Giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình điện tử hoá ngân hàng tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội

Lời mở đầu Kể từ khi bước sang thế kỷ mới, nghành ngân hàng Việt Nam đã có nhiều đổi mới để phù hợp với kỷ nguyên của tin học và xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới là “ điện tử hoá nền kinh te”^', lấy việc ứng dụng thương mại điện tử làm nòng cốt, xu hướng ấy thể hiện ở việc hình thành các ngân hàng điện tử (Virtual Banking, Internet Banking, E-Banking, Online Banking, ) và được coi là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực ngân hàng. Đây là những mô hình ngân hàng hiện đại có nhiều ưu điểm hơn so với mô hình ngân hàng thương mại truyền thống, đối với Việt Nam, việc ứng dụng thương mại điện tử còn rất nhiều hạn chế, ngân hàng điện tử đang trong thời kỳ hình thành, còn chưa thông dụng đối với mọi thành phần trong xã hội, tuy nhiên, việc hình thành ngân hàng điện tử ở Việt Nam hiện nay là cần thiết và khách quan, nó đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế và của bản thân các NHTM trong thời kỳ mới. Nắm được sự cần thiết đó, ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội đã và đang chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của một mô hình ngân hàng mới “ Ngân hàng điện tu”+?. Tuy nhiên việc tiến hành đang còn gặp rất nhiều khó khăn như : Không nắm rõ ngân hàng điện tử hoạt động ra sao; các bước hình thành, nên áp dụng các nghiệp vụ gì ban đầu, do vậy, qua quá trình thực tập tại ngân hàng ĐT&PT Hà Nội, nhận thức được những khó khăn này, tôi đã chọn đề tài “ Giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình điện tử hoá ngân hàng tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Noi”^. . Kết cấu của chuyên đề : Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, chuyên đề gồm 3 chương : Chương I : Những vấn đề cơ bản về ngân hàng điện tử. Chương II : Thực trạng quá trình điện tử hoá tại ngân hàng ĐT&PT Hà Nội. Chương III : Một số giải pháp thúc đẩy quá trình điện tử hoá ngân hàng tại ngân hàng ĐT&PT Hà Nội. Do thời gian thực tập có hạn, trình đội cũng như kiến thức bản thân còn hạn chế, hơn nữa đề tại này lại có nhiều vấn đề phải bàn, nên không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, cán bộ ngân hàng và bạn đọc, để bài viết được hoàn chỉnh hơn. Chương I : Những vấn đề cơ bản về ngân hàng điện tử I -Khái niệm về ngân hàng thương mại. 1-Khái niệm . Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại gắn liền với lịch sử và phát triển của nền sản xuất hàng hoá, như vậy, ngân hàng thương mại là một sản phẩm đặc biệt của nền kinh tế hàng hoá, đồng thời là một trong những nghành công nghiệp lâu đời nhất. Xem xét quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại, từ các hoạt động ban đầu là đổi tiền; nhận tiền gửi; cho vay và chi trả hộ, cũng như phát triển theo quy mô và nghiệp vụ như nghiệp vụ bảo lãnh, đặc biệt là phát hành các tín phiếu chứng nhận về tiền gửi được dùng để thanh toán chi trả gần giống như giấy bạc ngân hành hiện nay, nhìn chung ngân hàng là một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế. Các ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng và nhiệm vụ, các dịch vụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện trong nền kinh tế, nhưng ở đây đặt ra vấn đề là những yếu tố trên luôn luôn thay đổi , thực tế rất nhiều tổ chức tài chính bao gồm cả các công ty kinh doanh chứng khoán, công ty môi giới chứng khoán, quỹ tương hỗ và các công ty bảo hiểm hàng đầu đều đang cố gắng cung cấp các dịch vụ của ngân hàng, và ngược lại, ngân hàng cũng đang đối phó với các đối thủ cạnh tranhcắc tổ chức tài chính phi ngân hàng) bằng cách mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ về bất động sản và môi giới chứng khoán, tham gia hoạt động bảo hiểm, đầu tư vào quỹ tương hỗ và thực hiện nhiều dịch vụ mới khác, do vậy cách tiếp cận thận trọng nhất là có thể xem xét các tổ chức này trên phương diện những loại hình dịch vụ mà chúng đang cung cấp: Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhat-đấc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Ngược lại, một số định nghĩa dựa trên các hoạt động chủ yếu, ở nước ta theo luật các tổ chức tín dụng (110/1998/) : “ Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”. Hay luật các tổ chức tín dụng của nước CHXHCN Việt Nam ghi : “ Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toạn”' 2- Các chức năng chủ yếu của ngân hàng thương mại 21-Trụng gian tài chính Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là chuyển tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi sự tiếp xúc với hai loại cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế: một là : Các cá nhân và tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, tức là chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư vượt quá thu nhập và vì thế họ là những người cần bổ sung vốn; hai là : Các cá nhân và tổ chức thặng dư trong chi tiêu, tức là thu nhập hiện tại của họ lớn hơn các khoản chi tiêu cho hàng hoá, dịch vụ và do vậy họ có tiền tiết kiệm. Sự tồn tại của hai loại cá nhân và tổ chức trên hoàn toàn độc lập với ngân hàng, điều tất yếu là tiền sẽ ở nhóm thứ hai chuyển sang cho nhóm thư nhất nếu cả hai cùng có lợi, như vậy thu nhập gia tăng là động lực tạo ra mối quan hệ tài chính giữa hai nhóm. Nếu dòng tiền di chuyển với điều kiện phải quay trở lại với một lượng lớn hơn trong một khoảng thời gian nhất định thì đó lại là quan hệ tín dụng, hoặc không thì chỉ là quan hệ cấp phát vốn hoặc là hùn vốn. Việc quan hệ trực tiếp bị nhiều giới hạn do sự không phù hợp với thời gian, không gian, quy mô làm cản trở các quan hệ trực tiếp phát triển và là điều kiện nảy sinh trung gian tài chính, do việc chuyên môn hoá, trung gian tài chính có thể làm giảm chi phí giao dịch, tăng thu nhập cho người tiết kiệm, nhờ đó mà khuyến khích tiết kiệm, giảm phí tổn cho người đầu tư, làm khuyến khích đầu tư. Trung gian tài chính đã tập hợp các người tiết kiệm và đầu tư nên giải quyết được các mâu thuẫn của tín dụng trực tiếp, gánh chịu rủi ro và sử dụng các nghiệp vụ kỹ thuật để hạn chế, phân tán rủi ro và giảm chi phí giao dịch. 22-Tao. phương tiện thanh toán. Tien-vâng` có một chức năng quan trọng là làm phương tiện thanh toán, ban đầu các ngân hàng đã tạo ra phương tiện thanh toán thay cho tiền kim loại dựa trên số lượng tiền kim loại đang nắm giữ. Với nhiều ưu thế, dần dần giấy nợ của ngân hàng đã thay thế tiền kim loại làm phương tiện lưu thông và phương tiện lưu trữ, nó trở thành tiền giấy. Trong điều kiện phát triển thanh toán qua ngân hàng, các khách hàng nhận thấy rằng nếu họ có được số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán, họ có thể chi trả để có được hàng hoá và các dịch vụ theo yêu cầu. Theo những quan điểm hiện đại, đại lượng tiền tệ bao gồm nhiều bộ phận, thứ nhất là tiền giấy trong lưu thơngMô), thứ hai là số dư trên tài khoản tiền gửi giao dịch của các khách hàng tại các ngân hàng, thứ ba là tiền gửi trên các tài khoản tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ han Khi ngân hàng cho vay, số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tăng lên, khách hàng có dùng để mua hàng và dịch vụ, do đó bằng việc cho vayhăy tạo tín dụng) các ngân hàng đã tạo ra phương tiện thanh toán (tham gia tạo ra M1). Toàn bộ hệ thống ngân hàng cũng tạo phương tiện thanh toán khi các khoản tiền gửi được mở rộng từ ngân hàng này đến ngân hàng khác trên cơ sở cho vay, khi khách hàng tại một ngân hàng sử dụng khoản tiền cho vay để chi trả thì sẽ tạo nên khoản thu (tức làm tăng số dư tiền gửi ) của một khách hàng khác tại một ngân hàng khác, từ đó tạo ra các khoản cho vay mới. Trong khi không một ngân hàng riêng lẻ nào có thể cho vay lớn hơn dự trữ dư thừa, toàn bộ hệ thống ngân hàng có thể tạo ra khối lượng tiền gửi (tạo phương tiện thanh toán) gấp bội thông qua hoạt động cho vay (tạo tín dụng). 23-Trụng gian thanh toán

