua, chế biến trực tiếp trái cây để xuất khẩu, giải quyết một phần đầu ra quan trọng cho người làm kinh tế vườn, mang lại nguồn ngoại tệ lớn, tạo hướng làm ăn cho tỉnh nhà và góp phần nâng cao mức sống cho người dân địa phương. - Công ty đã sử dụng tương đối hiệu quả nguồn vốn của nhà nước cấp, điều mà đa phần các doanh nghiệp nhà nước khác chưa làm được. Công ty tạo một cơ sở hạ tầng tương đối tốt, nguồn cung cấp nguyên liệu phong phú và dây chuyền công nghệ tương đối đa dạng. -Công ty đã tổ chức được một bộ máy quản lý khá đồng bộ và gắn bó được từ việc sản xuất của nông trường với tư cách là các nhà cung ứng nguyên liệu với hoạt động giữa các nhà máy của công ty. Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty còn không ít những hạn chế - Công ty luôn đứng trước khó khăn về vốn kinh doanh. Thiếu kinh phí để đẩy mạnh thị trường nội địa, đẩy mạnh hoạt động marketing xuất nhập khẩu, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. - Hoạt động phân phối và bán sản phẩm của Công ty chủ yếu là thông qua khách hàng, công ty không trực tiếp tiếp xúc với người tiêu dùng hơn nữa khách hàng của công ty lại đa số là những công ty nước ngoài nên người tiêu dùng cũng là người nước ngoài do đó công ty không thể biết được những đánh giá thực sự của người tiêu dùng về sản phẩm của công ty. Sự lệ thuộc vào khách hàng gây trở ngại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như bị khách hàng ép giá hoặc chịu rủi ro cùng với khách hàng. -Hiện tại công ty chưa có phòng marketting. Phòng kinh doanh cùng lúc đảm nhận công tác tổ chức hoạt động kinh doanh với hoạt động marketing. Vì chưa có phòng marketing nên còn hạn chế trong việc tìm kiếm thông tin thiết yếu về khách hàng, thị trường, xu hướng phát triển sắp tới của nền kinh tế thế giới cũng như những thông tin về đối thủ cạnh tranh. - Nguồn nguyên liệu không ổn định. Sản lượng cây ăn trái trong khu vực tuy nhiều nhưng không tập trung không thể thu mua một khối lượng lớn trong thời gian ngắn đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng kích cỡ, màu sắc, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. - Chi phí sản xuất sản phẩm của công ty còn cao. Ngoài nguồn nguyên liệu, nhân công còn lại chi phí bao bì chiếm khoảng 40% giá thành. Những bao bì này Công ty phải nhập từ nước ngoài. Do áp dụng chính sách giá bán cạnh tranh nên dù giá thành sản phẩm tăng lên thì giá bán cũng không thể tăng theo với một tỉ lệ tương xứng. Ngoài ra giá vật tư, nhiên liệu trên thị trường ngày một tăng góp phần làm cho giá thành sản phẩm tăng lên. CHƯƠNG 4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT KHÂU TẠI CÔNG TY RAU QUẢ TIỀN GIANG I. Biện pháp đa dạng hoá mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề đặt ra với các công ty là xác định cho các phân xưởng của mình một cơ cấu sản phẩm hợp lý, phù hợp với nhu cầu của thị trường, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực của công ty. Đảm bảo tính khả thi và khả năng sinh lời. Đồng thời có thể điều chỉnh dễ dàng cho phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của nhu cầu thị trường.Với cơ cấu sản phẩm hiện nay của công ty là tương đối ổn định. Tuy nhiên không chỉ tập trung vào các sản phẩm từ dứa mà nên đa dạng hoá sản phẩm hơn, tăng cường nhiều loại trái cây đóng hộp. Ví dụ công nên nghiên cứu thực hiện nha đam đóng hộp, nha đam rất tốt cho sức khỏe, trên thị tường đã có nước uống nha đam nhưng chưa có nha đam đóng hộp, thực hiện thành công sản phẩm này sẽ tạo ra được sản phẩm mới góp phần đa dạng sản phẩm. Các mặt hàng puree còn ít có thể nghiên cứu đa dạng thanh long puree, dưa hấu đông lạnh. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, trước hết là đầu tư từ nguồn nguyên liệu -Công ty nên thiết lập các trạm thu mua nguyên liệu cố định, các trạm này được đặt ở các vùng quan trọng với mục đích vận chuyển nguyên liệu về nhà máy chế biến một cách thuận lợi nhất. -Công ty nên lựa chọn các các vựa trái cây, các chợ đầu mối cung cấp nguyên liệu đảm bảo lâu dài và đảm bảo về chất lượng nguyên liệu trong quá trình vận chuyển. -Có đội ngủ thu mua trực tiếp từ nhà vườn vì như vậy giá sẽ rẻ hơn, xây dựng quan hệ lâu dài với các nhà vườn, có các hoạt động liên kết, hỗ trợ để nhà vườn và doanh ngiệp cùng có lợi. Cần nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, việc tạo ra sản phẩm mới giúp công ty tránh được rủi ro và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến. Đồng thời thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm qua các giai đoạm từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm làm ra cuối cùng. Hoàn thiện hơn nữa các tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình sản xuất. II. Biện pháp tăng cường công tác Marketing: Công tác marketing do phòng kinh doanh phụ trách, đề xuất cũng như những tính toán các khả năng để tiến hành tiêu thụ. Công ty nên có hẳn một phòng marketing chuyên biệt thực hiện các công tác marketing, nghiên cứu, đẩy mạnh thị trường, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh. Marketing trong doanh nghiệp xuất khẩu là cực kỳ quan trọng. Về chiến lược giá: giá là một trong những yếu tố quan trọng của sản phẩm, nó là cơ sở để khách hàng quyết định mua sản phẩm này hay sản phẩm khác, là đòn bẩy kích thích tiêu dùng. Nó cũng là vũ khí cạnh tranh trên thị trường, quyết định doanh số và lợi nhuận, qua đó cũng thể hiện chất lượng sản phẩm. Do đó để có thể sản xuất ra sản phẩm có giá canh tranh đòi hỏi công ty nên - Tạo mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp nguyên liệu, tránh tình trạng thiếu nguyên liệu, giá nguyên liệu bị nâng lên làm cho chi phí đầu vào tăng, dẫn đến giảm tính cạnh tranh -Công ty nên ký các hợp đồng dài hạn đối với các hảng tàu để có thể có giá thấp trong một thời gian dài -Công ty nên giảm bớt phần trăm lợi nhuận để có thể tạo sự hấp dẫn với khách hàng và tăng doanh số. Ngoài ra trong quá trình sản xuất công ty nên nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng về tình hình giá cả trên thị trường chủ lực như Nhật, EU…để có thể đưa ra một mức giá hợp lý. Về phân phối: việc phân phối giúp nhà sản xuất cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng sản phẩm, thời điểm đúng kênh và nguồn hàng, giúp điều hoà sản phẩm, tiết kiệm chi phí và hạn chế rủi ro thiệt hại. -Do đặc điểm công ty là xuất khẩu rau quả cho nên công ty chỉ bán sản phẩm cho các nhà trung gian nhập khẩu nước ngoài. Vì vậy việc lưu thông hàng hoá chủ yếu là từ công ty chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh và làm thủ tục hải quan chuyển lên tàu để xuất đi. Để cho việc phân phối đạt hiệu quả cao công ty nên có đội ngũ vận chuyển hàng hóa lên Thành phố Hồ Chí Minh vào mọi thời điểm khi cần, bố trí nhân viên thành thạo nghiệp vụ để thực hiện việc giao hang làm thủ tục hải quan, đóng container để chuyển xuống tàu và xuất đi. -Đối với các thị trường chủ lực công ty nên có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, tiến hành nghiên cứu hệ thống phân phối hợp lý và sâu rộng đến các siêu thị nhà hàng để từ đó tiến hành phân phối kịp thời. Việc chuyển hành hoá đến khách hàng đúng thời hạn, đúng nơi sẽ giúp cho công ty tạo được uy tín và long tin đối với khách hàng , từ đó sẽ tạo được mối quan hệ làm ăn lâu dài với họ. Tham gia các hội chợ quốc tế về rau quả, xúc tiến các quan hệ đối tác làm ăn, tiến hành chào hàng trên