Điều khiển thiết bị bù tĩnh (svc) và ứng dụng trong việc nâng cao cho ổn định chất lượng điện năng của hệ thống điện

Điện năng là dạng năng lượng được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất trên thế giới do nó có ưu điểm rất quan trọng là dễ dàng chuyển đổi sang dạng năng lượng khác. Hơn nữa, điện năng còn là dạng năng lượng dễ dàng trong sản xuất, vận chuyển và sử dụng. Hệ thống điện của mỗi quốc gia ngày càng phát triển để đáp ứng sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế xã hội. Cùng với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, hệ thống điện cũng đã, đang và hình thành các mối liên kết giữa các khu vực trong mỗi quốc gia, giữa các quốc gia trong khu vực hình thành nên hệ thống điện hợp nhất có quy mô rất lớn về cả công suất lãnh thổ. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật điện tử, công nghiệp chế tạo các linh kiện công suất lớn và kỹ thuật đo lường điều khiển trong hệ thống điện, nên các thiết bị bù dùng thyristor hay triắc sử dụng rất nhiều thông tin trong toàn hệ thống được nghiên cứu và ứng dụng. ậ một số nước có trình độ cong nghệ tiên tiến trên thế giới, các thiết bị bù dọc và bù ngang điều chỉnh nhanh bằng thyristor hay triắc đã được ứng dụng và mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao ổn định chất lượng điện áp của hệ thống điện. Các thiết bị thường dùng là: thiết bị bù tĩnh có điều khiển thyristor hay triắc (SVC), thiết bị bù dọc có điều khiển (TCSC). Các thiết bị này cho phép chúng ta vận hành hệ thống điện một cách linh hoạt, hiệu quả cả trong chế độ bình thường hay sự cố nhờ khả năng điều chỉnh nhanh công suất phản kháng và các thông số khác (trở kháng, góc pha) của chúng. Việc nghiên cứu thiết bị bù ngang có khả năng điều chỉnh nhanh bằng thyristor hay triắc đối với việc nâng cao ổn định và chất lượng điện áp của hệ thống điện Việt Nam trong tương lai và nhiệm vụ rất cần thiết. Nhằm mở ra một hướng mới trong việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh, điều khiển hoạt động của hệ thống điện. Bản luận văn sẽ đưa ra những đánh giá bước đầu hiệu quả của thiết bị bù nhanh đối với công suất phản kháng trong chế độ vận hành hệ thống điện. Bản luận văn trình bày ứng dụng phần mềm mô phỏng vào việc thiết kế, phân tích hệ điều khiển bù công suất phản kháng SVC. MUC LỤC Danh mục ký hiệu và chữ viết tắt . 6 Danh mục các báng biểu 7 Danh mục các hình vẽ, đồ thị 9 Lời nói đầu 11 Chương 1: Thiết bị điều khiển công suất trong hệ thống điện . 13 1.1. Hệ thống điện hợp nhất và những yêu cầu điều chỉnh nhanh công suất trong các điều kiện làm việc bình thường và sự cố 13 1.1.1. Đặc điểm . 13 1.1.2. Các biện pháp áp dụng trong công nghệ truyền tải điện của hệ thống điện hợp nhất . 14 1.1.3. Bù công suất phản kháng 14 11.4. Bù dọc và bù ngang trong đường dây siêu cao áp . 16 1.1.4.1. Bù dọc 16 1.1.4.2. Bù ngang 18 1.1.4.3. Nhận xét . 20 1.2. Một số thiết bị điều khiển công suất phản kháng trong hệ thống điện 20 1.2.1. Thiết bị bù tĩnh điều khiển bằng thyristor (SVC - Static Var Compensator) 20 1.2.2. Thiết bị bù dọc điều khiển bằng thyristor (TCSC - Thyristor Controlled Series Capacitor) . 22 1.2.3. Thiết bị bù tĩnh (STATCOM - Static Synchronous Compensator) 23 1.2.4. Thiết bị điều khiển dòng công suất (UPFC - Unified Power Flow Controller) . . 24 1.2.5. Thiết bị điều khiển góc pha bằng thyristor (TCPAR - Thyristor Controlled Phase Angle Regulator) 26 1.2.6. Nhận xét 27 Kết luận . 27 Chương 2: Ứng dụng của thiết bị bù SVC trong việc nâng cao ổn định hệ thống điện 29 2.1. Khả năng ứng dụng của SVC trong hệ thống điện 29 2.1.1. Đặt vấn đề . 29 2.1.2. Một số ứng dụng của SVC 30 2.1.2.1. Điều chỉnh điện áp và trào lưu công suất . 30 2.1.2.2. Giới hạn thời gian và cường độ quá áp khi xảy ra sự cố . 32 2.1.2.3. Ôn hòa dao động công suất hữu công 33 2.1.2.4. Giảm cường độ dòng điện vô công 33 2.1.2.5. Tăng khả năng tải của đường dây 33 2.1.2.6. Cân bằng các phụ tải không đối xứng 36 2.1.2.7. Cải thiện ổn định sau sự cố 36 2.2. Thiết bị bù ngang có điều khiển SVC 37 2.2.1. Cấu tạo từng phần tử của SVC 37 2.2.1.1. Nguyên lý hoạt động của bộ thyristor mắc song song ngược 37 2.2.1.2. Kháng điều chỉnh bằng thyristor TCR (thyristor controlled reactor) 40 2.2.1.3. Tụ đóng mở bằng thyristor TSC ( thyristor switch capacitor) . 