Đồ án Giới thiệu chung về dây quấn máy điện xoay chiều

Động cơ có một quạt gió nắp ở trên một đầu trục nhằm thông gió trên vỏ máy.Quạt tạo ra một chu trình lưu thông khí, không khí nguội được thổi vào máy qua bề mặt bộ phận nóng và mang nhiệt đi nhạnh hơn ra môi trường xung quanh .

pdf59 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3545 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Giới thiệu chung về dây quấn máy điện xoay chiều, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch có thể là bước đủ hay bước ngắn. Về quan hệ điện và từ, dây quấn móc xích có thể là bước ngắn nhưng nhìn toàn bộ dây quấn thì giống như một dây quấn bước đủ, vì vậy ưu điểm của dây quấn này là tiết kiệm đồng ở phần đầu nối. II. DÂY QUẤN HAI LỚP Cũng như ở máy điện một chiều,dây quấn hai lớp của máy điện xoay chiều gồm nhiều bối dây độc lập hợp lại, có bao nhiêu rãnh thì có bấy nhiêu bối dây.Dây quấn hai lớp là loại dây quấn mà trong mỗi rãnh có đặt hai cạnh tác dụng, như vậy số bối dây bằng số rãnh S = Z, số tổ bối dây trong một pha bằng Z/mq=2mpq/mq=2p, nghĩa là bằng số cực của máy. Khi quấn dây, cạnh thứ nhất của mỗi bối dây được đặt ở lớp trên của một rãnh, còn cạnh thứ hai được đặt ở lớp dưới của một rãnh khác với khoảng cách y giữa hai cạnh bối dây hay bước dây quấn bằng hoặc gần bằng bước cực τ. Thường thì dây quấn hai lớp có bước ngắn ( y <τ ) để làm yếu sức điện động bậc cao do đó cải thiện được dạng sóng sức điện động, đó là ưu điểm của nó so với dây quấn một lớp. Ngoài ra dùng dây quấn hai lớp còn giảm nhỏ lượng tiêu hao đồng ở phần đầu nối khi máy lớn và khi Đồ án tốt nghiệp 8 chế tạo có thể cơ giới hóa do đó giảm giá thành và có thể chọn số vòng dây của mỗi pha tương đối dễ dàng khi muốn duy trì tỷ lệ giữa Avà Bδ. Ngoài ra có khả năng chọn q là phân số để cải thiện dạng sóng sức điện động.Điều này có một giá trị đặc biệt đối với máy điện đồng bộ nhỉều cực công suất lớn. Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là việc lồng dây quấn vào rãnh cũng như việc sửa chữa gặp khó khăn hơn. Dây quấn hai lớp của máy điện xoay chiều có thẻ chế tạo thành dây quấn xếp hoặc dây quấn sóng.Trong đó dây quấn xếp là chủ yếu còn dây quấn sóng chỉ dùng đối với Roto dây quấn của động cơ điện không đồng bộ và đối với máy phát điện tuabin nước công suất lớn. Bây giờ ta sẽ nghiên cứu việc thực hiện triển khai một sơ đồ quấn dây cụ thể : Hình trình bày sơ đồ triển khai của dây quấn xếp,dưới mỗi cực một phacó hai bối dây nối tiếp nhau thành một nhóm.Vì các nhóm bối dây được đặt liên tiếp dưới các cực S và N nên sức điện động cảm ứng của chúng có chiều ngược nhau,đầu của các nhóm bối dây,chẳng hạn như pha A có kí hiệu là “*”.Để các sức điện động đó cùng chiều và cộng lại với nhau phải nối cuối của nhóm bối dây trước với đầu của nhóm bối dây tiếp theo.Nếu muốn mỗi pha có nhiều mạch nhánh song song phải nối đầu của các nhóm bối dây của pha đó với nhau và cuối của các nhóm bối dây đó 1 2 3 4 5 6 A Z B X C Y N S A Z B C X Y Đồ án tốt nghiệp 9 với nhau.Nói chung số nhánh song song của mỗi pha là k với điều kiện k chia đúng 2p. Hình trình bày sơ đồ quấn dây kiểu quấn sóng.Để đơn giản trên hình chỉ trình bày cách nối dây của một pha.Vì mỗi pha vẫn gồm những phần tử giống như của dây quấn xếp nên s.đ.đ cảm ứng của hai loại dây quấn đó hoàn toàn bằng nhau mặc dù cách quấn dây của chúng khác nhau.Đối với dây quấn sóng ở mỗi pha hình thành hai nhóm bối dây: các bối dây dưới các cực N nối nồi tiếp nhau thành nhóm thứ nhất và các bối dây dưới các cực S nối nối tiếp nhau thành nhóm thứ hai.Thí dụ như nếu bắt đầu từ A1 đến X1 thì sau khi đi quanh phần ứng q vòng (ở đây q =2) ta đặt nhóm các bối dây 2 ,14,1,13 nằm dưới các cực N.Cũng như vậy nếu bắt đầu từ X2 đến A2 thì sau khi đi vòng quanh phần ứng hai vòng ta có nhóm các bối dây 8, 20 ,7 ,19 nằm dưới các cực S.Sức điện động của hai nhóm bối dây nằm dưới các cực khác tên sẽ có chiều ngược nhau, đầu của hai nhóm bối dây đó có kí hiệu là “*”.Vì vậy nếu muốn mỗi pha có một nhánh thì phải nối X1với A2 để s.đ.đ của hai nhóm cùng chiều nhau. IV. KẾT LUẬN : Do vậy với nhiều kiểu loại dây quấn như trên nhiệm vụ thiết kế dây quấn cho động không đồng bộ ba pha lồng sóc của ta là phải làm sao chọn được kiểu dây quấn nào phù hợp nhất với công suất của động cơ và còn phải làm sao đảm bảo được các chỉ tiêu về mặt kĩ thuật cũng như kinh tế được tốt nhất. Tóm lại qua phần lý thuyết về dây quấn vừa nêu với các thông số đã cho ở đề bài ta hoàn toàn có thể chọn kiểu dây quấn xếp hai lớp đặt vào rãnh nửa kín và sử dụng bước dây quấn là bước ngắn.Vì nó có nhiều ưu điểm như : có thể chọn bước dây quấn tốt nhất để cải thiện dạng sóng sức điện động,giảm nhỏ lượng tiêu hao đồng ở phần đầu nối khi máy lớn… Đồ án tốt nghiệp 10 CHƯƠNG II : XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ KÊT CẤU I. ĐẠI CƯƠNG Việc xác định thông số kết cấu nhằm chế tạo ra máy kinh tế hợp lý nhất mà tính năng phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước.Tính kinh tế của máy không phải chỉ là vật liệu sử dụng để chế tạo ra máy mà còn xét đến quá trình chế tạo trong nhà máy,như tính thông dụng của các khuôn dập, vật đúc,các kích thước và chi tiết tiêu chuẩn hóa …. II.XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ KẾT CẤU 2.1Chọn loại lõi sắt stato máy làm bằng thép kĩ thuật điện cán nguội dầy 0,5(mm) (do nó có ưu điểm như là suất tổn hao nhỏ ,cường độ từ cảm cao,chất lượng bề mặt tốt,độ bằng phẳng tốt nên hệ số ép chặt lá thép cao…)và có kí hiệu là 2212. +Đồng thời chọn kết cấu cách điện rãnh là cấp B 2.2 Bước cực : cm12,01664 15.3π p2 Dπ τ =×=×= 2.3 Dòng điện pha định mức : A22,01960,870,873 11.10 cos.η3. .10PII 33 đm1 =××=== ϕ 2.4 Đường kính ngoài Roto : cm15,210,045215,3δ2DD ' =×−=−= 2.5 Bước răng Stato : cmp Dt 3352,1 36 3,15 21 =×=×= ππ Đồ án tốt nghiệp 11 2.6 Bước răng Roto : cm1,405434 15,21π Z Dπt 2 ' 2 =×=×= 2.7 Bề rộng răng Stato : ( ) ( ) cm0,69520,71 36 0,710,05215,3πb Z h2bDπb 2 1 412' Z1 =−+×+×=−++×= ( ) ( ) cm0,66760,980 36 1,790215,3πb Z h2Dπb 1 1 1r" Z1 =−×+×=−+= vậy ta có: cm0,68142 0,66760,6952 2 bb b " Z ' Z Z 11 1 =+=+= 2.8 Bề rộng răng Roto : ( ) ( ) cm1,0413 0,32 34 0,07520,3215,21π d Z h2.dDπb 1 2 411 ' ' Z2 = −×−−×= −−−= ( ) ( ) cm0,8587 0,2 34 0,21,978215,21π d Z dh2Dπb 2 2 21r ' " 2Z ' = −+×−×= −+−= cm bbb ZZZ 9496,02 87578,00413,1 2 " 2 ' 2 2 =+=+=⇒ 2.9 Kích thước rãnh cách điện stato : -Tiết diện thực của rãnh ( ) ( ) 2n1221'r mm131,8201,817,402 7,109,80hh 2 bb S =−×+=−×+= ☻Trong đó : * h12 = hr1-h41=17,90-0,5=17,40mm Đồ án tốt nghiệp 12 * hn = 1,8mm :chiều cao nêm trong rãnh stato. Diện tích cách điện rãnh : Scđ = c.