Đồ án Thiết kế công nghệ Chế tạo máy

(Bản scan) 1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết 2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết 3. Xác định dạng sản xuất 4. Chọn phương pháp chế tạo phôi 5. Lập thứ tự các nguyên công, các bước (vẽ sơ đồ gá đặt, ký hiệu định vị, kẹp chạt, chọn máy, chịn dao, vẽ ký hiệu chiếu chuyển dọng của dao. của chi tiết)

ppt412 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2902 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế công nghệ Chế tạo máy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptThiết kế đồ án công nghệ Chế tạo máy.ppt