Đề tài Quyền tiên mãi- Rights

Trường hợp phân bổ quyền mua cho bên thứ ba:Cũng giống như trường hợp trên nhưng đơn giản hơn nhiều. Cụ thể là không cần đệ trình hồ sơ đăng ký phát hành bổ sung và báo cáo sau phát hành cho UBCKNN, không cần chốt sổ cổ đông. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông hiện hữu, CP bổ sung thường được phát hành với giá cao hơn giá thị trường hiện hành của CP đó. Đại lý bảo lãnh phát hành cổ phiếu mới bổ sung cũng có thể đồng thời làm luôn công việc trợ giúp thực hiện quyền mua, tức là giúp tổ chức phát hành lưu giữ danh sách người sở hữu quyền mua và khi quyền mua được bán thì đại lý bảo lãnh giúp ghi lại tên chủ sở hữu mới của quyền mua. Phí dịch vụ của bên bảo lãnh phát hành sẽ do 2 bên thỏa thuận với nhau, thường thì bên bảo lãnh sẽ nhận được khoảng 3% trên tổng giá trị số cổ phần phát hành bổ sung. Ngoài ra, nếu lượng cổ phần không bán hết thì bên bảo lãnh phát hành sẽ phải mua lại tất cả số cổ phần đó nhưng với một mức giá thỏa thuận trước, thường là khoảng 97% của giá CP chào bán.

docx12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2704 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quyền tiên mãi- Rights, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Khoa: Quản trị kinh doanh Lớp: Quản trị chất lượng Môn: Thị trường chứng khoán Đề tài: Quyền tiên mãi- Rights Khái niệm: Quyền mua cổ phần hay quyền tiên mãi (Rights)là loại chứng khoán ghi nhận dành cho tất cả các cổ đông hiện tại của công ty cổ phần được mua trước một số lượng cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu phổ thông mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần hiện có của họ trong công ty, tại mức giá xác định, thấp hơn mức giá chào mời ra công chúng và trong một thời hạn nhất định(thường chỉ vài tuần). Khác với chứng quyền(Warrant),quyền tiên mãi được phát hành dành riêng cho các cổ đông hiện hữutrong đợt phát hành cổ phiếu phổ thông của công ty và đây là quyền chọn mua có thời gian rất ngắn(vài tuần).Quyền này được phát hành khi các công ty tăng vốn bằng cách phát hành thêm các cổ phiếu thường. Ví dụ: công ty A đã phát hành 1triệu cổ phiếu, nay phát hành bổ sung 500.000 cổ phiếu.Công ty quy định những cổ đông được mua cổ phần mới với điều kiện: 2 cổ phiếu cũ – mua 1 cổ phiếu mới: với giá 32USD/CP, trong khi giá thị trường là 38USD/CP. Đặc điểm - Mỗi cổ phiếu đang nắm giữ mang lại cho cổ đông một phiếu tiên mãi. Số lượng phiếu cần có để mua một cổ phiếu mới được quy định trong từng đợt chào bán, cùng với giá mua, thời hạn của quyền mua và ngày phát hành cổ phiếu mới.Quyền mua cổ phần này nhằm 2 mục đích: + Bảo vệ quyền kiểm soát của cổ đông hiện hữu. + Bảo vệ cô đông, tránh sự mất giá cổ phần do cổ phần mới giá rẻ hơn cổ phần cũ, gây thiệt thòi cho cổ đông hiện hữu và đem lợi ích cho người mua cổ phần mới. - Đây là quyền dự định bất khả giảm.Nếu cổ đông không muốn sử dụng quyền có thể bán lại trên thị trường trong thời gian quyền chưa hết hạn.Giá quyền có thể lên xuống trong khoảng thời gian chào bán, tuỳ thuộc biến động giá thị trường của cổ phiếu.Khi một cổ đông không sử dụng quyền,số cổ phiếu còn dư được phân phối cho cổ đông muốn mua dựa trên số đã định căn cứ (tỷ lệ) trên số cổ phiếu đã có và trong giới hạn đặt mua.Ngày giao dịch cổ phiếu mới không có quyền mua kèm theo. - Giá cả của cổ phiếu phát hành thêm thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu khi chưa tăng vốn.Sự chênh lệch này chủ yếu do 2 lý do: +Thứ nhất:rủi ro có thể xảy ra khi