49 2.2.1.4. Kháng đóng mở bằng thyristor TSR ( thyristor switch reactor) 49 2.2.1.5. Hệ thống điều khiển các van trong SVC 50 2.2.2. Các đặc tính của SVC . 51 2.2.2.1. Đặc tính điều chỉnh của SVC 51 2.2.2.2. Đặc tính làm việc của SVC 52 2.3. Mô hình SVC trong tính toán chế độ xác lập của hệ thống điện . 53 2.3.1. Mô hình hóa SVC như một điện kháng có trị số thay đổi 53 2.3.2. Mô hình SVC theo tổ hợp nguồn và phụ tải phản kháng 55 Kết luận . 58 Chương 3: Bộ điều khiển bù công suất phản kháng SVC . 59 3.1. Sơ đồ SVC ứng dụng điều khiển bù công suất phản kháng . 59 3.1.1. Chức năng hệ điều khiển . 60 3.1.2. Nguyên tắc điều khiển . 60 3.1.3. Các khâu trong hệ thống điều khiển các van của SVC 61 3.1.3.1. Khâu tạo xung đồng bộ cho bộ VĐK . 61 3.1.3.2. Khâu phản hồi 62 3.1.3.3. Khâu khuếch đại xung 63 3.1.3.4. Khâu điều khiển tạo xung sử dụng VĐK pic 16f877 . 64 3.1.4. Thuật toán PID dùng cho bộ vi điều khiển PIC16f877 . 69 3.1.4.1. Bộ điều khiển PID dưới dạng tương tự 69 3.1.4.2. Bộ điều khiển PID dưới dạng số 70 3.1.4.3. Thuật toán điều khiển PID nâng cao 70 3.1.5. Sơ đồ nguyên lý hệ điều khiển góc mở các van của SVC 71 3.2. Phần mềm ISIS mô phỏng hệ thống điều khiển SVC 71 3.3. Mô phỏng hệ điều khiển van thyristor hoặc triắc của bộ TCR 72 3.3.1. Mô phỏng các phần tử của hệ điều khiển 72 3.3.1.1. Bộ đo giá trị dòng điện và điện áp . 72 3.3.1.2. Khâu lấy tín hiệu phản hồi . 72 3.3.1.3. Khâu tạo xung đồng bộ 73 3.3.1.4. Khâu khuếch đại xung 74 3.3.1.5. Khâu điều khiển xung 75 3.3.2. Các phần tử khác trong mô phỏng . 76 3.3.2.1. Nguồn điện . 76 3.3.2.2. Bộ kháng có điều khiển TCR . 77 Kết luận . 78 Chương 4: ứng dụng phần mềm ISIS mô phỏng thiết bị bù SVC có điều khiển 79 4.1. Sơ đồ mô phỏng thiết bị bù công suất phản kháng SVC có điều khiển . 79 4.2. Kết quả mô phỏng 79 4.2.1. Đồ thị điều khiển xung theo chế độ điện áp thay đổi . 80 4.2.2. Đặc tính dòng qua thyristor điện khi điều khiển điện áp tại nút 83 4.3. Đặc tính hệ thống điều khiển các van SVC 89 Kết luận . 92 Kết luận chung và hướng phát triển 93

pdf116 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2718 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điều khiển thiết bị bù tĩnh (svc) và ứng dụng trong việc nâng cao cho ổn định chất lượng điện năng của hệ thống điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ực đại, kháng tiêu thụ công suất phản kháng lớn nhất. - Khi giá trị điện áp giảm quá ngưỡng cho phép thì góc điều khiển sẽ tiến đến góc 1800, hay lúc này hệ thống điều khiển không phát xung điều khiển đến các van của bộ TCR, dẫn đến các van khoá lại. Do số liệu điện áp nút chưa được ổnn định, chưa thể hiện đúng so với thực tế nên dẫn đến đặc tính điều khiển xung ra có sai số nên khả năng ổn định của các xung điều khiển ra chưa cao. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 83 4.2.2. ĐẶC TÍNH DÕNG QUA THYRISTOR ĐIỆN KHI ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ÁP TẠI NÖT. Dạng dòng điện qua thyristor hoặc triắc của một pha ở trường hợp khi điện áp tại nút đặt bộ TCR của thiết bị bù có điều khiển SVC được thể hiện trên hình 4.7, 4.8, 4.9. Hình 4.7: Dòng điện qua van với góc mở 00 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 84 Hình 4.8: Dòng điện qua van với góc mở 600 Hình 4.9: Dòng điện qua van với góc mở 950 Khi điện áp tại nút giảm dần thì giá trị góc điều khiển thyristor hoặc triắc tăng dần lên làm giá trị dòng điện qua các van giảm được thể hiện trên hình 4.10, 4.11, 4.12. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 85 Hình 4.10: Dòng điện qua van với góc mở 1200 Hình 4.11: Dòng điện qua van với góc mở 1350 Hình 4.12: Dòng điện qua van với góc mở 1450 Khi điện áp tại nút giảm đến giá trị cho phép, lúc này hệ thống điều khiển sẽ dần không đưa xung điều khiển đến cực điều khiển của thyristor hoặc triắc (hay góc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 86 điều khiển tăng dần đến góc 1800). Dòng điện qua các van được thể hiện trên hình 4.13, 4.14, 4.15. Hình 4.13: Dòng điện qua van với góc mở 1600 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 87 Hình 4.14: Dòng điện qua van với góc mở 1650 Hình 4.15: Dòng điện qua van với góc mở 1700 Khi giá trị điện áp đạt giá trị ổn định cho phép thì hệ thống điều khiển các van không phát xung điều khiển (hay góc điều khiển đạt tới góc 1800). Dòng qua Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 88 các van của TCR gần như băng không hay các van khoá lại, được chỉ ra trên hình 4.16, 4.17. Hình 4.16: Dòng điện qua van với góc mở 1750 Hình 4.17: Dòng điện qua van với góc mở 1800 Từ các đặc tính dòng điện qua thyristor hoặc triắc một pha ta có một số nhận xét sau: - Khi có điều khiển góc mở  vào các van của bộ TCR vào điểm nút góp phần cải thiện độ biến thiên dòng điện dẫn đến biến thiên công suất phản kháng tại điểm nút. Giá trị điện áp được giữ trong một phạm vi nhất định mà không bị vượt ra khỏi giá trị cho phép. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 89 - Tuy một phần nào đã phản ánh được tác dụng khi có điều khiển của thiết bị bù. Nhưng do trong mạch tồn tại các sóng hài bậc cao, điều này làm cho các dạng sóng dòng điện cũng như điện áp bị méo đi. Đây là nguyên nhân làm cho quá trình mô phỏng có sai số. Các sóng hài tồn tại trong sóng dòng điện có giá trị như hình 4.18. Hình 4.18: Đồ thị các sóng hài bậc cao của bộ TCR 4.3. ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC VAN SVC. Trong chương trình viết cho bộ vi điều khiển PIC16f877 ta có thể thay đổi được các tham số của luật điều khiển PID. Do đó hệ thống điều khiển góc mở các van của TCR được thí nghiệm với các tam số khác nhau, ứng với mỗi hệ thống điện cần bù khác nhau ta có thể thay đổi tham số của luật điều khiển PID và hệ thống điều khiển khác nhau. Phần mô phỏng này ta thực hiện hai trường hợp với các thông số Kp, Ki, Kd của luật điều khiển. Trường hợp 1: * Khi điện áp tăng với các giá trị khác nhau lớn hơn so với điện áp ngưỡng đặt vào hệ điều khiển, thì tốc độ để điều khiển góc mở  đến các van của TCR sẽ thay đổi khác nhau, ứng với các tham số của luật điều khiển PID (Kp=1; Ki=0.5; Kd= 0.5) thì ta có đặc tính hình 4.19. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 90 t U(V) 3.3 3.4 3.2 3 0.0 40ms3020100 2.9 3.1 Hình 4.19: Đặc tính điều khiển các van TCR khi điện áp tại nút tăng * Khi điện áp giảm với các giá trị khác nhau nhỏ hơn so với điện áp ngưỡng đặt vào hệ điều khiển, thì tốc độ để điều khiển góc mở  đến các van của TCR sẽ thay đổi khác nhau như đặc tính hình 4.20. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 91 U(V) t 3.1 2.9 2.7 0 10 20 30 40ms 0.0 2.6 2.8 3 Hình 4.20: Đặc tính điều khiển các van TCR khi điện áp tại nút giảm Từ sơ đồ điều khiển các van của TCR ta đưa ra bảng số liệu với các thời gian làm ổn định điện áp tại nút như bảng 4-1. U(V) 3,4 3,3 3,2 3.1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 t(ms) 25 10 7 2 0 2 7 10 25 Bảng 4.1 Nhận xét qua các trường hợp như sau: Khi giá trị điện áp trên nút lơn hoặc nhỏ hơn nhiều so với điện áp ngưỡng là 3(V), thì thời gian làm ổn định điện áp về giá trị ngưỡng càng lớn. Trường hợp 2: * Khi điện áp tăng với các giá trị khác nhau lớn hơn so với điện áp ngưỡng đặt vào hệ điều khiển, thì tốc độ để điều khiển góc mở  đến các van của TCR sẽ thay đổi khác nhau, ứng với các tham số của luật điều khiển PID (Kp=1; Ki= 0.5; Kd= 0.9) thì như đặc tính hình 4.21. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 92 3.1 2.9 0 10 20 30 40ms 0.0 3 3.2 3.4 3.3 U(V) t Hình 4.21: Đặc tính điều khiển các van TCR khi điện áp tại nút tăng * Khi điện áp giảm với các giá trị khác nhau nhỏ hơn so với điện áp ngưỡng đặt vào hệ điều khiển, thì tốc độ để điều khiển góc mở  đến các van của TCR sẽ thay đổi khác nhau như đặc tính hình 4.22. 