Đồ án Máy cắt dây

Dòng điện và diện tích bề mặt bị ăn mòn: Mật độ dòng điện (A/mm2) sẽ sinh ra lượng nhiệt lớn làm quá nhiệt điện cực và gây mòn điện cực nhanh hơn. Do vậy để gia công một vùng nhỏ cần chọn dòng điện nhỏ và ngược lại. Như vậy, khi gia công chỉ có một điện cực hay có nhiều điện cực để thay thế thì phải chú ý lựa chọn dòng điện cho phù hợp sao cho nó cho phép đạt được lượng hớt vật liệu lớn nhất có thể đạt được trong khi vẫn duy trì độ nhẵn bóng và độ mòn điện cực trong giới hạn yêu cầu.

doc155 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2898 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Máy cắt dây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThuyet Minh.doc
 • dwgBan ve chi tiet 2d Full Dimensions1.dwg
 • dwgCAC BO PHAN C§ CHINH MCD.dwg
 • dwgChu trinh gia cong.dwg
 • docDau De DAn.doc
 • dwgMAYCD-TLD-DK7725B-3.dwg
 • docMuc Luc.doc
 • dwgNGLY-GC-TLD.dwg
 • dwgNGUYEN CONG II.dwg
 • pptPhan trinh chieu.ppt
 • docTrang Bia.doc