Đề tài Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp số 8 với tổng công suất 30000kW và 10 phân xưởng

MỤC LỤC CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY 3 CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN 6 2.1. Đặt vấn đề 6 2.2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán 7 2.3. Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng cơ khí 9 2.4. Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng còn lại 21 2.5. Xác định phụ tải tính toán cho toàn nhà máy 27 2.6. Xác định tâm phụ tải và vẽ biểu đồ phụ tải 28 CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 32 3.1. Giới thiệu chung về phân xưởng 32 3.2. Lựa chọn phương án cấp điện 32 3.3. Lựa chọn các thiết bị cho mạng hạ áp 35 CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀ MÁY 43 4.1. Đặt vấn đề 43 4.2. Vạch các phương án cấp điện 43 4.3. Tính toán chi tiết cho từng phương án 52 4.4. Thiết kế chi tiết cho phương án lựa chọn 63 CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT CỦA NHÀ MÁY 73 5.1. Đặt vấn đề 73 5.2. Xác định và phân bố dung lượng bù 75 CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 77 6.1. Đặt vấn đề 77 6.2. Lựa chọn số lượng và công suất bóng đèn 77 6.3. Thiết kế hệ thống chiếu sáng chung 78 Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY 1.1. Giới thiệu chung về nhà máy Nhà máy Cơ khí công nghiệp địa phương ( nhà máy số 8) là một nhà máy có qui mô lớn gồm 10 phân xưởng với tổng công suất tương đối lớn trên 30000 KW.

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2277 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp số 8 với tổng công suất 30000kW và 10 phân xưởng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khoan đứng 0.85 2.15 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Nhóm 3 Máy tiện ren 20 50.5 PTO 16 ¾” H-2 250/15 Cầu trục 24.2 61.1 PTO 16 ¾” H-2 250/15 Bàn 0.85 2.15 PTO 2.5 ¾” H-2 100/30 Máy khoan bàn 0.85 2.15 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Bể dầu tăng nhiệt 2.5 6.3 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy cạo 1.0 2.53 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy mài thô 2.8 7.07 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy nén cắt liên hợp 1.7 4.29 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy mài phá 2.8 7.07 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Quạt lò rèn 1.5 3.79 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy khoan đứng 0.85 2.15 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Nhóm 4 Bể ngâm dung dịch kiềm 3.0 7.57 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Bể ngâm nước nóng 3.0 7.57 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy cuốn dây 1.2 3.03 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy cuốn dây 1.0 2.53 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Bể ngâm có tăng nhiệt 3.0 7.57 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Tủ sấy 3.0 7.57 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy khoan bàn 0.65 1.64 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy mài thô 2.5 6.31 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Bàn thử nghiệm TBĐ 7.0 17.68 PTO 2,5 ¾” H-2 100/40 Chỉnh lưu sê-lê-nium 0.6 1.52 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Nhóm 5 Bể khử dầu mỡ 3.0 7.57 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Lò để luyện nhôm 5.0 12.63 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Lò để nấu chảy babit 10.0 25.25 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Lò điện mạ thiếc 3.5 8.84 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Quạt lò đúc đồng 1.5 3.79 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy khoan bàn 0.65 1.64 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy uốn các tấm mỏng 1.7 4.29 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy mài phá 2.8 7.07 PTO 2,5 ¾” H-2 100/30 Máy hàn điểm 25.0 63.13 PTO 4 ¾” H-2 100/80 Chương IV: THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP CHO TOÀN NHÀ MÁY 4.1. Đặt vấn đề Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật của hệ thống. Một sơ đồ cung cấp điện được coi là hợp lý phải thoả mãn những yêu cầu cơ bản sau : +> Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật +> Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện +> Thuận tiện và linh hoạt trong vận hành +> An toàn cho người và thiết bị +> Dễ dàng phát triển để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của phụ tải điện +> Đảm bảo các chỉ tiêu về mặt kinh tế Trình tự tính toán thiết kế cho mạng điện cao áp cho nhà máy bao gồm các bước: +> Vạch các phương án cung cấp điện +> Lựa chọn vị trí , số lượng , dung lượng của các trạm biến áp và chủng loại , tiết diện các đường dây cho các phương án +> Tính toán kinh tế – kỹ thuật để lựa chọn các phương án hợp lý +> Thiết kế chi tiết cho các phương án được chọn 4.2. Vạch các phương án cấp điện: 4.2.1. Lựa chọn cấp điện áp truyền tải từ hệ thống về nhà máy: Với qui mô nhà máy như số liệu đã tính toán thì toàn nhà máy thuộc hộ tiêu thụ loại I nên đường dây cung cấp điện cho nhà máy sẽ dùng đường dây trên không lộ kép.lựa chọn cấp điện áp chuyển tải Trong đó : P – công suất tính toán của nhà máy [KW] l – khoảng cách từ trạm biến áp trung gian về nhà máy(km) Vậy lựa chọn điện áp truyền tải là 110 KV . do đó phải dùng trạm biến áp trung gian . Tại trạm BATG và các trạm biến áp phân xưởng cho hộ tiêu thụ loại I mỗi trạm đặt 2 MBA , đối với hộ tiêu thụ loại II mỗi trạm đặt 1 MBA . từ đường dây 110 KV về nhà máy sẽ dùng dây AC lộ kép cấp điện cho trạm BATT . Vị trí đặt trạm BATT được đặt tại tâm phụ tải điện . từ đó di cáp đến các trạm BAPX. Do đó ta có cấp điện áp hợp lí để truyền tải từ hệ thống về nhà máy là: =731.13(V) 4.2.2. Phương pháp chọn máy biến áp: Máy biến áp được lựa chọn theo các tiêu chuẩn sau : 1. Vị trí đặt trạm biến áp phải thoả mãn theo các yêu cầu gần tâm phụ tải ,thuận tiện cho việc vận chuyển ,lắp đặt vận hành ,sửa chữa,an toàn cho người sử dụng và hiệu quả kinh tế. 2. Số lượng máy biến áp được chọn theo yêu cầu cung cấp điện của phụ tải . Bình thường.nếu nhu cầu cung cấp điện không cao thì đặt 1 máy biến áp trong một trạm biến áp (TBA) là kinh tế nhất.Còn nếu yêu cầu cung cấp điên của phụ tải cao thì đật hai máy biến áp trong một trong 1 TBA là hợp lí nhất 3. Dung lượng các máy biên áp được chọn theo điều kiện : n*khc*sdmB = Stt Khi kiểm tra theo điênù kiện sự cố một máy biến áp thì: (n-1)*khc*kqt*SdmB = Sttcs Trong đó : n:Số máy biến áp làm việc song song trong TBA. Khc:hệ số hiệu chỉnh máy biến áp theo nhiệt độ môi trường .Ta chọn máy biến áp sản xuất tại Việt Nam nên khc=1. Kqt:hệ số quá tải sự cố.Chọn kqt=1.4 nếu thoả mãn MBA vận hành quá tải không quá 5 ngày đêm,số giờ quá tải trong 1 ngày đêm không quá 6 giờ và trước khi quá tải MBA vận hành với hệ số quá tải =0.93. Sttsc:Công suất tính toán sự cố.Khi có sự cố một máy biến áp có thể bớt một số phụ tải không cần thiết.Giả sử trong mỗi phân xưởng có 30%phụ tải loại 3.Khi đó ta có Sttsc=0.7*Stt 4.2.3. Phương pháp chọn biến áp phân xưởng : Đặt 4 trạm biến áp phân xưởng ,trong đó: 1. Trạm biến áp B1 gồm 2 máy biến áp làm việc song song và cung cấp điện cho “Phân xưởng cơ khí chính “ và “Trạm bơm” .Tính toán công suất của MBA trong một trạm biến áp ; n*khc*Sdm = Stt suy ra SdmB = Thay số vào ta có: SdmB = =463.75 (kVA) Ta chọn MBA có công suất là 560(kVA) Kiểm tra điều kiện quá tải sự cố : (n-1)*khc*kqt*SdmB =Sttsc suy ra SdmB = Thay số vào ta có: SdmB = =463.75 Chọn biến áp 2 gồm 2 MBA làm việc song song có công suất mỗi máy SdmB =560(kVA) là hợp lí. 2. Trạm biến áp B2 gồm hai máy biến áp làm việc song song và cung cấp điện cho “Phân xưởng lắp ráp “ và “Phân xưởng sửa chữa cơ khí” .Tính toán công suất của MBA trong một trạm biến áp ; n*khc*Sdm = Stt suy ra SdmB Thay số vào ta có: SdmB = =469.53 (kVA) Ta chọn MBA có công suất là 560(kVA) Kiểm tra điều kiện quá tải sự cố : (n-1)*khc*kqt*SdmB = Sttsc suy ra SdmB= Thay số vào ta có:  SdmB = = 469.53 (kVA) Chọn biến áp 2 gồm 2 MAB làm việc song song có công suất mỗi máy có SdmB =560(kVA) là thoả mãn 3. Trạm biến áp B3 gồm 2 máy biến áp làm việc song song và cung cấp điện cho “Phân xưởng rèn “ và “Phân xưởng đúc” .Tính toán công suất của MBA trong một trạm biến áp ; n*khc*Sdm= Stt suy ra SdmB = Thay số vào ta có: SdmB = = 448.275(kVA) Ta chọn MBA có công suất là 560(kVA) Kiểm tra điều kiện quá tải sự cố : (n-1)*khc*kqt*SdmB =Sttsc suy ra SdmB= Thay số vào ta có: SdmB= =448.275 (kVA) Chọn biến áp 2 gồm 2 MAB làm việc song song có công suất mỗi máy SdmB =560(kVA) là hợp lí. 4. Trạm biến áp B4 gồm 2 máy biến áp làm việc song song và cung cấp điện cho “Bộ phận nén ép“ , “Phân xưởng kết cấu kim loại” và “Văn phòng và phòng thiết kế.Tính toán công suất của MBA trong một trạm biến áp ; n*khc*Sdm= Stt Suy ra SdmB = Thay số vào ta có: SdmB = = 313.735 (kVA) Ta chọn MBA có công suất là500(kVA) Kiểm tra điều kiện quá tải sự cố : (n-1)*khc*kqt*SdmB =Sttsc Suy ra SdmB= Thay số vào ta có: SdmB = = 313.735 (kVA) Chọn biến áp 2 gồm 2 MAB làm việc song song có công suất mỗi máy SdmB =560(kVA) là hợp lí. 4.2.4. Xác định vị trí đặt trạm biến áp phân xưởng : Các trạm biến áp phân xưởng có nhiều phương án lắp đặt khác nhau ,tuỳ thuộc điều kiện của khí hậu ,của nhà máy cũng như kích hước của trạm biến áp .Trạm biến áp có thể đặt trong nhà máy có thể tiết kiệm đất ,tránh bụi bặm hoặc hoá chất ăn mòn kim loại .Song trạm biến áp cũng xó thể đặt ngoài trời,đỡ gây nguy hiểm cho phân xưởng và người sản xuất . Vị trí đặt MBA phải đảm bảo gần tâm phụ tải ,như vậy độ dài mạng phân phối cao áp ,hạ áp sẽ được rút ngắn ,các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của sơ đồ cung cấp điện được đảm bảo tốt hơn . Khi xác định vị trí đặt trạm biến áp cũng nên cân nhắc sao cho các trạm biến áp cũng nên cân nhắc sao cho các trạm chiếm vị trí nhỏ nhất để đảm bảo mỹ quan ,không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cũng như phải thuận tiện cho vận hành ,sửa chữa . Mặt khác cũng nên phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình vận hành . - Xác định tâm phụ tải của phân xưởng hoặc nhóm phân xưởng được cung cấp điện từ các trạm biến áp Ta đã có công thức tổng quát xác định tâm phụ tải: Với: +Si là công suất của phân xưởng thứ i +xi ;yi là phân xưởng thứ i ,được cho trên sơ đồ mặt bằng +Z là trục toạ tính đến độ cao bố trí của thiết bị so với chiều dài và chiều rộng. Từ sơ đồ mặt bằng nhà máy ,vị trí của các phân xưởng được ghi trong bảng sau (hàng ngang là kí hiệu của các phân xưởng trên sơ đồ ,hàng dọc là toạ độ của chúng theo trục X và Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 4.6 4.6 7 7 7 7 9.2 9.6 3 Y 2 6.7 1.5 3.2 5.7 7.4 2.4 6.4 7.2 Từ đó ta có bảng tổng kết về tâm các phụ tải như sau Tên trạm Toạ độ trạm trên mặt bằng x y B1 4.4 2.7 B2 4.9 5.9 B3 7 4.2 B4 8.1 2.9 4.2.5. Các phương án cấp điện cho trạm bién áp phân xưởng: 1. Các phương án cấp điện: Phương án sử dụng sơ đồ dẫn dây sâu: Đây là phương án đưa trực tiếp đường dây cung cấp 35(kV) đến trực tiếp máy biến áp phâ xưởng ,và máy biến áp phân xưởng thực hiện hạ điện áp trực tiếp từ 35(kV) xuống còn 0.4(kV) để cung cấp cho phụ tải .Do đó phương án này giảm được vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp trung gian ,giảm tổn thất và nâng cao năng lực truyền tải của mạng điện .Tuy nhiên độ tin cậy của sơ đồ này không cao,thiết bị sử dụng đắt và yêu cầu trình độ vận hành cao. Phương án sử dụng trạm biến áp trung gian: Theo phương án này ,điện áp 35(kV)từ nguồn sẽ được hạ xuống 6(kV) nhờ biến áp trung gian và từ đó sẽ được đưa tới các trạm biến áp phân xưởng và lại được hạ xuống 0.4(kV)để cung cấp cho phụ tải .Phương án này có ưu điểm là vận hành an toàn ,độ tin cậy cao .Tuy nhiên làm tăng giá thànhcho việc xây dựng trạm biến áp trung gian và gây tổn hao trên đường dây .Với phương án náy phải chọn trạm biến áp trung gian gồm hai máy làm việc song song và công suất mỗi máy phải đảm bảo : n*khc*Sdm= Stt Suy ra SdmB = = =1695.29(kVA ) Vậy ta chọn MBA trung gian loại có công suất SdmB=2500 (kVA ) Kiểm tra điều kiện sự cố 1 MBA : (n-1)*khc*kqt*SdmB =Sttsc Suy ra SdmB= Thay số vào ta có: SdmB==1695.29(kVA) Vậy ta chọn MBA trung gian có công suất SdmB=2500(kVA) là hợp lí. Vị trí đặt TBA trung gian nên để gần với tâm phụ tải tính toán của toàn nhà máy .Có toạ độ (theo tính toán trên ): X=5.9; Y=4.5; Phương án sử dụng trạm phân phối trung tâm: Theo phương pháp này ,điện năng từ hệ thống được đưa về trạm phân phối trung tâm , và sau đó điện được đưa tới trạm biến áp phân xưởng hạ điện từ 35 (kVA) xuống 0.4 (kVA) cung cấp cho phụ tải. Phương pháp này có ưu điểm là vận hành đơn giản ,an toàn hơn phương pháp sử dụng sơ đồ dẫn sâu mà vẫn đảm bảo tổn thất thấp .Song phương pháp này có nhược điểm là thiết bị đắt tiền Từ các phương án đã đưa ra ta có các sơ đồ phương án đi dây như sau: Phương án 1: 9 2 5 4 3 8 7 1 6 Phương án 2: 9 2 5 4 3 8 7 1 6 2. Lựa chọn phương án đi dây: Do nhà máy thuộc loại hộ tiêu thụ loại 2 ,nên điện cung cấp cho nhà máy được truyền tải trên không lộ kép. Mạng cao áp nhà máy sử dụng sơ đồ hình tia ,lộ kép .Sơ đồ này có ưu điểm sau: Độ tin cậy cấp điện cao . Dễ vận hành sửa chữa . Các phân xưởng không bị ảnh hưởng lẫn nhau khi xảy ra sự cố Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Mặt khác ,để đảm bảo mỹ quan các dây dẫn được đặt trong các hào bê tông chìm dưới đất và chạy dọc đường giao thông chính trong nhà máy . 4.3. Tính toán chi tiết cho từng phương án: 4.3.1 Phương án 1: Phương án này sử dụng trạm biến áp trung gian nhận điện từ hệ thống điện đến ,hạ điện áp từ 35 (kVA) xuống 6 (kVA) để cung cấp cho các trạm biến áp phân xưởng .Các trạm biến áp phân xưởng lại hạ điện áp xuống 0.4 (kVA) để cung cấp cho phụ tải. Chọn máy biến áp và tổn thất điện năng DA trong các máy biến áp Như trên đã tính ta có bảng tổng kết kết quả chọn MBA cho các trạm biến áp phân xưởng và biến áp tổng như sau: Tên TBA SdmB (kVA) Uc/Un (kV) (kW) (kW) UN (%) I0 (%) Số lượng (máy) Giá (nghìn đồng) Thành tiền (nghìn đồng) TBATG 2500 35/6.3 3.3 21.5 6.5 0.8 2 270300 540600 B1 560 6.3/0.4 0.97 5.34 5 1.5 2 65500 131000 B2 560 6.3/0.4 0.97 5.34 5 1.5 2 65500 131000 B3 560 6.3/0.4 0.97 5.34 5 1.5 2 65500 131000 B4 560 6.3/0.4 0.97 5.34 5 1.5 2 65500 131000 Tổng vốn đầu tư cho các trạm biến áp:1064600000(đ) Để xác định tổn thất trong cac trạm biến áp ta dùng công thức sau: (kWh) Trong đó: n : số máy biến áp trong trạm . t : thời gian vận hành của MBA.Với may vận hành cả năm t=8760 h. : thời gian tổn thất công suất lớn nhất .Do nhà máy làm việc 3 ca ( Tmax=6000h)và hệ số công suất của nhà máy =0.7 nen do đó =4300 h : tổn hao công suất không tải và ngắn mạch của MBA Stt : công suất định mức của MBA. Tính toán chi tiết cho từng trạm biến áp: Tính toán cho trạm biến áp trung gian: Sttnm = 3390.58 (kVA) SdmB = 2500 (kVA) = 21.5 (kW) = 3.3 (kW) Thay số vào ta có: =142840.65 (kVA) Tính toán tương tự cho các trạm biến áp khác ta có bảng tổng kết sau: Tên trạm Số máy Sttnm (kVA) SdmB (kVA) (kWh) TBATG 2 3390.58 2500 142840.65 B1 2 927.5 560 48488.67 B2 2 939.06 560 49278.62 B3 2 896.55 560 46419.29 B4 2 627.41 560 31405.81 Tổn thất điện năng trong các trạm biến áp : A=272013,75 (kWh) Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất: Chọn cáp từ trạm biến áp trung gian về các trạm biến áp phân xưởng : Do đường dây cấp điện cho nhà máy là ngắn so với mạng lưới điện nên cao áp được chọn theo mật độ dòng kinh tế Jkt . Fktt = Imax/Jkt = Itt/Jkt Đối với nhà máy cơ khi công nghiệp địa phương làm việc 3 ca có thời gian sử dụng công suất lớn nhất là 6000 h ,chọn cáp lõi đồng và tra bảng ta có mật độ dòng kinh tế : Jkt =2.7 Mặt khác do cáp từ trạm biến áp trung gian đến các trạm biến áp phân xưởng đều là lộ kép nên: Imax = Sau khi chọn cáp ta phải kiểm tra cáp theo điều kiện phát nóng : K1*K2*Icp và Isc Trong đó: K1: Hệ số hiệu chỉnh kể đến môi trường đặt cáp ,ở đây K1=1 K2:Hệ số hiệu chỉnh theo số lượng cáp đặt trong một rãnh .Ở đây ,mỗi rãnh ta đặt 2 cáp cách nhau 300 mm .Có K2=0.93 Do khoảng cách từ trạm biến áp trung gian đến các trạm biến áp phân xưởng là ngắn nên có thể bỏ qua tổn thất điện áp của dây cáp. Tiến hành tính toán chi tiết cho từng trạm : a)Từ trạm biến áp trung gian về trạm biến áp B1 Ta có : Imax == =44.6 (A) Tiết diện kinh tế của cáp : Fktt = = =16.53 (mm2) Tra bảng tiết diện dây cáp ,ta chọn loại cáp đồng 3 lõi ,XLPE do hãng FURUKAWA chế tạo có tiết diện F= 25 (mm2) và có Icp= 135 (A). Kiểm tra điều kiện cáp đã chọn theo điều kiện phát nóng : 0.93*Icp=0.93*135=125.55 (A) > Ics=2*Imax=89.2 (A) Vậy ta chọn cáp có tiết diện F=25 (mm2) và có Icp=135 (A) b)Từ trạm biến áp trung gian về trạm biến áp B2: Ta có : Imax == =45.18 (A) Tiết kiệm kinh tế của cáp: Fktt = = =16.73 (mm) Tra bảng tiết kiệm dây cáp ,ta chọn loại cáp đồng 3 lõi ,XLPE do hãng FURUKAWA chế tạo có tiết diện= 25 (mm2) và có Icp=135 (A). Kiểm tra điều kiện cáp đã chọn theo điều kiện phát nóng: 0.93*Icp=0.93*135=125.55 (A) > Ics=2*Imax=89.6 (A) Vậy ta chọn cáp có tiết diện F=25 (mm2) và có Icp= 135(A) c)Từ trạm biến áp trung gian về trạm biến áp B3: Ta có : Imax == =41.8 (A) Tiết kiệm kinh tế của cáp: Fktt == =15.49 (mm2) Tra bảng tiết kiệm dây cáp ,ta chọn loại cáp đồng 3 lõi ,XLPE do hãng FURUKAWA chế tạo có tiết diện F= 16 (mm2) và có Icp= 105 (A). Kiểm tra điều kiện cáp đã chọn theo điều kiện phát nóng: 0.93*Icp=0.93*105=97.65(A) > Ics=2*Imax=83.6(A) Vậy ta chọn cáp có tiết diện F= 16 (mm2) và có Icp= 105 (A) d)Từ trạm biến áp trung gian về trạm biến áp B4: Ta có : Imax == =30.18 (A) Tiết kiệm kinh tế của cáp: Fktt == =11.2 (mm2) Tra bảng tiết kiệm dây cáp ,ta chọn loại cáp đồng 3 lõi ,XLPE do hãng FURUKAWA chế tạo có tiết diện= 16(mm2) và có Icp= 105 (A). Kiểm tra điều kiện cáp đã chọn theo điều kiện phát nóng: 0.93*Icp=0.93*105=97.65 (A) > Ics=2*Imax=60.36 (A) Vậy ta chọn cáp có tiết diện F= 16 (mm2) và có Icp=105 (A) Chọn cáp từ biến áp phân xưởng về các phân xưởng : Do tính toán kinh tế nên ta chỉ tính chọn cho các đoạn cáp hạ áp khác nhau giữa các phương án ,các đoạn giống nhau được bỏ qua trong quá trình tính toán. Từ kết quả tính toán dây cáp ở trên ,ta có bảng tổng kết tính chọn dây sau: Dây cáp F(mm2) Chiều dài (m) R0 () Đơn giá (103đ/m) Thành tiền (103 đ) TBATGB1 325 46,86 0.927 110,6 5182,71 TBATGB2 325 34,4 0.927 110,6 3804,64 TBATGB3 316 22,8 1.47 56 1276,8 TBATGB4 316 54,4 1.47 56 3046,4 Tổng vốn đầu tư cho dây cáp : 13.310.550 Xác định tổn thất công suất tác dụng trên các đường dây : Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây được xac định theo công thức sau : (kW) Trong đó: R= ( ) với n là số đường dây đi song song. Từ đó tổn thất trên đoạn cáp trên đoạn cáp từ TBATG tới B1 là: ==0.509 (kW) Tính toán tương tự cho các đoạn cáp còn lại ,ta có kết quả sau: Dây cáp F(mm2) Stt(kVA) DP(kW) TBATGB1 325 927.5 0.519 TBATGB2 325 939.06 0.39 TBATGB3 316 896.55 0.374 TBATGB4 316 627.47 0.437 Tổng tổn thất tác dụng trên dây dẫn: =1.72(kW) Xác định tổn thât điện năng trên các đường dây : Tổn thất điện năng trên các đường dây được tính theo công thức : DA = (kWh) Với là thời gian tổn thất công suất cực đại theo tính toán ta có = 4300 Từ đó ta có: =1.72*4300=7396 (kWh) Chi phí tính toán của phương án 1: Tổng số vốn đầu tư của phương án 1: Tổng vốn đầu tư gồm vốn đầu tư cho máy biến áp và đường dây . K1=KB+KD=1064600000+13310550=1077910550 đ Tổng tổn thất điện năng trong các trạm biến áp và đường dây : = 272013.75+7396=279409.75 (kWh) Chi phi tính toán cho phương án 1: Z1=(avh+att)*K1+c* =(0.1+0.2)*1077910550+1000*279409.75=602782915đ 4.3.2 Phương án 2: Phương án này sử dụng trạm biến áp trung tâm nhận điện từ hệ thống điện đến ,cung cấp cho các trạm biến áp phân xưởng .Các trạm biến áp phân xưởng lại hạ điện áp trực tiếp từ 35(kV) xuống 0.4 (kVA) để cung cấp cho phụ tải. * Chọn máy biến áp và tổn thất điện năng trong các máy biến áp Như trên đã tính ta có bảng tổng kết kết quả chọn MBA cho các trạm biến áp phân xưởng như sau: Tên TBA SdmB (kVA) Uc /Un (kV) DP0 (kW) DPN UN (%) I0 (%) SL (máy) Giá (nghìn đồng) Thành tiền(nghìn đồng) B1 560 35/0.4 1.06 5,47 5 1.5 2 84.000 168.000 B2 560 35/0.4 1.06 5,47 5 1.5 2 84.000 168.000 B3 560 35/0.4 1.06 5,47 5 1.5 2 84.000 168.000 B3 560 35/0.4 1.06 5,47 5 1,5 2 84.000 168.000 Tổng vốn đầu tư cho các trạm biến áp: 672.000.000đ Để xác định tổn thất trong các trạm biến áp ta dùng công thức sau: (kWh) Trong đó: n : số máy biến áp trong trạm . t : thời gian vận hành của MBA.Với may vận hành cả năm t=8760 h. : thời gian tổn thất công suất lớn nhất. Do nhà máy làm việc 3 ca (Tmax=6000h) và hệ số công suất của nhà máy =0.71 nên do đó =4300 h : tổn hao công suất không tải và ngắn mạch của MBA Stt : công suất định mức của MBA. Tính toán chi tiết cho từng trạm biến áp: Tính toán tương tự cho các trạm biến áp như phần trên ta có bảng tổng kết sau: Tên trạm Số máy Sttnm (kVA) SdmB (kVA) DPN (kW) ĐAP0 (kW) DA(kWh) B1 2 927,5 560 5,47 1,06 50832,18 B2 2 939,06 560 5,47 1,06 51641,36 B3 2 896,55 560 5,47 1,06 48715,05 B4 2 627,47 560 5,47 1,06 33336,27 Tổng tổn thất điện năng trong các trạm biến áp: DA=184524,86 (kWh) Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất: Chọn cáp từ trạm biến áp trung gian về các trạm biến áp phân xưởng : Do đường dây cấp điện cho nhà máy là ngắn so với mạng lưới điện nên cao áp được chọn theo mật độ dòng kinh tế Jkt . Fktt = với Jkt=2,7. Mặt khác do cáp từ trạm biến áp trung gian đến các trạm biến áp phân xưởng đều là lộ kép nên: Imax = Sau khi chọn cáp ta phải kiểm tra cáp theo điều kiện phát nóng : K1*K2*Icp với Isc Trong đó: K1: Hệ số hiệu chỉnh kể đến môi trường dây cáp ,ở đây K1=1 K2:Hệ số hiệu chỉnh theo số lượng cáp đặt trong một rãnh .Ở đây ,mỗi rãnh ta đặt 2 cáp cách nhau 300 mm .Có K2=0,93 Do khoảng cách từ trạm biến áp trung gian đến các trạm biến áp phân xưởng là ngắn nên có thể bỏ qua tổn thất điện áp DU của dây cáp. Tiến hành tính toán chi tiêt cho từng trạm : a)Từ trạm biến áp trung gian vè trạm biến áp B1 Ta có : Imax == = 7,64 (A) Tiết diện kinh tế của cáp : Fktt = = = 2,83 (mm2) Tra bảng tiết diện dây cáp ,ta chọn loại cáp đồng 3 lõi ,XLPE do hãng FURUKAWA chế tạo có tiết diện F = 50 (mm2) và có Icp= 205 (A). Kiểm tra điều kiện cáp đã chọn theo điều kiện phát nóng : 0,93*Icp=0,93*205=190,65 > Ics=2.Imax=15,28 (A) Vậy ta chọn cáp có tiết diện F=50 (mm2) và có Icp=205 (A) b)Từ trạm biến áp trung gian về trạm biến áp B2: Ta có : Imax == =7,74 (A) Tiết diện kinh tế của cáp : Fktt = ==2,87(mm2) Tra bảng tiết diện dây cáp ,ta chọn loại cáp đồng 3 lõi ,XLPE do hãng FURUKAWA chế tạo có tiết diện F= 50 (mm2) và có Icp= 205 (A). Kiểm tra điều kiện cáp đã chọn theo điều kiện phát nóng : 0,93*Icp=0,93*205=190,65 > Ics=2.Imax=15.48(A) Vậy ta chọn cáp có tiết diện F=50 (mm2) và có Icp=205 (A) c)Từ trạm biến áp trung gian về trạm biến áp B3: Ta có : Imax == =7,39 (A) Tiết diện kinh tế của cáp : Fktt ===2,73 (mm2) Tra bảng tiết diện dây cáp ,ta chọn loại cáp đồng 3 lõi ,XLPE do hãng FURUKAWA chế tạo có tiết diện F = 50 (mm2) và có Icp= 205 (A). Kiểm tra điều kiện cáp đã chọn theo điều kiện phát nóng : 0,93*Icp=0,93*205=190,65 > Ics=2.Imax=14,78 (A) Vậy ta chọn cáp có tiết diện F=50 (mm2) và có Icp=205 (A) d)Từ trạm biến áp trung gian về trạm biến áp B4: Ta có : Imax == =5,18(A) Tiết diện kinh tế của cáp : Fktt ===1,92(mm2) Tra bảng tiết diện dây cáp ,ta chọn loại cáp đồng 3 lõi ,XLPE do hãng FURUKAWA chế tạo có tiết diện F= 50 (mm2) và có Icp= 205 (A). Kiểm tra điều kiện cáp đã chọn theo điều kiện phát nóng : 0,93*Icp=0,93*205=190,65 > Ics=2.Imax=10,36 (A) Vậy ta chọn cáp có tiết diện F=50 (mm2) và có Icp=205 (A) Chọn cáp từ biến áp phân xưởng về các phân xưởng : Do tính toán kinh tế nên ta chỉ tính chọn cho các đoạn các đoạn cáp hạ áp khác nhau giữa các phương án ,các đoạn giống nhau được bỏ qua trong quá trình tính toán. Cới phương án 1 ta khong cần tính . Từ kết quả tính toán dây cáp ở rên ,ta có bảng tổng kết tính chọn dây sau: Dây cáp F(mm2) Chiều dài (m) R0 () Đơn giá (nghìn đồng/m) Thành tiền (nghìn đồng ) TPPTTB1 350 46.86 0.494 175.465 8222.29 TPPTTB2 350 34.4 0.494 175.465 6035.99 TPPTTB3 350 22.8 0.494 175.465 4000.6 TPPTTB4 350 54.4 0.494 175.465 9545.29 Tổng vốn đầu tư dây cáp: 27804170đ Xác định tổn thất công suất tác dụng trên các đường dây : Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây được xac định theo công thức sau : (kW) Trong đó: R= ( ) với n là số đường dây đi song song. Từ đó tổn thất trên đoạn cáp trên đoạn cáp từ TPPTT tới B1 là: ==0,00813 Tính toán tương tự cho các đoạn cáp còn lại ,ta có kết quả sau: Xác định tổn thât điện năng trên các đường dây : Dây cáp F(mm2) Chiều dài (m) R0 () Stt (kVA) P (kW) TPPTTB1 350 46.86 0.494 927.5 0.00813 TPPTTB2 350 34.4 0.494 939.06 0.01223 TPPTTB3 350 22.8 0.494 896.55 0.00739 TPPTTB4 350 54.4 0.494 627.47 0.00863 Tổng tổn thất tác dụng trên dây cáp: =0.03638 (kW) Tổn thất điện năng trên các đường dây được tính theo công thức : DA = (kWh) Với là thời gian tổn thất công suất cực đại theo tính toán ta có = 4300h .Từ đó ta có: DA = = 0.03638*4300=156.434 (kWh) Chi phí tính toán của phương án 2: Tổng số vốn đầu tư của phương án 2: Tổng vốn đầu tư gồm vốn đầu tư cho máy biền áp và đường dây . K2=KB+KD=672.000.000+27.804.170=699.804.170 đ Tổng tổn thất điện năng trong các trạm biến áp và đường dây : =184.524,86+156,434=184681,294 (kW) Chi phi tính toán cho phương án 1: Z2=(avh+att)*K2+c*=(0,1+0,2)*699804.170+1000*184681,294 =184.891.235,3đ Nhận xét: Qua kết quả tính toán trong bảng trên ta thấy phương án 2 là phương án kinh tế hơn. Phương án này có ổn thất điện năng ,tổng số vốn đầu tư thấp hơn trong 2 phương án đã đưa ra .Vậy ta chọn phương án 2 là phương án kinh tế hơn. 4.4. Thiết kế chi tiết cho phương án được chọn : 4.4.1. Chọn dây dẫn từ hệ thống điện về trạm phân phối trung tâm : Như ta đã biết ,do đường dây cung cấp điện của nhà máy được truyền từ trạm biến áp trung gian cách nhà máy 15km ,nên ta sử dụng đường dây trần trên không,dây nhôm lõi thép ,lộ kép. Với nhà máy làm việc 3 ca có thời gian sử dụng lớn ,dây dẫn được chọn theo mật độ dòng kinh tế .Tra bảng với Tmax=6000h ta có Jkt=1A/mm2 -Dòng điện tính toán chạy trên mỗi dây dẫn : Ittnm===27,96 (A) Tiết diện kinh tế của cáp: Fktt = = =27,96 (mm2) Từ đó ta chọn dây cáp nhôm lõi thép AC-35,có tiết diện 35 mm2 có Icp=170 (A) -Kiểm tra dây dẫn theo điều kiện sự cố đứt 1 dây : Isc= 2.Ittnm=55,93 < Icp=170 A Nhận thấy dây đã chọn thoả mãn điều kiện sự cố . -Kiểm tra dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép : Dây dẫn đã chọn có X0= 0,35 (/km) và R0=0,85 (/km). Ta có tổn thất điện áp là: = =469.82 V Ta thấy < cp = 5%Udm = 1750 V Như vậy dây dẫn đã chọn thoả mãn điều kiện tổn thất điện áp cho phép.Vậy ta chọn dây dẫn AC-35 4.4.2. Sơ đồ trạm phân phối trung tâm : Với phương án đã chọn ,ta sử dụng trạm phân phối trung tâm nhận điện từ hệ thống về để cấp điện cho nàh máy.Do đó ,việc lựa chọn sơ đồ nối daâ của trạm có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến vấn đề an toàn cấp điện cho nhà máy .Sơ đồ cần thoả mãn các điều kiện như :cung cấp liên tục theo yêu cầu của phụ tải ,đơn giản ,thuận tiện cho việc vận hành và sử lí sự cố, hợp lí về mặt kinh tế, đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật. Nhà máy đang xét thuộc loại phụ tải loại II song đực cấp điện như loại I, vì vậy trạm phân phối được cung cấp bởi 2 đường dây với hệ thống 01 thanh góp có phân đoạn ,liên lạc giữa 2 phân đoạn của thanh góp bằng máy cắt hợp bộ ,Trên mỗi phân đoạn thanh góp đặt 1máy biến áp đo lường 3 pha năm trụ có cuộn tam giac hở báo chạm đất 1 pha trên cáp 35kV .Để chống sét từđường dây truyền vào trạm ,đặt chông sét van trên phân đoạn thanh góp.Máy biến dòng được đặt trên tất ca các lộ vào ra của trạm có tác dụng biến đổi dòng điện lớn thành dòng nhỏ (5A) để cung cấp cho mạch đo lường và bảo vệ . Ta chọn các tủ hợp bộ của SIEMENS,máy cắt loại 8DC11 có các thông số sau : Loại máy cắt Cách điện Idm(A) Udm(V) IN(kA)max IN(kA)1-3s 8DC11 SF6 1250 36 63 25 4.4.3.Tính toán ngắn mạch phía cao áp : a.Tính toán ngắn mạch phía cao áp : Khi tính toán ngắn mạch phía cao áp ,do không biết cấu trúc cụ thể của mạng lưới điện quốc gia thông qua công suất ngắn mạch phía cao hạ áp của trạm biến áp trung gian và coi hệ thống có công suất vô cùng lớn .Sơ đồ nguyen lí và sơ đồ thay thế được trình bày trên hình vẽ sau: BATG MC §DK MC C¸p DCL CC N1 N4 N3 N2 - Sơ đồ nguyên lý: BAPX BATT HT XHT ZD ZBATT ZBAPX ZC N1 N2 N3 N4 Sơ đồ thay thế: Để lựa chọn ,kiểm tra dây dẫn và các thiết bị điệ cần tính toán 5 điểm ngắn mạch sau: N- Điểm ngắn mạch trên thanh cái trạm phân phối trung tâm để kiểm tra máy cắt và thanh góp . Ni-Điểm ngắn mạch phía cao áp và các trạm biến áp để kiểm tra cáp và các thiết bị cao áp trong trạm . +Điện kháng hệ thông : XHT= SN – Công suất ngắn mạch về phía hạ áp của trạm biến áp trung gian .SN= 250 MVA U -Điện áp của nguồn .U=36 kV +Điện trở và điện kháng đường dây : R= X= Do ngắn mạch xa nguồn nên dòng ngắn mạch siêu quá độ I’’ bằng dòng ngắn mạch ổn định I,nên có thể viết: IN=I’’= I= Trong đó : ZN -Tổng trở hệ thống đến điểm ngắn mạch cần tính U - Điện áp của đường dây . +Trị số dòng ngắn mạch xung kích: IXK = 1.8 (kA) Ta có bảng tính toán điện trở và kháng của các đường dây trong xí nghiệp sau: Đường cáp F(mm2) L(Km) R0(/Km) X0(/Km) R() X() TPPTTB1 350 0,04686 0,494 0,124 0,023 0,0058 TPPTTB2 350 0,0344 0,494 0,124 0,017 0,0043 TPPTTB3 350 0,0228 0,494 0,124 0,011 0,0028 TPPTTB4 350 0,054 0,494 0,124 0,027 0,0067 HTTPPTT AC-35 15 0,85 0,35 12,75 5,25 Tính toán ngắn mạch tại thanh góp của trạm phân phối: XHT = ==0,021() =RHT=12,75 =XD+XHT=5,25+0,021=5,271 IN===1,51 (kA) Ixk=1.8**IN=1,8..1,51=3,84 (kA) Tính toán tương tự như trên cho các điểm ngắn mạch tại các trạm biến áp phân xưởng ,ta có bảng sau: Điểm ngắn mạch IN (kA) Ixk (kA) N 1,51 3,84 N1 1,5 3,82 N2 1,5 3,82 N3 1,5 3,82 N4 1,49 3,79 b.Lựa chọn và kiểm tra máy cắt ,thanh dẫn của trạm PPTT: Máy cắt loại 8DC11 dược chọn theo các tiêu chuẩn sau: Điện áp định mức : UdmMC Udmmang=35 kV Dòng điện định mức ; IdmMC Ilvmax =2*Ittnm=55,93 A Dòng điệncắt dịnh mức : Idmcat= 25 (kA) IN=1,51 kA Dòng ổn định động cho phép: Iodd= 63 (kA) Ixk=3,64 kA Thanh dẫn chọn vượt cấp nên không cần kiểm tra ổn định động. c.Lựa chọn và kiểm tra máy biến điện áp BU: Máy biến điện áp được chọn theo các tiêu chuẩn sau : Điện áp định mức : Udm Udmmang=35 kV Với tiêu chuẩn trên ta chọn loại BU 3 pha 5 trụ có kí hiệu 4MS46do SIEMENS chế tạo có các thông số sau: Udm= 36 (kV) U chiu đựng tần số công nghiệp =75 kV U chiu đựng xung 1,2/50s =170 kV Udm1=35 kV Udm2=100,110,120 V Tải định mức : 900 VA d.Lựa chọn và kiểm tra máy biến dòng điện: -Máy biến dòng điện được chọn theo các tiêu chuẩn sau : Điện áp định mức : Udm Udmmang=35 kV Với tiêu chuẩn trên ta chọn loại BI có kí hiệu 4MA76 doSIEMENS chế tạo có các thông số sau: Udm= 36 (kV) U chiu đựng tần số công nghiệp =75 kV U chiu đựng xung 1,2/50s =170 kV Idm1=20-2000 A Idm2=1 hoặc 5 A I ổn định động 120 kA I ổn định nhiệt 80 A e.Lựa chọn chống sét van : Chống sét van được chọn theo cấp diện áp Udmm=35 kV Vậy ta chon loại chống sét van do hãng COOPER chế tạo có Udm=35 kV 4.4.4 Sơ đồ trạm biến áp phân xưởng : Các trạm biến áp phân xưởng đều đạt 2 MBA do hãng ABB sản xuất .Do các trạm biến phân xưởng đều đặt rất gần trạm phân phối trung tâm nên phía cao áp chỉcần đặt dao cách ly và cầu chì bảo vệ .Dao cách ly dùng để cách ly máy biến áp khi cần sửa chữa ,cầu chì dùng để bảo vệ ngắn mạch và qua tải cho máy biên áp .Phía hạ áp ,ta sẽ đặt Aptomat tổng và các Aptomat nhánh ,thanh cái hạ áp được phân đoạn bằng Aptomat phân đoạn .Để hạnh chế dòng ngắn mạch về phía hạ áp và để dơn giản hoá việc bảo vệ ,ta lựa chọn phương thức cho 2 may làm việc độc lập .Chỉ khi 1 máy bị sự cố mới sử dụng .Aptomat phânđoạn để cắt điện cho phụ tải cả phân đoạn có máy bến áp sự cố. a. Lựa chọn và kiểm tra dao cách ly cao áp : Để dễ dàng cho việc mua sắm ,thay thế lắp đặt ,ta quyết định sử dụng chung 1 loại dao cach ly cho tất cả các trạm biến áp .Dao cách ly được chọn theo các điều kiện sau : Điện áp định mức: UdmCLUdmm=35 kV Dòng điện dịnh mức IdmCLIlvmax=2.Ittnm=55,93 A Dòng ổn định dộng cho phép Iodd Ixk=3,64 kA Để thoả mãn các điều kiện trên ,ta chọn dao cách ly do hãn SIEMENS chế tạo có các thông số sau : Udm =36 kV Idm=630-2500 A INt=20 -31,5 kA INmax=50-80 kA b.Lựa chọn và kiểm tra cầu chì hạ áp: Tta sử dụng chung 1 loạicầu chì cao áp cho tất cả các trạm biến áp .Việc lựa chọn cầu chì hạ áp được tính dựa vào các điều kiện sau: Điện áp định mức : UdmCC = Udmm=35 kV Dòng điện sơ cấp định mức Để tính dòng điện sơ cấp định mức ta thực hiện tính cho các điểm có dòng ngắn mạch lớn nhất .