Đề tài Thiết kế thi công trường trung học phổ thông Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Phần mở đầu Giới thiệu công trình: Công trình xây dựng là “Trường Trung học Phổ thông Phúc Yên – Vĩnh Phúc” được xây dựng tại Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc. Công trình được thiết kế 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng. - Công trình có tổng chiều dài 54m, chiều rộng 9m. Chiều cao 23,4m. Mặt bằng công trình thuộc Thị xã Phúc Yên, giao thông đi lại dễ dàng và thuận lợi cho việc thi công công trình. Hiện trạng thực tế khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng. Tổng thể công trình gồm nhiều hạng mục. Nhà lớp học là công trình cao nhất được xây dầu tiên. nên mặt bằng thi công tương đối thuận tiện. Diện tích khu đất xây dựng vuông vắn kích thước .m. Vị trí đặt công trình không quá gần các công trình có sẵn vì vậy không gây ảnh hưởng đến việc thi công móng và các kết cấu công trình. Đất nước của chúng ta ngày càng phát triển, cùng với sự phát triền của đất nước, việc xây dựng nhà cao tầng là nhu cầu tất yếu. Các công trình cao tầng với thiết kế đa dạng, kết hợp hài hòa các kiến trúc cổ truyền của dân tộc với những đường nét khỏe khoắn mang phong cách của kiến trúc hiện đại xuất hiện ngày càng nhiều ở Hà nội cũng như các thành phố khác. Các vật liệu xây dựng mới, cũng như các thiết bị xây dựng hiện đại đang được áp dụng không những làm tăng thêm vẻ đẹp của công trình mà nó còn góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng của công trình. Trong thời gian qua, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhanh chóng cung cấp một quỹ nhà ở lớn phục vụ nhân dân đồng thời tạo ra bộ mặt văn minh, hiện đại đô thị. Sau khi đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ kiến trúc và những yêu cầu về khả năng thực thi của công trình, việc thực hiện công trình dùng giải pháp kết cấu chính của nhà là khung bê tông cốt thép kết hợp với hệ giằng chịu lực đổ toàn khối. Nhận biết được tầm quan trọng của tin học trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng. Trong đồ án này, có sử dụng một số chương trình hỗ trợ của nước ngoài như SAP 2000, Microsoft Project, Microsoft Excel, AutoCAD . I/. Giới thiệu chung về kiến trúc công trình. Công trình: Trường Trung học Phổ thông Phúc Yên – Vĩnh Phúc” được xây dựng tại Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc. Công trình có tổng chiều dài 54m, chiều rộng 9m. Chiều cao 23,4m. Mặt bằng công trình thuộc Thị xã Phúc Yên, giao thông đi lại dễ dàng và thuận lợi cho việc thi công công trình. Hiện trạng thực tế khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng. Hình thức kiến trúc công trình được nghiên cứu thiêt kế phù hợp với công năng của công trình công sở. Mặt đứng các công trình được tổ hợp bởi các diện tường, cửa sổ, ban công và mái đua có tỷ lệ hợp lý tạo nên các phần đế, phần thân và phần mái công trình. Phần thân công trình là những diện lớn được ngăn cách bởi các phân vị đứng và phân vị ngang tạo nên các bộ phận được gắn kết một cách hợp lý, có tỷ lệ gần gũi với con người. Phần đế và phần mái công trình được nghiên cứu xử lý một cách thoả đáng bằng các phân vị ngang tạo nên hiệu quả ổn định và vững chắc cho công trình. Một số gờ phào phân vị cùng với các chi tiết lan can, ban công, gờ cửa tạo cho công trình sự duyên dáng, tránh được sự khô cứng và đơn điệu thường thấy đối với các công trình nhà ở. Màu sắc và vật liệu hoàn thiện được lựa chọn và cân nhắc sử dụng một cách hợp lý, gần gũi, hài hoà với cảnh quan chung của nhóm nhà cũng như của cả khu đô thị. II/. Các giải pháp kiến trúc công trình. 1). Giải pháp thiết kế mặt bằng : Công trình bao gồm 5 tầng được bố trí như sau : Mặt bằng của công trình hình chữ nhật với chiều rộng hành lang 2,1m. Hệ thống giao thông theo trục đứng được đặt giữa khối nhà với một thang bộ. Tầng nhà cao 3,9m chủ yếu là phòng học và các phòng phụ trợ. 2). Giải pháp mặt đứng : Đặc điểm cơ cấu bên trong về bố cục mặt bằng, giải pháp kết cấu, tính năng vật liệu cũng như điều kiện quy hoạch kiến trúc quyết định về bề ngoài của công trình. ở đây, ta chọn giải pháp đường nét kiến trúc thẳng kết hợp với với vật liệu ốp tạo nên nét kiến trúc hiện đại phù hợp với tổng thể cảnh quan và khí hậu 3). Giải pháp giao thông nội bộ : Toàn bộ công trình được thiết kế gồm có một thang bộ và hệ thống hành lang trước để đảm bảo giao thông giữa các tầng và các phòng với nhau. Cầu thang được thiết kế đảm bảo cho việc lưu thông giữa các tầng và yêu cầu về cứu hỏa. 4). Giải pháp chiếu sáng cho công trình. Do công trình là các phòng nên các yêu cầu về chiếu sáng là tương đối quan trọng. Phải đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên cho các phòng, nhưng cũng không được quá chói ảnh hưởng đến qua trình sinh hoạt và làm việc. Hành lang được bố trí lấy ánh sáng tự nhiên. Cầu thang cũng đều được lấy ánh sáng tự nhiên, ngoài ra còn có các đèn trần phục vụ chiếu sáng. 5). Giải pháp thông gió. Tất cả các hệ thống cửa đều có tác dụng thông gió tự nhiên cho công trình. Các phòng ở và phòng làm việc đều đảm bảo thông gió tự nhiên . 6). Thiết kế điện nước. - Cấp nước: Bao gồm nước sinh hoạt và nước cho phòng cháy chữa cháy. Nước được dẫn từ hệ thống cấp nước thành phố đến bể ngầm, sau đó được bơm lên bể trên mái và từ đó cấp đến các khu vệ sinh và các phòng chức năng. - Thoát nước thải: Nước thải từ khu vệ sinh được thoát vào ống đứng xuống hố ga và được xử ý bằng bể tự hoại trước khi xả ra hệ thống thoát nước khu vực. - Thoát nước mưa: Nước mưa trên mái được tổ chức thu theo mạng ống cụt sau đó vào các ống đứng lắp trong hộp kỹ thuật xuống hố ga tầng 1 để xả ống thoát nước ngoài nhà.

doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2344 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế thi công trường trung học phổ thông Phúc Yên – Vĩnh Phúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cña m¸y ®µo. Ph¶i cã biÓn b¸o hiÖu an toµn. - Khi c¸c gÇu ®µo ®ang chÊt t¶i th× kh«ng ®­îc di chuyÓn m¸y. b. An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng: *. §èi víi c«ng t¸c cèt thÐp: - C«ng t¸c gia c«ng cèt thÐp t¹i x­ëng, ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë khu vùc riªng cã rµo ch¾n vµ biÓn b¸o. - C¾t, uèn ph¶i cèt thÐp ph¶i cã thiÕt bÞ chuyªn dông, cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa thÐp v¨ng khi c¨t, uèn. - Khi vËn chuyÓn cèt thÐp ph¶i ®­îc bã, buéc chÆt, tr¸nh ®Ó r¬i, ®øt d©y. *. §èi víi c«ng t¸c ®æ ®Çm bª t«ng: - Sµn c«ng t¸c ph¶i æn ®Þnh, ch¾c theo thiÕt kÕ thi c«ng, ®¶m b¶o ®é réng cho ng­êi thao t¸c vµ ®Ó thiÕt bÞ. - C«ng nh©n ph¶i ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé nh­ : g¨ng tay, mò, giÇy. - Khi sö dông m¸y trén, m¸y ®Çm ph¶i kiÓm tra tÝnh æn ®Þnh cña m¸y khi vËn hµnh, kiÓm tra hÖ thèng d©y dÉn ®iÖn kh«ng ®Ó bÞ hë ®iÖn. CÇu dao, æ c¾m ®iÖn ®Ó ph¶i cã biÓn b¸o, hép chèng tiÕp xóc n­íc. - Khi sö dông m¸y thi c«ng ph¶i kiÓm tra hiÖn t­îng hë ®iÖn, nÕu hë cÇn söa ch÷a song míi ®­îc sö dông. c. C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng: - Khi vËn chuyÓn ®Êt thõa, vËt liÖu cho c«ng tr×nh xe vËn chuyÓn ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng ®Ó r¬i v·i vËt liÖu trªn ®­êng vËn chuyÓn. - C¸c chÊt th¶i dÇu, mì cña m¸y thi c«ng ph¶i ®æ ®­îc ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng ®æ ra m«i tr­êng