Giai cấp tư sản mại bản Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975

I. MỞ ĐẦU Sau 21 năm đấu tranh gian khổ với bao hy sinh, mất mát, cả dân tộcViệt Nam như bùng nổ trong niềm vui chiến thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 được kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến thắng ấy một lần nữa khẳng định chân lý “ đại nghĩa thắng hung tàn” trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó cũng là kết quả của sự đoàn kết toàn dân, của sự giúp đỡ tận tình của nhân dân tiến bộ thế giới, của lòng thiết tha với hoà bình, độc lập, thống nhất của nhân dân Việt Nam. Và một lần nữa vai trò lãnh đạo của Đảng ta lại được khẳng định trên thực tiễn cách mạng. Đó là chiến thắng chung của toàn thể nhân loại tiến bộ. Cùng với thắng lợi to lớn của quân và dân Việt Nam là sự thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ và bọn tay sai thân Mỹ. Và quan trọng hơn, đó là dấu hiệu cho sự sụp đổ tất yếu của hệ thống thuộc địa kiểu mới của Mỹ trên toàn thế giới. Khi bọn thống trị thuộc địa phải cuốn gói về nước đã kéo theo một đội ngũ đông đảo bọn tay sai thân Mỹ đã từng làm công cụ thống trị của chúng tại thuộc địa. Đó là tập đoàn Nguỵ quân nguỵ quyền mà cơ sở giai cấp của chúng chủ yếu là bọn tư sản mại bản thành thị và bọn đại địa chủ phong kiến nông thôn. Bọn này do mất chỗ dựa về kinh tế- chính trị- xã hội cũng lâm vào tình trạng hoang mang, bất ổn như “ rắn mất đầu” và cũng dáo dác tìm đường thoát thân theo gót bọn quan thầy của chúng. Trong bài viết nhỏ của mình dưới đây, chúng tôi chỉ xin khảo sát một cách khái quát nhất về giai cấp tư sản mại bản từ khi Mỹ chính thức biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của chúng cho đến khi chúng đại bại trên chiến trường. Thời gian tuy không dài ( 21 năm) nhưng cũng đủ để một giai cấp vươn lên tự hoàn thiện mình về ý thức giai cấp cũng như khẳng định vị thế kinh tế của mình. Đặc biệt, giai cấp đó lại được sự đỡ đầu hết sức hào phóng của ông chủ Mỹ. Nhưng do ngay từ đầu, giai cấp tư sản mại bản đã tỏ rõ sự đối lập về quyền lợi cũng như ý thức chính trị với toàn thể nhân dân, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc nên cùng với sự thất bại của đế quốc Mỹ, giai cấp này cũng dần đi đến suy yếu và bị cách mạng tiêu diệt. Khái niệm giai cấp tư sản mại bản hiện nay đã trở thành một khái niệm lịch sử, nhưng do nó đã có những tác động không nhỏ đến lịch sử Việt Nam trong một thời kỳ nhất định. Do đó, nghiên cứu về nó cũng như những tác động của nó một cách tích cực hay tiêu cực đối với toàn bộ tiến trình lịch sử dân tộc thiết nghĩ cũng rất cần thiết, đặc biệt là với công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay Đề tài: Giai cấp tư sản mại bản Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975

pdf44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4154 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giai cấp tư sản mại bản Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCNXH034 - Giai cấp tư sản mại bản Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975.pdf
Luận văn liên quan