Đề tài Xây dựng và sử dụng tình huống sư phạm để dạy học phần lý luận giáo dục ở các trường đại học sư phạm

Trong kế hoạch, ch-ơng trình đào tạo SP, vấn đề đào tạo SVSP làm tốt CTGD học sinh đặc biệt CTCNL ở THPT cần đ-ợc đặt ngang tầm với đào tạo họ làm công tác giảng dạy môn học. Cho nên, việc tăng c-ờng số tiết dạy học phần LLGD nhất là dạy học về CTCNL nên đ-ợc coi là vấn đề cấp bách cần giải quyết ở các tr-ờng ĐHSP hiện nay. Đặc biệt có thể tận dụng bồi d-ỡng cho SVSP khả năng làm CTGD học sinh, CTCNL ở THPT thông qua giảng dạy các nội dung tri thức của các môn học NVSP có liên quan (nh- môn Tâmlý học, Ph-ơng pháp giảng dạy bộ môn).

pdf218 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1852 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng và sử dụng tình huống sư phạm để dạy học phần lý luận giáo dục ở các trường đại học sư phạm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoko_vn_3713_xay_dung_va_su_dung_tinh_huong_su_pham_d_5214.pdf
Luận văn liên quan