3 2.8 2.6 0.0 40ms3020100 2.7 2.9 3.1 t U(V) Hình 4.22: Đặc tính điều khiển các van TCR khi điện áp tại nút giảm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 93 Từ sơ đồ điều khiển các van của TCR ta đưa ra bảng số liệu với các thời gian làm ổn định điện áp tại nút như bảng 4-2. U(V) 3,4 3,3 3,2 3.1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 t(ms) 32 18 9 3 0 3 9 18 32 Bảng 4.2 Nhận xét qua các trường hợp như sau: Khi giá trị điện áp trên nút lơn hoặc nhỏ hơn nhiều so với điện áp ngưỡng là 3(V), thì thời gian làm ổn định điện áp về giá trị ngưỡng càng lớn. KẾT LUẬN - Sừ ðồ điều khiển dùng bộ vi điều khiển phát xung ðiều khiển cho các cặp Thyristor nối song song ngýợc hay triắc có cấu trúc ðừn giản, làm việc tin cậy, dễ thực hiện. Sừ ðồ có thể thực hiện ðiều khiển ðóng cắt cuộn kháng TCR, ðóng cắt tụ ðiện TSC, ðóng cắt cuộn kháng TSR… Tuỳ theo số lýợng các thiết bị cần ðiều chỉnh hoặc ðóng cắt, ta thực hiện số lýợng chân ra của bộ vi điều khiển để ðiều khiển týừng ứng. - Các kết quả cho thấy hiệu ứng tác động nhanh của kháng bù ngang có điều khiển thyristor hay triắc (TCR) trong việc điều chỉnh điện áp nâng cao ổn định của hệ thống. - Mô hình mô phỏng thiết bị kháng có thể được ghép với mô hình đường dây cao áp hoặc siêu cao áp để nghiên cứu khả năng, mức độ nâng cao ổn định của kháng bù ngang TCR với luật điều khiển PID dùng bộ vi điều khiển PIC 16f877. - Hiện tại số liệu vào được xử lý trên cơ sở tính toán. Để hoàn thiện mô hình mô phỏng kháng bù ngang TCR cần phải tìm hiểu kỹ khâu xử lý số liệu vào trên thực tế để mô hình mô phỏng mang tính hiện thực. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 94 KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Kết luận: Sau khi tìm hiểu nguyên lý làm việc, tính năng của thiết bị bù có điều khiển thyristor hay triắc và khả năng ứng dụng trong hệ thống điện, ta rút ra một số kết luận sau: - Đối với hệ thống truyền tải bằng đường dây siêu cao áp thì việc bù thông số là hết sức quan trọng để năng cao khả năng truyền tải và tính ổn định của chúng, đặc biệt là đối với đường dây siêu cao áp có chiều dài 1/4 bước sóng như ở Việt Nam. Cùng với sự tiến bộ vượt bậc về khoa học công nghệ, việc nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các thiết bị làm linh hoạt hệ thống truyền tải điện năng xoay chiều mở ra xu hướng mới trong việc nâng cao hiệu quả và tự động hoá, hiện đại hoá hệ thống điện trên toàn thế giới. - Thiết bị bù có điều khiển SVC làm cho hệ thống điện vận hành linh hoạt trong các chế độ bình thường và sự cố đồng thời làm tăng độ tin cậy và tính kinh tế trong vận hành của hệ thống điện lên rất nhiều. Hơn nữa, việc sử dụng SVC trong hệ thống điện còn làm tăng chất lượng điện năng, đặc biệt tại các nút có phụ tải quan trọng cần yêu cầu cao về độ ổn định điện áp. - Khi dùng SVC trong hệ thống điện, ta cần chú ý đến nhược điểm của chúng, đó là hiện tượng cộng hưởng sinh ra trong quá trình làm việc của thiết bị bù có điều khiển. Để tránh hiện tượng cộng hưởng trong chúng, thì việc giới hạn góc mở  của van là rất quan trọng, nếu không khắc phục được nhược điểm này thì các thiết bị bù không những không cải thiện được hệ thống điện mà còn làm xấu đi chế độ làm việc của hệ thống. - Việc nghiên cứu ứng dụng thiết bị bù ngang SVC trong hệ thống điện Việt Nam sẽ cải thiện được việc ổn định điện áp tại nút có đặt SVC. Đặc biệt là hệ thống điều khiển góc mở của các van của SVC dùng bộ vi điều khiển PIC 16f877. - Một vấn đề quan trọng nữa cũng được đề cập đến trong bản luận văn, là bộ vi điều khiển PIC16f877 thực hiện nhiệm vụ điều khiển trung tâm có chương trình Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 95 cài đặt theo luật điều khiển PID, điều khiển các van của SVC đã được nghiên cứu và có những ứng dụng ban đầu. Hướng phát triển của đề tài. Nghiên cứu sâu chương trình mô phỏng ISIS áp dụng vào các bài toán mô phỏng thiết bị trong hệ điều khiển của các thiết bị bù trong hệ thống điện. 1 Môc lôc 1: S¬ ®å nguyªn lý cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn c¸c van cña SVC RA0/AN0 2 RA1/AN1 3 RA2/AN2/VREF- 4 RA4/T0CKI 6 RA5/AN4/SS 7 RE0/AN5/RD 8 RE1/AN6/WR 9 RE2/AN7/CS 10 OSC1/CLKIN 13 OSC2/CLKOUT 14 RC1/T1OSI/CCP2 16 RC2/CCP1 