Đề tài Quản trị chất lượng

Vào giữa những năm 80 của thế kỷ XIX, việc quan tâm đến môi trường đã trở nên quan trọng + Vấn đề môi trường đang ngày càng được các quốc gia quan tâm + Các nhà khoa học không nhất trí với nhau về quan điểm sự nóng lên trên toàn cầu là do con người gây ra +Năm 1987Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển (WCED) đã được thiết lập

pdf36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2749 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản trị chất lượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Giáo viên: TH.S LÊ THẾ PHIỆT NHÓM 5 ĐỀ TÀI: NỘI DUNG www.themegallery.com I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ISO 14000 III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 V. KẾT LUẬN IV. ISO 14000 VỚI HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY VA GIẢI PHÁP www.themegallery.com I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 1 .LỊCH SỬ HÌNH THÀNH + Vào giữa những năm 80 của thế kỷ XIX, việc quan tâm đến môi trường đã trở nên quan trọng + Vấn đề môi trường đang ngày càng được các quốc gia quan tâm + Các nhà khoa học không nhất trí với nhau về quan điểm sự nóng lên trên toàn cầu là do con người gây ra +Năm 1987 Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển (WCED) đã được thiết lập Đến năm 2003 bắt đầu xây dựng một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về Quản lý môi trường gọi là ISO 14000 www.themegallery.com A.HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14000 B. NỘI DUNG ISO 14000 2. I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 www.themegallery.com A.HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG  HTQLMT là một công cụ quản lý được sử dụng để định hướng và kiểm soát mọi hoạt độngcủa một tổ chức có khả năng gây ra các tác động tới môi trường xung quanh  Là Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động khắc phục (Plan - Do - Check - Act/PDCA). www.themegallery.com B. NỘI DUNG ISO 14000 ISO 14000 là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường trong đó có:  Hai tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT): - ISO 14001: Các yêu cầu, qui định và hướng dẫn sử dụng - ISO 14004: Hướng dẫn chung về nguyên tắc và kỹ thuật hỗ trợ xây dựng hệ thống.  Ba tiêu chuẩn về đánh giá môi trường - ISO 14010: Hướng dẫn đánh giá môi trường - Nguyên tắc chung - ISO 14011: Hướng dẫn đánh giá môi trường - Thủ tục đánh giá - Đánh giá môi trường - ISO 14012: Hướng dẫn đánh giá môi trường - chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường. 3. Triết lý  Sản phẩm, dịch vụ là đầu ra mong muốn của doanh nghiệp, trong khi đó, Môi trường tạo ra trong qúa trình sản xuất-kinh doanh là đầu ra không mong muốn doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng của cả đầu ra không mong muốn này (môi trường) sao cho không gây ô nhiễm cho môi trường, gây hại cho xã hội.  Giảm thiểu đầu ra không mong muốn và nâng cao chất lượng của nó sẽ góp phần làm tăng số lượng và chất lượng của sản phẩm, dịch vụ. 4. PHẠM VI ÁP DỤNG ISO 14000 Tất cả các doanh nghiệp. Các khu vực như dịch vụ, ngân hàng, bảo hiểm, khách sạn, xuất nhập khẩu, buôn bán, phân phối, lưu kho, vận tải hàng hoá, khai thác. Các cơ quan như trường học, các cơ quan chính phủ và các tổ hợp quân sự. www.themegallery.com 5. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ISO 14000 . Xác định nhu cầu của doanh nghiệp 4 Khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng và tác động môi trường của doanh nghiệp Thành lập ban môi trường và ban dự án ISO. Thống nhất chương trình hành động Tiến hành đào tạo ISO 14000 cho ban dự án ISO Huấn luyện xây dựng hệ thống tài liệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 Xây dựng tài liệu hệ thống. Ðánh giá, sửa chửa, phê duyệt tài liệu, thủ tục. www.themegallery.com 5. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ISO 14000 9 Ðào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ. Tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống. Thu thập thông tin và chọn nơi đánh giá chứng nhận Ðánh giá thử hệ thống. 10 11 12 13 14 15 16 Triển khai vận hành hệ thống theo tài liệu đã biên soạn. Hoàn chỉnh hệ thống, chuẩn bị cho đánh giá chính thức. Ðánh giá chứng nhận. . Huấn luyện duy trì và cải tiến hệ thống sau chứng nhận www.themegallery.com 6. ÐIỀU KIỆN CẦN ÐỂ ÁP DỤNG ISO 14000 4 2 1 . Ðịnh hướng và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp Thành viên của Doanh nghiệp Trình độ công nghệ, thiết bị Chuyên gia tư vấn: 3 www.themegallery.com 7. ISO 14000 ở Việt Nam Tại Việt Nam, chứng chỉ ISO 14001 đã được cấp cho nhiều loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ như chế biến thực phẩm (mía đường, thủy sản…), điện tử, hóa chất (dầu khí, sơn, bảo vệ thực vật), VLXD... Sau hơn 10 năm triển khai ISO 14001 tại Việt Nam, 12/ 2008, có 325 đơn vị được cấp chứng chỉ ISO 14001 www.themegallery.com 7. ISO 14000 ở Việt Nam Thống kê việc áp dụng ISO14000 từ năm 1999 – 2009 ở Việt nam Thống kê việc áp dụng ISO14000 từ năm 1999 – 2006 ở thế giới www.themegallery.com 7. ISO 14000 ở Việt Nam Tốp 10 quốc gia trên thế giới được cấp chứng chỉ ISO 14001 nhiều nhất. www.themegallery.com II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ISO 14000 1.LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG VÀ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP ISO 14000 VỀ MẶT THỊ TRƯỜNG VỀ MẶT KINH TẾ QUẢN LÝ RỦI RO TẠO CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG CHƯNG NHẬN www.themegallery.com 2 . Những thách thức chủ yếu a. Chính sách, cơ chế của nhà nước không nhất quán và thiếu công bằng b. Tốn kém trong đầu tư cải thiện và duy trì cơ sở vật chất, bồi dưỡng nguồn nhân lực 2 1 5 4 3 THÁCH THỨC C. Chính sách môi trường mờ nhạt, không ăn nhập với chính sách phát triển dài hạn của doanh nghiệp D.Mục tiêu phát triển chung một đằng, mục tiêu môi trường một nẻo E. Hiệu quả công tác đánh giá nội bộ chưa cao www.themegallery.com 3. CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG - Có hành động và hỗ trợ của ban lãnh đạo - Có hành động và hỗ trợ của ban lãnh đạo. - Những tổ, nhóm thực hiện được huấn luyện một cách đúng đắn. - Đánh giá nội bộ hiệu quả, hành động sửa chữa, điều chỉnh và cải tiến quá trình. - Sự tổ chức, nhóm làm việc và thực hiện một cách có hệ thống theo những phương pháp đã được chứng minh cho việc hòan thành mục tiêu của dự án www.themegallery.com 4.CÁCH THỨC ÁP DỤNG Bước 5: Lựa chọn cơ quan chứng nhận phù hợp và xin đăng ký chứng nhận Bước 4: Ðánh giá và xem xét nội bộ Bước 3: Thực hiện và theo dõi hệ thống quản lý môi trường Bước 2: Xây dựng và lập văn bản hệ thống quản lý môi trường: Bước 1: Chuẩn bị và Lập kế hoạch tiến hành dự án: Bước 6: Duy trì chứng nhận 5. VÍ DỤ MINH HOẠ www.themegallery.com 5. Các Công ty áp dụng a. Diezel Sông Công: Đạt chuẩn ISO14000 Sản phẩm chính của công ty : động cơ xăng và động cơ Diesel Năm 2009 công ty đạt TCVN ISO 14000 Ngày 25/04/1980 Nhà máy Diesel Sông Công được thành lập, trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim. Nhận thức của công ty: Việc thực hiện ISO 14000 là một quá trình nỗ lực yêu cầu tiêu tốn cả công sức và kinh phí mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được. Chính vì vậy, để xây dựng và thực hiện ISO 14000 đòi hỏi công ty phải có một nhận thức sâu sắc, sự cam kết, nhất trí và tự giác rất cao trong công ty www.themegallery.com 5. Các Công ty áp dụng  Thực tế áp dụng: o Trước khi áp dụng ISO 14000, các phế thải công nghiệp của công ty hầu hết chỉ qua phân loại sơ bộ, sau đó đem đổ ra khu chôn lấp chung. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa xử lý dứt điểm. o sau khi công ty thực hiện ISO 14000, tất cả các rác thải, phế liệu đều được phân loại, có quy trình xử lý riêng phù hợp  Thành tựu đạt được : o Nâng cao ý thức, thay đổi thói quen có phần tùy tiện từ lâu của người lao động o Xây dựng phong trào gìn giữ và bảo vệ môi trường Quy trinh www.themegallery.com III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 1. ISO 14001  Là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho tổ chức Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất / dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình  Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loạI hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loại hình hoạt động hay sản phẩm.  Áp dụng hệ thống ISO 14001 để kiểm soát các khía cạnh và tác động môi trường của các hoạt động sản xuất/ dịch vụ của tổ chức và cần chứng tỏ tổ chức đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ và cải tiến môi trường www.themegallery.com III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 Khảo sát chứng nhận iso 14001 năm 2008 www.themegallery.com II. CHIẾN LƯỢC MARKETING Biểu đồ dưới đây minh họa kết quả khảo sát các tiêu chuẩn ISO 14000 Năm 2008 cho các tiêu chuẩn ISO 14001 III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 www.themegallery.com 2 .TCVN ISO 14004 : 2005 , ISO 14004 : 2004 Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về thiết lập, thực hiện, duy trì, và cải tiến một hệ thống quản lý môi trường Tiêu chuẩn này được áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động, địa điểm hay mức độ phát triển của nó III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 www.themegallery.com 3. ISO 14010 Hướng dẫn này cung cấp các nguyên tắc chung về kiểm toán môi trường, phát triển bởi ISO / TC 207/SC 2. Những nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các loại kiểm toán môi trường, bao gồmcác hệ thống quản lý môi trường (EMS) kiểm toán 4. ISO 14011 - Kiểm toán EMS  Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn cụ thể cho kiểm toán hệ thống quản lý môitrường, đó là một yếu tố cần thiết của tiêu chuẩn ISO 14001 (mặc dù việc sử dụngISO 14011 để tiến hành một cuộc kiểm toán như vậy là không cần thiết trong ISO14001) III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 www.themegallery.com 5. ISO 14012 - Kiểm toán EMS III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn về tiêu chuẩn đủ điều kiện kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài môi trường thực hiện kiểm toán hệ thống quản lý môi trường. 6. ISO 14020 - Ghi nhãn môi trường Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về các mục tiêu và nguyên tắc lên khung tất cả các chương trình ghi nhãn môi trường và những nỗ lực, bao gồm cả chương trìnhhọc và tự công bố. www.themegallery.com 7. ISO 14021 - Ghi nhãn môi trường III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000  Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về các thuật ngữ, biểu tượng, phương pháp thử nghiệm và xác minh rằng một tổ chức nên sử dụng cho tự kê khai của các khía cạnh môi trường của sản phẩm và dịch vụ của mình  Nó cũng kết hợp các phiên bản trước của ISO 14021, ISO 14022 và ISO 14023vào một tài liệu. 8. ISO 14024 - Ghi nhãn môi trường  Tài liệu này cung cấp các nguyên tắc và giao thức ghi nhãn của bên thứ ba, "con dấu" hay "học viên" chương trình phải tuân theo khi phát triển các tiêu chuẩn môi trường cho một sản phẩm cụ thể. Mục đích là để tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn được sử dụng bởi vô số các chương trình như vậy trên toàn thế giới, dẫn đến thỏa thuận giữa các bên liên quan. www.themegallery.com III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 9. ISO 14041 - Đánh giá vòng đời Tài liệu này được