Địa danh các chủng vi khuẩn sinh acetic acid phân lập tại Thái Lan trong bộ sưu tập giống bcc (biotec culture collection, Thái Lan)

Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu - phương pháp Chương 3: Kết quả và thảo luận Chương 4: Kết luận - đề nghị Danh mục công trình của tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2651 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Địa danh các chủng vi khuẩn sinh acetic acid phân lập tại Thái Lan trong bộ sưu tập giống bcc (biotec culture collection, Thái Lan), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgVuThiLanPhuong.jpg