Đề tài Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty tnhh nguyên liệu giấy Quy Nhơn

Những vấn đề cơ bản của việc phân tích tình hình tài chính * 1.2. Phương pháp phân tích * 1.3. Nguồn số liệu để phân tích tình hình tài chính * 1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính.

ppt16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2851 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty tnhh nguyên liệu giấy Quy Nhơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Khoa Kinh tế và Quản lý ----------- Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUY NHƠN Sinh viên thực hiện : NGUYỄN VĂN TOÀN Lớp : Quản trị doanh nghiệp – Khóa 49 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Hạnh 1/15 KẾT CẤU ĐỒ ÁN GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY Tên công ty: CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUY NHƠN Tên giao dịch: QUYNHON WOODCHIP COMPANY Tên viết tắt: QUYNHONWOODCHIP.CO., LTD. Địa chỉ: Quốc lộ 1A – Khu công nghiệp Phú Tài, thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định Quy mô: Công ty có quy mô vừa. Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến dăm gỗ. 3/15 PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH * 1.1. Những vấn đề cơ bản của việc phân tích tình hình tài chính * 1.2. Phương pháp phân tích * 1.3. Nguồn số liệu để phân tích tình hình tài chính * 1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính. 4/15 PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUY NHƠN 2.1. Phân tích sự biến động về giá trị và kết cấu tài sản tại Công ty. 2.2. Phân tích sự biến động về giá trị và kết cấu nguồn vốn tại Công ty 2.3. Phân tích các tỷ số về khả năng thanh toán và khả năng hoạt động. 2.4. Phân tích các tỷ số về khả năng sinh lời. 5/15 2.1. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ GIÁ TRỊ VÀ KẾT CẤU TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUY NHƠN NĂM 2008 6/15 2.2. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ GIÁ TRỊ VÀ KẾT CẤU NGUỒN VỐN TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUY NHƠN GIÁ TRỊ VÀ KẾT CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY NĂM 2008 ĐVT: Đồng 7/15 2.3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN 8/15 2.3. PHÂN TÍCH NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 9/15 2.4. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÔNG TY 10/15 ROATBN 2007 : 42,7% ROATBN 2008 : 38,1% ROETBN 2007 : 62,09 % ROETBN 2007 : 70,6% ( nguồn Website :kienthuctaichinh.com ngày 23/02/2009) THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC Sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả Cơ cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý Tỷ số khả năng thanh toán và sinh lời luôn ở mức cao 1 2 3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUY NHƠN 11/15 HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUY NHƠN 12/15 1 2 3 Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn và có chiều hướng tăng Giá trị hàng tồn kho của Công ty còn ở mức cao Giá vốn hàng bán còn chiếm tỷ trọng lớn trên tổng doanh thu NGUYÊN NHÂN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUY NHƠN 13/15 1. Quản trị tốt các khoản phải thu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUY NHƠN 2. Tăng cường các biện pháp quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm 3. Một số giải pháp khác 14/15 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUY NHƠN Mô hình thắt chặt chính sách bán chịu Thắt chặt chính sách bán chịu Giảm lợi nhuận Giảm doanh thu Giảm các khoản phải thu Tiết kiệm chi phí cho khoản phải thu Tiết kiệm chi phí đủ bù đắp lợi nhuận giảm hay không? Ra quyết định 15/15

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNGUYEN VAN TOAN - PHAN TICH TINH HINH TAI CHINH VA MOT SO GIAI PHAP NHAM CAI THIEN TINH HINH TAI CHINH TAI CONG TY TNHH NGUYEN LIEU GIAY QUY NHON.ppt
Luận văn liên quan