17 RC3/SCK/SCL 18 RD0/PSP0 19 RD1/PSP1 20 RB7/PGD 40 RB6/PGC 39 RB5 38 RB4 37 RB3/PGM 36 RB2 35 RB1 34 RB0/INT 33 RD7/PSP7 30 RD6/PSP6 29 RD5/PSP5 28 RD4/PSP4 27 RD3/PSP3 22 RD2/PSP2 21 RC7/RX/DT 26 RC6/TX/CK 25 RC5/SDO 24 RC4/SDI/SDA 23 RA3/AN3/VREF+ 5 RC0/T1OSO/T1CKI 15 MCLR/Vpp/THV 1 U1 PIC16F877 A B OS0 RXD RTS TXD CTS A B OS1 A B OS2 A B OS3 A B OS4 6 5 4 1 2 U2 D0 va T0 D DIODE R5 0.1k Udb nguon U2(A) A B UDB R4 3k +12v Uph(RA0/AN0) A B D7 DIODE D8 DIODE BAX Q1 2N4400 R9 2k R11 +15v D2 DIODE D1 DIODE D3 DIODE D4 DIODE R7 0.5k A B R7(1) R8(2) R8 1k U1(RC1/T1OSI/CCP2) U5 22kv R12 10k L1 100H SW1 SW-SPST (+) L1(2) U1(RC2/CCP1) U1(RC3/SCK/SCL) U1(RC4/SDI/SDA) U1(RD0/PSP0) U1(RD1/PSP1) U1(RC0/T1OSO/T1CKI) U1(RC5/SDO) i5(MT2) L2 100H R6 900k U1(RB0/INT) L2(1) L2(2) C1 1000u U3 THYRISTOR U4 THYRISTOR L3 B82498F1682J000 L4 B82498F1682J000 L5 B82498F1682J000 1 Phụ lục 2 Chương trình điều khiển nạp cho bộ vi điều khiển PIC 16f877 #include #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP #use delay(clock=16000000) #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) // Jumpers: 8 to 11, 7 to 12 #define bothyristort1ortriac PIN_C0 #define bothyristort2ortriac PIN_C1 #define bothyristort3ortriac PIN_C2 #define bothyristort4ortriac PIN_C3 #define bothyristort5ortriac PIN_C4 #define bothyristort6ortriac PIN_C5 #define bothyristort7ortriac PIN_D0 #define bothyristort8ortriac PIN_D1 float const Kp=10;// cac he so kp, ki, kd float const Ki=0.4; float const Kd=0.1; int tgian, tgianmo, tgianmo1; #int_RTCC RTCC_isr() { set_timer0(231);//131 if(tgianmo!=100)// 100 la ms { if(tgian==tgianmo) { output_high(PIN_C0); output_high(PIN_C0); output_high(PIN_C0); output_low(PIN_C0); } if(tgian==tgianmo+100) { output_high(PIN_C0); output_high(PIN_C0); output_high(PIN_C0); output_low(PIN_C0); } if(tgian==tgianmo) { output_high(PIN_C1); 2 output_high(PIN_C1); output_high(PIN_C1); output_low(PIN_C1); } if(tgian==tgianmo+100) { output_high(PIN_C1); output_high(PIN_C1); output_high(PIN_C1); output_low(PIN_C1); } if(tgian==tgianmo) { output_high(PIN_C2); output_high(PIN_C2); output_high(PIN_C2); output_low(PIN_C2); } if(tgian==tgianmo+100) { output_high(PIN_C2); output_high(PIN_C2); output_high(PIN_C2); output_low(PIN_C2); } if(tgian==tgianmo) { output_high(PIN_C3); output_high(PIN_C3); output_high(PIN_C3); output_low(PIN_C3); } if(tgian==tgianmo+100) { output_high(PIN_C3); output_high(PIN_C3); output_high(PIN_C3); output_low(PIN_C3); } if(tgian==tgianmo) { output_high(PIN_C4); output_high(PIN_C4); 3 output_high(PIN_C4); output_low(PIN_C4); } if(tgian==tgianmo+100) { output_high(PIN_C4); output_high(PIN_C4); output_high(PIN_C4); output_low(PIN_C4); } if(tgian==tgianmo) { output_high(PIN_C5); output_high(PIN_C5); output_high(PIN_C5); output_low(PIN_C5); } if(tgian==tgianmo+100) { output_high(PIN_C5); output_high(PIN_C5); output_high(PIN_C5); output_low(PIN_C5); } if(tgian==tgianmo) { output_high(PIN_D0); output_high(PIN_D0); output_high(PIN_D0); output_low(PIN_D0); } if(tgian==tgianmo+100) { output_high(PIN_D0); output_high(PIN_D0); output_high(PIN_D0); output_low(PIN_D0); } if(tgian==tgianmo) { output_high(PIN_D1); output_high(PIN_D1); output_high(PIN_D1); 4 output_low(PIN_D1); } if(tgian==tgianmo+100) { output_high(PIN_D1); output_high(PIN_D1); output_high(PIN_D1); output_low(PIN_D1); } } tgian++; } #int_EXT EXT_isr() { set_timer0(255); tgian=0; } void main() { int i, value, min, max; float de,e0,e,luue0; //do lech ap; luue0 la gia tri luu cua e0 a float v0;//dien ap dat 0-5v float v; //dien ap do duoc float sum;// float Vp,Vi,Vd; float dt; setup_adc_ports(AN0); setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16); setup_timer_1(T1_DISABLED); setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); enable_interrupts(INT_RTCC); enable_interrupts(INT_EXT); ext_int_edge( H_TO_L); enable_interrupts(GLOBAL); set_timer0(231); sum=0;e0=0; v0=3; tgianmo=2; do { //thuat toan PID 5 value = Read_ADC(); v=(float)(value)/255; v=v*5; e=v0-v; lap: sum=sum+e; de=e0-e; luue0=e0; e0=e; Vp=Kp*e; Vi=Ki*sum; Vd=Kd*de; dt=Vp+Vi+Vd; if(dt>5) { dt=5; if(sum>50)sum=50; }else if(dt<-5) { dt=-5; if(sum<-50)sum=-50; } dt=dt*10; tgianmo=50+(int)dt; delay_ms(20); printf("\n\rDien ap: %f, %i",v,tgianmo); } while (TRUE); } 1 Phụ lục 3 File.hex chương trình điều khiển nạp cho bộ vi điều khiển PIC 16f877 3008008A2800000000FF0E03018300A1080A00A0018A080400A2087700A3087800A4087 900A5087A00A6087B00A7138312831E8B281D190B28341E0B2821188B28370822008408 2300F7082400F8082500F9082600FA082700FB0820008A0E2100830EFF0E7F0009118A12 0A2850118A120A2A03100A108A110A0782340A340D344434693465346E3420346134703 43A342034253466342C342034253469340030E7008108293C64190329FE082902281D0328 72102B082B1683008712831407102B082B1683008712831407102B082B168300871283140 7102B082B16830087128310073064072902281D03288F102B082B1683008712831407102B 082B1683008712831407102B082B1683008712831407102B082B168300871283100708290 2281D0328AB10AB082B168300871283148710AB082B168300871283148710AB082B1683 00871283148710AB082B16830087128310873064072902281D0328C810AB082B16830087 1283148710AB082B168300871283148710AB082B168300871283148710AB082B16830087 12831087082902281D0328E4112B082B1683008712831507112B082B16830087128315071 12B082B1683008712831507112B082B16830087128311073064072902281D032901112B08 2B1683008712831507112B082B1683008712831507112B082B1683008712831507112B082 B1683008712831107082902281D03291D11AB082B168300871283158711AB082B1683008 71283158711AB082B168300871283158711AB082B16830087128311873064072902281D0 3293A11AB082B168300871283158711AB082B168300871283158711AB082B1683008712 83158711AB082B1683008712831187082902281D032956122B082B1683008712831607122 B082B1683008712831607122B082B1683008712831607122B082B16830087128312073064 072902281D032973122B082B1683008712831607122B082B1683008712831607122B082B1 683008712831607122B082B1683008712831207082902281D03298F12AB082B1683008712 83168712AB082B168300871283168712AB082B168300871283168712AB082B1683008712 8312873064072902281D0329AC12AB082B168300871283168712AB082B16830087128316 8712AB082B168300871283168712AB082B1683008712831287082902281D0329C0168310 08128314081683100812831408168310081283140816831008128310083064072902281D032 9D5168310081283140816831008128314081683100812831408168310081283100808290228 1D0329E9168310881283148816831088128314881683108812831488168310881283108830 64072902281D0329FE16831088128314881683108812831488168310881283148816831088 128310880AA8110B118A120A282130FF008101A8108B118A120A2821308E00F7085D00 F8085C00F901FA08F81D032A1E087900F801F9300802F708F81D032A1E01F72A2610031 BF82A250DF90DF803F72A1E13F80000158A120A284E086019032AEF00EC086419032A EF02EC1C032A39307F07EC18032AEF2A3F308102EC1C032AEF19032AEF086C00F701 F801F901FA01EB086100EA17EA086200E9086300E8301900EC086702E818032A6230010 2E918032A6202EA18032A6202EB18032A620AEB0AEA0AE9086707E82A94086602E918 032A7D300102EA18032A7D02EB18032A7D0AEB0AEA086607E9086707E81C032A940 AE91D032A940AEA1D032A940AEB2A940865388002EA18032A93300102EB18032A930 AEB0865388007EA086607E91C032A710AEA1D032A710AEB2A71147A0BEC2A972AA 210030DE80DE90DEA0DEB10030DFA0DF90DF80DED2A4E1C6D2AAA10030CF80CF9 0CFA0CED2AAD03F719032AEF1BED2AD610030DE80DE90DEA0DEB086702E818032 AC2300102E918032AC202EA18032AC202EB1C032AE5086602E918032ACD300102EA1 8032ACD02EB1C032AE50865388002EA18032AD6300102EB1C032AE50AFA1D032AE5 0AF91D032AE50AF81D032AE50AF719032AEF0CF80CF90CFA086100EC086506EC1FE C2AED17F82AF313F82AF301F701F801F901FA0000158A120A2866085C19032B6700E40 86019032B6707E418032B08307F02E41C032B6719032B672B0C308107E418032B6708640 0F701F801F901FA085D00E817E8085E00E7085F00E6301800E401E51C662B35086307FA 1C032B270AF91D032B270AF8190317E5086207F91C032B2E0AF8190317E5086100DE17 DE085E07F8180317E50DE50CF80CF90CFA0CE80CE70CE610030BE42B1A300107F718 2 032B671BF82B4C0DE80DFA0DF90DF803F719032B671FE82B5D0AFA1D032B5D0AF91 D032B5D0AF81D032B5D0CF80CF90CFA0AF719032B67085D00E5086106E51FE52B651 7F82B6B13F82B6B01F701F801F901FA000034003080188306E501EA01EB086100E90865 06E9086019032C5A00E800F7086419032C6302E819032C001C032BBF086500EE17EE086 600ED086700EC01EB10030CEE0CED0CEC0CEB0BE82B8A1FE92B97146A2C77106A10 68166A306300842C8C126A1BE92BA91C682BB40CEE0CED0CEC0CEB0AF719032C722 BB41BEE2BB710030DEB0DEC0DED0DEE03F719032C722BA9176A2C1F136A086100E 91FE12BBD17EE2C6B13EE2C6B086400E800F7086002E8086100EE17EE086200ED0863 00EC01EB10030CEE0CED0CEC0CEB0BE82BCB1FE92BD814EA2C7710EA106816EA3 06700842C8C12EA1BE92BEA1C682BF50CEE0CED0CEC0CEB0AF719032C722BF51BE E2BF810030DEB0DEC0DED0DEE03F719032C722BEA17EA2C1F13EA086500E91FE52 BFE17EE2C6B13EE2C6B086500EE17EE086600ED086700EC1FE92C0D13EE156A2C771 16A01EB1068306300842C8C1BE92C35086100E91C682C1F0CEE0CED0CEC0CEB0AF7 19032C721FEB2C300AEC1D032C300AED1D032C300AEE1D032C300CEE0CED0CEC0 AF719032C721B6A2BB61BEA2BF72C54308006EE1FEE2C3D2C77086500E92C4A08610 0E908EE1D032C4A08ED1D032C4A08EC1D032C4A01F72C6B1BEE2C5410030DEB0DE C0DED0DEE0BF72C4A2C721FE92C5817EE2C6B13EE2C6B086400F7086500EE086600E D086700EC2C6B086000F7086100EE086200ED086300EC086E00F8086D00F9086C00FA2 CAA01F701F801F901FA2CAA01EB09EC09ED09EE09EB0AEB1D032C850AEC1D032C 850AED19030AEE186A2B9618EA2BD7196A2C0C2C3A080007EC1C032C960AED1D03 2C960AEE190314680384080007ED1C032C9E0AEE19031468038408001F803A8007EE18 0314681A6A2B9C1AEA2BDD2C1200003400085D00E4086106E41FE42CB7110310031B DD14032CEA085D00E4086000E5085C02E519032CC51FE42CEA08033A0100832CEA08 6100E5085D02E519032CD11FE42CEA08033A0100832CEA086200E5085E02E519032CD D1FE42CEA08033A0100832CEA086300E5085F02E519032CE91FE42CEA08033A010083 2CEA10033400308E00F7085C02F7085D00F9085E00F817F908F719032D02100308F91D0 32CFE08F819032D020CF90CF80BF72CF71FDD2D0909F809F90AF819030AF90000158A 120A29FB305C0084080019032D21300500F801F70BF72D150BF82D14302E00F70BF72D 1B000000000B802D12158A120A2A03086100EA086200EB01EC1FDE2D2D176A03EB17 DE085D19032DD0307F025D1C032D8C00DD01ED300400EE10030DE00DDF0DDE0DEC 0BEE2D393004025D18032D4C3003025D1D032DC6300A026C1C032DC6300302DD0AE D267E10030DE00DDF0DDE0DEC2667300200EE10030CEC0CDE0CDF0CE00BEE2D582 67E300400EE10030CE10CE20CE30CE40BEE2D622667267E086300E4086200E3086100E 201E12667267E086200E4086100E301E101E2266719EC2D4008DD1D032D850AE00ADF 0ADE0AEC2DC610030DE00DDF0DDE0DEC03DD2D4009DD0ADD307F07DD01ED300 400EE10030DE00DDF0DDE0DEC0BEE2D93300407DD3005025D1C032DD2267E10030 DE00DDF0DDE0DEC10030DE00DDF0DDE0DEC266710030DE00DDF0DDE0DEC0AED 300300EE10030CEC0CDE0CDF0CE00BEE2DB4300302DD1E6C2D9C10030CEC0CDE0 CDF0CE003DD2D9C09DD0ADD300307DD0A6D02EB1C0301EB30012DD330022DD330 0000E61BEA2DE11BEB2DE108EB19032DE130201E0C2DDC00990BEB2DDB1F6A2DE 7302D1E0C2DE400991FEA2DF41BEB2DF408EB19032DF430301E0C2DEF00990BEB2D EB13EA136A1C662DFF086D00E6086D00E80A6A07E82E291CE62E030A6A00ED08EA1 9032E65302E1E0C2E070099086D00E903E9086A02691C032E13086A00E908E919032E1C 30301E0C2E1700990BE92E16086D00EE0A6A02EE18032E8703DD0A6A00E8086D02E8 086800E6086C00E5085D19032E3300E710030CE50BE72E2F086819032E65303007651E0 C2E38009908661D032E4508EA19032E65302E1E0C2E42009903E603E819032E65085D19 032E5100E710030DE50BE72E4D086502EC267E10030DE00DDF0DDE0DEC10030DE00 DDF0DDE0DEC266710030DE00DDF0DDE0DEC2E2900002E87086407E01C032E700FD F2E700FDE2E700AEC086307DF1C032E770FDE2E770AEC086207DE18030AEC086107E C3400086C00E1085E00E2085F00E3086000E434000000158A120A2A23086401F80263180 32E93086300F72E9F01F7300800E50DE30DF708640277180300F70DF80BE52E96340030 201E5E303000DF085D00F71FDD2EAF09F70AF7087700DD302D00DF17DE085D00E330 3 6400E4268B087700DD3030077800E0085D00E3300A00E4268B3030077700E23030077800 E1085F00F71DDE2ECA1FDE115E1A5E2ED71FDE2EF2195E2EF2087700E018DE2EF20 87700E12EF2303002601D032EF2087700E0302000DF1DDE2EE5115E14DE1FDE10DE30 3002611D032EF2087700E1302000E01DDE2EE510DE1FDE105E1D5E2EF8085F1E0C2EF 500991CDE2EFE08601E0C2EFB00991C5E2F0408611E0C2F01009908621E0C2F0500991 58A120A2A323FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF0184301F05831683141F149F151F119F301900993022009 830901283009830FF00AB1683101F149F151F159F1283171F179F1683139F1283141F1683 080139C03803008112830190300000F800923000168300921283168B160B1683130130C012 83048B30E7008101CB01CA01C901C801B701B601B501B401C301C2302000C1308000C0 300200A9151F191F2845081E00AD01DD082D00DC118A2A0A158A087700DC087800DD 087900DE087A00DF00E3085E00E2085D00E1085C00E001E701E6307F00E5308600E4118 