thiết kế để cung cấp các yêu cầu đặc biệt và hướng dẫn cho việc chuẩn bị, tiến hành, và xem xét quan trọng, phân tích cuộc sống hàng tồn khochu kỳ 10. ISO 14042 - Đánh giá vòng đời Tài liệu này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về các giai đoạn đánh giá tác động của LCA (đó là giai đoạn của LCA nhằm đánh giá tầm quan trọng của tácđộng môi trường tiềm ẩn bằng cách sử dụng các kết quả của phân tích hàng tồn kho chu kỳ đời sống). www.themegallery.com III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 11. ISO 14043 - Đánh giá vòng đời Tài liệu này nhằm cung cấp hướng dẫn về việc giải thích kết quả LCA liên quan đến giai đoạn định nghĩa mục tiêu của nghiên cứu LCA, liên quan đến xem xét lạiphạm vi của LCA, cũng như bản chất và chất lượng của các dữ liệu thu thập được. Phương pháp LCA có thể được chia làm ba bước cơ bản: mục tiêu và phạm vi , phân tích kiểm kê, đánh giá tác động như minh họa dưới đây. Ta có mô hình sau: www.themegallery.com III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 11. ISO 14043 - Đánh giá vòng đời www.themegallery.com III . CẤU TRÚC CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 12. ISO 14050 -tiêu chuân về khía cạnh sản phẩm Tài liệu này, khi hoàn thành, sẽ thu thập và biên dịch vào loại tài liệu chú giải, tất cả các điều khoản và định nghĩa được cung cấp trong các tiêu chuẩn cá nhân của loạt ISO 14000. www.themegallery.com IV. ISO 14000 VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP 1. Môi trường việt nam hiện nay  Quá trình hoạt động công nghiệp đã ngày càng làm cho cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và kết quả cuối cùng là làm suy thoái chất lượng sống của cộng đồng.  Ngày nay, vấn đề môi trường đã được nói nhiều hơn, được nhà nước và các bộ ngành quan tâm hơn, được coi như một yếu tố phát triển song hành cùng kinh tế.  Một thực tế hiện nay là luật bảo vệ môi trường Việt Nam chưa thực sự có tính ngăn chặn và răn đe cao và nhiều DN vẫn có thể lách luật được. www.themegallery.com IV. ISO 14000 VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP 2. Phương pháp giải quyết những khó khăn - Cập nhật liên tục những yêu cầu pháp luật mới được ban hành như: các thông tư, nghị định của địa phương hoặc của chính phủ ban hành - Nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty bằng cách tổ chức các khóa đào tạo nhận thức về quản lý môi trường - Cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo về môi trường do các tổ chức giảng dạy - Mời các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm, am hiểu luật định, các thông tư, hướng dẫn có liên quan đến môi trường. - Xây dựng hệ thống giám sát để kiểm soát toàn bộ hoạt động quản lý môi trường Hệ thống kiểm soát www.themegallery.com IV. ISO 14000 VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP 2. Phương pháp giải quyết những khó khăn - Lắng nghe những phản hồi từ cộng đồng xung quanh để kịp thời điều chỉnh - Lãnh đạo phải xem xét lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài của doanh nghiệp khi có những tác động trực tiếp ảnh hưởng tới môi trường - Phải quan tâm và có những chỉ đạo kịp thời để đảm bảo hệ thống quản lý môi trường vận hành một cách hiệu quả www.themegallery.com IV. Kết luận Tiêu chuẩn hệ thống quản lý nói chung, tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 14000 nói riêng đã trở thành những công cụ quản lý hữu hiệu và không thể thiếu trong quá trình phát triển và hội nhập của hầu hết những doanh nghiệp có tên tuổi ở Việt Nam Các doanh nghiệp đã dần hiểu ra rằng cái đích cuối cùng của các nhà sản xuất vẫn là khẳng định đẳng cấp của chất lượng sản phẩm, còn hệ thống quản lý chỉ là công cụ hỗ trợ www.themegallery.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfqtcl2_110924191319_phpapp01_5586.pdf
Luận văn liên quan