xung quanh vµ ao, hå. b. Thi c«ng phÇn th©n - cét dÇm sµn tÇng 4 - Khung dÇm sµn cña c«ng tr×nh lµ bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi cã t­êng chÌn, chiÒu cao tÇng nhµ lµ 3,9 m - Sau khi thi c«ng sµn tÇng 3 xong, ®Ó bª t«ng ®¶m b¶o vÒ c­êng ®é sau 2 ®Õn 3 ngµy ta tiÕn hµnh thi c«ng cét tÇng 4 - Dïng m¸y kinh vÜ kiÓm tra vµ ®Þnh vÞ l¹i vÞ trÝ c¸c cét tÇng 4 theo 2 ph­¬ng däc vµ ngang, kiÓm tra cèt thÐp chê ch©n cét , vÞ trÝ thÐp cã ®¶m b¶o líp b¶o vÖ kh«ng, ch­a ®¶m b¶o th× ph¶i sö lý cho ®óng thiÕt kÕ - C¸c c«ng viÖc ®ã xong th× tiÕn hµnh thi c«ng cét tÇng 4 I. ThiÕt kÕ v¸n khu«n. 1. TÝnh to¸n v¸n khu«n cét a. Yªu cÇu ®èi víi v¸n khu«n cét - Ph¶i ®¶m b¶o kÝch th­íc theo ®óng thiÕt kÕ - §¶m b¶o ®é æn ®Þnh, ch¾c ch¾n, bÒn v÷ng - Ph¶i ®¶m b¶o lu©n chuyÓn ®­îc nhiÒu lÇn, gän nhÑ dÔ th¸o l¾p, bÒ mÆt v¸n khu«n ph¶i ph¼ng nh½n kh«ng c«ng vªnh nøt nÎ - C¸c chç nèi ph¶i ®¶m b¶o kÝn khÝt - Gç lµm v¸n khu«n ph¶i ®¶m b¶o ®é Èm theo quy ®Þnh W=18% b. TÝnh to¸n v¸n khu«n cét - TÇng gåm 2 lo¹i cét cã kÝch th­íc bxh = 220x500, 220x300, - T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n ®¸y cét gåm: + ¸p lùc bª t«ng: P1= n.g.H.b (kg/m) Trong ®ã: n = 1,3 hÖ sè tin cËy H: ChiÒu cao ¶nh h­ëng cña thiÕt bÞ ®©m s©u H = 0,7 ¸ 0,8 m g: Dung träng riªng cña bª t«ng = 2500kg/m3 b: BÒ réng thµnh v¸n khu«n b = 0,22m Þ P1= 1,3.2500.0,8.0,22= 572 (kg/m) + ¸p lùc ®Çm bª t«ng: P2= n.Ptc.b (kg/m) Trong ®ã: n: HÖ sè tin cËy n= 1,3 Ptc=200 kg/m2 b: kÝch th­íc c¹nh ng¾n cña v¸n khu«n (m) => P2= 1,3.200.0,22=57,2 (kg/m) + ¸p lùc giã: Thi c«ng tÇng 4 cã ®é cao ®Ønh cét lµ 15,6 m > 10 m, nªn ph¶i tÝnh ¸p lùc giã q= n. Wtt .b (kg/m) Trong ®ã: n: HÖ sè tin cËy n = 1,2 b: ChiÒu réng v¸n khu«n ®ãn giã lín nhÊt b = 0,22 (m) Wtt = W/2 W=W0 .K.c (kg/m2) W0 = 95 daN/m2; K= 1,086; c = 0,6 víi giã hót ; c = 0,8 víi giã ®Èy - Ta thÊy ¸p lùc giã hót cïng chiÒu víi ¸p lùc trong v¸n khu«n cét, do ®ã lÊy gi¸ trÞ giã hót Pgiã hót = + Tæng t¶i träng ph©n bè t¸c dông lªn v¸n khu«n cét lµ: q = P1+P2+Pgiã hót = 572+57,2+8,17 = 637,37 (kg/m) + Chän chiÒu dµy v¸n khu«n 3cm - Ta cã m« men kh¸ng uèn cña tiÕt diÖn: Wx= - Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña v¸n khu«n lµ: M = .Wx =150kg/cm2 M = 150.33 = 4950 kg.m * X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch c¸c g«ng Lg£ - Chän Lg= 60 cm lµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chÞu lùc + Gi¸ trÞ m« men lín nhÊt khi v¸n khu«n chÞu t¶i träng Mmax= Mmax = 2249,53 kg.m < M = 4950 kg.m Þ V¸n khu«n ®¶m b¶o chÞu lùc + KiÓm tra ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña v¸n khu«n cét: f = qtc= 637,37 /1,2 = 531 kg/m E = 1,1 . 105 kg/cm2, J= f= f = 0,098 cm < = 0,15 cm Þ §¶m b¶o ®é vâng * Chän hÖ c©y chèng xiªn - Chän lo¹i c©y chèng xiªn b»ng thÐp do Hoµ Ph¸t s¶n xuÊt cã t¨ng ®¬ ®Ó ®iÒu chØnh dÔ dµng vÒ chiÒu dµi - Lo¹i c©y chèng nµy cã ­u ®iÓm sau: KÕt cÊu gän nhÑ, l¾p dùng ®¬n gi¶n tiÖn dông. DÔ dµng ®iÒu chØnh b»ng t¨ng ®¬ hÖ sè lu©n chuyÓn cao chÞu lùc lín - Víi nh÷ng ­u ®iÓm trªn ta kh«ng cÇn tÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c©y chèng mµ chØ cÇn chän kÝch th­íc chèng cho phï hîp. - C©y chèng xiªn ®­îc chèng theo 2 líp: Líp 1 c¸ch ®Çu cét kho¶ng 0,35¸0,4 m ,líp 2 c¸ch ®Çu cét kho¶ng 1,2¸1,5m. 2. TÝnh to¸n thiÕt kÕ v¸n khu«n dÇm a. V¸n khu«n ®¸y dÇm - V¸n khu«n ®¸y dÇm lµm viÖc nh­ mét dÇm liªn tôc ®Òu nhÞp chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu * T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n ®¸y dÇm gåm: + T¶i träng bª t«ng vµ cèt thÐp dÇm: q1 = n.bd.hd.g Trong ®ã: n hÖ sè tin cËy n = 1,2 bd: ChiÒu réng v¸n khu«n dÇm bd = 0,22 (m) hd: ChiÒu cao dÇm hd = 0,7 m g: Dung träng riªng cña bª t«ng vµ cèt thÐp = 2600kg/m3 Þ q1 = 1,2.0,22.0,7.2600 = 480,48 (kg/m) + T¶i träng v¸n khu«n ®¸y dÇm: q2=n.bd.dd.gg Trong ®ã: n hÖ sè tin cËy n = 1,1 bd: ChiÒu réng v¸n khu«n dÇm bd = [(0,7-0,1).2]+0,22 = 1,42 (m) dd: ChiÒu dµy v¸n khu«n dÇm = 3 cm gg: Dung träng riªng cña gç = 600 kg/m3 Þ q2 = 1,1.1,42.0,03.600 = 28 (kg/m) + ¸p lùc do ®æ bª t«ng dÇm: q3 = n.Pd.bd Trong ®ã: n: HÖ sè tin cËy n = 1,3 Pd: Khi ®æ bª t«ng b»ng m¸y Pd = 400 kg/m2 bd: BÒ réng dÇm = 0,22 (m) Þ q3=1,3. 400 . 0,22=114,4(kg/m) + T¶i träng ®Çm nÐn: q4 = n..bd Trong ®ã: n: HÖ sè tin cËy n = 1,3 Ptc = 200kg/m2 bd: BÒ réng dÇm = 0,22 (m) Þ q4 = 1,3.200.0,22 = 57,2 (kg/m) + T¶i träng thi c«ng: q5 = n..bd Trong ®ã: n: HÖ sè tin cËy n = 1,3 Ptc= 250 kg/m2 bd: BÒ réng dÇm =0,22 (m) Þ q5=1,3.250.0,22 = 71,5 (kg/m) *Tæng t¶i träng t¸c dông lªn dÇm q = q1+q2+q3+q4+q5 = 480,48+28+114,4+57,2+71,5 = 751,58 (kg/m) + Ta cã m« men kh¸ng uèn cña tiÕt diÖn Wx= + Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña v¸n khu«n: M=.W =150kg/cm2 M = 150.33=4950 (kg.m) - Gi¸ trÞ m« men lín nhÊt do t¶i träng: Mmax = Cho M = Mmax = 4950 kg.m L £ Chän Lc= 60 cm lµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chÞu lùc. + KiÓm tra ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña v¸n khu«n dÇm: f = qtc = 751,58/1,2 = 626,32 kg/m E = 1,1.105kg/cm2, J = f = f = 0,116 cm < = 0,15 cm ® §¶m b¶o ®é vâng b. V¸n khu«n thµnh dÇm - TÝnh to¸n v¸n khu«n thµnh dÇm thùc chÊt lµ tÝnh kho¶ng c¸ch c©y chèng xiªn cña thµnh dÇm, ®¶m b¶o cho v¸n khu«n thµnh dÇm kh«ng bÞ biÕn d¹ng qu¸ lín ®èi víi ¸p lùc bª t«ng khi ®Çm ®æ bª t«ng - Ta coi v¸n khu«n thµnh dÇm lµm viÖc nh­ mét dÇm liªn tôc chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu do ¸p lùc cña bª t«ng khi ®æ vµ ®Çm, ¸p lùc cña bª t«ng cã thÓ coi nh­ ¸p lùc thuû tÜnh t¸c dông lªn v¸n thµnh. * T¶i träng t¸c dông lªn v¸n thµnh gåm: + ¸p lùc ngang bª t«ng dÇm q1=(n.hd.g).hd Trong ®ã: n: HÖ sè tin cËy n= 1,3 hd: ChiÒu cao dÇm hd = 0,7 (m) g: Dung träng riªng cña bª t«ng = 2500 (kg/m3) Þ q1=(1,3.2500.0,7).0,7 = 1592,5 (kg/m) + ¸p lùc ®Çm bª t«ng q2=n.Pd.hd Trong ®ã: n = 1,3 hÖ sè tin cËy Pd = 200 (kg/m2) hd: ChiÒu cao dÇm Þ q2 = 1,3.200.0,7 = 182 (kg/m) +Tæng t¶i träng t¸c dông thµnh dÇm q = q1+q2 = 1592,5 + 182 = 1774,5 (kg/m) + Chän chiÒu dµy v¸n thµnh d =3 (cm) - Ta cã m« men kh¸ng uèn cña tiÕt diÖn Wx= - Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña v¸n khu«n M = .W, =150 (kg/cm2) M = 150.105 = 15750 (kg.m) + Kho¶ng c¸ch c¸c chèng xiªn lµ L cx £ Chän Lcx = 60 cm + KiÓm tra ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña v¸n khu«n thµnh dÇm: f = qtc= 1774,5/1,2 = 1478,75kg/m E = 1,1.105 kg/cm2, J = f = f = 0,086 cm < = 0,15 cm ® §¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®é vâng 3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ v¸n khu«n sµn - Dïng v¸n khu«n sµn b»ng gç gåm c¸c líp sau: +V¸n khu«n sµn +HÖ ®µ ngang ®ì v¸n khu«n sµn +HÖ c©y chèng ®ì xµ gå, sµn +C¾t mét d¶i v¸n sµn ®Ó tÝnh S¬ ®å tÝnh v¸n khu«n sµn * T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n sµn gåm: + T¶i träng bª t«ng vµ cèt thÐp sµn: Þ q1=1,2 .1 . 0,1 . 2600 = 312 (kg/m2) + T¶i träng v¸n khu«n sµn: q2 = n.bs.ds.gg Þ q2=1,1 . 1 . 0,03 . 600 =19,8 (kg/m2) + Träng l­îng ®æ bª t«ng sµn: q3 = n.Pd.bs Þ q3 = 1,3 . 400 . 1 = 520 (kg/m2) + T¶i träng ®Çm nÐn: q4 = n..bs Þ q4 = 1,3.200.1 = 260 (kg/m2) + T¶i träng thi c«ng: q5 = n..bs Þ q5 = 1,3 . 250 . 1 = 325 (kg/m2) + Tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n ®¸y sµn q = q1 +q2 +q3 +q4 +q5 = 312 +19,8+520+260+325 =1436,8 (kg/m2) + Gi¶ thiÕt chiÒu réng cña 1 tÊm v¸n khu«n sµn lµ 0,3m - T¶i träng tÝnh to¸n trªn 1(m) v¸n khu«n lµ : qtt = 1436,8 . 0,3 = 431 (kg/m) - Ta cã m« men kh¸ng uèn cña tiÕt diÖn v¸n khu«n lµ: Wx= - Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña v¸n khu«n lµ: M = .W = 150 (kg/cm2) Þ M = 150 . 45 = 6750 (kg.m) - Gi¸ tri m« men lín nhÊt do t¶i träng: Mmax = - Cho Mmax = M = 6750 (kg.m), ta cã kho¶ng c¸ch ®µ ngang v¸n khu«n ®¸y sµn lµ: L® £ ® Chän L® = 60 (cm) + KiÓm tra ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña v¸n khu«n sµn: f = qtc = = 359,2 (kg/m) E = 1,1.105kg/cm2, J = => f = f = 0,049 (cm) < = 0,15 (cm) ® §¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®é vâng 4. TÝnh to¸n ®µ ngang - Chän kÝch th­íc xµ gå (8x10)cm * T¶i träng t¸c dông lªn ®µ ngang gåm: - T¶i träng tÝnh to¸n v¸n khu«n sµn trªn 1 m: qvs = 1436,8 (kg/m) - T¶i träng ®µ ngang: q®n = 1,1.0,08.0,1.600 = 5,28 (kg/m) + Tæng t¶i träng t¸c dông: q = 1436,8+5,28=1442 (kg/m) - Gi¸ trÞ m« men cña tiÕt diÖn: M=.W W = Þ M = 150.133,3 = 19995 kg.m - Gi¸ trÞ m« men lín nhÊt cña t¶i träng: Mmax = , cho M = Mmax = 19995 (kg.m) + Ta cã kho¶ng c¸ch c©y chèng ®µ ngang lµ: Lcc £ VËy chän Lcc = 90 (cm) + KiÓm tra ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña ®µ ngang: f = qtc = = 1201,67kg/m E = 1,1.105kg/cm2, J = => f = f = 0,084 (cm) < = 0,225 (cm) ® §¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®é vâng 5. TÝnh to¸n c©y chèng - Dïng lo¹i c©y chèng ®¬n do Hoµ ph¸t s¶n xuÊt - Chän lo¹i c©y chèng cã m· hiÖu (K-103) cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + ChiÒu cao sö dông Mmax=3,9m + ChiÒu cao sö dông Mmin=2,4m + T¶i träng cho phÐp: - Khi ®øng : - Khi kÐo : + Träng l­îng 1 c©y chèng 13,6 (kg) - Víi chiÒu cao sµn lµ 3,9(m) vµ t¶i träng t¸c dông lªn 1m sµn p = 1442 (kg) lµ ®ñ ®iÒu kiÖn, nªn ta chän kho¶ng c¸ch c©y chèng theo thùc tÕ kÝch th­íc Lcc= 90 cm II. TÝnh to¸n khèi l­îng c«ng viÖc.(TÝnh cho cét dÇm sµn tÇng 4) Khèi l­îng cèt thÐp. TT Tªn cÊu kiÖn §¬n vÞ T.L­îng 1CK Sè cÊu kiÖn Tæng T.L­îng I ThÐp cét 1 - Trôc A TÊn 0,0319 14 0,4471 2 - Trôc B & C TÊn 0,1266 14 1,7727 Tæng 2,2198 II ThÐp dÇm 1 - DÇm khung TÊn 0,1104 14 1,5455 2 - DÇm däc TÊn 0,6370 3 1,9110 Tæng 3,4565 II ThÐp sµn TÊn 2,5544 1 2,5544 2. Khèi l­îng v¸n khu«n. TT Tªn cÊu kiÖn KÝch th­íc tiÕt diÖn Sè cÊu kiÖn Khèi l­îng (m2) Dµi (m) Réng (m) Cao (m) I V¸n khu«n cét 1 + Cét (220x500) 0,5 0,22 3,2 28 129,02 + Cét (220x300) 0,3 0,22 3,6 14 52,42 Tæng 181,44 II V¸n khu«n dÇm 1 DÇm khung + Trôc B-C 6,9 0,22 0,6 13 127,37 + Trôc A-B 2,1 0,22 0,2 13 16,93 2 DÇm däc + NhÞp 4,2m 4,2 0,22 0,3 36 123,98 + NhÞp 3,6m 3,6 0,22 0,3 3 8,86 + NhÞp 6,9m 6,9 0,11 0,3 1 2,07 + NhÞp 2,1m 2,1 0,11 0,3 2 1,26 Tæng 280,47 III V¸n khu«n sµn 1 - Sµn «1 3,98 6,68 11 292,45 2 - Sµn «2 3,98 1,88 12 89,79 3 - Sµn «3, «4 6,68 3,98 1 26,59 4 - Sµn «5 3,38 1,88 1 6,35 Tæng 415,18 Tæng khèi l­îng v¸n khu«n tÇng 4 877,09 3. Khèi l­îng bª t«ng. TT Tªn cÊu kiÖn KÝch th­íc tiÕt diÖn Sè cÊu kiÖn Khèi l­îng (m3) Dµi (m) Réng (m) Cao (m) I Bª t«ng cét 1 + Cét 220x500 0,5 0,22 3,2 28 9,856 + Cét 220x300 0,3 0,22 3,6 14 3,326 Tæng 13,182 II Bª T«ng dÇm 1 DÇm khung + Trôc B-C 6,9 0,22 0,7 13 13,814 + Trôc A-B 2,1 0,22 0,3 13 1,802 2 DÇm däc 162 0,22 0,3 1 10,692 11,1 0,11 0,3 1 0,366 Tæng 26,674 III Bª t«ng sµn 1 - Sµn «1 3,98 6,68 0,1 11 29,245 2 - Sµn «2 3,98 1,88 0,1 12 8,979 3 - Sµn «3 vµ «4 6,68 3,98 0,1 1 2,659 4 - Sµn «5 3,38 1,88 0,1 1 0,635 Tæng 41,518 III. BiÖn ph¸p thi c«ng 1. Thi c«ng cét a. §Þnh vÞ tim cét - §©y lµ c«ng viÖc rÊt quan träng nã quyÕt ®Þnh mét phÇn ®é bÒn kÕt cÊu thÈm mü c«ng tr×nh, nguyªn t¾c c¬ b¶n ph¶i ®¶m b¶o tim cét ®­îc chÝnh x¸c tõ tÇng d­íi lªn tÇng trªn sai sè cho phÐp ±3 (mm). - Dông cô chÝnh lµ dïng m¸y kinh vÜ, ngoµi ra cßn d©y däi, th­íc ni v«, d©y gai…C¸c b­íc lµm tiÕn hµnh nh­ sau: + C¸c trôc tim cña hµng cét biªn cÇn ®­îc chuyÓn tr­íc ®Ó t¹o thµnh 1 chu vi kÝn ®Þnh h×nh mÆt b»ng. Tr­íc hÕt ta x¸c ®Þnh trôc tim cña c¸c cét gãc, tõ c¸c trôc tim nµy x¸c ®Þnh c¸c trôc tim kh¸c. + §Æt m¸y kinh vÜ d­íi ®Êt th¼ng trôc tim c¸c hµng cét biªn lÊy vÞ trÝ chuÈn cho m¸y, sau ®ã ng¾m vµo tim cét d­íi mãng vµ quay m¸y chuyÓn tim lªn mÐp sµn cña tÇng ®ang thi c«ng, dïng s¬n ®á ®¸nh dÊu v¹ch tim. TiÕn hµnh nh­ vËy ®èi víi tÊt c¶ c¸c cét gãc, sau ®ã dùa vµo c¸c trôc tim nµy c¨ng d©y x¸c ®Þnh c¸c trôc tim kh¸c. b. L¾p dùng cèt thÐp cét - Sau khi x¸c ®Þnh tim, trôc cét ta tiÕn hµnh l¾p dùng cèt thÐp cét. ThÐp cét ®­îc gia c«ng ®óng thiÕt kÕ vµ ®­îc vËn chuyÓn ®Õn ®óng vÞ trÝ, khi cèt thÐp ®­îc ®­a lªn c«ng nh©n sÏ nèi buéc tõng thanh mét, ph¶i ®¶m b¶o ®­îc nèi theo thiÕt kÕ, tr­íc khi ta buéc thÐp chÞu lùc ta lång toµn bé ®ai vµo cét vµ ph¶i ®¸nh dÊu kho¶ng c¸ch vÞ trÝ ®ai - §Ó thuËn tiÖn cho viÖc l¾p buéc ®­îc thuËn tiÖn ta dïng dµn gi¸o ®Þnh h×nh - Sau khi l¾p ®Æt cèt thÐp xong ta tiÕn hµnh nghiÖm thu cèt thÐp, thÐp ph¶i ®­îc buéc ®óng chñng lo¹i, ®óng kÝch th­íc, kh«ng bÞ xéc xÖch c. L¾p dùng v¸n khu«n cét * V¸n khu«n cét ®­îc l¾p dùng sau khi hoµn tÊt viÖc nghiÖm thu cèt thÐp cét - Dùa vµo tim, trôc ®· ®­îc v¹ch s½n vµ ®¸nh dÊu trªn sµn ta tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÝch th­íc cña tõng lo¹i cét lªn mÆt b»ng sµn - Cèp pha ®­îc ®­a lªn b»ng m¸y vËn th¨ng sau ®ã sÏ ®­îc l¾p r¸p tõng tÊm nhá thµnh tÊm lín ®óng kÝch th­íc cña tõng cét, v¸n khu«n ®­îc ghÐp thµnh 3 mÆt theo c¸c c¹nh cña cét ë ngay d­íi sµn c¸c mÆt nµy ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c ®inh ®ãng. Sau ®ã ta tiÕn hµnh lång v¸n khu«n vµo cèt thÐp, ghÐp nèt mÆt v¸n khu«n cßn l¹i råi tiÕn hµnh l¾p hÖ g«ng, c©y chèng xiªn, d©y neo. - Sau khi l¾p v¸n khu«n vµo cét ta tiÕn hµnh ®iÒu chØnh cho ®óng vÞ trÝ tim cèt, ph¶i räi tõ trªn ®Ønh cét xuèng d­íi ®Ó ®¶m b¶o cho cét th¼ng ®øng. - V¸n khu«n cét ph¶i ®¶m b¶o chèng ch¾c ch¾n kh«ng bÞ biÕn h×nh, kÝn khÝt tr¸nh bÞ mÊt n­íc xi m¨ng d. Thi c«ng bª t«ng cét - Tr­íc khi ®æ bª t«ng cét ta ph¶i kiÓm tra l¹i tim, cèt vµ sù æn ®Þnh cña sµn thao t¸c, dän vÖ sinh, t­íi n­íc cèp pha - Do ®æ bª t«ng cét víi khèi l­îng kh«ng nhiÒu ta chän ph­¬ng ph¸p ®æ thñ c«ng - §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cña bª t«ng, tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh vµ kinh tÕ ta chän m¸y trén bª t«ng mãng cã m· hiÖu SB-30V ®Ó trén bª t«ng cét. + N¨ng suÊt cña m¸y trén bª t«ng lµ: N = 6,18 m3/h Sè ca m¸y: = 0,27 ca - §Ó ®¶m b¶o n¨ng xuÊt tiÕn ®é vµ kinh tÕ ta chän ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao lµ m¸y vËn th¨ng cã m· hiÖu TP – 12 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + §é n©ng cao lín nhÊt : H = 27 m + Søc n©ng cña m¸y : Q = 0,3 T + ChiÒu dµi bµn n©ng: l = 2,2 m + TÇm víi cña m¸y : 13 m + Träng l­îng cña m¸y : 2,2 T + VËn tèc n©ng 3,0 m/s + M¸y sö dông ®éng c¬ 2,5 KW * Tr×nh tù ®æ bª t«ng - Víi bª t«ng cét ta còng tiÕn hµnh ph©n ra lµm 2 ®o¹n ®Ó thi c«ng. ®o¹n 1 tiÕn hµnh thi c«ng tõ cét trôc 1 ®Õn cét trôc 7, ®o¹n 2 tõ cét trôc 8 ®Õn cét trôc 14. - Sau khi trén xong bª t«ng, ta vËn chuyÓn theo ph­¬ng ®øng b»ng vËn th¨ng, theo ph­¬ng ngang b»ng thñ c«ng. - V× chiÒu cao cét lµ 3,2(m) nªn ta ph¶i ®æ bª t«ng ®ît 1 qua cöa ®æ bª t«ng b»ng m¸ng nghiªng, ta ®æ tõng x« bª t«ng tõ 30 ¸ 40 (cm), sau ®ã dïng ®Çm dïi ®Çm cho bª t«ng næi n­íc xi m¨ng lªn, kÕt hîp vå gç gâ vµo v¸n khu«n cét. e. B¶o d­ìng bª t«ng - Bª t«ng míi ®æ xong ph¶i ®­îc che ch¾n ®Ó kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña n¾ng, m­a. - Hai ngµy ®Çu ®Ó gi÷ Èm cho bª t«ng, cø 2 giê t­íi n­íc 1 lÇn, lÇn ®Çu t­íi n­íc sau khi ®æ bª t«ng tõ 4 ¸7 giê. Nh÷ng ngµy sau kho¶ng 3 ¸10 giê t­íi n­íc 1 lÇn. g. Th¸o dì v¸n khu«n cét - Sau khi bª t«ng ®¹t ®­îc > 25% c­êng ®é (1 ¸ 3) ngµy ta tiÕn hµnh th¸o dì v¸n khu«n cét, khi th¸o ta ph¶i th¸o tõ trªn xuèng tr¸nh va ®Ëp m¹nh vµo cét bª t«ng v× lóc nµy c­êng ®é bª t«ng ch­a cao, nÕu va ®Ëp m¹nh lµm cho søt mÎ cét, khi dì v¸n khu«n ®Õn ®©u ta ph¶i thu dän gän ngay ®Õn ®ã. 2. Thi c«ng dÇm sµn tÇng 4 a. L¾p dùng v¸n khu«n dÇm - Tr­íc khi l¾p dùng v¸n khu«n dÇm ta ph¶i tiÕn hµnh lÊy tim ë ®Çu cét b»ng c¸ch th¶ d©y däi dãng tim tõ ch©n cét vµ ®¸nh dÊu tim ë ®Çu cét b»ng s¬n ®á, khi ®· lÊy tim xong ë ®Çu cét ta còng ph¶i lÊy lu«n cao ®é cña ®¸y dÇm vµ c¸c cao ®é cïng kÝch th­íc - Tr­íc khi l¾p v¸n khu«n ®¸y dÇm ta gia c«ng s½n c¸c thanh chèng ch÷ T ®Ó ®ì ®¸y dÇm, sau khi ®· ghÐp xong v¸n khu«n ®¸y dÇm ta tiÕn hµnh l¾p v¸n khu«n thµnh dÇm, c¨n chØnh sao cho v¸n khu«n thµnh dÇm th¼ng ®øng, vµ cè ®Þnh b»ng c¸c thanh chèng ®øng vµ thanh chèng xiªn b. L¾p dùng v¸n khu«n sµn - Sau khi l¾p dùng xong v¸n khu«n dÇm ta tiÕn hµnh l¾p v¸n khu«n sµn, ®Ó l¾p v¸n khu«n sµn tr­íc tiªn lÊy cao ®é mÆt sµn vµ c¨ng d©y theo c¸c cao ®é ®ã. - L¾p dùng c¸c thanh xµ gå ®ì v¸n sµn vµ l¾p c¸c c©y chèng ®¬n Hoµ Ph¸t, ®Çu trªn ta cè ®Þnh b»ng ®inh vµo xµ gå cßn ®Çu d­íi chèng xuèng sµn, sau ®ã l¾p v¸n sµn c¨n chØnh cao ®é, cÇn chó ý kho¶ng c¸ch xµ gå ®ì v¸n sµn ph¶i theo kÝch th­íc thùc tÕ vµ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ kho¶ng c¸ch kÕ lµ 60 cm víi ®µ ngang vµ 90 cm víi c¸c c©y chèng. - L¾p dùng xong v¸n khu«n sµn xong ta kiÓm tra kÝch th­íc cao ®é lÇn cuèi ®¹t yªu cÇu th× ta l¾p dùng cèt thÐp c. L¾p dùng cèt thÐp dÇm sµn - Cèt thÐp dÇm sµn ®­îc gia c«ng ®óng thiÕt kÕ t¹i x­ëng vµ ®­îc chuyÓn ®Õn n¬i l¾p dùng - Víi cèt thÐp dÇm ta tiÕn hµnh l¾p dùng ngay trªn v¸n khu«n dÇm, cèt thÐp dÇm ®­îc kª lªn cao h¬n dÇm ®Ó buéc, khi buéc xong ta h¹ dÇm xuèng ®óng vÞ trÝ vµ kª líp b¶o vÖ b»ng côc kª bª t«ng - Víi thÐp sµn ta chia tr­íc kho¶ng c¸ch theo thiÕt kÕ råi tiÕn hµnh r¶i thÐp theo kÝch th­íc ®· ®­îc chia, r¶i xong 2 líp thÐp tiÕn hµnh buéc 2 líp l¹i víi nhau thµnh l­íi, buéc cè ®Þnh c¸c gèi kª thÐp ®Ó c¸ch biÖt 2 líp thÐp chÞu m« men d­¬ng vµ ©m theo quy ®Þnh, dïng c¸c côc kª bª t«ng kª cèt thÐp ®¶m b¶o líp b¶o vÖ bª t«ng. d. Thi c«ng bª t«ng dÇm sµn - C«ng t¸c bª t«ng dÇm sµn ®­îc tiÕn hµnh khi ®· hoµn tÊt c«ng viÖc nghiÖm thu cèt thÐp vµ v¸n khu«n dÇm sµn - Tæng khèi l­îng bª t«ng dÇm sµn tÇng 4 lµ 68,192 m3 - Chän xe b¬m bª t«ng cho dÇm sµn cã m· hiÖu DNCP-230/445RZ cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + C«ng suÊt b¬m lý thuyÕt 125 m3/h ; + ¸p lùc cùc ®¹i 59 bal + §­êng kÝnh xi lanh b¬m 230 mm ; + Hµnh tr×nh xi lanh 2000mm + ¸p lùc ®éng c¬ cùc ®¹i 340 bal ; + VËn tèc hµnh tr×nh 26 lÇn/phót + C«ng suÊt ®éng c¬ 355KW ; + MÉu èng b¬m 445 RZ + B¬m cao cùc ®¹i 43,6 m ; + B¬m xa cùc ®¹i 39,3 m + §­êng kÝnh èng vËn chuyÓn 125 mm; + KiÓu èng b¬m 5RZ + §é dµi èng mÒm 4 m ; + C«ng suÊt b¬m cña èng 60 l/phót * Chän ph­¬ng ¸n vµ sè xe vËn chuyÓn - Dïng bª t«ng th­¬ng phÈm tr¹m c¸ch c«ng tr×nh 7 km - Xe b¬m di ®éng cã c«ng suÊt b¬m lý thuyÕt 125 m3/h - Xe vËn chuyÓn bª t«ng chuyªn dông cã thïng trén quay trßn , m· hiÖu SB-92B cã dung tÝch thïng trén 6m3 khi tÝnh to¸n ta chØ tÝnh 5 m3 + Ta cã thêi gian cña mét chu kú xe vËn chuyÓn bª t«ng T=t®+t®i+t®æ+tchê+tvÒ Trong ®ã: t® lµ thêi gian ®æ bª t«ng vµo thïng xe 10 phót t®i lµ thêi gian vËn chuyÓn tõ nhµ m¸y vÒ c«ng tr­êng víi vËn tèc 35km/h t®i=60/35=0,17h=11 phót t®æ lµ thêi gian ®æ bª t«ng vµo m¸y b¬m 10 phót tchê lµ thêi gian chê 5 phót tvÒ=t®i=11 phót => T=10+11+10+5+11=47 phót Sè chuyÕn xe ®i trong mét ca ( dù kiÕn 0,5 ca) nc==8 chuyÕn Sè xe vËn chuyÓn bª t«ng Nxe= => Chän 4 xe +TiÕn hµnh ®æ bª t«ng - Tr­íc khi ®æ bª t«ng ph¶i t­íi n­íc cho v¸n khu«n. TiÕn hµnh ®æ bª t«ng cho c¸c dÇm tr­íc, víi c¸c dÇm cao > 300 ta ph¶i ®æ lµm 2 líp, ®æ líp nµo ®Çm ngay líp ®ã. Sau ®ã ta ®æ tiÕp lªn sµn, ®Ó khèng chÕ chiÒu dµy bª t«ng sµn ta lµm c¸c mèc b»ng bª t«ng dµy 10 cm, khi ®æ ta tiÕn hµnh ®Çm vµ c¸n ph¼ng bª t«ng sµn theo c¸c mèc ®Æt s½n råi dïng bµn xoa gç xoa ph¼ng mÆt. - §æ bª t«ng sµn ta ®æ theo h­íng giËt lïi ®æ tõ xa vÒ gÇn, ®æ tõ trôc 1 vÒ trôc 14. Khi ®æ c«ng nh©n ph¶i ®i trªn sµn c«ng t¸c ®­îc b¾c ngang qua c«ng tr×nh ®Ó tr¸nh bÞ xª dÞch cèt thÐp. +§Çm bª t«ng - Víi bª t«ng dÇm ta dïng ®Çm dïi ®Ó ®Çm(®Çm trÊn ®éng trong). ChiÒu dµy líp ®Çm lµ 20 cm, ®Çu ®Çm dïi ph¶i ¨n s©u xuèng líp bª t«ng phÝa d­íi 5 ¸ 10 cm ®Ó liªn kÕt tèt 2 líp víi nhau. Thêi gian ®Çm t¹i 1 vÞ trÝ lµ 20 ¸ 40 gi©y, kho¶ng c¸ch di chuyÓn kh«ng ®­îc qu¸ 1,5 lÇn b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm. Khi rót ®Çm lªn ph¶i rót tõ tõ vµ kh«ng ®­îc t¾t m¸y. - Víi bª t«ng sµn ta dïng ®Çm bµn ®Ó ®Çm (®Çm trÊn ®éng mÆt). Thêi gian ®Çm t¹i 1 vÞ trÝ tõ 30 ¸ 50 gi©y, khi kÐo ®Çm ph¶i ®¶m b¶o vÞ trÝ ®Ó gi¶i ®Çm sau Êp lªn d¶i ®Çm tr­íc 5 ¸ 10 cm. - Khi ®æ bª t«ng dÇm sµn ph¶i bè trÝ ng­ßi kiÓm tra c¸c c©y chèng ë d­íi sµn e. B¶o d­ìng bª t«ng + ViÖc b¶o d­ìng ®­îc b¾t ®Çu sau khi ®æ bª t«ng xong - Thêi gian b¶o d­ìng 14 ngµy. - T­íi n­íc ®Ó gi÷ ®é Èm cho bª t«ng nh­ ®èi víi bª t«ng cét. - Khi bª t«ng ®¹t 25 kg/cm2 míi ®­îc phÐp ®i l¹i trªn bÒ mÆt bªt«ng. g. Th¸o dì v¸n khu«n dÇm sµn - V¸n khu«n sµn vµ ®¸y dÇm lµ v¸n khu«n chÞu lùc bëi vËy khi bªt«ng ®¹t 70% c­êng ®é thiÕt kÕ míi ®­îc phÐp th¸o dì v¸n khu«n. - §èi víi v¸n khu«n thµnh dÇm ®­îc phÐp th¸o dì tr­íc nh­ng ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng ®¹t 25 kg/cm2 míi ®­îc th¸o dì. - Th¸o dì v¸n khu«n, c©y chèng theo nguyªn t¾c c¸i nµo l¾p tr­íc th× th¸o sau vµ l¾p sau th× th¸o tr­íc - Khi th¸o dì v¸n khu«n cÇn chó ý tr¸nh va ch¹m vµo bÒ mÆt kÕt cÊu. 3. An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c bª t«ng vµ cèt thÐp: a. L¾p dùng, th¸o dì dµn gi¸o - Kh«ng ®­îc sö dông dµn gi¸o cã biÕn d¹ng, r¹n nøt, mßn gØ hoÆc thiÕu c¸c bé phËn: mãc neo, gi»ng .... - Khe hë gi÷a sµn c«ng t¸c vµ t­êng c«ng tr×nh > 0,05 m khi x©y vµ 0,2 m khi tr¸t. - C¸c cét giµn gi¸o ph¶i ®­îc ®Æt trªn vËt kª æn ®Þnh. - CÊm xÕp t¶i lªn giµn gi¸o, n¬i ngoµi nh÷ng vÞ trÝ ®· qui ®Þnh. - Khi dµn gi¸o cao h¬n 6 (m) ph¶i lµm Ýt nhÊt 2 sµn c«ng t¸c: Sµn lµm viÖc bªn trªn, sµn b¶o vÖ bªn d­íi. - Khi dµn gi¸o cao h¬n 12 m ph¶i lµm cÇu thang, ®é dèc cña cÇu thang < 60o - Lç hæng ë sµn c«ng t¸c ®Ó lªn xuèng ph¶i cã lan can b¶o vÖ ë 3 phÝa. - Th­êng xuyªn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu cña dµn gi¸o, gi¸ ®ì, ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng h­ háng cña dµn gi¸o, tõ ®ã cã biÖn ph¸p söa ch÷a kÞp thêi. - Khi th¸o dì dµn gi¸o ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn cÊm ng­êi qua l¹i. CÊm th¸o dì dµn gi¸o b»ng c¸ch giËt ®æ. - Kh«ng dùng l¾p, th¸o dì hoÆc lµm viÖc trªn dµn gi¸o khi trêi m­a to, gi«ng b·o hoÆc giã cÊp 5 trë lªn. b. C«ng t¸c gia c«ng, l¾p dùng cèp pha - Cèp pha dïng ®Ó ®ì kÕt cÊu bª t«ng ph¶i ®­îc chÕ t¹o vµ l¾p dùng theo ®óng yªu cÇu trong thiÕt kÕ thi c«ng ®· ®­îc duyÖt. - Cèp pha ghÐp thµnh khèi lín ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c khi cÈu l¾p vµ khi cÈu l¾p ph¶i tr¸nh va ch¹m vµo c¸c bé kÕt cÊu ®· l¾p tr­íc. - Kh«ng ®­îc ®Ó trªn coppha nh÷ng thiÕt bÞ vËt liÖu kh«ng cã trong thiÕt kÕ, kÓ c¶ kh«ng cho nh÷ng ng­êi kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo viÖc ®æ bª t«ng ®øng trªn cèp pha - CÊm ®Æt vµ chÊt xÕp c¸c tÊm coppha, c¸c bé phËn cña cèp pha lªn chiÕu nghØ cÇu thang, lªn ban c«ng, c¸c lèi ®i s¸t c¹nh lç hæng hoÆc c¸c mÐp ngoµi cña c«ng tr×nh khi ch­a gi»ng kÐo chóng. - Tr­íc khi ®æ bª t«ng c¸n bé kü thuËt thi c«ng ph¶i kiÓm tra cèp pha, nÕn cã h­ háng ph¶i söa ch÷a ngay. Khu vùc söa ch÷a ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn b¸o. c. C«ng t¸c gia c«ng, l¾p dùng cèt thÐp : - Gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë khu vùc riªng, xung quanh cã rµo ch¾n vµ biÓn b¸o. - C¾t, uèn, kÐo cèt thÐp ph¶i dïng nh÷ng thiÕt bÞ chuyªn dông, ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa thÐp v¨ng khi c¾t cèt thÐp cã ®o¹n dµi h¬n hoÆc b»ng 0,3m. - Bµn gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n, nÕu bµn gia c«ng cèt thÐp cã c«ng nh©n lµm viÖc ë hai gi¸ th× ë gi÷a ph¶i cã l­íi thÐp b¶o vÖ cao Ýt nhÊt lµ 1,0 m. Cèt thÐp ®· lµm xong ph¶i ®Ó ®óng chç quy ®Þnh. - Khi n¾n th¼ng thÐp trßn cuén b»ng m¸y ph¶i che ch¾n b¶o hiÓm ë trôc cuén tr­íc khi më m¸y, h·m ®éng c¬ khi ®­a ®Çu nèi thÐp vµo trôc cuén. - Khi gia c«ng cèt thÐp vµ lµm s¹ch rØ ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho c«ng nh©n. - Kh«ng dïng kÐo tay khi c¾t c¸c thanh thÐp thµnh c¸c mÉu ng¾n h¬n 30 cm. - Tr­íc khi chuyÓn nh÷ng tÊm l­íi khung cèt thÐp ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt ph¶i kiÓm tra c¸c mèi hµn, nót buéc. Khi c¾t bá nh÷ng phÇn thÐp thõa ë trªn cao c«ng nh©n ph¶i ®eo d©y an toµn, bªn d­íi ph¶i cã biÓn b¸o. Khi hµn cèt thÐp chê cÇn tu©n theo chÆt chÏ qui ®Þnh cña quy ph¹m. - Khi dùng l¾p cèt thÐp gÇn ®­êng d©y dÉn ®iÖn ph¶i c¾t ®iÖn, tr­êng hîp kh«ng c¾t ®­îc ®iÖn ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa cèt thÐp vµ ch¹m vµo d©y ®iÖn. d. §æ vµ ®Çm bª t«ng: - Tr­íc khi ®æ bª t«ng c¸n bé kü thuËt thi c«ng ph¶i kiÓm tra viÖc l¾p ®Æt coppha, cèt thÐp, dµn gi¸o, sµn c«ng t¸c, ®­êng vËn chuyÓn. ChØ ®­îc tiÕn hµnh ®æ sau khi ®· cã v¨n b¶n x¸c nhËn. - Lèi qua l¹i d­íi khu vùc ®ang ®æ bª t«ng ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÕn cÊm. Tr­êng hîp b¾t buéc cã ng­êi qua l¹i cÇn lµm nh÷ng tÊm che ë phÝa trªn lèi qua l¹i ®ã. - CÊm ng­êi kh«ng cã nhiÖm vô ®øng ë sµn rãt v÷a bª t«ng. C«ng nh©n lµm nhiÖm vô ®Þnh h­íng, ®iÒu chØnh m¸y, vßi b¬m ®æ bª t«ng ph¶i cã g¨ng, ñng. - Khi dïng ®Çm rung ®Ó ®Çm bª t«ng cÇn: Dïng d©y buéc c¸ch ®iÖn nèi tõ b¶ng ph©n phèi ®Õn ®éng c¬ ®iÖn cña ®Çm. Lµm s¹ch ®Çm rung, lau kh« vµ quÊn d©y dÉn khi lµm viÖc - C«ng nh©n vËn hµnh m¸y ph¶i ®­îc trang bÞ ñng cao su c¸ch ®iÖn vµ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n kh¸c. e. Th¸o dì cèp pha : - ChØ ®­îc th¸o dì cèp pha sau khi bª t«ng ®· ®¹t c­êng ®é qui ®Þnh theo h­íng dÉn cña c¸n bé kü thuËt thi c«ng. - Khi th¸o dì cèp pha ph¶i th¸o theo tr×nh tù hîp lý ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng coppha r¬i, hoÆc kÕt cÊu c«ng tr×nh bÞ sËp ®æ bÊt ngê. N¬i th¸o cèp pha ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÓn b¸o. - Tr­íc khi th¸o cèp pha ph¶i thu gän hÕt c¸c vËt liÖu thõa vµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó trªn c¸c bé phËn c«ng tr×nh s¾p th¸o cèp pha - Khi th¸o cèp pha ph¶i th­êng xuyªn quan s¸t t×nh tr¹ng c¸c bé phËn kÕt cÊu, nÕu cã hiÖn t­îng biÕn d¹ng ph¶i ngõng th¸o vµ b¸o c¸o cho c¸n bé kü thuËt thi c«ng biÕt. - Sau khi th¸o cèp pha ph¶i che ch¾n c¸c lç hæng cña c«ng tr×nh kh«ng ®­îc ®Ó coppha ®· th¸o lªn sµn c«ng t¸c hoÆc nÐm coppha tõ trªn xuèng, cèp pha sau khi th¸o ph¶i ®­îc ®Ó vµo n¬i qui ®Þnh. - Th¸o dì cèp pha ®èi víi nh÷ng khoang ®æ bª t«ng cèt thÐp cã khÈu ®é lín ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ yªu cÇu nªu trong thiÕt kÕ vÒ chèng ®ì t¹m thêi. C. BiÖn ph¸p an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng trong thi c«ng phÇn th©n. - C«ng t¸c an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i tr­êng trong c«ng tr×nh x©y dùng lµ rÊt quan träng, nã ¶nh h­ëng trôc tiÕp ®Õn tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh, còng nh­ søc khoÎ cña c«ng nh©n. - T¹i c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i cã trang bÞ tñ thuèc, dông cô s¬ cøu khi xÈy ra tai n¹n. 1. An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c bª t«ng, cèt thÐp : a. L¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n, ®µ gi¸o : - Kh«ng ®­îc sö dông ®µ gi¸o cã biÕn d¹ng, r¹n nøt hoÆc thiÕu c¸c bé phËn neo buéc. - C¸c ch©n kÝch cét chång ph¶i ®­îc kª kÝch æn ®Þnh, ch¾c ch¾n. - Sµn c«ng t¸c trªn cao ph¶i cã lan can b¶o vÖ ë ba phÝa. - Th­êng xuyªn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c bé ph©n kÕt cÊu cña ®µ gi¸o, gi¸ ®ì ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng h­ háng cña c¸c bé ph©n ®µ gi¸o vµ c¸c cã biÖn ph¸p söa ch÷a kÞp thêi. - Khi th¸o dì cèp pha ph¶i cã rµo ng¨n, biÓm cÊm ng­êi qua l¹i. kh«ng l¾p dùng, th¸o dì hoÆc lµm viÖc trªn dµn gi¸o khi trêi m­a to, giã lín. b. C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n : - V¸n khu«n ghÐp thµnh h×nh líp ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c khi vËn chuyÓn, tr¸nh va tr¹m vµo kÕt cÊu ®· l¾p dùng. - CÊm ®Æt vµ chÊt v¸n khu«n hoÆc c¸c bé phËn cña v¸n khu«n lªn ban c«ng, c¸c lèi ®i s¸t c¹ch, lç sµn hoÆc mÐp ngoµi cña c«ng tr×nh. - Tr­íc khi khi ®æ bª t«ng, c¸n bé kü thuËt ph¶i kiÓm tra l¹i toµn bé vµn khu«n, cét chèng, ph¶i ®­îc ®¶m b¶o ch¾c ch¾n nÕu bÞ lón, mÊt æn ®Þnh th× ph¶i kª kÝch ngay. c. C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp : - Gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë khu vùc riªng , cã rµo ch¾n, biÓn b¸o. - C¨t, uèn, kÐo cèt thÐp ph¶i sö dông c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông, cã biÖn ph¸p ng¨n ng­a thÐp v¨ng ra. - Bµn gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n, cèt thÐp gia c«ng xong ®­îc xÕp chång, kª kÝch ®¶m b¶o kh«ng ®Ó x« ®æ. - Khi c¾t bá phÇn cèt thÐp thõa trªn cao c«ng nh©n ph¶i ®eo d©y an toµn, bªn d­íi cã biÓn b¸o cÊm ng­êi qua l¹i. - Khi gia c«ng cèt thÐp vµ lµm s¹ch gØ ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé nh­ gang tay, kÝnh. - Khi hµn, c¾t cèt thÐp b»ng m¸y dïng ®iÖn ph¶i cã biªn ph¸p chèng ch¸y næi do que hµn g©y ra. d. C«ng t¸c ®æ bª t«ng : - Khi ®æ bª t«ng dÇm , sµn trªn cao xung quanh ph¶i cã lan can b»ng l­íi ch¾n. - Kh«ng ®Ó c«ng nh©n cã c¸c bÖnh vÒ tim m¹ch, huyÕt ¸p cao, bÖnh vÒ m¾t lµm viÖc trªn cao. C«ng nh©n ph¶i ®­îc kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú trong thêi gian lµm viÖc trªn c«ng tr­êng. - Lèi ®i l¹i d­íi khu vùc thi c«ng ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn b¸o. Tr­êng hîp b¾t buéc cã ng­êi qua l¹i cÇn cã biÖn ph¸p che ch¾n. - C«ng nh©n lµm nhiÖm vô ®Þnh h­íng, ®iÒu chØnh vßi b¬m bª t«ng ®Òu ph¶i cã søc khoÎ tèt vµ ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé cÇn thiÕt. - Khi sö dông ®Çm bª t«ng cÇn cã c¸c b¶o hé vµ dông cô c¸ch ®iÖn, kiÓm tra hÖ thèng d©y dÉn, æ c¾m tr¸nh ®Ó hiÖn t­îng hë ®iÖn khi sö dông m¸y. - Kh«ng ®­îc lµm v­¬ng v·i bª t«ng tõ trªn cao xuèng phÝa d­íi. - Khi vËn chuyÓn cèt thÐp, v¸n khu«n vµ v÷a bª t«ng cét b»ng th¨ng t¶i, kh«ng ®­îc chÊt qu¶ søc n©ng cña m¸y, Th¨ng t¶i ph¶i ®­îc neo buéc ch¾c ch¾n, kiÓm tra th­êng xuyªn c¸c ®iÓm nèi. e. C«ng t¸c b¶o d­ìng bª t«ng : - Khi b¶o d­ìng bª t«ng ph¶i dïng dµn gi¸o, kh«ng ®­îc ®øng lªn c¸c cét chèng hoÆc c¹ch cèt pha, kh«ng ®­îc dïng thang tùa vµo c¸c bé phËn kÕt cÊu bª t«ng ®ang b¶o d­ìng. - B¶o d­ìng bª t«ng vÒ ban ®ªm hoÆc nh÷ng bé phËn kÕt cÊu bÞ che khuÊt ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng. f. C«ng t¸c th¸o, dì v¸n khu«n : - ChØ ®­îc th¸o dì cèt pha sau khi bª t«ng ®· ®¹t c­êng ®é quy ®Þnh. - Khi th¸o dì cèp pha ph¶i th¸o theo tr×nh tù hîp lý ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng cèp pha r¬i. N¬i th¸o dì cèp pha ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÓn b¸o. - Tr­íc khi th¸o cèp pha ph¶i thu dän hÕt c¸c vËt liÖu thõa vµ c¸c thiÕt bÞ ®Æt trªn c¸c bé phËn c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh s¾p th¸o cèp pha. - Khi th¸o cèp pha ph¶i th­êng xuyªn quan s¸t t×nh tr¹ng c¸c kÕt cÊu , nÕu cã hiÖn t­îng biÕn d¹ng ph¶i ngõng th¸o vµ b¸o c¸o cho c¸n bé kü thuËt. - Sau khi th¸o cèp pha ph¶i che ch¾n c¸c lç hæng cña c«ng tr×nh kh«ng ®­îc ®Ó cèp pha ®· th¸o lªn sµn c«ng t¸c hoÆc nÐm cèp pha xuèng. 