Đề tài Ứng dụng điều khiển mờ cho điều khiển ổn định mức bể xăng chính trong hệ thống kho xăng

Trước đây, ta thường sử dụng các hệ thống điều khiển tự động với các bộ điều chỉnh P, PI, PD, PID . Các bộ điều chỉnh này làm việc rất tốt trong các hệ thống có quán tính lớn như điều khiển nhiệt độ, điều khiển mức . Các hệ điều khiển tuyến tính hoặc có mức độ phi tuyến thấp. Tuy nhiên trên thực tế điều khiển mức sử dụng các luật điều khiển kinh điển nên không đáp ứng được các yêu cầu cao về các chỉ tiêu chất lượng của hệ thống điều khiển (như thời gian quá độ ngắn, độ chính xác cao .). Ngày nay do tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong điện tử và tin học các hệ thống điều khiển tự động được phát triển và có sự thay đổi lớn . Công nghệ vi mạch phát triển khiến cho việc sản xuất các thiết bị điện tử ngày càng hoàn thiện .Các bộ biến đổi điện tử trong các hệ thống không những đáp ứng được khả năng tác động nhanh, độ chính xác cao mà còn góp phần giảm kích thước và hạ giá thành của hệ thống. Đặc biệt trong những thập kỷ gần đây trước sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện của lý thuyết tập mờ, hàng loạt các ứng dụng của lý thuyết rập mờ, logic mờ điều khiển mờ đã và đang mở ra một kỷ nguyênmới ngành điều khiển. Tuy là ngành kỹ thuật điều khiển non trẻ nhưng những ứng dụng trong công nghiệp của điều khiển mừ thật là rông rãi như điều khiển nhiệt độ, điều khiển giao thông vận tải, điều khiển mức, điều khiển trong các lĩnh vực dân dụng và ngay cả trong y học đã có sự tham gia của điều khiển mờ. Tới nay đã có rất nhiều sản phẩm công nghiệp được tạora nhờ kỹ thuật điều khiển mờ, rất nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thành công đặc biệt là Nhật Bản. Chính vì thế mà việc đi sâu nghiên cứu và áp dụng lý thuyết tập mờ, logic mờ và điều khiển mờ trong quá trình tổng hợp hệ thống điều khiển mức đã trở nên rất cần thiết và hấp dẫn. Tuỳ theo các yêu cầu cụ thể mà hệ thống ổn định mức đòi hỏi chỉ tiêu chất lượng cao như: thời gian tác động nhanh, luôn luôn ổn định được lưu lượng xăng có trong bể ( mức xăng trong bể có ổn định hay không phụ thuộc vào lưu lượng chảy vào, lưu lượng chảy ra, áp suất nhiệt độ), có độ chính xác và độ bền cơ học cao. Trong quá trình tính toán, tổng hợp theo phương pháp kinh điển ta áp dụng các luật điều khiển P, PI, PID để thiết kế hệ thống ổn định mức thoả mãn các chỉ tiêu chất lượng ở mức cao nhất. Nhưng do hệ thống xăng dầu của nước ta đã trải qua chiến tranh và vận hành đã lâu nên không xác định được thông số một cách chính xác. Do đó việc áp dụng các luật điều khiển P, PI, PID kinh điển không đáp ứng được yêu cầu của hệ thống xăng dầu hiện nay. Vì vậy việc áp dụng lý thuyết tập mờ vào để điều khiển hệ thống, ta có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề nêu trên. Khác hẳn với kỹ thuật điều khiển kinh điển là hoàn toàn dựa vào sự chính xác tuyệt đối của thông tin mà trong nhiều ứng dụng không cần thiết hoặc không thể có được, điều khiển mờ chỉ cần sử lý những thông tin (không chính xác) hay không đầy đủ, những thông tin mà sự chính xác của nó chỉ nhận thấy được giữa các quan hệ của chúng với nhau và chỉ có thể mô tả được bằng ngôn mgữ, đã có thể cho ra những quyết định chính xác. Chính khả năng này đã làm cho điều khiển mờ sao chụp được phương thức sử lý thông tin và điều khiển của con người, đã giải quyết thành công những tồn tại mà hệ thống xăng dầu trước đó không thể giải quyết được. Các luật điều khiển của bộ điều khiển mờ được viết dưới dạng biểu thức ngôn ngữ nên nó rất thích hợp cho hệ thống điều khiển phi tuyến, hệ thống khó xác định thông số đối tượng hay các thông số đo đạc phải chấp nhận sai số lớn. Do đó việc áp dụng điều khiển mờ vào hệ thống ổn định mức là việc cần phải làm. Xuất pháp từ những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, được sự đồng ý của trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, bộ môn Đo Lường- Điều Khiển và cô giáo hướng dẫn Th.S Hoàng Thị Chiến, chúng tôi đã chọn đề tài: ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển ổn định mức cho bể xăng chính trong hệ thống kho xăng. Nội dung của đề tài này được chia làm 5 chương: Chương I: Trình bày những tồn tại của hệ thống xăng dầu Việt Nam và phương hướng cải tạo và phát triển. Chương II: Trong chương này trình bày tổng quan về hệ thống quản lý tự động hoá xăng dầu của hãng ENRAF (Đức). Đã đưa ra các thiết bị chuyên dùng trong ngành xăng dầu. Chúng tôi thấy đây là một hệ thống tương đối hoàn chỉnh cả về thiết bị và phần mềm quản lý. Trong chương này chúng tôi đưa ra hai thiết bị đo là: + Thiết bị đo mức tuỳ động ATG 854. + Thiết bị đo Radar linh hoạt 872. Phần mềm quản lý ENTIS+ là phần mềm quản lý hiệu quả và sử dụng đơn giản. Chương III: Tổng hợp hệ thống giữ ổn định mức theo phương pháp kinh điển. Trong chương này chúng tôi đã trình bày khái quát về đối tượng và tính toán thông số cuả hệ thống và thiết kế hệ thống ổn định mức theo các luật điều khiển P, PI, PID. Đặc biệt đã mô phỏng kết quả thiết kế bằng phần mềm Winfact. Chương IV: Hệ thống lại một số kiến thức cơ sở của lý thuyết Logic mờ. Các cơ sở toán học của Logic mờ được trình bày theo phương pháp mở rộng các kiến thức đã có trên Logic kinh điển. Đồng thời đưa vào các tiên đề từ đó dẫn ra các khái niệm, định nghĩa trên tập mờ. Trong phần này chúng tôi còn trình bày các phép toán cơ bản trên tập mờ, thông qua các biến ngôn ngữ và các giá trị ngôn ngữ, nghiên cứu luật hợp thành. Trình bày cấu trúc cơ bản của bộ điều khiển mờ. Chương IV: Trình bày việc ứng dụng cụ thể của bộ điều khiển mờ trong điều khiển mức. Phân tích cụ thể từng bước của quá trình thiết kế bộ điều khiển mờ. Đặc biệt chúng tôi đã đưa ra phương án thiết kế bộ điều khiển mờ động. Dựa vào kết quả thiết kế bộ điều khiển theo luật P, PI, PID kinh điển đã thực hiện ở chương III. Chúng tôi đã thiết kế bộ điều khiển mờ theo thuật toán chỉnh định PID mờ. Để thấy được kết quả thiết kế, chúng tôi đã mô phỏmg và khảo sát hệ thống bằng phần mềm Winfact. Trong quá trình thực hiện đồ án đã phát sinh nhiều khó khăn như: Lý thuyết tập mờ còn chưa hoàn thiện, nguồn tài liệu còn hạn chế, tài liệu phần lớn là tiếng nước ngoài. Việc áp dụng việc điều khiển mờ ở Việt Nam là đang còn mới mẻ. Do đó việc thiết kế và xây dựng hệ thống chỉ mang tính chất lý thuyết. Để đặt được kết quả này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thày, các cô và bạn bè. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn Th.S Hoàng Thị Chiến và các thầy, cô giáo khoa Điện, ngành Đo lường- Điều khiển trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành đồ án này đúng thời hạn. Do thời gian thực hiện đề tài và trình độ bản thân có hạn nên bản đồ án này không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất biết ơn và trân trọng mọi ý kiến đóng góp, xây dựng của các thầy giáo, cô giáo và bạn bè để bản đồ án này hoàn thiện hơn.