(2h42+b1)+b2.c = 0,4.(2×17,40+9,80) + 7,10×0,5=21,39mm2 Trong đó : do chọn cấp cách điện rãnh là cấp B nên tra bảng phụ lục VIII- 1 phụ lụcVIIItrang 629 sách thiết kế máy điện (TKMĐ) của tác giả Trần khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh ta được : - c =0,4mm :chiều dầy cách điện rãnh. - c’=0,5mm :chiều dầy cách điện giữa hai lớp cách điện. Vậy diện tích có ích của rãnh là : Sr =S’r -Scđ =131,82-21,39=110,43mm2 2.10 Chiều cao gông Stato : cmh DDh rng 21,2790,12 3,153,23 2 11 =−−=−−= 2.11 Chiều cao gông Roto : cmdh DDh rtg 894,22,06 1798,1 2 4,521,15 6 1 2 ' 222 =+−−=−−−= 2.12 Làm nghiêng rãnh ở Roto và nghiêng 1/16 vòng tròn nghĩa là một bước răng Stato như vậy : bn ≈ t1=1,3352 cm 2.13 Diện tích rãnh Roto là : ( ) ( ) ( ) 2 22 21 422r 21 2 2 2 1 2r mm48,3072 2 2,03,20,7519,78 2 2,03,2 2 2,03,2π 2 ddhh 2 dd 2 ddπS = ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ +−−×+++×= ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ +−−+++= Đồ án tốt nghiệp 13 CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ DÂY QUẤN STATO I ĐẠI CƯƠNG Việc xác định thông só dây quấn Stato cho máy là công việc hết sức quan trọng với nhiều yêu cầu khác nhau.Nói chung cho dây quấn phải đảm bảo các yêu cầu như : phải tạo ra được ở khe hở không khí một từ trường phân bố hình sin hoặc đảm bảo có được một sức điện động và một dòng điện tương ứng với công suất điện từ của máy,tiết kiệm được vật liệu…. Những yêu cầu này có liên quan đến đặc tính làm việc của máy. II XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ KẾT CẤU 3.1 Xác định kiểu dây quấn: -Như ở phần kết luận chương I ta đã chọn dây quấn xếp hai lớp sử dụng bước ngắn với y =7 -Vậy ta có : 778,09 7 === τβ y Với : 94 36 2 1 === p Zτ Như vậy ta có sơ đồ dây quấn như hình vẽ với các thông số : Z1=36; m=3; y =7 ; τ=9 ; q=3 Trong đó : 3 12 36 2 1 === mp Zq số rãnh một pha dưới một bước cực 3.2 Hệ số dây quấn : -Hệ số bước ngắn : 9397,029 7sin 2 sin =×=×= ππβyk Đồ án tốt nghiệp 14 -Hệ số bước rải : 9598,0 2 20sin3 2 203sin 2 sin 2 sin = × × = × × = α α q q rk ☻ Trong đó : °=×== 20 36 3602360 1Z pα Vậy ta có : kdq = ky×kr = 0,9397×0,9598 = 0,9019 Đồ án tốt nghiệp 1 SƠ ĐỒ DÂY QUẤN XẾP 3 PHA HAI LỚP VỚI Z =36; 2p= 4 ; q =3; β =7/9 ; m =3 Đồ án tốt nghiệp 1 3.3Số vòng dây nối tiếp một pha : vòng101 01046,0509019,011,14 220962,0 .f.k.k4 UkW dqs 1E' 1 =×××× ×=Φ ×= ☻Trong đó : - chọn : α =0,64 ; ks =1,11 ; Bδ= 0,85 ; kE=0.962 -luồng từ thông khe hở không khí là : Φδ = B’δ×αδ×lδ×τ ×10-4 = 0,85×0,64×16×12,0166×10-4 = 0,0146 3.4 Số thanh dẫn tác dụng của một rãnh là : 16,8332 1011 qp Wau' ' 11 1r =× ×=× ×= Vậy ta lấy: ur1=17 Như vậy số vòng dây chính xác ứng với ur1=17 là : vòng1021 1732 a uqpW 1 1r 1 =××=××= Trong đó : - a1 =1 số mạch nhánh song song. 3.5 Xác định lại chính xác Φδ , Bδ : wb01036,0 501029019,011,14 220962,0 f.W.k.k.4 Uk 1dqs 1E =×××× ×=×=Φ T84,0 0166,121664,0 10.01036,0 l 10.B 44 =××=τ××α Φ= δδ δ Ta có : %5%17,1100 85,0 84,085,0100 B BBB ' <=×−=×−=Δ δ δδ δ Vậy việc chọn Bδ là hoàn toàn thỏa mãn. 3.6 Tiết diện và đường kính dây dẫn : Để chon kích thước dây trước hết ta phải xác định được mật độ dòng điện j của dây dẫn.Việc chọn mật độ dòng điện ảnh hưởng đến hiệu suất và sự Đồ án tốt nghiệp 2 phát nóng n của máy mà sự phát nóng của máy phụ thuộc vào tích số AJ.Tích số này tỷ lệ với suất tải nhiệt của máy.Do đó trong máy điện không đồng bộ thì AJ phụ thuộc vào đường kính ngoài lõi sắt Stato Dn. Do vậy theo hình 10-4 trang 237sách TKMĐ của tac giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh với Dn=23,3cm ta chọn được tích số AJ=- 1900A2/cm.mm2. Vậy ta có mật độ dòng điện là : 21 /7735,6504,280 1900 mmA A AJJ === Trong đó : - A: tải đường A/cm280,504 15,3π 10222,019632 Dπ WIm2A 11 =× ×××=× ×××= - tiết diện dây sơ bộ 2 111 đm' 1 mm1,6256,773511 22,0196 Jna Is =××=××= × Trong đó: - chọn n1 = 2 :số sợi chập song song . -Iđm=22,0196A : dòng điện định mức (theo 1.3). Vậy theo tiêu chuẩn bảng VI-1 phụ lục VI ta chọn dây đồng tráng men PETV có đường kính dây không kể cách điện là d =1.45mm ,đường kích kể cả cách điện là dcđ =1,535mm va tiết diện dây là s=1,651mm2 3.7 Hệ số lấp đầy rãnh : 725,0 430,110 535,1217 S dnu k 2 1r 2 cđ11r lđ =××=××= ☻Trong đó : + Sr=110,43mm2 :diện tích có ích của rãnh(theo 1.9). Nhưvậy hệ số klđ =0,725 là hoàn toàn thõa mãn công nghệ cho phép (klđ =0,70 – 0,75). Đồ án tốt nghiệp 3 PHẦN 4 :TÍNH TOÁN THAM SỐ MẠCH TỪ VÀ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN THAY THẾ I. TÍNH TOÁN THAM SỐ MẠCH TỪ Tính toán mạch từ là xác định sức từ động cần thiết để tạo ra khe hở không khí một từ thông có thể sinh ra sức điện động đã xác định ở dây quấn phần ứng.Để tính toán tổng sức từ động của máy người ta chia làm 5 phần : ● Sức tử động ở khe hở không khí. ● Sức từ động ở răng Stato. ●Sức từ động ở gông Stato. ●Sức từ động ở răng Roto. ●Sức từ động ở gông Roto. 4.1 Sức từ động ở khe hở không khí : Để tính sức từ động ở khe hở không khí người ta đưa ra hệ số khe hở không khí (hệ số Carter) kδ. Hệ số này thể hiện sự phân bố từ trường không đều ở khe hở không khí do có răng rãnh của Stato và Roto.Hệ số này được tính như sau: kδ=kδ1× kδ2 Với : -kδ1 hệ số khe hở không khí do răng rãnh của Stato. -kδ2 hệ số khe hở không khí do răng rãnh của Roto. Trong đó : ● 1899,1 045,07343,43352,1 3352,1 11 1 1 =×−=−= δνδ t tk Đồ án tốt nghiệp 4 Với : 7343,4 45,0 5,35 45,0 5,3 5 2 41 2 41 1 = + ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ = + ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ = δ δν b b ● 0446,1045,03333,14054,1 4054,1 22 2 2 =×−=−= δνδ t tk Với : 3333,1 45,0 5,15 045 5,1 5 2 42 2 42 2 = ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛+ ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ = ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛+ ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ = δ δν b b Vậy kδ = kδ1 × kδ2 =1,1899 × 1,0446 =1,2429 Ta có sức từ động ở khe hở không khí là : Fδ=1,6.Bδ.kδ.δ.104 =1,6×0,84×1,2429×0,045×104 =751,7059A 4.2 Sức từ động ở răng Stato : Fz1 Để tìm được Fz1 ta phải tìm lại chính xác mật độ từ thông trên răng Stato: T1,73 0,95160,681 1,3352160,84 klb tlBB c11Z 1δδ 1Z =×× ××=×× ××= ☻ Trong đó : kc =0,95 hệ số ép chặt lõi sắt. Theo bảng V-6 phụ lục V trang 608 sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh ta tra được cường độ từ trường trên răng Stato là HZ1 =20,7 A/cm. Như vậy sức từ động trên răng Stato là : FZ1 =2.hz1.HZ1 =2×1,790×20,7 =74,106 A Trong đó : hZ1 =hr1 =1,790 cm. 4.3 Sức từ động trên răng Roto là : FZ2 -Ta có mật độ từ thông ở răng Roto : T1,310,9516,00,9496 1,405416,00,84 klb tlBB c22z 22δ 2Z =×× ××=×× ××= ☻ Trong đó : ▪ bz2 =0,9496 cm –bề rộng răng Roto (theo 2.8). ▪ t2 =1,4054cm bước răng Roto (theo 2.5). Đồ án tốt nghiệp 5 -Từ BZ2 =1,31T tra bảng phụ lục V-6 phụ lục V trang 608 sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh ta được cường độ từ trường trên răng Roto là : HZ2 = 7,38A/cm. -Vậy sức từ động trên răng Roto : FZ2 = 2.h’z2.HZ2 = 2×1,871×7,38 = 27,6159 A ☻Trong đó chiều cao tính toán của răng Roto bằng : cm1,8713 0,321,978 3 dhh 11r1z =−=−= 4.4 Tính sức từ động ở gông Stato Fg1 : -Mật độ từ thông ở gông Stato : T1,54 0,9516,02,212 100,01036 klh2 10ΦB 4 c11g 4 1g =××× ×=×× ×= -Từ Bg1 =1,54T theo bảng V-9 phụ lục V trang 611sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh ta tra được cường độ từ trường trên gông Stato là Hg1 =10,4A/cm . -Chiều dài mạch từ ở gông Stato : ( ) ( ) cm16,5556 4 2,2123,3π p2 hDπ L 1gn1g =−×= −= ☻trong đó : - Dn =23,3 cm đường kính ngoài của Stato - hg1 =2,21 cm chiều cao gông Stato (theo 2.10). -Vậy sức từ động ở gông Stato bằng : Fg1 = Lg1×Hg1 =16,5556× 10,4 =172,178 A 4.5 Sức từ động ở gông Roto Fg2 : -Mật độ từ thông ở gông Roto : T1,180,9516,02,8942 100,01036 klh2 .10ΦB 4 c22g 4 2g =××× ×=××= Đồ án tốt nghiệp 6 -Từ Bg1 =1,18T theo bảng V-9 phụ lục V trang 611sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh ta tra được cường độ từ trường trên gông Stato là Hg1 =3,90A/cm -Chiều dài mạch từ ở gông Roto: ( ) ( ) cm086,51 4 2,8945,4π p2 hdπ L 2gt2g =+×= += -Vậy sức từ động ở gông Roto bằng : Fg2 =Lg2×Hg2 =6,5108× 3,90 =25,3921 A 4.6 Tổng sức từ động của mạch từ F = Fδ× FZ1×FZ2×Fg1×Fg2 = 751,7059+74,106+27,6159+172,178+25,3921 =1050,9979 A 4.7 Hệ só bão hòa toàn mạch : 1,3981751,7059 10500,9979 F Fk δ μ === 4.8 Dòng điện từ hóa : A8,46270,90191022,7 1050,99792 kW2,7 FpI dq1 μ =×× ×=×× ×= -Dòng điện từ hóa phần trăm : 38,43%10022,0196 8,4627100 I I %I đm μ μ =×=×= II.Tính toán các tham số của sơ đồ mạch điện thay thế Đồ án tốt nghiệp 7 Các tham số chủ yếu của động cơ không đồng bộ là điện trở và điện kháng của dây quấn.Những điện kháng được xác định bởi trị số từ thông móc vòng trên đơn vị dòng điện và tần số.Từ thông móc vòng của tất cả các máy điện có thể chia làm hai loại : ● Từ thông móc vòng cảm tương hỗ . ● Từ thông móc vòng từ tản. Mỗi loại có một tính chất riêng của mình trong việc xác định đặc tính làm việc và các đặc tính khác của máy điện. Dựa vào các điện trở ,ta có thể xác định được những trị số tổn hao của dây quấn máy điện ở chế độ làm việc ổn định cũng như trong quá trình quá độ.Trong thiết kế máy điện ,tính toán điện trở và điện kháng của dây quấn là một vấn đề hết sức quan trọng.Ở đây để tính toán ta chỉ đưa ra các công thức cuối cùng được áp dụng . 1/Tính toán điện trở : Điện trở mỗi pha dây quấn Stato là : Ω;sa L ρkr 1 1 r1 ××= ☻Trong đó : - L1 : chiều dài dây quấn một pha của Stato. - a1 : số mạch nhánh song song. - s : tiết diện tác dụng của dây dẫn - Khi tính toán máy điện không đồng bộ thường lấy kr =1. - ρ : điện trở suất của vật dẫn. Theo qui định nhiệt độ làm việc tính toán của máy là 75ºC đối với cách điện cấp B.Do vậy điện trở suất của vật liệu dây dẫn đồng ở 75ºC là ρ75 =1/46 Ωmm2/m. 4.9 Chiều dài phần đầu nối của dây quấn Stato : lđn1 =kđ1.τy +2B =1,55×10,4397 +2×1,0 =18,1815 cm Đồ án tốt nghiệp 8 ☻Trong đó : - ( ) ( ) cm10,4397 36 .71,79015,3π Z yhDπ τ 1 1r y =+×=+= - kđ1=1.55 và B =1.0cm tra theo bảng 3.4 trang 69 sách TKMĐ của tac giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh . 4.10 Chiều dài trung bình của 1/2 vòng dây của dây quấn Stato : ltb =l1 +lđn1 =16,0 + 18,1815 = 34,1815 cm 4.11chiều dài dây quấn một pha của Stato : L1=2×ltb×W1×10-2=2 × 34,1815×102×10-2 =69,7303cm 4.12 Điện trở tác dụng của dây quấn Stato : Ω45910, 1,65121 7303,96 46 1 s.n.a L ρr 111 1 751 =×××=×= ☻trong đó : -a1 =1 số mạch nhánh song song. -n1 = 2 số sợi chập song song . -s1 =1,615mm2 tiết diện dây dẫn. Tính theo đơn vị tưong đối : Ω4590,0220 22,01965910,4 U Irr 1 1 11 =×=×=∗ 4.14 Điện trở tác dụng của dây quấn Roto ; Ω1,44.1048,3072 1016,0 23 1 S 10l ρr 4 2 2r 2 2 Altd − −− =××=××= ☻Trong đó : -do Roto lồng sóc đúc bằng vật liệu nhôm nên điện trở suất của đồng ở 75ºC là ρCu =1/23(Ωmm2/m) theo bảng 5.1trang 117 sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh -Sr2 =48,3072mm2 diện tích rãnh Roto (theo2.13) Đồ án tốt nghiệp 9 4.15 Điện trở vành ngắn mạch : ( ) ( ) Ω.1021600,13,8023,2034 1090812,π 23 1 b.a.Z .10D.π ρr 4 2 2 2 v Alv − −− =×× ×××=×= ☻Trong đó : -Dv =12,890 cm đường kính vành ngắn mạch. - a =23,20mm kích thước dọc trục vành ngắn mạch. - b =13,80mm kích thước ngang trục vành ngắn mạch. 4.16 Điện trở Roto : Ω1,6799.10100,3675 0,016221,44 Δ r2 rr 4422 v td2 −− =⎟⎟⎠ ⎞⎜⎜⎝ ⎛ ×+=+= ☻Trong đó : - 3675,034 2sin2sin2 2 =××=Δ ππ Z p 4.17 Hệ số qui đổi ( ) ( ) 8915,2986 34 9019,010234.4 2 2 2 1 =××== Z kWm dqγ 4.18 Điện trở Roto đã qui đổi : Ω0,50171,6799.102986,8915rγr 42 ' 2 =×=×= − Tính theo đơn vị tương đối : 0,0502 220 22,09160,5017 U Irr 1 1' 2 ' 2 =×=×=∗ 2/ Tính toán điện kháng : Trong lý thuyết máy điện, chúng ta đã biết tổng từ thông của dây quấn gồm có từ thông móc vòng chính(từ thông đi qua khe hở không khí và móc vòng với cả hai dây quấn Stato và Roto)và từ thông móc vòng tản(từ thông chỉ móc vòng với chính dây quấn sinh ra nó).Từ khái niệm đó,đối với dây quấn Stato máy điện không đồng bộ,ta có: x11 =x1c +x1 Đồ án tốt nghiệp 10 trong đó : - x11 và x1c :điện kháng toàn phần và điện kháng chính. -x1 :điện kháng tản. Để xác định chính xác từ thông móc vòng của từ tản và từ đó tính các điện kháng là một vấn đề rất khó nên trong tính