Định hướng phát triển kinh tế - Sinh thái cụm đảo Hòn Khoai

Cụm đảo Hòn Khoai có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau, của vùng biển cửa vịnh Thái Lan và biển Nam Bộ nói chung. Để xây dựng cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch - sinh thái cụm đảo Hòn Khoai, trong 3 năm 2002 - 2004 Đề tài “Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế - sinh thái trên một số đảo,cụm đảo lựa chọn vùng biển ven bờ Việt Nam” (KC-09-12) đã tiến hành khảo sát, nghiêncứu khá chi tiết và đã làm rõ đ-ợc một số vấn đề sau đây: 1. Nghiên cứu làm nổi bật các đặc thù và đặc điểm về vị thế, địa chất, địa mạo, vỏ phong hoá, cảnh quan đất và cổ địa lý khu vực cụm đảo. Đồng thời đã phân tích cụ thể -u thế về giá trị của vị thế và đặc điểm nền rắn của cảnh quan Hòn Khoai phục vụ cho phát triển du lịch - sinh thái. 2. Nghiên cứu điều kiện khí hậu, tài nguyên n-ớc Hòn Khoai, cũng nh-điều kiện hải văn và môi tr-ờng biển quanh đảo Hòn Khoai. Qua đó thấy rõ những thuận lợi cơ bản cũng nh-những khó khăn khi tiến hành tổ chức du lịch - sinh thái tại cụm đảo này. 3. Đã nghiên cứu khá chi tiết tài nguyên sinh vật trên đảo: tính đa dạng hệ thực vật, tính đa dạng thảm thực vật vàtài nguyên động vật hoang dã. Qua đó đã thấy giá trị to lớn phục vụ phát triển du lịch - sinh tháivà nghiên cứu khoa học của thảm thực vật và động vật hoang dã trên đảo bởi tính đa dạng phong phú của chúng. 4. Nguồn lợi sinh vật vùng triều và vùng biển quanh đảo cũng đ-ợc khảo sát nghiên cứu, đồng thời đã làm sáng tỏthế mạnh của các nguồn lợi này phục vụ cho du lịch - sinh thái.

pdf112 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2902 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Định hướng phát triển kinh tế - Sinh thái cụm đảo Hòn Khoai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐịnh hướng phát triển kinh tế - sinh thái cụm đảo Hòn Khoai.pdf
Luận văn liên quan