doc93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2707 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng điều khiển mờ cho điều khiển ổn định mức bể xăng chính trong hệ thống kho xăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p t­¬ng ®­¬ng, kÝ hiÖu lµ Û. Trªn b¶ng 4- 1lµ b¶ng gi¸ trÞ ch©n lý cña phÐp to¸n tuyÓn, héi, phñ ®Þnh, phÐp kÐo theo vµ phÐp t­¬ng ®­¬ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ ch©n lý cña c¸c mÖnh ®Ò P, Q. Sö dông nh÷ng ®Þnh nghÜa trªn, trong logic kinh ®iÓn, c¸c luËt suy diÔn quan träng sau ®©y gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong c¸c lËp luËn truyÒn thèng. B¶ng 4-1: TrÞ ch©n lý cña c¸c phÐp to¸n c¬ b¶n P Q È Ç Þ Û 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 §ã lµ c¸c luËt: * Modus ponens: ( P Ù ( P Þ Q )) Þ Q * Modus tollens: (( P Þ Q ) Ù ) Þ * Syllogism: (Suy luËn) (( P Þ Q ) Ù ( Q Þ R)) Þ ( P Þ R) * Contraposition: ( PÞ Q ) Þ ( Þ ) Ta h·y lÊy luËt Modus ponens lµm vÝ dô. LuËt nµy cã thÓ gi¶i thÝch nh­ sau: NÕu mÖnh ®Ò P lµ ®óng vµ nÕu ®Þnh lý “ P kÐo theo Q ” ®óng, th× mÖnh ®Ò Q còng ®óng. N¨m 1973, L. Zadeh ®· ®­a vµo kh¸i niÖm “ biÕn ng«n ng÷ ” vµ b­íc ®Çu ®· ®­îc øng dông vµo suy diÔn mê –phÇn tö c¬ b¶n cña logic mê . §©y lµ b­íc khëi ®Çu rÊt quan träng cho c«ng viÖc tÝnh to¸n c¸c suy diÔn chñ yÕu trong c¸c hÖ mê. C¸c phÐp to¸n logic c¬ b¶n ®­îc më réng cho logic mê víi c¸c mÖnh ®Ò cã gi¸ trÞ ch©n lý m(P) liªn tôc trong ®o¹n [0, 1], (thay cho m(P) chØ nhËn gi¸ trÞ 1 hoÆc 0 nh­ ë logic kinh ®iÓn ). Ta sÏ ®­a vµo c¸c phÐp to¸n c¬ b¶n cña logic mê qua con ®­êng tiªn ®Ò ho¸ nh­ vËy sÏ tù nhiªn vµ høa hÑn sÏ cã c«ng nghÖ lín. 3. Më réng thuyÕt tËp hîp kinh ®iÓn -Lý thuyÕt tËp mê Cho c¸c tËp P,Q, .. gi¸ trÞ ch©n lý m(P), m(Q), .. sÏ nhËn trong ®o¹n [0,1] ta gäi tËp nµy lµ tËp mê trong logic mê vµ gäi c¸c gi¸ trÞ ch©n lý nµy lµ c¸c hµm liªn thuéc cña tËp mê P, Q, .. VËy mét tËp mê P trong miÒn x¸c ®Þnh U ®­îc ®Æc tr­ng bëi mét hµm liªn thuéc mP(x), gi¸ trÞ c¸c hµm liªn thuéc nµy t­¬ng øng víi gi¸ trÞ bÊt kú trong kho¶ng [0,1]. Nãi c¸ch kh¸c hµm liªn thuéc cña mét mÖch ®Ò th«ng th­êng chØ mang mét trong hai gi¸ trÞ lµ 0 hoÆc 1 trong khi hµm liªn thuéc cña tËp mê lµ mét hµm liªn tôc tong ®o¹n [0,1]. Râ rµng kh«ng gièng nh­ tªn gäi cña tËp mê, ®Þnh nghÜa tËp mê kh«ng “ mê ” chóc nµo, nã ®¬n gi¶n nh­ mét tËp cã hµm liªn thuéc liªn tôc trong ®o¹n [0,1]. TËp mê trong miÒn x¸c ®Þnh U cã thÓ ®­îc xem nh­ mét tËp cña c¸c cÆp gi¸ trÞ x vµ hµm liªn thuéc nã. NghÜa lµ: P = {(x, mp(x))|xÎ U} (4-1) Trong ®ã P lµ miÒn liªn tôc vµ P th­êng viÕt lµ: P =mp(x)/x (4-2) Trong ®ã dÊu ò kh«ng ph¶i chØ lµ phÐp to¸n lÊy tÝch ph©n mµ nã chØ ra r»ng cÇn lÊy mäi ®iÓm x trong U víi hµm liªn thuéc t­¬ng øng mP(x). §«i nÐt vÒ lý thuyÕt tËp mê ( Fuzzy- Logic) §Þnh nghÜa tËp mê TËp mê P x¸c ®Þnh trªn tËp kinh ®iÓn U lµ mét tËp hîp mµ mçi phÇn tö cña nã lµ mét cÆp c¸c gi¸ trÞ ( x, mP(x) ) trong ®ã x Î U vµ mPlµ mét ¸nh x¹: mP: U ® [ 0,1] (4-3) ¸nh x¹ mP ®­îc gäi lµ hµm liªn thuéc ( hoÆc hµm phô thuéc) cña tËp mê P, tËp kinh ®iÓn U gäi lµ tËp c¬ së cña P. P = {(1,1),(2,1),(3,0.8),(4,0.07)} Sè tù nhiªn 1 vµ 2 cã ®é phô thuéc: mP(1) = mP(2) =1 C¸c sè tù nhiªn 3 vµ 4 cã ®é phô thuéc nhá h¬n 1. mP(3) = 0,8 vµ mP(4) =0,07 Nh÷ng sè kh«ng ®­îc liÖt kª ®Òu cã ®é phô thuéc b»ng 0 0 1 0,8 0,078 2 6 xx mP(x) H×nh 4-1: Hµm phô thuéc cña tËp mê P VÝ dô: Mét tËp mê P gåm c¸c sè tù nhiªn x Î N < 6 víi hµm phô thuéc nh­ h×nh vÏ 4-1 Tham sè cña tËp mê *§é cao : §é cao cña tËp mê P (®Þnh nghÜa trªn c¬ së U) lµ gi¸ trÞ H = sup mP(x) x Î U (4-4) Tøc lµ ®é cao cña tËp mê P t¹i ®iÓm x0 Î U chÝnh lµ gi¸ trÞ cña hµm liªn thuéc t¹i ®iÓm x0 Î U Mét tËp mê víi Ýt nhÊt mét phÇn tö cã gi¸ trÞ hµm liªn thuéc b»ng 1 ®­îc gäi lµ tËp mê chÝnh t¾c, tøc lµ H =1. Ng­îc l¹i mét tËp mê P víi H < 1 ®­îc gäi lµ tËp mê kh«ng chÝnh t¾c. MiÒn x¸c ®Þnh: MiÒn x¸c ®Þnh cña tËp mê P (®Þnh nghÜa trªn c¬ së U ) ®­îc ký hiÖu bëi S lµ tËp con cña tËp U tho¶ m·n: S = { x Î U êmP(x) > 0} (4-5) * MiÒn tin cËy: MiÒn tin cËy cña tËp mê P (®Þnh nghÜa trªn c¬ së U) ®­îc ký hiÖu bëi T lµ tËp con cña U tho¶ m·n: T = { x Î U êmP(x) = 1} (4-6) x MiÒn tin cËy MiÒn x¸c ®Þnh mP(x) 0 H×nh 4-2: Minh ho¹ vÒ miÒn x¸c ®Þnh vµ miÒn tin cËy cña tËp mê 4.3. C¸c phÐp to¸n c¬ b¶n trªn tËp mê 4.3.1. PhÐp hîp cña hai tËp mê Gäi f: [0,1] ® [0,1] lµ mét ¸nh x¹ lµm t­¬ng øng hµm liªn thuéc cña c¸c tËp mê P vµ Q tíi hµm liªn thuéc cña tËp mê hîp cña P vµ Q (P È Q ) nghÜa lµ: f [ mP(x), mQ(x) ] = mP È Q(x) (4- 7) §Þnh nghÜa: Hîp cña hai tËp mê P vµ Q cã cïng c¬ së U lµ mét tËp mê còng x¸c ®Þnh trªn c¬ së U víi hµm liªn thuéc mP È Q(x) = MAX [ mP(x), mQ(x) ] (4-8) mP(x) mQ(x) m x mP È Q(x) m x H×nh 4-3a: Hµm liªn thuéc cña hîp hai tËp hîp kinh ®iÓn mP(x) mQ(x) m x mP È Q(x) m x H×nh 4-3b: Hµm liªn thuéc cña hîp hai tËp mê Còng cÇn ph¶i nãi thªm r»ng ngoµi c«ng thøc (4-8) cßn cã nhiÒu c«ng thøc kh¸c nhau ®­îc dïng ®Ó tÝnh hµm liªn thuéc mP È Q(x) cña hîp hai tËp hîp nh­: mP È Q(x) = (4-9) mP È Q(x) = min{1, mP (x) + m Q(x)} ( PhÐp hîp Lukasiewicz) (4-10) mP È Q(x) = (Tæng Einstein) (4-11) mP È Q(x) = mP (x) + m Q(x) - mP (x) .m Q(x) (Tæng trùc tiÕp...) (4-12) 4.3.2. PhÐp giao hai tËp mê Gäi g: [0,1] ® [0,1] lµ mét ¸nh x¹ lµm t­¬ng øng hµm liªn thuéc cña c¸c tËp mê P vµ Q tíi hµm liªn thuéc cña tËp mê giao cña P vµ Q, (P Ç Q) nghÜa lµ: [ mP(x), mQ(x) ] = mP Ç Q(x) (4- 13) §Þnh nghÜa: Giao cña hai tËp mê P vµ Q cã cïng c¬ së U lµ mét tËp hîp mê còng x¸c ®Þnh trªn c¬ së U víi hµm liªn thuéc: mP Ç Q(x) = MIN [mP(x), mQ(x)] (4- 14) mP(x) mQ(x) m x mP Ç Q(x) m x a: PhÐp giao hai tËp hîp kinh ®iÓn mP(x) mQ(x) m x mP Ç Q(x) m x H×nh 4-4: Hµm liªn thuéc cñagiao hai tËp hîp cã cïng c¬ së b: PhÐp giao hai tËp mê Ngoµi c«ng thøc (4-14) cßn cã nhiÒu c«ng thøc kh¸c ®Ó tÝnh hµm liªn thuéc mP Ç Q(x) cña giao hai tËp hîp mê nh­: mP Ç Q(x) = (4-15) mP Ç Q(x) = max{0, mP (x) + m Q(x)- 1} ( PhÐp giao Lukasiewicz) (4-16) mP Ç Q(x) = (Tæng Einstein) (4-17) mP Ç Q(x) = mP (x) .m Q(x) (TÝch ®¹i sè...) (4-18) ...... 4.3.3. PhÐp bï cña tËp mê §Ó ®­a ra ®­îc ®Þnh nghÜa vÒ phÐp bï mê ta h·y më réng kh¸i niÖm vÒ phÐp phñ ®Þnh, mét phÐp to¸n c¬ b¶n trong logic ®iÒu khiÓn. §Ó suy réng chóng ta cÇn tíi to¸n tö m(NOT P) x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ch©n lý cña ®èi víi mçi mÖnh ®Ò P. Gäi h lµ ¸nh x¹ tõ [0,1] ® [0,1] nã t­¬ng øng tõ hµm liªn thuéc cña tËp mê P tíi hµm liªn thuéc cña tËp mê bï cña P ( ) h [ m(x) ] = 1- mP(x) (4-19) §Þnh nghÜa: Bï cña tËp mê P cã c¬ së U vµ hµm liªn thuéc mP(x) lµ m«t tËp mê x¸c ®Þnh trªn cïng c¬ së U víi hµm liªn thuéc: m(x) = 1- mP(x) mP(x) m(x) 1 x x 1 a, Hµm liªn thuéc cña tËp mê P b, Hµm liªn thuéc cña tËp mê H×nh 4-5: TËp bï mê cña p 4.4. LuËt hîp thµnh mê 4.4.1. MÖnh ®Ò hîp thµnh Cho hai biÕn ng«n ng÷ X vµ Y. NÕu X nhËn gi¸ trÞ ( mê ) P cã hµm liªn thuéc mP(x) vµ X, Y nhËn gi¸ trÞ ( mê ) Q cã hµm liªn thuéc mQ(y) th× hai biÓu thøc X = P (4-20) Y = Q (4-21) §­îc gäi lµ hai mÖch ®Ò Ký hiÖu mÖch ®Ò (4-20) lµ p vµ (4-21) lµ q th× mÖch ®Ò hîp thµnh: p Þ q ( tõ p suy ra q ) Hoµn toµn t­¬ng øng víi luËt ®iÒu khiÓn ( mÖnh ®Ò hîp thµnh mét ®iÒu kiÖn ) NÕu X = P th× Y = Q Trong ®ã mÖnh ®Ò p ®­îc gäi lµ mÖnh ®Ò ®iÒu kiÖn vµ q lµ mÖnh ®Ò kÕt luËn. MÖnh ®Ò hîp thµnh trªn lµ mét vÝ dô ®¬n gi¶n vÒ bé ®iÒu khiÓn mê. Nã cho phÐp mét gi¸ trÞ ®Çu vµo n0 hay cô thÓ h¬n lµ tõ sù phô thuéc mP(x0) ®èi víi tËp mê P cña gi¸ trÞ ®Çu vµo n0 x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè tho¶ m·n mÖnh ®Ò kÕt luËn q cña gi¸ trÞ ®Çu vµo y. BiÓu diÔn hÖ sè tho¶ m·n mÖnh ®Ò q cña y nh­ mét tËp mê Q’ cïng c¬ së víi Q th× mÖnh ®Ò hîp thµnh chÝnh lµ ¸nh x¹. mP(x0) ® mQ’(y) 4.4.2. M« t¶ mÖnh ®Ò hîp thµnh ¸nh x¹ mP(x0) ® mQ’(y) chØ ra r»ng mÖnh ®Ò hîp thµnh lµ mét tËp mµ mçi phÇn tö lµ mét gi¸ trÞ (mP(x0), mQ’(y)), tøc lµ mçi phÇn tö lµ mét tËp mê. Sau ®©y, ¸nh x¹ mP(x0) ® mQ’(y) sÏ ®­îc gäi lµ hµm liªn thuéc luËt hîp thµnh. BiÓu thøc t­¬ng øng cho hµm liªn thuéc cho mÖnh ®Ò hîp thµnh sÏ lµ: P Þ Q ® MAX{1- mP(x), mQ(y)} (4-22) Hµm liªn thuéc cña mÖnh ®Ò hîp thµnh (4-22) cã c¬ së lµ tËp tÝch hai tËp c¬ së ®· cã. Do cã sù m©u thuÉn p Þ q lu«n cã gi¸ trÞ ®óng (gi¸ trÞ logic 1) khi p sai nªn sù chuyÓn ®æi t­¬ng ®­¬ng tõ mÖnh ®Ò hîp thµnh P Þ Q nh­ (4-22) kh«ng ¸p dông ®­îc trong kü thuËt ®iÒu khiÓn mê. Nh»m kh¾c phôc nh­îc ®iÓm, ®· cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau vÒ nguyªn t¾c x©y dùng hµm liª thuéc mPÞQ(x,y) mP(x0) cho mÖnh ®Ò hîp thµnh P Þ Q: mP Þ Q(x) = MAX {MIN{mP(x), mQ(y)},1 - mP(x)} ( C«ng thøc Zadeh) mP Þ Q(x) = MIN{1, 1- mP (x) + m Q(x)} ( PhÐp giao Lukasiewicz) mP Þ Q(x) = MAX{ 1 - mP (x), m Q(x)} ( C«ng thøc Kleene- Dienes) Song ta cã nguyªn t¾c cña Mamdani: “ §é phô thuéc cña kÕt luËn kh«ng ®­îc lín h¬n ®é phô thuéc cña ®iÒu kiÖn ”, lµ cã tÝnh thuyÕt phôc h¬n c¶ vµ hiÖn nay ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt. §Ó m« t¶ luËt mÖnh ®Ò hîp thµnh mê trong kü thuËt ®iÒu khiÓn. Tõ nguyªn t¾c cña Mamdani cã ®­îc c¸c c«ng thøc x¸c ®Þnh hµm liªn thuéc sau cho mÖnh ®Ò hîp thµnh P Þ Q: mP Þ Q(x,y) = MIN {mP(x), mQ(y)} ( C«ng thøc MAX- MIN) mP Þ Q(x,y) = MAX{mP (x).m Q(x)} ( C«ng thøc MAX- PROD) C¸c c«ng thøc trªn cho mÖnh ®Ò hîp thµnh P Þ Q ®­îc gäi lµ quy t¾c hîp thµnh. Hai quy t¾c hîp thµnh theo Mamdini lµ MAX- MIN vµ MAX PROD lµ hai quy t¾c chÝnh ®­îc sö dông chÝnh trong ®å ¸n nµy 4.4.3. LuËt hîp thµnh Hµm liªn thuéc mP Þ Q(x,y) cña mÖnh ®Ò hîp thµnh P Þ Q ta ký hiÖu lµ R t¹i mét gi¸ trÞ râ x = x0 lµ mét hµm liªn thuéc cho mét gi¸ trÞ mê nµo ®ã cña biÕn ng«n ng÷ Y. LuËt hîp thµnh lµ tªn chung gäi m« h×nh R biÓu diÔn (mét hay nhiÒu) hµm liªn thuéc P Þ Q cho (mét hay nhiÒu) mÖnh ®Ò hîp thµnh P Þ Q. NÕu hµm liªn thuéc mP Þ Q(x,y) ®­îc biÓu diÔn theo quy t¾c MAX- MIN còng nh­ vËy R cßn nh÷ng tªn gäi kh¸c nhau nh­: LuËt hîp thµnh MAX- PROD, nÕu quy t¾c sö dông lµ MAX-PROD. LuËt hîp thµnh SUM- MIN, nÕu quy t¾c sö dông lµ SUM-MIN LuËt hîp thµnh SUM- PROD, nÕu quy t¾c sö dông lµ SUM-PR Ký hiÖu gi¸ trÞ tõ ®Çu ra lµ Q’ th× hµm liªn thuéc cña Q’ víi quy t¾c MAX- MIN sÏ lµ: mQ’(y) = mR(x0,y) = MIN{ mP(x0), mQ(y)} (4-23) Tøc lµ khi ®é cao cña Q = 1, tËp mê Q’ ( cïng c¬ së víi Q) sÏ cã ®ä cao: H = mP(x0) Tõ c«ng thøc (4-24), (4-23) ta cã: mQ’(y) = mR(x0,y) = MIN{ H, mQ(y)} (4-25) Víi qyu t¾c MAX- PROD, hµm liªn thuéc cña B’ sÏ lµ: mQ’(y) = mR(x0,y) = mP(x0). mQ(y) = H. mQ(y) (4-26) Tãm l¹i, ®Ó x¸c ®Þnh hµm liªn thuéc mQ’(y) cña gi¸ trÞ ®Çu ra Q’ khi ®Çu vµo lµ mét gi¸ trÞ râ x0 ph¶i thùc hiÖn c¸c b­íc cña thuËt to¸n sau: X¸c ®Þnh tho¶ m·n H theo (4-24) TÝnh mQ’(y) tõ H theo (4-25) hoÆc (4-26) x x0 mP(x) H mP’(x) x a: Gi¸ trÞ ®Çu vµo mê a: Gi¸ trÞ ®Çu vµo râ b: Gi¸ trÞ ®Çu vµo mê H×nh 4-6: M« t¶ ®é tho¶ m·n Trong tr­êng hîp tÝn hiÖu ®Çu vµo P’ lµ mét gi¸ trÞ mê víi hµm liªn thuéc mP’(x), ®Çu ra Q’ còng lµ mét gi¸ trÞ mê cã hµm liªn thuéc mQ’(y) lµ phÇn d­íi cña hµm mQ(y) bÞ chÆn trªn bëi ®é tho¶ m·n. H = max min{mP’(x), mP(x)} ( Xem h×nh 4-6) NÕu X = P th× Y = Q nh­ lµ mét luËt ®iÒu khiÓn cña bé ®iÒu khiÓn mê th× ®Çu ra lµ mét gi¸ trÞ mê cã hµm liªn thuéc mQ’(y). H H x0 mP’(x) Bé ®iÒu khiÓn mê R: P Þ Q víi quy t¾c MAX- MIN mQ’(y) Gi¸ trÞ mê H x0 mQ’(x) H×nh4-7: Bé ®iÒu khiÓn víi quy t¾c MAX-MIN 5. CÊu tróc bé ®iÒu khiÓn mê HÖ ®iÒu khiÓn logic mê ®· ®­îc Mamdani vµ Assilian ®Ò x­íng c¸ch ®©y ®· 2 thËp kû. §Õn nay, ®iÒu khiÓn ®· lµ mét ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn næi bËt bëi tÝnh linh ho¹t vµ ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan trong nghiªn cøu, øng dông lý thuyÕt tËp mê, logic mê vµ suy luËn mê kh¸c víi c¸c kü thuËt ®iÒu khiÓn th«ng th­êng, hÖ ®iÒu khiÓn logic mê ®­îc dïng hiÖu qu¶ nhÊt trong c¸c qu¸ tr×nh ch­a x¸c ®Þnh râ,trong ®iÒu kiÖn thiÕu th«ng tin. Trong c¸c tr­êng hîp ®ã nã sö dông c¸c kinh nghiÖm chuyªn gia trong thao t¸c ®Ó ®iÒu khiÓn mµ kh«ng cÇn hiÓu biÕt nhiÒu vÒ c¸c th«ng sè cña hÖ thèng. ý t­ëng c¬ b¶n trong hÖ ®iÒu khiÓn logic mê lµ tÝch hîp c¸c kinh nghiÖm chuyªn gia trong thao t¸c vµo c¸c bé ®iÒu khiÓn trong qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn, quan hÖ gi÷a c¸c ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña hÖ ®iÒu khiÓn logic mê ®­îc thiÕt lËp th«ng qua viÖc lùa chän c¸c luËt ®iÒu khiÓn mê (nh­ luËt IF- THEN ) trªn c¸c biÕn ng«n ng÷. LuËt ®iÒu khiÓn IF- THEN lµ mét cÊu tróc c©u ®iÒu kiÖn d¹ng NÕu- Th× trong ®ã cã mét sè tõ ®­îc ®Æc tr­ng bëi hµm liªn thuéc liªn tôc. C¸c luËt mê vµ c¸c thiÕt bÞ suy luËn mê lµ nh÷ng c«ng cô g¾n liÒn víi viÖc sö dông kinh nghiÖm chuyªn gia trong viÖc thiÕt kÕ c¸c bé ®iÒu khiÓn. D­íi ®©y ta xÐt mét sè cÊu tróc c¬ b¶n, ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ, tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch c¸c bé ®iÒu khiÓn logic mê vµ ®­a ra mét vµi øng dông thùc tܪn cña hÖ ®iÒu khiÓn logic mê vµ ta thÊy ®­îc ®iÓm m¹nh cña hÖ ®iÒu khiÓn logic mê trong viÖc sö dông c¸c tËp mê, c¸c quan hÖ mê, c¸c biÕn ng«n ng÷ vµ c¸c phÐp suy luËn mê. Trªn H×nh 4-8 cho thÊy cÊu tróc cña mét bé ®iÒu khiÓn mê c¬ b¶n, s¬ ®å gåm 4 khèi: Mê ho¸, c¸c luËt mê c¬ b¶n, thiªt bÞ hîp thµnh vµ gi¶i mê. Mê ho¸ ThiÕt bÞ hîp thµnh Gi¶i mê §èi t­îng ®iÒu khiÓn C¸c luËt mê c¬ b¶n m(x) m(y) y x x C¸c tr¹ng th¸i ®Çu ra H×nh 4-8:Bé ®iÒu khiÓn mê c¬ b¶n NÕu tÝn hiÖu ®Çu ra y cña bé gi¶i mê kh«ng ®­îc ®­a tíi ®iÒu khiÓn ®èi t­îng th× hÖ th«ng ®­îc gäi lµ hÖ quyÕt ®Þnh mê. Bé mê ho¸: NhiÖm vô biÕn c¸c tÝn hiÖu râ,®o ®¹c ®­îc ( vÝ dô tèc ®é 10 Km/h) thµnh c¸c gi¸ trÞ ng«n ng÷ phï hîp (vÝ dô gi¸ trÞ lµ “qu¸ chËm” trong c¸c tËp mê cña biÕn tèc ®é ). LuËt mê c¬ b¶n x©y dùng tõ nh÷ng hiÓu biÕt mang tÝnh chÊt kinh nghiÖm thao t¸c vµ xö lý t×nh huèng cña c¸c chuyªn gia. ThiÕt bÞ hîp thµnh lµ h¹t nh©n cña hÖ ®iÒu khiÓn logic mê, nã cã kh¶ n¨ng m« pháng c¸c quyÕt ®Þnh cña con ng­êi nhê phÐp suy luén mê ®· ®­îc cµi ®Æt trong bé ®iÒu khiÓn. Bé gi¶i mê lµ thiÕt bÞ ®­a ra quyÕt ®Þnh hoÆc c¸ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn râ tõ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn mê ®­a tíi thiÕt bÞ hîp thµnh. D­íi ®©y ta sÏ trë l¹i xÐt chi tiÕt h¬n vÒ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c khèi nµy. 5.1. TÝn hiÖu vµo\ ra Môc ®Ých cña bé ®iÒu khiÓn logic mê lµ tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ cña c¸c gi¸ tÞ cña c¸c biÕn ®iÒu khiÓn, b»ng viÖc quan s¸t hoÆc ®o ®¹c c¸c biÕn tr¹ng th¸i cña qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn mµ hÖ thèng mong muèn ®¹t ®­îc.V× thÕ lùa chän ®óng c¸c biÕn tr¹ng th¸i vµ biÕn ®iÒu khiÓn lµ ®iÓm chÝnh ®Æc tr­ng cho ho¹t ®éng cña bé ®iÒu khiÓn logic mê, nhê ®ã mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho hÖ ®iÒu khiÓn logic mê. Kinh nghiÖm chuyªn gia cïng c¸c kü n¨ng kü x¶o ®ãng vai trß quan träng trong viÖc lùa chän c¸c biÕn tr¹ng th¸i vµ biÕn ®iÒu khiÓn. C¸c biÕn vµo cña mét bé ®iÒu khiÓn mê th­êng lµ tr¹ng th¸i, sai lÖch tr¹ng th¸i, ®¹o hµm sai lÖch tr¹ng th¸i, tÝch sai lÖch tr¹ng th¸i ... D­íi ®©y lµ c¸c ®Þnh nghÜa c¸c biÕn ng«n ng÷. Mét vect¬ vµo x bao gåm c¸c biÕn tr¹ng th¸i ng«n ng÷ ®Çu vµo xi vµ mét vect¬ ra yi bao gåm c¸c biÕn ng«n ng÷ tr¹ng th¸i ®Çu ra ( hoÆc c¸c biÕn tr¹ng th¸i ®iÒu khiÓn ®Çu ra, ta cã thÓ ®Þnh nghÜa nh­ sau: y = {(yi,Vi,{T1yi,T2yi,...Tkiyi},{m1yi, m2yi, ...,mliyi})}ïi = (4-28) x = {(xi,Ui,{T1xi,T2xi,...Tkixi},{m1xi, m2xi, ...,mkixi})}ïi = (4-29) Trong ®ã c¸c biÕn ng«n ng÷ vµo xi tõ kh«ng gian mê ®Çu vµo U = U1 x U2 x ... xUn vµ c¸c biÕn ng«n ng÷ yi tõ kh«ng gian mê ®Çu ra V = V1 x V2 x ... x Vm Tõ c¸c c«ng thøc (4-28) vµ (4-29) ta thÊy r»ng mét biÕn ng«n ng÷ ®Çu vµo xi trong kh«ng gian Ui ®­îc ®Æc tr­ng bëi: T(xi) = { T1xi,T2xi,...Tkixi} vµ m(xi) = {m1xi, m2xi, ...,mkixi} Trong ®ã Tkixi lµ mét tËp mê víi hµm liªn thuéc mkixi ®­îc ®Þnh nghÜa trªn tËp Ui. V× vËy m(xi) lµ mét luËt cã ý nghÜa vÒ mÆt ng«n ng÷ nã kÕt hîp gi÷a mçi gi¸ trÞ ng«n ng÷ víi mçi gi¸ trÞ thùc cña nã. VÝ dô, nÕu xi chØ tèc ®é th× T(xi) ={T1xi,T2xi, T3xi} cã thÓ lµ{chËm, trung b×nh, nhanh}. T­¬ng tù nh­ vËy, mét biÕn ng«n ng÷ ®Çu ra yi lµ tËp hîp gi÷a c¸c tËp mê T(yi) = {T1yi,T2yi,...Tkiyi} vµ m(yi) = {m1yi, m2yi, ...,mliyi}. Sè l­îng c¸c gi¸ trÞ mê cña tËp mê ïT(xi)ï= Ki ®­îc gäi lµ kÝch th­íc cña tËp mê hay sè l­îng c¸c tËp mê con cña xi. Sè l­îng tËp mê lµ ®iÓm cÇn l­u ý khi thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn logic mê. Trªn H×nh 4-9 m« t¶ 2 ph­¬ng ¸n lùa chän sè tËp mê trong cïng mét miÒn gi¸ trÞ [-1,1], miÒn gi¸ trÞ mê ®Çu vµo ®­îc chia thµnh nhiÒu tËp mê gèi lªn nhau ( xem H×nh 4-9b). Sè l­îng c¸c tËp ®Çu vµo x¸c ®Þnh lín nhÊt c¸c luËt ®iÒu khiÓn mê trong bé ®iÒu khiÓn logic mê. VÝ dô trong tr­êng hîp bé ®iÒu khiÓn mê hai ®Çu vµo vµ mét ®Çu ra nÕu ïT(x1)ï= 3, ïT(x2)ï= 7 th× sè lín nhÊt c¸c luËt ®iÒu khiÓn cã thÓ lµ ïT(x1)ï. ïT(x2)ï= 3.7 = 21. C¸c hµm liªn thuéc ®Çu vµo mkxi, k = vµ c¸c hµm liªn thuéc mlyi, n = ®­îc dïng trong bé ®iÒu khiÓn logic mê th­êng lµ c¸c hµm th«ng sè giíi h¹n, c¸c hµm tam gi¸c, c¸c hµm h×nh thang, c¸c hµm h×nh chu«ng... K m x H×nh 4-9: Sè l­îng c¸c tËp mê trong biÕn ng«n ng÷ a) BiÕn ng«n ng÷ 3 tËp mê b) BiÕn ng«n ng÷ víi 7 tËp mê DI D DN ¢I ¢ ¢N K D ¢ m -2 -1 0 1 D 2 -100 -50 0 50 100 x a) b) Trªn h×nh 4-7 ViÖc x¸c ®Þnh sè l­îng c¸c tËp mê trªn kh«ng gian vµo vµ ra cïng víi lùa chän ®óng hµm liªn thuéc vµ luËt ®iÒu khiÓn cÇn thiÕt th× cã thÓ ®­îc xem lµ ®· thiÕt kÕ thµnh c«ng bé ®iÒu khiÒu mê. Th«ng th­êng ng­êi ta thö nghiÖm ®Ó t×m ra sè l­îng tËp mê tèi ­u h¬n n÷a viÖc lùa chän c¸c hµm liªn thuéc ®Çu vµo vµ ®Çu ra dùa vµo c¸c tiªu chuÈn x¸c ®Þnh ®èi t­îng vµ thêi gian thö nghiÖm. 5.2. Bé mê ho¸ vµ gi¶i mê Trong thùc tÕ hÇu nh­ mäi tÝn hiÖu xuÊ hiÖn ë ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®Òu lµ c¸c gi¸ rÞ râ vËy ta cÇn cã thiÕt bÞ cã chøc n¨ng t­¬ng thÝch gi÷a thiÕt bÞ hîp thµnh vµ thiÕt bÞ ngoµi. Ta gäi thiÕt bÞ nµy lµ bé mê ho¸ vµ bé gi¶i mê nh­ trªn H×nh 4-10 Mê ho¸ ThiÕt bÞ hîp thµnh Gi¶i mê C¸c luËt mê c¬ b¶n xÎU H×nh 4-10: CÊu tróc c¬ b¶n bé ®iÒu khiÓn mê víi bé mê ho¸ vµ gi¶i mê C¸c tËp mê xÎU C¸c tËp mê xÎV yÎU a) Bé mê ho¸ Bé mê ho¸ thùc hiÖn chøc n¨ng lµm mê, nã biÕn c¸c gi¸ trÞ râ ®o l­êng ®­îc thµnh gi¸ trÞ ng«n ng÷ v× vËy ta cã thÓ ®Þnh nghÜa nh­ sau: Mê ho¸ lµ qu¸ tr×nh lµm t­¬ng øng mçi gi¸ trÞ thùc x* Î U Ì Rn tíi mét tËp mê A’ trong U vËy ®iÓm quan träng trong viÖc thiÕt kÕ mét bé mê ho¸ lµ g× ? Thø nhÊt bé mê ho¸ ph¶i ®¶m b¶o ®Çu vµo lµ mét gi¸ trÞ râ t¹i ®iÓm x* nªn tËp mê A’ ph¶i cã gi¸ trÞ hµm liªn thuéc lín nhÊt t¹i ®iÓm x. Thø hai lµ nÕu ®Çu vµo cña bé ®iÒu khiÓn logic mê chÞu t¸c ®éng cña nhiÔu th× bé mê ho¸ ph¶i gióp ta chÆn ®­îc nhiÔu. Thø ba lµ bé mê ho¸ ph¶i gióp ta ®¬n gi¶n ho¸ trong tÝnh to¸n vµ x©y dùng thiÕt bÞ hîp thµnh. ViÖc xö ký d÷ liÖu trong bé ®iÒu khiÓn logic dùa trªn lý thuyÕt tËp mê , nªn mê ho¸ lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong cÊu tróc cña bé ®iÒu khiÓn logic mê. Cã ba ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ bé mê ho¸ nh­ sau: Bé mê ho¸ ®¬n trÞ ( Singleton) Bé mê ho¸ Singleton lµm t­¬ng øng mét gi¸ trÞ thùc t¹i ®iÓm x* thuéc miÒn gi¸ trÞ râ ®Çu vµo U tíi mét tËp mê Singleton A’ trong U. TËp mê A’ cã gi¸ trÞ hµm liªn thuéc lµ 1 t¹i x* lµ 0 t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm kh¸c trong U, tøc lµ: mA’(x’) = (4-30) Bé mê ho¸ Gaussian Bé mê ho¸ Gaussian lµm t­¬ng øng mét gi¸ trÞ râ x* Î U tíi mét tËp mê A’ trong U, tËp mê A’ víi hµm liªn thuéc Gaussian nh­ sau: mA’(x) = · ... · (4-31) Trong ®ã ai lµ c¸c th«ng sè d­¬ng th¶o m·n phÐp giao mê(· th­êng chän lµ c¸c phÐp nh©n ®¹i sè hoÆc phÐp lÊy cùc tiÓu ( min) ) Bé mê ho¸ Triangular: Bé mê ho¸ Triangular lµm t­¬ng øng mét gi¸ trÞ râ x* Î U tíi mét tËp mê A’ trong U, tho¶ m·n hµm liªn thuéc mA’(x*) = (4-32) Trong ®ã bi lµ c¸c th«ng sè d­¬ng tho¶ m·n phÐp giao mê (bi lµ T-norm) ( · th­êng chän lµ phÐp nh©n ®¹i sè hoÆc phÐp lÊy cùc tiÓu min ) Tõ c«ng thøc (4-31) vµ (4-32) ta thÊy c¶ 3 bé mê ho¸ trªn ®Òu tho¶ m·n mA’(x*) = 1 nghÜa lµ chóng ®· tho¶ m·n yªu cÇu thø nhÊt ®· nªu trªn. Ta thÊy tËp mê Singleton lµ c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó x©y dùng luËt hîp thµnh. Nh­ ®· nªu trªn, bé mê ho¸ thùc hiÖn viÖc g¸n gi¸ trÞ râ xi(t) t¹i thêi ®iÓm t tíi tËp mê T1xi víi hµm liªn thuéc m1xi(xi(t)) vµ tíi tËp mê T1xi víi m2xi(xi(t)) vµ cø tiÕp tôc nh­ vËy. Trong tr­êng hîp phøc t¹p h¬n, d÷ liÖu ®­a tíi bé mê ho¸ cã chøa c¶ nhiÔu th× bé mê ho¸ ph¶i chuyÓn c¸c d÷ liÖu nµy thµnh c¸o sè, nghÜa lµ d÷ liÖu mê. §Ó thùc hiÖn viÖc ®ã Dubois vµ Prade (1985) ®· ®Þnh nghÜa mét c¸ch biÕn ®æi tõ gi¸ trÞ râ sang gi¸ trÞ mê b»ng c¸ch ®­a vµo mét kh¸i niÖm lµ ®é cÇn thiÕt nµo ®ã. Trong c¸c hÖ thèng lín, c¸c quan s¸t cã quan hÖ víi hµnh vi cña hÖ thèng, d÷ liÖu thu thËp ®­îc mang tÝch chÊt thèng kª hoÆc mang ý nghÜa phèi hîp. b. Bé gi¶i mê Gi¶i mê ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ viÖc g¸n mét t¹p mê B’ trong V Ì R (®ã lµ ®Çu ra cña thiÕt bÞ hîp thµnh ) tíi mét gi¸ trÞ râ y* Î V. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn x¸c ®Þnh ®­îc ®iÓm y* trong V thÕ nµo ®Ó ph¶n ¸nh ®­îc tËp mê B’ mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt. D­íi ®©y l» mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i mê ®­îc ¸p dông phæ biÕn hiÖn nay. Ph­¬ng ph¸p ®iÓm träng t©m cho ta kÕt qu¶ y* lµ hoµnh ®é cña ®iÓm träng t©m cña miÒn bao bëi trôc hoµnh vµ hµm liªn thuéc mB’(y) nh­ h×nh bªn. C«ng thøc tÝnh y* theo ph­¬ng ph¸p V y* H×nh 4-11: Gi¸ trÞ râ y* lµ hoµnh ®é cña ®iÓm träng t©m Gi¶i mê theo ph­¬ng ph¸p ®iÓm träng t©m: ®iÓm träng t©m nh­ sau: y* = (4-33) Trong ®ã V lµ miÒn x¸c ®Þnh cña tËp mê con B’. C«ng thøc (4-33) cho phÐp ta x¸c ®Þnh y* víi sù tham gia cña tÊt c¶ tËp mê ®Çu ra cña mäi luËt ®iÒu khiÓn mét c¸ch b×nh ®¼ng vµ chÝnh x¸c tuy nhiªn nã kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc ®é tho¶ m·n cña c¸c luËt ®iÒu khiÓn vµ thêi gian tÝnh l©u. Thªm vµo ®ã lµ kh¶ n¨ng gi¸ trÞ y* x¸c ®Þnh ®­îc cã ®é phô thuéc nhá nhÊt, thËm trÝ cã thÓ b»ng 0. §Ó tr¸nh tr­êng hîp nh­ vËy khi ®Þnh nghÜa hµm liªn thuéc cho tõng gi¸ trÞ mê cña biÕn ng«n ng÷ sao cho miÒn x¸c ®Þnh cña c¸c gi¸ trÞ mê ®Çu ra lµ mét miÒn liªn th«ng. Gi¶i mê theo ph­¬ng ph¸p trung b×nh: h1 y* = h2 y* y1 y2 V H×nh 4-12: Gi¸ trÞ râ y* theo ph­¬ng ph¸p trung b×nh Do tËp mê B’ lµ hîp hoÆc giao cña N tËp mê nªn ta cã ph­¬ng ph¸p gi¶i mê kh¸ tèt lµ tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh cña ®iÓm träng t©m. Gi¶ thiÕt r»ng yi lµ ®iÓm träng t©m cña tËp mê thø i vµ hi lµ ®é cao cña nã th× gi¸ trÞ y* cã ®­îc gi¶i mê theo ph­¬ng ph¸p trung b×nh lµ: y* = (4-26) H×nh 4-12 cho ta mét vÝ dô ®¬n gi¶n vÒ gi¶i mê theo ph­¬ng ph¸p nµy khi N = 2. Gi¶i mê theo ph­¬ng ph¸p trung b×nh ®­îc ¸p dông rÊt phæ biÕn trong c¸c hÖ ®iÒu khiÓn mê, h¬n n÷a tÝnh to¸n ®¬n gi¶n khiÕn hÖ thèng cã thÓ cho ®¸p øng trong thêi gian rÊt ng¾n. Gi¶i mê theo ph­¬ng ph¸p cùc ®¹i: Gi¶i mê theo ph­¬ng ph¸p cùc ®¹i cho ra kÕt qu¶ y* trong miÒn V ®iÓm mµ mB’(y) ®Æt gi¸ trÞ cùc ®¹i. Ta ®Þnh nghÜa: Hgt(B’) = { y Î V \ mB’(y) = mB’(y)} (4-34) Trong ®ã hgt(B’) lµ tËp hîp c¸c ®iÓm trong V mµ gi¸ trÞ hµm liªn thuéc mB’(y) ®¹t cùc ®¹i. VËy gi¶i mê theo ph­¬ng ph¸p cùc ®¹i cho ta y* lµ mét phÇn tö cña tËp hgt(B’) tøc lµ y* = BÊt cø gi¸ trÞ nµo trong hgt() . 