internet với nhiều chủng loại phong phú, đa dạng để có thể đáp ứng với nhiều khách hàng khác nhau, dokhách hang của công ty thuộc nhiều quốc gia khác nhau, tình trạng kinh tế, phong tục tập quán khác nhau. Tổ chức các chương trình cho dùng thử sản phẩm của công ty, phát tờ rơi, tờ bướm giới thiệu công ty, sản phẩm. Đối với thị trường trong nước, công ty nên xây dựng mạng lưới đại lý phân phối chặt chẽ và rộng khắp, tuỳ theo từng thời điểm có những chương trình khuyến mãi để đẩy mạnh tiêu thụ, khuyến mãi cho các đại lý và khuyến mãi cho người tiêu dùng. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. KẾT LUẬN Ngày nay, với nền kinh tế nhiều thành phần và nhiều ngành nghề khác nhau, trong môi trường kinh tế quốc tế, đòi hỏi mỗi nước, mỗi doanh nghiệp cần phải rất cố gắng nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá mình, đặc biệt phải tận dụng và phát huy những thế mạnh cốn có của mình. Đối với Công ty Rau Quả Tiền Giang kể từ khi thành lập đến nay đã gần 30 năm hoạt động, công ty đã đạt được những kết quả khả quan, thị trường xuất khẩu của công ty ngày càng mở rộng, hoạt động kinh doanh của công ty luôn mang lại lợi nhuận đảm bảo đời sống cho công nhân viên công ty. Cho đến nay Công ty Rau Quả Tiền Giang đã tạo dựng được chỗ đứng cũng như uy tín của mình đối với thị trường trong và ngoài nước. Mỗi năm công ty mang về cho tỉnh nhà một nguồn ngoại tệ rất lớn. Bên cạnh đo công ty còn góp phần giải quyết một lượng lớn việc làm cho người dan của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty cũng còn gặp phải một số khó khăn trong sự cạnh tranh với các công ty nước ngoài về giá cả và chất lượng, hoạt động marketing còn yếu, chất lượng nguyên liệu chưa ổn định trong khi giá thành sản phẩm còn cao. Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh hoạt động marketing là biện pháp trước mắt nấng cao hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty. Công ty Rau Quả Tiền Giang đã và đang từng bước hoà nhập vào sự phát triển chung của đất nước, từng bước khẳng định mình trở thành một trong những đơn vị kinh doanh xuất khẩu chủ lực của tỉnh Tiền Giang. Trong thời gian tới bằng những thuận lợi vốn có, với những khó khăn từng bước được khắc phục, chắc chắn Công ty Rau Quả Tiền Giang sẽ có những bước phát triển vươn lên trong tương lai nhất là hoạt động xuất khẩu của Tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung, thực hiện những biện pháp thúc đẩy sự phát triển ngành này, và có thể đưa được thương hiệu rau quả Việt Nam cạnh tranh trên thị trường thế giới. II. KIẾN NGHỊ 1. Đối với lãnh đạo tỉnh - Quy hoạch vùng nguyên liệu và hình thành quỹ khuyến nông, hỗ trợ trong việc cải tạo hạt giống, thuỷ lợi cơ sỏ hạ tầng, đê điều cho vùng nguyên liệu. - Thành lập các tổ sản xuất hoặc phát triển các hợp tác xã đã hình thành làm đầu mối trung gian cung cấp nguồn nguyên liệu. - Hỗ trợ về mặt thủ tục giấy tờ, cơ chế, chính sách giúp công ty trong việc tiếp xúc làm ăn với các đối tác trong và ngoài nước, trong việc cử cán bộ đi khảo sát thị trường nước ngoài. - Cung cấp kịp thời các thông tin vĩ mô có liên quan giúp công ty có những quyết định đúng đắn, quảng bá tên tuổi và hình ảnh của công ty. 2. Đối với nhà nước : - Nhà nước phải tổ chức việc cung cấp thông tin, mở rộng và phát triển thị trường. Hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập, duy trì và phát triển thị trường là biện pháp có tính then chốt trong chiến lược mở rộng xuất khẩu. - Nhà nước cần nghiên cứu các khu vực thị trường khác nhau với những tiềm năng và đặc điểm thị trường khác nhau nhằm tạo mối liên hệ giữa khả năng trong nước và đặc điểm tiêu dùng nhà nhập khẩu; tổ chức công tác tiếp thị xúc