toán thực tế người ta dùng phương pháp tính gần đúng.Nếu cần phải tính thật chính xác thì người ta dùng phương pháp thực nghiệm.Chúng ta chia từ trường tản làm 3 phần ; ●Từ tản ở rãnh : λr. ● Từ tản ở phần đầu nối : λđn ● Từ tản tạp : λt Từ đó người ta đưa ra công thức tính điện kháng tản như sau : ΩΣ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛= ; 100100 158,0 2 λδ pq lWfx Trong đó Σλ = λr + λđn + λt Như vậy để tính x thì trước hết phải xác định các hệ số từ dẫn λ. a/ Tính ở Stato : 4.19 Hệ số từ tản rãnh λr : Đối với dây quấn hai lớp sử dụng bước ngắn, hệ số λr còn phụ thuộc vào hệ số β. Đối với rãnh hình thang λr được tính như sau : ' β 41 41 41 22 β 1 r kb h h2b h3 b hk b3 h λ ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ ++++= ☻Trong đó : - 9 7=β (theo 2.1) Đồ án tốt nghiệp 11 - 833,04 9 731 4 31' = ×+ =+= ββk - 875,0833,04 3 4 1 4 3 4 1 ' =×+=+= ββ kk - b =b1 =7,10 mm - mm871,0,53 7,10hb 3 1hb 3 1hh 41131413 =−=−=⇒≈+ - h2 =h3 -hn =1,87 -1,80 =0,07mm - h1 = h12- hn = (hr1 – b41) – hn =(17,90 -0,5) –1,80=15,60mm Vậy ta có ; 1,34490,8333,5 0,5 0,527,10 1,873 7,10 0,070,875 7,103 15,60 λr =×⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ +×+ ×++××= 4.20 Hệ số từ tản tạp λt : Chúng ta đã biết điện kháng chính x1c của dây quấn Stato là do sóng bậc nhất của từ trường Stato sinh ra. Có thể nói rằng sự truyền tải năng lượng từ Stato tới Roto tiến hành được là do sóng bậc nhất của từ trường.Sóng bậc cao của từ trường Stato sinh ra ở dây quấn Stato những sức điện động có tần số bằng tần số sóng bậc cao, đồng thời chúng cũng tạo ra ở dây quấn Roto khi đang quay những sức điện động có tần số cao.Do đó trong thực tế những sóng này không tham ra vào việc truyền tải năng lượng từ Stato tới Roto những sức điện động sóng bậc cao tạo ra được gọi là sức điện động tản hay sức điện động tạp. Từ đó ta có công thức tính hệ số từ dẫn tản tạp λt : ( ) 1t δ 1t1t 2 dq11 t σk.δ k.ρ.kq.t 0,9λ = Đồ án tốt nghiệp 12 Để tính được λt người ta đưa ra hệ số σt ,đó là tỷ số tổng các sức điện động của sóng bậc cao với sức điện động của sóng bậc nhất trong cùng một từ trường ấy. Ta có kt1 hệ số dây quấn Stato phụ thuộc vào b41 và δ. - 0,93270,0451,3352 0,350,0331 δ.t b0,0331k 2 1 2 41 1t =××−=×−= - 3232 36 2 1 1 =××== mp Zq số rãnh một pha dưới một bước cực. - kδ =1,2429 hệ số khe hở không khí (theo 4.1) - kdq =0,9019 hệ số dây quấn (theo 3.2) - ρt1: xác định theo bảng 5.3 trang 137 sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh. Nội suy ρt1 theo 2,833312 34 mp2 Zq 22 === và 172 34 p Z2 == ● ( ) ( )⎪⎩ ⎪⎨⎧ =⇒= =⇒=⇒= 0,93ρ3q 0,94ρ2q 15 p Z 15t2 15t22 0,932212 34 23 0,940,930,94ρ 12 34t =⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ −− −+=⇒ ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ ● ( ) ( )⎜ ⎜ ⎝ ⎛ =⇒= =⇒=⇒= 0,88ρ3q 0,87ρ2q 20 p Z 20t3 20t22 0.878212 34 23 0,870,880,87ρ 12 34t =⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ −− −+=⇒ ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ Nội suy theo 172 =p Z : ( ) ( ) 0,901415171520 0,9320,8780,932ρ 17t =−− −+= Đồ án tốt nghiệp 13 - σt : xác định theo bảng 5.2a trang 135 sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh. ( ) ( )⎜ ⎜ ⎝ ⎛ =⇒= =⇒=⇒= = = 1,15σ1β 1,41σ0β 3q 1βt 0βt 1,20809 7 01 1,411,151,41σ 9 7 βt =⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ −− −+=⇒ ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ = Vậy hệ số từ tản tạp Stato : ( ) 59741,0,01208 0,0451,2429 0,93270,90140,901931,33520,9λ 2 1t =×× ×××××= 4.21 Hệ số từ tản phần đầu nối của dây quấn Stato : Tùy theo loại dây quấn mà người ta đưa ra công thức phù hợp.Do ta chọn loại dây quấn xếp hai lớp nên : ( ) 0,6114 12,0166 9 70,6415,5716 16,0 30,34 βτ0,64l l q0,34λ đn δ 1 1đ = ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ ××−×= −= Trong đó : -τ = 12,0166 cm bước cực (theo 2.2) -lđn =15,5716 cm (theo 4.8) 4.22 Hệ số từ tản Stato : Σλ1 = λr1 + λ t1 + λđ1 = 1,3449 +1,5974+0,6114 =3,5537 4.23 Điện kháng dây quấn Stato : Đồ án tốt nghiệp 14 Ω78240, 5373,5 32 16,0 100 102 100 500,158 Σλ pq l 100 W 100 f0,158x 2 1 δ 2 1 1 = ×××⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛××= ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛= Tính theo đơn vị tương đối : 830,07220 22,01968240,7 U Ixx 1 1 11 =×==∗ b/ Tính ở Roto : Tương tự như phần tính ở Stato ta cũng có : 4.23 Hệ số từ tản rãnh Roto : 2,7565 1,5 0,75 3,202 1,50,66 48,30728 3,20π1 3,203 17,11 b h b2 b0,66 S8 πb1 b3 h λ 22 42 4242 2 2r 2 1 2r = +⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡ ×−+⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ × ×−×= +⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡ −+⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ −= ☻Trong đó : - b =d1 =3,20mm mm17,11 3,200,1 2 3,200,7519,78 d0,1 2 dhhh 11412r1 = ×−−−= −−−= - b42 =1,5 mm - h42 =0,75mm - Sr2 =48,3072mm2 ( theo 2.13) Đồ án tốt nghiệp 15 4.24 Hệ số từ tản Roto : ( ) 2t δ 2t2t 2 2d22 2t σk.δ k.ρ.kq.t0,9λ = ☻Trong đó : - 12 34 232 34 mp2 Z q 22 =××== - ρt2 =1 , kt2 = 1 . kd2 =1 - kδ =1,2429 (theo 4.1) - σt2 = 0,0115 tra theo bảng 5.2c trang 136 sáchTKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh. Vậy ta có : ( ) 82,087 0,0115 1,24290,045 111 12 341,4054 0,9 σ k.δ k.ρkqt0,9λ 2 2t δ 2t2t 2 2d22 2t = ×× ××⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ ×× ×= = 4.25 Hệ số từ tản phần đầu nối : 0,4344 1,38022,320 12,8904,7log 0,367516,034 12,8902,3 b2a D4,7. log Δ.l.Z D2,3. λ 2 v 2 22 v 2đ = ×+ ×××× ×= +×= ☻Trong đó :- Dv =12,890cm đường kính vành ngắn mạch . - a= 23,20cm kích thước dọc trục vành ngắn mạch . - b=13,80 mm kích thước ngang vành ngắn mạch Đồ án tốt nghiệp 16 - 3675,034 2sin2sin2 2 =××=Δ ππ Z p 4.26 Hệ số tử tản phần rãnh nghiêng : 0,94221,4054 1,33522,08770,5 t b λ0,5λ 22 2 n 2trn =⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛××=⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛= ☻Trong đó : - bn =1,3352cm (theo 2.12) - t2 =1,4054cm bước răng Roto (theo 2.6) 4.27 Hê số từ tản Roto : Σλ2= λr2 +λt2 +λđ2 +λrn =2,7565+2,0878+0,4344+0,9422=6,2209 4.28 Điện kháng tản Roto : x2= 7,9.f1.l2 .Σλ2.10-8 =7,9×50×16,0×6,2208.10-8 =3,9315.10-4 Ω 4.29 Điên kháng Roto đã qui đổi : x’2 = γ×x2 =2986,8915×3,9315.10-4 =1,1743 Ω tính theo đơn vị tương đối : 0,1775220 22,019631,174 U Ixx 1 1' 22 =×==∗ 4.30 Điện kháng hỗ cảm : Ω=×−=−= 2140,254627,8 7789,04627,8220. 