5.3. LuËt mê c¬ b¶n LuËt mê c¬ b¶n lµ mét tËp hîp c¸c luËt mê IF- THEN ®­îc x©y dùng trªn c¸c biÕn ng«n ng÷, luËt nµy dÆc tr­ng cho mèi liªn hÖ gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña mê, nã lµ tr¸i tim cña hÖ ®iÒu khiÓn logic mê sö dông luËt mê c¬ b¶n lµm c«ng cô ®Ó suy luËn vµ ®­a ra c¸c ®¸p øng cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt mét luËt mê ®iÒu khiÓn chung c¬ b¶n cho mét hÖ nhiÒu ®Çu vµo, mét ®Çu ra (MISO) lµ: R’: IF lµ Ai vµ ... y lµ Bi, THEN z lµ Ci ®ã lµ mét tËp hîp cña c¸c luËt IF- THEN nh­ ®· nªu trªn. Trong ®ã x,... y,z lµ c¸c biÕn ng«n ng÷ trong miÒn gi¸ trÞ mê, Ai...Bi vµ Ci lµ c¸c gi¸ trÞ ng«n ng÷ trong miÒn gi¸ trÞ mê U,...V vµ W. Trong ®ã N lµ sè c¸c luËt IF- THEN trong luËt mê c¬ b¶n. TA gäi c¸c luËt trong c«ng thøc (4-35) lµ c¸c luËt IF- THEN mê ®iÒu khiÓn v× chóng bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau cña c¸c mê trong tr­êng hîp ®Æc biÖt chóng ®­îc ®­a ra c¸c bæ ®Ò d­íi ®©y: + Bæ ®Ò 1: C¸c luËt mê IF- THEN tiªu chuÈn trong c«ng thøc (4-35) bao gåm c¸c tr­êng hîp sau ®©y: a)LuËt Partial: IF x lµ Ai vµ ...y lµ Bi THEN z lµ Ci Trong ®ã sè ®iÒu khiÓn x...y nhá h¬n n (4-36) b).LuËt OR IF m lµ Ai and ... and n lµ Bi OR o lµ Ci and ... and p lµ Di THEN q lµ Ei (4-37) c) LuËt mê ®¬n. y lµ Bi (4-38) d) LuËt Gradual vÝ dô Nhá h¬n lµ x, lín h¬n lµ y (4-39) e) LuËt kh«ng mê (LuËt lµ s¶n phÈm cña c¸c phÐp to¸n suy luËn) Trong hÖ thèng mê, kiÕn thøc cña con ng­êi ®­îc thÝch hîp vµo luËt vµ bæ ®Ò 1 cho ta mét ph­¬ng ph¸p chung ®Ó thùc hiÖn luËt mê c¬ b¶n. Mét biÕn d¹ng cña mê c¬ b¶n lµ luËt mµ kkÕt luËt ®­a ra hµm cña c¸c biÕn tr¹ng th¸i qu¸ tr×nh: R’: IF x lµ Ai, AND ... AND y lµ Bi, THEN z lµ j(x ... y) (4-40) Trong ®ã j(x ... y) lµ c¸c hµm cña c¸c biÕn qu¸ tr×nh x ... y. C¸c luËt ®iÒu khiÓn trong c¸c c«ng thøc (4-35) ®Õn (4-40) ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i xña qu¸ tr×nh (vÝ dô tr¹ng th¸i, sai lÖch tr¹ng th¸i ...) t¹ithêi ®iÓm t, hÖ thèng tÝnh to¸n xö lý d÷ liÖu ®Ó ®­a ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn lµ hµm cña c¸c biÕn ®Çu vµo f(x ...y). Mét c¸nh tæng qu¸t, ta cã thÓ nãi r»ng c¸c luËt ®iÒu khiÓn mê dïng c¸c gi¸ trÞ ng«n ng÷ mê ®Çu vµo (4-35) hoÆc gi¸ trÞ râ vµ c¸c gi¸ trÞ mê (4-40) ®Çu ra. 5.4. ThiÕt bÞ hîp thµnh Trong thiÕt bÞ hîp thµnh, nguyªn lý logic mê ®­îc ¸p dông ®Ó tæ hîp tõ nhiÒu luËt IF- THEN trong luËt mê c¬ b¶n thµnh thao t¸c g¸n mét tËp mê A’ trong U tíi tËp mê B’ trong V. Trong phÇn tr­íc chóng t«i ®· tr×nh bµy luËt mê IF- THEN ®­îc diÔn gi¶i thµnh c¸c quan hÖ mê trong kh«ng gian nÒn U xV. NÕu mét luËt mê c¬ b¶n chØ bao gåm mét luËt mê ®¬n th× tiªu chuÈn Modus Ponens m¬ réng sÏ cho phÐp lµm t­¬ng øng mét tËp mê A’ trong U tíi mét tËp mê B’ trong V. Tuy nhiªn trong thùc tÕ bÊt kú mét luËt mê c¬ b¶n nµo còng gåm Ýt nhÊt 2 luËt mê IF- THEN vËy lµm sao ®­a ra mét tËp tõ c¸c luËt nµy ?. Cã 2 ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy: a) Hîp thµnh chung Trong thiÕt bÞ hîp thµnh chung tÊt c¶ c¸c luËt mê trong luËt mê c¬ b¶n ®­îc tæng hîp thµnh mét quan hÖ ®¬n trong kh«ng gian nÒn U x V, ta xem nã nh­ mét luËt mê IF- THEN ®¬n. Ta xem luËt hîp thµnh d­íi hai gãc ®é: Khi c¸c luËt ®­îc xem lµ ®éc lËp víi nhau th× luËt hîp thµnh lµ phÐp hîp. Khi c¸c luËt cã sù liªn hÖ víi nhau t¹o thµnh c©u ®iÒu kiÖn, sù cã mÆt cña mçi luËt lµ cÇn thiÕt, ta sö dông phÐp giao ®Ó x¸c ®Þnh luËt hîp thµnh. Khi tÝnh to¸n hîp thµnh chung, ta tiÕn hµnh theo c¸c b­íc sau: B­íc 1: Víi luËt IF- THEN nh­ trong c«ng thøc (4-35) hµm liªn thuéc cña mçi quan hÖ mê Ai x ... Bi ®­îc tÝnh nh­ sau: mAi...Bi(x, ... y) = mAi(x)*...*mBi(y) (4-41) B­íc 2: Coi Ai ... Bi lµ FP1 vµ Ci lµ FP2 ta cã: mRi(x, ...y,z) = m(Ai x ... Bi ® x, ... y,z) ( 4-42) B­íc 3: Tuú thuéc vµo sù liªn hÖ gi÷a c¸c luËt mµ ta chän phÐp tÝnh giao (QG) hay (QH): QG = QH = B­íc 4: Tuú thuéc vµo c¸c ®Çu vµo A’ mµ thiÕt bÞ hîp thµnh chung sÏ cho ®Çu ra B’ ®­¬c tÝnh theo c«ng thøc (4-37) vµ (4-38) mB’(y) = t [mP(x). mQM(x, y)] (4-45) NÕu ta sö dông phÐp hîp thµnh cña Mamdani HoÆc mB’(y) = t [mP(x). mQG(x, y)] (4-46) NÕu ta sö dông phÐp hîp thµnh cña Godel b) Hîp thµnh riªng Trong luËt hîp thµnh riªng, mçi luËt mê trong luËt mê c¬ b¶n øng víi mét tËp mê ®Çu ra vµ ®Çu ra cña toµn bé thiÕt bÞ hîp thµnh riªng lµ tæng hîp cña N tËp mê riªng b»ng phÐp hîp vµ phÐp giao. Qu¸ tr×nh tÝnh to¸n cóng ®­îc thùc hiÖn theo 4 b­íc: B­íc 1 vµ 2 còng t­¬ng tù nh­ b­íc 1 vad 2 khi tÝnh thiÕt bÞ hîp thµnh chung. B­íc 3: Víi tËp mê ®Çu vµo A’cho tr­íc trong U, tËp mê ®Çu ra B’ trong V øng víi mçi luËt riªng Ri ®­îc tinhd theo Modus Ponens më réng: mB’(y) = t [ mP(x). mRN’(x, y)] Víi i = B­íc 4: §Çu ra cña thiÕt bÞ hîp thµnh mê lµ tæng hîp cña N tËp mê {Bi’, B2’, ...., Bn’} theo phÐp hîp sau: mB’(y) = mBI’(y) +... + mBN’(y) HoÆc theo phÐp giao sau: mB’(y) = mBI’(y) *... * mBN’(y) Trong ®ã + vµ * lµ kÝ hiÖu cho c¸c phÐp to¸n s- norm vµ t- norm 5.4. KÕt luËn CÊu tróc bé ®iÒu khiÓn mê gåm 4 kh©u sau: LuËt mê c¬ b¶n ThiÕt bÞ hîp thµnh Mê ho¸ Gi¶i mê Trong phÇn trªn chóng t«i ®· tr×nh bµy kh¸ chi tiÕt c¸c nguyªn t¾c b¶n thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn mê, khi tæng hîp hÖ ®iÒu khiÓn mê cÇn l­u ý r»ng bé ®iÒu khiÓn mê cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ theo nh÷ng ®­êng cong phi tuyÕn bÊt kú. ViÖc chän ®­êng cong ®iÒu khiÓn nh­ thÕ nµo cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu chän c¸c luËt ®iÒu khiÓn vµ sè l­îng c¸c hµm liªn thuéc cña c¸c biÕn mê. NghÜa lµ viÖc thiÕt kÕ hÖ ®iÒu khiÓn mê cã thµnh c«ng hay kh«ng cßn phô thuéc vµo kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ sù hiÓu biÕt cña c¸c chuyªn gia vÒ hÖ thèng ®ã. Ch­¬ng V øng dông bé ®iÒu khiÓn mê trong ®iÒu khiÓn æn ®Þnh møc cho bÓ x¨ng chÝnh 1. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn mê Nh­ trªn chóng t«i ®· tr×nh bµy c¸c kho x¨ng dÇu cña chóng ta ®· tån t¹i trªn d­íi 30 n¨m, ®· tr¶i qua chiÕn tranh vµ ®­îc ch«n d­íi ®Êt do ®ã ®Ó lÊy ®­îc c¸c th«ng sè chÝnh x¸c lµ rÊt khã kh¨n. Ph¶i x¸c ®Þnh tr­íc nh÷ng ®iÒu kiÖn cho phÐp cña ®èi t­îng, ®Ó ®¶m b¶o trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh«ng xÈy ra sù cè. ChÝnh v× vËy, ë ®©y chóng t«i m¹nh d¹n chän ph­¬ng ¸n sö dông bé ®iÒu khiÓn mê trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn. ë ®©y thiÕt bÞ ®o møc chóng t«i chän lµ thiÕt bÞ ®o Radar linh ho¹t 872 cña h·ng ENRAF. ThiÕt bÞ ®o Radar linh ho¹t 872 cã hÖ thèng Anten ®Æt ë ngoµi bÓ chøa x¨ng vµ ®iÒu khiÓn b»ng bé vi xö lý, ¶nh h­ëng cña kiÓu bÓ x¨ng ®­îc tÝnh ®Õn trong qu¸ tr×nh xö lý tÝn hiÖu ®o. D÷ liÖu tõ thiÕt bÞ ®o Radar linh ho¹t ®­îc truyÒn b»ng sè hoÆc t­¬ng tù qua hÖ thèng bus 2 d©y. ChØnh ®Þnh thiÕt bÞ vµ kiÓn tra cã thÓ ®­îc thùc hiÖn qua Tecminal d÷ liÖu 847 PET vµ hÖ thèng thu thËp d÷ liÖu ®­îc ghÐp nèi. ThiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn mê bao gåm c¸c b­íc sau ®©y: §Þnh nghÜa c¸c biÕn ng«n ng÷ vµo/ ra X¸c ®Þnh tËp mê X©y dùng c¸c luËt ®iÕu khiÓn ( mÖnh ®Ò hîp thµnh ) Chän thiÕt bÞ hîp thµnh Chän nguyªn lý gi¶i mê Tèi ­u hÖ thèng ( nÕu cÇn ) LuËt ®iÒu khiÓn Bé ®iÒu khiÓn mê §èi t­îng C¶m biÕn ThiÕt bÞ biÕn ®æi Râ/ Mê ThiÕt bÞ hîp thµnh ThiÕt bÞ biÕn ®æi Mê/Râ - e e m B’ u x u y H×nh 5-1: S¬ ®å khèi bé ®iÒu khiÓn mê D­íi ®©y lµ s¬ ®å nguyªn lý bé ®iÒu khiÓn mê: Do bé ®iÒu khiÓn mê c¬ b¶n chØ cã kh¶ n¨ng xö lý c¸c gi¸ trÞ tÝn hiÖu hiÖn thêi nªn nã thuéc nhãm c¸c bé ®iÒu khiÓn mê tÜnh. Tuy vËy ®Ó më réng miÒn øng dông cña bé ®iÒu khiÓn ta ®­a bµi to¸n ®iÒu khiÓn ®éng vµo, c¸c kh©u ®éng häc cÇn thiÕt sÏ ®­îc nèi thªm vµo bé ®iÒu khiÓn mê c¬ b¶n. C¸c kh©u ®éng häc ®ã chØ cã nhiÖm vô cung cÊp thªm bé ®iÒu khiÓn mê c¬ b¶n c¸c gi¸ trÞ ®¹o hµm hay tÝch ph©n cña tÝn hiÖu. Cïng víi nh÷ng kh©u ®éng bæ xung nµy bé ®iÒu khiÓn c¬ b¶n ®­îc gäi lµ bé ®iÒu khiÓn mê ®éng. Trë l¹i bµi to¸n ®iÒu khiÓn møc cho bÓ x¨ng dÇu . Gi¶ thiÕt ta chän cho bÓ mét møc an toµn nµo ®ã ( cã thÓ c¨n cø vµo møc x¨ng thùc tÕ trong bÓ hoÆc thÓ tÝch trèng cã thÓ ®æ x¨ng vµo )vµ lÊy lµm møc chuÈn 0. VËy khi møc x¨ng trong bÓ thÊp h¬n møc 0 ta ph¶i b¬m bæ xung ( thÊp h¬n Ýt b¬m Ýt, thÊp h¬n nhiÒu th× b¬m nhiÒu, tèc ®é sôt møc cµng nhanh th× b¬m cµng nhanh, tèc ®é sôt møc cµng chËm th× b¬m cµng chËm ... ). Sai lÖch e chÝnh lµ sai sè so víi møc “ kh«ng” ®­îc ®Þnh nghÜa ë trªn: e = x- y Nh­ vËy e chÝnh lµ tÝn hiÖu ®Æt vµo ®Çu vµo cña bé tÝn hiÖu. TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn u ë ®©y lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn c«ng suÊt m¸y b¬m vµ còng lµ tÝn hiÖu ra cu¶ bé ®iÒu khiÓn mê. Víi ®Þnh nghÜa nh­ trªn tÝn hiÖu vµo vµ tÝn hiÖu ra cña bé ®iÒu khiÓn mê, ta cã thÓ tiÕn hµnh thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn mê cho ®èi t­îng chän trong ch­¬ng 3. B©y giê ta b¾t ®Çu viÖc thiÕt kÕ cho bé ®iÒu khiÓn mê, ®ã lµ bé ®iÒu khiÓn phèi hîp gi÷a hÖ kinh ®iÓn vµ hÖ mê. Quay l¹i xÐt hÖ thèng ®iÒu khiÓn kinh ®iÓn ®· nªu trong ch­¬ng 3. Sù biÕn ®æi tÝn hiÖu sai lÖch ®Çu vµo e(t) theo thêi gian cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ®¹o hµm cña sai lÖch. §¹o hµm cña sai lÖch ®­îc lÊy tõ ®Çu ra cña kh©u D kinh ®iÓn gióp cho bé ®iÒu khiÓn ph¶n øng kÞp thêi víi biÕn ®éng ®ét ngét cña ®èi t­îng. Víi luËt ®iÒu khiÓn I ( tÝch ph©n) hÖ thèng cã kh¶ n¨ng ®¹t sai lÖch tÜnh b»ng 0 hay nãi mét c¸ch kh¸c, hÖ thèng sÏ ®Æt ®­îc ®é chÝnh x¸c cao nhÊt. Trong néi dung ®å ¸n nµy chóng t«i m¹nh d¹n ®­a ra ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn mê ®éng. Trong ch­¬ng 3 chóng t«i ®· tr×nh bµy viÖc tiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn PID kinh ®iÓn. §Þnh nghÜa vÒ bé ®iÒu khiÓn PID kinh ®iÓn tr­íc ®©y vÉn cã thÓ sö dông cho bé ®iÒu khiÓn mê theo luËt PID. Bé ®iÒu khiÓn mê nµy ®­îc thiÕt kÕ theo thuËt to¸n chØnh ®Þnh PID mê. LuËt ®iÒu khiÓn §èi t­îng C¶m biÕn ThiÕt bÞ hîp thµnh vµ gi¶i mê x y I P D - H×nh 5-2: Bé ®iÒu khiÓn mê cã kh©u P, D trong giao diÖn ®Çu vµo vµ kh©u I trong giao diÖn ®Çu ra S¬ ®å nguyªn lý bé ®iÒu khiÓn mê PID ®­îc thiÕt kÕ nh­ h×nh sau: Sai lÖch e gi÷a tÝn hiÖu chñ ®¹o vµ tÝn hiÖu ra ®­îc ®­a vµo bé ®iÒu chØnh theo luËt PD vµ sau ®ã ®­îc ®­a vµo bé ®iÒu khiÓn mê, bé ®iÒu chØnh I ®­îc dïng nh­ mét thiÕt bÞ chÊp hµnh, ®Çu vµo lÊy sau bé gi¶i mê vµ ®Çu ra ®­îc dÉn tíi ®èi t­îng. 1.1. §Þnh nghÜa c¸c biÕn ng«n ng÷ vµo/ ra. ViÖc ®Þnh nghÜa c¸c biÕn ng«n ng÷ vµo / ra cho bé ®iÒu khiÓn mê lµ rÊt c©n thiÕt. §¹i l­îng vµo cña bé ®iÒu khiÓn mê chÝnh lµ sai lÖch (sau ®©y sÏ ®­îc kÝ hiÖu b»ng ET ) gi÷a møc x¨ng cÇn æn ®Þnh ( tÝn hiÖu chñ ®¹o x) vµ møc x¨ng thùc y ( møc x¨ng ®o ®­îc tõ thiÕt bÞ Radar linh ho¹t) Ngoµi ra bé ®iÒu khiÓn mê cßn sö dông ®Õn sù biÕn ®æi theo thêi gian cña sai lÖch ( ®¹o hµm ET ) gi÷a tÝn hiÖu chñ ®¹o vµ tÝn hiÖu ra cñae ®èi t­îng (ký hiÖu b»ng DET ). TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn c«ng suÊt m¸y b¬m U lµ biÕn ra cña bé ®iÒu khiÓn, tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn U lµ gi¸ trÞ râ. Bªn trong, thuéc phÇn giao diÖn ®Çu ra bªn c¹nh kh©u gi¶i mê cña bé ®iÒu khiÓn cß ph¶i sö dông kh©u tÝch ph©n ®Ó biÕn ®æi gi¸ trÞ U ®­îc ký hiÖu lµ DP, t¹i ®Çu ra cña bé ®iÒu khiÓn c¬ b¶n ( tøc lµ ®Çu ra râ cña thiÕt bÞ hîp thµnh) thµnh tÝn hiÖu U cña bé ®iÒu khiÓn mê. ThiÕt bÞ hîp thµnh cã 2 biÕn vµo ET, DET vµ 1 biÕn ra DP. H×nh sau m« t¶ m¹ch ®iÒu khiÓn trªn: Do ®ã cÊu tróc bé ®iÒu khiÓn mê rÊt ®¬n gi¶n chØ gåm mét ®Çu vµo LuËt ®iÒu khiÓn §èi t­îng C¶m biÕn ThiÕt bÞ hîp thµnh vµ gi¶i mê x y I P D - H×nh 5-3: Bé ®iÒu khiÓn møc ET DET DP U ET ET vµ mét ®Çu ra U. 1-2. X¸c ®Þnh tËp mê. B­íc tiÕp theo lµ ®Þnh nghÜa c¸c biÕn ng«n ng÷ vµo/ra bao gåm mét sè c¸c tËp mê vµ d¹ng c¸c hµm liªn thuéc cña chóng. §Ó lµm viÖc ®ã ta cÇn x¸c ®Þnh. 1.2.1. X¸c ®Þnh miÒn gi¸ trÞ vËt lý (c¬ së ) cña c¸c biÕn ng«n ng÷ vµo/ra. Sai lÖch møc ET ®­îc chän trong miÒn gi¸ trÞ tõ 0m ®Õn 6m (së dÜ ta chän miÒn gi¸ trÞ 0m ¸ 6 m v× nh­ thÕ bé ®iÒu khiÓn mê sÏ quÐt hÕt ®­îc miÒn gi¸ trÞ cña bÓ ngay c¶ khi bÓ c¹n, mµ tr­íc ta ®· chän chiÒu cao cña bÓ lµ 6m). §èi víi DET cña sai lÖch cã gi¸ trÞ biÕn ®æi tõ 0m/s ®Õn 0,03m/s (v× dao ®éng sãng n­íc trªn bÒ mÆt x¨ng cã thÓ lªn tíi 3cm/s). TÝn hiÖu ra DP ®iÒu khiÓn c«ng suÊt m¸y b¬m biÕn ®æi tõ 0V ®Õn 12V. 1.2.2. Sè l­îng c¸c tËp mê (gi¸ trÞ ng«n ng÷) VÒ nguyªn t¾c, sè l­îng c¸c gi¸ trÞ ng«n ng÷ cho mçi biÕn ng«n ng÷ nªn n»m trong kho¶ng tõ 3 ®Õn 10 gi¸ trÞ. NÕu sè l­îng gi¸ trÞ Ýt h¬n 3 th× cã Ýt ý nghÜa v× kh«ng thùc hiÖn ®­îc viÖc lÊy vi ph©n. NÕu lín h¬n 10, con ng­êi cã cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt, v× con ng­êi ph¶i nghiªn cøu ®µy ®ñ ®Ó ®ång thêi ph©n biÖt kho¶ng 5 ®Õn 9 ph­¬ng ¸n kh¸c nhau vµ kh¶ n¨ng l­u gi÷ trong mét thêi gian ng¾n. §èi víi qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn møc x¨ng, cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ nh­ sau: ETÎ {Kh«ng,d­¬ng rÊt Ýt,d­¬ng Ýt ,d­¬ng, d­¬ng nhiÒu, d­¬ng rÊt nhiÒu} Së dÜ gi¸ trÞ ng«n ng÷ cña ET ®­îc chän nh­ trªn v× møc x¨ng trong bÓ chØ cã thÓ tôt ®i so víi møc ®Æt chø kh«ng thÓ lín h¬n møc ®Æt, khi møc x¨ng trong bÓ tiÕn gÇn tíi møc ®Æt vµ b»ng møc ®Æt th× ®éng c¬ b¬m ®· dõng. Sau ®©y, nh÷ng tªn gäi gi¸ trÞ ng«n ng÷ trªn sÏ ®­îc dïng b»ng mét ký hiÖu ng¾n gän suy ra tõ tiÕng ViÖt nh­ sau: Kh«ng – K D­¬ng rÊt Ýt – RI D­¬ng Ýt – DI D­¬ng – D D­¬ng nhiÒu – DN D­¬ng rÊt nhiÒu – RN Víi ký hiÖu nh­ vËy th× miÒn x¸c ®Þnh (ng«n ng÷) cña c¸c biÕn vµo/ra sÏ lµ: ET Î { K, RI, DI, D, DN, RN } DET Î { K, RI, DI, D, DN, RN } DP Î { K, RI, DI, D, DN, RN } 1.2.3. X¸c ®Þnh hµm liªn thuéc §©y lµ mét ®iÓm quan träng v× qu¸ tr×nh lµm viÖc cña bé ®iÒu khiÓn mê rÊt phô thuéc vµo d¹ng vµ kiÓu hµm liªn thuéc. Ta cÇn chä c¸c hµm liªn thuéc cã phÇn chång lªn nhau vµ phñ kÝn miÒn gi¸ trÞ vËt lý ®Ó trong qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn kh«ng xuÊt hiÖn “ lç hæng ”. Trong tr­êng hîp víi mét gi¸ trÞ râ x0 cña biÕn ®Çu vµo mµ tËp mê B’ ®Çu ra cã ®é cao b»ng 0 (miÒn x¸c ®Þnh lµ tËp rçng) vµ bé ®iÒu khiÓn mê kh«ng thÓ d­a ra mét quyÕt ®Þnh ®iÒu khiÓn nµo, ®ã lµ hiÖn t­îng “ ch¸y nguyªn t¾c ”, lý do lµ hoÆc kh«ng ®Þnh nghÜa ®­îc nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn phï hîp, hoÆc lµ do c¸c tËp mê cña nh÷ng biÕn ng«n ng÷ cã nh÷ng “lç hæng”. Nãi chung, hµm liªn thuéc ®­îc chän sao cho miÒn tin cËy cña nã chØ cã mét phÇn