giá thị trường giảm mạnh trong thời gian phát hành và có thể phá hoại sự thành công của đợt phát hành +Thứ hai:mức chênh lệch làm tăng hấp dẫn của đợt phát hành cổ phiếu mới. -Quyền mua mà công ty đưa ra cho các cổ đông là đặc quyền ngắn hạn (thông thường từ 30-45 ngày) và chỉ được dành cho mỗi CP thường mà cổ đông sở hữu. Số phiếu tiên mãi để mua 1 cổ phiếu mới Như đã nói ở trên,quyền tiên mãi là một quyền dự đinh bất khả giảm.Khi một cổ đông không sử dụng quyền,số cổ phiếu còn dư được phân phối cho cổ đông muốn mua dựa trên số đã định căn cứ (tỷ lệ) trên số cổ phiếu đã có và trong giới hạn đặt mua.Hoặc nếu không muốn thực hiện quyền thì có thể bán chúng trên thị trường theo giá thị trường. Công thức tính quyền tiên mãi đối với người là cổ đông công ty:    Số lượng quyền để mua 1 cổ phiếu mới=Số cổ phiếu cũSố cổ phiếu mới  Trong đó: Số lượng cổ phiếu mới= Mức vốn cần huy độngGiá đăng kí mua     Nghĩa là:  Số quyền mua cần có để mua 1 cổ phiếu mới sẽ được căn cứ vào số lượng cổ phiếu hiện hành và số lượng cổ phiếu mới được chào bán.   Ví Dụ: Giả sử một công ty có 1 triệu cổ phần đang lưu hành và muốn phát hành thêm 50.000 cổ phần mới, mỗi cổ đông hiện đang nắm giữ mộtcổ phần của công ty được quyền mua cổ phần mới phát hành thêm với giá 15.000 đồng/cổ phần. Một triệu quyền sẽ được phát hành tương ứng và kèm theo một triệu cổ phần đó. Công ty không muốn bán nhiều hơn 50.000 cổ phần, vì vậy tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần của nhà đầu tư là: 1.000.000 cổ phần 50.000 cổ phần=20 Hay sở hữu 20 cổ phần cũ sẽ được quyền mua một cổ phần mới với giá là 15.000 đồng/cổ phần. Thông thường, giá cả của cổ phiếu phát hành thêm thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu khi chưa tăng vốn nhằm bù đắp thiệt hại cho các cổ đông do “ Hiệu ứng pha loãng” gây ra.    Do vậy rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường hiện nay vẫn cứ nghĩ là khi họ nắm giữ cổ phiếu A thì khi công ty A thông báo phát hàng thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu thì lúc đó họ sẽ được mua thêm cổ phiếu A với giá thấp hơn nhiều so với thị giá và đem bán trên thi trường è một khoản siêu lợi nhuận .Nhưng thực chất, thì có phải như vậy không ?           Ví dụ : giá thị trường công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông: 127,600 VND khi có quyết định phát hành thêm cổ phiếu, và cổ đông hiện hữu sẽ được mua với giá 25,000 thì không ít nhà đầu tư vẫn lầm tưởng là họ sẽ mua được từ công ty cổ phiếu TLC giá 25,000 và đem bán trên thị trường 127,000 - một khoản siêu lợi nhuận.           Nhưng thật chất là không phải như vậy, trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua thêm cổ phiếu , giá cổ phiếu TLC sẽ rớt xuống một mức giá trị chính bằng giá trị của quyền tiên mãi.Tại Việt Nam, nếu tổ chức phát hành có phát hành bổ sung cổ phiếu mới thì giá cổ phiếu trên thị trường sẽ được điều chỉnh ngay theo mức giá mới của cổ phiếu. GIÁ TRỊ LÝ THUYẾT CỦA QUYỀN TIÊN MÃI Trên thực tế, không phải lúc nào tất cả các cổ đông đều sử dụng quyền mua ưu tiên của mình.Nếu cổ đông muốn sở hữu thêm cổ phiếu mới, anh ta chỉ việc điền vào tờ chứng quyền (rights certificate ) và gửi kèm theo ngân phiếu có giá trị của số cổ phiếu mới được mua theo giá ấn định đến công ty. Còn một số cổ đông không muốn thực hiện quyền mua ưu tiên của mình thì có thể bán lại chúng trên thị trường cho nhà đầu tư khác muốn mua cổ phiếu của công ty theo giá thị trường trong thời gian quyền chưa hết hạn. Sở dĩ phiếu tiên