Giao thức quản lý bảo mật khoá

LỜI NÓI ĐẦU Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, truyền thông vô tuyến băng rộng qua khoảng cách xa đang là nhu cầu thiết yếu mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Bên cạnh việc cung cấp truy cập Internet vô tuyến tốc độ cao qua khoảng cách xa, các trò chơi trực tuyến, video theo yêu cầu và hộ nghị truyền hình, VoIP . thì việc quản lý và bảo mật khoá truy nhập cho lĩnh vực di động cũng đang được chú ý tới. Đề tài “Giao thức quản lý bảo mật khoá” của chúng em với mục đích tìm hiểu một cách khá tổng quan về cách quản lý và bảo mật khoá dùng trong công nghệ Wimax để chúng ta có thể hiểu vì sao công nghệ này lại cần có các giao thức dùng để bảo mật thông tin và quản lý thông tin thông qua chức năng mã hoá khoá. Các giao thức nào được dùng trong bảo mật và để đảm bảo thông tin trao đổi qua lại của người dùng chúng ta cần phải có biện pháp và cách quản lý khoá phù hợp và đưa ra được phương thức truy nhập cụ thể cho từng người dùng. Wimax di động hỗ trợ các đặc điểm bảo mật tốt nhất bằng cách thêm vào các công nghệ tốt nhất có sẵn hiện nay. Hỗ trợ nhận thực lẫn nhau giữa thiết bị/ người dùng, giao thức quản lí khóa mềm dẻo, mật mã hóa lưu lượng mạnh mẽ, bảo vệ bản tin mặt phẳng quản lí và điều khiển và tối ưu giao thức bảo mật cho các chuyển giao nhanh. Cuốn tài liệu được chia làm 3 phần, trong đó phần I giới thiệu chung về giao thức PKM trình bày về nguồn gốc và mục đích của PKM; phần II giao thức PKMv1 trình bày về cơ sở, nguyên lý hoạt động của PKMv1 và chuyển tiếp khoá và đồng bộ khoá AK, TEK; phần III giao thức PKMv2 trình bày sự trao đổi qua lại giữa BS và MS.

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2581 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giao thức quản lý bảo mật khoá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG I --------------------------------- BÀI TẬP LỚN MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG GIAO THỨC QUẢN LÝ BẢO MẬT KHOÁ (PKM) Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Việt Hùng Nhóm 5: Nguyễn Kim Chung Đặng Thị Hạnh Nguyễn Thị Nhã Ngô Thị Thu Hà nội tháng 6 năm 2007 LỜI NÓI ĐẦU Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, truyền thông vô tuyến băng rộng qua khoảng cách xa đang là nhu cầu thiết yếu mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Bên cạnh việc cung cấp truy cập Internet vô tuyến tốc độ cao qua khoảng cách xa, các trò chơi trực tuyến, video theo yêu cầu và hộ nghị truyền hình, VoIP …. thì việc quản lý và bảo mật khoá truy nhập cho lĩnh vực di động cũng đang được chú ý tới. Đề tài “Giao thức quản lý bảo mật khoá” của chúng em với mục đích tìm hiểu một cách khá tổng quan về cách quản lý và bảo mật khoá dùng trong công nghệ Wimax để chúng ta có thể hiểu vì sao công nghệ này lại cần có các giao thức dùng để bảo mật thông tin và quản lý thông tin thông qua chức năng mã hoá khoá. Các giao thức nào được dùng trong bảo mật và để đảm bảo thông tin trao đổi qua lại của người dùng chúng ta cần phải có biện pháp và cách quản lý khoá phù hợp và đưa ra được phương thức truy nhập cụ thể cho từng người dùng. Wimax di động hỗ trợ các đặc điểm bảo mật tốt nhất bằng cách