Đề tài Phát triển hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương tại công ty Xây dựng số 2

Lời nói đầu Chương I: Tổng quan chung 1. Tổng quan chung về Công ty Xây dựng số 2 – Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (vinaconex) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty . 1.2.1. Văn phòng công ty . 1.2.3. Phòng đấu thầu và quản lý dự án xây dựng . 1.2.4. Phòng tổ chức lao động tiền lương . 1.2.5. Phòng kế toán tài chính . 1. Tổng quan chung về công tác lao động tiền lương 1.1. Tổng quan chung về phòng tổ chức lao động tiền lương 1.2. Tổng quan chung về công tác lao động tiền lương 2.2.1. Khái niệm : 2.2.2. Chức năng : 2.2.3. Nhiệm vụ : 2. Hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương : 3.1. áp dụng hệ thống thông tin quản lý nói chung tại Công ty xây dựng 3.2. Hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương : 3.2.1. Tính tất yếu của hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương đối với Công ty xây dựng số 2 : 3.2.2. Lựa chọn các phương án tối ưu 3.3. Lên kế hoạch phát triển hệ thống Chương II cơ sở Phương pháp luận cơ bản cho quá trình phát triển hệ thống I . Xuất phát từ thực tiễn khách quan Từ Hệ thống thông tin phục vụ quản lý . 1. Khái niệm hệ thống thông tin . 1.1. Khai niệm 1.2. Phân loại một hệ thống thông tin trong một tổ chức . 1.2.1. Theo tính chất phục vụ của thông tin đầu ra. 1.2.2. Theo bộ phận chức năng nghiệp vụ . 1.3. Các mô hình biểu diễn hệ thống thông tin . 1.3.1. Mô hình logic 1.3.2. Mô hình vật lý ngoài . 1.3.3. Mô hình vật lý trong 2. Các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin quản lý . 2.1. Phương pháp Top Down Design 2.2. Phương pháp Bootom Up Design 2.3. Phương pháp tổng hợp . 3. Các bước xây dựng hệ thống thông tin quản lý. 4. Các bước phân tích thiết kế hệ thống . 4.1. Khảo sát thực tế 4.1.1. Khoả sát sơ bộ . 4.1.2. Khảo sát chi tiết . 4.1.3. Một số phương pháp thường dùng để khảo sát hiện trạng: 4.2. Phân tích nghiệp vụ . 4.2.1. Phân tích sơ đồ chức năng nghiệp vụ BFD (Business Function Diagram): 4.2.2. Phân tích sơ đồ dòng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram ). 4.2.3. Phân tích mô hình dữ liệu . 4.2.4 Mô hình quan hệ . 5. Thiết kế hệ thống . 5.1. Xác định hệ thống máy tính . 5.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu . 5.3. Thiết kế giao diện người - máy . II. Xuất phát từ yêu cầu nội tại Chương III Phân tích hệ thống thông tin quản lý Lao động tiền lương I. Mục đích của phân tích hệ thống 1.2. Các thông tin về chức vụ bao gồm 1.3. Các thông tin về học hàm bao gồm 1.4. Các thông tin về Trình độ bao gồm 1.5. Các thông tin về đơn vị bao gồm 1.6. Các thông tin về dân tộc bao gồm 1.7. Các thông tin về ngày công bao gồm 2. Các thông tin đầu ra của hệ thống 3. Bảng tổng quan về đầu vào và đầu ra của hệ thống II. Mô hình hoá dữ liệu ( ERD ) III. Sơ đồ cấu trúc dữ liệu ( DSD ) 1. Tiến hành xác định các kiểu thực thể và các thuộc tính của thực thể 2. Sơ đồ cấu trúc dữ liệu ( DSD ) : 3. Xác định các quan hệ thực thể trong hệ thống : Chương IV Thiết kế hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương I . Khái niệm về phương pháp thiết kế top down design 1. Thiết kế màn hình 2. Thiết kế bàn phím 3. Thiết kế thực đơn II. Thiết kế cơ sở dữ liệu : 1. Hệ cơ sở dữ liệu 2. Xây dựng cấu trúc các tệp cơ sở dữ liệu II. Thiết kế chương trình 1. Thiết kế các modul chức năng III. Thiết kế các Query 1. Bảng chấm công 2. Hồ sơ đầy đủ 3. Huỷ hồ sơ 4. In một phần hồ sơ 5. In phụ cấp 6. In tạm ứng 7. In toàn bộ hồ sơ 8. Lương chi tiết 9. Nhập ngày công 10 . Nhập tạm ứng 11 . Sửa hồ sơ 12. Tính lương 13. Tính phụ cấp 14. Tra cứu lương 15. Xem hồ sơ 16. Xem lương IV. Thiết kế các Form 1. Thiết kế Form Logo 2. Thiết kế Form Mainu 3. Một số Form trong thực đơn “Quản lý hồ sơ“ 4. Một số Form trong thực đơn “Quản lý lương“ 5. Một số Form trong thực đơn “Tra cứu thông tin“ 6. Một số Form trong thực đơn “In ấn“ 7. Một số Form trong thực đơn “hệ thống“ Chương VI: Quá trình triển khai , bảo trì và nâng cấp Phần kết luận

doc111 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2491 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương tại công ty Xây dựng số 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Việt Nam đang hoà mình cùng dòng chảy kinh tế thế giới với những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây chúng ta đã và đang khẳng định mình trên trường quốc tế . Cũng như toàn nhân loại , nước ta đã và đang đưa Công nghệ thông tin là mục tiêu nóng bỏng hàng đầu . Sự phát triển của công nghệ thông tin được xem là kim chỉ nam cho những bước phát triển mới , cho những mục tiêu mới , đã trở thành một trong những phương tiện để đất nước ta có thể “đi tắt , đón đầu “ theo kịp các nước phát triển , hoà nhịp cùng cơn lốc phát triển đi lên của toàn nhân loại . Việc đưa tin học vào mục tiêu quản lý của các doanh nghiệp và trong toàn bộ nền kinh tế tuy muộn màng nhưng đã và đang đạt được những thành tựu đáng kể . Cùng với quá trình mở cửa nền kinh tế , nền kinh tế đất nước theo cơ chế thị trường , với nhiều thành phần kinh tế , có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã ngày càng được kiểm nghiệm sự đúng đắn với hiện thực khách quan thông qua cơ sở lý thuyết cũng như thực tiễn sự đổi thay từng ngày của đất nước . Sự phát triển nhanh chóng của tổ quốc không thể không nhắc tới sự đóng góp trực tiếp và gián tiếp của công nghệ thông tin . Hơn bao giờ hết , trong giai đoạn này hiệu quả quản lý của các doanh nghiệp phụ thuộc vào hệ thống thông tin dựa trên máy tính . Quản lý có hiệu quả cơ sở dữ liệu về các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những mục tiêu sống còn của doanh nghiệp , nó quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp trong cơ chế mới . Để đạt được điều đó , các doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống thông tin và liên lạc đủ mạnh , chính xác , kịp thời làm cơ sở cho những quyết định quản trị . Một trong những nguồn thông tin quan trọng phục vụ cho quản trị doanh nghiệp là xuất phát từ hệ thống thông tin quản lý . Công ty xây dựng số 2- Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam ( Vinaconex) cũng như các tổ chức doanh nghiệp khác trong cả nước đang dẫn từng bước tiếp cận , đưa tin học vào trong quá trinh sản xuất kinh doanh đặc biệt là trong mục tiêu quản lý kinh tế .Trong quá trình phát triển đi lên của doanh nghiệp không thể phủ nhận sự đóng góp trực tiếp cũng như gián tiếp của một hệ thống thông tin quản lý đủ mạnh . Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng , thì đòi hỏi một hệ thống thông tin tốt là cần thiết hơn bao giờ hết đối với doanh nghiệp . Bởi vậy , việc nguyên cứu phát triển hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương nói riêng và hệ thống thông tin quản lý nói chung là yêu cầu phù hợp với yêu cầu nội tại của doanh nghiệp . CHƯƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Mục đích cuối cùng của việc phát triển một hệ thống thông tin là cung cấp cho các thành viên của tổ chức những công cụ quản lý tốt nhất . Phát triển một hệ thống thông tin bao gồm việc phân tích hệ thống thông tin đang tồn tại , thiết kế một hệ thống mới và thực hiện việc cài đặt nó . Phân tích một hệ thống bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu và chỉnh đốn chúng để đưa ra một chuẩn đoán về tình hình thực tế nhằm đưa ra một sự đánh giá chính xác nhất về tình hình hiện tại của hệ thốn . Việc phân tích một hệ thống thông tin nhằm tìm ra các nguyên nhân nội tại dẫn đến sự trì trệ của hệ thống đó là các vấn đề về quản lý , các bộ luật mới được ban hành , việc ký kết một hiệp tác mới , đa dạng hoá hoạt động của doanh nghiệp , những yêu cầu mới của nhà quản lý , Sự thay đổi của công nghệ , sự thay đổi sách lược chính trị v.v.v. để xác định chính xác các vấn đề tồn tại của hệ thống để có thể phát triển bổ sung vào một hệ thống mới ưu việt hơn , có khả năng đáp ứng được yêu cầu nội tại của hệ thống . CÁC THÔNG TIN ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA CỦA HỆ THỐNG 1. CÁC THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA HỆ THỐNG 1.1.Thông tin phục vụ cho việc nhập hồ sơ ban đầu bao gồm các thông tin cơ bản sau : Mã cán bộ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Quê quán Địa chỉ Dân tộc Tôn giáo Trình độ Chức vụ Biên chế Năm vào làm việc Bậc lương Phụ cấp Hệ số lương Ngày lên lương Đảng / đoàn Tên bố Tuổi bố Nghề bố Tên mẹ Tuổi mẹ Nghề mẹ Vợ chồng Nghề nghiệp Các thông tin về chức vụ bao gồm : Mã chức vụ Chức vụ Các thông tin về học hàm bao gồm : Mã học hàm Học hàm Các thông tin về Trình độ bao gồm : Mã trình độ Trình độ 1.5. Các thông tin về đơn vị bao gồm : Mã đơn vị Tên đơn vị Các thông tin về dân tộc bao gồm : Mã dân tộc Tên dân tộc Các thông tin về ngày công bao gồm : Mã cán bộ Họ và tên Tháng Ngày công Số ngày nghỉ Nghỉ bảo hiểm Tạm ứng BHYT BHXH CÁC THÔNG TIN ĐẦU RA CỦA HỆ THỐNG : Các thông tin đầu ra được trình bày dưới dạng các báo cáo bao gồm các loại : Báo cáo chấm công Báo cáo hồ sơ từng đơn vị Báo cáo lương chi tiết Báo cáo lương Báo cáo tạm ứng Báo cáo phụ cấp 3. BẢNG TỔNG QUAN VỀ ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA CỦA HỆ THỐNG : Các chứng từ , hoá đơn Hồ sơ gốc Chức vụ Trình độ Đơn vị Học hàm Dân tộc Ngày công Các báo cáo : Báo cáo chấm công Báo cáo hồ sơ từng đơn vị Báo cáo lương chi tiết Báo cáo tạm ứng Báo cáo phụ cấp Báo cáo lương Các chứng từ , hoá đơn khác Các báo cáo liên quan khác Quản lý lao động tiền lương Vào Vào Ra Ra MÔ HÌNH HOÁ DỮ LIỆU ( ERD ) : Nhân viên Phòng Ban Lao động tiền lương Lãnh đạo Báo cáo Y/cầu Có Y/cầu Xử lý Các bộ phận khác SƠ ĐỒ LUỒNG THÔNG TIN ( BFD ) : Thời điểm Phòng tổ chức lao động Hệ thống xử lý Lãnh đạo và các bộ phận khác Cập nhập chứng từ vào file dữ liệu Tiền lương In ra các báo cáo In ra các báo cáo Các hoá đơn chứng từ Phát sinh hoá đơn chứng từ Yêu cầu của lãnh đạo phòng và đơn vị SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU ( DFD ) : Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh : BAN LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ LƯƠNG Nhập hồ sơ NHÂN VIÊN Xử lý hồ sơ Báo cáo Yêu cầu Nhìn vào sơ đồ ngữ cảnh ta thấy mỗi cơ quan thành lập đều phải có đủ các thành viên từ lãnh đạo đến nhân viên tạo thành một hệ thống xuyên suốt . Mỗi cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp cần phải có đầy đủ các thông tin về cá nhân cũng như các thông tin về tiền lương . Bộ phận quản lý lao đông tiền lương sẽ cập nhập các thông tin về lao động tiền lương một cách đầy đủ chính xác . Ngược lại sẽ huỷ bỏ thống tin về lao động tiền lương của một cá nhân hoặc đơn vị khi có yêu cầu . Khi lãnh đạo hoặc các bộ phận khác yêu cầu được biết thông tin về một thành viên nào đó hay bản báo cáo tổng hợp chung của toàn doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động tiền lương hoặc một thông tin gì khác liên quan thì cán bộ phòng tổ chức cần tra cứu xem xét và gửi báo cáo cho cấp trên Sơ đồ luồng ngữ cảnh ngư trên chỉ là tổng quát , khi có các vấn đề khác phát sinh đặt ra thì sơ đồ ngữ cảnh như trên chưa vạch ra được chi tiết vấn đề . Bởi vậy , yêu cầu đặt ra cần phải có một sơ đồ ngữ cảnh mức 1 và dưới 1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: Sơ đồ ngữ cảnh mức 1 gồm các chức năng : Chức năng cập nhập thông tin về hồ sơ cán bộ công nhân viên về nhận công tác hoặc thiên chuyển công tác , nhập hồ sơ mới hoặc huỷ hồ sơ Chức năng cập nhập thông tin về tiền lương , tiền tạm ứng , nâng lương , hệ số lương , ngày công , BHYT, BHXH và các vấn đề khác liên quan đến tiền lương Chức năng tìm kiếm thông tin liên quan đến một cá nhân trong lĩnh vực lao động tiền lương Chức năng tổng hợp , thống kê và báo cáo để đảm bảo tính đầy đủ chính xác Nhân viên 1.0 Cập nhập hồ sơ 2.0 Cập nhập thông tin Các file dữ liệu Dữ liệu qua xử lý 3.0 Tìm kiếm 4.0 Tổng hợp thống kê Lãnh đạo SƠ ĐỒ CẤU TRÚC DỮ LIỆU ( DSD ) Tiến hành xác định các kiểu thực thể và các thuộc tính của thực thể : Căn cứ vào các thông tin đầu vào và đầu ra của hệ thống ta xét tạm thời các kiểu thực thể sau : * Kiểu thực thể Hồ sơ gốc bao gồm các thuộc tính : Mã cán bộ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Quê quán Địa chỉ Dân tộc Tôn giáo Trình độ Chức vụ Biên chế Năm vào làm việc Bậc lương Phụ cấp Hệ số lương Ngày lên lương Đảng / đoàn Tên bố Tuổi bố Nghề bố Tên mẹ Tuổi mẹ Nghề mẹ Vợ chồng Nghề nghiệp * Kiểu thực thể chức vụ bao gồm các thuộc tính : Mã chức vụ Chức vụ * Kiểu thực thể Học hàm bao gồm các thuộc tính : Mã học hàm Học hàm * Kiểu thực thể trình độ bao gồm các thuộc tính : Mã trình độ Trình độ * Kiểu thực thể đơn vị bao gồm các thuộc tính : Mã đơn vị Tên đơn vị *Kiểu thực thể dân tộc bao gồm các thuộc tính : Mã dân tộc Tên dân tộc * Kiểu thực thể ngày công bao gồm các thuộc tính : Mã cán bộ Họ và tên Tháng Ngày công Số ngày nghỉ Nghỉ bảo hiểm Tạm ứng BHYT BHXH Sơ đồ cấu trúc dữ liệu ( DSD ) : Tôn giáo # Mã cán bộ #Mã tôn giáo Đơn vị # Mã cán bộ #Mã đơn vị ……….. Hồ sơ gốc # Mã cán bộ #Mã tôn giáo ……….. Trình độ # Mã cán bộ #Mã trình độ ……….. Chức vụ # Mã cán bộ #Mã chức vụ ……….. #Mã cán bộ #Mã ngày công Xác định các quan hệ thực thể trong hệ thống : CHƯƠNG IV : THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG I . KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ TOP DOWN DESIGN Là một phương pháp thiết kế giải thuật dựa trên nguyên tắc module hoá . Trước hết người ta xác định các vấn đề chủ yếu nhất mà việc