mãi có một giá trị nào đó là vì nó cho phép người sở hữu mua cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường. Giá trị của quyền tiên mãi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: giá trị quyền, thời hạn còn lại của quyền, xu hướng biến động về thị giá của cố phiếu ấn định trong quyền tiên mãi, biến động giá thị trường cổ phiếu. Giá quyền có thể lên xuống trong khoảng thời gian chào bán. Giá trị lý thuyết của quyền tiên mãi được xác định như sau: Gọi : - Q: là giá trị của quyền tiên mãi - G: là giá trị của một cổ phiếu cũ - g : là giá phát hành của một cổ phiếu mới - n : là số cổ phiếu cũ - m: số cổ phiếu mới phát hành. Ta có: Giá thị trường của n cổ phiếu cũ: n*G Giá phát hành của m cổ phiếu mới: m*g Giá trung bình của 1 cổ phiếu sau khi tăng vốn: Khoản chênh lệch giữa giá trung bình và giá phát hành cho m cổ phiếu mới là: Vậy, giá trị lý thuyết của 1 quyền tiên mãi là: Đơn giản công thức trên ta có công thức rút gọn sau: Ví dụ: Một công ty cổ phần vốn 12 tỷ (1.200.000 cổ phiếu, mệnh giá 1 cổ phiếu là 10.000 đồng, đơn giá thị trường là 22.000 đồng) Công ty đã tăng thêm vốn 8 tỷ bằng cách phát hành 800.000 cổ phiếu mới là 12.000 đồng, dự tính dành cho các cổ đông cũ. Tính giá trị lý thuyết của một quyền tiên mãi. Giải: Ta thấy đối với cổ đông hiện hữu, cứ 3 cổ phiếu cũ được mua 2 cổ phiếu mới. Vậy, giá trị lý thuyết của một quyền tiên mãi là: Hay: (đồng) Ví dụ thực tiễn: Năm 2010, Ngân hàng Sacombank dự kiến phát hành thêm cổ phiếu. Sau đây là một số thông tin từ bảng cáo bạch của ngân hàng: Từ những thông tin trên, hãy tính giá trị lý thuyết của một quyền tiên mãi? Tóm tắt: Từ những thông tin trên, ta thấy: Ngân hàng Sacombank có vốn 6.700.353 triệu đồng ( 670.035.300 cổ phiếu, mệnh giá 1 cổ phiếu là 10.000đ) Đơn giá thị trường là 22.600 đồng/cổ phiếu. Công ty quyết định tăng thêm vốn 2.479.130.610.000 đồng bằng cách phát hành tăng thêm 247.913.061 cổ phiếu mới mệnh giá mỗi của phiếu 10.000 đồng. Trong đó phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là: 1.340.070,6 triệu đồng (tương đương 134.007.060 cổ phiếu), cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được mua 2 cổ phiếu mới, với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Giải: Ta thấy đối với cổ đông hiện hữu, cứ 10 cổ phiếu cũ được mua 2 cổ phiếu mới. Vậy, giá trị lý thuyết của một quyền tiên mãi là: (đồng) Hay: (đồng) Trong một số trường hợp đặc biệt, quyền cấp phát số cổ phiếu mới được phát không cho các cổ đông cũ như khi công ty tăng vốn điều lệ bằng cách sát nhập các dự trữ của mình … Trong trường hợp này, g = 0: Ví dụ: Một công ty A vốn 75 tỷ đồng gồm 5 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng, thị giá 40.000 đồng. công ty đã tăng thêm vốn 100 tỷ bằng cách sát nhập các dự trữ và cấp cho không các cổ đông cũ một cổ phiếu mới ứng với 3 cổ phiếu cũ. Giá trị lý thuyết của quyền cấp phát là: (đồng) Quá trình thực hiện quyền mua Khi nhận được thông báo phân phối quyền mua và chứng nhận quyền mua từ tổ chức phát hành, các cổ đông nhận quyền mua có thể theo một trong 3 cách: 1. Thực hiện quyền mua: Điền vào mẫu đăng ký mua CP mới và gửi kèm chứng nhận quyền mua cùng với tiền mua CP đến đại lý bảo lãnh phát hành CP mới (trường hợp tổ chức phát hành có đại lý bảo lãnh phát hành CP). Như vậy, cổ đông có thể duy trì được tỷ lệ lợi ích trong công ty. 2. Bán quyền mua: Vì chứng chỉ quyền mua là chứng khoán giao dịch được nên cổ đông có thể bán quyền mua trên thị trường thứ cấp và thu lãi từ giá thị trường (mặc dù bằng cách bán quyền, cổ đông đã từ bỏ bất kỳ lợi nhuận tiềm năng có thể có từ việc thực hiện quyền và sở hữu CP). 