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình điện tử hoá ngân hàng tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng©n hµng ®iÖn tö ra ®êi vµ hd tèt cÇn ph¶i x©y ®ång thêi ph¶i x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c dù ¸n bæ trî (ATM, SWIFT, hÖ thèng ®iÖn dù phßng...). Kinh nghiÖm cho thÊy, mét Ng©n hµng ®iÖn tö ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ lu«n ®i kÌm víi hÖ thèng m¸y rót tiÒn tù ®éng (ATM) ph¸t triÓn. 5-Thùc tr¹ng triÓn khai dù ¸n ®iÖn tö ho¸ t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. 5.1. Thùc tr¹ng c¬ së h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin. §¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c m«i tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn t¹i cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p toµn diÖn vÒ c«ng nghÖ vµ nguån nh©n lùc ®Ó ®¸p øng m« h×nh Ng©n hµng ®iÖn tö cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi trong thêi gian tíi. Môc ®Ých cña phÇn nµy nh»m cung cÊp th«ng tin c¬ b¶n cÇn thiÕt vÒ c¸c nguån lùc c«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) hiÖn ®ang cã t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi trªn bèn khÝa c¹nh sau: Tæ chøc vµ ®éi ngò nh©n viªn. HÖ thèng phÇn mÒm ®ang sö dông hoÆc ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn. HÖ thèng phÇn cøng hiÖn hµnh HÖ thèng m¹ng hiÖn t¹i. 5.1.1. Thùc tr¹ng vÒ c¬ së h¹ tÇng nguån nh©n lùc CNTT. §éi ngò nh©n viªn c«ng nghÖ th«ng tin t­¬ng øng víi c¬ cÊu tæ chøc tæng thÓ cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®­îc chia thµnh 4 cÊp: CÊp Sè nh©n viªn CNTT B¸o c¸o lªn 1. Héi së (Trung t©m tin häc) 10 nh©n viªn lµm viÖc c¶ ngµy Trung t©m tin häc 2. C¸c héi së t¹i c¸c khu vùc: - Khu vùc 1: Hµ Néi - Khu vùc 2: Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Khu vùc 3: §µ N½ng kh«ng cã nh©n viªn nµo. Tr­ëng phßng 3. Chi nh¸nh c¸c huyÖn. (4) kh«ng cã nh©n viªn nµo Tr­ëng phßng 4. Chi nh¸nh giao dÞch (52) kh«ng cã nh©n viªn nµo Tr­ëng phßng Nh­ vËy, cã ng©n hµng §T&PT Hµ Néi tæng sè h¬n 800 nh©n viªn c«ng nghÖ th«ng tin ®­îc chia thµnh n¨m cÊp kh¸c nhau trªn c¶ n­íc. Trong ®ã quan träng nhÊt lµ 37 nh©n viªn t¹i héi së tin häc, ®©y lµ thµnh phÇn nßng cèt qu¶n lý toµn bé hÖ thèng th«ng tin ng©n hµng. C¬ së vµ n¨ng lùc cña ®éi ngò nh©n viªn c«ng nghÖ th«ng tin ®­îc tãm t¾t ë b¶ng sau: Chi nh¸nh/ nh©n viªn Tr×nh ®é Kh¶ n¨ng Nh©n viªn CNTT t¹i phßng ®iÖn to¸n. 70% tèt nghiÖp §¹i häc chuyªn ngµnh tin häc (c¶ chÝnh quy vµ t¹i chøc) 30% kh«ng tèt nghiÖp ®¹i häc vÒ CNTT mµ tõ c¸c ngµnh kh¸c: §iÖn, ®iÖn tö, vËt lý, kÕ to¸n... Cã kh¶ n¨ng sö dông mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Ó ph¸t triÓn øng dông khi cã yªu cÇu. Cã kinh nghiÖm trong viÖc ph¸t triÓn vµ triÓn khai øng dông. Nh©n viªn cã kinh nghiÖm, tù tin trong viÖc söa ®æi ch­¬ng tr×nh hiÖn t¹i khi cã yªu cÇu. §ang cã xu h­íng chuyÓn sang c«ng nghÖ mòi nhän (tõ Foxpro sang Oracle) Kh¶ n¨ng lËp tr×nh t¹o trang Web cßn h¹n chÕ ch­a cã kinh nghiÖm qu¶n lý m¹ng Internet. Nh©n viªn kÕ to¸n tin häc t¹i chi nh¸nh c¸c quËn huyÖn. 20% tèt nghiÖp §¹i häc tin häc. 80% tèt nghiÖp tõ c¸c ngµnh kh¸c, chñ yÕu lµ kÕ to¸n ng©n hµng. C¸c nh©n viªn kh«ng chuyªn vÒ CNTT ®­îc NH §T&PT Hµ Néi ®µo t¹o c¨n b¶n vÒ CNTT vµ c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông cña ng©n hµng. Mét sè cã thÓ söa ®æi ch­¬ng tr×nh kh«ng quan träng. Cã kh¶ n¨ng tù ph¸t triÓn c¸c øng dông nhá phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý trùc tiÕp t¹i tØnh. Qu¶n trÞ vµ b¶o tr× hÖ thèng CNTT t¹i chi nh¸nh quËn huyÖn. Tham gia c¸c dù ¸n ph¸t triÓn c¸c øng dông khi cã yªu cÇu. Nh©n viªn kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh cÊp QuËn HuyÖn. Kh«ng tèt nghiÖp c¸c tr­êng vÒ CNTT. §­îc ®µo t¹o néi bé chØ ®Ó sö dông c¸c hÖ thèng ng©n hµng trùc tiÕp t¹i chi nh¸nh. VËn hµnh c¸c hÖ thèng t¹i chi nh¸nh cÊp huyÖn. Kh«ng thÓ thùc hiÖn c¸c söa ®æi trªn c¸c ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh cña Ng©n hµng. ChØ tham gia vµo viÖc ph¸t triÓn øng dông míi víi t­ c¸ch lµ ng­êi dïng cuèi cïng chø kh«ng ph¶i lµ nh©n viªn ph¸t triÓn øng dông. 5.1.2. Thùc tr¹ng c¬ së h¹ tÇng thiÕt bÞ. HÖ thèng phÇn cøng hiÖn t¹i cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi M¸y chñ: Tæng sè cã kho¶ng 550 m¸y chñ trªn toµn hÖ thèng. M¸y tr¹m: 5200 m¸y tr¹m trªn toµn quèc. M¸y tr¹m cã rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau ®ang ®­îc sö dông trªn toµn hÖ thèng, chñ yÕu lµ c¸c m¸y tÝnh cña c¸c h·ng lín nh­: Compaq, IBM, Dell, HP. Bªn c¹nh ®ã cã mét sè m¸y chñ do kh«ng t­¬ng thÝch víi Y2k ®· ®­îc chuyÓn thµnh m¸y tr¹m phôc vô cho nhu cÇu ®µo t¹o, c«ng viÖc v¨n phßng kh«ng trùc tiÕp xö lý nghiÖp vô ng©n hµng. Mét sè n¬i vÉn cßn m¸y nh¸i kh«ng râ xuÊt xø. ThiÕt bÞ truyÒn th«ng vµ m¹ng: Router: 4 router cña h·ng CISCO ®ang sö dông. HUb/Switch: Phæ biÕn nhÊt lµ s¶n phÈm cña th¸ng 3 COM. Modern: Kh«ng b¾t buéc dïng thèng nhÊt, c¸c nh·n hiÖu ®­îc dïng nhiÒu: Netcom, Motorola, US Robotic. M¹ng côc bé kiÕn tróc h×nh sao: ®©y lµ kiÕn tróc ®­îc ­a thÝch nhÊt, ®­îc triÓn khai t¹i hÇu hÕt c¸c chi nh¸nh vµ së giao dÞch trªn toµn hÖ thèng. M¹ng cô bé kiÕn tróc ®ång trôc: KiÕn tróc nµy vÉn ®­îc sö dông ë mét sè chi nh¸nh n¬i thiÕt bÞ kh«ng hiÖn ®¹i. HÖ thèng th«ng tin hiÖn t¹i cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®ang thùc hiÖn cµi ®Æt m¹ng x­¬ng sèng trùc tuyÕn nèi t¸m ®iÓm kh¸c nhau. M¹mg nµy sÏ ®­îc më réng ®Ó kÕt nèi thªm 30 ®iÓm trong n¨m 2002. M¹ng nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng, lµ c¬ së trao ®æi th«ng tin d÷ liÖu gi÷a c¸c chi nh¸nh trong c¶ n­íc. HÖ thèng truyÒn th«ng cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi hiÖn t¹i chñ yÕu ®­îc dïng lµ hÖ thèng truyÒn thèng Dail up, tèc ®é truyÒn tõ 3600 -> 5600 kb. HiÖn t¹i cã kho¶ng 550 Modem ®­îc dïng lµ thiÕt bÞ truyÒn th«ng. PhÇn mÒm truyÒn th«ng lµ hÖ thèng Tnet do mét C«ng ty t¹i ViÖt Nam viÕt. HÖ thèng truyÒn th«ng ®­îc coi lµ hiÖn ®¹i hiÖn nay lµ m¹ng Leased line ®­îc nèi tõ ng©n hµng §T&PT TW tíi trô së chÝnh cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi (4B Lª Th¸nh T«ng) cã tèc ®é truyÒn 64kb. 5.1.3. HÖ thèng phÇn mÒm ®ang sö dông hoÆc ®ang ph¸t triÓn. HÖ thèng phÇn mÒm hiÖn t¹i ®ang sö dông t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cã thÓ chia lµm bèn nhãm: 1. HÖ thèng s¶n phÈm nghiÖp vô ng©n hµng chñ yÕu; HÖ thèng kÕ to¸n ng©n hµng HÖ thèng thanh to¸n néi bé ng©n hµng HÖ thèng th«ng tin b¸o c¸o. HÖ thèng thanh to¸n ATM. 2. HÖ thèng s¶n phÈm nghiÖp vô ng©n hµng kh¸c liªn quan ®Õn hÖ thèng chñ yÕu. HÖ thèng thanh to¸n liªn hµng. HÖ thèng thanh to¸n SWIFT. 3. HÖ thèng ®ang ph¸t triÓn. Dù ¸n VANOCO 4. C¸c hÖ thèng hç trî: HÖ th«ng qu¶n lý thiÕt bÞ tin häc HÖ thèng qu¶n lý nh©n sù HÖ thèng qu¶n lý l­¬ng. 5.2. Thùc tr¹ng triÓn khai dù ¸n Ng©n hµng ®iÖn tö t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. Dù ¸n ng©n hµng ®iÖn tö ®­îc ng©n hµng §T&PT Hµ Néi chÝnh thøc triÓn khai vµo th¸ng 11/2000. Tuy nhiªn nÕu theo c¸c b­íc ®· nªu trªn th× thùc tÕ dù ¸n nµy ®· ®­îc triÓn khai tõ 1998 víi viÖc x©y dùng m¹ng truyÒn th«ng Back bone Nam - B¾c cïng víi dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng do ng©n hµng thÕ giíi tµi trî. Theo ®ã, thùc tr¹ng triÓn khai c¸c dù ¸n nµy nh­ sau: B­íc 1: Dù ¸n x©y dùng m¹ng truyÒn th«ng: Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· thùc hiÖn gÇn xong b­íc mét víi viÖc x©y dùng hÖ thèng m¹ng truyÒn th«ng Back bone Nam - B¾c. M¹ng ®­îc x©y dùng trªn c¬ së m¹ng Leased line thuª bao cña B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam víi tèc ®é 64 ->128 kb cao h¬n nhiÒu so víi ®­êng truyÒn cò. TÝnh ®Õn nay (3/2001) ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· thùc hiÖn kÕt nèi ®­îc hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh quan träng trong c¶ n­íc. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001 sÏ hoµn thµnh dù ¸n. B­íc 2: Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng thanh to¸n néi bé vµ hÖ thèng thanh to¸n kh¸ch hµng. §©y lµ mét phÇn cña dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n (WB). Dù ¸n WB ®­îc ®Çu t­ theo quyÕt ®Þnh sè 531/TTg ngµy 12/7/1997 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ víi tæng vèn ®Çu t­ lµ 49 triÖu USD tõ nguån vèn vay cña HiÖp héi ph¸t triÓn quèc tÕ IDA - World Bank). Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi lµ mét trong 7 ng©n hµng thµnh viªn tham gia dù ¸n. TiÓu dù ¸n cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi lµ mét tiÓu dù ¸n cã gi¸ trÞ ®Çu t­ lµ 10 triÖu USD - lín nhÊt trong c¸c sè tiÓu dù ¸n cña c¸c NHTM thµnh viªn. Lµ mét dù ¸n n»m trong khu«n khæ vµ ph¹m vi cña dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n ViÖt Nam. Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi mong muèn x©y dùng mét hÖ thèng thanh to¸n néi bé ng©n hµng vµ kÕ to¸n kh¸ch hµng cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, an toµn, chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶. HÖ thèng thanh to¸n ng©n hµng vµ kÕ to¸n kh¸ch hµng cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ nh÷ng yªu cÇu vµ môc tiªu chung cña dù ¸n WB, ngoµi ra, víi tÝnh chÊt vµ ®Æc thï cña mét ng©n hµng ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc ®Çu t­ , ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· ®Æt ra nh÷ng môc tiªu d­íi ®©y cho hÖ thèng thanh to¸n ng©n hµng vµ kÕ to¸n kh¸ch hµng cña m×nh. X©y dùng mét hÖ thèng thanh to¸n vµ kÕ to¸n kh¸ch hµng, dùa trªn c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thay ®æi vµ ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. X©y dùng mét hÖ thèng thanh to¸n vµ né bé kÕ to¸n kh¸ch hµng cã ®é tin cËy cao, an toµn vµ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c giao dÞch ng©n hµng h÷u hiÖu nh»m gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi vµ t¨ng tr­ëng. Tù ®éng ho¸ hÖ thèng thanh to¸n vµ kÕ to¸n kh¸ch hµng. Më réng ph¹m vi ho¹t ®éng, ph¸t triÓn thÞ phÇn, t¨ng l­îng kh¸ch hµng. Gi¶m chi phÝ ®iÒu hµnh, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi. Gi¶m viÖc th¶ næi, t¨ng tèc ®é vµ vßng quay cña c¸c nguån vèn vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña giao dÞch ng©n hµng. ThiÕt lËp hÖ thèng th«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô nghiÖp vô kinh doanh vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh. C¶i tiÕn vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c kÕ to¸n vµ thñ tôc kiÓm so¸t trong néi bé . Cho phÐp tÝch hîp c¸c dÞch vô ng©n hµng míi (ATM, ng©n hµng ®iÖn tö). §· ®­îc ho¹ch ®Þnh vµ hoµ nhËp víi céng ®ång ng©n hµng trong khu vùc vµ quèc tÕ. TriÓn khai dù ¸n WB cña m×nh, ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· ký hîp ®ång dÞch vô t­ vÊn víi C«ng ty t­ vÊn Quèc tÕ. A.T.Kearney chÝnh thøc thùc hiÖn giai ®o¹n t­ vÊn dù ¸n tõ ngµy 30/11/1998. TiÓu ban dù ¸n WB cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· phèi hîp cïng chuyªn gia t­ vÊn A.T.Kearney tiÕn hµnh nghiªn cøu chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ tin häc cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi lµm c¬ së x©y dùng hÖ thèng thanh to¸n vµ kÕ to¸n kh¸ch hµng trong t­¬ng lai cho ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam. Cïng víi sù gióp ®ì cña Côc c«ng nghÖ th«ng tin Ng©n hµng - NHNNVN, ng©n hµng §T&PT TW, ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· hoµn thµnh ®Êu thÇu dù ¸n giai ®o¹n mét vµ ®ang gÊp rót chuÈn bÞ vµ ®Êu thÇu giai ®o¹n thø hai, dù kiÕn vµo ®Çu quý II n¨m 2003. B­íc 3: X©y dùng hÖ thèng xö lý thanh to¸n (BIPS): ch­a thùc hiÖn c¸c dù ¸n bæ trî. Dù ¸n ATM: M¸y rót tiÒn tù ®éng cho phÐp kh¸ch hµng kh¶ n¨ng rót tiÒn ë mäi n¬i cã m¸y ATM trong hÖ thèng ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. Ngay sau khi dù ¸n ®­îc thùc hiÖn, c«ng viÖc ®ßi hái lao ®éng trùc tiÕp sÏ gi¶m ®i ®¸ng kÓ. Tr­íc m¾t lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ l©u dµi gióp cho Ng©n hµng kh¶ n¨ng thÝch øng víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. §Æc biÖt lµ ATM ®­îc coi lµ hÖ thèng hç trî ®¾c lùc cho ng©n hµng ®iÖn tö trong t­¬ng lai cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. HiÖn t¹i, hÖ thèng ®· b¾t ®Çu ®­îc triÓn khai víi viÖc l¾p ®Æt ®­îc 2 m¸y ATM; 1 ®Æt t¹i chi nh¸nh 4B Lª Th¸nh T«ng vµ 1 m¸y ®Æt t¹i chi nh¸nh CÇu GiÊy. Cã kho¶ng 640 thÎ ®· ph¸t hµnh, chñ yÕu lµ giµnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng §T&PT Hµ Néi, thªm vµo ®ã ch­¬ng tr×nh IBS ®· béc lé nh÷ng ®iÓm yÕu nh­ h¹n chÕ vÒ m· sè kh¸ch hµng, ®©y lµ mét ch­¬ng tr×nh ph©n t¸n, chØ ho¹t ®éng vµo c¸c giê hµnh chÝnh c¸c ngµy tõ thø 2 ®Õn thø 6, do ®ã khi ®­a ra gi¶i ph¸p cho hÖ thèng m¹ng ATM hiÖn nay lµ vµo nh÷ng giê IBS lµm viÖc. HÖ thèng thanh to¸n m¹ng SWIFP: Gióp hÖ thèng ng©n hµng §T&PT Hµ Néi thanh to¸n víi c¸c ng©n hµng quèc tÕ th«ng qua m¹ng SWIFP quèc tÕ. SWIFP b¾t ®Çu vËn hµnh t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi tõ th¸ng 3/1995. HiÖn t¹i ®· cã 35 chi nh¸nh trªn toµn quèc cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· ®­îc thùc hiÖn nèi m¹ng SWIFP. Mçi ngµy cã kho¶ng 160 giao dÞch tuy nhiªn, nh­îc ®iÓm lín nhÊt cña hÖ thèng nµy lµ ®­îc x©y dùng trªn c¬ së d÷ liÖu FOXPRO . §©y lµ ®iÓm cÇn kh¾c phôc víi m« h×nh ng©n hµng ®iÖn tö trong t­¬ng lai. HÖ thèng chuyÓn tiÒn ®iÖn tö. Th¸ng 10/1998 ng©n hµng §T&PT Hµ Néi x©y dùng ®Ò ¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö nh»m thay thÕ cho hÖ thèng thanh to¸n vµ ®èi chiÕu liªn hµng ®­îc ph¸t triÓn trªn hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu FOXPRO hiÖn t¹i. HÖ thèng nµy ®­îc ph¸t triÓn trªn c¬ së d÷ liÖu ORACLE vµ hÖ ®iÒu hµnh UNIX mang truyÒn th«ng trùc tiÕp Lease Line dùa trªn hÖ thèng m¹ng Backbone. TÝnh ®Õn nay dù ¸n nµy ®· ®­îc triÓn khai trªn hÇu hÕt nh÷ng tØnh thµnh quan träng. Nh­ vËy, viÖc chuyÓn khai dù ¸n ng©n hµng ®iÖn tö cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi vÒ c¬ b¶n ®· hoµn thµnh b­íc 1 vµ ®ang trong giai ®o¹n ®Çu cña b­íc 2 lµ x©y dùng hÖ thèng thanh to¸n néi bé vµ hÖ thèng thanh to¸n kh¸ch hµng. B­íc 3 Ng©n hµng hoµn toµn ch­a thùc hiÖn. Tuy nhiªn ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· b­íc ®Çu thùc hiÖn thµnh c«ng 3 dù ¸n bæ trî quan träng lµ hÖ thèng m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM, hÖ thèng chuyÓn tiÒn ®iÖn tö vµ thanh to¸n m¹ng quèc tÕ SWIFT. 6-Mét sè nhËn xÐt vÒ qu¸ tr×nh ®iÖn tö ho¸ NH cña NH §T&PT Hµ Néi. 6.1. Nh÷ng thuËn lîi cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. TËn dông ®­îc kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ph¸t triÓn: c¸c ng©n hµng ë ViÖt Nam còng nh­ ng©n hµng §T&PT Hµ Néi lµ c¸c ng©n hµng ®i sau so víi ng©n hµng trªn thÕ giíi trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ng©n hµng ®iÖn tö. §iÒu nµy gióp cho ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cã thÓ häc tËp ®­îc kinh nghiÖm, ®ång thêi tr¸nh ®­îc nh÷ng lçi mµ c¸c ng©n hµng ®i tr­íc m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh thµnh vµ ph¸t triÓn m« h×nh ng©n hµng ®iÖn tö. Mét kinh nghiÖm cã thÓ rót ra ng©n hµng §T&PT Hµ Néi kh«ng nªn ph¸t hµnh thÎ tÝn dông h÷u danh (Credit Card) ®Ó phôc vô thanh to¸n v× lo¹i thÎ nµy cã nh­îc ®iÓm vµ kh«ng an toµn vµ tiÕt lé th«ng tin kh¸ch hµng. Tr­íc ®ã, c¸c ng©n hµng ë mét sè n­íc ph¸t triÓn ®· ®Çu t­ vµo lo¹i thÎ nµy vµ ph¶i tèn rÊt nhiÒu chi phÝ. Tuy nhiªn hiÖn nay h×nh thøc thanh to¸n qua thÎ tÝn dông ®ang gi¶m dÇn. §iÒu nµy lµm cho mét sè ng©n hµng ®øng tr­íc nguy c¬ kh«ng thu håi ®ñ vèn ®Çu t­. §­îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam: Lµ mét ng©n hµng ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam, kh«ng nh÷ng ®­îc sù quan t©m cña ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cßn ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña rÊt nhiÒu tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ mµ ®Æc biÖt lµ Ng©n hµng thÕ giíi (World Bank) vµ ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB) víi môc ®Ých n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh vµ c«ng nghÖ cho ng©n hµng §T&PT Hµ Néi, WB vµ ADB ®· vµ ®ang tµi trî c¶ vÒ kü thuËt vµ vèn cho ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. Mét sè dù ¸n lín ®­îc tµi trî chÝnh hiÖn nay lµ: Dù ¸n "T¨ng c­êng qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi " do ADB tµi trî; vµ dù ¸n "HiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n" do ng©n hµng thÕ giíi tµi trî (trÞ gi¸ 10 triÖu ®«la Mü). §©y sÏ lµ thuËn lîi lín mµ ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cã thÓ khai th¸c ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu cña m×nh. §· cã nÒn t¶ng t­¬ng ®èi v÷ng ch¾c vµ hÖ thèng øng dông ng©n hµng: · HÖ thèng chuyÓn tiÒn ®iÖn tö lµ mét bé phËn cña chiÕn l­îc c«ng nghÖ cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· ®­îc chuyÓn khai toµn quèc vµ sÏ ph¸t triÓn theo h­íng tù ®éng ho¸ cao vµo giai ®o¹n 2000 - 2005, ®· vµ ®ang thùc sù ®em l¹i lîi Ých cho kh¸ch hµng vµo ng©n hµng. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia c«ng nghÖ tin häc ng©n hµng "HÖ thèng øng dông chuyÓn tiÒn ®iÖn tö qua ng©n hµng §T&PT Hµ Néi lµ mét hÖ thèng øng dông hoµn h¶o nhÊt hiÖn nay ng©n hµng §T&PT Hµ Néi kh«ng chØ thµnh c«ng vÒ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ nghiÖp vô ng©n hµng mµ cßn thµnh c«ng lín vÒ ph¸t triÓn c¸c øng dông tin häc trong ho¹t ®éng ng©n hµng trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i". Hç trî cho viÖc vËn hµnh hÖ thèng øng dông chuyÓn tiÒn ®iÖn tö vµ hÖ thèng rót tiÒn tù ®éng ATM (Auto Teller Machine) cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· ®­îc triÓn khai trªn hai thµnh phè lín lµ Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. §©y lµ c«ng cô phôc vô ®¾c lùc cho hÖ thèng ng©n hµng ®iÖn tö cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi trong t­¬ng lai · Thanh to¸n nèi m¹ng SWIFT ®· ®­îc triÓn khai trªn tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh quan träng trong c¶ n­íc vµ b­íc ®Çu ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng lín, danh sè thanh to¸n qua hÖ thèng nµy liªn tôc t¨ng lªn. (Phôc lôc 2) mçi ngµy cã kho¶ng 60 giao dÞch, tæng giao dÞch cña c¶ n¨m 2002 lµ 3872 giao dÞch ®¹t doanh thu 2,3 tû ®ång, sè phÝ thu ®­îc lµ 11 triÖu vµ tÝnh ®Õn 19/2/2003 cã 87 thÎ ®­îc ph¸t hµnh, sè l­îng giao dÞch lµ 1307 ®¹t doanh thu 1,1 tû ®ång, sè phÝ thu ®­îc lµ 2,6 triÖu ®ång. §©y lµ c¬ së ph¸t triÓn ng©n hµng ®iÖn tö ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. Cã sè l­îng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng lín: Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng lín nhÊt trong hÖ thèng ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam. Víi 4 Chi nh¸nh ë tÊt c¶ c¸c quËn huyÖn, cã quan hÖ víi gÇn 6000 doanh nghiÖp, h¬n 7 triÖu hé s¶n xuÊt trong n­íc, cã quan hÖ ®¹i lý vµ quan hÖ quèc tÕ víi 600 ng©n hµng n­íc ngoµi... §©y sÏ lµ lîi thÕ vÒ nguån kh¸ch hµng cho m« h×nh ng©n hµng ®iÖn tö cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. 6.2. NhËn xÐt vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn cña dù ¸n ng©n hµng ®iÖn tö t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. Qu¸ tr×nh triÓn khai ng©n hµng ®iÖn tö ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn sang b­íc thø hai lµ x©y dùng hÖ thèng thanh to¸n néi bé vµ hÖ thèng kh¸ch hµng. Qu¸ tr×nh triÓn khai nh­ vËy lµ t­¬ng ®èi chËm so víi kÕ ho¹ch, cña x©y dùng b­íc 2 cÇn rÊt nhiÒu thêi gian (kho¶ng 3 n¨m). Trong khi dù ¸n x· héi ng©n hµng ®iÖn tö ph¶i hoµn thµnh vµo ®Çu n¨m 2004. Sù chËm trÔ nµy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan. 6.2.1. C¸c nguyªn nh©n chñ quan C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ®é cña dù ¸n xÐt tõ khÝa c¹nh b¶n th©n ng©n hµng §T&PT Hµ Néi chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ khã kh¨n vÒ n¨ng lùc c«ng nghÖ cña ng©n hµng. Nh×n chung, c¬ së h¹ tÇng nguån lùc c«ng nghÖ th«ng tin cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cßn thÊp kÐm ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña mét m« h×nh thanh to¸n hiÖn ®¹i, thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau: VÒ hÖ thèng øng dông HÖ thèng øng dông ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cho c«ng t¸c chØ ®¹o. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµ kh«ng tæ chøc tèt c¬ së d÷ liÖu th«ng tin ®Çu vµo dÉn ®Õn kh«ng khai th¸c triÖt ®Ó th«ng tin ®Çu ra. TÊt c¶ c¸c hÖ thèng øng dông ®Ó ®­îc ph¸t triÓn trªn hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Foxpro, lµm viÖc kh«ng hiÖu qu¶, vµ tÝnh b¶o mËt kÐm do ®ã kh«ng thÝch hîp víi yªu cÇu cña ng©n hµng trùc tuyÕn. HÖ thèng øng dông ®­îc thiÕt kÕ rêi r¹c kh«ng ®ång nhÊt, kh«ng cã sù liªn kÕt kÕ thõa lÉn nhau. §iÒu nµy lµm c¶n trë qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh th«ng tin mang tÝnh tøc thêi cña hÖ thèng ng©n hµng ®iÖn tö. VÒ c¬ së d÷ liÖu. HiÖn t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®ang sö dông hai lo¹i hÖ qu¶n trÞ d÷ liÖu lµ qu¶n trÞ d÷ liÖu Foxpro 2.6 vµ Oracle 7.3. ViÖc sö dông hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Foxpro chØ cã së ViÖt Nam, trong ®ã ng©n hµng §T&PT Hµ Néi chiÕm tû lÖ cao nhÊt 95%. §©y lµ hÖ c¬ së d÷ liÖu cÊp file cã cÊu h×nh kh¸ ®¬n gi¶n. Møc logic truy cËp d÷ liÖu lµ th­ viÖn cña Foxpro. ChØ cã c¸c øng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña th­ viÖc míi cã kh¶ n¨ng truy cËp tÖp c¬ së d÷ liÖu. §©y lµ c«ng nghÖ l¹c hËu ®­îc thiÕt kÕ chñ yÕu dµnh cho nh÷ng nhãm ng­êi sö dông. C¸c vÊn ®Ò chÝnh cña c«ng nghÖ l¹c hËu nµy lµ: + TÝnh b¶o mËt c¸c d÷ liÖu kÐm + Tèc ®é lµm viÖc chËm. + Hç trî sè l­îng nhá ng­êi sö dông. Sù yÕu kÐm vÒ hÖ qu¶n trÞ d÷ liÖu ®· dÉn ®Õn sù yÕu kÐm trong qu¶n lý. Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng cßn h¹n chÕ, ch­a toµn diÖn vµ ®Çy ®ñ; ch÷ ký cña kh¸ch hµng kh«ng ®­îc qu¶n lý trªn m¸y. VÒ nguån nh©n lùc. C¸c cÊp l·nh ®¹o ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng to lín cña Internet ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng. Tuy nhiªn ch­a cã sù quan t©m ®óng møc vµ ch­a cã quyÕt t©m cao trong viÖc thùc hiÖn. C¸n bé ng©n hµng nãi chung, cßn thiÕu nhËn thøc vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, Ng©n hµng ®iÖn tö cßn lµ kh¸i niÖm xa l¹ ®èi víi nh©n viªn kh«ng chuyªn tin häc trong hÖ thèng ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. C¸n bé giao dÞch cã hiÓu biÕt vÒ m«i tr­êng Foxpro tuy nhiªn l¹i thiÕu kinh nghiÖm vÒ c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm trän gãi vèn lµ ®Æc tr­ng cña hÖ thèng ng©n hµng ®iÖn tö. Sè l­îng nh©n viªn c«ng nghÖ th«ng tin Ýt chÊt l­îng ch­a cao. Tuy lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp thùc hiÖn triÓn khai vµ ®iÒu hµnh dù ¸n nh­ng l¹i ch­a cã ®ñ kü n¨ng vµ kinh nghiÖm lËp tr×nh vµ ®iÒu hµnh m¹ng. VÒ trang thiÕt bÞ HÖ thèng trang thiÕt bÞ hiÖn t¹i cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi t­¬ng ®èi l¹c hËu, tèc ®é chËm, l¹i thiÕu ®ång bé, kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña mét hÖ thèng xö lý th«ng tin hiÖn ®¹i, ®¶m b¶o phôc vô nhanh chãng vµ chÝnh x¸c cho kh¸ch hµng. VÒ hÖ thèng m¹ng HÖ thèng m¹ng truyÒn th«ng ®­îc coi lµ c¬ së h¹ tÇng quan träng nhÊt cña ng©n hµng ®iÖn tö, nã gióp cho sù liªn l¹c trung t©m vµ c¸c chi nh¸nh trªn c¶ n­íc ®­îc th«ng suèt. Tuy nhiªn, hiÖn nay ng©n hµng §T&PT Hµ Néi chñ yÕu sö dông hÖ thèng truyÒn th«ng Dail up, tèc ®é truyÒn tõ 2400 -> 9600kb. HÖ thèng nµy cã tèc ®é truyÒn rÊt chËm do b¶n th©n tèc ®é cña thiÕt bÞ vµ cña hÖ thèng ®­êng truyÒn (qua d©y ®iÖn tho¹i) ë ViÖt Nam cã chÊt l­îng rÊt kÐm vµ kh«ng an toµn. HiÖn t¹i, viÖc øng dông Internet vµo ng©n hµng míi chØ dõng l¹i ë møc tra cøu th«ng tin vµ cËp nhËt c¸c tiÖn Ých cho c¸c nh©n viªn c«ng nghÖ th«ng tin chuyªn nghiÖp. Ch­a cã trang Web riªng mµ c«ng chóng cã thÓ truy cËp nh­ mét trang Web th«ng th­êng. 6.2.2. C¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan. VÒ c¬ së h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cña ViÖt Nam. C¬ së h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cña ViÖt Nam cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn dù ¸n ng©n hµng ®iÖn tö cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. HiÖn t¹i, ViÖt Nam hÇu nh­ kh«ng cã nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®· ®­îc sö dông ë c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ Mü, NhËt b¶n, Ch©u ¢u Singapore. ViÖt Nam vÉn cßn sö dông c¸c c«ng nghÖ qu¸ cò trong m¹ng th«ng tin viÔn th«ng. ViÖt Nam vÉn cßn sö dông c¸c c«ng nghÖ qu¸ cò trong m¹ng th«ng tin viÔn th«ng. MÆc dï lÜnh vùc x­¬ng sèng quan träng nhÊt trong ngµnh viÔn