Ở đây chính là tại MBA B2: IdmB = Ilvmax===12 A Dòng diện cắ định mắc: Idmcắt = IN2=1,5 kA Do đó ta chọn cầu chì loại 3GD1604 -5B do hãng SIEMENS chế tạo ,có các thông số sau: Udm=36 kV Idm=20 A IcắtN=31,5 kA Icắt Nmin=120 A c.Lựa chọn và kiểm tra Aptomat : Với Aptomat tổng và Aptomat phân đoạn : Điện áp định mức : UdmA= Udmm=35 V Dòng điện định mức: IdmA = Ilvmax= Tính cho các trạm biến áp : -Trạm biến áp B1,B2,B3,B4: có SdmBA=560 V IdmA = Ilvmax== =1106,08(A) Từ kết quả tính toán ở trên ta có bảng chon Aptoma sau ,các aptomat được chọn do hãng Merline Gerin chế tạo Tên trạm Loại Số lượng Udm(V) Idm(A) IcắtN(kA) Số cực B1 CM2000N 3 690 2000 50 3-4 B2 CM2000N 3 690 2000 50 3-4 B3 CM2000N 3 690 2000 50 3-4 B4 CM2000N 3 690 2000 50 3-4 Với Aptomat nhánh : Điện áp định mức : UdmA= Udmm=0,38 Dòng điện định mức: IdmA = Ilvmax= Trong đó n là số Aptomat nhánh đưa điện về phân xưởng . Kết qủa lựa chọn Aptomat nhánh được thể hiện trong bảng sau: STT Tên phân xưởng Stt VA Itt (A) Loại SL Udm (V) Idm (A) Icắt (kA) 1 Phân xưởng cơ khí chính 805.7 1224,13 CM1250N 2 690 1250 50 2 Phân xưởng lắp ráp 803.59 1220,93 CM1600N 2 690 1250 50 3 Phân xưởng sửa chữa cơ khí 135.47 205,82 NS400N 2 690 400 10 4 Phân xưởng rèn 551.01 837,17 C1001N 2 690 1000 25 5 Phân xưởng đúc 345.54 524,99 NS630N 2 690 630 10 6 Bộ phận nén ép 340 516,57 NS630N 2 690 630 10 7 Phân xưởng kết cấu kim loại 202.2 307,21 NS400N 2 690 400 10 8 Văn phòng và phòng thiết kế 85.27 129,55 NS250N 2 690 250 8 9 Trạm bơm 121.8 185,05 NS400N 2 690 400 10 d.Lựa chọn thanh góp: Tiêu chuẩn lựa chọn thanh góp: Khc.Icp Icb= Với Stt: Là công suất tính tián lớn trong các trạm biến áp được tính toán; Theo đó Stt=SttB2=1695,29 kVA Thay vào công thức trên ta có Icp 1487,09 A Vậy ta chọn thanh cái bằng đồng có tiết diện 12010 có l=1,2 m Icp= 5200A ;mỗi pha ghép 3 thanh .Khoảng cách trung bình hình học D=300 mm e.Kiểm tra cáp đã chọn : Ta kiểm tra cáp đã chọn theo điều kiện ổn định nhiẹy: F Với: :Hệ số nhiệt độ ,cáp lõi đồng có I:Dòng ngắn mạch ổn định tqd :Thời gian quy đổi ,được xác định bằng tổnh thời gín tác động của bảo vệ chính tại máy cắt điện gần điểm sự cố với thời gian tác động toàn phần của máy cắt điện .Với ngắn mạch xa nguồn,ta lấy thời gian quy đổi bằng thời gian tồn tại ngắn mạch Ta chỉ cần tính toán cho đoạn cáp có dòng ngắn mạch lớn nhất là : IN2=1,5 kA F=6.1,5.=5,7 mm2 Với cáp đã chọn có tiết diện F=50 mm2 ta thấy cáp đã chọn là thoả mãn điều kiện ổn định nhiệt . Kết luận : Từ các kết quả đã tính toán ở trên ta thấy các phương án và thiêt bị điện chọn cho mạng cao áp là thoả mãn các chỉ tiêu về kinh tế ,kỹ thuật đã đề ra Chương V: TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT CHO NHÀ MÁY 5.1. Đặt vấn đề Vấn đề sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng trong các xí nghiệp công nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với nền kinh tế vì các XN này tiêu thụ khoảng 55% tổng số điện năng được sản xuất ra . hệ số công suất cos là một trong các chỉ tiêu để đánh giá XN dùng điện có hợp lý và tiết kiệm hay không . nâng cao hệ số công suất cos là một chủ trương lâu dài gắn liền với mục đích phát huy hiệu quả cao nhất trong quá trình SX , PP và sử dụng điện năng . Phần lớn các thiết bị tiêu dùng điện đều tiêu thụ công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q . P là công suất được biến thành cơ năng hoặc nhiệt năng trong các thiết bị dùng điện , còn công suất phản kháng Q là công suất từ hoá trong máy điện xoay chiều , nó không sinh ra công. Qúa trình trao đổi công suất Q giữa MF và hộ tiêu thụ là một quá trình dao động . mỗi chu kỳ của dòng điện , Q đổi chiều 4 lần , giá trị trung bình của Q trong mỗi chu kỳ của dòng điện bằng không . việc tạo ra công suất phản kháng đòi hỏi tiêu tốn năng lượng của động cơ sơ cấp quay MF điện . mặt khác công suất phản kháng cung cấp cho hộ tiêu thụ dùng điện không nhất thiết phải lấy từ nguồn . vì vậy để tránh truyền tải một lượng Q khá lớn trên đường dây , người ta đặt gần các hộ tiêu dùng điện các máy sinh ra Q để cung cấp trực tiếp cho phụ tải , làm như vậy được gọi là bù công suất phản kháng . khi bù công suất phản kháng thì góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp trong mạch sẽ nhỏ đi do đó hệ số công suất cos của mạng được nâng cao Q,P và góc có quan hệ sau: =arctgP/Q Khi lượng P không đổi , nhờ có bù công suất phản kháng , lượng Q truyền tải trên đường dây giảm xuống do đó góc giảm , kết quả là cos tăng lên . Hệ số công suất cos được nâng cao lên sẽ đưa đến những hiệu quả sau : +> Giảm được tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong mạng điện. +> Giảm được tổn thất điện áp tổng mạng điện . +> Tăng khả năng truyền tải của đường dây và máy biến áp . +> Tăng khả năng phát của các máy phát điện . Các biện pháp nâng cao hệ số công suất cosj. Nâng cao hệ số công suất cos tự nhiên :là tìm các biện pháp để các hộ tiêu thụ điện giảm bớt được lượng công suất PK tiêu thụ như : hợp lý hoá các QT sản xuất, giảm thời gian chạy không tải của các động cơ, thay thế các động cơ thường xuyên làm việc non tải bằng các động cơ cos công suất hợp lý hơn ... nâng cao hệ số công suất cos tự nhiên rất cos lợi vì đưa lại hiệu quả kinh tế lâu dài mà không phải đặt thêm thiết bị bù . Nâng cao hệ số công suất cos bằng biện pháp bù công suất phản kháng . thực chất là đặt các thiết bị bù ở gần các hộ tiêu thụ điện để cung cấp công suất PK theo yêu cầu của chúng , nhờ vậy sẽ giảm được lượng CSPK pha truyền tải trên đường dây theo yêu cầu của chúng . Chọn thiết bị bù . Để bù công suất PK cho các HTCC điện có thể sử dụng tụ điện tĩnh, máy bù đồng bộ . ở đây ta lựa chọn các bộ tụ điện tĩnh để làm thiết bị bù cho nhà máy. Sử dụng các bộ tụ có ưu điểm là tiêu hao ít công suất tác dụng , không có phần quay như máy bù đồng bộ nên lắp ráp , vận hành và bảo quản dễ dàng .tụ điện được chế tạo thành từng đơn vị nhỏ , vì thế có thể tuỳ theo sự phát triển của các phụ tải trong qáy trình SX mà chúng ta ghép dần tụ điện vào mạng khiến hiệu suất sử dụng cao và không phải bỏ vốn đầu tư ngay một lúc . Vị trí đặt các thiết bị bù ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả bù . các bộ tụ điện bù có thể đặt ở PPTT , thanh cái cao áp của TBATG , tại các tủ phân phối ,tủ động lực hoặc tại đầu cực các phụ tải lớn . để xác định chính xác vị trí và dùng PA đặt bù cho một hệ thống cung cấp điện cụ thể . song theo kinh nghiệm thực tế trong trường hợp công suất và dung lượng bù công PK của các NM , TB không thật lớn có thể phân bố dung lượng bù cần thiết đặt tại thanh cái hạ áp của các TBATG để giảm nhẹ vốn đầu tư và thuận lợi cho công tác quản lý . 5.2. Xác định và phân bố dung lượng bù . a). Xác định dung lượng bù . Dung lượng bù cần thiết cho nhà máy được xác định theo công thức sau : Qbù = Pttnm (tg1 - tg2) trong đó : Pttnm - phụ tải tác dụng tính toán của nhà máy (kw) 1 – góc ứng với hệ số công suất trung bình trước khi bù cos1 = 0.72 2 – góc ứng với hệ số công suất bắt buộc sau khi bù cos 2 = 0.95 - hệ số xét tới khả năng nâng cao cos bằng những biện pháp không đòi hỏi đặt thiết bị bù,= 0.9 - 1 Với nhà máy đang thiết kế ta tìm được dung lượng bù cần thiết : Qbù = Pttnm (tg1 - tg2)= 1904.99.(0,96-0.33).1=1200.14 Kva b). Phân bố dung lượng bù cho các trạm biến áp phân xưởng . Từ trạm phân phối trung tâm về các máy BAPX là mạng hình tia gồm 6 nhánh . Q1 Qb1 RB1 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RB2 RB3 RB4 RB5 Qb2 Q2 Qb3 Q3 Qb4 Q4 Qb5 Q5 BATTT Công thức tính dung lượng bù tối ưu cho các nhánh của mạng hình tia . Qbùi =Qi – ((Q - Qbù)/Ri )* Rtđ. Trong đó : Qbùi:công suất phản kháng cần bù đặt tại phụ tải thứ i (kVAr) Qi : công suất tính toán phản kháng ứng với phụ tải thứ i (kVAr) Q: công suất phản kháng toàn nhà máy Ri : điện trở của nhánh thứ i () Rtđ : điện trở tương đương của mạng () Rtđ =(1/R1+1/R2 +1/R3 +1/R4+1/R5+1/R6)-1 thay số : Rtđ =0.01. Kết quả tính toán phân bố dung lượng bù trong nhà máy TT Tuyến cáp R() Qtt (kvar) Qbù(kvar) Loại tụ Qtụ SL 1 PPTT-B1 0.077 2209,5 1857,2 KC2-0.38-50-3Y3 50 16 2 PPTT-B2 0.053 2448 1936,1 KC2-0.38-50-3Y3 50 26 3 PPTT-B3 0.028 1836 867,1 KC2-0.38-50-3Y3 50 14 4 PPTT-B4 0.056 1530 1045,6 KC2-0.38-50-3Y3 50 34 5 PPTT-B5 0.132 311,63 106,1 KC2-0.38-28-3Y1 28 4 6 B5-B6 0.097 1405 1125,3 KC2-0.38-50-3Y3 50 16 Sơ đồ lắp đặt tụ bù cosj trạm B1 (các trạm BA khác lắp đặt tương tự) Tủ Aptomat Tủ phân Tủ bù Tủ aptomat Tủ bù Tủ phân Tủ Aptomat tổng phối PX cos phân đoạn cos phối PX tổng CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ MẠNG CHIẾU SÁNG CHUNG CỦA PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ 6.1. Đặt vấn đề Trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hệ thống chiếu sáng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, an toàn trong sản xuất và sức khoẻ của người lao động. Nếu ánh sáng không đủ, người lao động sẽ phải làm việc trong trạng thái căng thẳng, hại mắt và ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, kết quả là hàng loạt sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và năng suất lao động thấp, thậm chí còn gây tai nạn trong khi làm việc. Cũng vì vậy hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo các yêu cầu : +> Không bị loá mắt . +> Không bị loá do phản xạ . +> Không tạo ra khoảng tối bởi những vật bị che . +> Phải có độ rọi đồng đều +> Phải tạo được ánh sáng càng gần ánh sáng tự nhiên càng tốt . 6.2. Lựa chọn số lượng và công suất của hệ thống đèn chiếu sáng chung Hệ thống chiếu sáng chung của phân xưởng sữa cơ khí sẽ dùng các bóng đèn sợi đốt sản xuất tại Việt Nam . Phân xưởng sửa chữa cơ khí có mặt bằng sủ dụng là 900 m2 các thiết bị được phân bố đều trên mặt bằng PX gồm cả phòng sinh hoạt và nghiệp vụ phân xưởng . Nguồn điện sử dụng U=220 V được lấy từ tủ chiếu sáng của tủ TBAPX B5 Độ rọi yêu cầu : E=30lx Hệ số dự trữ : k=1.3 Khoảng cách từ đèn đến mặt công tác H= h-hc-hlv =4.5-0.7-0.8 = 3 m trong đó : h –chiều cao của PX (tính từ nền đến trần của PX) hc –khoảng cách từ trần đến đèn, hc =0.7 m hlv – chiều cao từ nền phân xưởng đến mặt công tác,hlv =0.8m Khoảng cách giữa các đèn L=1.8 * H= 5.4 m , chọn L=5 m Đèn được bố trí làm 4 dãy , cách nhau 5m , cách tường là 2.5 m , tổng cộng là 32 bóng , mỗi dãy 8 bóng . - Xác định chỉ số phòng : = a.b/H.(a+b)=20.45/3.(20+45)=4,62 Lấy hệ số phản xạ của tường là 50% , của trần là 30% , tìm được hệ số sử dụng Ksd =0.48 lấy hệ số dự trữ k=1.3 , hệ số tính toán Z= 1.1 , xác định được quang thông mỗi đèn là : F= K*E*S*Z/ n.Ksd = 1,3.30.900.1,1/32.0,48= 2513,67 (lumen ) Tra bảng chọn bóng P=200 W Ngoài chiếu sáng trong phòng sản xuất còn đặt thêm 4 bóng cho 2 phòng thay quần áo , phòng WC . tổng cộng toàn xưởng cần : 32bóng *200+ 4bóng *200= 7,2 KW 6.3.Thiết kế mạng điện chiếu sáng Đặt riêng một tủ chiếu sáng cạnh cửa ra vào lấy điện từ tủ phân phối của xưởng. Tủ gồm một áptômát tổng 3 pha và 9 áptômát nhánh một pha, mỗi áptômát nhánh cấp điện cho 4 bóng . a). Chọn cáp từ tủ PP tới tủ chiếu sáng . =16,4 A Chọn cáp đồng 4 lõi , vỏ PVC , do CLIPSAL sản xuất , tiết diện 6 m2 Icp = 45 A PVC(3.6+1.4) b). Chọn áp tômát tổng . Chọn áptômát tổng 50 A , 3 pha , do Đài Loan sản xuất TO-50EC- 50A c). Chọn áptômát nhánh . Các áptômát nhánh chọn giống nhau, mỗi áptốmát cấp điện cho 4 bóng . Dòng qua áptômát (1pha) In =4.0,2 /0,22 = 3,64 Chọn 9 áptômát nhánh 1 pha Iđm = 10 A do Đài Loan chế tạo d). Chọn dây dẫn từ áptốmát nhánh đến cụm 4 bóng Chọn dây đồng bọc tiết diện 2.5 mm2 có Icp =27 A - Kiểm tra điều kiện chọn dây kết hợp với áptômát . +> Kiểm tra cáp PVC (3.6+1.4) hệ số hiệu chỉnh k=1 45A> 1,25.50/1,5=41,6A +> Kiểm tra dây 2,5 mm2 27A> 1,25. 10/ 1,5 =8,33 A - Kiểm tra độ lệch điện áp . Vì đường dây ngắn , các dây đều được chọn vượt cấp không cần kiểm tra Tủ PP PVC(3x6+1,4) Tủ CS 10xQCE-10A Khi thiết kế cung cấp điện cho một nhà máy, xí nghiệp, hộ tiêu thụ thì một trong những công việc quan trọng mà ta phải làm là tiến hành xác định phụ tải điện cho đối tượng cần thiết kế. 2.1 Sơ lược phụ tải điện Phụ tải điện là số liệu ban đầu rất quan trọng để thiết kế cung cấp điện nhằm lựa chọn kiểm tra các thiết bị điện như dây dẫn, máy biến áp, thiết bị bảo vệ, thiết bị bù …Phụ tải điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố : công suất, số lượng máy, chế độ vận hành, qui trình công nghệ … do đó việc xác định phụ tải tính toán rất khó khăn và quan trọng. Nếu xác định phụ tải tính toán nhỏ hơn thực tế thì gây nên thiếu hụt công suất, cháy nổ … nếu lớn hơn thực tế thì gây nên lãng phí. Vì vậy việc thiết kế cung cấp hoàn toàn phụ thuộc vào việc thu nhập và phân tích phụ tải điện. 2.2 Phân nhóm phụ tải Phân nhóm phụ tải là việc làm đầu tiên để xác định phụ tải nhằm tính toán sơ bộ công suất của từng phân xưởng và nhà máy để thực hiện sơ đồ nối dây, vị trí đặt tủ phân phối, tủ động lực. Mục đích của việc làm này nhằm giúp cho việc quản lý được dể dàng, tiết kiệm vật tư, tăng hiệu quả công việc. Phân nhóm phụ tải phụ thuộc vào nhiều yếu tố : tính chất yêu cầu của phụ tải, công việc, vị trí phụ tải. Việc phân nhóm phụ tải cho nhà máy thường đòi hỏi chất lượng điện cao nên thừơng phân nhóm theo 2 cách 2.2.1 Phân nhóm theo vị trí phụ tải trên mặt bằng Phương pháp này có ưu điểm là đảm bảo tính linh hoạt cao trong vận hành cũng như bảo trì, sửa chữa. Chẳng hạn như khi nhà máy sản xuất dưới công suất thiết kế thì có thể cho ngừng làm việc một vài dây chuyền mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các dây chuyền khác, hoặc khi bảo trì, sửa chữa thì có thể cho ngừng hoạt động của từng dây chuyền riêng lẻ,… Nhưng phương án này có nhược điểm sơ đồ phức tạp, là chi phí lắp đặt khá cao do có thể các thiết bị trong cùng một nhóm lại không nằm gần nhau cho nên dẫn đến tăng chi phí đầu tư về dây dẫn, ngoài ra thì đòi hỏi người thiết kế cần nắm vững quy trình công nghệ của nhà máy. 2.2.2 Phân nhóm theo tính chất công việc và dây chuyền sản xuất : Ưu điểm : phù hợp với các dây chuyền sản xuất do tính linh hoạt trong các tình huống, khi có một dây chuyền sản xuất nào bị sự cố thì tách riêng ra cho việc sửa chữa, các dây chuyền khác làm việc bình thường đảm bảo tính liên tục trong sản xuất. Nhược điểm : phức tạp, chi phí cao, đòi hỏi người thiết kế phải nắm vững qui trình công nghệ sản xuất và tính chất của công việc. Do vây mà tuỳ vào điều kiện thực tế mà người thiết kế lựa chon phương án nào cho hợp lý. 2.3.1 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán Hiện nay có rất nhiều phương pháp để tính toán phụ tải tính toán(PTTT), dựa trên cơ sở khoa học để tính toán phụ tải điện và được hoàn thiện về phương diện lý thuyết trên cơ sở quan sát các phụ tải điện ở xí nghiệp đang vận hành. Thông thường những phương pháp tính toán đơn giản, thuận tiện lại cho kết quả không thật chính xác, còn muốn chính xác cao thì phải tính toán lại phức tạp. Do vậy tùy theo giai đoạn thiết kế thi công và yêu cầu cụ thể mà chọn phương pháp tính toán cho thích hợp. Nguyên tắc chung để tính PTTT của hệ thống là tính từ thiết bị điện ngược trở về nguồn, tức là được tiến hành từ bậc thấp đến bậc cao của hệ thống cung cấp điện, và ta chỉ cần tính toán tại các điểm nút của hệ thống điện. Mục đích của việc tính toán phụ tải điện tại các nút nhằm: - Chọn tiết diện dây dẫn của lưới cung cấp và phân phối điện áp từ dưới 1000V trở lên. - Chọn số lượng và công suất máy biến áp. - Chọn tiết diện thanh dẫn của thiết bị phân phối - Chọn các thiết bị chuyển mạch và bảo vệ. 2.3.1.1 Theo công suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm Đối với hộ tiêu thụ có đồ thì phụ tải thực tế không thay đổi, PTTT bằng phụ tải trung bình và được xác định theo suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẫm khi cho trước tổng sản phẫm sản xuất trong một đơn vị thời gian Ptt = Trong đó : M : số đơn vị sản phẩm sản xuất trong một năm w0 : suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm TMAX : thời gian sử dụng công suất lớn nhất Ưu điểm : kết quả tương đối chính xác Nhược điểm : khó khăn trong việc xác định M, w0 , Tmax 2.3.1.2 Theo suất phụ tải trên một đơn vị diện tích sản xuất : Nếu phụ tải tính toán xác định cho hộ tiêu thụ có diện tích F, suất phụ tải trên một đơn vị là P0 thì Ptt = Po x F Trong đó : Po : suất phụ tải trên 1 m2 diện tích sản xuất (kw/m2) F : diện tích dùng đặt máy sản xuất (m2) Phương pháp này chỉ cho kết quả gần đúng. 2.3.1.3 Xác định theo công suất đặt và hệ số nhu cầu Ptt = knc Qtt = Ptt x tg j Cos j tb = Pdm : công suất định mức (ghi trên lý lịch hay nhãn máy) Pd : công suất đặt của động cơ (kW) Pd = h : hiệu suất động cơ Do hiệu suất động cơ tương đối cao nên Pd = Pdm Knc: hệ số nhu cầu của thiết bị tiêu thụ đặt trưng (tra cẩm nang tra cứu) Công suất tính toán toàn nhà máy : Stt = kdt x Trong đó : : tổng công suất tác dụng tính toán của nhóm thiết bị : tổng công suất phản kháng của nhóm thiết bị kdt : hệ số đồng thời (0,85 ¸ 1) Ưu điểm : tính toán thuận tiện đơn giản. Nhược điểm : phụ thuộc nhiều vào các chế độ làm việc của các thiết bị trong nhóm. KMAX : hệ số cực đại Ksd : hệ số sử dụng (tra cẩm nang tra cứu) 2.3.1.4 Theo hệ số cực đại và công suất trung bình : Ptt = Kmax x Ksd x Pdm Gọi n là số thiết bị thực tế trong nhóm. Ta có các trường hợp sau : - Với n ≤ 3 : Ptt = ; Qtt = => Stt = tg j i :hệ số công suất định mức thứ i Đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại : Stt = với là hệ số tiếp điểm - Với 3 300 và Ksd 10 Ưu điểm : kết quả tính toán tương đối chính xác Nhược điểm : tính toán khá phức tạp - Tính số thiết bị hiệu quả : + Khi số thiết bị trong nhóm nhỏ hơn 5 (n 5 tính toán khá phức tạp có thể tính gần đúng theo phương pháp sau : n* = n1 : số thiết bị có công suất định mức không nhỏ hơn một nửa thiết bị có công suất định mức lớn nhất trong nhóm P* = Tra cứu cẩm nang xác định nhq* từ n* và P* sau đó xác định được : nhq = nhq* x n + Xác định phụ tải đỉnh nhọn (PTĐN): Phụ tải đỉnh nhọn là phụ tải cực đại xuất hiện trong thời gian ngắn ( Trong khoảng một vài giây). Phụ tải đỉnh nhọn thường được tính dưới dạng dòng điện đỉnh nhọn (Iđn). Dòng điện này thường được dùng để kiểm tra sụt áp khi mở máy, tính toán chọn các thiết bị bảo vệ,…Đối với một máy bị thì dòng đỉnh nhọn là dòng mở máy. Còn đối với nhóm thiết bị thì dòng đỉnh nhọn xuất hiện khi máy có dòng điện mở máy lớn nhất trong nhóm khởi động, còn các máy khác làm việc bình thường. Do đó dòng đỉnh nhọn được tính theo công thức sau: Iđn = Ikđ = Kmm* Iđm (Đối với một thiết bị). = Ikđmax+ Itt -Ksd*Iđmmax (Đối với một nhóm thiết bị) Trong đó: Kmm là hệ số mở máy +Với động cơ KĐB, rotor lồng sóc Kmm = 5-7 + Động cơ DC hoặc KĐB rotor dây quấn Kmm = 2-5 + Đối với MBA và lò hồ quang thì Kmm = 3. Ikđmax và Ksd là dòng khởi động và hệ số sử dụng của thiết bị có dòng khởi động lớn nhất trong nhóm. Itt:là dòng điện tính toán của nhóm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp số 8 với tổng công suất 30000kW và 10 phân xưởng.doc