Đồ án Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ Internet

MỤC LỤC Lời nói đầu I/Mục tiêu và phạm vi của đồ án và khảo sát hệ thống 1. Mục tiêu 2. Phạm vi 3.Khảo sát hệ thống 4.Đặt tả hệ thống II/ Xác định thực thể và mô hình ERD 1. Xác định các thực thể 2. Mô hình ERD 3. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ 4. Mô tả chi tiết cho các quan hệ 5. Mô tả bảng tổng kết a. Tổng kết quan hệ b. Tổng kết thuộc tính III/ Thiết kế giao diện IV/ Thiết kế ô xử lý V/ Đánh giá ưu khuyết

pdf63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2435 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ Internet, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích, thiết kế hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ Internet.pdf