Đề tài Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Phẩm TW 1 - PHABACO

(Bản scan) Đảm bảo việc cân đối thu chi, sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả, giảm tối đa các khaonr nợ khó đòi, dự trữ lượng hàng tồn kho một cách hợp lý hơn, dự báo và dần loại trừ các yếu tố rủi do - Để tăng cường khả năng canh tranh trên thị trường, công ty tăng trưpngr nghiênm cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội dầu tư tạo sự ổn định

pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2626 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Phẩm TW 1 - PHABACO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Dược Phẩm TW 1 - PHABACO.PDF
Luận văn liên quan