11 12 μ μ I xIU x Tính theo đơn vị tương đối : 2,5239220 22,019622,2175 U I xx 1 1 1212 =×==∗ 4.31 Kiểm tra lại kE : Đồ án tốt nghiệp 17 6990,9220 8240,78,4627220 U xIU k 1 1μ1 E =×−= −= Trị số này không sai khác nhiều so với giả thiết ban đầu chọn là kE = 0,962.Do vậy ta không cần phải tính lại. 3/Tính toán tổn hao thép và tổn hao cơ : Tổn hao sinh ra trong quá trình làm việc của máy điện về bản chất nó gắn liền với quá trình điện từ trong máy và chuyển động cơ của Roto. Tổn hao trong máy điện có thể chia làm những loại sau : -Tổn hao trong thép ở Stato và Roto do từ trễ và dòng điện xoáy khi từ thông chính biến thiên. -Tổn hao bề mặt và tổn hao đập mạch do sự thay đổi của từ trễ và sự thay đổi tương đối của răng rãnh Stato -Tổn hao đồng -Tổn hao cơ, phụ 4.32 Tổn hao thép và tổn hao cơ : ● Trọng lượng răng Stato : GZ1 = γFe.Z1.bz1.hz1l1kc.10-3 = 7,8×36×0,681×1,790×16,0×0,95.10-3 =5,2028 kg ●Trọng lượng răng Roto : GZ2 = γFe.Z2.bz2.h’z2.l2.kc.10-3 = 7,8×34×0,9496×1,871×16,0×0,95×10-3 = 7,1619 kg ●Trọng lượng gông từ Stato : Gg1 = γFe.l1.hg1.Lg1.2p.kc.10-3 = 7,8×16,0×16,5556×2,210×4×095×10-3 Đồ án tốt nghiệp 18 = 17,3514 kg ● Tổn hao trong lõi sắt Stato : + Trong răng : kw10,070105,20281,732,51,8.10G.B.p.kP 3231Z 2 1Z1FeZgcz1FeZ =××××== −− ☻Trong đó - pFeZ1=2,5(w/kg) tra theo bảng V.14 trang 618 sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh. -kgcz =1,8 hệ số gia công răng +Trong gông ; kw0,16461017,35141,542,51,6.10G.B.p.kP 3231g 2 1g1FeggcgFeg =××××== −− ☻Trong đó : -kgcg =1,6 hệ số gia công gông -pFeg1 =2,5 (w/kg) tra theo bảng V.14 trang 618 sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh +Trong cả lõi sắt Stato : P’Fe = PFeZ1 +PFeg1 = 0,0701 +0,1646 =0,2347 kw ● Tổn hao bề mặt trên răng Roto : 7 bm2 2 422 bm 10plt btpτ2P −−= ☻Trong đó : -ta có 7,7780,45 3,5 δ b41 == tra theo hình 6.1 trang 141 sách TKMĐ của tac giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh ta được βo = 0,35 Vậy ta có: Bo =βo×kδ ×Bδ =0,35×1,2429×0,84 =0,3654T Mặt khác ta có : Đồ án tốt nghiệp 19 ( ) ( ) 2 2 1,5 2 1o 1,5 11 obm kw/cm6897,298 3352,13654,010 1000 15003620,5 tB10 1000 n.Zk0,5p = ×××⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ ×××= ×⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛= ☻Trong đó : - ko = 2 hệ số kinh nghiệm Vậy : kw050,02106897,29816,01,4054 0,151,405412,016622P 7bm =×××−×××= − +Tổn hao đập mạch trên răng Roto : 32Z 2 đm 11 đm .10GB101000 nZ0,11P −×⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛×= ☻Trong đó : 0,0991,311,40542 0,0454,7343B t2 δυB 2Z 2 1 đm =×× ×=××= Vậy ta có : kw0,0225107,16190,099101000 1500360,11P 3 2 đm =××⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ ××××= − ●Tổng tổn hao thép : PFe =P’Fe +Pbm +Pđm =0,2346 +0,0205 +0,0225 =0,2776kw ●Tổn hao cơ : kw0,0663 10 10 23,3 1000 15001 10 10 D 1000 nkP 3 42 3 4 n 2 1 coco = ×⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛×⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛×= ×⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛×⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛= − − ●Tổn hao không tải : Đồ án tốt nghiệp 20 Po =PFe + Pcơ = 0,2776 + 0 0663 =0 3439 kw 4/Đặc tính làm việc : ● r1 =0,4591 Ω ● x1 =0,7824 Ω ● x12 =25,2140 Ω ● r’2=0,5017 Ω ● x’2 =1,1743 Ω ● 1,03125,2140 0,78241 x x1C 12 1 1 =+=+= ●Sức điện động : E1 =U1- Iµ.x1 =220- 8,4627×0,7824 =213,3788V ● Hệ số qui đổi dòng điện : 16,234234 0,90191026 Z kW 6k 2 dq1 I =××= ×= ●Dòng điện Roto đã qui đổi : A20,037816,3242 325,2982 k I I I 2' 2 === ☻Trong đó : A325,298234 0,9019102622,01960,91 Z kW6 IkI 2 dq1 1I2 =××××== ●Hệ số trượt định mức : 0,047213,3788 0,501720,0378 E rIs 1 ' 2 ' 2 đm =×== ● Hệ số trượt lớn nhất : 0,259 1,1743 1,031 0,7824 0,5017 x C x rs ' 2 1 1 ' 2 m = + = + = ●Các số liệu và đồ thị đặc tính làm việc của động cơ được thể hiện trong bảng và hình vẽ . ●Bội số mômen cực đại : Đồ án tốt nghiệp 21 2,480,259 0,047 18,9625 70,1534 s s I I M M m 2 m đm 2 ' đm2 ' m2 đm max max =×⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛=×⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛== Đồ án tốt nghiệp 1 s Đơn vị 0,01 0,02 0,03 0,047 0,1 0,259 ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ += s r C xCr ' 2 1 12 1ns Ω 53,7659 27,1015 18,2134 11,7837 5,7700 2,4962 ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ += '2 1 12 1 xC xCxns Ω 2,0549 2,0549 2,0549 2,0549 2,0549 2,0549 22 nsnsns xrZ += Ω 53,8051 27,1793 18,3289 11,9615 6,1249 3,2332 nsZ UCI 11 ' 2 = A 4,2156 8,3453 12,3749 18,9625 37,0324 70,1534 ns ns Z r='2cosϕ 0,9993 0,9971 0,9937 0,9851 0,9420 0,7720 ns ns Z x='2sinϕ 0,0382 0,0756 0,1121 0,1717 0,3355 0,6356 ' 2 1 ' 2 đbrr1 cosC I II ϕ+= A 4,6446 8,6925 12,4858 18,6769 34,3942 53,0885 ' 2 1 ' 2 đbxx1 sinC I II ϕ+= A 8,6189 9,0746 9,8082 11,6206 20,5135 51,7047 2 x1 2 r11 III += A 9,7906 12,5226 15,8775 21,9969 40,0470 74,1064 Đồ án tốt nghiệp 2 1 r1 I Icos =ϕ 0,4744 0,6941 0,7864 0,8492 0,8588 0,7614 3 r111 10IU3P −= kw 3,0654 5,6954 8,2406 12,3268 22,7002 35,0384 3 1 2 11Cu 10rI3P −= kw 0,1219 0,1994 0,3206 0,6154 2,0399 6,9855 3' 2 '2 22Cu 10rI3P −= kw 0,0267 0,1048 0,2305 0,5411 2,0641 7,4073 Pf = 0,005P1 kw 0,0153 0,0284 0,0412 0,0616 0,1135 0,1751 Po kw 0,3439 0,3439 0,3439 0,3439 0,3439 0,3439 of2Cu1Cu PPPPΣP +++= Kw 0,5078 0,6765 0,9362 1,5620 4,5614 14,9118 ΣPPP 12 −= kw 2,5576 5,0189 7,3044 10,7648 18,1388 20,1266 100 1 2 P P=η % 83,4345 88,1219 88,6392 87,3284 79,9059 57,4415 s 0,1 0,259 0,4 0,6 0,8 1 M 131,40 182,072 174,56 142,77 117,56 99,03 Đồ án tốt nghiệp 1 PHẦN 5 : TÍNH TOÁN KIỂM TRA CHẾ ĐỘ KHỞI ĐỘNG I. ĐẠI CƯƠNG Đối với các máy điện thông dụng ta có thể cho rằng những tham số r1,r’2,x1 x’2 của máy là hằng số khi máy làm việc từ không tải đến định mức.Khi hệ số trượt lớn hơn trị số sm ứng với mômen cực đại do dòng điện bây giờ đã lớn hơn dòng điện định mức.Lúc đó bắt đầu có hiện tượng bão hòa răng do từ thông tản.Vì vậy x1,x’2 giảm.Mặt khác do hiện tượng do hiệu ứng mặt ngoài trong thanh dẫn Roto nên những tham số r’2 ,x’2 cũng thay đổi.