Đề tài Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM

MỤC LỤC Phần I. Mở đầu. I. Lời giới thiệu. II. Giới hạn đề tài. Phần II. Giới thiệu về mạch quang báo và các IC liên quan đến mạch. Chương I. Giới thiệu mạch quang báo. Chương II. Giới thiệu các IC số liên quan đến mạch điện. I. IC 4060 II. IC 4040. III. IC 74164. IV. IC 74138 V. IC 74373 VI. IC 74573 VII. IC 74241 VIII. IC 7404 Chương III. Giới thiệu về EPROM. I. Giới thiệu tổng quát về các IC nhớ. II. Cách truy xuất dữ liệu cảu EPROM. III. Khảo sát vài EPROM thông dụng. Chương IV. Giới thiệu các linh kiện điện tử điều khiển công suất lớn. I. Diode chỉnh lưu có điều khiển SCR. II. Bộ ghép quang (Opto-Couplers). III. SOLID STATE RELAY ( Rơ le bán dẫn ). Phần III. Thiết kế và thi công. Chương 1. Bộ nguồn và mạch Auto reset I. Bộ nguồn. II. Mạch Auto Reset. Chương 2. Bộ giao động – Tạo địa chỉ. Chương 3. Bộ quét cột. Chương 4: Bộ chốt dư liệu và điều khiển màu

pdf58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2792 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM.pdf
Luận văn liên quan