th«ng ®· sö dông c«ng nghÖ c¸p quang, nh­ng c¸c m¹ng thø yÕu vÉn thÊy ë bªn ngoµi c¸c thµnh phè lín, chÊt l­îng cña hÖ thèng d©y ®iÖn tho¹i lµ rÊt thÊp. Do ®ã kh«ng cã sù ®¶m b¶o chÊt l­îng dÞch vô cung cÊp tõ phÝa Tæng C«ng ty b­u chÝnh ViÔn th«ng. §©y lµ hËu qu¶ cña t×nh tr¹ng ®éc quyÒn cña Tæng C«ng ty b­u chÝnh ViÔn th«ng trªn thÞ tr­êng viÔn th«ng ViÖt Nam. §ã lµ t×nh thÕ khã kh¨n cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ë ViÖt Nam nãi chung vµ cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi nãi riªng. Nh÷ng khã kh¨n cña vÒ c¬ së h¹ tÇng ngµnh viÔn th«ng ViÖt Nam ®· h¹n chÕ kh¶ n¨ng cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. NÕu h¹ tÇng c¬ së ngµnh viÔn th«ng kh«ng ®­îc c¶i thiÖn, nã sÏ kh«ng phï hîp viÖc triÓn khai nh÷ng hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin yªu cÇu m¹ng kü thuËt sè. Khã kh¨n nµy kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn ng©n hµng §T&PT Hµ Néi mµ cßn lµm gi¶m tèc ®é truy cËp cña kh¸ch hµng trong t­¬ng lai. VÒ m«i tr­êng ph¸p lý cho hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö. §Ó th­¬ng m¹i ®iÖn tö nãi chung vµ ng©n hµng ®iÖn tö nãi riªng ®i vµo cuéc sèng, cÇn ph¶i cã mét m«i tr­êng ph¸p lý chÆt chÏ. M«i tr­êng ph¸p lý nµy ph¶i ®¶m b¶o t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c giao dÞch thanh to¸n, ®ång thêi b¶o vÖ lîi Ých cña tÊt c¶ c¸c bªn trong giao dÞch th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Ch­a cã c¸c tæ chøc x¸c nhËn vµ c«ng nhËn ch÷ ký ®iÖn tö còng nh­ ch­a cã c¸c tæ chøc ®øng ra gi¶i quyÕt tranh chÊp trong giao dÞch thanh to¸n TM§T. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam ch­a ph¸t triÓn vµ lµm h¹n chÕ ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng trªn m¹ng Internet. VÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch sö dông Internet cña Nhµ n­íc. ViÖt nam ch­a quan t©m ®Õn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch sö dông Internet mét c¸ch ®óng møc. Ch­a t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho Internet ph¸t triÓn. Chi phÝ sö dông Internet ë ViÖt Nam hiÖn nay cao h¬n gÊp nhiÒu lÇn so víi ë c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. C¸c dÞch vô sö dông Internet cßn qu¸ Ýt. Néi dung c¸c trang Web l¹i s¬ sµi, chÊt l­îng kh«ng cao nªn ch­a cã søc l«i cuèn ®éc gi¶... TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªn ®· khiÕn cho sè l­îng ng­êi sö dông Internet ë ViÖt Nam hiÖn nay kh«ng nhiÒu. MÆt kh¸c, Nhµ n­íc ch­a cã chÝnh s¸ch hç trî ng­êi sö dông Internet còng nh­ ch­a chó ý ®Õn viÖc phæ cËp Internet trong ®¹i bé phËn d©n chóng. Do ®ã kh¸i niÖm Internet ®èi víi d©n chóng cßn xa l¹, hoÆc cã thÓ biÕt nh­ng Ýt cã c¬ héi t×m hiÓu vµ tiÕp cËn. Thùc tr¹ng trªn lµm h¹n chÕ sè l­îng kh¸ch hµng trªn m¹ng cña ng©n hµng. VÒ thãi quen sö dông tiÒn mÆt trong thanh to¸n cña d©n chóng. Ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay vÉn cã thãi quen sö dông tiÒn mÆt trong thanh to¸n. Theo nhËn ®Þnh cña ng©n hµng thÕ giíi, ViÖt Nam lµ mét trong 15 n­íc sö dông tiÒn mÆt nhiÒu nhÊt trªn thÕ giíi. Thanh to¸n qua ng©n hµng mµ chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp lín, tæng C«ng ty, doanh nghiÖp Nhµ n­íc, chiÕm mét tû lÖ nhá trong tæng khèi l­îng thanh to¸n. D©n chóng kh«ng cã thãi quen më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua ng©n hµng. §©y còng lµ yÕu tè lµm h¹n chÕ sè l­îng kh¸ch hµng cña ng©n hµng ®iÖn tö ng©n hµng §T&PT Hµ Néi trong t­¬ng lai. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®iÖn tö ho¸ ng©n hµng t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. I-§Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®Õn n¨m 2010. Môc tiªu chiÕn l­îc cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi thêi kú 2001 - 2010 lµ: Ph¶i thùc sù trë thµnh NHTM lín, hiÖn ®¹i gi÷ vai trß chñ ®¹o vµ chñ lùc cung cÊp tÝn dông vµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng cho ®Çu t­ ph¸t triÓn khu vùc c«ng nghiÖp, n«ng th«n theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ thùc hiÖn ®­êng lãi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc; më réng ho¹t ®éng kinh doanh toµn diÖn mét c¸ch v÷ng ch¾c, an toµn, hiÖu qu¶. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng to lín cña lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin ®èi víi ng©n hµng. Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· cã mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin h­íng tíi hoµ nhËp víi c¸c ng©n hµng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Theo ®ã, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi lµ: ThiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin kh¸ch hµng (CIS); chuyÓn ®æi tõ hÖ thèng h­íng tµi kho¶n sang hÖ thèng h­íng kh¸ch hµng, thay thÕ chøng tõ giao dÞch trªn gi©y b»ng giao dÞch hÖ thèng th«ng tin; ChuyÓn ®æi tõ xö lý ngo¹i tuyÕn sang xö lý trùc tuyÕn; thay ®æi hÖ thèng xö lý theo chi nh¸nh theo hÖ thèng xö lý tËp trung, cung cÊp cho kh¸ch hµng kh¶ n¨ng thùc hiÖn giao dÞch t¹i tÊt c¶ chi nh¸nh vµ t¹i nhµ. Thay ®æi mét hÖ thèng thñ c«ng sang hÖ thèng m¸y tÝnh ho¸ hoµn toµn; chuyÓn tõ mét m«i tr­êng kh«ng ®ång nh¸t sang m«i tr­êng chuÈn ho¸, ®ång nhÊt sang m«i tr­êng chuÈn ho¸, ®ång nhÊt vµ cã tÝnh tÝch hîp cao. Tö n¨m 2001, ng©n hµng §T&PT Hµ Néi triÓn khai dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng thanh to¸n vµ kÕ to¸n kh¸ch hµng trong khu«n khæ dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng thanh to¸n vµ kÕ to¸n kh¸ch hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n ViÖt Nam,... nh÷ng dù ¸n nh­ th­¬ng m¹i ®iÖn tö (E- Commerce), ng©n hµng t¹i gia (Home Banking), ng©n hµng ®iÖn tö (E - Banking Virtual Banking, Online Banking) sÏ ®­îc triÓn khai. II- Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®iÖn tö ho¸ ng©n hµng t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. 1. Gi¶i ph¸p vÒ nghiÖp vô ban ®Çu sÏ ®­îc triÓn khai. C¸c nghiÖp vô kh¸ch hµng cña mét ng©n hµng trùc tuyÕn phôc thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ n¨ng lùc c«ng nghÖ cña ng©n hµng, m«i tr­êng ph¸p lý cho thanh to¸n ®iÖn tö, møc ®é ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö, nhu cÇu cña kh¸ch hµng... Trong giai ®o¹n ®Çu, do th­¬ng m¹i ®iÖn tö ch­a ph¸t triÓn, m«i tr­êng ph¸p lý ch­a ®Çy ®ñ, ng©n hµng §T&PT Hµ Néi chØ nªn ®­a ra mét m« h×nh ng©n hµng ®iÖn tö ë cÊp ®é 1 vµ cã thÓ cã mét sè nghiÖp vô ®¬n gi¶n ë cÊp ®é 2. M« h×nh ban ®Çu chñ yÕu nh»m môc ®Ých giíi thiÖu vµ gióp kh¸ch hµng lµm quen víi ng©n hµng §T&PT Hµ Néi vµ c¸c dÞch vô cña nã. Theo ®ã, m« h×nh ban ®Çu cña ng©n hµng ®iÖn tö t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi sÏ ®­îc tæ chøc thµnh 3 kªnh: Kªnh cung cÊp th«ng tin, kªnh giao dÞch; vµ kªnh c¶i thiÖn quan hÖ kh¸ch hµng. Néi dung nghiÖp vô cña 3 kªnh nµy nh­ sau: Kªnh cung cÊp th«ng tin gåm: - HÖ thèng th«ng tin vÒ ng©n hµng bao gåm: th«ng tin vÒ lÞch sö ph¸t triÓn cña ng©n hµng; c¸c th«ng tin liªn hÖ víi ng©n hµng nh­ ®Þa chØ; sè ®iÖn tho¹i, fax giê lµm viÖc... cña trô së, c¸c chi nh¸nh, c¸c c«ng ty con; vÞ trÝ c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng. - HÖ thèng th«ng tin dÞch vô kh¸ch hµng: bao gåm c¸c th«ng tin vÒ c¸c dÞch vô kh¸ch hµng, h­íng dÉn vµ ®¨ng ký sö dông s¶n phÈm dÞch vô nh­ thÎ tÝn dông, h­íng dÉn xin vay,... th«ng tin vÒ l·i suÊt, c¸c lo¹ phÝ, kú h¹n, chÕ ®é ­u ®·i, c¸c quyÒn vµ lîi Ých cña kh¸ch hµng ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cña ng©n hµng. - HÖ thèng th«ng tin tµi chÝnh nh­: th«ng tin thÞ tr­êng chøng kho¸n, thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ; th«ng tin vÒ ho¹t ®éng cña c¸c chi nh¸nh th«ng qua t¹p chÝ ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. - HÖ thèng th«ng tin tuyÓn dông: bao gåm th«ng tin vÒ c¬ héi viÖc lµm, c¸c ®iÒu kiÖn tuyÓn dông, chÕ ®é l­¬ng bæng, trî cÊp... vµ mÉu ®¬n xin viÖc. Kªnh giao dÞch gåm c¸c nghiÖp vô: NghiÖp vô më tµi kho¶n: Cho phÐp kh¸ch hµng cã thÓ thùc hiÖn viÖc më tµi kho¶n thanh to¸n, tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm. NghiÖp vô xem tµi kho¶n: ChØ nh÷ng kh¸ch hµng cã m· kho¸ ®­îc ng©n hµng cÊp khi më tµi kho¶n míi cã thÓ sö dông ®­îc. NghiÖp vô nµy cho phÐp kh¸ch hµng tiÕp cËn tíi c¸c th«ng tin trªn tµi kho¶n tiÒn göi hay c¸c kho¶n vay, ®Çu t­,... vµ cã thÓ theo dâi chØ tiªu cña m×nh trªn tµi kho¶n thanh to¸n. B¶n b¸o c¸o chØ tiªu do ng©n hµng lËp mét c¸ch tù ®éng sau mçi giao dÞch cña kh¸ch hµng. NÕu ®Õn n¨m 2004 m«i tr­êng ph¸p lý ®· c¬ b¶n ®­îc thiÕt lËp th× ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cã thÓ cung cÊp nghiÖp vô chuyÓn kho¶n bao gåm chuyÓn tiÒn gi÷a c¸c tµi kho¶n cña mét kh¸ch hµng vµ chuyÓn kho¶n gi÷a c¸c kh¸ch hµng. Kªnh c¶i thiÖn mèi quan hÖ kh¸ch hµng Môc tiªu cña kªnh nµy lµ thu hót thªm kh¸ch hµng míi, ®ång thêi duy tr× vµ cñng cè c¸c mèi quan hÖ kh¸ch hµng ®· cã. Trong giai ®o¹n ®Çu, ng©n hµng cã thÓ sö dông c¸c c«ng cô sau: Gi¶i ®¸p c¸c c©u hái th­êng gÆp (FAQ): thùc chÊt lµ mét bµi viÕt gi¶i ®¸p tÊt c¶ c¸c c©u hái mµ kh¸ch hµng cã thÓ ®Æt ra vÒ ng©n hµng vµ c¸c dÞch vô cña nã. Môc nµy nh»m cho ng©n hµng viÖc ph¶i tr¶ lêi l¹i nhiÒu lÇn cho c¸c kh¸ch hµng kh¸c nhau mét sè c©u hái th­êng gÆp. NÕu th¾c m¾c kh«ng n»m trong môc nµy, kh¸ch hµng cã thÓ sö dông th­ ®iÖn tö hay c¸c mÉu hái cã s½n ®Ó yªu cÇu ng©n hµng gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cña m×nh. NH §T&PT Hµ Néi nªn cung cÊp c¸c mÉu hái ®Þnh s½n cho kh¸ch hµng h¬n lµ ®Ó kh¸ch hµng sö dông E - mail. C¸c mÉu hái ®Þnh s½n cã ­u ®iÓm lµ cã thÓ ph©n lo¹i c¸c c©u hái theo chñ ®Ò, nh­ vËy sÏ gióp ng©n hµng cã thÓ chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc gi¶i ®¸p, ®ång thêi cã thÓ tËp trung ®­îc th«ng tin, tõ ®ã cã thÓ bæ sung vµo danh môc c¸c c©u hái th­êng gÆp vµ ®­a ra c¸c dÞch vô tèt h¬n ®¸p øng yªu cÇu kh¸ch hµng. NH §T&PT Hµ Néi còng nªn cã môc lÊy ý kiÕn nhËn xÐt cña kh¸ch hµng b»ng c¸c mÉu cã s½n. Môc nµy rÊt quan träng nã gióp ng©n hµng t×m hiÓu ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ kh«ng cÇn tèn nhiÒu chi phÝ ®iÒu tra thÞ tr­êng. NH §T&PT Hµ Néi nªn cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c c«ng cô t­ vÊn tù ®éng. Cô thÓ lµ c«ng cô tÝnh sè tiÒn thu ®­îc trong t­¬ng lai, tÝnh thêi gian ®Ó thu ®­îc mét sè tiÒn cho tr­íc... c¸c c«ng cô nµy tuy ®¬n gi¶n nh­ng l¹i rÊt hiÖu qu¶ nã cung cÊp th«ng tin hç trî viÖc ra quyÕt ®Þnh cña kh¸ch hµng. Tãm l¹i, trong giai ®o¹n ®Çu khi ch­a cã kinh nghiÖm vµ m«i tr­êng ph¸p lý cho thanh to¸n ®iÖn tö ch­a hoµn thiÖn, NH §T&PT Hµ Néi chØ nªn tËp trung vµo hai kªnh lµ kªnh cung cÊp th«ng tin vµ kªnh c¶i thiÖn quan hÖ kh¸ch hµng. ë kªnh giao dÞch chØ nªn ¸p dông nh÷ng nghiÖp vô ®¬n gi¶n nh­ më tµi kho¶n, xem tµi kho¶n c¸ nh©n, vµ chuyÓn kho¶n. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn ®Ó trang Web cña ng©n hµng khi míi ra ®êi trong t×nh tr¹ng nghÌo nµn vÒ néi dung. Kinh nghiÖm cña c¸c ng©n hµng ®iÖn tö kh¸c míi h×nh thµnh (NHCT) cho thÊy, do qu¸ tr×nh chuÈn bÞ kh«ng kü thuËt, trang chñ cña hä qu¸ nghÌo nµn vÒ th«ng tin, kh«ng thu hót ®­îc kh¸ch hµng. DÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh¸ch hµng chØ th¨m quan mét lÇn vµ kh«ng quay l¹i. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy, trong giai ®o¹n ®Çu ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cÇn ph¶i tËp trung m¹nh vµo kªnh th«ng tin, kªnh nµy kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ cung cÊp th«ng tin vÒ ng©n hµng §T&PT Hµ Néi mµ cßn cung cÊp cho kh¸ch hµng mäi th«ng tin vÒ nÒn kinh tÕ trong n­íc vµ quèc tÕ ®Ó kh¸ch hµng quen thuéc víi trang chñ cña ng©n hµng vµ coi ®©y lµ mét trung t©m tra cøu th«ng tin vÒ kinh tÕ. 2. Gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy triÓn khai dù ¸n ng©n hµng ®iÖn tö t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi.. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña ng©n hµng ®iÖn tö t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi bÞ ¶nh h­ëng bëi rÊt nhiÒu yÕu tè chñ quan vµ kh¸ch quan h­ ®· nghiªn cøu ë phÇn trªn vµ ®· lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n nµy cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. §Ó dù ¸n ng©n hµng ®iÖn tö cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é vµ sím ®i vµo cuéc sèng theo em ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cÇn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p sau: 2.1. X©y dùng lé tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. X©y dùng lé tr×nh thùc hiÖn dù ¸n rÊt cÇn thiÕt ®èi víi ng©n hµng §T&PT Hµ Néi trong thêi ®iÓm hiÖn nay. Theo kÕ ho¹ch, dù ¸n ng©n hµng ®iÖn tö ph¶i hoµn thµnh vµo ®Çu n¨m 2004, tuy nhiªn ®Õn nay dù ¸n nµy míi chØ b¾t ®Çu triÓn khai sang b­íc thø hai, trong khi b­íc 2 vµ b­íc 3 cÇn rÊt nhiÒu thêi gian (kho¶ng 3 n¨m). §Ó dù ¸n hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é ®· ®Æt ra ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cÇn x¸c ®Þnh l¹i c¸c b­íc ®i mét c¸ch hîp lý vµ thùc hiÖn ®óng c¸c b­íc ®i nµy. Theo t«i, qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n trong thêi gian tiÕp theo nªn theo mét lé tr×nh nh­ sau: B­íc 1: Hoµn thµnh x©y dùng m¹ng Backbone trªn c¶ n­íc vµo ®Çu quý 3 n¨m 2001. B­íc 2: Thùc hiÖn ®Êu thÇu vßng hai trong quý 2 n¨m 2001. ChÝnh thøc triÓn khai x©y dùng trong quý 3 n¨m 2001. C¬ b¶n hoµn thµnh b­íc nµy vµo cuèi n¨m 2003. H¹n chãt ph¶i hoµn thµnh lµ cuèi n¨m 2004. B­íc 3: Quý 2 n¨m 2002, x©y dùng hÖ thèng thanh to¸n BIPS. §­a vµo thö nghiÖm vµo quý 2 n¨m 2003. H¹n cuèi thùc hiÖn b­íc nµy vµo cuèi n¨m 2003. §Çu n¨m 2004, ng©n hµng ®iÖn tö sÏ ®i vµo ho¹t ®éng, ban ®Çu sÏ chØ cho phÐp ¸p dông ®èi víi c¸c tØnh, thµnh phè quan träng do b­íc hai vÉn ch­a triÓn khai hÕt trªn toµn quèc. 2.2. Gi¶i ph¸p ®èi víi hÖ thèng øng dông vµ hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu. Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cÇn ph¶i thay thÕ toµn bé hÖ thèng øng dông hiÖn thêi (dùa trªn hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Foxpro) b»ng mét hÖ thèng øng dông míi kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng øng dông cò ®ång thêi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ng©n hµng ®iÖn tö. Theo ®ã, hÖ thèng øng dông míi nµy ph¶i: + §¸p øng ®­îc tÊt c¶ ccs nghiÖp vô hiÖn cã cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi vµ c¸c nghiÖp vô trong t­¬ng lai cña ng©n hµng ®iÖn tö. + Cã tÝnh b¶o mËt cao vµ cã kh¶ n¨ng xö lý víi tèc ®é cao + §¸p øng ®­íc nhu cÇu chØ ®¹o qu¶n lý, vµ cña hÖ thèng th«ng tin b¸o c¸o. + Cã kh¶ n¨ng ®¸p øng cho viÖc thùc hiÖn c¬ së d÷ liÖu võa tËp trung võa ph©n t¸n. + Hç trî sè l­îng lín ng­êi sö dông. Mét hÖ thèng øng dông nh­ vËy ph¶i ®­îc x©y trªn hÖ qu¶n trÞ d÷ liÖu oracle. HÖ qu¶n trÞ nµy ®­îc hÇu hÕt c¸c ng©n hµng tiªn tiÕn trªn thÕ giíi sö dông v× nh÷ng ­u ®iÓm cña nã. Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cÇn ph¶i nghiªn cøu hÖ thèng nµy vµ triÓn khai vµ ¸p dông ®èi víi toµn bé hÖ thèng c¸c chi nh¸nh trªn c¶ n­íc trong n¨m 2002. (hiÖn nay ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· nghiªn cøu vµ triÓn khai ®­îc t¹i mét sè ®¬n vÞ träng ®iÓm.) 3. Gi¶i ph¸p vÒ trang thiÕt bÞ. Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cÇn rµ so¸t l¹i toµn bé hÖ thèng trang thiÕt bÞ cña m×nh, thay thÕ nh÷ng thiÕt bÞ kh«ng ®ång bé, ®ång thêi n©ng cÊp hÖ thèng m¸y tÝnh ®Ó ®¶m b¶o tèc ®é xö lý tøc thêi c¸c nghiÖp vô trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. 4. Gi¶i ph¸p vÒ hÖ thèng m¹ng. Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi gÆp ph¶i khã kh¨n trong viÖc lùa chän c«ng nghÖ cho hÖ thèng m¹ng WAN (m¹ng kÕt nèi toµn bé hÖ thèng chi nh¸nh víi trô së chÝnh). HiÖn t¹i ViÖt Nam ch­a cã dÞch vô viÔn th«ng chñ chèt h×nh thµnh nªn mét m¹ng WAN hiÖn ®¹i. KÕ ho¹ch duy nhÊt cña tæng c«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng lµ dù ¸n Vinasat cung cÊp dÞch vô truyÒn th«ng qua vÖ tinh vµo n¨m 2003. Trong thêi gian tr­íc m¾t, ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cã thÓ sö dông c¸p quang cña Tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam ®Ó kÕt nèi v¨n phßng t¹i Hµ Néi,Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ §µ N½ng. Sau ®ã viÖc mua s¾m c¸c thiÕt bÞ truyÒn d÷ liÖu thÝch hîp sÏ ®­îc tiÕn hµnh ®Ó chuyÓn nã thµnh kªnh truyÒn tiÕng nãi vµ d÷ liÖu. Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi hiÖn ®ang x©y dùng hÖ thèng m¹ng x­¬ng sèng ( Backbone) theo c¸ch thøc trªn. Tuy nhiªn gi¶i ph¸p tèt nhÊt cho t­¬ng lai lµ sö dông vÖ tinh. T¹i c¸c quèc gia nh­ Australia vµ Mü, rÊt nhiÒu nhµ cung cÊp dÞch vô Internet ®· thay thÕ hÖ thèng c¸p quang cña hä b»ng c¸ch kÕt nèi qua vÖ tinh bëi chi phÝ rÎ h¬n (ë ViÖt Nam ®¾t h¬n do ph¶i thuª vÖ tinh) vµ tèc ®é cao h¬n. Dùa trªn b¶n chÊt cña vÖ tinh ( mçi vÖ tinh cã thÓ phñ sãng tíi gÇn 1/3 tr¸i ®Êt), chØ cã mét sù chuyÓn tiÕp tõ c¸c tr¹m ph¸t lªn vÖ tinh vµ mét tõ vÖ tinh tíi ®Êt. D÷ liÖu kh«ng cÇn thiÕt ph¶i tr¶i qua mét lé tr×nh dµi, ®©y lµ ­u ®iÓm lín nhÊt cña c«ng nghÖ nµy so víi viÖc sö dông c«ng nghÖ c¸p cïng d¶i tÇn . 5. C¸c gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc. C¸c cÊp l·nh ®¹o cÇn ph¶i quyÕt t©m h¬n n÷a trong viÖc thóc ®Èy thùc hiÖn dù ¸n, cô thÓ lµ th«ng qua c¸c v¨n b¶n th­íng xuyªn nh¾c nhë ®èi víi c¸c cÊp cã liªn quan ®Õn thùc hiÖn dù ¸n. §µo t¹o nh©n viªn c«ng nghÖ th«ng tin: §©y lµ ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt nh÷ng ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh hÖ thèng ng©n hµng ®iÖn tö (bao gåm qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng hÖ thèng m¸y tÝnh vµ hÖ thèng c¸c tr­¬ng tr×nh øng dông ®i kÌm...) CÇn t¨ng thªm ®éi ngò nh©n viªn c«ng nghÖ th«ng tin ®ång thêi ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng cña ®éi ngò nµy vÒ c¸c mÆt sau: + T¨ng c­êng kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh m¹ng. + T¨ng c­êng kü n¨ng lËp tr×nh Web. + T¨ng c­êng kü n¨ng b¶o d­ìng hÖ thèng §µo t¹o nh©n viªn khai th¸c th«ng tin. ng©n hµng §T&PT Hµ Néi nªn tæ chøc vµ ®µo t¹o mét ®éi ngò chuyªn khai th¸c th«ng tin. §éi ngò nµy cã nhiÖm vô cung cÊp th«ng tin cho kªnh th«ng tin cña ng©n hµng ®iÖn tö. C¸c nh©n viªn cña bé phËn nµy ph¶i am hiÓu c¶ vÒ kinh tÕ vµ tin häc, ®Æc biÖt lµ kü thuËt t×m kiÕm th«ng tin trªn m¹ng. Tæ chøc phong ph¸n håi th«ng tin kh¸ch hµng. Phßng nµy chñ yÕu phôc vô cho kªnh 3 (c¶i thiÖn quan hÖ kh¸ch hµng) vµ cã nhiÖm vô chñ yÕu sau: Tr¶ lêi kh¸ch hµng vÒ c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn c¸c dÞch vô cña ng©n hµng. Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi dùa trªn hÖ thèng th«ng tin thu ®­îc tõ phÝa kh¸ch hµng. §µo t¹o ®èi víi ng­êi sö dông cuèi cïng. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp tèn nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ cho ®µo t¹o c¸c nh©n viªn kü thuËt cña hä nh­ng l¹i kh«ng quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o cho ng­êi sö dông cuèi cïng cÇn ®­îc ®µo t¹o ®Ó cã kiÕn thøc c¬ b¶n vµ cã thÓ tù gi¶i quyÕt khi gÆp nh÷ng sù cè nhá. Toµn bé nh©n viªn cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cÇn ®­îc ®µo t¹o vÒ c¸c lÜnh vùc sau: + §µo t¹o kiÕn thøc tin häc v¨n phßng, kiÕn thøc vÒ Internet vµ sö dông c¸c c«ng cô cña Internet (th­ ®iÖn tö) + TiÕp cËn vµ sö dông thµnh th¹o hÖ thèng øng dông míi vµ hÖ c¬ së d÷ liÖu míi ( Oracle) + §µo t¹o kiÕn thøc vÒ ng©n hµng ®iÖn tö. Mét sè ph­¬ng ph¸p kh¸c: Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi nªn ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p sau ®Ó cã ®­îc mét ®éi ngò nh©n viªn cã chÊt l­îng cao: + KhuyÕn khÝch tù häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é b»ng c¸ch th­ëng cho c¸c nh©n viªn häc thªm vµo buæi tèi hoÆc cuèi tuÇn. + Thanh to¸n cho nh©n viªn lµm viÖc ngoµi giê + Khen th­ëng vµ ®Ò b¹t nh©n viªn cã thµnh tÝch; + Cho phÐp thùc tËp vµ cÊp häc bæng - tiÕp nhËn c¸c sinh viªn ë c¸c tr­êng §¹i häc vµo ng©n hµng ®Ó thùc tËp. Hä cã thÓ trë thµnh c¸c nh©n viªn míi thay thÕ c¸c nh©n viªn cò rêi bá ng©n hµng hoÆc kh«ng phï hîp. + Tæ chøc giíi thiÖu c¬ héi nghÒ nghiÖp ë c¸c tr­êng §¹i häc ®Ó t×m kiÕm sinh viªn cã kh¶ n¨ng vµ mêi hä vµo lµm viÖc tr­íc khi tèt nghiÖp. 6. Gi¶i ph¸p hç trî. TiÕp tôc ®Èy m¹nh triÓn khai c¸c hÖ thèng bæ trî nh­ thanh to¸n SWIFT, chuyÓn tiÒn ®iÖn tö vµ ®Æc biÖt lµ m¸y rót tiÒn tù ®éng trªn c¸c tØnh, thµnh phè quan träng lµm c¬ së cho viÖc h×nh thµnh ng©n hµng ®iÖn tö. HÖ thèng m¸y rót tiÒn tù ®éng phæ biÕn sÏ khuyÕn viÖc më tµi kho¶n thanh to¸n t¹i ng©n hµng, lµ tiÒn ®Ò cho c¸c giao dÞch cña ng©n hµng ®iÖn tö. §èi víi c«ng t¸c ATM, trong thêi gian chªnh lÖch (thø 7, chñ nhËt, vµ c¸c thêi ®iÓm tõ 5 giê chiÒu ®Õn 9 giê tèi), chÊp nhËn cã 2 c¬ së d÷ liÖu lµ IBS thËt (®Ó rót tiÒn t¹i quÇy) vµ IBS night (rót thÎ ATM), viÕt mét ch­¬ng tr×nh ®ång bé hai c¬ së d÷ liÖu nµy, ch­¬ng tr×nh nµy sÏ th­êng xuyªn kiÓm tra giao dÞch cña 2 c¬ së d÷ liÖu vµ sÏ ®ång bé giao dÞch vµo c¶ 2 CSDL nµy, víi gi¶i ph¸p nµy sÏ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò ë Trung t©m th­¬ng m¹i Trµng TiÒn, c¸c giao dÞch rót kh¸c chi nh¸nh cËp nhËp ngµy gi¸ trÞ ®óng ngµy nªn kh«ng cã sù sai lÖch khi tÝnh l·i cuèi th¸ng. §èi víi c¸c chi nh¸nh sö dông IBS sÏ chuyÓn sang chÕ ®é lµm viÖc 365 ngµy cho tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh, víi c¸ch nµy chØ gi¶i quyÕt ®­îc tr­êng hîp ngµy thø 7 vµ chñ nhËt, cßn kho¶ng thêi gian tõ 5 giê PM ®Õn 9 giê PM vÉn ch­a gi¶i quyÕt ®­îc, vÒ mÆt hµnh chÝnh, gi¶i nµy kh«ng kh¶ thi ®èi víi c¸c chi nh¸nh tØnh lÎ khi më réng hÖ thèng. Nh÷ng kh¸ch hµng cã tµi kho¶n t¹i Trµng TiÒn, më riªng tµi kho¶n ATM cho kh¸ch hµng t¹i së giao dÞch I, nh­ vËy còng cÇn cã ch­¬ng tr×nh chuyÓn sè d­ cña kh¸ch hµng tõ tµi kho¶n thanh to¸n cho tµi kho¶n ATM t¹i SGD I. III - Mét sè kiÕn nghÞ 1. KiÕn nghÞ ®èi víi chÝnh phñ. ChÝnh phñ ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng ®Ó TM§T còng nh­ ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®iÖn tö ®i vµo cuéc sèng - th«ng qua viÖc x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng ph¸p lý, triÓn khai c¬ së h¹ tÇng kü thuËt còng nh­ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn mét c¸ch hîp lý. 1.1. VÒ khung ph¸p lý. ChÝnh phñ ph¶i t¹o ra mét m«i tr­êng tin cËy vµ an toµn cho c¸c giao dÞch th«ng qua viÖc thõa nhËn tÝnh chÊt ph¸p lý cña c¸c giao dÞch TM§T (ho¸ ®¬n chøng tõ, thuÕ...); cung cÊp c¸c dÞch vô x¸c nhËp - CA; vµ x©y dùng c¸c tiªu chuÈn ®¶m b¶o an toµn. Ban hµnh v¨n b¶n ph¸p quy vÒ thanh to¸n ®iÖn tö ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi th«ng qua viÖc söa ®æi mét sè ®iÒu luËt liªn quan ®Õn luËt th­¬ng m¹i, luËt Ng©n hµng vµ c¸c luËt liªn quan kh¸c ®Ó ®iÒu chØnh c¸c mèi quan hÖ trong viÖc giao dÞch vµ thanh to¸n ®iÖn tö. §èi t­îng tham gia: c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi, c¸c c¬ quan chÝnh phñ, c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ tÝn dông, ng©n hµng Nhµ n­íc, c¬ quan x¸c nhËn vµ c«ng chøng ch÷ ký ®iÖn tö. Ph¹m vi: vÒ tiÒn tÖ (VN§ vµ ngo¹i tÖ, tiÒn mÆt hoÆc tiÒn ®iÖn tö); VÒ ph¹m vi thanh to¸n (hµng ho¸ vµ dÞch vô, ë trong n­íc hoÆc víi n­íc ngoµi); vÒ chøng tõ (giÊy hoÆc ®iÖn tö); vÒ d÷ liÖu (chuyÓn giao, b¶o mËt, l­u tr÷, kh«i phôc d÷ liÖu); x¸c nhËn ®iÖn tö; ch÷ ký ®iÖn tö. C¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý vµ kü thuËt liªn quan ®Õn c¸c ®èi t­îng tham gia c¸c hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö: VÊn ®Ò tæ chøc thanh to¸n, c¸c lo¹i phÝ... qu¶n lý thanh to¸n, b¸o c¸o thèng kª, c¹nh tranh lµnh m¹nh, tranh chÊp vµ xö lý. VÊn ®Ò miÔn gi¶m thuÕ VAT, thuÕ thu nhËp, thuÕ nhËp khÈu, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n v« h×nh lµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt hoÆc phÇn mÒm m¸y tÝnh, chÕ ®« trÝch khÊu hao vµ sö dông nguån vèn nµy mét c¸ch hîp lý ®èi víi c¸c thiÕt bÞ vµ phÇn mÒm m¸y tÝnh..., thõa nhËn vµ cã chÝnh s¸ch miÔn thuÕ víi nguån vèn t¸i ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng thanh to¸n ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ; §Ó triÓn khai, ChÝnh phñ cÇn sím cã v¨n b¶n giao tr¸ch nhiÖm cho ng©n hµng Nhµ n­íc chñ tr× phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh liªn quan x©y dùng hÖ thèng c¸c v¨n b¶n vµ h­íng dÉn liªn quan. Tæ chøc x¸c nhËn vµ c«ng chøng ch÷ ký ®iÖn tö (CA): Nhµ n­íc cÇn sím thµnh lËp Trung t©m x¸c nhËn (CA) ch÷ ký ®iÖn tö. Tr­íc m¾t giao cho Bä c«ng an, Bé th­¬ng m¹i, ng©n hµng Nhµ n­íc phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan nghiªn cøu