Đề tài Thực trạng và một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing Mĩ của công ty Du Lịch Newstar

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING- MIX CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH 1.1 một số lý luận về định nghĩa Doanh nghiệp Lữ Hành 1.2 Marketing – Mix và vai trò của nó trong phát triển kinh doanh của doanh nghiệp Lữ Hành 1.3 Nội dung của giảI pháp hoàn thiện chính sách Marketing – Mix 1.4 Nguyên tắc xác lập giải pháp Marketing- Mix CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ CHÍNH SÁCH MARKETING –MIX TẠI CÔNG TY DU LỊCH NGÔI SAO MỚI NEWSTAR 2.1. Vài nét về Công ty Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Thắng Lợi 2.2.Đặc điểm, tình hình hoạt động của Trung tâm Du Lịch Quốc Tế Ngôi Sao Mới – NewStar 2.3. Phương hướng kinh doanh của Trung Tâm năm 2005: 2.4.Công tác nghiên cứu thị trường và biện pháp marketing để thu hút khách nội địa CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI TRUNG TÂM DU LỊCH QUỐC TẾ NGÔI SAO MỚI – NEWSTAR 3.1. Xu hướng phát triển chung của du lịch Việt Nam: 3.2. Xu hướng phát triển của thị trường khách nội địa: 3.3. Phương hướng và mục tiêu của công ty dịch vụ du lịch NgôI Sao 3.4. Các giải pháp

pdf49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2444 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing Mĩ của công ty Du Lịch Newstar, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực trạng và một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing Mĩ của công ty Du Lịch Newstar.pdf
Luận văn liên quan