Đề tài Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN.- 1.1 Tổng quan về phân tích kỹ thuật; 1.2 Nội dung chính của phương pháp phân tích kỹ thuật; 1.3 Một số kinh nghiệm của các trường phái phân tích kỹ thuật ở các nước-Rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.- CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT.- 2.1 Thực trạng tình hình đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 2.2 Việc áp dụng phân tích kỹ thuật trong hoạt động đầu tư trên TTCK VIệt Nam.- CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM.- 3.1 Qui mô thị trường và hướng phát triển; 3.2 Các nhu cầu lớn khi tổ chức mạng kinh doanh trực tuyến; 3.3 Các giải pháp để áp dụng phân tích kỹ thuật trong hoạt động trên TTCK Việt Nam; 3.4 Biện pháp để triển khai trước mắt và lâu dài. - KẾT LUẬN.

pdf81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2929 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan