Đề tài Thiết kế thi và thi công hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc

(Bản scan) Nghiên cứu và tìm hiểu các hệ thống phân loại sản phârn. Nghiên cứu và tìm hiểu các hộ thông điều khiển. Thiết kế và chế tạo thành công mô hình. Thiết kế và chế tạo thành công hộ thông điều khiển trung tâm, có thể phân biệt màu, thông kê sản phẩm bao gồm số lượng, tỉ lệ phầm trăm sô' sản phẩm đạt tiêu chuẩn, hiển thị trên màn hình cho người sử dụng. ứng dụng và chế tạo thành công mô hình cảm biên phân biệt màu.

pdf109 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 26/01/2022 | Lượt xem: 647 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế thi và thi công hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_thiet_ke_thi_va_thi_cong_he_thong_phan_loai_san_pham.pdf
Luận văn liên quan