thêm vào các công nghệ tốt nhất có sẵn hiện nay. Hỗ trợ nhận thực lẫn nhau giữa thiết bị/ người dùng, giao thức quản lí khóa mềm dẻo, mật mã hóa lưu lượng mạnh mẽ, bảo vệ bản tin mặt phẳng quản lí và điều khiển và tối ưu giao thức bảo mật cho các chuyển giao nhanh. Cuốn tài liệu được chia làm 3 phần, trong đó phần I giới thiệu chung về giao thức PKM trình bày về nguồn gốc và mục đích của PKM; phần II giao thức PKMv1 trình bày về cơ sở, nguyên lý hoạt động của PKMv1 và chuyển tiếp khoá và đồng bộ khoá AK, TEK; phần III giao thức PKMv2 trình bày sự trao đổi qua lại giữa BS và MS. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU i MỤC LỤC i 1. Giới thiệu chung về giao thức (PKM) 1 1.1. Định nghĩa 1 1.2. Nguồn gốc và mục đích của PKM 1 2. Giao thức PKMv1 2 2.1. Cơ sở và nguyên lý hoạt động của PKMv1 2 2.1.1. Cơ sở về giao thức PKM 2 2.1.2. Thiết lập khóa xác thực 3 2.2. Pha xác lập khoá xác thực (AK) 4 2.3. Pha trao đổi TEK 5 2.4. Việc chuyển tiếp khoá và đồng bộ 6 2.4.1. Chuyển tiếp AK 6 2.4.2. Chuyển tiếp TEK 7 3. Giao thức PKMv2 8 3.1. Xác thực qua lại giữa BS và MS 8 3.2. Xác thực và điều khiển truy nhập trong PKMv2 8 3.2.1. Xác thực qua lại dựa trên khoá công khai trong PKMv2 8 3.2.1.1. Tin nhắn yêu cầu cấp phép 9 3.2.1.2. Tin nhắn phản hồi việc cấp phép 9 3.2.1.3. Tin nhắn cấp phép 10 3.2.2. Xác thực qua lại dựa trên EAP trong PKMv2 10 3.2.2.1. Ba cách thay đổi giữa trạm gốc và trạm di động 10 3.2.3. Khoá phân cấp PKMv2 11 3.2.3.1. Sự thiết lập khoá xác thực và nguồn gốc thuật toán khoá công cộng thay đổi 11 3.2.3.2. Nguồn gốc mật mã khoá và việc sinh khoá mật mã lưu lượng 12 3.2.4. So sánh với PKMv1 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 KẾT LUẬN 15 TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TĂT NGHĨA TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIÊT AAA Authentication,authorization and Account Nhận thực, cấp phép và lập tài khoản ADSL Asymmetric Digital Subcriber Line Đường dây thuê bao số bất đối xứng AES Advance Ecryption Standard Chuẩn mật mã nâng cao AK Authorization Key Khóa nhận thực ANSI American National Standards Institute Viện Quốc Gia Mỹ ASN Access Service Network Mạng dịch vụ truy nhập ATM Asynchronuos Transfer Mode Phương thức truyền dẫn không đồng bộ B BER Bit Error Ratio Tỉ số tín hiệu trên nhiễu BPSK Binary Phase shift Keying Khóa chuyển pha nhị phân B-RAS BroadBand Remote Access Server Máy chủ truy nhập băng rộng từ xa BS Base Station Trạm gốc BWA Broadband Wireless Access Truy nhập không dây băng rộng C CDMA Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã CPE Customer Premises Equipment Thiết bị truyền thông cá nhân D DES Data Encryption Standard Chuẩn mật mã hóa dữ liệu F FDD Frequency Division Duplexing Song công phân chia theo tần số FDM Frequence Division Mutiplexing Ghép kênh phân chia theo tần số G GFP Generic Framing Procedure Thủ tục định khung chung GPRS Generalized Packet Radio Service Dịch vụ vô tuyến gói chung GSM Global System For Mobile Communicatons Hệ thống toàn cầu cho truyền thông di động L LAN Local Area Network Mạng vùng cục bộ LPF Low Pass Filter Bộ lọc thông thấp M MAC Medium Access Control Điều khiển truy nhập phương tiện N NAP Network Access Provider Nhà cung cấp truy nhập mạng P PAN Personal Area Network Mạng cá nhân PKM Privacy Key Management Quản lí khóa bảo mật PMP Point to Multipoint Điểm-đa điểm Q QPSK Quadratura Phase Shift Keying Khóa chuyển pha cầu phương S SA Security Association Kết hợp bảo mật SAID Security Association Identifier Nhận dạng kết hợp bảo mật SONET Synchronous Optical Network Chuẩn xác định truyền thông trên cáp quang SS Subscriber Station Trạm thuê bao T TEK Traffic Encryption Key Khóa mật mã lưu lượng TLS Transport Layer Security Bảo mật lớp truyền tải W WAN Wide Area Network mạng diện rộng WDM Wavelength Division Multiplexing Ghép kênh đa bước sóng WEP Wired Equivalent Privacy Bảo mật đương lượng hữu tuyến Wi-Fi Wireless Fidelity Trung thực vô tuyến WLAN Wireless LAN Mạng LAN không dây WMAN Wireless MAN Mạng MAN không dây 1. Giới thiệu chung về giao thức (PKM) Định nghĩa: Giao thức quản lý khóa bảo mật có hiệu lực trong lớp con MAC thấp nhất: là lớp con bảo mật. Như IpSec (bảo mật IP), giao thức PKM dựa trên các kết hợp bảo mật (SA). Có một SA nhận thực, không được chỉ ra trong 802.16 và một SA dữ liệu cho mỗi kết nối truyền tải (và cũng có một kết nối quản lý thứ cấp) Nguồn gốc và mục đích của PKM: Các kỹ thuật bảo mật của 802.16-2004 dựa trên giao thức quản lý khóa bảo mật PKM đã được định nghĩa trong DOCSIS (các chi tiết kỹ thuật giao diện với dữ liệu qua dịch vụ cáp). DOCSIS được dùng ở Bắc Mỹ cho việc truyền tải dữ liệu đảm bảo qua các kết nối hữu tuyến ví dụ như DSL (đường dây thuê bao số). DOCSIS phát triển bởi CableLabs, cũng được dùng cho tivi cáp và được coi là đặc tả giao tiếp bảo mật cơ sở nâng cao hay BPI+. Giao thức PKMv1 Trong phần này chúng ta sẽ xem xét khái quát giao thức PKM để thấy được một vài ngữ cảnh về hoạt động của giao thức này, đồng thời tóm tắt các loại bản tin trao đổi giữa BS và SS. Sau đó phân tích các phần liên kết bảo mật trong 802.16 đáng chú ý trong giao thức PKM. Vì đặc tả tầng giao thức an toàn 802.16 MAC rất gần với BPI+, do đó có thể tham khảo trực tiếp BPI+ để thông qua đó biết thêm thông tin về PKM Cơ sở và nguyên lý hoạt động của PKMv1 2.1.1. Cơ sở về giao thức PKM Giao thức PKM được SS sử dụng để xác thực và lấy khóa bảo mật từ BS, hỗ trợ xác thực định kỳ và làm mới khóa. PKM sử dụng chứng chỉ số X.509 và DES 3 khóa đôi để đảm bảo trao đổi khóa giữa SS và BS cho trước theo mô hình client-server. Ở đây SS giống như client yêu cầu khóa trong khi BS là server, đáp ứng những yêu cầu đó, đảm bảo client SS chỉ nhận được duy nhất khóa mà client đã được xác thực. Đầu tiên PKM thiết lập một khóa ủy quyền (AK) là một khóa đối xứng bí mật được chia sẻ giữa SS và BS. AK được dùng để bảo đảm các trao đổi PKM tiếp theo cho các khóa mã hóa lưu lượng (TEK). Việc sử dụng AK và hệ thống mã khóa đối xứng (như DES) làm giảm bớt những tốn phí do các tính toán cho khóa công khai. BS xác thực một SS trong quá trình trao đổi xác thực ban đầu. Như đã nói ở trên, mỗi thiết bị SS chứa một chứng chỉ thiết bị X.509 trong phần cứng do nhà sản xuất SS tạo ra. Chứng chỉ thiết bị SS chứa khóa công khai RSA (một nửa tính cá nhân được lưu trong phần cứng thiết bj), và các thông tin đặc trưng cho thiết bị như địa chