Đề tài “ Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn” chất lượng chiến dịch quảng bá hình ảnh đất nước

Lời mở đầu Ở nhiều nước trên thế giới, Du lịch đã và đang trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân. Du lịch không chỉ mang lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế, tạo việc làm, phát triển các ngành dịch vụ, cơ sở hạ tầng, mà còn thúc đẩy hòa bình, giao lưu văn hóa. Thực sự, nếu có thể đánh giá chính xác và đầy đủ tiềm năng lớn lao về kinh tế chính trị văn hóa xã hội, du lịch sẽ trở thành mũi nhọn tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai. Trong thời đại ngày nay, Du lịch đó trở thành hiện tượng phổ biến và là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới. Nhờ những đóng góp to lớn về kinh tế-xã hội, du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Du lịch là một trong những hoạt động kinh tế quan trọng, không chỉ đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế, tạo nhiều việc làm, phát triển các ngành dịch vụ, cơ sở hạ tầng mà còn là phương tiện thúc đẩy hoà bình, giao lưu văn hoá, tạo ra những giá trị vô hình nhưng bền chặt. Như vậy, có thể nói du lịch là một trong những hoạt động quan trọng đầu tiên hướng tới xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. Vì vậy, luôn có hai mục tiêu song trùng đối với ngành du lịch, đó là quảng bá du lịch góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia và xây dựng một thương hiệu du lịch quốc gia. Bản chất của việc xây dựng thương hiệu du lịch là việc chuyển tải có chủ định một bản sắc riêng thành một hình ảnh trong tâm trí khách du lịch. Ngày nay, thương hiệu đã và đang trở thành một trong những tài sản giá trị nhất của một quốc gia với tư cách là một điểm đến du lịch. Thương hiệu điểm đến giúp nhận ra những đặc điểm nổi bật của sản phẩm du lịch của điểm đến. Thương hiệu điểm đến là quá trình quản lý trong ngành du lịch đóng vai trò gắn kết chặt chẽ dựa trên hiểu biết với hệ thống đánh giá và cảm nhận của khách hàng, đồng thời là phương tiện định hướng hành vi của các nhà quản lý và kinh doanh du lịch tiếp thị điểm đến như một sản phẩm du lịch thống nhất. Nói cách khác, thương hiệu như một nguồn lực quan hệ với cả khách du lịch còng như với các doanh nghiệp trong nước và các tổ chức du lịch khác. Xây dựng và quảng bá thương hiệu nhằm xác lập hình ảnh du lịch của một quốc gia một cách rộng rãi đến với khách du lịch trên toàn cầu là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác marketing điểm đến để khẳng định vị thế cạnh tranh của quốc gia với tư cách là một điểm đến du lịch quốc tế trên thị trường quốc tế. Để thu hút khách du lịch, các nước quan tâm phát triển du lịch đều phải chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia trên thị trường du lịch thế giới và khu vực.Thương hiệu du lịch quốc gia không chỉ là những yếu tố hữu hình như khẩu hiệu quảng cáo, logo, tập gấp, trang web mà còng bao gồm các yếu tố vụ hình như thông tin quảng cáo, quan hệ công chúng và marketing trực tiếp, các sự kiện đặc biệt, chiến lược bán và thực hiện sản phẩm/dịch vụ du lịch. Thương hiệu luôn luôn là hỗn hợp của tất cả các yếu tố này trong mối liên kết chặt chẽ với nhau. Tạo dựng thương hiệu là một quá trình xây dựng và nhận dạng tính khác biệt, độc đáo và đặc trưng của một điểm đến du lịch. Tạo dựng thương hiệu là sự phối kết hợp tất cả sản phẩm và dịch vụ của các ngành khác nhau như nông nghiệp, du lịch, thể thao, nghệ thuật, đầu tư công nghệ, giáo dục, . liên quan tới điểm đến du lịch. Mục tiêu là để nắm được bản chất của điểm đến trong một thể thống nhất. Hơn nữa, thương hiệu được sử dụng để chào bán những giá trị độc đáo này tới khách du lịch tiềm năng. Tạo dựng thương hiệu điểm đến du lịch có thể giảm rủi ro cho khách du lịch khi quyết định lựa chọn địa điểm du lịch cho kỳ nghỉ của họ. Khách du lịch cảm thấy tin tưởng với một thương hiệu mạnh vì nó cung cấp kiến thức, thông tin, an ninh và sự chắc chắn. Tuy nhiên, ý tưởng để tạo dựng thành công một thương hiệu điểm đến du lịch đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng và mất nhiều năm. Thương hiệu điểm đến không chỉ tạo ra mà còn khuếch trương quảng bá những gì một đất nước, một vùng hoặc một thành phố đã cung cấp rồi. Để thành công, thương hiệu điểm đến cần phải độc đáo và khác biệt. Nếu một nước, một khu vực hoặc một điểm du lịch liên quan khác có các sản phẩm tương tự rồi thì sức mạnh của thương hiệu nhanh chóng biến mất. Vì vậy, luôn luôn phải chú ý tới đối thủ cạnh tranh nâng cao vị thế của họ như thế nào để xây dựng thương hiệu cho phù hợp.

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2464 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài “ Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn” chất lượng chiến dịch quảng bá hình ảnh đất nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương nghiên cứu khoa học Đề tài : “ Việt Nam _ vẻ đẹp tiềm ẩn”_ chất lượng chiến dịch quảng bá hình ảnh đất nước Lời mở đầu Ở nhiều nước trên thế giới, Du lịch đã và đang trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân. Du lịch không chỉ mang lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế, tạo việc làm, phát triển các ngành dịch vụ, cơ sở hạ tầng, mà còn thúc đẩy hòa bình, giao lưu văn hóa. Thực sự, nếu có thể đánh giá chính xác và đầy đủ tiềm năng lớn lao về kinh tế chính trị văn hóa xã hội, du lịch sẽ trở thành mũi nhọn tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai. Trong thời đại ngày nay, Du lịch đó trở thành hiện tượng phổ biến và là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới. Nhờ những đóng góp to lớn về kinh tế-xã hội, du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Du lịch là một trong những hoạt động kinh tế quan trọng, không chỉ đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế, tạo nhiều việc làm, phát triển các ngành dịch vụ, cơ sở hạ tầng mà còn là phương tiện thúc đẩy hoà bình, giao lưu văn hoá, tạo ra những giá trị vô hình nhưng bền chặt. Như vậy, có thể nói du lịch là một trong những hoạt động quan trọng đầu tiên hướng tới xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. Vì vậy, luôn có hai mục tiêu song trùng đối với ngành du lịch, đó là quảng bá du lịch góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia và xây dựng một thương hiệu du lịch quốc gia. Bản chất của việc xây dựng thương hiệu du lịch là việc chuyển tải có chủ định một bản sắc riêng thành một hình ảnh trong tâm trí khách du lịch. Ngày nay, thương hiệu đã và đang trở thành một trong những tài sản giá trị nhất của một quốc gia với tư cách là một điểm đến du lịch. Thương hiệu điểm đến giúp nhận ra những đặc điểm nổi bật của sản phẩm du lịch của điểm đến. Thương hiệu điểm đến là quá trình quản lý trong ngành du lịch đóng vai trò gắn kết chặt chẽ dựa trên hiểu biết với hệ thống đánh giá và cảm nhận của khách hàng, đồng thời là phương tiện định hướng hành vi của các nhà quản lý và kinh doanh du lịch tiếp thị điểm đến như một sản phẩm du lịch thống nhất. Nói cách khác, thương hiệu như một nguồn lực quan hệ với cả khách du lịch còng như với các doanh nghiệp trong nước và các tổ chức du lịch khác. Xây dựng và quảng bá thương hiệu nhằm xác lập hình ảnh du lịch của một quốc gia một cách rộng rãi đến với khách du lịch trên toàn cầu là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác marketing điểm đến để khẳng định vị thế cạnh tranh của quốc gia với tư cách là một điểm đến du lịch quốc tế trên thị trường quốc tế. Để thu hút khách du lịch, các nước quan tâm phát triển du lịch đều phải chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia trên thị trường du lịch thế giới và khu vực.Thương hiệu du lịch quốc gia không chỉ là những yếu tố hữu hình như khẩu hiệu quảng cáo, logo, tập gấp, trang web mà còng bao gồm các yếu tố vụ hình như thông tin quảng cáo, quan hệ công chúng và marketing trực tiếp, các sự kiện đặc biệt, chiến lược bán và thực hiện sản phẩm/dịch vụ du lịch. Thương hiệu luôn luôn là hỗn hợp của tất cả các yếu tố này trong mối liên kết chặt chẽ với nhau. Tạo dựng thương hiệu là một quá trình xây dựng và nhận dạng tính khác biệt, độc đáo và đặc trưng của một điểm đến du lịch. Tạo dựng thương hiệu là sự phối kết hợp tất cả sản phẩm và dịch vụ của các ngành khác nhau như nông nghiệp, du lịch, thể thao, nghệ thuật, đầu tư công nghệ, giáo dục,... liên quan tới điểm đến du lịch. Mục tiêu là để nắm được bản chất của điểm đến trong một thể thống nhất. Hơn nữa, thương hiệu được sử dụng để chào bán những giá trị độc đáo này tới khách du lịch tiềm năng. Tạo dựng thương hiệu điểm đến du lịch có thể giảm rủi ro cho khách du lịch khi quyết định lựa chọn địa điểm du lịch cho kỳ nghỉ của họ. Khách du lịch cảm thấy tin tưởng với một thương hiệu mạnh vì nó cung cấp kiến thức, thông tin, an ninh và sự chắc chắn. Tuy nhiên, ý tưởng để tạo dựng thành công một thương hiệu điểm đến du lịch đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng và mất nhiều năm. Thương hiệu điểm đến không chỉ tạo ra mà còn khuếch trương quảng bá những gì một đất nước, một vùng hoặc một thành phố đã cung cấp rồi. Để thành công, thương hiệu điểm đến cần phải độc đáo và khác biệt. Nếu một nước, một khu vực hoặc một điểm du lịch liên quan khác có các sản phẩm tương tự rồi thì sức mạnh của thương hiệu nhanh chóng biến mất. Vì vậy, luôn luôn phải chú ý tới đối thủ cạnh tranh nâng cao vị thế của họ như thế nào để xây dựng thương hiệu cho phù hợp. Chương I: Lý luận: 1. Khái niệm về định vị: Ñònh vò trong thò tröôøng laø vieäc ñöa caùc aán töôïng toát, ñaëc saéc, khoù queân veà SP coâng ty vaøo trong taâm trí khaùch haøng baèng caùc chieán löôïc marketing mix thích hôïp . 2. Các chiến lược dùng trong định vị: Ñònh vò döïa treân moät thuoäc tính cuûa SP (Boät giaët Tide : “traéng nhö Tide”). Ñònh vò döïa treân lôïi ích cuûa SP ñem laïi cho khaùch haøng (Colgate:“ngöøa saâu raêng”). Ñònh vò döïa treân coâng duïng cuûa SP ( Baõ mía coù theå vöøa laøm nguyeân lieäu cho nhaø vaùn eùp, vöøa laøm nguyeân lieäu cho nhaø maùy giaáy). Ñònh vò döïa treân taàng lôùp ngöôøi söû duïng (Söõa daønh cho treû em vaø cho ngöôøi giaø). Ñònh vò so saùnh vôùi ñoái thuû caïnh tranh (Quaûng caùo caùc loaïi boät giaët thöôøng cho raèng traéng hôn caùc loaïi boät giaët khaùc). Ñònh vò taùch bieät haún caùc ñoái thuû caïnh tranh (Nöôùc boå döôõng Bacchus so vôùi caùc loaïi nöôùc uoáng taêng löïc khaùc). Ñònh vò so saùnh vôùi caùc loaïi SP khaùc (Höông thôm cuûa moät loaïi daàu xòt phoøng coù muøi thôm toaû ra gioáng nhö moät loaïi hoa). 3. Caùc böôùc cuûa quaù trình ñònh vò: Xaùc ñònh möùc ñoä ñònh vò (quoác gia, ngaønh, coâng ty, saûn phaåm). Xaùc ñònh caùc ñaëc ñieåm coát loõi quan troïng cho caùc khuùc thò tröôøng ñaõ löïa choïn. Xaùc ñònh caùc thuoäc tính quan troïng treân moät baûn ñoà ñònh vò. Ñaùnh giaù caùc löïa choïn ñònh vò. Thöïc hieän ñònh vò vaø marketing mix. Chương II. Giới thiệu về chiến dịch quảng bá hình ảnh việt Nam 1. Thực trạng: Du lịch Việt Nam đã phát triển khá nhanh trong thời gian qua, trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Năm 2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt trên 4,3 triệu lượt, gấp gần 20 lần so với năm 1990, tổng doanh thu toàn ngành đạt gần 56 nghìn tỷ đồng. Ngoài đóng góp về kinh tế, du lịch là một kênh quan trọng để giới thiệu quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, góp phần tạo nên thương hiệu quốc gia. Thời gian qua, hình ảnh về Du lịch Việt Nam đã bắt đầu được biết tới trên thị trường du lịch thế giới và khu vực. Du lịch Việt Nam được đánh giá là một trong 10 nước có triển vọng tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, Du lịch Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch to lớn của đất nước. Cơ sở hạ tầng du lịch và các cơ sở dịch vụ du lịch đã được cải thiện nhưng còn nhiều hạn chế. Sản phẩm du lịch còn nghèo nàn. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch Việt Nam còn thấp. Thông tin và hình ảnh về Du lịch Việt Nam ở nhiều phần của thế giới còn rất ít và mờ nhạt. Khả năng cạnh tranh trên thị trường du lịch thế giới của Du lịch Việt Nam còn thấp. Do đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam còn thấp so với nhiều nước trong khu vực. Có nhiều nguyên nhân, trong đó một nguyên nhân quan trọng đó là đến nay Du lịch Việt Nam vẫn chưa tạo dựng được thương hiệu. Chưa có chiến lược quốc gia về xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam. Trong những năm qua, Du lịch Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực để khuyếch trương hình ảnh của mình đến với thế giới . Tuy nhiên, Du lịch Việt Nam vẫn chưa có thông điệp chung và rõ ràng. Hình ảnh về điểm đến Việt Nam chưa nổi bật và chưa rõ ràng trong tâm trí của du khách, vì vậy chúng ta gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Để khuếch trương hình ảnh và thương hiệu Du lịch Việt Nam, đòi hỏi phải có một chiến lược khuếch trương thông qua một khẩu hiệu và biểu tượng thống nhất. Năm 2000, Du lịch Việt Nam lần đầu tiên đưa ra khẩu hiệu “Việt Nam - điểm đến của thiên niên kỷ mới” (Vietnam- A destination for the new milliennium) với hình ảnh logo là một cô gái Việt Nam đội nón lá. Khẩu hiệu và logo này không phải là kết quả của một công trình nghiên cứu và đề xuất thống nhất mà chỉ là một sự lắp ghép cơ học từ hai ý tưởng khác nhau. Năm 2003, Du lịch Việt Nam đã đưa ra khẩu hiệu “Hãy đến với Việt Nam” (Welcome to Vietnam) với biểu tượng là hình cô gái mặc áo dài trắng đội nón lá. Tuy nhiên, khẩu hiệu và biểu tượng này ngày sau khi được công bố đã bị phê phán nhiều nên đặt ra yêu cầu phải thay thế sớm bằng một biểu tượng và khẩu hiệu khác. 2. Kế hoạch chiến dịch quảng bá hình ảnh Việt Nam_ vẻ đẹp tiềm ẩn. a. Giới thiệu: VIỆT NAM - THE HIDDEN CHARM - Đó là slogan (tiêu đề), tạm dịch là “Việt Nam, sự quyến rũ ẩn mình” cùng với biểu tượng (logo) là một nụ sen hồng được vẽ theo lối thư pháp vươn lên trên nền chữ Việt Nam màu vàng cam. Tác phẩm đã vượt lên trên 1.194 tác phẩm dự thi của các tác giả trong và ngoài nước (trong đó có 814 tác phẩm tiêu đề và 380 biểu tượng) để trở thành tiêu đề và biểu tượng mới của du lịch VN. Theo ông Phạm Từ - phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, trưởng ban giám khảo cuộc thi, slogan này phản ánh được tinh thần của du lịch VN hiện tại: còn nhiều tài nguyên và nhiều bí ẩn, duyên dáng chưa được khai phá. Như vậy, chính thức từ năm 2005, Việt Nam sử dụng slogan và logo hoàn toàn mới dùng cho mục đích quảng bá du lịch nước nhà. b. Triển khai: + Sử dụng các phương tiện truyền thông: Các chiến dịch quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng Bộ Văn hóa-Thể thao- Du lịch cho biết Thủ tướng chính phủ đã đồng ý cấp 25 tỷ đồng cho công tác xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam năm 2009, năm 2008 là 30 tỷ đồng nhưng không dùng hết số tiền này Trên truyền hình quốc tế (CNN, BBC, Fashion TV, trên Taxi…) CNN (Cable News Network) Theo bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, bắt đầu từ ngày 10/10/2007 phim 30 giây quảng bá du lịch Việt Nam đã được phát sóng định kỳ trên kênh truyền hình quốc tế CNN châu Á như Hongkong, Singapore, Nhật Bản…và kéo dài 3 tháng liên tiếp đến hết ngày 13/1/2008, tổng cộng 182 lần, CNN đã dành giờ vàng mỗi ngày 2 lần buổi sáng và buổi chiều để quảng cáo cho du lịch Việt Nam (theo giờ HongKong; ngày thường từ 7h-9h buổi sáng, 29h-24h buổi chiều, cuối tuần từ 9h-12h buổi sáng, 19h-24h buổi chiều). Đoạn phim này do nhóm làm phim chuyên nghiệp của CNN thực hiện với kĩ thật hiện đại trước đó. Nội dung trong phim: là hình ảnh đất nước Việt Nam với những địa danh quen thuộc như Bảo tàng Hồ Chí Minh, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng trường Ba Đình, chùa Một Cột, Phủ Chủ Tịch, nhà sàn Bác Hồ, Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, phố ẩm thực, phố bán đồ thủ công, một số gallery danh tiếng…Ngoài ra còn có những các hình thức biễu diễn dân gian khác như múa rối nước, hình ảnh con người Việt Nam, nông dân, cô gái mặc áo dài, nụ cười rạng rỡ với những cánh tay vẫy chào của các em học sinh Việt Nam cũng được ghi vào ống kính, và nhiều hình ảnh khác Kinh phí: gần 300.000USD được trích ra từ nguồn hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch để đưa hình ảnh quảng bá Việt Nam lên CNN Kết quả: sau khi thực hiện phát sóng trên CNN cùng với việc vịnh Hạ Long liên tục dẫn đầu bảng bình chọn các kỳ quan thế giới mới, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng đáng kể (số liệu). Tuy nhiên đó cũng chưa phải là kết quả mong đợi, theo các doanh nghiệp du lịch thì lẽ ra Tổng cục Du lịch phải có những cuộc khảo sát do các chuyên gia thực hiện để tìm được đúng thị trường và sản phẩm du lịch mà ngành cần quảng bá. Một minh chứng rõ ràng là đoạn phim trên CNN chỉ giới thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam với thị trường châu Á. Thế nhưng, nhiều du khách tiềm năng của Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc lại không coi kênh truyền hình tiếng Anh này là một nguồn thông tin ưu tiên khi tìm kiếm thông tin du lịch trong khu vực, họ ít xem CNN để đi du lịch. Trong khi đó, khách du lịch châu Âu cũng không thể tiếp cận những thông điệp bằng tiếng Anh của du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình dành cho châu Á. Về nội dung và hình thức đoạn phim cũng chưa được đánh giá cao. Nhiều ý kiến cho rằng thời lượng quá ít, không thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế trong khi nội dung lại không đặc trưng cho đất nước, con người Việt Nam. Các điều trên làm cho việc quảng bá này có chi phí quá đắt so với kinh phí hạn hẹp của Việt Nam, việc quảng bá là khâu yếu kém của du lịch Việt Nam mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu tầm nhìn. Theo thông báo của văn phòng Chính phủ ngày 30/7, Thủ tướng chính phủ đồng ý tiếp tục việc quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch quốc gia thuộc kế hoạch ngân sách năm 2008, đồng thời huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện. (chưa tìm được thời gian phát sóng của đợt này) BBC World News Bắt đầu từ tháng 4/2009, đoạn phim này cũng dài 30 giây, xuất hiện trong ba chương trình, với 320 lần phát sóng, tám tuần phát hình ở châu Á Thái Bình Dương, sáu tuần ở châu Âu, và sáu tuần ở châu Mỹ Nội dung: Dự kiến chương trình của BBC sẽ tập trung giới thiệu về Việt Nam thông qua vẻ đẹp của biển, sự đa dạng của văn hóa các dân tộc, nét độc đáo của các di sản vật thể như vịnh Hạ Long, Sa Pa, đỉnh Phan xi păng, động Phong Nha. Kinh phí: Chi phí phát sóng là 204.000 USD. Chi phí làm phim video quảng cáo khoảng 20.000 USD Kết quả: vẫn còn trong giai đoạn phát sóng, song có nhiều đánh giá cho rằng liệu có kết quả tốt hay không khi BBC mặc dù là kênh toàn cầu nhưng chỉ nổi tiếng về tin chính trị, kinh tế và giới doanh nhân, hiện nhiều doanh nghiệp, khách sạn tỏ ra nghi ngờ về tính hiểu quả công việc này Discovery Fashion TV (Pháp ) (không biết cái này có nằm trong chương trình VN Hidden Charm ko nữa nhưng mà nó cũng quảng bá du lịch VN mang tên Cruise Việt Nam) Hình ảnh Việt Nam chủ yếu là vịnh Hạ Long được phát sóng miễn phí liên tục trong hai tuần trên kênh truyền hình Fashion TV. Đây là chương trình do công ty du lịch Saigon Tourist và Fashion TV phối hợp thực hiện, phát sóng vào quý 1 năm 2008. Độ dài phim khoảng 15 giây chiếu liên tục trong 6 lần/ngày suốt trong hai tuần liên tiếp Đây là kênh truyền hình lớn thứ 2 trên thế giới với 15 vệ tinh và 400 triệu hộ gia đình kết nối với kênh truyền hình này, có 1,4 tỷ lượt người xem các chương trình của FTV hằng ngày Trên Taxi ở London (Anh) Trong năm 2008, Bộ VH-TT-DL đã xin tài trợ được 7.000 bảng để quảng cáo hình ảnh Việt Nam trên các phương tiện công cộng ở Anh, cụ thể là trên 10 xe buýt, trong vòng 3 tháng. Và trong năm 2009, Bộ VH-TT-DL sẽ mở rộng quảng bá trên Taxi, với nội dung chính là Hạ Long và hình ảnh du lịch biển của Việt Nam. Những hình ảnh vịnh Hạ Long, thiếu nữ VN mặc áo dài với dòng chữ Charming Vietnam ( Duyên dáng Việt Nam) được in trên những chiếc xe taxi cổ chạy trên đường phố thủ đô London ( Vương quốc Anh) khiến khách du lịch thích thú và ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam, đây là kết quả của nguồn tài trợ 7.000 bảng Anh được đại sứ quán kêu gọi để in những hình ảnh này trong vòng 6 tháng ( từ tháng 9.2008- 2.2009) Sau khi hợp đồng kết thúc, cân nhắc tính hiệu quả và việc cần thiết phải quảng bá liên tục để đủ tạo ấn tượng và hiệu quả cần thiết, Đại sứ quán VN tại Anh đã kiến nghị Bộ VHTTDL sử dụng ngân sách của VN để tiếp tục thực hiện hợp đồng quảng bá này ở quy mô lớn hơn. Cụ thể, sẽ chi 20.000 bảng Anh cho việc quảng bá hình ảnh VN trên 27 xe taxi trong vòng 6 tháng. Bộ VHTTDL đã làm công văn đề xuất gửi lên Thủ tướng Chính phủ và đã được phê duyệt. Hiện Bộ VHTTDL, Đại sứ quán VN tại Anh đang hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để có thể tiếp tục hợp đồng quảng bá hình ảnh VN trên xe taxi cổ chạy tại London, dự kiến từ tháng 6.2009. Hiện tại, không chỉ BBC và CNN một số kênh truyền hình nổi tiếng khác cũng đang được Việt Nam nhắm tới để quảng bá như Fashion (Pháp), Arirang (Hàn Quốc), Discovery (Mỹ), NHK (Nhật Bản), CCTV (Trung Quốc) và một số tờ báo lớn của Nga Chỉ một video clip phát đúng 30 giây mỗi ngày trong ba tháng liên tục trên CNN. Làm sao để có được hiệu quả quảng bá du lịch tương xứng với khoản tiền hơn 290 ngàn USD bỏ ra? Trao đổi với báo giới xung quanh nội dung của hợp đồng quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN mà Chính phủ vừa đồng ý trích gần 4,7 tỷ đồng để thực hiện (tương đương 290.750 USD), ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (cơ quan đại diện Việt Nam làm việc với CNN) cho biết chỉ tiêu du lịch Việt Nam năm nay phải đạt từ 4,3 triệu đến 4,5 triệu lượt khách (năm 2006 chỉ đạt 3,6 triệu). Vì vậy, nếu làm tốt quảng bá du lịch thì chỉ tiêu này “nằm trong tầm tay”. Vì sao là CNN mà không phải kênh chuyên về du lịch Travel & Living hay kênh nào khác, thưa ông? CNN là kênh truyền hình phổ biến nhất, nhiều người biết nhất trên thế giới, mức độ quảng bá vì thế sẽ mạnh hơn. Trước mắt cứ làm CNN, còn kênh truyền hình khác sẽ tính toán sau. Theo thỏa thuận, CNN sẽ trực tiếp làm đoạn video clip để quảng bá du lịch Việt Nam. Nếu video clip của một hãng truyền hình nào đó làm rồi đưa cho CNN thì không được phát. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với CNN. Nội dung quảng bá dự kiến là gì? Sẽ là hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Video clip sẽ quay vịnh Hạ Long, khu vực Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Tp.HCM... Video này tập trung vào những cảnh tiêu biểu về văn hóa, những cảnh trí thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, con người Việt Nam. CNN thực hiện, sau đó về trình chiếu cho phía Việt Nam xem. Nếu chúng tôi đồng ý thì mới phát sóng. Hiện Việt Nam đang phát động phong trào bình chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới nên trong video clip đó cũng sẽ có một phần thời gian quảng bá cho vịnh Hạ Long. Sẽ có nhiều video clip thay phiên nhau lên sóng hay chỉ có một phát tới phát lui thưa ông? Chỉ một video clip phát liên tục thôi. Phát liên tục một hình ảnh như thế mới tạo ấn tượng được. Mỗi lần phát sóng là 30 giây. Phát trong vòng ba tháng vào giờ vàng. Đó là giờ đông người quan tâm theo dõi kênh CNN nhất. Cụ thể giờ nào thì chưa thống nhất được. Được biết chi phí dự kiến ban đầu lên đến 450.000 USD, vì sao giờ cuối chỉ còn gần 300.000 USD? Đó là kết quả thương thảo thành công của chúng tôi với CNN. Ngân sách của mình hết sức hạn chế. Tuy hợp tác về lâu dài nhưng cũng khó khăn nên đề nghị họ giúp đỡ. Đây là hợp đồng hai bên cùng có lợi. Việt Nam thông qua CNN để tuyên truyền, quảng bá du lịch. Ngược lại, CNN sẽ biết nhiều hơn về du lịch Việt Nam. Đó cũng là một cách để họ có thêm khán giả. Hiệu quả của việc quảng bá này chắc chắn tốt. Đối tượng hướng đến cũng không chỉ là khách du lịch mà còn đông đảo công chúng khác nên qua chương trình chắc chắn sẽ có nhiều người trên thế giới biết đến đất nước, con người Việt Nam hơn. Bao giờ thì bắt đầu, thưa ông? Dự kiến từ tháng 10 này, còn ngày nào phát sóng thì chưa có cụ thể. * CNN (Cable News Network) là mạng truyền hình cáp về thông tin và là mạng truyền hình đầu tiên phát sóng 24 tiếng mỗi ngày, hoàn toàn về tin tức. CNN do Ted Turner thành lập vào năm 1980, trụ sở chính đặt tại Atlanta (Georgia, Mỹ). CNN phát sóng đến hơn 200 quốc gia, là kênh thông tin khá quen thuộc với nhiều người trên thế giới với slogan nổi tiếng: Be the first to know (Luôn là người biết trước). Những chương trình truyền hình “ăn khách” của CNN có thể kể đến: CNN Headline News (có mặt tại châu Á vào tháng 11/2004), CNN Radio... Hay chương trình talk show nổi tiếng “Larry King Live”. CNN cũng thường xuyên chuyển tải những thông tin thời sự quốc tế, các tin tức kinh tế, thể thao, những vấn đề về y tế và các thông tin giải trí khác. + Các chương trình giao lưu văn hóa giữa các nước 1. Đêm 13-7-2007, Hoi SVVN tai Wellington, New Zealand đã tổ chức một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam và nhân đó quyên góp giúp đỡ các em ở làng Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ. è Đêm hội Việt Nam- The hidden Charm có những tiết mục giới thiệu nét đẹp dân gian truyền thống của Việt Nam bên cạnh việc giới thiệu hình ảnh trẻ trung của con người Việt Nam hiện đại. Những tiết mục hát múa-Quê Hương ba miền, chiếc áo bà ba, Lý cây đa và thương nhay Lý tơ hồng… liên tiếp dẫn dắt người xem lướt qua các hình ảnh trữ tình của quê hương, từ Bắc Bộ, ngang qua dải đất miền Trung rồi đến miền Nam. Trong dem hoi, Hoi SVVN tai Wellington da quyen gop duoc gan 400 USD de gui tang nhung tre em thieu may man tai lang Hoa Binh, benh vien Tu Du, TP.HCM. 2. Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2007), Chương trình Những ngày văn hóa Việt Nam mang tên “Vietnam – the Hidden Charm in Seoul” (tạm dịch: Việt Nam - Sự lôi cuốn tiềm ẩn tại Seoul) đã diễn ra sôi nổi tại thủ đô Hàn Quốc. Đặc biệt, đây cũng là chương trình chào mừng chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, từ ngày 14 - 16/11. Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc đã chính thức khai mạc tối ngày 12/11 tại khách sạn Grand Hilton (Seoul). Tới dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Tiến Vân, thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Thương mại Hàn Quốc Cho Joong Pyo, cùng hàng trăm vị khách mời của Việt Nam và Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng: tuần lễ văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc là dấu ấn hết sức quan trọng nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Việt Nam phải xây dựng được một chương trình hoành tráng, đa dạng và đậm đà bản sắc văn hoá Việt Nam sao cho qua chương trình này, nước bạn sẽ hiểu rõ thêm về văn hoá Việt Nam và các nghệ sĩ qua chương trình này như là sứ giả của tình hữu nghị, đưa tình hữu nghị giữa hai nước lên một tầm cao mới. Tuần lễ văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc diễn ra đúng vào dịp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm hữu nghị nước bạn từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11. Với chủ đề Viet Nam-The hidden charm in Seoul (Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn tại Seoul), các nghệ sĩ Việt Nam đã giới thiệu đến các bạn Hàn Quốc một chương trình biểu diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Tuần lễ văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc giúp các bạn Hàn Quốc có dịp tìm hiểu thêm về đất nước Việt Nam qua triển lãm ảnh thiên nhiên - con người Việt Nam và tuần lễ ẩm thực Việt Nam. sẽ có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, ngoài ra còn có chương trình giao lưu với các cô dâu Việt và người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ bế mạc vào tối ngày 15 tháng 11. Tuần lễ văn hoá Việt Nam tại Hàn là một hình thức tuyên truyền giới thiệu về Văn hoá Việt có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần tích cực trong hoạt động quảng bá văn hóa và du lịch, đồng thời đồng thời bước phát triển mới trong việc hợp tác giới thiệu và giao lưu văn hoá, du lịch của Việt Nam và Hàn Quốc mở ra triển vọng hợp tác mới trong tương lai. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động văn hóa tiêu biểu và đa dạng mang đậm bản sắc Việt Nam như biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại; triển lãm ảnh du lịch giới thiệu danh lam thắng cảnh Việt Nam như vịnh Hạ Long, Tam Cốc, phố cổ Hội An; biểu diễn thời trang áo dài; lễ hội ẩm thực do các đầu bếp hàng đầu của Việt Nam trực tiếp chế biến như món phở truyền thống và phở cuốn. Đoàn đại biểu Việt Nam sang Hàn Quốc tham gia Những ngày văn hóa Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh làm Trưởng đoàn. Đại sứ quán Hàn Quốc ở Việt Nam cho biết, trong lễ bế mạc Những ngày văn hóa Việt Nam, Ban tổ chức sẽ mời khoảng 100 gia đình cô dâu Việt Nam (gồm cả chồng và con) đang sống tại Hàn Quốc cùng với 100 du học sinh Việt Nam với hy vọng mang chút hương vị quê hương Việt Nam tới những người con đang sống xa tổ quốc. Ông Park Sam Gu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kumho Asiana, đơn vị tài trợ cho chương trình bày tỏ, ở thời điểm giao lưu kinh tế hai nước ngày càng phát triển như hiện nay, hiểu biết chung về văn hóa giữa hai nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.(Website Chính phủ) 3. Canada quảng bá du lịch Việt Nam Các cảnh đẹp ở Tiền Giang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội và Hạ Long sẽ xuất hiện trong phóng sự của hãng truyền hình Departure Entertainment. Từ ngày 9 – 24/5, đoàn phim của hãng VTTH Departure Entertainment (Canada) đến Việt Nam thực hiện phóng sự truyền hình thời lượng khoảng 50 phút, nội dung giới thiệu những nét đẹp thiên nhiên đất nước, sự độc đáo văn hóa lịch sử, và sự mến khách của con người Việt Nam. Đoàn phim sẽ thực hiện những cảnh quay tại TP.HCM, Tiền Giang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội và Hạ Long. Phim dự kiến được chiếu trên các kênh truyền hình nổi tiếng của Canada (Outdoor Life Network, City TV..), đặc biệt kênh truyền hình nổi tiếng của Hoa Kỳ National Geographic International. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) là nhà tài trợ chính đoàn phim, Trung tâm Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam là đơn vị kết nối, hỗ trợ thực hiện chương trình. “Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi thông qua bộ phim nhằm quảng bá sức hấp dẫn của Việt Nam và thương hiệu Saigontourist đến với du khách Canada nói riêng và khách quốc tế nói chung”, ông Trần Hùng Việt, Phó Tổng giám đốc Saigontourist cho biết. Hãng VTTH Departure Entertainment là kênh truyền thông chuyên thực hiện các chương trình du lịch, khám phá tại các nước trên thế giới. Đây là hãng có tầm ảnh hưởng rộng, sản phẩm được phát trên các kênh nổi tiếng, phủ sóng trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 34 ngôn ngữ khác nhau của gần 300 triệu hộ gia đình theo dõi. Trong chuyến đến VN lần này, đoàn gồm 5 thành viên, chủ yếu là các thành viên trẻ, độ tuổi 8X. Đặc biệt, trong đoàn có sự hiện diện của một Việt kiều Canada, anh Fransico Truong, sinh năm 1980./. 4. Ngày 6/9/2007, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN. Theo đó, việc quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN được thực hiện theo phương thức chỉ định thầu, kể cả việc sản xuất video clip phục vụ việc quảng bá du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc quảng bá du lịch theo đúng mục tiêu đề ra và đạt hiệu quả, đồng thời, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về tư vấn kiểm soát phát sóng. Theo kế hoạch của Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), chương trình quảng bá đất nước và con người Việt Nam trên kênh truyền hình BBC World bắt đầu vào tháng 4/2009 này. Cụ thể, quảng bá du lịch Việt Nam trên BBC World sẽ gồm 320 lần phát sóng, mỗi lần 30 giây. Đợt quảng bá sẽ chia làm 3 chương trình gồm 8 tuần ở châu Á - Thái Bình Dương, 6 tuần ở châu Âu, 6 tuần ở châu Mỹ. Kinh phí phía BBC đề xuất là 204.000 USD. Lý do được đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế đưa ra là BBC phủ sóng toàn cầu, gồm cả châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ. BBC phát sóng ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Thống kê cho thấy, 276 triệu gia đình xem BBC và kênh này xuất hiện tại 1,5 triệu phòng khách sạn trên thế giới. Chẳng hạn ở Nhật, trong nhiều khách sạn chỉ có kênh BBC mà không có CNN./. 5, thực hiện giảm giá kích cầu du lịch "Ấn tượng Việt Nam", Thực hiện chiến dịch giảm giá kích cầu du lịch, những ngày đầu năm 2009, đã có những tín hiệu mới cho ngành du lịch nước nhà. Lượng khách quốc tế đến nước ta trong dịp Tết Nguyên đán khá đông. Địa chỉ mà khách quốc tế lựa chọn vẫn chủ yếu là các di sản nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Sa Pa, Huế, Hội An... Nhiều công ty lữ hành bắt đầu quan tâm hơn đến thị trường các nước trong khu vực như Trung Quốc, hay các nước ASEAN. Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Giám đốc sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Lào Cai cho biết, chưa năm nào lượng khách đến Lào Cai nhiều như đầu năm nay, đặc biệt là khách Trung Quốc: "Trong chương trình khuyến mại, tỉnh Lào  Cai xây dựng gói giảm giá và chuyển hướng đối tượng khai thác khách du lịch. Bên cạnh thị trường châu Âu, chúng tôi tiếp cận đẩy mạnh thị trường Trung Quốc. Năm nay, gần 5.000 lượt khách du lịch đến, đi qua Lào Cai xuống các tỉnh". Tại Hà Nội, lượng khách quốc tế đến khả quan hơn. Khách sạn 5 sao Sheraton Hà Nội, sau 2 tháng thử nghiệm "bắt tay" với một vài doanh nghiệp lữ hành để giảm giá cho khách Australia, Hàn Quốc và Âu Mỹ, nhờ đó, lượng khách từ các thị trường này có chuyển biến tích cực và tăng đáng kể. Ngoài ra, các khách sạn 5 sao đang có nhiều chương trình đặc biệt để thu hút khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo). Bà Đỗ Khánh Trà, Giám đốc đối ngoại InterContinental Hanoi, cho biết, tỷ lệ phòng đặt lên tới 98% nhờ chương trình giảm giá đặc biệt cho khách đoàn ở 3 đêm trở lên. Ông Nguyễn Văn Mỹ- Giám đốc Công ty Lửa Việt cho biết: nhờ vào việc ngành Hàng không Việt Nam giảm khoảng 60% giá tour đi Miền Trung, Huế- Đã Nẵng và miền Bắc (từ Huế trở ra) nên công ty đã lập một số tour đi miền Trung và Miền Bắc, giảm được 35% giá vé. Công ty đã thuyết phục được một số đối tác đồng ý theo phương thức: những ngày đầu tuần thì "ở 1 tặng 1" (nếu mình ở 5 phòng thì được tặng 5 phòng). Với những ngày cuối tuần thì ở "2 tặng 1". Trong tháng 3- tháng Thanh niên, các đối tượng thanh niên sinh viên cũng được nhiều ưu đãi. Công ty cũng đang chuẩn bị tour cho học sinh sinh viên đi Campuchia, với giá chỉ có 119 USD. Trong chương trình giảm giá "Ấn tượng Việt Nam" sẽ chia thành 9 nhóm thị trường, trong đó 5 nhóm thị trường Pháp - Tây Âu, Nhật Bản, ASEAN, Australia và New Zealand sẽ là đối tượng chính của chương trình giảm giá. Kế hoạch này đã nằm trong gói chào hàng của một số công ty du lịch lữ hành. "Chúng tôi đã cử một số đoàn sang một số thị trường trọng điểm để chào sản phẩm của mình, trong đó có 3 thị trường đã đăng ký với Tổng cục là: Đông Nam Á, Australia, New Zealand, Châu Âu- Tây Ban Nha", ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Trung tâm Lữ hành quốc tế Hà Nội (Redtour) cho biết. Muốn làm tốt du lịch trong điều kiện khó khăn, ngành du lịch các tỉnh cũng đang có xu hướng liên kết chặt chẽ với nhau, thậm chí cả việc liên kết xuyên quốc gia: "Chúng tôi đã có liên kết với 8 tỉnh Tây Bắc, liên kết với các tỉnh Phú Thọ và Yên Bái trong chương trình "Du lịch cội nguồn". Đầu tháng 3 này chúng tôi có hội nghị chuyên bàn với ngành du lịch một số tỉnh biên giới của Trung Quốc để khách từ các quốc gia ở Châu Âu đã đến Lào Cai cũng có thể được sang thăm Trung Quốc dễ dàng và khách đến Châu Hồng Hà cũng có thể thăm Việt Nam”- Tiến sĩ Trần Hữu Sơn- Giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch Lào Cai hào hứng cho biết. Tuy nhiên, để làm được điều này, theo ông Sơn, phải thay đổi chế độ cấp giấy tờ, để người ta có thể đến Lào Cai có thể sang thăm Châu Hồng Hà, thăm Vân Nam và từ Vân Nam cũng có thể đến Sa Pa. Chương trình "Ấn tượng Việt Nam" triển khai được gần 2 tháng và đã có sự chuyển biến bước đầu. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, chương trình này chưa thực sự gây ấn tượng mạnh, nếu so sánh với chương trình "Thái Lan xin lỗi". Ngay sau khi đưa ra chương trình trên, dưới sự điều hành của Tổng cục Du lịch Thái Lan, các ngành dịch vụ phục vụ cho du lịch như hàng không, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm... đã phối hợp chặt chẽ với nhau, nhất quán trong việc giảm giá các dịch vụ nhằm thu hút du khách đến với đất nước này. - tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa dân tộc Các festival: Huế, Tây Sơn Bình Định, biển Nha Trang Lễ hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, lễ hội văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung, lễ hội cuội nguồn dân tộc Ngày hội tá hiện Việt Nam thu nhỏ, hội nghị Diên Hồng về văn hóa Các Festival tiêu biểu Festival Huế 2 năm 1 lần, vào các năm lẻ, kể từ năm 2005, thành phố Huế lại tổ chức Festival chuyên đề về nghề truyền thống, đây là một lễ hội văn hóa du lịch có quy mô quốc gia và quốc tế, giới thiệu được những giá trị nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam, của Huế và nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời là dịp tôn vinh Nhã nhạc Cung đình Huế - kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại vừa được UNESCO công nhận, tiếp tục tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế du lịch và văn hóa phát triển, khẳng định lợi thế của một thành phố Festival của Việt Nam. Festival Huế đánh thức, khơi dậy những giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, tiếp thị một cách có hiệu quả với bạn bè năm châu hình ảnh của cố đô Huế, thành phố Festival của Việt Nam. Mỗi kỳ festival Huế mang mỗi chủ đề khác nhau, như năm 2006 nổi bật với Lễ hội Nam Giao, 2008 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển,v.v… Festival Tây Sơn Bình Định Mặc dù là liên hoan võ thuật quốc tế lần thứ hai tại Bình Định, song là lần đầu tiên được lồng trong lễ hội lớn hơn "Festival Tây Sơn - Bình Định lần thứ I", với mục đích nhằm thu hút du khách, khai thác tiềm năng du lịch và khôi phục các làng võ truyền thống của Bình Định, Festival Tây Sơn- Bình Định 2008 với chủ đề “ hội tụ và phát triển” Festival biển Nha Trang Tổ chức 2 năm 1 lần vào năm lẻ, nhằm thu hút khách du lịch và quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hoá, du lịch và những nét đẹp của "Xứ Trầm Hương" đến bạn bè trong nước và quốc tế. cũng như các festival khác, mỗi lần là một chủ đề khác nhau và mỗi thông điệp khác nhau, ví dụ năm 2009 là “Nha Trang- Viên ngọc xanh” với thông điệp bảo vệ môi trường đến với mọi người, xây dựng thành phố Nha Trang thành một điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện. Lễ hội văn hóa dân tộc Tây Nguyên 3. Những đánh giá xung quanh chiến dịch quảng bá hình ảnh Việt Nam_Vẻ Đẹp Tiềm ẩn Quảng bá hình ảnh Việt Nam còn thiếu và yếu Tuy nhiên, khẩu hiệu và biểu tượng trên vẫn chưa thực sự tạo được thông điệp rõ ràng cho Du lịch Việt Nam. Trong khi đó, nhiều nước trong khu vực đã rất thành công trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia như Thái Lan với “Amazing Thailand” Singapore với “Độc đáo Singapore“ (Uniquely Singapore), Malayssia với “Malaysia-Châu Á đích thực” ( Malaysia –Truly Asia), Ấn Độ với “Ấn Độ trỗi dậy“ (Incredible India). Chính những chương trình khuếch trương thành công các biểu tượng và khẩu hiệu này đã góp phần nâng cao hình ảnh và thương hiệu du lịch của các nước này trên thế giới, đồng thời qua đó góp phần thu hút đáng kể khách quốc tế đến các nước này trong thời gian qua. Hiện hình ảnh Việt Nam đang rất mờ nhạt trong mắt bè bạn quốc tế. Do đó, quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh nước ngoài là cần thiết. Thậm chí, với những người đã đến Việt Nam, ấn tượng để lại trong họ lại xấu nhiều hơn là tốt, mà ấn tượng không đẹp dù chỉ rất nhỏ lại thường rất khó quên. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận hiện các điểm đến của Việt Nam, dịch vụ còn chưa phong phú, chưa hút khách. Ngoài ra, kinh doanh du lịch theo mùa vụ cũng đã làm ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của ngành du lịch nước ta. Không những vậy, đồ lưu niệm để khách du lịch có thể mang về làm quà cho người thân bạn bè cũng rất đơn điệu, không có những nét đặc trưng riêng. Thậm chí, ngay cả những đình chùa, di tích nơi mà người ta muốn đến để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm linh vẫn rất xô bồ. Dẫn chứng bài báo: Quảng bá du lịch Việt Nam trên BBC: Liệu đã trúng?09:14' 29/03/2009 (GMT+7)  - Phản ứng trước thông tin về việc Bộ VH-TT và Du lịch mới đây quyết định quảng bá hình ảnh Việt Nam trên BBC World và xe taxi tại Anh, nhiều doanh nghiệp (DN), khách sạn tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả của công việc này. Chưa kể, công tác xúc tiến hiện nay còn được DN nhận xét là vẫn "què quặt". Đã hợp lý chưa? Trên thực tế, chủ trương quảng cáo trên BBC đã được Bộ trưởng Bộ VH-TT và Du lịch chấp thuận từ cuối năm ngoái, nhưng ngay sau đó, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp (DN) du lịch đã lên tiếng phản đối. Điều khiến nhiều DN băn khoăn là trước khi lựa chọn BBC, Bộ VH-TT và Du lịch và cơ quan thực hiện đã xem xét đến khía cạnh: đối tượng khán giả xem kênh này, khán giả có tiếp cận kênh đó để đi du lịch không? Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, chọn kênh truyền hình nào quảng cáo đều tốt, miễn là cơ quan thực hiện phải có cơ sở khoa học, được phân tích, tránh duy ý chí. Ngoài ra, cần nhận biết được thị trường trọng điểm, khách tại mỗi thị trường đó đang có nhu cầu du lịch ra sao? Trả lời báo giới, ông Baron Ah Moo, Giám đốc điều hành Khối khách sạn và khu nghỉ dưỡng, Công ty Indochina Land (TP.HCM), thừa nhận, BBC đúng là kênh truyền hình chính trị - kinh tế nổi tiếng, song đối tượng của hãng này chủ yếu là giới doanh nhân. Họ xem BBC chủ yếu để tìm hiểu thông tin về tình hình chính trị, thị trường lao động, chính sách thu hút đầu tư... tại một quốc gia. Do đó, quảng cáo du lịch sẽ ít được khán giả để ý, kể cả khi phát trên BBC toàn cầu. Ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist, thẳng thắn, một chuyên gia marketing kỳ cựu người Tây Ban Nha - khi ông hỏi về tính hiệu quả nếu Việt Nam quảng bá trên CNN và BBC, đã trả lời, khán giả không hề mong chờ thông tin du lịch trên CNN và BBC. Muốn quảng cáo hiệu quả nhất, nên chọn kênh chuyên về du lịch như Discovery, Geographic... Mọi người rất hay nói đến giờ vàng và cho rằng, giờ vàng của bạn chứ có phải của ta đâu. Nhưng theo tôi, giờ vàng là vàng đối với vùng phủ sóng. Thứ hai, kênh truyền hình của họ là khác nhau ở các vùng, không có một giờ vàng nào chung cho cả thế giới cả. Trước đây, việc quảng bá trên CNN có nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng chưa hiệu quả. Nhưng quảng bá không phải  là có hiệu quả ngay mà cần có thời gian, như Malaysia, Thái Lan, Indonesia... quảng bá cả chục năm nay rồi nên khách đến rất mạnh. (Đại diện Trung tâm Xúc tiến VH-TT và Du lịch). "Việt Nam cần nghiên cứu kỹ lưỡng tâm lý khách hàng, tham khảo ý kiến của giới tư vấn và DN du lịch để xây dựng từng chương trình quảng bá riêng biệt tại mỗi thị trường. Hơn nữa, phải nắm được thời điểm nào khách tại mỗi thị trường đi du lịch để "tung" ra quảng cáo" ông Baron Ah Moo nói. Nhắm tới doanh nhân cũng tốt Trao đổi với PV.VietNamNet, đại diện Trung tâm Xúc tiến VH-TT và Du lịch (yêu cầu không được đưa tên), cho biết, cơ sở để Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VH-TT và Du lịch) chọn BBC World dựa trên 3 yếu tố: BBC là kênh phủ sóng toàn cầu, gồm cả châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ. BBC phát sóng ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Thống kê cho thấy, 276 triệu gia đình xem BBC và kênh này xuất hiện tại 1,5 triệu phòng khách sạn trên thế giới. Chẳng hạn ở Nhật, trong nhiều khách sạn chỉ có kênh BBC mà không có CNN. Hơn nữa, kinh nghiệm quảng bá của BBC tốt vì đã từng quảng bá cho hơn 40 quốc gia khác nhau, trong đó có những "đại gia" về phát triển du lịch như Australia, Thái Lan, Singapore, Malaysia... Kinh nghiệm và uy tín về quảng bá du lịch của BBC là rất mạnh. Đáng lưu ý, phương thức mà BBC đặt hàng với Việt Nam rất phù hợp, tức là hãng cử một đoàn sang nghiên cứu và làm video clip ấn tượng dựa trên ý của mình. Tổng mức chi phí hợp lý, với 204.600 USD. Về đối tượng khán giả xem kênh BBC, vị này giải thích, việc quảng bá, xúc tiến du lịch trước tiên phải quảng bá hình ảnh quốc gia để khách có ấn tượng về quốc gia đó, rồi giới thiệu các khu du lịch. Thông tin đó được truyền tải đến thế giới càng nhiều càng tốt, bất kể họ là ai. Họ có thể là doanh nhân, công chức... "Mà nhắm tới doanh nhân cũng tốt chứ sao, kể cả với khán giả bình dân. Đi du lịch không phải là những người chỉ đi tìm kênh về du lịch để xem, họ còn xem cả các kênh khác, trong đó có  kênh thời sự như BBC và CNN", ông khẳng định. "Trong khủng hoảng tài chính, tất cả khách du lịch đều có xu hướng đến những nước gần cho rẻ, thì châu Á - Thái Bình Dương không thể không lựa chọn. Châu Âu cũng là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam. Bắc Mỹ, với Canada và Mỹ là đầu tầu, thì phải cho họ biết mình là ai chứ?". Đồng thời, ông Kỳ cũng đề xuất, có 4 thị trường cần nhắm tới, đó là thị trường Đông Á và Đông Bắc Á (gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc); thị trường ASEAN và nội vùng; thị trường Australia (mức độ ảnh hưởng bởi khủng hoảng nhẹ hơn ở Âu, Mỹ) và du lịch tàu biển. 4. một vài hướng đi trên con đường quảng bá hình ảnh Việt Nam chúng ta có thể tận dụng rất nhiều cách khác nhau để quảng bá cho đất nước. Hiện Việt Nam có 3 triệu kiều bào ở nước ngoài và họ có mặt ở hầu khắp các quốc gia. Đây chính là một kênh hiệu quả để quảng bá cho Việt Nam nếu chúng ta biết tận dụng. Nhưng trên thực tế, không chỉ khách du lịch mà chính những kiều bào xa xứ vẫn còn rất thiếu thông tin về quê hương. Điều này cũng đã cản trở việt kiều về thăm thân nhân cũng như khách du tới nước ta. Tiếp đến, các đoàn ngoại giao, các vị đại sứ cũng chính là những người sẽ góp phần không nhỏ cho việc quảng bá Việt Nam. Tuy nhiên, không thể bỏ qua quảng cáo để giới thiệu Việt Nam tới bạn bè năm châu. về việc ghép thêm các chương trình ca nhạc tiêu biểu đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam song song với các chương trình khuếch trương hình ảnh Việt Nam trong chuỗi hành động Việt Nam – nét đẹp tiềm ẩn, nhắm tăng thêm tính sinh động và tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng bè bạn nước ngoài. Đây là một trong những phương án mở rộng và hữu ích phù hợp với thực trạng tiềm lực du lịch hiện có của Việt Nam. è dẫn chứng chuỗi chương trình Duyên Dáng Việt Nam tại Singapore: Nếu chỉ nhìn từ góc độ kinh doanh, việc tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp mang tên Duyên dáng Việt Nam lần đầu tiên tại Singapore với đối tượng khách hàng - khán giả chủ yếu là người Việt hay một bộ phận công chúng người địa phương quan tâm đến Việt Nam là một quyết định táo bạo và không kém phần rủi ro. Hơn nữa, chi phí quảng cáo và tiếp thị cũng là một gánh nặng tài chính nếu muốn quảng bá một chương trình nghệ thuật hoàn toàn mới lạ cho người dân của một đất nước đa sắc tộc và đa ngôn ngữ. Nhưng trong không khí có nhiều sự kiện và lễ hội mừng sinh nhật lần thứ 42 của đảo quốc Sư tử cùng với kỷ niệm tròn 40 năm ngày thành lập ASEAN, Duyên dáng Việt Nam lại là món ăn ngoại nhập (exotic) góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân Singapore. Trên trang web www.artscentral.sg , Duyên dáng Việt Nam được kênh truyền hình số 12 (TV12) chuyên về văn hóa nghệ thuật của Singapore trang trọng giới thiệu như một sự kiện nghệ thuật hứa hẹn nhiều bất ngờ làm cho khán giả biết hơn về Việt Nam và tăng cường sự trao đổi văn hóa giữa hai nước. Trang web của TV12 còn có cả áp phích quảng cáo bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Singapore Vũ khúc Con Cò với hình ảnh nón lá và áo bà ba đậm đà bản sắc Việt. Vũ khúc Con Cò cũng là bộ phim được trình chiếu đầu tiên trong chương trình phim phục vụ khán giả truyền hình nhân kỷ niệm Quốc khánh Singapore trong tháng 8. Trong bối cảnh đó, có thể nói chuyến viếng thăm Singapore lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã diễn ra đúng thời điểm. Nhật báo duy nhất bằng tiếng Anh của Singapore là tờ Straits Times (ST) số ra ngày đầu tuần thứ hai 13.8 đã trang trọng đăng tấm ảnh Thủ tướng Việt Nam vẫy tay chào mọi người cùng với nụ cười đầy thân thiện cùng những thông tin nhấn mạnh tầm quan trọng Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy các hạng mục đầu tư của Singapore vào Việt Nam rất đa dạng và góp phần vào hầu hết các hoạt động của Việt Nam như chế biến nông, lâm, hải sản, sản xuất công nghiệp thăm dò, khai thác dầu khí... Đặc biệt trong khu vực dịch vụ, Singapore đầu tư mạnh mẽ nhất với số vốn hơn 5 tỉ đô la, chiếm 60% tổng vốn đầu tư được đăng ký. Xét về tổng thể, Singapore là nhà đầu tư đứng thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên dưới 10 tỉ đô la. Singapore cũng là một trong những bạn hàng lớn nhất của Việt Nam và chỉ đứng sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trong sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch mua bán giữa hai nước đã đạt 4 tỉ đô la, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Triển vọng hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam giờ đây không chỉ quanh quẩn những lời tuyên bố làm đẹp lòng nhau của các chính khách ngoại giao hai nước mà nó đã được biến thành những hành động và con số cụ thể. Ông Wee Ee Cheong, Chủ tịch ngân hàng lớn thứ hai Singapore là United Overseas Bank (UOB) cho biết UOB đang có ý định nâng số vốn đầu tư vào Ngân hàng Phương Nam của Việt Nam từ 10% lên 20% trong tương lai không xa. Qua phỏng vấn với tờ ST hôm thứ Sáu tuần trước (10.8), ông Wee tiết lộ: "UOB đã mở chi nhánh tại Việt Nam từ đầu thập niên 1990, trước khi các ngân hàng Singapore khác quyết định đầu tư vào thị trường Việt Nam. Cá nhân tôi đã có nhiều người bạn Việt Nam trong thời gian học đại học. Người Việt Nam thông minh và chịu khó và vì vậy mà tôi đã chuẩn bị "gieo hạt" cho UOB vào mảnh đất Việt Nam từ rất sớm". Tuyên bố đơn sơ nhưng thẳng thắn của Chủ tịch UOB chính là lời quảng cáo miễn phí cho Việt Nam và làm cho cộng đồng kinh doanh và đầu tư nước ngoài tại Singapore càng tự tin khi đặt cược vào một thị trường tăng trưởng mạnh mẽ nhưng còn ẩn chứa nhiều rủi ro. Trước đó hai tuần, tờ ST cũng đã dành hai trang trong số báo ra ngày Chủ nhật 29.7 để giới thiệu một số dự án bất động sản ở TPHCM có sự tham gia của các tập đoàn Singapore như Capital Land hay Keppel Land. Cùng thời điểm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Singapore, một cuộc hội thảo về cơ hội đầu tư bất động sản tại Việt Nam cũng diễn ra trong hai ngày 13 và 14.8 với sự góp mặt của nhiều chuyên gia trong ngành, các chuyên gia tài chính ngân hàng, các nhà tài trợ và các công ty tư vấn. Việt Nam có thể trở thành điểm nóng (hot spot) của châu Á về đầu tư bất động sản hay không? Xu hướng đầu tư bất động sản tại Việt Nam như thế nào và nhà đầu tư có thể bỏ tiền vào đâu? Và liệu Việt Nam có tiếp tục duy trì tỷ lệ tăng trưởng từ bấy lâu nay không? Đó là những quan tâm rất cụ thể mà nhà đầu tư nước ngoài muốn được giải đáp thông qua hội thảo và họ cũng hy vọng sẽ có những chuyển biến đột phá về quy định hay chính sách trong tương lai gần, nhất là vấn đề sở hữu của người nước ngoài. Nói theo ngôn ngữ marketing thì chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Singapore và một số quốc gia khác trong khu vực như Indonesia, Philippines, Brunei có thể được gọi là road show (cuộc quảng bá hình ảnh đất nước) đầy ý nghĩa thể hiện vị thế của Việt Nam trong ASEAN và cổ động cho hoạt động thương mại đầu tư giữa các nước trong khu vực. Nếu theo phong cách truyền thống trong các lần kỷ niệm, có lẽ tờ ST sẽ đăng bài phát biểu của các nguyên thủ quốc gia trong đó có Thủ tướng Việt Nam trong chuyên đề tám trang đặc biệt mừng sinh nhật ASEAN trong số báo ra ngày 8.8. Nhưng không, Việt Nam được độc giả ST biết đến thông qua bài viết về cô sinh viên Vũ Thu Trang 21 tuổi nhận học bổng ASEAN của trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU). Cô kỹ sư tương lai chia sẻ những suy nghĩ chân tình của mình và phát biểu không thua gì một chính khách: "Là người Việt Nam đang học tại Singapore, tôi hy vọng sẽ cùng với các bạn Việt Nam khác giới thiệu hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài và giúp họ hiểu hơn về đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam". Nhìn hình ảnh nụ cười tươi của Thu Trang đăng trên nhật báo ST của Singapore, tôi cảm thấy khẩu hiệu cổ động du lịch của ta Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn (Vietnam - the Hidden Charm) có cái gì đó không ổn. Duyên dáng Việt Nam (Charming Vietnam) hay Lạc quan Việt Nam (Smiling Vietnam) sẽ phù hợp hơn chăng? III . Kết Luận:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docViệt Nam - vẻ đẹp tiềm ẩn chất lượng chiến dịch quảng bá hình ảnh đất nước.doc
Luận văn liên quan