Đề tài Việc ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Tre Làng

Thương mại điện tử Việt Nam đã có những bước tiến nổi bật trong năm qua, đặc biệt là về mặt pháp luật, chính sách và đào tạo. Tuy nhiên, sở dĩ thương mại điện tử Việt Nam vẫn chưa phát triển được theo chiều sâu xuất phát từ một thực tế là hạ tầng còn rất thấp. Cụ thể là hệ thống đường truyền chưa đồng bộ, khó thanh toán qua mạng, an ninh mạng và bảo mật thông tin còn yếu và hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) cũng chưa hoàn thiện. và đó cũng là những nguyên nhân khách quan làm cho việc ứng dụng thương mại điện tử cho việc phát triển kinh doanh của công ty Tre Làng còn gặp nhiều khó khăn.

pdf89 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Việc ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Tre Làng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf24591_0521.pdf
Luận văn liên quan