tö, hay nãi c¸c kh¸c chØ tån t¹i mét ®iÓm vËt lý cã ®é phô thuéc b»ng ®é cao cña tËp mê. Trong thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn mê chóng t«i chän tËp mê cã d¹ng h×nh tam gi¸c c©n. C¸c tËp mê ®­îc biÓu diÔn trªn h×nh 5-4: ET[m] K RI DI D DN RN m 6 0 DET[m/s] K RI DI D DN RN m 0,03 0 DP[V] K RI DI D DN RN m 12 0 H×nh 5-4: §Þnh nghÜa tËp mê cho c¸c biÕn ng«n ng÷ 1.3. X¸c ®Þnh c¸c luËt ®iÒu khiÓn (mÖnh ®Ò hîp thµnh) Trong viÖc x©y dùng c¸c luËt ®iÒu khiÓn (mÖnh ®Ì hîp thµnh) cÇn chó ý lµ ë vïng l©n cËn ®iÓm kh«ng ( vÝ dô nh­ tr­êng hîp DET = K) kh«ng ®­îc t¹o ra c¸c “lç hæng” bëi v× khi gÆp ph¶i “lç hæng” xung quanh ®iÓm lµm viÖc bé ®iÒu khiÓn sÏ kh«ng thÓ lµm viÖc ®óng theo nh­ tr×nh tù ®· ®Þnh. Ngoµi ra cÇn ph¶i chó ý r»ng, trong phÇn lín c¸c bé ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu ra sÏ b»ng kh«ng khi tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu vµo b»ng kh«ng 1. R1: NÕu ET = K Vµ DET = K Th× DP = K HoÆc 2. R2: NÕu ET = K Vµ DET = RI Th× DP = K HoÆc 3. R3: NÕu ET = K Vµ DET = DI Th× DP = K HoÆc 4. R4: NÕu ET = K Vµ DET = D Th× DP = K HoÆc 5. R5: NÕu ET = K Vµ DET = DN Th× DP = RI HoÆc 6. R6: NÕu ET = K Vµ DET = RN Th× DP = DI HoÆc 7. R7: NÕu ET = RI Vµ DET = K Th× DP = K HoÆc 8. R8: NÕu ET = RI Vµ DET = RI Th× DP = RI HoÆc 9. R9: NÕu ET = RI Vµ DET = DI Th× DP = RI HoÆc 10. R10: NÕu ET = RI Vµ DET = D Th× DP = RI HoÆc 11.R11: NÕu ET = RI Vµ DET = DN Th× DP = DI HoÆc 12. R12: NÕu ET = RI Vµ DET = RN Th× DP = DI HoÆc 13. R13: NÕu ET = DI Vµ DET = K Th× DP = K HoÆc 14. R14: NÕu ET = DI Vµ DET = RI Th× DP = RI HoÆc 15. R15: NÕu ET = DI Vµ DET = DI Th× DP = DI HoÆc 16. R16: NÕu ET = DI Vµ DET = D Th× DP = DI HoÆc 17.R17: NÕu ET = DI Vµ DET = DN Th× DP = D HoÆc 18. R18: NÕu ET = DI Vµ DET = RN Th× DP = D HoÆc 19. R19: NÕu ET = D Vµ DET = K Th× DP = RI HoÆc 20. R20: NÕu ET = D Vµ DET = RI Th× DP = RI HoÆc 21. R21: NÕu ET = D Vµ DET = DI Th× DP = DI HoÆc 22. R22: NÕu ET = D Vµ DET = D Th× DP = D HoÆc 23. R23: NÕu ET = D Vµ DET = DN Th× DP = D HoÆc 24. R24: NÕu ET = D Vµ DET = RN Th× DP = DN HoÆc 25. R25: NÕu ET = DN Vµ DET = K Th× DP = DI HoÆc 26. R26: NÕu ET = DN Vµ DET = RI Th× DP = DI HoÆc 27. R27: NÕu ET = DN Vµ DET = DI Th× DP = D HoÆc 28. R28: NÕu ET = DN Vµ DET = D Th× DP = DN HoÆc 29. R29: NÕu ET = DN Vµ DET = DN Th× DP = DN HoÆc 30. R30: NÕu ET = DN Vµ DET = RN Th× DP = RN HoÆc 31. R31: NÕu ET = RN Vµ DET = K Th× DP = D HoÆc 32. R32: NÕu ET = RN Vµ DET = RI Th× DP = D HoÆc 33. R33: NÕu ET = RN Vµ DET = DI Th× DP = DN HoÆc 34. R34: NÕu ET = RN Vµ DET = D Th× DP = RN HoÆc 35. R35: NÕu ET = RN Vµ DET = DN Th× DP = RN HoÆc 36. R36: NÕu ET = RN Vµ DET = RN Th× DP = RN HoÆc B¶ng sau ®©y biÓu diÔn c¸c luËt ®iÒu khiÓn d­íi d¹ng ma trËn: K RI DI D DN RN K K K K K RI DI RI K RI RI RI DI DI DI K DI RI DI D D D RI DI RI DI D DN DN DI D D D DN RN RN D DN DN DN RI RN C¸ch biÓu diÔn nµy rÊt tiÖn lîi vµ bao qu¸t. Tõ c¸c luËt c¸c ®iÒu khiÓn ®­îc lËp dùa trªn mÖnh ®Ò hîp thµnh víi 2 ®iÒu kiÖn vµ mét kÕt luËn. Thùc chÊt luËt ®iÒu khiÓn ®­îc thiÕt lËp dùa trªn kinh nghiÖm thiÕt kÕ, c¸c tr­êng hîp nµy cã thÓ x¶y ra trong thùc tÕ. 1.4. Chän thiÕt bÞ hîp thµnh Cã thÓ chän thiÕt bÞ hîp thµnh theo nh÷ng nguyªn t¾c giíi thiÖu trong ch­¬ng IV bao gåm: Sö dông c«ng thøc (4-8) cã luËt MAX- MIN, MAX- PROD Sö dông c«ng thøc Lukasiewics cã luËt SUM- PROD Sö dông tæng Einstien Sö dông tæng trùc tiÕp 1.5. Chän nguyªn lý gi¶i mê C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®Çu ra râ, hay cßn gäi lµ qu¸ tr×nh gi¶i mê hoÆc râ ho¸ ®ñ ®Ó tr×nh bµy trong ch­¬ng IV. Ph­¬ng ph¸p gi¶i mê ®­îc chän còng g©y ¶nh h­ëng tíi ®é phøc t¹p vµ tr¹ng th¸i lµm viÖc cña hÖ thèng. Th­êng trong thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn mê, gi¶i mê lµ b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÓm träng t©m cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n c¶. 2. M« pháng hÖ thèng ®iÒu khiÓn mê 2.1. Khai b¸o biÕn ng«n ng÷ Nh­ vËy ®ñ ®Ó ®Þnh nghÜa, ®¹i l­îng vµo cña hÖ ®iÒu khiÓn mê lµ sai lÖch (ký hiÖu lµ ET- ®ã lµ sai lÖch gi÷a møc x¨ng ®Æt vµ møc x¨ng thùc tÕ ). §¹o hµm gi÷a tÝn hiÖu chñ ®¹o vµ tÝn hiÖu ra cña ®èi t­îng ký hiÖu lµ DET. §Çu ra bé ®iÒu khiÓn mê lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ký hiÖu DP. Nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn tr­íc, miÒn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ biÕn ng«n ng÷ ET biÕn ®æi tõ 0 m ®Õn 6 m, gi¸ trÞ biÕn ®æi cña DET tõ 0 m/s ®Õn 0,03 m/s vµ tÝn hiÖu ra ®iÒu khiÓn gãc më cña Thyristor (®iÒu khiÓn c«ng suÊt cña ®éng c¬ m¸y b¬m) tõ 0V ®Õn 12V Cöa sæ khai b¸o c¸c biÕn ng«n ng÷ ET, DET, DP vµ c¸c gi¸ trÞ vËt lý cho nã cã d¹ng sau: H×nh 5-6a: khai b¸o biÕn ng«n ng÷ ET H×nh 5-6b: khai b¸o biÕn ng«n ng÷ DET H×nh 5-6c: khai b¸o biÕn ng«n ng÷ DP H×nh 5-6: khai b¸o biÕn ng«n ng÷ vµ gi¸ trÞ vËt lý cho c¸c biÕn ng«n ng÷ vµo/ra 2.2. §Þnh nghÜa vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ mê cho biÕn ng«n ng÷. 2.2.1 Khai b¸o gi¸ tËp mê. Gi¸ trÞ mê cña c¸c biÕn ng«n ng÷ ET, DET ,DP ®· ®­îc ®Þnh nghÜa ë phÇn tr­íc. ET = { K, RI, DI, D, DN, RN} DET = { K, RI, DI, D, DN, RN} DP = { K, RI, DI, D, DN, RN} Trong ®ã c¸c ký hiÖu ®­îc viÕt t¾t: K : Møc kh«ng RI : D­¬ng rÊt Ýt DI : D­¬ng Ýt D : D­¬ng DN : D­¬ng nhiÒu RN :D­¬ng rÊt nhiÒu H×nh 5-7: Khai b¸o gi¸ trÞ tËp mê cho biÕn ng«n ng÷ Cöa sæ khai b¸o c¸c gi¸ trÞ mê cho biÕn ng«n ng÷ cã d¹ng sau: NÕu cÇn so¹n th¶o nhiÒu cho biÕn ng«n ng÷ ET nh­ RI, DI, D ... chØ cÇn Ên phÝm Nchstes, cßn muèn so¹n th¶o c¸c tËp mê cho c¸c biÕn ng«n ng÷ kh¸c nh­ DET, DP, ta vµo cöa sæ Linguistische Variable. 2.2.2. §Þnh nghÜa kiÓu gi¸ trÞ tËp mê ViÖc ®Þnh nghÜa mét tËp mê bao gåm c¸c c«ng viÖc: Chän tªn biÕn ng«n ng÷ (ET, DET, DP) Chän tªn tËp mê trong biÕn ( K, RI, ...) Chän hµm liªn thuéc (ThiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn mê nµy, chóng t«i chän kiÓu hµm liªn thuéc lµ mét tam gi¸c c©n) H×nh 5-8: Khai b¸o tËp mê vµ hµm liªn thuéc cña c¸c biÕn ng«n ng÷ ET, DET, DP Cöa sæ khai b¸o tËp mê vµ hµm liªn thuéc cña c¸c biÕn ng«n ng÷ ET, DET, DP nh­ sau: H×nh 5-9a: KÕt qu¶ khai b¸o kiÓu gi¸ trÞ tËp mê cho biÕn ng«n ng÷ ET Sau khi khai b¸o ®Çy ®ñ c¸c tËp mê cho biÕn ng«n ng÷, nh­ c¸c gi¸ trÞ K, RI, DI, D, DN, RN cho c¸c biÕn ET, DET, DP nhÊn OK thi c¸c cöa sæ biÓu diÕn kÕt qu¶ khai b¸o nh­ sau: H×nh 5-9b: KÕt qu¶ khai b¸o kiÓu gi¸ trÞ tËp mê cho biÕn ng«n ng÷ DET H×nh 5-9c: KÕt qu¶ khai b¸o kiÓu gi¸ trÞ tËp mê cho biÕn ng«n ng÷ DP H×nh 5-9: KÕt qu¶ khai b¸o kiÓu gi¸ trÞ cho biÕn ng«n ng÷ vµo/ra 2.3. X©y dùng thiÕt bÞ hîp thµnh trªn phÇn mÒm WinFact. 