Đề tài Thiết kế bộ bảo mật điện thoại

MỤC LỤC PHẦN A : DẪN NHẬP I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 II. GIỚI HẠN VẤN ĐỀ 1 III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1 IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 PHẦN B : LÝ THUYẾT Chương I : Giới thiệu chung về bảo mật thông tin 3 I.1 Mục đích bảo mật trong thông tin 3 I.2 Giới thiệu các phương pháp bảo mật 3 I.3 Lựa chọn phương pháp thi công 6 Chương II: Giới thiệu chung về tổng đài điện thoại II.1 Tổng đài điện thoại 8 II.2 Phân loại tổng đài 10 II.3 Máy điện thoại 12 II.4 Trung kế 14 II.5 Vùng nội bộ-các âm hiệu của tổng đài 14 Chương III: Điều biến - Giải điều biến III.1 Kỹ thuật điều biên 18 III.2 Đơn biên (SSB) 20 Chương IV: Bộ khuếch đại thuật toán (OP – AMP) IV.1 Khái niệm 28 IV.2 Mạch cơ bản của op-amp 29 IV.3 Các thông số của op-amp 30 Chương V:Mạch dao động V.1 Tiêu chuẩn dao động (Tiêu chuẩn Barkhausen) 36 V.2 Mạch dao động 37 Chương VI: Mạch lọc VI.1 Khái niệm 40 VI.2 Mạch lọc thụ động 40 VI.3 Mạch lọc tích cực 42 PHẦN C : THIẾT KẾ I.NGUYÊN LÝ-SƠ ĐỒ KHỐI BỘ BẢO MẬT ĐIỆN THOẠI 1. Nguyên Lý 47 2. Sơ Đồ Khối 47 II.THIẾT KẾ MẠCH 1. Mạch dao động chuẩn 50 2. Mạch Hybrid 52 3. Mạch điều chế – giải điều chế cân bằng DSB 54 4. Mạch lọc tần số thấp 57 5. Mạch điều khiển Relay 60 6. Mạch nguồn cung cấp 63 PHẦN D : PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KẾT LUẬN

pdf78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2274 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế bộ bảo mật điện thoại.pdf
Luận văn liên quan