giải quyết bài toán yêu cầu , bao quát được toàn bộ bài toán . Sau đó phân chia nhiệm vụ cần giải quyết thành các nhiệm vụ cụ thể hơn , tức là chuyển dần từ module chính đến các module con từ trên xuống dưới GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Giai đoạn thiết kế là giai đoạn xác định một cách chi tiết và chính xác những gì mà hệ thống mới phải làm để đạt được mục tiêu thiết lập từ giai đoạn phân tích chi tiết mà vẫn luôn tuân thủ những ràng buộc của môi trường Có nhiều kiểu thiết kế đã được tạo ra nhằm phục vụ cho giao diện người máy . Mỗi kiểu đều có những tính năng và khả năng khác nhau . Song điều quan trọng nhất là phải phù hợp với nhiệm vụ được giao và với người sử dụng – người sẽ trực tiếp đối thoại với máy . Các chỉ tiêu quan trọng để đánh giá trong khi thiết kế giao diện người máy là : Dễ đọc : các giao diện và các chức năng phải dễ đọc . Tức là các lệnh và các chức năng phải chặt chẽ với thuật ngữ , quy trình thủ tục và dạng thức mà người ta đã quen dùng Dễ sử dụng : Giao diện đó phải có khả năng phù hợp , dễ sử dụng ngay cả đối với những người thiếu kinh nghiệm Tốc độ thao tác ; Giao diện phải có có được hiệu quả hạn định của các bước thao tác , ấn nút và thời gian trả lời Mức độ tinh vi : Phạm vi của chức năng được hạn định Kiểm soát : Người sử dụng phải luôn luôn kiểm soát được hoạt động của hệ thống . Tức là phải biết và can thiệp được vào hệ thống đang làm , có thể ra lệnh Dễ phát triển : Phải đạt được kết quả như mong muốn khi phát triển các yêu cầu Kỹ thuật : Phải đảm bảo hệ thống được che khuất phần kỹ thuật ở bên trong Mức độ hiển thị thông tin : Phải cung cấp được những thông tin , tư liệu trơn giúp được trên màn hình song cũng cần phải giảm thiểu được khối lượng thông tin người dùng cần phải ghi nhớ khi sử dụng hệ thống Các quy ước đồ hoạ : Cần phải tuân thủ các quy ước , quy định về đồ hoạ , đối tượng trên màn hình , trên giấy . Đối với người sử dụng chương trình thông thường giao tiếp với máy tính thông qua thiết bị vào ra như sau : Thiết bị vào : Bàn phím , chuột Thiết bị ra : Màn hình , máy in Trong đó , phần giao tiếp quan trọng nhất đối với các thiết bị vào ra đó chính là màn hình và bàn phím . Thiết kế màn hình : Thiết kế màn hình nhằm đảm bảo các yêu cầu : Phải kiểm soát được các thông tin ra màn hình Hạn chế hoặc mở rộng các thông tin trên màn hình Khi thiết kế nên đưa ra các danh sách một cách chi tiết giúp cho người dùng có được sự lựa chọn dễ dàng Màn hình chính của chương trình này đáp ứng được các yêu cầu cơ bản đặt ra khi thiết kế màn hình . Giao diện màn hình thiết kế gồm các màn hình sau : Màn hình Logo giới thiệu chương trình với các nút lệnh đăng nhập hay huỷ bỏ Màn hình chính chính của chương trình , đây là cửa sổ lớn để chứa toàn bộ màn hình dùng để chứa các màn hình con về nhập liệu , tìm kiếm , sửa đổi số liệu . Việc sử dụng màn hình chính của chương trình có thuận lợi là giúp cho người sử dụng có thể lựa chọn hoặc mở nhiều cửa sổ con một cách đồng thời . Các cửa sổ con đều hiện bên trong cửa sổ chính và chỉ mất đi khi người dùng thối kích hoạt nó hạc đóng màn hình chính . điều đó cho phép người sử dụng có thể lựa chọn cửa sổ làm việc một cách linh hoạt và nhanh chóng . Các cửa sổ con được sử dụng để giải quyết các vấn đề chính theo từng chức năng nhỏ của hệ thống . Các màn hình con được sử dụng với các chức năng khác nhau nhưng lại có cách bố trí , trình bày giống nhau , đồng thời chúng có mối quan hệ thống nhất xuyên suốt về mặt chức năng . Ngoài ra khi thiết kế màn hình giao diện các nguyên tắc thiết kế đầu ra của màn hình cũng được áp dụng . Mỗi màn hình đều có một tên tiêu đề . Các phần tử thông tin được sắp xếp theo một trật tự nhất định giúp cho người dùng dễ dàng truy nhập , sử dụng cũng như thoát khỏi màn hình . Mỗi màn hình đều được trình bày một cách khoa học dễ nhìn , dễ phân biệt từng đối tượng Thiết kế bàn phím : Bàn phím sử dụng trong phần mềm vẫn tuân thủ các nguyên tắc như sử dụng các phần mềm thông dụng nhất . Đó là việc thiết kế theo loại bàn phím Windows có trên một trăm phím chức năng . Thiết kế thực đơn : Trong khi thiết kế giao diện người máy , ngoài việc thiết kế bàn phím , màn hình thì một vấn đề quan trong đánh giá khả năng ưu việt của chương trình đó là kỹ thuật tạo thực đơn . Đối với các chương trình hiện đại người ta sử dụng thực đơn như một biện pháp tiên tiến nhất để phục vụ cho nhu cầu trao đổi có tính thường xuyên giữa người với máy làm đơn giản hoá và chính xác câu trả lời của người sử dụng Trong chương trình quản lý lao động tiền lương thực đơn được thiết kế theo nhiều cấp như sau : Các mục chọn ngang của chương trình gồm có : Quản lý hồ sơ Quản lý lương Tra cứu thông tin In ấn Hệ thống Phần trợ giúp Thùc ®¬n qu¶n lý hå s¬ l¹i chøa mét môc chän däc theo mµn h×nh gåm : NhËp hå s¬ Xem hå s¬ Söa hå s¬ Huû hå s¬ Thùc ®¬n Qu¶n lý l­¬ng bao gåm : CËp nhËp ngµy c«ng CËp nhËp t¹m øng CËp nhËp phô cÊp TÝnh l­¬ng Xem l­¬ng Thùc ®¬n Tra cøu tin bao gåm : T×m kiÕm hå s¬ nh©n sù Tra cøu l­¬ng Tra cøu phô cÊp Thùc ®¬n In Ên bao gåm : In B¶ng l­¬ng In phô cÊp In t¹m øng In b¸o c¸o nh©n sù In l­¬ng chi tiÕt Thùc ®¬n HÖ thèng bao gåm : CËp nhËp chøc vô CËp nhËp d©n téc CËp nhËp t«n gi¸o CËp nhËp ®¬n vÞ VÒ mµn h×nh Logo VÒ Windows - Thùc ®¬n PhÇn trî gióp bao gåm : C¸c phÇn trî gióp THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU : Hệ cơ sở dữ liệu Các tệp cơ sở dữ liệu được sử dụng trong chương trình này gồm có : Tệp Hosogoc . MDB Tệp trình độ . MDB Tệp Hocham . MDB Tệp Ngaycong . MDB Tệp Donvi .MDB Tệp Chucvu .MDB Tệp Dantoc . MDB Tệp Tongiao . MDB Tệp Trogiup . MDB Tệp T_MK . MDB Xây dựng cấu trúc các tệp cơ sở dữ liệu : Cấu trúc tệp Hosogoc : Field Name Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Text Text Yes/no Date/time Text Text Number Number Nubmer Number Mã cán bộ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Quê quán Địa chỉ Dân tộc Tôn giáo Trình độ Chức vụ Biên chế Năm vào làm việc Bậc lương Phụ cấp Hệ số lương Ngày lên lương Đảng / đoàn Tên bố Tuổi bố Nghề bố Tên mẹ Tuổi mẹ Nghề mẹ Vợ chồng Nghề nghiệp Yes/no Date/time Number Nubmer Nubmer Nubmer Yes/no Text Nubmer Text Text Nubmer Text Text Text 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Cấu trúc tệp Chucvu : File Name Type 1 Machucvu Number 2 Chucvu text Cấu trúc tệp Tongiao : File Name Type 1 Matongiao Number 2 Tongiao Text Cấu trúc tệp trình độ : File Name Type 1 Trinhdo Number 2 Tentrinhdo text Cấu trúc tệp Hocham : File Name Type 1 Mahocham Number 2 Hocham Text Cấu trúc tệp Dantoc : File Name Type 1 Madantoc Number 2 Tendantoc Text Cấu trúc tệp Ngaycong : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Number Text Date/time Number Number Number Number Number