Đối với động cơ Roto lồng sóc, khi khởi động dòng điện sẽ lớn hơn dòng điện định mức làm cho điện kháng x1,x’2 và r’2 thay đổi rõ rệt. Do vậy ở đây trong phần này ta sẽ xét đến các hiện tượng đó có ảnh hưởng như thế nào đặc biệt đó là lúc khởi động. Các đại lượng đặc trưng cho đặc tính khởi động là mômen khởi động và dòng điện khởi động.Việc tính toán xác định đặc tính khởi động một cách chính xác có khó khăn lớn.Vì khi tính toán ta gặp phải quan hệ phức tạp giữa dòng điện và hệ số trượt và các tham số động cơ điện ,do dó thường chỉ xét đặc tính khởi động lúc s =1. II THAM SỐ CỦA ĐỘNG CƠ KHI XÉT ĐẾN HIỆU ỨNG MẶT NGOÀI VỚI S =1 Đồ án tốt nghiệp 2 Để cải thiện đặc tính khởi động bằng cách lợi dụng hiện tượng hiệu ứng mặt ngoài của dòng điện,thường người ta dùng rãnh sâu.Vì lúc khởi động điện kháng tản phía dưới lớn và tần số Roto cao nên do hiện tượng hiệu ứng mặt ngoài dòng điện tập trung phía trên thanh dẫn gần miệng rãnh.Do sự phân bố dòng điện tập trung nhiều ở phía miệng rãnh,tiết diện dẫn điện của thanh coi như bị nhỏ đi,điện trở Roto R2 tăng lên sẽ làm tăng momen mở máy.Khi mở máy xong tần số dòng điện Roto nhỏ đi, tác dụng trên bị yếu đi, diện trở Roto giảm xuống như bình thường.Do vậy cần phải xác định độ sâu qui đổi hr của trong đó qui ước dòng điện phân bố đều và từ đó xác định điện trở thanh dẫn trong rãnh. Để xác định hr người ta đưa ra khái niệm chiều cao tương đối rãnh ξ . Với thanh dẫn bằng nhôm (ρ =1/23) ta có : sa0,067ξ ××= ☻Trong đó : - a = hr2 – h42 =19,78 - 0,75 = 19,03mm :chiều cao nhôm trong rãnh - s= 1 : hệ số trượt Vậy ta có : 2750,1103,19067,0 =××=ξ Theo hình 10.13 tranh 256 sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh với ξ =1,2750 ta tra được : φ =0,37 và ψ =0,95 Để tính được được điện trở thanh dẫn ta phải xác định được : hr td R S Sk = ☻Trong đó : - Std =48,3072mm2 ( theo 1.13). - Shr : tiết diện của thanh dẫn. Mặt khác ta có : Đồ án tốt nghiệp 3 - mm13,89050371 19,03 1 ah r =+=+= ϕ - mm16,432 2,03,2019,03 2 ddah 211 =+−=+−= mm2,3023 2 3,2013,8905 16,43 2,03,202,0 2 dhh h dddb 1r1 1 21 2r = ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ −−+= ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ −−−+=− Ta có : 2 2 1 r r1 2 1 hr mm37,8201 2 3,213,8905 2 2,30233,20 8 3,20π 3 dh 2 bd 8 πdS = ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ −×++×= ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ −++= 1,277337,8201 48,3072 S S k hr td R ===⇒ 5.1 Điện trở thanh dẫn khi tính đến hiệu ứng mặt ngoài s = 1: Ω1,8393.101,44.101,2773rkr 44tdRtd −− =×=×= 5.2 Điên trở Roto khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s= 1 : Ω2,0555.1010 0,3675 0,014621,8393 Δ r2 rr 4422 v tdξξ2 −− =×⎟⎟⎠ ⎞⎜⎜⎝ ⎛ ×+=+= Đồ án tốt nghiệp 4 5.3 Điện trở Roto qui đổi : Ω0,61392,0555.102986,8915rγr 4ξ2 ' ξ2 =×=×= − 5.4 Điện kháng tản của Roto : 42 4242 2 r 2 1 ξ2r b h ψ b2 b0,66 S8 πb1 b3 h λ +⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡ −+⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ −= ☻Trong đó : + b =d1 =3,2 mm + Sr2 =48,3072 mm2 + h42 =0,75 mm + b42 =1,5 mm Vậy ta có : 2,32751,5 0,750,95 3,202 1,50,66 48,30728 3,20π1 3,203 17,11 λ 22 ξ2r =+×⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡ ×−+⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ × ×−×= 5.5Tổng hệ số từ dẫn Roto khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s=1 : ∑λ2ξ =λr2ξ + λt2 +λđ2+ λrn =2,3275 +2,0873 +2,7565 +0,492 =8,1133 5.6 Điện kháng Roto khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s =1 : 1,53156,2209 8,11331,1743 λ λ xx 2 ξ2' 2 ' ξ2 =×== ∑ ∑ Đồ án tốt nghiệp 5 5.7 Tổng trở ngắn mạch khi xét đến hiệu ứng măt ngoài với s =1 : rnξ =r1 + r’2ξ = 0,4240+0,6139 =1,0379 Ω xnξ =x1 + x’2ξ = 0,7824 +1,5315 =2,3139 Ω Ω2,53602,31391,0379xrz 222nξ 2 nξnξ =+=+= 5.8 Dòng điện ngắn mạch khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s =1: A7508,865360,2 220 z UI n 1 n === ξ ξ Đồ án tốt nghiệp 6 III THAM SỐ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHI XÉT ĐẾN CẢ HIỆU ỨNG MẶT NGOÀI VÀ SỰ BÃO HÒA MẠCH TỪ TẢN Khi dòng điện trong dây quấn lớn sẽ sinh ra hiện tượng bão hòa mạch từ, chủ yếu ở phần đầu răng do từ trường tản rãnh và từ trường tản tạp làm cho x1; x2 thay đổi. Sự thay đổi của và do bão hòa của từ trường cũng có thể tính gần đúng theo phương pháp sau : Sơ bộ chọn hệ số bão hòa kbh = 1,40 5.9 Trị số dòng điện ngắn mạch khi xét đến cả hiệu ứng mặt ngoài và sự bão hòa mạch từ tản khi s =1 : A4511,1217508,8640,1IkI nbhnbh =×=×= ξξ 5.10 Sức từ động trung bình của một rãnh Stato : A9644,2510 34 369019,09397,084,0 1 174511,1217,0 Z Zkkk a uI 7,0F 2 1 dqy 1 1rnbh ztb = ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ ××+××= ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ +×= βξ ☻Trong đó: + kβ =084 hệ số tính đến sức từ động nhỏ do bước ngắn tra theo hình 10.14 trang 259 sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh HàvàNguyễn Hồng Thanh ,kβ phụ thuộc vào β = y/τ. + a1 = 1 số mạch nhánh song song . + ur1 =17 số thanh dẫn tác dụng trong rãnh Stato (theo 3.4). + ky= 0,9397 hệ số bước ngắn (theo 3.2). + kdq =0,9019 hệ số dây quấn (theo 3.2). + Z1 =36; Z2 =34 số rãnh Stato và Roto. Đồ án tốt nghiệp 7 5.11Mật độ từ thông qui đổi trong khe hở không khí : T6316,39603,0045,06,1 10.9644,2510 C..6,1 10.FB 4 bh 4 ztb =××=δ= −− φδ ☻Trong đó : 9603,04054,13352,1 045,05,264,0 tt 5,264,0C 21 bh =++=+ δ+= Theo mật độ từ thông qui đổi BΦδ =0,9603T tra theo đường cong trong hình 10.15 sách TKMĐ của tác giả Trần khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh ta tìm được hệ số χδ = 0,59,Hệ số này đặc trưng cho tỉ số giữa từ thông tản khi xét đến bão hòa và không bão hòa. Do bão hòa phần trên của răng,hệ số từ dẫn của từ trường tản rãnh giảm xuống.Căn cứ vào đó tìm ra sự biến đổi tương đương của rãnh hở tính toán từ thông tản khi bão hòa. a) Đối với Stato, sự biến đổi tương đương đó bằng : C1 = (t1 –b41)(1-χδ) =(1,3352-0,35)(1-0,59)=0,4039 Sự giảm nhỏ của hệ số từ dẫn của từ thông tản do bão hòa có thể xác định với rãnh 1/2 kín ta có : 1968,0 35,05,19603,0 9603,0 35,0 187,058,005,0 b5,1C C b h58,0h 411 1 41 341 rbh = ×+× ×+= +× +=λΔ ☻Trong đó : + h3 = 1,87 mm (theo 3.19). 