A2A2A158A087A00C7087900C6087800C5087700C4084700DF084600DE084500DD0844 00DC01E301E2302000E1308100E0118A22F7158A087A00C7087900C6087800C5087700C 41483084300E3084200E2084100E1084000E0084700E7084600E6084500E5084400E4118A 236D158A087A00BB087900BA087800B9087700B81083084B00E3084A00E2084900E108 4800E0083B00E7083A00E6083900E5083800E4118A236D158A087A00CB087900CA0878 00C9087700C81483083700E3083600E2083500E1083400E0083B00E7083A00E6083900E5 083800E4118A236D158A087A00B3087900B2087800B1087700B0083700BF083600BE083 500BD083400BC083B00B7083A00B6083900B5083800B401DF01DE302000DD308200DC 083B00E3083A00E2083900E1083800E0118A22F7158A087A00CF087900CE087800CD08 7700CC30CD00DF30CC00DE304C00DD307D00DC084B00E3084A00E2084900E1084800 E0118A22F7158A087A00D3087900D2087800D1087700D030CD00DF30CC00DE304C00 DD307B00DC083300E3083200E2083100E1083000E0118A22F7158A087A00D7087900D6 087800D5087700D41083084F00E3084E00E2084D00E1084C00E0085300E7085200E60851 00E5085000E4118A236D158A087700DC087800DD087900DE087A00DF1083085F00E308 5E00E2085D00E1085C00E0085700E7085600E6085500E5085400E4118A236D158A087A0 0DB087900DA087800D9087700D801DF01DE302000DD308100DC085B00E3085A00E20 85900E1085800E0118A24AC158A1C0329A601DB01DA302000D9308100D801DF01DE3 04800DD308400DC084B00E3084A00E2084900E1084800E0118A24AC158A1C0329A501 CB01CA304800C9308400C829D8085B00DF085A00DE085900DD085800DC01E301E230 A000E1308100E0118A24AC158A1C0329D801DB01DA30A000D9308100D8084B00DF08 4A00DE084900DD084800DC01E301E230C800E1308400E0118A24AC158A1C0329D801 CB01CA30C800C9308400C8085B00DF085A00DE085900DD085800DC01E301E2302000 E1308200E0118A22F7158A087A00DB087900DA087800D9087700D8085B00DF085A00D E085900DD085800DC118A2CEB158A3032077800A9301400DC118A2D0D158A01DC085 C118A203A158A0ADC00F708771E0C2A0C0099300B025C1D032A05084700E0084600D F084500DE084400DD01E401E3300100E2300600E1118A2D24158A302C1E0C2A2500993 0201E0C2A290099082900DD301F00DE118A2EA0158A284400633FFF3FFF3FFF3FFF3F 4 FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F 5 FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F 6 FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F 7 FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F 8 FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F 9 FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F 10 FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF F3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF 3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3 FFF3FFF3FFF TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Bê, “Ứng dụng điện tử công suất trong hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 40+41/2003. [2] TrÇn B¸ch, L•íi ®iÖn & hÖ thèng ®iÖn, tËp 2, tËp 3, NXB Khoa häc kü thuËt, 2004. [3] Nguyễn Bính, Điện tử công suất, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2000. [4] NguyÔn BÝnh, Kü thuËt biÕn ®æi ®iÖn n¨ng, §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi, 1982. [5] Phan §¨ng Kh¶i, Huúnh B¸ Minh, Bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng l•íi cung cÊp vµ l•íi ph©n phèi, NXB khoa häc kü thuËt, 2001. [6] L· V¨n ót, Ph©n tÝch vµ ®iÒu khiÓn æn ®Þnh hÖ thèng ®iÖn, NXB Khoa häc kü thuËt, 2001. [7] H. Bulher. Electronique de puissance, Dunod, 1981. [8] Charles Concordia. Reactive Power Compensators, Florida, 10-1992. [9] I.A Erinmez, Static Var Compensators, International Conference on Large Hight Voltage Electric System, 1986. [10] John G.Kassakian, Martin F. Schkecht, George C. Verghese, Principles of Power Electronic, Addison-Wesley- United States of America, 1999. [11] Laszlo Gyugyi & Narain G.Hurgorani, Understanding FACTS, IEEE, London, 1999. [12] T.J.E.Miller & Charkes Concordia, Reactive Power Control in Electric System, Addison- Wesley- United States of America, 1992. [13] Nigel Gardner, PICmicro MCU C® An introduction to programming The Microchip PIC in CCS C, Bluebird Electronics, 2002.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐiều khiển thiết bị bù tĩnh (svc) và ứng dụng trong việc nâng cao cho ổn định chất lượng điện năng của hệ thống điện.pdf
Luận văn liên quan