2.3.1. Khai b¸o luËt hîp thµnh. H×nh 5-10: Mµn h×nh so¹n th¶o luËt ®iÒu khiÓn LuËt hîp thµnh ®­îc so¹n th¶o tronh cöa sæ Regelbasis-Editer Néi dung toµn bé c¸c luËt ®iÒu khiÓn ®­îc so¹n th¶o trong mµn h×nh Regelbasis-Editer ®­îc tr×nh bµy nh­ sau: wenn ET = Khong und DET = Khong dann DP = Khong (100%) wenn ET = Khong und DET = Duong-rat-it dann DP = Khong ( 96%) wenn ET = Khong und DET = Duong-it dann DP = Khong ( 94%) wenn ET = Khong und DET = Duong dann DP = Khong ( 92%) wenn ET = Khong und DET = Duong-nhieu dann DP = Duong-rat-it ( 97%) wenn ET = Khong und DET = D-rat-nhieu dann DP = Duong-it ( 95%) wenn ET = Duong-rat-it und DET = Khong dann DP = Khong ( 98%) wenn ET = Duong-rat-it und DET = Duong-rat-it dann DP = Duong-rat-it (100%) wenn ET = Duong-rat-it und DET = Duong-it dann DP = Duong-rat-it ( 95%) wenn ET = Duong-rat-it und DET = Duong dann DP = Duong-rat-it ( 93%) wenn ET = Duong-rat-it und DET = Duong-nhieu dann DP = Duong-it ( 95%) wenn ET = Duong-rat-it und DET = D-rat-nhieu dann DP = Duong-it ( 93%) wenn ET = Duong-it und DET = Khong dann DP = Khong ( 98%) wenn ET = Duong-it und DET = Duong-rat-it dann DP = Duong-rat-it ( 97%) wenn ET = Duong-it und DET = Duong-it dann DP = Duong-it (100%) wenn ET = Duong-it und DET = Duong dann DP = Duong-it ( 93%) wenn ET = Duong-it und DET = Duong-nhieu dann DP = Duong ( 97%) wenn ET = Duong-it und DET = D-rat-nhieu dann DP = Duong ( 99%) wenn ET = Duong und DET = Khong dann DP = Duong-rat-it ( 99%) wenn ET = Duong und DET = Duong-rat-it dann DP = Duong-rat-it ( 97%) wenn ET = Duong und DET = Duong-it dann DP = Duong-it ( 98%) wenn ET = Duong und DET = Duong dann DP = Duong (100%) wenn ET = Duong und DET = Duong-nhieu dann DP = Duong ( 93%) wenn ET = Duong und DET = D-rat-nhieu dann DP = Duong-nhieu ( 97%) wenn ET = Duong-nhieu und DET = Khong dann DP = Duong-it ( 98%) wenn ET = Duong-nhieu und DET = Duong-rat-it dann DP = Duong-it ( 96%) wenn ET = Duong-nhieu und DET = Duong-it dann DP = Duong ( 97%) wenn ET = Duong-nhieu und DET = Duong dann DP = Duong-nhieu ( 94%) wenn ET = Duong-nhieu und DET = Duong-nhieu dann DP = Duong-nhieu (100%) wenn ET = Duong-nhieu und DET = D-rat-nhieu dann DP = D-rat-nhieu ( 97%) wenn ET = D-rat-nhieu und DET = Khong dann DP = Duong (92%) wenn ET = D-rat-nhieu und DET = Duong-rat-it dann DP = Duong ( 96%) wenn ET = D-rat-nhieu und DET = Duong-it dann DP = Duong-nhieu ( 97%) wenn ET = D-rat-nhieu und DET = Duong dann DP = D-rat-nhieu ( 95%) wenn ET = D-rat-nhieu und DET = Duong-nhieu dann DP = D-rat-nhieu ( 93%) wenn ET = D-rat-nhieu und DET = D-rat-nhieu dann DP = D-rat-nhieu (100%) Trong ®ã ‘’wenn” cã nghÜa lµ NÕu, “und” cã nghÜa lµ vµ “ dann” cã nghÜa lµ TH×. Sè % trong ngoÆc ®¬n chØ hÖ sè an toµn cña luËt ®ã, tøc lµ ®é tin cËy mµ luËt sÏ ®­îc tÝnh ®Ó tham gia trong thiÕt bÞ hîp thµnh. Tr­íc khi so¹n th¶o xong c¸c luËt ®iÒu khiÓn ta ph¶i dÞch chóng b»ng c¸ch t¸c ®éng vµo cöa sæ th«ng dÞch. C¸c lçi có ph¸p sÏ ®­îc th«ng b¸o trªn mµn h×nh. 2.3.2. Cµi ®Æt luËt hîp thµnh vµ gi¶i mê PhÇn mÒm Flop chØ giíi thiÖu hai nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó cµi ®Æt luËt hîp thµnh lµ MAX- MIN vµ MAX- PROD. PhÇn mÒm nµy cßn cung cÊp n¨m ph­¬ng ph¸p gi¶i mê kh¸c nhau. Chóng t«i chän gi¶i mê theo ph­¬ng ph¸p trung b×nh vµ cµi ®Æt luËt hîp thµnh MAX- MIN. §Ó thùc hiÖn viÖc chän nguyªn ký gi¶i mê vµ cµi ®Æt luËt hîp thµnh b»ng c¸ch vµo cöa sæ Inferenz vµ chän Inferenzmechanismus und Defuzzizierung. H×nh 5-11: Gi¶i mê vµ cµi ®Æt luËt hîp thµnh Cöa sæ nµy cã d¹ng nh­ sau: 2.3.3. Hoµn thiÖn bé ®iÒu khiÓn mê ®· x©y dùng Sau khi ®· hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c thñ tôc nh­ ®Þnh nghÜa biÕn ng«n ng÷ vµo ra, ®Þnh nghÜa c¸c gi¸ trÞ mê cho tõng biÕn, chän nguyªn t¾c cµi ®Æt thiÕt bÞ hîp thµnh vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i mê, vÒ nguyªn t¾c viÖc x©y dùng bé ®iÒu khiÓn mê b»ng modul Flop ®· hoµn tÊt. Quay vÒ cöa sæ chÝnh cña Flop, lóc nµy trªn cöa sæ chÝnh cña Flop lµ cÊu tróc cña bé ®iÒu khiÓn mê víi tÊt c¶ c¸c biÕn ng«n ng÷ vµo ET, DET vµ biÕn ng«n ng÷ ra DP cïng víi tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ mê cña chóng cho mét bé ®iÒu khiÓn mê ®­îc cµi ®Æt theo nguyªn lý MAX- MIN víi gi¶i mê b»ng ph­¬ng ph¸p trung b×nh. H×nh 5-12: CÊu tróc bé ®iÒu khiÓn mê ®­îc thiÕt kÕ trªn Modul Flop Cöa sæ Flop lóc ®ã nh­ sau: 2.4. KÕt qu¶ m« pháng hÖ thèng ®iÒu khiÓn mê ®· thiÕt kÕ, b»ng Modul Boris C¸c kÕt qu¶ thiÕt kÕ trªn ®­îc kiÓm chøng l¹i b»ng Modul Boris. H×nh 5-13: S¬ ®å m« pháng hÖ thèng ®iÒu khiÓn møc b»ng bé ®iÒu khiÓn mê ®éng S¬ ®å m« pháng hÖ thèng ®­îc m« t¶ trong h×nh d­íi ®©y: KÕt qu¶ m« pháng cho tr­êng hîp chän luËt hîp thµnh Max-Min vµ gi¶i mê theo ph­¬ng ph¸p trung b×nh. H×nh 5-14: KÕt qu¶ m« pháng hÖ thèng víi tÝn hiÖu vµo 1(t) KÕt luËn §Ò tµi nghiªn cøu øng dông Logic mê trong ®iÒu khiÓn møc lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tiÔn cña ngµnh ®iÒu khiÓn häc hiÖn ®¹i. HÖ ®iÒu khiÓn møc cã øng dông réng r·i trong c«ng nghiÖp vµ ®Æc biÖt trong ngµnh x¨ng dÇu. Do øng dông cã hiÖu qu¶ cña tin häc vµ kü thuËt ®iÖn tö vµo tù ®éng ho¸ mµ ngµy cµng cã nh÷ng hÖ chÊp hµnh tho¶ m·n ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c, thêi gian t¸c ®éng nhanh vµ gi¶m ®­îc ®äc h¹i cho ng­êi vËn hµnh ... trong ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i. Lý thuyÕt tËp mê ®­îc nhµ to¸n häc L.A.Zaeh ®Ò x­íng n¨m 1965 lµ nÒn t¶ng cho mét ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn míi, tuy lµ ngµnh ®iÒu khiÓn non trÎ cho ®Õn nay ®iÒu khiÓn mê ®· trë nªn phæ biÕn cã øng dông hiÖu qu¶ cao trong mäi lÜnh vùc. §Ò tµi tèt nghiÖp nµy ®· vËn dông lý thuyÕt ®ã ®Ó tæng hîp mét bé ®iÒu khiÓn mê lai nh»m n©ng cao chØ tiªu chÊt l­îng ®iÒu khiÓn æn ®Þnh møc x¨ng dÇu trong bÓ x¨ng chÝnh phÇn nµo ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu trong thùc tÕ . C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu chÝnh ®­îc tãm t¾t d­íi ®©y: C¸c thiÕt bÞ tù ®éng ho¸ trong ngµnh x¨ng dÇu Tæng hîp hÖ thèng ®iÒu khiÓn æn ®Þnh møc b»ng ph­¬ng ph¸p kinh ®iÓn ¸p dông c¸c bé ®iÒu chØnh theo luËt ®iÒu khiÓn P, PI, PID. C¸c c¬ së to¸n häc cña lý thuyÕt tËp mê, logic mê ®­îc tr×nh bµy theo ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i. Tr×nh bµy chi tiÕt cÊu tróc bé ®iÒu khiÓn mê, ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn mê. So víi bé ®iÒu khiÓn kh¸c kh«ng dïng logic mê th× hÖ thèng ®iÒu khiÓn æn ®Þnh møc ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nh­ thêi gian qu¸ ®é ng¾n, cã ®é chÝnh x¸c cao, lo¹i bá ®­îc nhiÔu, chÊt l­îng c¶ hÖ thèng ®­îc ®¶m b¶o ngay c¶ khi th«ng sè cña ®èi t­îng “ Mê ”. KÕt qu¶ tÝnh to¸n phï hîp víi thùc tÕ vµ ®· ®­îc kiÓm nghiÖm trªn nhiÒu phÇn mÒm m« pháng kh¸c nhau ( Matlab, WINFAC, TUSIM, FUZZY Logic Controller). Tµi liÖu tham kh¶o: [1] HÖ thèng tù ®éng ho¸ qu¶n lý x¨ng dÇu - Trung t©m ®µo t¹o SIEMENS tù ®éng ho¸ tr­êng §HBK HN – 1997 [2] Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn mê - Phan Xu©n Minh, NguyÔn Do·n Ph­íc - NXB KHKT – 1997 [3] Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn - Ph¹m C«ng Ng« - NXB KHKT – 1994 [4] HÖ mê vµ øng dông – NguyÔn Hoµng Ph­¬ng, Bïi C«ng C­êng, NguyÔn Do·n Ph­íc, Phan Xu©n Minh, Chu V¨n Hû – NXB Khoa häc vµ Kü thuËt – 1998 [5] Kü thuËt biÕn ®æi – Vâ Quang L¹p, TrÇn Xu©n Minh - §¹i Häc KTCN Th¸i Nguyªn – 1998 [6] VÊn ®Ò øng dông ®iÒu khiÓn mê trong ®iÒu khiÓn truyÒn ®éng ®iÖn – NguyÔn Träng ThuÇn, Vò V©n Hµ - Th«ng b¸o khoa häc c¸c tr­êng ®¹i häc – Chuyªn san §iÖn- §iÖn tö- Tù ®éng ho¸ - 1995 [7] Fuzzy Logic - A Practical Approach – F. Marti, Meneill and Ellen Thro – Acdemic Press – 1994 [8] Fuzzy Control – An Overview – Vieweg Verlag – 1994 [9] Fuzzy Logic Technology & Applications – R.J.Marks II – IEEE – 1994 [10] An Application of Fuzzy Logic to Posotion Regulator of D.C Servo Systems – Nguyen Trong Thuan, Nguyen Van Thang – Industrial Automation Fac. Hanoi University of Technology – Vietnam – Japan Bilateral Symposium on Fuzzy Systems And Application- VJFuzzy’98 – 1998.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA-CHINH.DOC
  • docMUCLUC.DOC
  • docQUE-SUA.DOC
Luận văn liên quan