2. An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c x©y vµ hoµn thiÖn : a. C«ng t¸cx©y : - KiÓm tra t×nh tr¹ng cña sµn thao t¸c phô vô c«ng t¸c x©y, kiÓm tra l¹i viÖc s¾p xÕp bè trÝ vËt liÖu vµ bè trÝ c«ng nh©n lµm viÖc trªn sµn c«ng t¸c. - ChuyÓn vËt liÖu (g¹ch, v÷a) lªn sµn c«ng t¸c ë ®é cao trªn 2m ph¶i dïng c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn - Khi lµm sµn c«ng t¸c bª trong nhµ ®Ó x©y th× bªn ngoµi ph¶i ®Æt rµo ng¨n hoÆc biÓn cÊm c¸ch ch©n t­êng 1,5m nÕu ®é cao x©y 7,0m. Ph¶i che ch¾n nh÷ng lç t­êng ë tÇng 2 trë lªn nÕu ng­êi cã thÓ lät qua ®­îc. - Kh«ng ®­îc phÐp : + §øng ë bê t­êng x©y. + §i l¹i trªn bê t­êng. + Tùa thang vµo t­êng míi x©y ®Ó lªn xuèng. + §Ó dông cô hoÆc vËt liÖu lªn bê t­êng ®ang x©y. b. C«ng t¸c hoµn thiÖn : - Sö dông dµn gi¸o, sµn thao t¸c lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn ph¶i theo h­íng dÉn cña c¸c bé kü thuËt thi c«ng. Kh«ng ®­îc dïng thang ®Ó lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn trªn cao. *. C«ng t¸c tr¸t: - Tr¸t trong, tr¸t ngoµi c«ng tr×nh cÇn sö dông hÖ sµn thao t¸c theo tiªu chuÈn quy ®Þnh, ®¶m b¶o æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. HÖ gi¸o thao t¸c tr¸t ngoµi ph¶i cã lan can, l­íi che an toµn. - Thïng, x« còng nh­ c¸c thiÕt bÞ chøa ®ùng v÷a ph¶i ®Ó ë vÞ trÝ ch¾c ch¾n, tr¸nh r¬i tr­ît. - C«ng nh©n lªn xuèng phÇn tr¸t ngoµi ph¶i cã c¸c ®ît thang lªn, xuèng gi÷a c¸c tÇng gi¸o thao t¸c. Kh«ng cho c¸c c«ng nh©n cã søc khoÎ yÕu lµm viÖc trªn cao. *. C«ng t¸cquÐt v«i, s¬n: - Khi s¬n trong nhµ hoÆc dïng c¸c lo¹i s¬n cã tÝnh ®éc h¹i, c«ng nh©n ph¶i ®­îc trang bÞ b¶o hé phßng ®éc, lu«n ®¶m b¶o hÖ th«ng giã liªn tôc. - Kh«ng sö dông c¸c diÖn tÝch võa quÐt, s¬n lµm n¬i nghØ cho c«ng nh©n. 3. C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng: - Khi vËt liÖu cho c«ng tr×nh xe vËn chuyÓn ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng ®Ó r¬i v·i vËt liÖu trªn ®­êng vËn chuyÓn. - C¸c chÊt th¶i dÇu, mì cña m¸y thi c«ng ph¶i ®æ ®­îc ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng ®æ ra m«i tr­êng xung quanh vµ ao, hå. - C¸c kho chøa vËt liÖu rêi ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kÝn, kh«ng lµm c¸c kho chøa nµy ë ®Çu h­íng giã thæi vµo l¸n, tr¹i ë cña c«ng nh©n. - Xung quanh c«ng tr×nh ®ang x©y dùng ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n, ®Ó tr¸nh bôi, vËt liÖu r¬i sang c«ng tr×nh, nhµ d©n xung quanh... - T¹i c«ng tr­êng x©y dùng ph¶i cã thïng chøa r¸c sinh ho¹t, ph¶i ®­îc vÖ sinh thu dän r¸c th­êng xuyªn, vµ ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh. 4. C«ng t¸c phßng chèng ch¸y, næ: - C¸c thiÕt bÞ sö dông ®iÖn trªn c«ng tr­êng ®Ó ngoµi trêi ph¶i ®­îc che ®Ëy kh«ng ®Ó , chËm, ch¸y xÈy ra. Khi xÈy ra ch¸y do chËm ®iÖn tr­íc khi ch÷a ch¸y ph¶i ng¾t cÇu dao ®iÖn tr­íc. - T¹i c«ng tr­êng, lµn tr¹i ë cña c«ng nh©n ph¶i cã b¶ng néi quy vÒ phßng chèng ch¸y , næ. Cã trang bÞ m¸y b¬m n­íc ch÷a ch¸y, bÓ chøa n­íc ch÷a ch¸y. - C¸c thiÕt bÞ sö dông ®iÖn trªn c«ng tr­êng khi sö dông xong ph¶i ®­îc ng¾t ®iÖn. - Trªn c«ng tr­êng ph¶i cã biÖn ph¸p chèng sÐt. - T¹i l¸n, tr¹i vµ kho chøa vËt liÖu rÔ ch¸y ph¶i ®­îc l¾p ®Æt b×nh cøu ho¶ CO2MFZ4 (4kg) ®Æt trong c¸c hép khung gç, cöa kÝnh. PhÇn 3 : tæ chøc thi c«ng I. LËp tiÕn ®é thi c«ng 1. Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ tæ chøc thi c«ng: a. Môc ®Ých : - N©ng cao ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu suÊt cña c¸c lo¹i m¸y mãc ,thiÕt bÞ phôc vô cho thi c«ng. - §¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng c«ng tr×nh. - §¶m b¶o ®­îc an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n vµ ®é bÒn cho c«ng tr×nh. - §¶m b¶o ®­îc thêi h¹n thi c«ng. - H¹ ®­îc gi¸ thµnh cho c«ng tr×nh x©y dùng. b. ý nghÜa : C«ng t¸c thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng gióp cho ta cã thÓ ®¶m nhiÖm thi c«ng tù chñ trong c¸c c«ng viÖc sau : - ChØ ®¹o thi c«ng ngoµi c«ng tr­êng. - §iÒu phèi nhÞp nhµng c¸c kh©u phôc vô cho thi c«ng: + Khai th¸c vµ chÕ biÕn vËt liÖu. + Gia c«ng cÊu kiÖn vµ c¸c b¸n thµnh phÈm. + VËn chuyÓn, bèc dì c¸c lo¹i vËt liÖu, cÊu kiÖn ... + X©y hoÆc l¾p c¸c bé phËn c«ng tr×nh. + Trang trÝ vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh. - Phèi hîp c«ng t¸c mét c¸ch khoa häc gi÷a c«ng tr­êng víi c¸c xÝ nghiÖp hoÆc c¸c c¬ së s¶n xuÊt kh¸c. - §iÒu ®éng mét c¸ch hîp lÝ nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong cïng mét thêi gian vµ trªn cïng mét ®Þa ®iÓm x©y dùng. - Huy ®éng mét c¸ch c©n ®èi vµ qu¶n lÝ ®­îc nhiÒu mÆt nh­: nh©n lùc, vËt t­, dông cô , m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn, tiÒn vèn, ...trong c¶ thêi gian x©y dùng. 2. C¨n cø ®Ó lËp tæng tiÕn ®é. Ta c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu sau: * B¶n vÏ thi c«ng. * Qui ph¹m kÜ thuËt thi c«ng. * §Þnh møc lao ®éng. * TiÕn ®é cña tõng c«ng t¸c. a. TÝnh khèi l­îng c¸c c«ng viÖc: - Trong mét c«ng tr×nh cã nhiÒu bé phËn kÕt cÊu mµ mçi bé phËn l¹i cã thÓ cã nhiÒu qu¸ tr×nh c«ng t¸c tæ hîp nªn (ch¼ng h¹n mét kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ph¶i cã c¸c qu¸ tr×nh c«ng t¸c nh­: ®Æt cèt thÐp, ghÐp v¸n khu«n, ®óc bª t«ng, b¶o d­ìng bª t«ng, th¸o dì cèt pha...). Do ®ã ta ph¶i chia c«ng tr×nh thµnh nh÷ng bé phËn kÕt cÊu riªng biÖt vµ ph©n tÝch kÕt cÊu thµnh c¸c qu¸ tr×nh c«ng t¸c cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh viÖc x©y dùng c¸c kÕt cÊu ®ã vµ nhÊt lµ ®Ó cã ®­îc ®Çy ®ñ c¸c khèi l­îng cÇn thiÕt cho viÖc lËp tiÕn ®é. - Muèn tÝnh khèi l­îng c¸c qóa tr×nh c«ng t¸c ta ph¶i dùa vµo c¸c b¶n vÏ kÕt cÊu chi tiÕt hoÆc c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ s¬ bé hoÆc còng cã thÓ dùa vµo c¸c chØ tiªu, ®Þnh møc cña nhµ n­íc. - Cã khèi l­îng c«ng viÖc, tra ®Þnh møc sö dông nh©n c«ng hoÆc m¸y mãc, sÏ tÝnh ®­îc sè ngµy c«ng vµ sè ca m¸y cÇn thiÕt; tõ ®ã cã thÓ biÕt ®­îc lo¹i thî vµ lo¹i m¸y cÇn sö dông. b. Thµnh lËp tiÕn ®é: Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc biÖn ph¸p vµ tr×nh tù thi c«ng, ®· tÝnh to¸n ®­îc thêi gian hoµn thµnh c¸c qu¸ tr×nh c«ng t¸c chÝnh lµ lóc ta cã b¾t ®Çu lËp tiÕn ®é. * Chó ý: - Nh÷ng kho¶ng thêi gian mµ c¸c ®éi c«ng nh©n chuyªn nghiÖp ph¶i nghØ viÖc (v× nã sÏ kÐo theo c¶ m¸y mãc ph¶i ngõng ho¹t ®éng). - Sè l­îng c«ng nh©n thi c«ng kh«ng ®­îc thay ®æi qu¸ nhiÒu trong giai ®o¹n thi c«ng. ViÖc thµnh lËp tiÕn ®é lµ liªn kÕt hîp lý thêi gian tõng qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ s¾p xÕp cho c¸c tæ ®éi c«ng nh©n cïng m¸y mãc ®­îc ho¹t ®éng liªn tôc. c. §iÒu chØnh tiÕn ®é: - NÕu c¸c biÓu ®å cã nh÷ng ®Ønh cao hoÆc tròng s©u thÊt th­êng th× ph¶i ®iÒu chØnh l¹i tiÕn ®é b»ng c¸ch thay ®æi thêi gian mét vµi qu¸ tr×nh nµo ®ã ®Ó sè l­îng c«ng nh©n hoÆc l­îng vËt liÖu, cÊu kiÖn ph¶i thay ®æi sao cho hîp lý h¬n. - NÕu c¸c biÓu ®å nh©n lùc, vËt liÖu vµ cÊu kiÖn kh«ng ®iÒu hoµ ®­îc cïng mét lóc th× ®iÒu chñ yÕu lµ ph¶i ®¶m b¶o sè l­îng c«ng nh©n kh«ng ®­îc thay ®æi hoÆc nÕu cã thay ®æi mét c¸ch ®iÒu hoµ. Tãm l¹i, ®iÒu chØnh tiÕn ®é thi c«ng lµ Ên ®Þnh l¹i thêi gian hoµn thµnh tõng qu¸ tr×nh sao cho: + C«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh trong thêi gian quy ®Þnh. + Sè l­îng c«ng nh©n chuyªn nghiÖp vµ m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®­îc thay ®æi nhiÒu còng nh­ viÖc cung cÊp vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch ®iÒu hoµ. B¶ng khèi l­îng c«ng viÖc TT Tªn C«ng ViÖc §¬n VÞ Khèi Lîng §Þnh møc Yªu cÇu 1 C«ng t¸c chuÈn bÞ C«ng A phÇn mãng 2 §µo ®Êt mãng b»ng m¸y m3 740.66 450c/m3 2ca 3 §µo ®Êt hè mãng b»ng thñ c«ng m3 76.43 1.51c/m3 115 4 §æ bª t«ng lãt mãng m3 15.12 1.65c/m3 25 5 GCLD cèt thÐp mãng TÊn 7.33 8.34c/T 61 6 GCLD v¸n khu«n mãng m2 143.26 0.247c/m2 35 7 §æ bª t«ng mãng m¸c 200, ®¸ 1x2 m3 60.13 1.64c/m3 99 8 Th¸o dì v¸n khu«n mãng m2 143.26 0.150c/m2 15 9 LÊp ®Êt ®ît 1 b»ng thñ c«ng m3 300 0,67c/m3 201 10 GCLD v¸n khu«n gi»ng mãng m2 273.53 0.252c/m2 69 11 GCLD cèt thÐp gi»ng mãng TÊn 5.1 10.02c/T 51 12 §æ bª t«ng gi»ng mãng m¸c 200 m3 23.6 3.56c/m3 84 13 Th¸o dì v¸n khu«n gi»ng mãng m2 273.53 0.05c/m2 14 14 LÊp ®Êt t«n nÒn b»ng m¸y m3 425 450c/m3 1ca 15 LÊp ®Êt t«n nÒn b»ng thñ c«ng m3 212 0.67c/m3 142 16 C«ng t¸c kh¸c C«ng B tÇng 1 17 GCLD cèt thÐp cét TÊn 4.54 10.02c/T 45 18 GCLD v¸n khu«n cét m2 199.36 0.269c/m2 54 19 §æ bª t«ng cét m¸c 200 m3 15.15 4.5c/m3 68 20 Th¸o dì v¸n khu«n cét m2 199.36 0.05c/m2 10 21 GCLD v¸n khu«n dÇm, sµn, CT m2 742.98 0.252c/m2 187 22 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, ct TÊn 8.64 14.63c/T 126 23 b¬m bª t«ng dÇm, sµn, ct m¸c 200 m3 72.24 30c/ca 1ca 24 Th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn, ct m2 742.98 0.063c/m2 47 25 x©y t­êng tÇng 1 dµy 220 m3 73.09 1.92c/m3 140 26 tr¸t trong m2 1199.36 0.264c/m2 317 27 l¸t nÒn g¹ch hoa 30x30 m2 435.78 0.185c/m2 81 28 C«ng t¸c kh¸c C«ng C tÇng 2 29 GCLD cèt thÐp cét TÊn 4.35 10.02c/T 44 30 GCLD v¸n khu«n cét m2 199.36 0.269c/m2 54 31 §æ bª t«ng cét m¸c 200 m3 15.15 4.5c/m3 68 32 Th¸o dì v¸n khu«n cét m2 199.36 0.05c/m2 10 33 GCLD v¸n khu«n dÇm, sµn, CT m2 742.98 0.252c/m2 187 34 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, ct TÊn 8.64 14.63c/T 126 35 b¬m bª t«ng dÇm, sµn, ct m¸c 200 m3 72.24 30c/ca 1ca 36 Th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn, ct m2 742.98 0.063c/m2 47 37 x©y t­êng m3 76.97 1.97c/m3 152 38 tr¸t trong m2 1224.2 0.264c/m2 323 39 l¸t nÒn g¹ch hoa 30x30 m2 435.78 0.185c/m2 81 40 C«ng t¸c kh¸c D tÇng 3 41 GCLD cèt thÐp cét TÊn 3.64 10.02c/T 36 42 GCLD v¸n khu«n cét m2 181.44 0.269c/m2 49 43 §æ bª t«ng cét m¸c 200 m3 13.18 4.5c/m3 59 44 Th¸o dì v¸n khu«n cét m2 181.44 0.05c/m2 9 45 GCLD v¸n khu«n dÇm, sµn, CT m2 742.98 0.252c/m2 187 46 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, ct TÊn 8.64 14.63c/T 126 47 b¬m bª t«ng dÇm, sµn, ct m¸c 200 m3 72.24 30c/ca 1ca 48 Th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn, ct m2 742.98 0.063c/m2 47 49 x©y t­êng m3 76.97 1.97c/m3 152 50 tr¸t trong m2 1224.2 0.264c/m2 323 51 l¸t nÒn g¹ch hoa 30x30 m2 435.78 0.185c/m2 81 52 C«ng t¸c kh¸c C«ng E tÇng 4 53 GCLD cèt thÐp cét TÊn 3.38 10.02c/T 34 54 GCLD v¸n khu«n cét m2 181.44 0.269c/m2 49 55 §æ bª t«ng cét m¸c 200 m3 13.18 4.5c/m3 59 56 Th¸o dì v¸n khu«n cét m2 181.44 0.05c/m2 9 57 GCLD v¸n khu«n dÇm, sµn, CT m2 742.98 0.252c/m2 187 58 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, ct TÊn 8.64 14.63c/T 126 59 b¬m bª t«ng dÇm, sµn, ct m¸c 200 m3 72.24 30c/ca 1ca 60 Th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn, ct m2 742.98 0.063c/m2 47 61 x©y t­êng tÇng 1 dµy 220 m3 76.97 1.97c/m3 152 62 tr¸t trong m2 1224.2 0.264c/m2 323 63 l¸t nÒn g¹ch hoa 30x30 m2 435.78 0.185c/m2 81 64 C«ng t¸c kh¸c C«ng G tÇng 5 65 GCLD cèt thÐp cét TÊn 3.05 10.02c/T 31 66 GCLD v¸n khu«n cét m2 181.44 0.269c/m2 49 67 §æ bª t«ng cét m¸c 200 m3 13.18 4.5c/m3 59 68 Th¸o dì v¸n khu«n cét m2 181.44 0.05c/m2 9 69 GCLD v¸n khu«n dÇm, sµn, CT m2 742.98 0.252c/m2 187 70 GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, ct TÊn 8.64 14.63c/T 126 71 b¬m bª t«ng dÇm, sµn, ct m¸c 200 m3 72.24 30c/ca 1ca 72 Th¸o dì v¸n khu«n dÇm, sµn, ct m2 742 0.063c/m2 47 73 x©y t­êng tÇng 1 dµy 220 m3 98 1.97c/m3 152 74 tr¸t trong m2 76.97 0.264c/m2 323 75 l¸t nÒn g¹ch hoa 30x30 m2 1224.2 0.185c/m2 81 76 C«ng t¸c kh¸c C«ng 435.78 G m¸i 77 x©y t­êng v­ît m¸i m3 11.37 1.97c/m3 78 ®æ bt xØ t¹o dèc m3 14.9 20c/ca 79 R¶I thÐp chèng thÊm T 0.95 14.63c/tÊn 80 ®æ bª t«ng chèng thÊm m3 14.9 20c/ca 81 Ng©m n­íc xi m¨ng C«ng 82 L¸t g¹ch l¸ nem m2 372.6 0.15c/m2 83 C«ng t¸c kh¸c C«ng H Hoµn thiÖn 84 B¶O D­ìng bª t«ng C«ng 85 tr¸t ngoµi toµn c«ng tr×nh m2 1039 0.197c/m2 205 86 S¬n t­êng, trÇn m2 7135.16 0.091c/m2 649 87 L¾p dùng cöa m2 530.12 0.4c/m2 212 88 L¾p ®Æt ®iÖn + n­íc C«ng 89 Dän dÑp + bµn giao c«ng tr×nh C«ng II. TÝnh to¸n c¸c hÖ sè: - Thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh: T = 196 ngµy. - Tæng sè c«ng: S = 10329 c«ng. - Sè c«ng trung b×nh : ATB = - Sè c«ng d­ : SD¦ = 1394 c«ng - Sè c«ng lín nhÊt : AMax = 84 c«ng - HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ : - HÖ sè ph©n bè lao ®éng : II. LËp tæng mÆt b»ng thi c«ng A. Tæng quan Tæ chøc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô c¸c c«ng t¸c trªn c«ng tr­êng bao gåm c¸c viÖc lµm ®­êng thi c«ng, lµm hÖ cung cÊp ®iÖn thi c«ng, cung cÊp n­íc thi c«ng, tho¸t n­íc mÆt b»ng, l¸n tr¹i t¹m, kho tµng b·i chøa vËt t­, b·i chøa nhiªn liÖu, c¸c x­ëng gia c«ng phôc vô x©y dùng... ViÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n»m trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ x©y dùng nÕu tiÕn hµnh tèt sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p chÝnh sau nµy. Tuy nhiªn cã ®iÒu m©u thuÉn gi÷u ®Çu t­ cho c¬ së h¹ tÇng chØ phôc vô thi c«ng víi gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y dùng. Thêi gian thi c«ng th­êng diÔn ra kh«ng l©u, nÕu ®Çu t­ lín th× thêi gian khÊu hao qu¸ ng¾n so víi ®êi sö dông cña s¶n phÈm lµm ra dÉn ®Õn ph¶i ph©n bæ cho gi¸ c¸c c«ng viÖc sÏ ®­îc bµn giao. NÕu lµm qu¸ s¬ sµi kh«ng ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô dÉn tíi viÖc khã kh¨n cho c«ng t¸c x©y dùng. Th«ng th­êng ph¶i kÕt hîp quan ®iÓm vÖ sinh an toµn, v¨n minh c«ng nghiÖp còng nh­ kinh tÕ kü thuËt trong sù bè trÝ c¬ së h¹ tÇng c«ng tr­êng. V× vËy muèn h¹ ®­îc chi phÝ cho nh÷ng c«ng tr×nh phôc vô kiÓu nµy, cÇn tËn dông c¬ së cña x· héi thÞ tr­êng ®ang cã, còng nh­ sö dông khoa häc ë møc cao. B. TÝnh to¸n lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng. 1. C¬ së vµ môc ®Ých tÝnh to¸n : a. C¬ së tÝnh to¸n: - C¨n cø theo yªu cÇu cña tæ chøc thi c«ng, tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh x¸c ®Þnh nhu cÇu cÇn thiÕt vÒ vËt t­, vËt liÖu, nh©n lùc, nhu cÇu phôc vô. - C¨n cø vµo t×nh h×nh cung cÊp vËt t­ thùc tÕ . - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ mÆt b»ng c«ng tr×nh, bè trÝ c¸c c«ng tr×nh phôc vô, kho b·i, trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô thi c«ng . b. Môc ®Ých tÝnh to¸n: - TÝnh to¸n lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp lý trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý, thi c«ng, hîp lý trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tr¸nh hiÖn t­îng chång chÐo khi di chuyÓn . - §¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ phï hîp trong c«ng t¸c phôc vô thi c«ng, tr¸nh tr­êng hîp l·ng phÝ hay kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu . - §Ó ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh t¹m, c¸c b·i vËt liÖu, cÊu kiÖn, c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ ®­îc sö dông mét c¸ch tiÖn lîi nhÊt. - §Ó cù ly vËn chuyÓn lµ ng¾n nhÊt, sè lÇn bèc dì lµ Ýt nhÊt . - §¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ phßng chèng ch¸y næ. 2. TÝnh to¸n: a. Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trªn c«ng tr­êng: * Sè c«ng nh©n x©y dùng c¬ b¶n trùc tiÕp thi c«ng: - Theo biÓu ®å tiÕn ®é thi c«ng ta cã : Atb = 53 ng­êi * Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c x­ëng phô trî: B = m = 11 ng­êi * Sè c¸n bé c«ng nh©n kü thuËt: C = 4%(A+B) = 4%(53+11) = 3 ng­êi * Sè c¸n bé nh©n viªn hµnh chÝnh: D = 5%(A+B+C) = 5%(53+11+3) = 3 ng­êi * Nh©n viªn phôc vô (y tÕ, ¨n ch­a …): E = 5%(A+B+C+D) = 5%(53+11+3+3) = 4 ng­êi Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng tr­êng (cã kÓ ®Õn 2% èm, 4% nghØ phÐp) : G = 1,06(53+11 + 3 + 3+4) = 78 ng­êi b. DiÖn tÝch kho b·i: * Kho Xi m¨ng: Dùa vµo c«ng viÖc ®­îc lËp ë tiÕn ®é thi c«ng th× ngµy thi c«ng tèn nhiÒu xi m¨ng nhÊt (®æ t¹i chç) lµ ngµy ®æ bª t«ng mãng vµ cét; cßn bª t«ng dÇm, sµn th× dïng bª t«ng th­¬ng phÈm. VËy xi m¨ng cÇn dù tr÷ ®ñ mét ®ît bª t«ng mãng lµ: XM = 60,13 . 0,342 . 1,025 = 21,08 T Ngoµi ra t¹i kho lu«n lu«n cã mét l­îng dù tr÷ ®Ó lµm c¸c c«ng viÖc phô(= 5000kg). Cho c¸c c«ng viÖc sau khi ®æ bª t«ng mãng: VËy l­îng xi m¨ng ë t¹i kho kú nµy lµ: XM = 21,08 + 5 = 26,08T TÝnh diÖn tÝch kho: F = F : DiÖn tÝch kho Qdt : L­îng xi m¨ng dù tr÷ Dmax: §Þnh møc s¾p xÕp vËt liÖu = 1,1T/m2 F = , Chän F = 24 m2 * Kho thÐp: L­îng thÐp trªn c«ng tr­êng dù tr÷ ®Ó gia c«ng vµ l¾p ®Æt cho 1 tÇng gåm: DÇm - sµn - cét - cÇu thang. VËy l­îng lín nhÊt lµ: 4,54 + 8,64 = 13,18 T §Þnh møc: Dmax = 1,5 T/m2 TÝnh diÖn tÝch kho: F = §Ó thuËn tiÖn cho viÖc s¾p xÕp v× chiÒu dµi cña thÐp ta chän: F = 50 m2 = (4x12,5) m2 * Kho chøa cèt pha: L­îng gç sö dông lín nhÊt lµ gç v¸n khu«n dÇm, sµn: Qdt = 742,98 x 0,03 x 1,35 = 30,1 m3 §Þnh møc: Dmax = 1 m3/m2 DiÖn tÝch kho: F = , chän F = 32 m2 * DiÖn tÝch b·i chøa c¸t: C¸t cho mét ngµy cã khèi l­îng cao nhÊt lµ ngµy ®æ bª t«ng lín nhÊt ( bª t«ng mãng): 60,13 x 0,455 = 27,36 m3 §Þnh møc: 1 m2 chøa 0,6 m3 DiÖn tÝch b·i : F = , chän F = 50 m2 * DiÖn tÝch b·i chøa ®¸ 1x2: Khèi l­îng ®¸ 1x2 lín nhÊt cho mét ®ît ®æ bª t«ng ®ã lµ bª t«ng mãng, cã khèi l­îng bª t«ng b»ng 60,13 m3 §Þnh møc: Dmax = 2,5m3/m2 DiÖn tÝch b·i: F = , chän F = 24 m2 * DiÖn tÝch b·i chøa g¹ch: Khèi l­îng x©y lµ Vx©y =73,09 m3 , Theo ®Þnh møc dù to¸n sè 24/2005/Q§ -BXD ngµy 29/7/ 05 ( m· hiÖu …..) ta cã khèi l­îng g¹ch lµ : 73,09 550 = 40199,5 viªn ( cho tÇng 1 ) Do khèi l­îng g¹ch kh¸ lín, dù kiÕn cung cÊp g¹ch lµm 2 ®ît cho c«ng t¸c x©y mét tÇng, mét ®ît cung cÊp lµ: Qdt = 40200/2 = 20100viªn §Þnh møc xÕp: Dmax = 700v/m2 DiÖn tÝch kho: F = Chän F = 40m2 bè bè trÝ chñ yÕu ë mÆt tr­íc gÇn m¸y vËn th¨ng, vµ ë xung quanh c«ng tr×nh. Mçi b·i cã F’= 5x4 m = 20 m2. ChiÒu cao xÕp h =1,5 m * Nhu cÇu nhµ t¹m trªn c«ng tr­êng. Tªn phßng ban DiÖn tÝch(m2) -Nhµ lµm viÖc cho c¸n bé kü thuËt 3x4=12 -Nhµ ë cho c¸n bé kü thuËt 3x4=12 -Nhµ lµm viÖc cho c¸n bé hµnh chÝnh 3x4=12 -Kho dông cô 18 -Nhµ y tÕ 12 -Nhµ ë tËp thÓ 60 -Nhµ ¨n tËp thÓ 48 -Nhµ t¾m 10 -Nhµ vÖ sinh 10 -Nhµ b¶o vÖ 10 c. HÖ thèng ®iÖn thi c«ng vµ sinh ho¹t: * §iÖn thi c«ng: - M¸y trén bª t«ng 250lÝt P = 2,8x2 = 5,6 KW - M¸y vËn th¨ng P = 2,8x2 = 5,6 KW - M¸y ®Çm dïi (2 m¸y) P = 1,5x2 = 3,0 KW - M¸y ®Çm bµn (1 m¸y) P = 2,0 KW - M¸y c­a P = 3,0 KW - M¸y hµn P = 3,0 KW - M¸y b¬m n­íc P = 1,5 KW * §iÖn sinh ho¹t: §iÖn chiÕu s¸ng c¸c kho b·i, nhµ chØ huy, y tÕ, nhµ b¶o vÖ c«ng tr×nh, ®iÖn b¶o vÖ ngoµi nhµ. - §iÖn trong nhµ: TT N¬i chiÕu s¸ng §Þnh møc (W/m2) DiÖn tÝch (m2) P (W) 1 Nhµ ë, lµm viÖc chØ huy - y tÕ 15 24+12 540 2 Nhµ b¶o vÖ 15 10 150 3 Nhµ nghØ t¹m cña c«ng nh©n 15 60 900 4 Ga-ra xe 5 32 160 5 X­ëng chøa VK, cèt thÐp, Xim¨ng 5 32+ 36 + 24 460 6 X­ëng gia c«ng VL (VK, CT) 18 40 720 7 Nhµ vÖ sinh+Nhµ t¾m 15 10+10 300 - §iÖn b¶o vÖ ngoµi nhµ: TT N¬i chiÕu s¸ng 1 §­êng chÝnh 6 x 100 = 600 W 2 B·i gia c«ng 2 x 75 = 150 W 3 C¸c kho, l¸n tr¹i 6 x 75 = 450 W 4 Bèn gãc tæng mÆt b»ng 4 x 500 = 2000 W 5 §Ìn b¶o vÖ c¸c gãc c«ng tr×nh 6 x 75 = 450 W Tæng c«ng suÊt dïng: P = Trong ®ã: + 1,1: HÖ sè tÝnh ®Õn hao hôt ®iÖn ¸p trong toµn m¹ng. + cos: HÖ sè c«ng suÊt thiÕt kÕ cña thiÕt bÞ(lÊy = 0,75) + K1, K2, K3: HÖ sè sö dông ®iÖn kh«ng ®iÒu hoµ. ( K1 = 0,7 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1,0 ) + lµ tæng c«ng suÊt c¸c n¬i tiªu thô. Ptt = C«ng suÊt cÇn thiÕt cña tr¹m biÕn thÕ: S = Nguån ®iÖn cung cÊp cho c«ng tr­êng lÊy tõ nguån ®iÖn quèc gia ®ang t¶i trªn l­íi cho thÞ x·. - TÝnh d©y dÉn: Chän d©y dÉn theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p: S = , L: 125 m : 5% Tæn thÊt ®iÖn ¸p ®èi víi ®­îng d©y ®éng lùc. C = 57 HÖ sè kÓ ®Õn vËt liÖu lµm d©y (®ång). S = Chän d©y: D©y pha gåm 3 d©y M14 D©y trung tÝnh 1 d©y M11 D©y cã vá bäc PVC vµ ph¶i c¨ng cao h = 5m ®­îc m¾c trªn c¸c sø c¸ch ®iÖn ®Ó an toµn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ ®­îc an toµn. d. N­íc thi c«ng vµ sinh ho¹t: - X¸c ®Þnh n­íc dïng cho s¶n xuÊt: Qsx = Trong ®ã: A: C¸c ®èi t­îng dïng n­íc. n: L­îng n­íc ®Þnh møc cho mét ®èi t­îng sö dông. K = 2 HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ. 1,2 HÖ sè xÐt tíi mét sè lo¹i ®iÓm dïng n­íc ch­a kÓ ®Õn TT C¸c ®iÓm dïng n­íc §¬n vÞ K.l­îng (A) §Þnh møc (n) A x n (m3) 1 M¸y trén v÷a bª t«ng m3 60,13/5 300L/m3 3,6 2 Röa ®¸ 1x2 m3 55,63/5 150L/m3 1,67 3 B¶o d­ìng bª t«ng m3 0,3 4 Trén v÷a x©y m3 73,09 x0,29/6 300L/m3 1,06 5 T­íi g¹ch v 73,09x550/6 290L/1000v 1,94 m3/ngµy Qsx = - X¸c ®Þnh n­íc dïng cho sinh ho¹t: Dïng gi÷a lóc nghØ ca, nhµ chØ huy, nhµ nghØ c«ng nh©n, khu vÖ sinh. Qsh = Trong ®ã: P: Sè c«ng nh©n cao nhÊt trªn c«ng tr­êng (P = 84 ng­êi). n: 15L/ng­êi: tiªu chuÈn dïng n­íc cña 1 ng­êi. K : HÖ sè sö dông kh«ng ®iÒu hoµ( K = 2) Qsh = - X¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc dïng cho cøu ho¶: Theo quy ®Þnh: Qp.h = 5 L/s - L­u l­îng n­íc tæng céng: Qp.h = 5 L/s > 1/2 (Qsx + Qsh ) = 1/2.(0,71 + 0,087) = 0,4 L/s Nªn tÝnh: QT = [Qp.h + 1/2.(Qsx + Qsh)] K Trong ®ã: K = 1,05: HÖ sè kÓ ®Õn tæn thÊt n­íc trong m¹ng. QT = (5 + 0,4) x 1,05 = 5,67 L/s §­êng kÝnh èng dÉn n­íc: D = VËn tèc n­íc trong èng cã: D 75mm lµ: v = 1,5 m/s Chän ®­êng kÝnh èng D = 75mmR4

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHI CONG 30%.doc
  • rarDA NGABV.rar
  • dwgTC PHAN THAN .dwg
  • dwgTHI CONG MONG .dwg
  • dwgTIEN DO.dwg
  • dwgTong MBTC .dwg