Đề tài Thực tập tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến lớn. Các doanh nghiệp sản xuất cũng như các doanh nghiệp thương mại không thể thụ động chờ đợi Nhà nước tiêu thụ giúp những sản phẩm hàng hóa của mình mà phải tự tìm tới thị trường, tự tìm bạn hàng, tự tìm hiểu nhu cầu thị trường để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chính vì thế khi kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường, công tác kế toán được các doanh nghiệp hết sức coi trọng bởi nó là sự ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định quản lý. Sau một thời gian thực tập ở Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng, được sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế toán tại Doanh nghiệp đồng thời được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo em xin trình bày bản báo cáo thực tập gồm các phần như sau: Chương I: Giới thiệu tổng quan về Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng. Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tại Doanh nghiệp Chương III: Đánh giá chung về công tác kế toán tại Doanh nghiệp Do thời gian thực tập ngắn và trình độ còn hạn chế nên bài báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót, nên em rất mong nhận được sự đóng góp của Doanh nghiệp và sự chỉ bảo hướng dẫn của cô giáo để bài báo cáo của em hoàn thiện hơn. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG 1 I. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp . 1 II. Chức năng và nhiệm vụ của Doanh nghiệp . 1 III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Doanh nghiệp 1 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp . 1 2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 2 IV. Đặc điểm tổ chức kế toán của Doanh nghiệp . 2 1.Tổ chức bộ máy kế toán . 3 2. Đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng 4 V. Một số chỉ tiêu kinh tế mà Doanh nghiệp đạt được 5 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG . 6 I. Kế toán tài sản cố định . 6 II. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng . 7 III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 12 IV. Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng . 13 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG . 23 I. Đánh giá chung 23 II. Một số ý kiến đề xuất . 24 KẾT LUẬN

docx27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3669 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến lớn. Các doanh nghiệp sản xuất cũng như các doanh nghiệp thương mại không thể thụ động chờ đợi Nhà nước tiêu thụ giúp những sản phẩm hàng hóa của mình mà phải tự tìm tới thị trường, tự tìm bạn hàng, tự tìm hiểu nhu cầu thị trường để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chính vì thế khi kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường, công tác kế toán được các doanh nghiệp hết sức coi trọng bởi nó là sự ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định quản lý. Sau một thời gian thực tập ở Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng, được sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế toán tại Doanh nghiệp đồng thời được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo em xin trình bày bản báo cáo thực tập gồm các phần như sau: Chương I: Giới thiệu tổng quan về Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng. Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tại Doanh nghiệp Chương III: Đánh giá chung về công tác kế toán tại Doanh nghiệp Do thời gian thực tập ngắn và trình độ còn hạn chế nên bài báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót, nên em rất mong nhận được sự đóng góp của Doanh nghiệp và sự chỉ bảo hướng dẫn của cô giáo để bài báo cáo của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng được thành lập năm 2002, do ông Hoàng Xuân Hùng làm giám đốc. Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoài Đức, với số vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng và chịu trách nhiệm hữu hạn với số vốn tự có và các khoản nợ bằng vốn tự có. Doanh nghiệp có chế độ hạch toán độc lập và tự chủ về mặt tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình. Tuy là một doanh nghiệp tư nhân nhưng quy mô hoạt động của Doanh nghiệp tương đối lớn. Trụ sở chính của Doanh nghiệp. Thuộc địa bàn huyện Từ Liêm. Hà Nội, Doanh nghiệp có 2 văn phòng giao dịch được đặt tại: 192 Mai Dịch - Hà Nội và tại 167 thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Tây. Hiện nay Doanh nghiệp có 87 cán bộ công nhân viên. Trong đó có 24 nhân viên nữ, 63 nhân viên nam phục vụ trực tiếp và gián tiếp cho Doanh nghiệp. II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP. Nhiệm vụ của Doanh nghiệp hiện nay là cung cấp dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp như: đạm, lân, thóc giống, thuốc bảo vệ thực vật… cho các Hợp tác xã trong toàn huyện Hoài Đức và các xã, huyện lân cận. III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Doanh nghiệp CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG Ban Giám Đốc Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kinh doanh Phòng kỹ thuật Phòng hành chính Cửa hàng Bùi Chu Cửa hàng Xuân Phú Cửa hàng bán lẻ - Ban giám đốc gồm: Giám đốc và Phó giám đốc. - Các phòng ban chức năng: Được tổ chức phù hợp với tình hình thực tiễn của Doanh nghiệp. 2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. - Ban giám đốc: Trực tiếp lãnh đạo, điều hành toàn bộ mọi hoạt động của Doanh nghiệp. Ký các hợp đồng, các văn bản liên quan đến các hợp đồng. Ký duyệt các chứng từ ban đầu phát sinh về tiền, hàng… - Phòng kế toán: Hạch toán mọi hoạt động của Doanh nghiệp theo chế độ hiện hành, theo yêu cầu của Ban giám đốc và Quy chế tổ chức của Doanh nghiệp. Lập báo cáo hoạt động của Doanh nghiệp theo biểu mẫu quy định vào cuối tháng, quý, năm để trình Ban giám đốc và các ngành chức năng. - Phòng kinh doanh: Tiếp nhận và tiêu thụ hàng hoá, đối chiếu thu tiền bán hàng trên địa bàn của các cửa hàng trực thuộc. Làm các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc Doanh nghiệp. - Phòng kỹ thuật: Tham mưu về lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp cho Ban giám đốc, thường xuyên nắm bắt những thông tin mới nhằm góp phần vào việc kinh doanh vật tư nông nghiệp đúng hướng, có hiệu quả. Thực hiện các hợp đồng kinh tế kỹ thuật giữa Doanh nghiệp với các hợp tác xã, cùng hợp tác xã chỉ đạo thực hiện việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Tiến hành thực nghiệm, khảo nghiệm đối với các mặt hàng của Doanh nghiệp. - Phòng hành chính: Phục vụ mọi việc hành chính sự vụ cho Doanh nghiệp. IV. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP. 1. Tổ chức bộ máy kế toán. Hình thức kinh doanh chủ yếu của Doanh nghiệp là mua bán vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, mà sản xuất nông nghiệp lại mang tính chất mùa vụ. Do vậy khối lượng công việc không nhiều nên bộ máy kế toán của Doanh nghiệp hết sức đơn giản, gọn nhẹ và được tổ chức theo hình thức tập trung. Theo hình thức này toàn bộ công tác kế toán được thực hiện hoàn tất trong phòng kế toán của Doanh nghiệp. a. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Doanh nghiệp. Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán thanh toán Kế toán tổng hợp b. Nhiệm vụ cụ thể của từng người. - Kế toán trưởng: Điều hành chung hoạt động của phòng. Chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán. Ký duyệt các chứng từ ban đầu, chứng từ ghi sổ theo quy định. Cùng với giám đốc phân tích tình hình hoạt động kinh tế, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. - Kế toán tổng hợp: Lập các chứng từ ban đầu, các chứng từ ghi sổ chi tiết. Cập nhật chứng từ vào các sổ chi tiết theo quy định. Theo dõi, kiểm kê kho, cửa hàng và ký sổ chi tiết hàng hoá, sổ quỹ cuối mỗi tháng. - Kế toán thanh toán: Theo dõi vốn bằng tiền các loại. Theo dõi và đối chiếu thanh toán tiền hàng với từng đối tượng mua bán hàng hoá của Doanh nghiệp. Hàng ngày báo cáo số dư tiền gửi và lập kế hoạch vay, trả nợ ngân hàng cũng như khách hàng. - Thủ quỹ: Quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các nhiệm vụ thu chi theo chế độ quy định. Lập sổ và báo cáo quỹ hàng tháng, kiểm kê và đối chiếu sổ quỹ với kế toán chi tiết vào cuối mỗi tháng. 2. Đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng. a. Chế độ kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp: - Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12. - Đơn vị tiền tệ sử dụng là đồng Việt Nam. - Hình thức ghi sổ áp dụng: Chứng từ ghi sổ. - Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai trường xuyên. Tính giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. b. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ ở C.ty. Chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Sổ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng chi tiết số phát sinh Bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối kế toán và các báo cáo khác V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ MÀ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC. Đơn vị: 1000 đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Chênh lệch Trị giá Tỷ lệ (%) Tổng doanh thu 17.933.037 20.298.718 2.365.681 13,19 Các khoản giảm trừ 370.570 439.545 68.975 18,61 Doanh thu thuần 17.562.467 19.859.173 2.296.706 13,08 Giá vốn hàng bán 16.064.165 18.042.624 1.978.459 12,31 Lợi nhuận gộp 1.498.302 1.816.549 318.247 24,24 Chi phí bán hàng 600.385 710.015 109.630 18,26 Chi phí QLDN 676.065 781.115 105.050 15,54 Lợi nhuận thuần 221.852 325.419 103.567 46,68 Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng đang trên đà phát triển. Những chỉ tiêu kinh tế của năm 2005, 2006 đã phản ánh được hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp. Doanh thu và lợi nhuận hàng năm tăng. Về doanh thu thuần năm 2006 tăng 13,08% so với năm 2005, lợi nhuận thuần cũng tăng 46,68%. Điều này cho thấy công tác bán hàng cũng như công tác quản lý doanh nghiệp đạt tỷ lệ tăng trưởng cao. CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG I. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1. Đặc diểm tài sản cố định của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng không chuyên về sản xuất mà chuyên về mua và bán các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vì thế tài sản cố định của Doanh nghiệp chỉ chiếm 20% trong tổng tài sản của Doanh nghiệp. Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định theo nguyên tắc khấu hao luỹ kế. Phương pháp khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao tuyến tính. 2. Phân loại tài sản cố định. Tài sản cố định hữu hình của Doanh nghiệp được phân loại theo tính năng sử dụng bao gồm: - Nhà cửa vật kiến trúc. - Máy móc thiết bị. - Phương tiện vận tải. Tài sản cố định vô hình. 3. Chứng từ kế toán sử dụng. - Hoá đơn tài chính. - Biên bản thanh lý tài sản cố định. - Bảng tổng hợp trích khấu hao. - Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định. BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng 09 năm 2006 STT Tên tài sản Nợ TK Số tiền 1 Kho đôi 641 487.500 2 Cửa hàng bán lẻ “ 140.000 3 Nhà làm việc BPLM “ 196.000 4 Nhà bếp BPLM “ 36.500 5 Máy phát điện C.H Bùi Chu “ 80.500 6 Máy xăng Bùi Chu “ 150.000 7 Bể xăng Bùi Chu (2 cái) “ 32.500 8 Máy xăng Xuân Phú (2 cái) “ 469.500 9 Văn phòng Doanh nghiệp 642 494.000 10 Nhà ở I “ 219.000 11 Nhà ở II “ 176.500 12 Nhà ở III “ 204.000 13 Nhà bếp Doanh nghiệp “ 77.000 14 Máy vi tính và thiết bị “ 206.500 15 Máy in Lazer 1100 “ 126.000 16 Xe KIA PRIDE “ 2.486.746 Cộng Có TK 214 5.488.746 Người lập biểu Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) 4. Tài khoản kế toán sử dụng. - TK 2112: “Nhà cửa vật kiến trúc”. - TK 2113: “Máy móc thiết bị” - TK 2114: “ Phương tiện vận tải”. - TK 213: “ Tài sản cố định vô hình”. - Các TK liên quan. 5. Phương pháp kế toán. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TK 111,112,331… TK 211 TK 214 Mua TSCĐ qua lắp đặt Giảm do thanh lý chạy thử số đã khấu hao TK 133 TK 811 Số khấu hao chưa Mua TSCĐ đưa vào sử hết dụng ngay TK 241 TSCĐ do xây dựng cơ bản II. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG. 1. Nội dung doanh thu bán hàng của Doanh nghiệp Nội dung doanh thu bán hàng của Doanh nghiệp chủ yếu là thu từ việc kinh doanh các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp như: đạm, lân, ka-ly, thóc giống, thuốc bảo vệ thực vật… 2. Kế toán bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng. 2.1. Chứng từ kế toán sử dụng. Các loại chứng từ chủ yếu được sử dụng trong kế toán bán hàng tại Doanh nghiệp gồm có: - Hoá đơn GTGT. HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT-3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG AK/2006B Liên 2: Giao khách hàng 0030625 Ngày 06 tháng 07 năm 2006 Đơn vị bán hàng: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng. Địa chỉ: Thị trấn Trôi - Hoài Đức - Hà Tây. Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn Thắng. Tên đơn vị: HTX Giao Hải Địa chỉ: Hà Tây Hình thức thanh toán: Tiền mặt. STT Tên hàng hoá dịch vụ Đ.vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 1 Đạm Kg 3.500 3.666 12.831.000 2 NPK Văn Điển lót “ 2.000 1.386 2.772.000 3 NPK Văn Điển thúc “ 2.500 2.668 6.670.000 4 Ka – ly CIS “ 2.500 3.202 8.005.000 Cộng tiền hàng: 30.278.000 Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT: 1.513.900 Tổng cộng tiền thanh toán 31.791.900 Số tiền viết bằng chữ: Ba mốt triệu bảy trăm chín mốt nghìn chín trăm đồng. Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký,đóng dấu,ghi rõ họ tên) - Phiếu xuất kho. Đơn vị: C.ty Mẫu số 02VT CPVT TH XT PHIẾU XUẤT KHO QĐ số 1141 TC/CĐKT ngày 1-11-1995 của BTC Ngày 06 tháng 07 năm 2006 Số: 22 Nợ:….. Có:….. Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Thắng. Địa chỉ (bộ phận): HTX Giao Hải. Lý do xuất kho: Bán cho HTX Giao Hải Xuất tại kho: Doanh nghiệp. STT Tên nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư (sp, h.hoá) Mã số Đ.V tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Đạm Kg 3.500 3.500 3.666 12.831.000 2 NPK Văn Điển lót “ 2.000 2.000 1.386 2.772.000 3 NPK Văn Điển thúc “ 2.500 2.500 2.668 6.670.000 4 Ka – ly CIS “ 2.500 2.500 3.202 8.005.000 Cộng 30.278.000 Thủ trưởng đơn vị KT trưởng Ngườinhận Thủ kho (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) - Phiếu thu, phiếu chi. 2.2. Tài khoản sử dụng. TK 511.1 “ Doanh thu bán hàng hoá”. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng cửa hàng như sau: - TK 511.1BC: “DTBH cửa hàng Bùi Chu” - TK 511.1XP: “DTBH cửa hàng Xuân Phú” - TK 511.1BL: “DTBH cửa hàng bán lẻ” 2.3. Trình tự kế toán bán hàng hoá. a. Bán hàng trực tiếp qua kho. - Bán buôn qua kho: Chứng từ bán hàng sử dụng trong trường hợp này là hoá đơn GTGT và là căn cứ để tính doanh thu. Ví dụ: Ngày 06/01/2005 Doanh nghiệp bán cho HTX Giao Hải một số mặt hàng sau: Đạm: 3500kg. NPK Văn Điển lót: 2000kg. NPK Văn Điển thúc: 2500 kg. Ka-ly CIS: 2500 kg. Cộng tiền hàng 30.278.000đ, thuế suất GTGT 5% (số tiền1.513.900đ), tổng cộng tiền thanh toán là 31.791.900đ. HTX Giao Hải thanh toán nửa bằng tiền mặt. Căn cứ vào chứng từ do thủ kho chuyển tới gồm: hoá đơn GTGT số 003025 và phiếu thu số 18 kế toán định khoản như sau: Nợ TK 111: 15.895.950 Nợ TK 131: 15.895.950 Có TK 511: 30.278.000 Có TK 333.1: 1.513.900 - Bán lẻ hàng hoá tại kho: Chứng từ sử dụng trong trường hợp này là phiếu xất kho kiêm hoá đơn bán hàng và đây là căn cứ để vào sổ chi tiết bán hàng. b. Nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá tại cửa hàng bán lẻ. Hiện tại Doanh nghiệp có 3 cửa hàng: cửa hàng Bùi Chu, cửa hàng Xuân Phú và cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán lẻ sản phẩm. Hàng ngày nhân viên bán hàng của các cửa hàng phải lên báo cáo bán hàng. Cuối tháng kế toán cửa hàng lập các báo cáo ( bảng kê nộp tiền, báo cáo bán hàng, báo cáo tổng hợp kinh doanh) và gửi lên phòng kế toán, kế toán sẽ tổng hợp số liệu và lập bảng giải thích doanh thu TK 511. Sổ cái TK 511 SỔ CÁI TK 511 Quý III năm 2006 Đơn vị tính: 1000đồng N.th ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TKĐƯ Số tiền Số Ng.th Nợ Có 31/7 11 3/7 Doanh thu bán hàng cho HTX Xuân Bắc 111 20.000 31/7 13 5/7 Doanh thu bán hàng cho HTX Xuân Hồng 111 35.000 31/7 14 6/7 Doanh thu bán hàng cho HTX Giao Hải 111 15.139 31/7 16 8/7 D.thu hàng bán bị trả lại của HTX Xuân Thượng 531 27.000 …. …. ….. ……………………… …… ……. …….. 31/8 ….. ….. ……………………… ……. ……… …… ….. …… ….. ……………………… ……. …….. ……. 30/9 70 30/9 Kết chuyển doanh thu 911 5.725.000 Cộng PS quý III 5.725.000 5.725.000 3. Kế toán giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng, nghiệp vụ giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại phát sinh không nhiều. SƠ ĐỒ KẾ TOÁN GIẢM GIÁ HÀNG BÁN VÀ HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI TK 131 TK 531,532 TK 511 Giảm giá hàng bán, K/c giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại hàng bán bị trả lại TK 333.1 Giảm thuế GTGT TK 632 TK 156 Nhập kho hàng bị trả lại Ví dụ: Ngày 08/01/2005 Doanh nghiệp bán cho HTX Xuân Thượng 1500kg thóc giống Bắc ưu với giá vốn là 25.000.000. Doanh số hàng bán bị trả lại (chưa có thuế GTGT) là 27.000.000đ, thuế suất thuế GTGT là 5%, kế toán xuất hoá đơn GTGT cho HTX Xuân Thượng. Do điều kiện bảo quản không tốt nên số thóc giống giao cho HTX bị mốc, HTX Xuân Thượng đề nghị trả lại. Kế toán lập định khoản và vào sổ như sau: - Phản ánh doanh số bị trả lại: Nợ TK 531: 27.000.000 Nợ TK 333.1: 1.350.000 Có TK 131: 28.350.000 - Nhập kho hàng bị trả lại: Nợ 156: 25.000.000 Có 632: 25.000.000 - Kết chuyển doanh số hàng bán bị trả lại: Nợ TK 511: 27.000.000 Có TK 531: 27.000.000 4. Kế toán giá vốn hàng bán. 4.1. Tài khoản sử dụng. Để hạch toán giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng TK 632: “Giá vốn hàng bán”, tài khoản này được mở chi tiết thành 4 tiểu khoản: TK 632CT: “ Giá vốn hàng bán tại kho Doanh nghiệp” TK 632BC: “ Giá vốn hàng bán tại cửa hàng Bùi Chu” TK 632XP: “ Giá vốn hàng bán tại cửa hàng Xuân Phú” TK 632BL: “ Giá vốn hàng bán tại cửa hàng bán lẻ” Các tài khoản liên quan như TK 156, TK 157 cũng được mở chi tiết cho từng cửa hàng. 4.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho. Trị giá thực tế của hàng xuất bán trong kỳ được xác định theo phương pháp giá trị thực tế bình quân gia quyền trước khi xuất: Đơn giá bình quân = = x Ví dụ: Trích sổ chi tiết hàng hoá tháng 01/2005 tại Doanh nghiệp. SỔ CHI TIẾT HÀNG HOÁ THÁNG 7/2006. TÊN HÀNG HOÁ (KG): ĐẠM. Đơn vị tính: triệu đồng. Chứng từ Diễn giải Đơn giá Nhập Xuất Tồn Số Ng.th Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Dư đầu kỳ 3600 30.000 108 14 1/7 Nhập của C.ty Hà Anh 3688 90.000 331,92 22 6/7 Xuất bán cho HTX Giao Hải 3666 3500 12,831 25 7/7 Xuất bán cho HTX Xuân Ninh 3666 15000 54,99 … … ……. …. ……. …… ….. ….. …… …… … … ……. ….. …… ……. …… …… ……. …… Việc tính giá vốn hàng xuất kho được tính như sau: = = 3.666 Giá xuất bán của đạm ngày 6/1 là: 3.666 x 3.500 = 12.831.000 4.3. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán. a. Đối với trường hợp bán trực tiếp tại kho. Tại kho, số hàng khi bàn giao cho khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ. Vì thế khi xuất bán hàng hoá, kế toán phản ánh trị giá vốn của hàng xuất bán: Nợ TK 632CT: “Giá vốn hàng bán tại kho Doanh nghiệp” Có TK 156CT: “Xuất kho hàng hoá” b. Đối với nghiệp vụ bán lẻ tại các của hàng. Khi xuất kho Doanh nghiệp để giao cho các cửa hàng, hàng hoá vẫn chưa được coi là tiêu thụ thì phòng kinh doanh lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu này phản ánh hàng hoá xuất theo chỉ tiêu số lượng và giá trị. - Khi xuất hàng giao cho các cửa hàng, kế toán ghi giá vốn hàng gửi đi: Nợ TK 157: “Ghi tăng giá vốn hàng gửi bán” Có TK 156 - Khi các cửa hàng đã bán được hàng, kế toán phản ánh giá vốn hàng đã tiêu thụ: Nợ TK 632: “Ghi tăng giá vốn hàng bán” Có TK 157: “Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ” Sổ cái TK 632 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 632 Quý III năm 2006 Đơn vị tính: 1000đồng Ng.th ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ng.th Nợ Có 31/7 11 3/7 Giá vốn hàng xuất bán cho HTX Xuân Bắc 156 18.170 31/7 13 5/7 Giá vốn hàng xuất bán cho HTX Xuân Hồng 156 31.798 31/7 14 6/7 Giá vốn hàng xuất bán cho HTX Giao Hải 156 27.508 31/7 16 8/7 Giá vốn hàng bán bị trả lại của HTX Xuân Thượng 156 24.600 …. …. …. ……… …. ……. ……. 31/8 … ….. ……… …. …….. ……. …… ….. ….. ……. …. …… …… 30/9 70 30/9 Kết chuyển giá vốn 911 5.201.334 Cộng PS quý III 5.201.334 5. Kế toán chi phí bán hàng (CPBH). 5.1. Nội dung CPBH tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng. - Chi phí về lương phải trả cho nhân viên bán hàng. - Chi phí khấu hao TSCĐ. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Điện, nước, vận chuyển… - Chi phí bằng tiền khác. 5.2. Chứng từ kế toán sử dụng. - Phiếu chi. - Hợp đồng dịch vụ mua ngoài, giấy tạm ứng, các chứng từ liên quan. 5.3. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán. Kế toán sử dụng TK 641: “ Chi phí bán hàng” và các tài khoản liên quan như: TK 111, TK 112, TK 241, Tk 334,…Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến CPBH đều được theo dõi, ghi chép và cuối tháng tổng hợp vào sổ cái TK 641, cuối kỳ kế toán kết chuyển sang TK 911. Sơ đồ tập hợp và kết chuyển Chi phí bán hàng SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG TK 334 TK 641 TK911 Tiền lương nhân K/c CPBH để xác định viên bán hàng kết quả kinh doanh TK 214.1 Khấu hao TSCĐ TK 111 Dịch vụ mua ngoài, các chi phí khác Sổ cái TK 641. SỔ CÁI TÀI KHOẢN 641 Quý III năm 2006 Đơn vị tính: 1000đồng Ng.th ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ng.th Nợ Có 30/9 55 30/9 Trả lương cho CBCNV 334 11.000 30/9 56 30/9 Nộp BHXH quý III 3383 2.090 30/9 58 30/9 Trả tiền điện, nước, đ.thoại... 111 500 30/9 60 30/9 Chi phí hội ghị, tiếp khách 111 22.500 30/9 62 30/9 Chi phí dồ dùng, dụng cụ 153 4.606 30/9 63 30/9 Khấu hao TSCĐ 214 4.497 30/9 65 30/9 Chi phí nhiên liệu phục vụ vân chuyển hàng hoá 152 1.479 ….. …. …. …. …. …. …. 30/9 87 30/9 Kết chuyển CPBH 911 202.460 6. Kế toán chi phí quản lý doanh ghiệp (CPQLDN). 6.1. Nội dung CPQLDN. - Tiền lương trả cho nhân viên QLDN. - Chi phí đồ dùng văn phòng: công cụ dụng cụ, đồ dùng ở bộ phận quản lý. - Chi phí khấu hao TSCĐ. - Chi phí dịch vụ mua ngoài. - Chi phí bằng tiền khác. 6.2. Chứng từ kế toán sử dụng. - Phiếu chi. - Hợp đồng dịch vụ mua ngoài. - Chứng từ liên quan khác. 6.3. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán. Để hạch toán CPQLDN, kế toán sử dụng TK 642: “ Chi phí quản lý doanh nghiệp”, ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản khác liên quan như: TK 111, TK 153, TK 333.7, TK 334, TK 331, TK 214… CPQLDN phát sinh trong kỳ được phản ánh vào TK 642. Cuối kỳ kế toán tập hợp CPQLDN và kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả hoạt động kinh doanh, đồng thời phản ánh vào sổ cái TK 642. Sơ đồ kế toán tập hợp CPQLDN. SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TK 334 TK 642 TK 911 Tiền lương nhân K/c CPQLDN để xác viên quản lý định kết quả TK 153 Chi phí CCDC quản lý TK 214 Khấu hao TSCĐ TK 333.7 Thuế, phí, lệ phí nhà đất TK 111 Dịch vụ mua ngoài, chi phí khác Sổ cái TK 642. SỔ CÁI TÀI KHOẢN 642 Quý III năm 2006 Đơn vị tính: 1000đồng Ng.th ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ng.th Nợ Có 30/9 55 30/9 Trả lương cho CBCNV 334 25.000 30/9 56 30/9 Nộp BHXH quý III 3383 3.750 30/9 58 30/9 Trả tiền điện, nước, đ.thoại... 111 12.152 30/9 60 30/9 Chi phí hội ghị, tiếp khách 111 11.960 30/9 62 30/9 Chi phí dồ dùng, dụng cụ 153 4.543 30/9 63 30/9 Khấu hao TSCĐ 214 12.000 30/9 65 30/9 Chi phí nhiên liệu 152 9.803 ….. ….. ….. ……. ….. …… …… ….. ….. …. ….. …. …. …. 30/9 87 30/9 Kết chuyển CPQLDN 911 230.120 7. Kế toán xác định kết quả bán hàng 7.1. Tài khoản kế toán sử dụng. Kế toán sử dụng TK 911: “ Xác định kết quả kinh doanh”, ngoài ra còn sử dụng các tài khoản liên quan khác như: TK 511, TK 632, TK641, TK 642, TK 421 để xác đinh kết quả lãi, lỗ của doanh nghiệp. 7.2. Xác định kết quả bán hàng. Kết quả bán hàng của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng được xác định theo công thức sau: = – – – = 17.562.467 – 16.064.165 – 600.385 – 676.065 = 221.852 triệu đồng. 7.3. Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng. Cuối kỳ kế toán kết chuyển giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp sang bên Nợ TK 911, kết chuyển doanh thu bán hàngvào bên có TK 911 để xác định lãi, lỗ của hoạt động bán hàng. Phần chênh lệch giữa bên Có và bên Nợ TK 911 sẽ được chuyển sang TK 421: “Lợi nhuận chưa phân phối”. Sơ đồ kế toán xác định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng. SƠ ĐỒ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ. TK 632 TK 911 TK 511 K/c giá vốn hàng K/c doanh thu thuần bán TK 641 K/c chi phí bán hàng TK 642 K/c chi phí quản lý doanh nghiệp TK 421 K/c lãi III. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1. Nội dung quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương. Doanh nghiệp áp dụng phương thức trả lương theo thời gian (theo tháng) cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. Các khoản trích theo lương : - BHXH: 15% trên lương cơ bản. - BHYT: 2% trên lương cơ bản. - KPCĐ: 2% từ quỹ lương thực tế của công nhân viên. 2. Chứng từ kế toán sử dụng. - Bảng thanh toán tiền lương. - Bảng phân bổ tiền lương và BHXH. BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH Tháng 02 năm 2006 STT Diễn giải Có tài khoản 334 338.2 338.3 338.4 Nợ TK 641 1 Cửa hàng Bùi Chu 4.000.000 80.000 600.000 80.000 2 Cửa hàng Xuân Phú 4.000.000 80.000 600.000 80.000 3 Cửa hàng bán lẻ 3.000.000 60.000 450.000 60.000 Nợ TK 642 4 Ban giám đốc 4.500.000 90.000 675.000 90.000 5 Phòng Kế Toán 6.000.000 120.000 900.000 120.000 6 Phòng Kinh Doanh 4.000.000 80.000 600.000 80.000 7 Phòng Kỹ Thuật 4.000.000 80.000 600.000 80.000 8 Phòng Hành Chính 2.500.000 50.000 375.000 50.000 Cộng 36.000.000 720.000 5.400.000 720.000 Người lập biểu Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) 3. Tài khoản sử dụng. TK 334: “ Phải trả công nhân viên”. TK 338: “ Phải trả, phải nộp khác”. Trong đó cá các TK chi tiết: TK 3382, TK 3383, TK 3384. 4. Phương pháp hạch toán SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG. TK 141 TK 334 TK 641,642 Các khoản trừ Số tiền lương phải trả cho vào lương CNV CBCNV TK 3338 Thuế thu nhập CNV phải nộp TK 111 Thanh toán tiền lương cho CBCNV TK 3388 Tiền lương CNV chưa lĩnh IV. KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG. 1. Đặc điểm. Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng là đơn vị hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoài Đức, Hà Tây. 2. Chứng từ kế toán sử dụng. 2.1. Tiền mặt. - Phiếu thu, phiếu chi. - Giấy đề nghị tạm ứng. - Giấy thanh toán tiền tạm ứng. - Giấy tờ khác. 2.2. Tiền gửi ngân hàng. - Giấy nộp tiền, giấy lĩnh tiền. - Uỷ nhiệm chi. - Giấy chuyển khoản. - Chứng từ khác. 3. Tài khoản sử dụng. TK 111, TK 112, TK 113. - TK 1111: “ Tiền mặt Việt Nam”. - TK 1112: “ Tiền mặt ngoại tệ” - TK 112N: “ Tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuân Trường”. - TK 1131: “ Tiền Việt Nam đang chuyển”. - TK 1132: “ Ngoại tệ đang chuyển”. CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 1. Ưu điểm. Qua thời gian đi vào hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng ngày càng phát triển và cũng đã đạt được một số thành tích đáng kể. Có được như vậy là nhờ những đóng góp không nhỏ của hạch toán kế toán trong các khía cạnh sau: - Về bộ máy kế toán: Được tổ chức gọn nhẹ, quy trình làm việc khoa học, cán bộ kế toán được bố trí hợp lý phù hợp với trình độ và năng lực của từng người. - Về tổ chức công tác kế toán: Doanh nghiệp sử dụng và chấp hành nghiêm chỉnh hoá đơn chứng từ theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính. Việc phân công lao động kế toán được đẩy mạnh và hoạt động đi dần vào hiệu quả. Cách thức hạch toán của Doanh nghiệp nói chung khá hữu hiệu và phù hợp với chế độ kế toán cải cách. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho, phương pháp này đảm bảo cung cấp thông tin thường xuyên chính xác về tình hình biến động của hàng hoá trong Doanh nghiệp tại mọi thời điểm. 2. Những tồn tại. Bên cạnh những ưu điểm nói ở trên thì Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng cũng còn một số tồn tại cần khắc phục. Hiện nay Doanh nghiệp có rất nhiều khách hàng, ngoài một số ít khách hàng thanh toán ngay, còn lại đa phần là khách hàng trả chậm, nhận hàng trước rồi mới thanh toán. Chính điều này làm mất vốn hoặc giảm lợi nhuận của Doanh nghiệp. Vì vậy để đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, Doanh nghiệp nên trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi. II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT Việc lập dự phòng phải thu khó đòi được thực hiện vào cuối niên độ kế toán, trước khi lập các báo cáo tài chính. Mức lập dự phòng đối với nợ phải thu khó đòi phải tuân theo quy định của chế độ tài chính doanh nghiệp. Căn cứ vào số dự phòng còn lại trên số dư của TK139 so với số dự phòng cần phải trích lập cho năm tiếp theo. Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập năm trước, thì Doanh nghiệp phải trích thêm vào chi phí quản lý doanh nghiệp phần chênh lệch giữa số phải trích lập cho năm sau với số dư dự phòng đã trích lập năm trước, bút toán ghi sổ: Nợ TK 642: “Chi phí quản lý doanh nghiệp.” Có TK 139: “Dự phòng phải thu khó đòi” Nếu số dự phòng phải trích năm sau thấp hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, thì Doanh nghiệp phải hoàn nhập vào thu nhập khác phần chênh lệch giữa số dư khoản dự phòng đã trích lập năm trước với số dư dự phòng phải trích lập cho năm sau. Nợ TK 139: “Dự phòng phải thu khó đòi” Có TK 642: “CPQLDN (hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi)” Các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự là không đòi được, đựoc phép xoá nợ. Doanh nghiệp hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Nợ TK 139: “Số nợ xoá sổ đã được lập dự phòng” Nợ TK 642: “Số nợ xoá sổ chưa được lập dự phòng” Có TK 131: “Số nợ phải thu của khách hàng được xoá” Có TK 138: “Số nợ phải thu khách hàng được xoá” Đồng thời ghi: Nợ TK 004: “Nợ khó đòi đã xử lý” KẾT LUẬN Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu trong thời gian thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng em đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. Chính nhờ công tác hạch toán kế toán mà doanh nghiệp nắm được chính xác, kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, có thể kiểm tra, kiểm soát toàn bộ tình hình tài chính, sản xuất và kết quả thu được trong quá trình sản xuất kinh doanh, làm căn cứ để đưa ra quyết định đúng đắn kịp thời. Đối với Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng thì công tác hạch toán kế toán về cơ bản đã đáp ứng được những yêu cầu về quản lý trong điều kiện mới. Bộ phận kế toán đã nhanh chóng nắm bắt được những chế độ quy định về công tác kế toán của Nhà nước, vận dụng chúng một cách hợp lý với điều kiện thực tế tại Doanh nghiệp. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn và các cán bộ Phòng Kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này. Hà Nội, tháng 3 năm 2007 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Minh Nguyệt MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG 1 I. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp 1 II. Chức năng và nhiệm vụ của Doanh nghiệp 1 III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Doanh nghiệp 1 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 1 2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 2 IV. Đặc điểm tổ chức kế toán của Doanh nghiệp 2 1.Tổ chức bộ máy kế toán 3 2. Đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng 4 V. Một số chỉ tiêu kinh tế mà Doanh nghiệp đạt được 5 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG 6 I. Kế toán tài sản cố định 6 II. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7 III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 12 IV. Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 13 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG 23 I. Đánh giá chung 23 II. Một số ý kiến đề xuất 24 KẾT LUẬN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBáo cáo thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng.docx
Luận văn liên quan