tiến thương mại để khai thác và phát triển thị trường; tổ chức các hội chợ triễn lãm quốc tế giới thiệu hàng hoá nâng cao vai trò của đại sứ quán nước ta tai nước ngoài. - Có những qui định bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu hàng hoá. Khuyến khích cải tiến đổi mới mẫu mã, nâng cao trình độ khả năng quản trị kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế (ISO), đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp như: thành lập ngân hàng hỗ trợ xuất khẩu, các tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp chế biến hình thành những tổng công ty có đủ sức chi phối thị trường. - Đào tạo đội ngủ cán bộ công nhân trong công tác xuất nhập khẩu, tiến hành cải cách các thủ tục hành chính, giảm bớt các thủ tục phức tạp dài dòng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. - Phải liên kết ngành, tạo mối quan hệ mật thiết giữa người sản xuất, chế biến, xuất khẩu và các hiệp hội và chỉ có thể giải quyết được khi có một tổ chức liên kết đồng bộ các khâu trong một chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ.Vì vậy nên thành lập các tổ chức hiệp hội trái cây như GAP (Good Argricultural Practices ) Sông Tiền - liên kết sản xuất tiêu thụ trái cây an toàn khu vực Sông Tiền, các hợp tác xã trồng trái cây chuyên canh trong đó Hiệp hội Vinafruit có vai trò dẫn dắt; đó là việc tổ chức ngành rau qủa quốc tế; là đưa ra tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm; là việc thông tin nội bộ cũng như lập trang web thông tin về ngành với thế giới nhằm cố định nguồn cung hàng hoá trong nước, thu thập thông tin thị tường thế giới làm cơ sở cho xuất khẩu. - Nhà nước nên sớm ký những hiệp định về kiểm dịch thực vật (KDTV), thương mại với các nước để trái cây Việt Nam dể dàng trong việc xuất khẩu, Bộ NN & PTNT cũng cần nhanh chóng ban hành các qui trình sản xuất trái cây an toàn (GAP) giao cho Cục nông nghiệp xác nhận trái cây được sản xuất theo GAP, điều này sẽ hỗ trợ đầu ra cho trái cây trên thị trường thế giới. - Chính phủ cần xây dựng kế hoạch phát triển ngành trái cây Việt Nam thống nhất giữa Trung ương và địa phương; phổ biến chính sách và các hiệp định thương mại với các nước tới các doanh nghiệp; đầu tư hỗ trợ về trồng trọt, nghiên cứu thi rường, đất, mùa vụ, bảo vệ sở hữu công nghiệp cho thương hiệu giống cây mới, khuyến khích đầu tư vào phát triển giống . II. Đối với công ty : - Thông qua các đại sứ quán, lãnh sự quán thương mại của nước ta ở nước ngoài để tìm hiểu về tin tức thị trường thế giới cũng như những biến động về giá cả, nhu cầu thị hiếu của từng thị trường. - Để đảm bảo cho nguồn vốn kinh doanh của công ty, công ty cần có hướng khai thác thêm nguồn vốn bằng cách liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong nước, hoặc tiến lên cổ phần hoá, khắc phục dần tình trạng thiếu vốn trong kinh doanh. - Để đảm bảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong hiện tại và tương lai công ty nên đẩy mạnh việc hợp tác vói nông dân địa phương, cung ứng nguồn nguyên liệu có chất lượng và giá cả ổn định để phục vụ cho sản xuất . - Khắc phục các yếu tố bất thường làm cho giảm lợi nhuận. - Bên cạnh đó Công ty phải đảm bảo thực hiện hợp đồng xuất khẩu nhằm tạo uy tín với khách hàng. Trong mối quan hệ làm ăn lâu dài như thế mới tạo được lòng tin và giữ khách hàng. - Đồng thời công ty nên quan tâm mở rộng thị trường nội địa, vì ngày nay thu nhập của người dân Việt Nam đã tăng lên, mức đô thị hoá nhanh chóng, nhu cầu thực phẩm rau quả ngày càng cao. Hướng thị trường nội địa sẽ mở ra cho công ty một triển vọng mới về thị trường tiêu thụ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty Rau Quả Tiền Giang.doc
Luận văn liên quan