Đề tài Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC

Đề cương: Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC Mục lục Chương I: Cơ sở lý luận về việc kiểm soát chất lượng BCTC 1.1 Sự cần thiết của kiểm toán BCTC trong nền kinh tế 1.1.1 Định nghĩa về kiểm toán 1.1.2 Mối quan hệ giữa kế toán và kiểm toán 1.1.3 Sự cần thiết của kiểm toán BCTC trong nền kinh tế 1.1.4 Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế 1.2 Kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC 1.2.1 Khái niệm về chất lượng kiểm toán BCTC 1.2.2 Các tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lượng kiểm toán BCTC 1.2.3 KSCL kiểm toán BCTC 1.2.3.1 Khái niệm về kiểm soát chất lượng 1.2.3.2 Sự cần thiết phải KSCL kiểm toán 1.2.3.3 Các yếu tố của KSCL kiểm toán 1.2.3.4 Quy trình KSCL kiểm toán BCTC theo các quy định và chuẩn mực kiểm toán hiện hành 1.2.3.4.1 Khái quát về một quy trình kiểm toán BCTC 1.2.3.4.2 Quy trình KSCL kiểm toán BCTC theo các quy định và chuẩn mực kiểm toán hiện hành 1.2.3.4.3 KSCL kiểm toán BCTC từ các cơ quan, tổ chức đối với công ty kiểm toán Chương II: Khảo sát tình hình thực tế KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán BDO-AFC 2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty kiểm toán BDO-AFC 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty kiểm toán BDO-AFC 2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động 2.1.3. Phương hướng phát triển 2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý 2.2. Chính sách KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC tại công ty kiểm toán AFC 2.2.1 Chính sách của công ty về KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC 2.2.1.1 Trách nhiệm của các thành viên tham gia kiểm toán 2.2.1.2 Quy định về kiểm tra soát xét toàn bộ cuộc kiểm toán 2.2.2 Quy trình thực tế KSCL kiểm toán BCTC tại công ty AFC 2.2.2.1 KSCL trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 2.2.2.2 KSCL trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 2.2.2.3 KSCL trong giai đoạn hoàn thành kiểm toán 2.2.3 KSCL từ các cơ quan, tổ chức đối với Công ty kiểm toán AFC Chương III: Nhận xét và một vài kiến nghị nâng cao hơn nữa việc kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC 3.1 Các ưu điểm 3.2. Những tồn tại và một vài kiến nghị Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3461 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán độc lập đã hình thành và phát triển ở Việt Nam trong hơn mười lăm năm qua, trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và góp phần nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp. Kiểm toán độc lập đã tham gia tích cực vào việc kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin cậycủa các thông tin kinh tế tài chính, góp phần đáng kể vào hoạt động sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp và thu hút các hoạt động đầu tư của nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế đất nước. Kiểm toán độc lập đã khẳng định được vụ trí và vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Bước sang thế kỷ XI, Việt Nam đã thực sự đi vào thời kỳ hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cột mốc quan trọng đáng nhớ đó là ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO.Tình hình đó đã đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng trong mọi ngành nghề để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường đầy cạnh tranh như hiện nay. Trong đó, hoạt động kiểm toán độc lập cũng không thể nằm ngoài quy luật trên. Vấn đề chất lượng và kiểm soát chất lượng đã trở thành vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp kiểm toán. Với mong muốn tìm hiểu về nghề nghiệp mà bản thân quan tâm, cũng như là hiểu biết thêm về quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính, người viết đã chọn đề tài: “Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC”. Nội dung chính của đề tài là tìm hiểu các Chuẩn mực và Quy định về KSCL hoạt động kiểm toán được vận dụng linh hoạt trong thực tế tại Công ty kiểm toán AFC. Thông qua việc xem xét những chính sách và thủ tục đang được áp dụng tại Công ty kiểm toán AFC có nhiều ưu điểm so với chuẩn mực đã ban hành, tuy nhiên vẫn còn những vấn đề tồn tại trong quá trình áp dụng những chính sách và thủ tục nêu trên để từ đó đưa ra các kiến nghị để khắc phục. Mục lục Chương I: Cơ sở lý luận về việc kiểm soát chất lượng BCTC 1.1 Sự cần thiết của kiểm toán BCTC trong nền kinh tế 1.1.1 Định nghĩa về kiểm toán 1.1.2 Mối quan hệ giữa kế toán và kiểm toán 1.1.3 Sự cần thiết của kiểm toán BCTC trong nền kinh tế 1.1.4 Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế 1.2 Kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC 1.2.1 Khái niệm về chất lượng kiểm toán BCTC 1.2.2 Các tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lượng kiểm toán BCTC 1.2.3 KSCL kiểm toán BCTC 1.2.3.1 Khái niệm về kiểm soát chất lượng 1.2.3.2 Sự cần thiết phải KSCL kiểm toán 1.2.3.3 Các yếu tố của KSCL kiểm toán 1.2.3.4 Quy trình KSCL kiểm toán BCTC theo các quy định và chuẩn mực kiểm toán hiện hành 1.2.3.4.1 Khái quát về một quy trình kiểm toán BCTC 1.2.3.4.2 Quy trình KSCL kiểm toán BCTC theo các quy định và chuẩn mực kiểm toán hiện hành 1.2.3.4.3 KSCL kiểm toán BCTC từ các cơ quan, tổ chức đối với công ty kiểm toán Chương II: Khảo sát tình hình thực tế KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán BDO-AFC 2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty kiểm toán BDO-AFC 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty kiểm toán BDO-AFC 2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động 2.1.3. Phương hướng phát triển 2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý 2.2. Chính sách KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC tại công ty kiểm toán AFC 2.2.1 Chính sách của công ty về KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC 2.2.1.1 Trách nhiệm của các thành viên tham gia kiểm toán 2.2.1.2 Quy định về kiểm tra soát xét toàn bộ cuộc kiểm toán 2.2.2 Quy trình thực tế KSCL kiểm toán BCTC tại công ty AFC 2.2.2.1 KSCL trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 2.2.2.2 KSCL trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 2.2.2.3 KSCL trong giai đoạn hoàn thành kiểm toán 2.2.3 KSCL từ các cơ quan, tổ chức đối với Công ty kiểm toán AFC Chương III: Nhận xét và một vài kiến nghị nâng cao hơn nữa việc kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC 3.1 Các ưu điểm 3.2. Những tồn tại và một vài kiến nghị Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề Cương luận văn Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC.doc
Luận văn liên quan