Đề tài Tìm hiểu và ứng dụng mô hình hóa nghiệp vụ trong quy trình RUP

Tiêu đề: TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ TRONG RUP Tóm tắc: Ngày nay, ngành Công Nghệ Thông Tin đã và đang đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới nhất là các nước phát triển và đang phát triển, là một phần không thể thiếu trong một xã hội, một quốc gia ngày càng Nói đến Công Nghệ Thông Tin, chúng ta phải nói đến những ứng dụng thực tiễn, những tiện ích do nó mang lại cho đời sống con người. Từ những ứng dụng hỗ trợ khoa học cho đến những ứng dụng quản lý, trong đó ứng dụng quản lý được xem là tiềm năng lâu dài. Nói đến các ứng dụng của Công Nghệ Thông Tin trong quản lý phải nói đến các ứng dụng quản lý kinh tế, kinh doanh. Ngày nay, hầu hết các công ty trên toàn thế giới đều ứng dụng Công Nghệ Thông Tin trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng những phần mềm quản lý do các công ty phần mềm bán trên thị trường hoặc thiết kế những hệ thống quản lý cho riêng mình. Theo xu hướng phát triển chung của thời đại, việc ứng dụng Công Nghệ Thông Tin trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của các tổ chức ở nước ta đang ngày càng Ngoài ra, cùng với xu thế phát triển phần mềm theo hướng đối tượng đã đặt ra một nhu cầu thực tế: đó là một phương pháp luận và kỹ thuật để phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng. Nổi bật hơn cả, luồng công việc mô hình hóa nghiệp vụ (business modeling) trong qui trình RUP được xem như là một phương pháp luận nhằm tìm hiểu và thiết kế các nghiệp vụ hoạt động trong một tổ chức cụ thể. Qua đó, chúng ta có thể phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng một Trong bối cảnh đó, được sự gợi ý của bộ môn Hệ thống Thông tin, chúng em đã thực hiện đề tài “Tìm hiểu và ứng dụng mô hình hóa nghiệp vụ trong quy trình RUP” nhằm hiểu rõ, nắm bắt và đánh giá khả năng ứng dụng kỹ thuật mô hình hóa nghiệp vụ này vào công việc thiết kế hệ thống cho các tổ chức ở nước ta. Xây dựng hệ thống Quản lý Siêu thị Sài Gòn Co-Op Mart được chọn làm đề tài ứng dụng minh họa vì nhu cầu thực tế của ứng dụng này cũng như sự tiện lợi khi tìm hiểu các phương pháp mô hình hóa nghiệp vụ Luận văn chia làm 4 phần dài 164 trang

pdf164 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2902 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu và ứng dụng mô hình hóa nghiệp vụ trong quy trình RUP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2.pdf
Luận văn liên quan