Đồ án Môn học mạng lưới điện

Điện áp là một trong những chỉ tiêu chất lượng điện năng quan trọng. Trong đó chỉ tiêu về độ lệch điện áp là chỉ tiêu quan trọng nhất trong quá trình vận hành phụ tải thay đổi từ cực đại đến cực tiểu, hoặc khi bị sự cố nặng nề dẫn đến điện áp trên thanh góp hạ áp của trạm thay đổi vượt qúa giới hạn cho phép. Để đảm bảo được độ lệch điện áp của hộ tiêu thụ nằm trong giới hạn cho phép thì cần phải tiến hành điều chỉnh điện áp. Có nhiều phương pháp điều chỉnh điện áp như: thay đổi điện áp MF trong các NMĐ thay đổi tỉ số biến áp trong các trạm biến áp hay thay đổi các dòng cs pk trong mạch điện bằng các thiết bị bù. Trong thực tế, đối với mạch điện lớn không thể dùng phương pháp thay đổi điện áp tại các NMĐ việc thay đổi các dòng cs pk truyền tải trên các đường dây cũng khó đáp ứng được các yêu cầu điều chỉnh điện áp vì những lí do sau: độ ổn định của hệ thống, vận hành phức tạp và vốn đầu tư cao. Vì vậy chọn phương pháp đầu điều chỉnh của các NMĐ trong các trạm hạ áp được dùng rộng rãi để điều chỉnh điện áp của hệ thống.

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2475 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Môn học mạng lưới điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án môn học Mạng Lưới Điện.doc
Luận văn liên quan