Number File Name Type Mã cán bộ Họ và tên Tháng Ngày công Số ngày nghỉ Nghỉ bảo hiểm Tạm ứng BHYT BHXH Cấu trúc tệp Donvi : File Name Type 1 Madonvi Number 2 Tendonvi Text Cấu trúc tệp Trogiup : File Name Type 1 CacChuongTrinhTroGiup Text 2 Cấu trúc tệp T_MK : File Name Type 1 Hovaten Text 2 Matkhau Text THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH Thiết kế các modul chức năng : Đối với các chương trình lớn như chương trình quản lý lao động tiền lương thì việc chia nhỏ chương trình thành các đơn thể là điều hết sức hợp lý và khoa học . Bởi vậy , việc phân chia cả bài toán thành các chương trình giúp ích cho nhà lập trình tránh được những sai sót khi viết mã chương trình đồng thời còn giúp cho việc rà soát , sửa chữa , bổ sung các phần chương trình từ đó tạo khả năng kiến thức mở cho toàn chương trình . Các chương trình con được thiết kế tương ứng với các modul chức năng theo các cấp bậc khác nhau nhưng không nhất thiết phải thiết kế theo thứ bậc của các chức năng . Người lập trình có thể lựa chọn thiết kế theo chức năng nào trước là tuỳ ý. Trong chương trình này toàn bài toán được phân chia thành các modul chức năng sau : Chương trình quản lý lao động tiền lương Quản lý hồ sơ Quản lý lương Tra cứu thông tin In ấn Hệ thống Trợ giúp Các thuật toán chính của chương trình : Để mô tả các thuật toán của chương trình thông qua việc sử dụng các sơ đồ thuật toán , trước tiên ta cần biết một số quy ước sau : - Mũi tên nhọn dùng để chỉ hướng dữ liệu cuả quá trình xử lý : Các hình chữ nhật dùng để mô tả các thao tác xử lý : Điều kiện Nếu / không được mô tả qua hình : Xử lý A Xử lý B Kết thúc Kết thúc Mệnh đề M Đ S Nếu mệnh đề M đúng thì thực hiện xử lý A , nếu mệnh đề M sai thì thực hiện xử lý B Sau đây là thuật toán thực hiện chương trình chính : Đăng nhập chương trình : Tạo màn hình Logo của chương trình Đăng nhập hệ thống Begin Người sử dụng bắt đầu điều khiển chương trình End Đ S Nhập mới , sữa chữa , lưu trữ dữ liệu : Thiết lập môi trường làm việc Nhập mới /sửa chữa Begin Tạo màn hình nhập mới hay sữa chữa End Đ S Sử dụng truy vấn để mở CSDL Nhập đúng số liệu Ghi lại thông tin đã nhập hay sửa Đ Sửa lại Đ S S Xoá bỏ dữ liệu : Thiết lập môi trường làm việc Xoá/khỗngxoá Begin Thực hiện xoá End Có Không Sử dụng lệnh truy vấn để mở CSDL Hiển thị ra màn hình nội dung thông tin muốn xoá THIẾT KẾ CÁC QUERY : Bảng chấm công : Hồ sơ đầy đủ : Huỷ hồ sơ : In một phần hồ sơ : In phụ cấp : In tạm ứng : In toàn bộ hồ sơ : Lương chi tiết : 9. Nhập ngày công : 10 . Nhập tạm ứng : 11 . Sửa hồ sơ : 12. Tính lương : 13. Tính phụ cấp : 14. Tra cứu lương : 15. Xem hồ sơ : 16. Xem lương : THIẾT KẾ CÁC FORM : Thiết kế Form Logo : Thiết kế Form Mainu : Một số Form trong thực đơn “ Quản lý hồ sơ “: Một số Form trong thực đơn “ Quản lý lương “: Một số Form trong thực đơn “ Tra cứu thông tin “: Một số Form trong thực đơn “ In ấn “ : Một số Form trong thực đơn “ hệ thống “ : CHƯƠNG VI QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI , BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP PHẦN KẾT LUẬN Cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì yêu cầu đồi hỏi về sự phát triển không ngừng của hệ thống thông tin phục vụ cho quản lý trong đó có hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương là cần thiết hơn bao giờ hết , nó liên quan đến sự thành bại của doanh nghiệp trong cơ chế mới – cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế , đa dạng về hình thức sở hữu , có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chũ nghĩa . ở điều kiện mới , các doanh nghiệp hoạch toán kinh doanh độc lập . Vì vậy , vấn đề cần phải có một hệ thông thông tin quản lý lao động tiền lương tiên tiến nhất để các doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ , theo dõi , kiểm tra thường xuyên về lao động tiền lương nhằm tạo đòn bẩy từ nội tại sức mạnh trong doanh nghiệp chủ động đứng vững trên thương trường và không ngừng phát triển đi lên . Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng , nó là vấn đề mang tính cấp thiết và là một yêu cầu của thực tế đặt ra . Chương trình này được xây dựng nhằm đáp ứng một phần nào nhu cầu đó . Trong chương trình , phần thiết kế được thiết kế theo hướng mở , nghĩa là nó có thể dễ dàng hoà nhập theo hứớng quản lý chung . Đồng thời chương trình cũng cho phép các nhà quản lý bổ sung , thêm bớt các thuộc tính , các chức năng của chương trình khi cần thiết . Chương trình cũng mang lại những thuận lợi cho công tác quản lý lao động tiền lương bằng máy vi tính . Đặc điểm của nó là dễ sử dụng ngay cả đối với những người không hoạt động trong lĩnh vực tin học . Chương trình với một hệ thống các cửa sổ , thực đơn , hộp thoại giúp cho người sử dụng tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng . Chương trình tuy đã đáp ứng được bước đầu những yêu cầu đặt ra nội tại tại các doanh nghiệp trong quá trình quản lý lao động tiền lương . Tuy nhiên nó vẫn còn nhiều vấn đề bất cập cần khắc phục và phát triển , đó là vấn đề liên quan đến quản lý và xử lý tại nhiều doanh nghiệp khác nhau . Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn . Phần mã nguồn của Form Logo : Private Sub Command8_Click() On Error GoTo Err_Command8_Click Dim stDocName As String Dim stLinkCriteria As String stDocName = "Mainmenu" DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria Exit_Command8_Click: Exit Sub Err_Command8_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command8_Click End Sub Private Sub Đăng_nhập_Click() On Error GoTo Err_Đăng_nhập_Click Dim stDocName As String Dim stLinkCriteria As String stDocName = "Mainmenu" DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria Exit_Đăng_nhập_Click: Exit Sub Err_Đăng_nhập_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Đăng_nhập_Click End Sub Private Sub Huỷ_bỏ_Click() On Error GoTo Err_Huỷ_bỏ_Click DoCmd.Close Exit_Huỷ_bỏ_Click: Exit Sub Err_Huỷ_bỏ_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Huỷ_bỏ_Click End Sub Private Sub Đăng_ký_mật_khẩu_Click() On Error GoTo Err_Đăng_ký_mật_khẩu_Click Dim stDocName As String Dim stLinkCriteria As String stDocName = "F_MK" DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria Exit_Đăng_ký_mật_khẩu_Click: Exit Sub Err_Đăng_ký_mật_khẩu_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Đăng_ký_mật_khẩu_Click End Sub Phần mã nguồn của Form nhập hồ sơ : Private Sub Vedau_Click() On Error GoTo Err_Vedau_Click DoCmd.GoToRecord , , acFirst Exit_Vedau_Click: Exit Sub Err_Vedau_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Vedau_Click End Sub Private Sub Cuoibang_Click() On Error GoTo Err_Cuoibang_Click DoCmd.GoToRecord , , acLast Exit_Cuoibang_Click: Exit Sub Err_Cuoibang_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Cuoibang_Click End Sub Private Sub Nhapmoi_Click() On Error GoTo Baoloi DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Nhapmoi.SetFocus Exit Sub Baoloi: MsgBox "Xin lỗi bạn hãy nhập đầy đủ thông tin" End Sub Private Sub Tien_Click() On Error GoTo Err_Tien_Click DoCmd.GoToRecord , , acNext Exit_Tien_Click: Exit Sub Err_Tien_Click: MsgBox "Đã về cuối danh sách", 0 + 48, "Quản lý lương" Resume Exit_Tien_Click End Sub Private Sub Lui_Click() On Error GoTo Err_Lui_Click DoCmd.GoToRecord , , acPrevious Exit_Lui_Click: Exit Sub Err_Lui_Click: MsgBox "Đã về đầu danh sách", 0 + 48, "Quản lý lương" Resume Exit_Lui_Click End Sub Private Sub dong_Click() DoCmd.Close End Sub Private Sub Huyhoso_Click() Dim Db As Database Dim Rec As Recordset Set Db = CurrentDb() Set Rec = Db.OpenRecordset("hosogoc") Do While Not Rec.EOF() If Rec![Macanbo] = Macanbo Then Rec.Delete MsgBox "Da xoa xong" End If Rec.MoveNext Loop End Sub Phần mã nguồn của Form xem hồ sơ : Private Sub Combo0_Click() List4.RowSource = "SELECT DISTINCTROW [Xemhoso].[Macanbo], [Xemhoso].[Hovaten], [Xemhoso].[NGaysinh], [Xemhoso].[Diachi], [Xemhoso].[Chucvu], [Xemhoso].[Tendonvi] FROM [Xemhoso] where [xemhoso].[donvi]=combo0;" List4.Requery End Sub Private Sub Command6_Click() On Error GoTo Err_Command6_Click DoCmd.Close Exit_Command6_Click: Exit Sub Err_Command6_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command6_Click End Sub Private Sub List4_Click() DoCmd.OpenForm ("Hosochitiet") End Sub Phần mã nguồn của Form sửa hồ sơ : Private Sub Combo0_Click() List4.RowSource = "SELECT DISTINCTROW [Xemhoso].[Macanbo], [Xemhoso].[Hovaten], [Xemhoso].[NGaysinh], [Xemhoso].[Diachi], [Xemhoso].[Chucvu], [Xemhoso].[Tendonvi] FROM [Xemhoso] where [xemhoso].[donvi]=combo0;" List4.Requery End Sub Private Sub Command6_Click() On Error GoTo Err_Command6_Click DoCmd.Close Exit_Command6_Click: Exit Sub Err_Command6_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command6_Click End Sub Private Sub List4_Click() DoCmd.OpenForm ("Sualaihoso") End Sub Phần mã nguồn của Form huỷ hồ sơ : Private Sub Combo0_Click() List4.RowSource = "SELECT DISTINCTROW [Xemhoso].[Macanbo], [Xemhoso].[Hovaten], [Xemhoso].[NGaysinh], [Xemhoso].[Diachi], [Xemhoso].[Chucvu], [Xemhoso].[Tendonvi] FROM [Xemhoso] where [xemhoso].[donvi]=combo0;" List4.Requery End Sub Private Sub Command22_Click() Dim Db As Database Dim Rec As Recordset Set Db = CurrentDb() Set Rec = Db.OpenRecordset("Hosogoc") Dim tl tl = MsgBox("Bạn có chác chắn muốn huỷ toàn bộ hồ sơ", 4 + 32, "Huỷ hồ sơ") Do While Not Rec.EOF() Rec.Delete Rec.MoveNext Loop List4.Requery MsgBox "Đã huỷ xong, bấm OK để tiếp tục" End Sub Private Sub Command6_Click() On Error GoTo Err_Command6_Click DoCmd.Close Exit_Command6_Click: Exit Sub Err_Command6_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command6_Click End Sub Private Sub List4_Click() Dim Db As Database Dim Rec As Recordset Set Db = CurrentDb() Set Rec = Db.OpenRecordset("Hosogoc") Do While Not Rec.EOF() If Rec![Macanbo] = Layma2() Then Rec.Delete MsgBox "Đã huỷ xong, bấm OK để tiếp tục" Exit Do End If Rec.MoveNext Loop List4.Requery End Sub Private Sub Option18_GotFocus() List4.Enabled = True Combo0.Enabled = True Command22.Enabled = False End Sub Private Sub Option20_GotFocus() List4.Enabled = False Combo0.Enabled = False Command22.Enabled = True End Sub Phần mã nguồn của Form cập nhập ngày công : Option Compare Database Option Explicit Dim I As Integer Dim dem As Integer Private Sub Combo13_Click() I = 0 List15.RowSource = "SELECT DISTINCTROW [Hosogoc].[Macanbo], [Hosogoc].[Hovaten], [Hosogoc].[MaChucvu], [Hosogoc].[Bacluong] FROM [Hosogoc] where [Hosogoc].[donvi]=Combo13;" List15.Enabled = True List15.Requery List15.ControlTipText = "Bấm nút phải chuột để xem chi tiết" End Sub Private Sub Combo19_Click() Nhapcong.Enabled = True End Sub Private Sub Command39_Click() DoCmd.OpenReport "Bangchamcong", acViewPreview End Sub Private Sub List15_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Dim Db As Database Dim Rec As Recordset Set Db = CurrentDb() Set Rec = Db.OpenRecordset("DMchucvu") If Button = 2 Then Do While Not Rec.EOF() If Rec![Machucvu] = Val(List15.Column(2, List15.ListIndex + 1)) Then MsgBox List15.Column(1, List15.ListIndex + 1) & ":" & Rec![Chucvu] & ":" & Combo13.Column(1, Combo13.ListIndex) Exit Do Exit Sub End If Rec.MoveNext Loop End If End Sub Private Sub Nhapcong_Click() Dim Kt As Boolean Dim tong Dim Db As Database Dim Rec As Recordset Dim Ma Set Db = CurrentDb() Set Rec = Db.OpenRecordset("Ngaycong") Ma = List15.Column(0, I) dem = dem + 1 Ngaycong.Enabled = True Songaynghi.Enabled = True NghiBH.Enabled = True tong = List15.ListCount I = I + 1 Kt = True If I = tong Then MsgBox "Đã nhập xong ngày công cho đơn vị " & Combo13.Column(1, Combo13.ListIndex) Combo13.SetFocus Nhapcong.Enabled = False List15.Enabled = False Exit Sub Else Do While Not Rec.EOF() If Trim(UCase(Rec![Macanbo])) = Trim(UCase(Ma)) And Rec![Ngaycong] 0 And Rec![Thang] = Val(Combo19) Then MsgBox "Nhap roi" Kt = False Exit Do Exit Sub End If Rec.MoveNext Loop If Kt = True Then DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Thang = Val(Combo19) Ten = List15.Column(1, I) Macanbo = List15.Column(0, I) Donvi = Combo13.Column(0, Combo13.ListIndex) Hovaten = List15.Column(1, I) Ngaycong.SetFocus End If End If End Sub Private Sub Command22_Click() On Error GoTo Err_Command22_Click DoCmd.Close Exit_Command22_Click: Exit Sub Err_Command22_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command22_Click End Sub Private Sub Command27_Click() On Error GoTo Err_Command27_Click DoCmd.GoToRecord , , acFirst Exit_Command27_Click: Exit Sub Err_Command27_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command27_Click End Sub Private Sub Command28_Click() On Error GoTo Baoloi DoCmd.GoToRecord , , acNext Exit Sub Baoloi: MsgBox "Đã về cuối tệp, bấm OK để tiếp tục" End Sub Private Sub Command29_Click() On Error GoTo Baoloi DoCmd.GoToRecord , , acPrevious Exit Sub Baoloi: MsgBox "Đã về đầu tệp, bấm OK để tiếp tục" End Sub Private Sub Command30_Click() On Error GoTo Err_Command30_Click DoCmd.GoToRecord , , acLast Exit_Command30_Click: Exit Sub Err_Command30_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command30_Click End Sub Phần mã nguồn của Form cập nhập tạm ứng : Private Sub Combo0_Click() List2.RowSource = "SELECT DISTINCTROW [Tinhphucap].[Macanbo], [Tinhphucap].[Hovaten], [Tinhphucap].[Donvi] FROM [Tinhphucap] where [tinhphucap].[donvi]=combo0 and [Tinhphucap].