3. Không thực hiện quyền mua: Khách hàng có thể không thực hiện quyền mua cho tới khi quyền mua hết hiệu lực và họ cũng bị mất nhiều quyền lợi do bị giảm tỷ lệ sở hữu trong công ty. Thủ tục thực hiện quyền mua: 1./Nếu cổ đông muốn thực hiện quyền:điền vào tờ chứng quyền(rights certificate) và gửi kèm theo ngân phiếu có giá trị của số cổ phiếu mới được muatheo giá ấn định đến công ty 2./ Trường hợp phân bổ quyền mua cho cổ đông hiện hữu: Khi quyết định phát hành bổ sung CP mới, Ban giám đốc phải thông báo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và kèm theo lịch trình phát hành và bản tóm tắt nội dung quyết định của Ban giám đốc, hồ sơ đăng ký phát hành bổ sung... Sau khi được UBCKNN chấp thuận, Ban giám đốc sẽ thông báo việc phát hành CP bổ sung và thời hạn đăng ký mua cho các cổ đông. 3./ Trường hợp phân bổ quyền mua cho bên thứ ba:Cũng giống như trường hợp trên nhưng đơn giản hơn nhiều. Cụ thể là không cần đệ trình hồ sơ đăng ký phát hành bổ sung và báo cáo sau phát hành cho UBCKNN, không cần chốt sổ cổ đông. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông hiện hữu, CP bổ sung thường được phát hành với giá cao hơn giá thị trường hiện hành của CP đó. Đại lý bảo lãnh phát hành cổ phiếu mới bổ sung cũng có thể đồng thời làm luôn công việc trợ giúp thực hiện quyền mua, tức là giúp tổ chức phát hành lưu giữ danh sách người sở hữu quyền mua và khi quyền mua được bán thì đại lý bảo lãnh giúp ghi lại tên chủ sở hữu mới của quyền mua. Phí dịch vụ của bên bảo lãnh phát hành sẽ do 2 bên thỏa thuận với nhau, thường thì bên bảo lãnh sẽ nhận được khoảng 3% trên tổng giá trị số cổ phần phát hành bổ sung. Ngoài ra, nếu lượng cổ phần không bán hết thì bên bảo lãnh phát hành sẽ phải mua lại tất cả số cổ phần đó nhưng với một mức giá thỏa thuận trước, thường là khoảng 97% của giá CP chào bán. Lợi điểm của việc Phát hành quyền tiên mãi Quyền tiên mãi bảo vệ các cổ đông trong việc chia lợi nhuận và vốn dư thừa tương xứng với trị giá cổ phần mà họ làm chủ. Cổ phiếu mới được chấp nhận dễ dàng hơn Giúp cho các cổ đông hiện hữu tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu và khả năng kiểm soát công ty khi công ty phát hành thêm cổ phần. Bù đắp thiệt hại cho cổ đông hiện hữu do hiệu ứng “pha loãng” khi công ty phát hành thêm cổ phần mới với giá phát hành thấp hơn giá thị trường trước khi phát hành. Giúp cho công ty huy động vốn nhanh chóng hơn. Các cổ phiếu được mua theo quyền tiên mãi sẽ được hưởng một giới hạn biên tế mua chịu thấp hơn. Phát hành quyền tiên mãi sẽ có tác dụng làm giảm hoặc tránh khỏi các áp lực đi xuống của thị giá cổ phiếu mỗi khi phát hành cổ phiếu mới. Phí phát hành quyền tiên mãi sẽ thấp hơn phí phát hành cổ phiếu thường bán cho đại chúng. Phát hành quyền tiên mãi là một hình thức tách cổ phần (stock slip) gián tiếp.Đây là một hình thức làm tăng lượng cổ phiếu trên thị trường và làm cho thị giá cổ phần xuống thấp hơn giá vừa đúng của nó.Với hình thức này,giá cổ phiếu vừa đủ ở mức hấp dẫn với các nhà đầu tư tiềm năng,đồng thời các cổ đông hiện hữu được thêm cổ phiếu,hy vọng nhận lợi tức cổ phần nhiều hơn nhờ sự chia tách này. Việc phát hành quyền tiên mãi làm tăng cường quy mô đầu tư của các cổ đông hiện hữu làm tăng nguồn vốn đầu tư cho công ty.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxQuyền tiên mãi_ thi truong chung khoan.docx
Luận văn liên quan