Đề tài Thành lập học viện quản lý giáo dục trên cơ sở trường Cán bộ Quản lý giáo dục đào tạo

Qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Cán bộ quản lý giáo dục đã có đóng góp to lớn vào sự ngiệp phát triển giáo dục nước nhà thông qua thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây trường đã có những tiến bộ vượt bậc, khẳng định được vai trò của mình trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD các cấp đang đảm đương vai trò quản lý trong hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và phát triển.

pdf80 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thành lập học viện quản lý giáo dục trên cơ sở trường Cán bộ Quản lý giáo dục đào tạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfquan_ly_giao_duc_2223.pdf