[Thang]=Combo4;" List2.Requery End Sub Private Sub Tiep_Click() On Error GoTo Err_Tiep_Click DoCmd.GoToRecord , , acNext Exit_Tiep_Click: Exit Sub Err_Tiep_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Tiep_Click End Sub Private Sub Lui_Click() On Error GoTo Err_Lui_Click DoCmd.GoToRecord , , acPrevious Exit_Lui_Click: Exit Sub Err_Lui_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Lui_Click End Sub Private Sub Command12_Click() DoCmd.OpenForm ("Tamung") End Sub Private Sub Thoat_Click() On Error GoTo Err_Thoat_Click DoCmd.Close Exit_Thoat_Click: Exit Sub Err_Thoat_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Thoat_Click End Sub Phần mã nguồn cuả Form Cập nhập phụ cấp : Private Sub Combo0_Click() List2.RowSource = "SELECT DISTINCTROW [Tinhphucap].[Macanbo], [Tinhphucap].[Hovaten], [Tinhphucap].[Donvi] FROM [Tinhphucap] where [tinhphucap].[donvi]=combo0 and [Tinhphucap].[Thang]=Combo4;" List2.Requery End Sub Private Sub Tiep_Click() On Error GoTo Err_Tiep_Click DoCmd.GoToRecord , , acNext Exit_Tiep_Click: Exit Sub Err_Tiep_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Tiep_Click End Sub Private Sub Lui_Click() On Error GoTo Err_Lui_Click DoCmd.GoToRecord , , acPrevious Exit_Lui_Click: Exit Sub Err_Lui_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Lui_Click End Sub Private Sub Command12_Click() DoCmd.OpenForm ("Batdaunhapphucap") End Sub Private Sub Thoat_Click() On Error GoTo Err_Thoat_Click DoCmd.Close Exit_Thoat_Click: Exit Sub Err_Thoat_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Thoat_Click End Sub Phần mã nguồn của Form tính lương : Private Sub Command8_Click() DoCmd.Close End Sub Private Sub Donvi_Click() List5.RowSource = "Tinhluong" List5.Requery End Sub Private Sub Thang_Click() Donvi.Enabled = True End Sub Private Sub Command9_Click() On Error GoTo Err_Command9_Click Dim stDocName As String stDocName = "bangluong" DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview Exit_Command9_Click: Exit Sub Err_Command9_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command9_Click End Sub Private Sub Command10_Click() On Error GoTo Err_Command10_Click Dim stDocName As String stDocName = "bangluong" DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal Exit_Command10_Click: Exit Sub Err_Command10_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command10_Click End Sub Phần mã nguồn của form xem lương : Private Sub Command8_Click() DoCmd.Close End Sub Private Sub Donvi_Click() List13.RowSource = "Select [Macanbo],[Hovaten],[tendonvi],[chucvu],[thuclinh] from [xemluong];" List13.Requery End Sub Private Sub List13_Click() DoCmd.OpenForm ("Luongchitiet") End Sub Private Sub Thang_Click() Donvi.Enabled = True End Sub Private Sub Command9_Click() On Error GoTo Err_Command9_Click Dim stDocName As String stDocName = "bangluong" DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview Exit_Command9_Click: Exit Sub Err_Command9_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command9_Click End Sub Private Sub Command10_Click() On Error GoTo Err_Command10_Click Dim stDocName As String stDocName = "bangluong" DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal Exit_Command10_Click: Exit Sub Err_Command10_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command10_Click End Sub Phần mã nguồn của Form tìm kiếm hồ sơ nhân sự : Private Sub Command10_Click() Dim DK1 As String Dim DK As String Dim DK2 As String Dim maso As String DK1 = "SELECT DISTINCTROW [Intoanbohoso].[Macanbo], [Intoanbohoso].[Hovaten], [Intoanbohoso].[Gioi], [Intoanbohoso].[NGaysinh], [Intoanbohoso].[Diachi], [Intoanbohoso].[Chucvu], [Intoanbohoso].[Tendonvi] FROM [Intoanbohoso] where" If Len(Ma) > 0 Then DK = "[macanbo]=""" & Ma & """" End If If Len(Ten) > 0 Then DK = DK + "And [hovaten]=""" & Ten & """" End If If Len(CV) > 0 Then DK = DK + "and [chucvu]=""" & CV & """" End If If Len(DV) > 0 Then DK = DK + "and [tendonvi]=""" & DV & """" End If If Len(Ma) > 0 Then Else DK = Trim(DK) DK = Mid(DK, 4, Len(DK) - 3) End If DK1 = DK1 + DK List13.Visible = True List13.RowSource = DK1 List13.Requery End Sub Private Sub Command17_Click() On Error GoTo Err_Command17_Click DoCmd.Close Exit_Command17_Click: Exit Sub Err_Command17_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command17_Click End Sub Phần mã nguồn của Form Tra cứu lương : Private Sub PT_BeforeUpdate(Cancel As Integer) End Sub Private Sub Tracuu_Click() Dim DK DK = "SELECT DISTINCTROW [Tracuuluong].[Macanbo], [Tracuuluong].[Hovaten], [Tracuuluong].[Tendonvi], [Tracuuluong].[Chucvu], [Tracuuluong].[Luong] FROM [Tracuuluong] where [Tracuuluong].[luong]" & PT & Luong & ";" List8.RowSource = DK List8.Requery End Sub Private Sub Trove_Click() On Error GoTo Err_Trove_Click DoCmd.Close Exit_Trove_Click: Exit Sub Err_Trove_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Trove_Click End Sub Phần mã nguồn của Form tra cứu phụ cấp : Private Sub Tracuu_Click() Dim DK DK = "SELECT DISTINCTROW [Tracuuluong].[Macanbo], [Tracuuluong].[Hovaten], [Tracuuluong].[Tendonvi], [Tracuuluong].[Chucvu], [Tracuuluong].[Phucap] FROM [Tracuuluong] where [Tracuuluong].[Phucap]" & PT & Luong & ";" List8.RowSource = DK List8.Requery End Sub Private Sub Trove_Click() On Error GoTo Err_Trove_Click DoCmd.Close Exit_Trove_Click: Exit Sub Err_Trove_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Trove_Click End Sub Phần mã nguồn của Form in bảng lương : Private Sub Command8_Click() DoCmd.Close End Sub Private Sub Donvi_Click() List5.RowSource = "Tinhluong" List5.Requery End Sub Private Sub Thang_Click() Donvi.Enabled = True End Sub Private Sub Command9_Click() On Error GoTo Err_Command9_Click Dim stDocName As String stDocName = "bangluong" DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview Exit_Command9_Click: Exit Sub Err_Command9_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command9_Click End Sub Private Sub Command10_Click() On Error GoTo Err_Command10_Click Dim stDocName As String stDocName = "bangluong" DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal Exit_Command10_Click: Exit Sub Err_Command10_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command10_Click End Sub Phần mã nguồn của Form in phụ cấp : Private Sub Donvi_Click() Danhsach.RowSource = "SELECT [Inphucap].[Macanbo], [Inphucap].[Hovaten], [Inphucap].[tenDonvi] FROM [inphucap];" Danhsach.Requery End Sub Private Sub Thoat_Click() On Error GoTo Err_Thoat_Click DoCmd.Close Exit_Thoat_Click: Exit Sub Err_Thoat_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Thoat_Click End Sub Private Sub Command14_Click() On Error GoTo Err_Command14_Click Dim stDocName As String stDocName = "Inphucap" DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview Exit_Command14_Click: Exit Sub Err_Command14_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command14_Click End Sub Private Sub Command15_Click() On Error GoTo Err_Command15_Click Dim stDocName As String stDocName = "Inphucap" DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal Exit_Command15_Click: Exit Sub Err_Command15_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command15_Click End Sub Phần mã nguồn của Form in tạm ứng : Private Sub Donvi_Click() Danhsach.RowSource = "SELECT [Intamung].