Đề tài Thực trạng về mối quan hệ giữa phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương 1: Mối quan hệ giữa phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực ở nước ta. 1.1 Phát huy nội lực là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của đất nước 1.2 Tranh thủ nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy nhanh hơn quá trình phát triển 1.3 Mối quan hệ biện chứng giữa phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực. Chương 2: Thực trạng vấn đề phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực ở Việt Nam hiện nay. 2.1 Thực trạng vấn đề kết hợp phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực ở Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. 2.2 Giải pháp cho vấn đề phát triển nội lực và ngoại lực ở nước ta. Danh mục tài liệu tham khảo

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2895 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng về mối quan hệ giữa phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCNXH001 - Thực trạng về mối quan hệ giữa phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.pdf
Luận văn liên quan