dù ¸n thö nghiÖm kü thuËt, thµnh lËp Trung t©m cÊp x¸c nhËn cho c¸c giao dÞch TM§T vµ thanh to¸n ®iÖn tö (phèi hîp víi c¬ quan cÊp CA quèc tÕ). Thùc hiÖn viÖc c«ng chøng ch÷ ký ®iÖn tö vµ x¸c nhËn ®èi víi c¸c giao dÞch TM§T. Cô thÓ, cÇn cã c¸c quy ®Þnh vÒ. Ph¹m vi hiÖu lùc cña ch÷ ký ®iÖn tö Thõa nhËn tÝnh trung thùc vµ kh«ng gi¶ m¹o cña tµi liÖu. C¸c thõa nhËn liªn quan tíi ng­êi ký ph¸t ch÷ ký ®iÖn tö. Tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ch÷ ký. C¸c tiªu chuÈn dµnh cho c¸c tæ chøc x¸c nhËn, viÖc uû quyÒn, quy tr×nh vµ hÖ thèng chÊp nhËn. Xö lý ch÷ ký ®iÖn tö trong c¸c giao dÞch quèc tÕ. 1.2. VÒ chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin. ChÝnh phñ cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó t¹o ra m«i tr­êng thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn TM§T vµ internet. Néi dung chñ yÕu cña c¸c chÝnh s¸ch nµy nh­ sau: + ChÝnh phñ ®i ®Çu trong viÖc øng dông TM§T ®Ó qu¶n lý tèt c«ng viÖc cña m×nh, ®ã lµ e - government. + Hç trî vÒ c¬ së h¹ tÇng, tèi ®a ho¸ vÒ c¸c lîi Ých kinh tÕ - x· héi cho mäi ng­êi b¸n. + Th­êng xuyªn ®­a c¸c th«ng tin vµ c¸ch khai th¸c TM§T phôc vô nhu cÇu ®a d¹ng cña x· héi. + §¶m b¶o kü thuËt vµ gi¶m c­íc viÔn th«ng, phÝ truy cËp. X©y dùng hÖ thèng ph©n phèi víi c­íc phÝ vËn chuyÓn thÊp. + Phæ cËp ho¸ Internet th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cÊp phæ th«ng trung häc vµ ®¹i häc (miÔn phÝ truy cËp) vµ c¸c ch­¬ng tr×nh hç trî c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi kh¸c. + KhuyÕn khÝch viÖc ®Çu t­ nghiªn cøu vµ øng dông TM§T. + ¦u ®·i thuÕ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh TM§T vµ kinh doanh CNTT. + Tù do ho¸ ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn th«ng, tr¸nh ®éc quyÒn cña 1 doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ t­¬ng quan gi¸ c¶ hîp lý so víi c¸c n­íc trong khu vùc. T¸ch dÞch vô B­u chÝnh ra khái viÔn th«ng; 2- KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh, ®ã lµ vÞ trÝ ®Æt m¸y ATM th­êng ®Æt trong trô së nªn kh¸ch hµng hÇu hÕt chØ giao dÞch ATM trong giê hµnh chÝnh, ch­a thùc hiÖn giao dÞch 24/24 giê, do vËy, ng©n hµng §T&PT TW cÇn hç trî thªm vÒ mÆt b»ng còng nh­ vÞ trÝ ®Æt m¸y (chi nh¸nh CÇu GiÊy ®· chuyÓn vÞ trÝ ®Æt m¸y ra ngoµi cæng c¬ quan, gióp kh¸ch hµng thuËn lîi h¬n vµ dÞch vô hiÖu qu¶ h¬n). Bæ sung nh©n lùc phôc vô vµ vËn hµnh ATM cã ®µo t¹o chuyªn m«n v× hiÖn t¹i ch­a cã c¸n bé chuyªn tr¸ch vËn hµnh ATM, bæ sung mét sè quy tr×nh nh­ - Quy tr×nh qu¶n lý thÎ. - Quy tr×nh ho¹ch to¸n, xö lý chøng tõ lçi. -Ch­a cã quy tr×nh b¶o qu¶n, l­u tr÷ chøng tõ, nhËt ký m¸y ATM. 3- KiÕn nghÞ víi ng©n hµng NHNN ViÖt Nam. Ng©n hµng Nhµ n­íc cã vai trß quan träng ®èi víi tiÕn tr×nh ra ®êi cña ng©n hµng ®iÖn tö, lµ c¬ quan trùc tiÕp gióp ®ì vµ chØ ®¹o triÓn khai hÖ thèng thanh to¸n ng©n hµng. tr­íc m¾t ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn ngay nh÷ng c«ng viÖc sau: + Phèi hîp víi c¸c ngµnh vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan dù th¶o nghÞ ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn riªng vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thanh to¸n ®iÖn tö tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt. + X©y dùng ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh tiÒn ®iÖn tö phôc vô c¸c giao dÞch TM§T. + X©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai c¬ së h¹ tÇng thanh to¸n cho TM§T chung cña hÖ thèng ng©n hµng, phèi hîp cïng Bé th­¬ng m¹i, Bé tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt. + X©y dùng c¸c tiªu chuÈn cho hÖ thèng TT§T trong TM§T; + Phèi hîp víi Bé c«ng an, Bé th­¬ng m¹i, vµ tæ chøc x¸c nhËn quèc tÕ triÓn khai Trung t©n x¸c nhËn - CA cho c¸c giao dÞch TM§T. + TriÓn khai thö nghiÖm c¸c giao dÞch thanh to¸n ®iÖn tö sö dông c«ng nghÖ Internet cho c¸c giao dÞch cña kh¸ch hµng tõ xa: trong cïng hÖ thèng, kh¸c hÖ thèng vµ c¸c giao dÞch B2C. kÕt luËn Sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña c«ng nghÖ th«ng tin ®· t¸c ®éng ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi nhÞp ®é cao, ho¹t ®éng ng©n hµng còng kh«ng n»m ngoµi ph¹m vi ¶nh h­ëng Êy. Ng©n hµng ®iÖn tö lµ xu thÕ míi trong ngµnh c«ng nghiÖp ng©n hµng. Tuy míi ra ®êi nh­ng Ng©n hµng ®iÖn tö ®· ®ãng mét vai rß quan träng trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Tuy nhiªn, Ng©n hµng ®iÖn tö cßn lµ mét kh¸i niÖm míi mÎ ®èi víi c¸c ng©n hµng ë ViÖt Nam nãi chung vµ víi ng©n hµng §T&PT Hµ Néi nãi riªng. X©y dùng ng©n hµng ®iÖn tö ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi ng©n hµng §T&PT Hµ Néi nã kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ nguån vèn, n©ng cao lîi nhuËn mµ cßn gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi trong hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam, ®ång thêi tõng b­íc hoµn nhËp víi c¸c ng©n hµng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña Internet ®èi víi ng©n hµng §T&PT Hµ Néi còng nh­ nh÷ng khã kh¨n mµ ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®ang gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh ng©n hµng ®iÖn tö em ®· chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®iÖn tö ho¸ ng©n hµng t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ Néi". Mong r»ng bµi viÕt sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng khãi kh¨n cho ng©n hµng §T&PT Hµ Néi trong qu¸ tr×nh x©y dùng Ng©n hµng ®iÖn tö, ®ång thêi ®em l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng §T&PT Hµ Néi vÒ m« h×nh Ng©n hµng míi nµy. Do thêi gian vµ nhËn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ, ng©n hµng ®iÖn tö l¹i lµ mét ®Ò tµi míi do ®ã bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c anh chÞ trong ng©n hµng ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n gia ®×nh, thÇy gi¸o Lª §øc L÷ vµ c¸c anh chÞ trong ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®· ®éng viªn, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy./. Tµi liÖu tham kh¶o Edward W.Reed vµ Edward K.Giu- Ng©n hµng th­¬ng m¹i, 1993. TS. Phan Thu Hµ-TS. Lª Thu Th¶o (chñ biªn),2002 Gi¸o tr×nh Ng©n hµng th­¬ng m¹i qu¶n trÞ vµ nghiÖp vô, NXB Thèng Kª. Minskin - TiÒn tÖ, ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh,Nxb KHKT 1994. T¹p chÝ ng©n hµng: + §oµn Thanh Hµ - Ng©n hµng ®iÖn tö, xu thÕ cña thÕ kû 21 - sè 4/2000. + NguyÔn Tr­êng S¬n - Yªu cÇu míi ®èi víi c«ng nghÖ nÒn TM§T - sè 1/2000 T¹p chÝ tin häc ng©n hµng: + NguyÔn Träng Th­îc - E - Banking xu thÕ héi nhËp - sè 5/2000. + Hoµng Hµ vµ §øc B¶o - VÞ thÕ cho TM§T - sè 5/2000. T¹p chÝ Internet today: + Internet, "cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp thø ba" sè 9/2000. + Liªn minh Ng©n hµng ®iÖn tö ASEAN sè 11/2000. T¨ng c­êng Qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i NH §T&PT ViÖt Nam - chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin - Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng tÝn dông, ho¹t ®éng tin häc c¸c n¨m 1998, 1999, 2000 cña ng©n hµng §T&PT Hµ Néi. Bank Internet Payment System (BIS), Specification, Version 1.0, Public Review Draft---August 24, 1998. t¹i: Electronic Money / Internet Payment Systems - E - Banking Resoure Centure: Payment.html. Eduardo Diniz - Web Banking in USA t¹p chÝ Internet Banking & Commerce sè 3/1998. Geoffrey Turk - Money and Currency in the 21st Century - July 1997. Juergen Seitz vµ Eberhard Stickel - Internet Banking - An Overview t¹i com/commerce/JIBC/9801 - 8.htm [Pan96] Panurach, P.(1996): Money in Electronic Commerce: Digital Cash, Electronic Funds Transfer, and Ecash. In: Communications of the ACM, trang. Online Banking Services: Journal of internet Banking and Commerce: Keith Lamond - Credit Card Transactions, Real World and Online t¹i credit _ card. Vµ c¸c bµi viÕt kh¸c trªn c¸c trang Web. + + + Secure Internet Credit Card Payment, - we- ere/sixsteps.html. + + Investment/Banking/Internet_Banking/ +Consumer's Guide to Electronic Payments + + + + + + C¸c trang Web cña c¸c ng©n hµng cña Mü, Anh, §øc...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm thúc đẩy quá trình điện tử hoá ngân hàng tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan