Điều chế và khảo sát đặc tính của MnO2 đơn và MnO2 trên chất mang TiO2 từ phản ứng OZON hóa dung dịch MnSO4

ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CỦA MnO2 ĐƠN & MnO2 TRÊN CHẤT MANG TiO2 TỪ PHẢN ỨNG OZON HÓA DUNG DỊCH MnSO4 BÙI THỊ KIM LOAN Trang nhan đề Lời cảm ơn Abstract Một số từ viết tắt Mục lục Mở đầu Phần I: Tổng quan Chương 1: Tổng quan về Mangan Dioxit Chương 2: Giới thiệu sơ lược về Titan Dioxit Chương 3: Hệ xúc tác Oxit kim loại Chương 4: Tổng quan về hấp phụ và quang xúc tác Phần II: Thực nghiệm Chương 1: Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương 2: Tiến hành thực nghiệm Chương 3: Kết quả và thảo luận Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3575 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều chế và khảo sát đặc tính của MnO2 đơn và MnO2 trên chất mang TiO2 từ phản ứng OZON hóa dung dịch MnSO4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf10.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.pdf
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgBuiThiKimLoan.jpg
Luận văn liên quan