5.12 Hệ số từ dẫn tản rãnh Stato khi xét đến bão hòa mạch từ tản : λr1bh = λr1 -∆λrbh = 1,3449 - 0,1968 =1,1481 Đồ án tốt nghiệp 8 5.13 Hệ số từ dẫn tản tạp Stato khi xét đến bão hòa mạch từ tản : λt1bh = λt1 × χδ =1,6134×0,59 =0,9519 5.14Tổng hệ số từ tản tạp Stato khi xét đến bão hòa mạch từ tản : ∑λ1bh= λr1bh+ λt1bh+ λđn = 1,1481 +0,9519 + 0,6114 = 2,7114 5.15 Điện kháng Stato khi xét đến bão hòa mạch từ tản : Ω=×=λΣ λΣ= 5943,0 5697,3 7114,27824,0xx 1 bh1 1bh1 b) Đối với Roto : Tương tự ở Roto ta cũng có : Với Roto lồng sóc,sự biến đổi tương đương của miệng rãnh lấy bằng : C2 = (t2 –b42)(1-χδ) = (1,4054-0,15)(1-0,59) = 0,5147 Sự giảm nhỏ hệ số từ dẫn tản rãnh do bão hòa với rãnh 1/2 kín : 3872,015,05147,0 5147,0 15,0 075,0 bC C b h 422 2 42 42 bh2r =+×=+×=λΔ 5.16 Rãnh Roto chịu ảnh hưởng của cả hiệu ứng mặt ngoài lẫn bão hòa mạch từ tản do đó hệ số từ tản rãnh Roto khi xét đến cả hai yếu tố đó bằng : λr2ξbh = λr2ξ - ∆λr2bh = 2,3275 – 1,3872 = 1,9403 5.17 Hệ số từ dẫn tản tạp Roto khi xét đến bão hòa mạch từ tản : λt2bh =λt2 × χδ =2,0873 × 0,59 = 1,2315 5.18 Hệ số từ tản do rãnh nghiêng Roto khi xét đến bão hòa mạch từ tản : λrnbh = λrn × χδ =0,9420 × 0,59 = 0,5558 Đồ án tốt nghiệp 9 5.19 Tổng hệ số từ dẫn Roto khi xét đến hiệu ứng dòng điện mặt ngoài và độ bão hòa mạch từ tản răng bằng : ∑λ2ξbh = λr2ξbh + λt2bh + λrnbh +λđ2 = 1,9403+1,2315+0,5558+0,4344 = 4,1620 5.20 Điện kháng Roto khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài và sự bão hòa của mạch từ tản bằng : Ω==λΣ λΣ= ξξ 7856,02209,6 1620,41743,1xx 2 bh2' 2 ' bh2 IV) Các tham số ngắn mạch khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài và sự bão hòa của mạch từ tản : rnξ = r1 + r’2ξ = 0,4240 + 0,6139 = 1,0379 Ω xnξ = x1bh + x’2ξbh = 0,5493 + 0,7856 = 1,3799 Ω Ω=+=+= ξξξ 7266,13799,10379,1xrz 222n2nbhn 5.21 Dòng điện khởi động là : A4180,1277266,1 220 z UI bhn 1 k === ξ Ta thấy trị số này không sai khác nhiều so với dòng điện ngắn mạch giả thiết ban đầu đã chọn ở mục 4.9, nên không cần giả thiết tính lại. 5.22 Bội số dòng điện khởi động : Đồ án tốt nghiệp 10 79,5 0196,22 4180,127 I Ii đm k k === -Điện kháng hỗ cảm khi xét đến bão hòa : x12n = x12 × kμ = 25,214 × 1,3891 =35,2517 0223,1 2517,35 7856,01 x x 1C n12 ' bh2 bh2 =+=+= ξξ A6385,124 0223,1 4180,127 C II bh2 k' k2 === ξ 5.23 Bội số mômen khởi động : 52,2047,0 4947,0 6139,0 9625,18 6385,124s r r I I m 2 đm' 2 ' 2 2 ' đm2 ' k2 k =××⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛=××⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛= ξ IV) Kết luận : Tóm lại với kết quả tính toán trên các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt yêu cầu so với đầu bài ra . ik = 5,79 (< 7 = ik giả thiết ) mk = 2,5 ( > 2,2 = mk giả thiết ) Vậy kết quả này hoàn toàn chấp nhận được. Đồ án tốt nghiệp 11 CHƯƠNG VI :TÍNH TOÁN NHIỆT I. ĐẠI CƯƠNG Khi máy điện làm việc thì trong máy điện phát sinh các tổn hao, năng lượng tiêu hao đó biến thành nhiệt năng và làm nóng các bộ phận của máy. Khi trạng thái nhiệt trong máu đã ổn định thì toàn bộ nhiệt lượng phát ra từ máy đều tỏa ra môi trường xung quanh nhờ sự chênh nhiệt giữa bộ phận máy với môi trường.Tính toán nhiệt là giải quyết vấn đề tản nhiệt cho máy điện là công việc hết sức quan trọng.Việc tính toán nhiệt liên quan chặt chẽ đến làm nguội máy và cuối cùng là xác định nhiệt độ cho phép giữa dây quấn với môi trường. Độ tăng nhiệt này phụ thuộc vào tính chất của vật liệu cách điện,chế độ làm việc của máy, môi trường làm việc và công nghệ chế tạo …. Các chế độ làm việc có ba loại : + dài hạn + ngắn hạn + ngắn hạn lặp lại Trong khuôn khổ cuốn đồ án tốt nghiệp này ta chỉ tính toán cho chế độ làm việc dài hạn. Để tính toán ta áp dụng phương pháp dùng sơ đồ thay thế, phương pháp này người ta dùng khái niệm về nhiệt nguồn nhiệt để lập sơ đồ thay thế theo như các định luật về mạch điện. Các nguồn nhiệt do các tổn hao sinh ra gồm : +Tổn hao đồng dây quấn Stato PCu +Tổn hao sắt PFe +Tổn hao trên Roto RR Các nhiệt trở gồm có : +Nhiệt trở cách điện rãnh Rc Đồ án tốt nghiệp 12 +Nhiệt trở ở phần đầu nối Rđ +Nhiệt trở chỗ tiếp giáp giữa lõi sắt Stato và trên gông Stato RFe +Nhiệt trở đặc trưng cho độ chênh nhiệt độ giữa không khí nóng bên trong máy với vỏ máy R’α +Nhiệt trở tản nhiệt bề mặt giữa vỏ và nắp máy với môi trường Rα II. TÍNH TOÁN CÁC NGUỒN NHIỆT TRONG SƠ ĐỒ THAY THẾ : 6.1Tổn hao đồng trên Stato : Qcu1 =Pcu1 + 0,5Pf =615,40 + 0,5×61,6 =646,20 W 6.2Tổn hao trên Roto : Q Fe = PFe = 277,60 W 6.3Tổn hao sắt trên Roto : QR = Pcu2 + 0,5Pf +Pcơ +Pbm +Pđm = 541,10 + 0,5×61,60 + 66,30 + 20,50 + 22,50 = 681,20 W III. CÁC NHIỆT TRỞ TRÊN SƠ ĐỒ THAY THẾ 6.4 Nhiệt trở trên bề mặt lõi sắt Stato : ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ α+α=+= δδ gg1ggFegFe 11 S 1RRR ☻Trong đó : - RFeg : nhiệt trở trên gông Stato -Rδg : nhiệt trở phụ do khe hở công nghệ giữa lõi sắt và vỏ máy. Nhiệt trở này rất khó tính chính xác nên người ta đưa ra hệ số αδg. Ta có : + )Ccm/W(3157,0 21,2 10.30 h 2 2 1g Fe g o==λ=α − + αδg = 0,09 (W/cm2 oC) Đồ án tốt nghiệp 13 + Sg1 = π.Dn.l1 = π× 23,3× 16 =1171,1857 cm2 -diện tích bề mặt truyền nhiệt của gông lấy bằng diện tích bề mặt trụ ngoài lõi thép . Vậy ta có : C/Wo2 gg1g gFegFe 10.58,1 09,0 1 3157,0 1 1857,1171 1 11 S 1RRR − δ δ = ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ += ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ α+α=+= 6.5Nhiệt trở phần đầu nối dây quấn Stato : Bao gồm nhiệt trở đặc trưng của lớp cách điện phần đầu nối và nhiệt tở đặc trưng cho độ chênh nhiệt giữa bề mặt phần đầu nối và phần không khí bên trong vỏ máy. đđđc c đ S. 1 S. R α+λ δ= ☻Trong đó : + δc = 0,025 cm - cách điện đầu nối bằng băng vải. + λc =0,16.10-2 (W/oC)- hệ số dẫn nhiệt đối với cách điện dây quấn Stato cách cấp điện B tra theo bảng 8.2 trang 170 sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh . + αđ = (1 + 0,56v2)10-3(W/cm2 oC) : hệ số tản nhiệt đầu dây quấn -Ta có : tốc độ đồng bộ của động cơ là ph/vg1500 2 5060 p f.60n1 =×== => tốc độ định mức của động cơ là : n = n1(1- sđm) = 1500(1-0,047) = 1429,5 vg/ph + v : tốc độ gió thổi ở đầu dây quấn lấy bằng tốc độ bề mặt Roto ( )s/m4518,11 6000 5,14293,15 6000 n.D.v =××π=π= Đồ án tốt nghiệp 14 =>αđ = (1 + 0,56v2)10-3 = (1+0,56.11,45182)10-3 =7,44.10-2 (W/cm2 oC) + Sđ - diện tích tản nhiệt phần đầu nối.Diện tích này được tính như sau : Đối với dây quấn hai lớp ta có : Sđ = 2Z1Cblđ Ở đây : - Z1 = 36 : số rãnh Stato -Cb chu vi của bối dây; (cm) và bằng : Cb = ( b1 + b2 –2λc)+ 2h12 = (0,98 + 0,71 – 2×0,025) + 2×1,740 =5,165cm - lđ =15,5716 cm chiều dài phần đầu nối của dây quấn Stato. Vậy Sđ = 2× 36× 5,165×15,5716 = 5790,7666 cm2 Ta có : C/Wo2 22 đđđc c đ 10.5019,0 7666,5790 1 10.44,7 1 10.16,0 025,0 S. 1 S. R − −− = ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ += α+λ δ= 6.6 Nhiệt trở đặc trưng cho độ chênh nhiệt giữa khí nóng bên trong máy và vỏ máy : ' ' S 1R α α ×α= ☻Trong đó : + α =αo(1+kovR) =1,42.10-3(1+ 0,06×11,4518) =0,2397.10-2 (W/cm2 oC). Ở đây : - αo = 1,42.10-3(W/cm2 oC) hệ số tản nhiệt bề mặt trong môi trường tra theo bảng 8.3 trang 171 sách TKMĐ của tác giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh. - ko =0,06 hệ số tính đến sự hoàn hảo của sự chuyển dịch dòng không khí. - vR =11,4518 (m/s) tốc độ bề mặt của Roto + Sα’: diện tích bề mặt truyền nhiệt bên trong vỏ máy bao gồm những phần không tiếp xúc với lõi sắt Stato và bề mặt bên trong của hai nắp máy. Đồ án tốt nghiệp 15 * Tính Sα’: -Ta có chiều dài phần đầu dây thò ra khỏi lõi sắt là : f = kfτy + B= 0,50×10,4397 + 1,0 =6,2198 cm Ở đây - kđ1=0,50 và B =1.0cm tra theo bảng 3.4 trang 69 sách TKMĐ của tac giả Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh . -τy = 10,4397 chiều rộng trung bình của phần tử (theo 4.9). 2 22 n tn ' cm1337,2056 4 3,2324396,163,23 4 D.2lD.S =×π+××π=π+π=⇒ α Ở đây : - lt = 2(f + a) =2(6,2198 + 2) = 16,4396 cm - với a =2 cm khoảng cách từ bối dây nắp máy. Vậy ta có : C/Wο2029,0 1337,205610.2397,0 1 S 1R 2' ' =×=×α= −αα 6.7 Nhiệt trở bề mặt tỏa nhiệt ngoài vỏ máy : Bề mặt này bao gồm có diện tích tỏa nhiệt của các cánh tản nhiệt và các bề mặt ngoài của hai nắp máy . " n " n ' nnvv SSS 1R α+α+α=α Hệ số tản nhiệt của cánh tản nhiệt được xác định bằng cách đưa thêm hệ số kg : αv= kg×αv’ Có thể xác định : αv’ = 3,6.d-0,2v0,8 .10-4 hệ số tản nhiệt trên phần phẳng của máy. ☻ Trong đó : + d;(m) - đường kính rãnh thông gió m1875,0 025,0015,0 025,0015,02 hc ch2 ba ab2d =× ××=+=+= Ở đây chọn kích thước cánh tản nhiệt như sau : + b = 0,3cm Đồ án tốt nghiệp 16 + c =1,5cm + h =2,5cm + v là vận tốc gió thổi mặt ngoài vỏ máy tính đến sự suy giảm 50% theo chiều dài gân tản nhiệt và đường kính ngoài cánh quạt lấy bằng Dn m/s7154,8 6000 5,14293,235,0 6000 nD5,0v n =××π=××π=⇒ Vậy ta có : αv’ = 3,6×(0,01785)-0,2×(8,7514)0,8.10-4 =4,5074.10-3 W/oC + Ta có : αg = β×λ×th(β.h) : hệ số tản nhiệt trên gân có chiều dầy b 8667,0 3,010.4 10.5074,42 b. 2 2 3' v =× ×=λ α=β − − =>αg =β×λ×th(β.h) =0,8667×4.10-2×th(0,8667.2,5) =3,377.10-2 (W/cm2 oC) Vậy ta có : 0820,25,13,0 3,0 10.5047,4 10.377,3 3,05,1 5,1 cb b bc ck 3 2 ' v g g =+×++=+×α α++= − − Vậy : αv= kg×αv’ = 2,0820×4,5074.10-3 =9,384.10-3 (W/cm2 oC) +Ở nắp sau tốc độ gió cánh quạt không bị suy giảm cho nên hệ số tản nhiệt trên nắp gió thổi bằng : αn’ = 3,6.d-0,2.v0,8 10-4 = 3,6.(0,01875)-0,2(2×8,7154)0,810-4 =7,848.10-3 (W/cm2 oC) +Hệ số tản nhiệt trên nắp không có gió thổi : αn” = αo =1,42.10-3(W/cm2 oC) +Diện tích nắp máy : 2 22 n n ' n " n cm1686,4264 3,23 4 D.SSS =×π=π=== + ta có số gân của máy là : gân443,05,1 3,25 bc . n vog =+ ×π=+ π= D Đồ án tốt nghiệp 17 Trong đó: + Dvỏ =Dn +2bvỏ = 23,3 +2× 1 =25,3 cm + ở đây : bvỏ =1cm bề dầy của vỏ máy. + Diện tích mỗi gân là : Sg = lvỏ (c+b+2h) = 32,4396×(1,5+0,3+2×2,5) =220,5893 cm2 ☻ Trong đó : lvỏ = lδ + lt = 16,0 + 16,4396 =32,4396 cm +Vậy diện tích của vỏ máy là : Sv’ =ng×Sg + 2Sn = 44×220,5893 + 2×426,1686 = 10558,2655cm2 Tuy nhiên ta phải trừ đi khoảng 30% Sv do có hộp cực và chân máy : Sv = 0,7×Sv’ = 0,7 × 10558,2655 =7390,785 cm2 +Vậy ta có nhiệt trở tỏa nhiệt bề mặt ngoài vỏ máy là : C/W)o(10.364,1 1686,42610.42,11686,42610.848,7785,739010.384,9 1 SSS 1R 2 233 " n " n ' nnvv − −−− α = ×+×+×= α+α+α= 6.8 Nhiệt trở lớp cách điện rãnh : C/W)o(10.5252,0 04,297510.16,0 025,0 S. R 22 cc c c − − =×=λ δ= Trong đó : + Sc = Z1.Cb.l1 =36×5,165×16,0 = 2975,04cm2 + λc = 0,16.10-2 (W/oC) 6.9 Độ chênh nhiệt của vỏ máy với môi trường xung quanh : θα =(PCu + PFe +PR )Rα = (646,2 +277,6 +681,2)1,364.10-2 = 21,8922 oC 6.10 Độ tăng nhiệt của dây quấn Stato : Đồ án tốt nghiệp 18 ( ) C9357,50 8922,2110 79,20 1052,21 79,20 1052,229,202,68158,16,2771052,22,646 RR RR 1 RR RR RPRPRRP o 2 ' đ cFe ' đ cFe' RFeFecFe1Cu 1 = +⋅ + ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛××+×+× = θ+ + ++ ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ + ++++ =θ − α α α α 6.11 Độ tăng nhiệt độ của lõi sắt là : ( ) ( ) Co9870,46 9822,21 10.58,1 10.5252,01 9822,219357,5010.58,16,277 1 . 2 2 2 21 = + + −+×= + + −+= − − − αθθθθ Fe c FeFe Fe R R RP 6.12 Độ tăng nhiệt độ của dây quấn so với môi trường : θdq = θ1 + θmt = 50,9357 + 40 = 90,9357 oC Ở đây θmt = +40 oC : nhiệt độ môi trường làm việc tiêu chuẩn theo qui định của Việt Nam,. Vậy ta thấy độ tăng nhiệt độ của dây quấn Stato là 90,9357 oC so với độ tăng nhiệt độ cho phép của dây quấn theo cấp chịu nhiệt B là 105oC là hoàn toàn thõa mãn yêu cầu. IV. HỆ THỐNG THÔNG GIÓ : Động cơ có một quạt gió nắp ở trên một đầu trục nhằm thông gió trên vỏ máy.Quạt tạo ra một chu trình lưu thông khí,không khí nguội được thổi Đồ án tốt nghiệp 19 vào máy qua bề mặt bộ phận nóng và mang nhiệt đi nhạnh hơn ra môi trường xung quanh . V.KẾT LUẬN : Như vậy các thông số sau khi tính toán được ta thấy với chế độ làm việc liên tục động cơ có thể chạy trong thời gian vô hạn định mà nhiệt độ trong các bộ phận của máy không vượt quá nhiệt độ cho phép. Đồ án tốt nghiệp 20 CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN CHUNG Như vậy sau khi tính toán các chỉ tiêu kinh tế và kĩ thuật mà máy đạt được là : ● Pđm = 10,7648 kw ● mmax = 2,48 ● nđm =1429,5 vg/ph ● mk = 2,52 ● cosφ =0,8492 ● ik = 5,78 ● η = 87,32% Tóm lại các kết quả này hoàn toàn chấp nhận được so với yêu cầu đề ra.Tuy nhiên do trình độ,thời gian có hạn và tài liệu tham khảo không có nhiều nên việc tính toán và trình bày không khỏi thíếu sót .Do vậy em rất mong được các thầy cô đóng góp ý kiến để đồ án này hoàn thiện hơn và có thể áp dụng trong thực tế. Một lần nữa em xin tất cả các thầy cô trong bộ môn Thiết bị điện –điện tử và đặc biệt là cô Nguyễn Hồng Thanh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐồ án tốt nghiệp- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DÂY QUẤN MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU.pdf