Đề tài Thiết kế và thi công card ghi - Đọc eprom

MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CHƯƠNG DẪN NHẬP 2 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 II. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 2 III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 3 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4 I. ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU ĐỀ TÀI 4 II. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI 4 III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ 4 IV. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 4 V. TRÌNH TỰ THIẾT KẾ 5 PHẦN II: NỘI DUNG 6 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN MẠCH TÍCH HỢP 7 I. ĐỊNH NGHĨA 7 II. VI MẠCH SỐ 7 III. VI MẠCH NHỚ 8 IV. VI MẠCH VI XỬ LÝ 10 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU KIT PROFI – 5E 12 I. GIỚI THIỆU VỀ IC 2764 12 II. GIỚI THIỆU VỀ VI XỬ LÝ 8085 16 III. GIỚI THIỆU VỀ 8255A 19 IV. GIỚI THIỆU VỀ KIT PROFI – 5E 28 CHƯƠNG III. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 33 I. KHÁI NIỆM 33 II. NGUỒN CUNG CẤP 34 III. CARD GHI DỌC EPROM 36 CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ PHẦM MỀM 44 I. GIỚI THIỆU 44 II. SƠ ĐỒ KHỐI 44 III. CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM 56 PHẦN III: PHẦN KẾT LUẬN 68 I. TỔNG KẾT 68 II. ĐÁNH GIÁ 68 III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 68 IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế và thi công card ghi - Đọc eprom, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế và thi công card ghi- đọc eprom.pdf