Đề tài Phương pháp hạch toán thuế giá trị gia tăng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Phần I. Cơ sở lý luận I. Bản chất và vai trò của thuế II. Khái niệm và vấn đề liên quan về thuế giá trị gia tăng 1. Khái niệm 2. Sự cần thiết của việc thay thuế doanh thu bằng thuế GTGT 3. Đối tượng áp dụng 4. Căn cứ tính thuế GTGT 5. Phương pháp tính thuế GTGT 6. Hoàn thuế GTGT 7. Tài khoản sử dụng III. Liên hệ thuế GTGT ở Pháp 1. Khái niệm 2. Phạm vi áp dụng thuế GTGT 3. Căn cứ tính thuế 4. Thuế suất thuế GTGT 5. Chế độ khấu trừ thuế GTGT 6. Chế độ hoàn thuế GTGT 7. Chế độ miễn, giảm thuế GTGT 8. Hạch toán thuế GTGT Phần II. Nội dung phương pháp hạch toán thuế GTGT I. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ 1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào 2. Hạch toán thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT II. Hạch toán thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp 1. Hạch toán đầu vào 2. Hạch toán đầu ra Phần III. Một số nhận xét và kiến nghị 1. Những tác động tích cực của thuế GTGT 2. Kiến nghị góp phần hoàn thiện luật thuế GTGT trên phương diện kế toán KẾT LUẬN

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2767 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phương pháp hạch toán thuế giá trị gia tăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhương pháp hạch toán thuế giá trị gia tăng.pdf
Luận văn liên quan