[Macanbo], [Intamung].[Hovaten], [Intamung].[chucvu] FROM [Intamung];" Danhsach.Requery End Sub Private Sub Thoat_Click() On Error GoTo Err_Thoat_Click DoCmd.Close Exit_Thoat_Click: Exit Sub Err_Thoat_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Thoat_Click End Sub Private Sub Command14_Click() On Error GoTo Err_Command14_Click Dim stDocName As String stDocName = "Intamung" DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview Exit_Command14_Click: Exit Sub Err_Command14_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command14_Click End Sub Private Sub Command15_Click() On Error GoTo Err_Command15_Click Dim stDocName As String stDocName = "Intamung" DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal Exit_Command15_Click: Exit Sub Err_Command15_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command15_Click End Sub Phần mã nguồn của Form in báo cáo nhân sự : Private Sub Donvi_Click() Danhsach.RowSource = "SELECT [Inmotphanhoso].[Macanbo], [Inmotphanhoso].[Hovaten], [Inmotphanhoso].[chucvu] FROM [Inmotphanhoso] ;" Danhsach.Requery End Sub Private Sub Option19_GotFocus() Donvi.Enabled = True Danhsach.Enabled = True Kt = 1 End Sub Private Sub Option21_GotFocus() Danhsach.Enabled = False Donvi.Enabled = False Kt = 2 End Sub Private Sub Thoat_Click() On Error GoTo Err_Thoat_Click DoCmd.Close Exit_Thoat_Click: Exit Sub Err_Thoat_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Thoat_Click End Sub Private Sub Command14_Click() Dim Mot As String Dim tat As String Mot = "Inhosotungdv" tat = "Intatcahoso" If Kt = 1 Then DoCmd.OpenReport Mot, acPreview End If If Kt = 2 Then DoCmd.OpenReport tat, acPreview End If End Sub Private Sub Command15_Click() Dim Mot As String Dim tat As String Mot = "Inhosotungdv" tat = "Intatcahoso" If Kt = 1 Then DoCmd.OpenReport Mot, acViewNormal End If If Kt = 2 Then DoCmd.OpenReport tat, acViewNormal End If End Sub Phần mã nguồn của Form lương chi tiết : Function Xemthang() Xemthang = Forms![Xemluong].Thang End Function Function XemDonvi() XemDonvi = Forms![Xemluong].Donvi.Column(1, Forms![Xemluong].Donvi.ListIndex) End Function Function Xemluongma() Xemluongma = Forms![Xemluong].List13.Column(0, Forms![Xemluong].List13.ListIndex + 1) End Function Function PCthang() PCthang = Forms![Inphucap].Thang End Function Function PCDV() PCDV = Forms![Inphucap].Donvi End Function Function InTUThang() InTUThang = Forms![Intamung].Thang End Function Function InTUDV() InTUDV = Forms![Intamung].Donvi End Function Function Indv() Indv = Forms![Inhoso].Donvi End Function Function CongDV() CongDV = Forms![Nhapngaycong].Combo13.Column(0, Forms![Nhapngaycong].Combo13.ListIndex) End Function Function Congthang() Congthang = Forms![Nhapngaycong].Combo19 End Function Phần mã nguồn của Form cập nhập chức vụ : Private Sub Nhapmoi_Click() On Error GoTo Baoloi List2.Requery DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Machucvu.SetFocus Exit Sub Baoloi: MsgBox "Trùng mã, Hãy nhập lại" Machucvu.SetFocus End Sub Private Sub Daubang_Click() On Error GoTo Err_Daubang_Click DoCmd.GoToRecord , , acFirst Exit_Daubang_Click: Exit Sub Err_Daubang_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Daubang_Click End Sub Private Sub Tien_Click() On Error GoTo Baoloi DoCmd.GoToRecord , , acNext Exit Sub Baoloi: MsgBox "Đã về cuối,Bấm OK để tiếp tục" End Sub Private Sub Lui_Click() On Error GoTo Baoloi DoCmd.GoToRecord , , acPrevious Exit Sub Baoloi: MsgBox "Đã về dầu bảng, Bấm OK để tiếp tục" End Sub Private Sub Cuoii_Click() On Error GoTo Err_Cuoii_Click DoCmd.GoToRecord , , acLast Exit_Cuoii_Click: Exit Sub Err_Cuoii_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Cuoii_Click End Sub Private Sub Thoat_Click() On Error GoTo Err_Thoat_Click DoCmd.Close Exit_Thoat_Click: Exit Sub Err_Thoat_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Thoat_Click End Sub Private Sub Command13_Click() On Error GoTo Err_Command13_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 Exit_Command13_Click: Exit Sub Err_Command13_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command13_Click End Sub Private Sub Xoa_Click() On Error GoTo Err_Xoa_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 Exit_Xoa_Click: Exit Sub Err_Xoa_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Xoa_Click End Sub Phần mã nguồn của Form cập nhập đơn vị : Private Sub Nhapmoi_Click() On Error GoTo Baoloi List2.Requery DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Machucvu.SetFocus Exit Sub Baoloi: MsgBox "Trùng mã, Hãy nhập lại" Machucvu.SetFocus End Sub Private Sub Daubang_Click() On Error GoTo Err_Daubang_Click DoCmd.GoToRecord , , acFirst Exit_Daubang_Click: Exit Sub Err_Daubang_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Daubang_Click End Sub Private Sub Tien_Click() On Error GoTo Baoloi DoCmd.GoToRecord , , acNext Exit Sub Baoloi: MsgBox "Đã về cuối,Bấm OK để tiếp tục" End Sub Private Sub Lui_Click() On Error GoTo Baoloi DoCmd.GoToRecord , , acPrevious Exit Sub Baoloi: MsgBox "Đã về dầu bảng, Bấm OK để tiếp tục" End Sub Private Sub Cuoii_Click() On Error GoTo Err_Cuoii_Click DoCmd.GoToRecord , , acLast Exit_Cuoii_Click: Exit Sub Err_Cuoii_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Cuoii_Click End Sub Private Sub Thoat_Click() On Error GoTo Err_Thoat_Click DoCmd.Close Exit_Thoat_Click: Exit Sub Err_Thoat_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Thoat_Click End Sub Private Sub Xoa_Click() On Error GoTo Err_Xoa_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 Exit_Xoa_Click: Exit Sub Err_Xoa_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Xoa_Click End Sub Phần mã nguồn của Form cập nhập dân tộc : Private Sub Nhapmoi_Click() On Error GoTo Baoloi List2.Requery DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Machucvu.SetFocus Exit Sub Baoloi: MsgBox "Trùng mã, Hãy nhập lại" Machucvu.SetFocus End Sub Private Sub Daubang_Click() On Error GoTo Err_Daubang_Click DoCmd.GoToRecord , , acFirst Exit_Daubang_Click: Exit Sub Err_Daubang_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Daubang_Click End Sub Private Sub Tien_Click() On Error GoTo Baoloi DoCmd.GoToRecord , , acNext Exit Sub Baoloi: MsgBox "Đã về cuối,Bấm OK để tiếp tục" End Sub Private Sub Lui_Click() On Error GoTo Baoloi DoCmd.GoToRecord , , acPrevious Exit Sub Baoloi: MsgBox "Đã về dầu bảng, Bấm OK để tiếp tục" End Sub Private Sub Cuoii_Click() On Error GoTo Err_Cuoii_Click DoCmd.GoToRecord , , acLast Exit_Cuoii_Click: Exit Sub Err_Cuoii_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Cuoii_Click End Sub Private Sub Thoat_Click() On Error GoTo Err_Thoat_Click DoCmd.Close Exit_Thoat_Click: Exit Sub Err_Thoat_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Thoat_Click End Sub Private Sub Huy_Click() On Error GoTo Err_Huy_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 Exit_Huy_Click: Exit Sub Err_Huy_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Huy_Click End Sub Private Sub Xoa_Click() On Error GoTo Err_Xoa_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 Exit_Xoa_Click: Exit Sub Err_Xoa_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Xoa_Click End Sub Phần mã nguồn của Form cập nhập tôn giáo : Private Sub Nhapmoi_Click() On Error GoTo Baoloi List2.Requery DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Machucvu.SetFocus Exit Sub Baoloi: MsgBox "Trùng mã, Hãy nhập lại" Machucvu.SetFocus End Sub Private Sub Daubang_Click() On Error GoTo Err_Daubang_Click DoCmd.GoToRecord , , acFirst Exit_Daubang_Click: Exit Sub Err_Daubang_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Daubang_Click End Sub Private Sub Tien_Click() On Error GoTo Baoloi DoCmd.GoToRecord , , acNext Exit Sub Baoloi: MsgBox "Đã về cuối,Bấm OK để tiếp tục" End Sub Private Sub Lui_Click() On Error GoTo Baoloi DoCmd.GoToRecord , , acPrevious Exit Sub Baoloi: MsgBox "Đã về dầu bảng, Bấm OK để tiếp tục" End Sub Private Sub Cuoii_Click() On Error GoTo Err_Cuoii_Click DoCmd.GoToRecord , , acLast Exit_Cuoii_Click: Exit Sub Err_Cuoii_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Cuoii_Click End Sub Private Sub Thoat_Click() On Error GoTo Err_Thoat_Click DoCmd.Close Exit_Thoat_Click: Exit Sub Err_Thoat_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Thoat_Click End Sub Private Sub Xoa_Click() On Error GoTo Err_Xoa_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 Exit_Xoa_Click: Exit Sub Err_Xoa_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Xoa_Click End Sub MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: Tổng quan chung 1. Tổng quan chung về Công ty Xây dựng số 2 – Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (vinaconex) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty . 1.2.1. Văn phòng công ty . 1.2.3. Phòng đấu thầu và quản lý dự án xây dựng . 1.2.4. Phòng tổ chức lao động tiền lương . 1.2.5. Phòng kế toán tài chính . Tổng quan chung về công tác lao động tiền lương Tổng quan chung về phòng tổ chức lao động tiền lương Tổng quan chung về công tác lao động tiền lương 2.2.1. Khái niệm : 2.2.2. Chức năng : 2.2.3. Nhiệm vụ : Hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương : 3.1. áp dụng hệ thống thông tin quản lý nói chung tại Công ty xây dựng 3.2. Hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương : 3.2.1. Tính tất yếu của hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương đối với Công ty xây dựng số 2 : 3.2.2. Lựa chọn các phương án tối ưu 3.3. Lên kế hoạch phát triển hệ thống Chương II cơ sở Phương pháp luận cơ bản cho quá trình phát triển hệ thống I . Xuất phát từ thực tiễn khách quan Từ Hệ thống thông tin phục vụ quản lý . Khái niệm hệ thống thông tin . 1.1. Khai niệm 1.2. Phân loại một hệ thống thông tin trong một tổ chức . 1.2.1. Theo tính chất phục vụ của thông tin đầu ra. 1.2.2. Theo bộ phận chức năng nghiệp vụ . 1.3. Các mô hình biểu diễn hệ thống thông tin . 1.3.1. Mô hình logic 1.3.2. Mô hình vật lý ngoài . 1.3.3. Mô hình vật lý trong 2. Các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin quản lý . 2.1. Phương pháp Top Down Design 2.2. Phương pháp Bootom Up Design 2.3. Phương pháp tổng hợp . 3. Các bước xây dựng hệ thống thông tin quản lý. 4.Các bước phân tích thiết kế hệ thống . 4.1.Khảo sát thực tế 4.1.1. Khoả sát sơ bộ . 4.1.2. Khảo sát chi tiết . 4.1.3. Một số phương pháp thường dùng để khảo sát hiện trạng: 4.2. Phân tích nghiệp vụ . 4.2.1. Phân tích sơ đồ chức năng nghiệp vụ BFD (Business Function Diagram): 4.2.2. Phân tích sơ đồ dòng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram ). 4.2.3. Phân tích mô hình dữ liệu . 4.2.4 Mô hình quan hệ . 5. Thiết kế hệ thống . 5.1. Xác định hệ thống máy tính . 5.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu . 5.3. Thiết kế giao diện người - máy . II. Xuất phát từ yêu cầu nội tại Chương III Phân tích hệ thống thông tin quản lý Lao động tiền lương Mục đích của phân tích hệ thống Các thông tin về chức vụ bao gồm Các thông tin về học hàm bao gồm Các thông tin về Trình độ bao gồm 1.5. Các thông tin về đơn vị bao gồm Các thông tin về dân tộc bao gồm Các thông tin về ngày công bao gồm Các thông tin đầu ra của hệ thống 3. Bảng tổng quan về đầu vào và đầu ra của hệ thống Mô hình hoá dữ liệu ( ERD ) Sơ đồ cấu trúc dữ liệu ( DSD ) Tiến hành xác định các kiểu thực thể và các thuộc tính của thực thể Sơ đồ cấu trúc dữ liệu ( DSD ) : 3. Xác định các quan hệ thực thể trong hệ thống : Chương IV Thiết kế hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương I . Khái niệm về phương pháp thiết kế top down design Thiết kế màn hình Thiết kế bàn phím Thiết kế thực đơn II. Thiết kế cơ sở dữ liệu : Hệ cơ sở dữ liệu Xây dựng cấu trúc các tệp cơ sở dữ liệu Thiết kế chương trình Thiết kế các modul chức năng Thiết kế các Query Bảng chấm công Hồ sơ đầy đủ Huỷ hồ sơ In một phần hồ sơ In phụ cấp In tạm ứng In toàn bộ hồ sơ Lương chi tiết 9. Nhập ngày công 10 . Nhập tạm ứng 11 . Sửa hồ sơ 12. Tính lương 13. Tính phụ cấp 14. Tra cứu lương 15. Xem hồ sơ 16. Xem lương Thiết kế các Form Thiết kế Form Logo Thiết kế Form Mainu Một số Form trong thực đơn “ Quản lý hồ sơ “ Một số Form trong thực đơn “ Quản lý lương “ Một số Form trong thực đơn “ Tra cứu thông tin “ Một số Form trong thực đơn “ In ấn “ Một số Form trong thực đơn “ hệ thống “ Chương VI: Quá trình triển khai , bảo trì và nâng cấp Phần kết luận TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình cơ sở dữ liệu Trần Công Uẩn Nhà xuất bản thống kê 2. Hướng dẫn lập trình Microsoft Access 2000 bằng ví dụ. Ngô Quốc Việt- Nguyễn Tiến –Phạm Nguyễn Tuấn Kỳ. Nhà xuất bản giáo dục 1997. 3. Microsoft Access 2000 – Lập trình và ứng dụng Nguyễn Tiến - Đặng Xuân Hường –Nguyễn Văn Hoài Nhà xuất bản giáo dục 2000. 4. Kỹ thuật lập trình Access trên Windows. GS. Phạm Văn Ất Nhà xuất bản kỹ thuật – 1997 5. Tạp trí PC world , các số từ 1997- 2002.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển hệ thống thông tin quản lý lao động tiền lương tại công ty Xây dựng số 2.doc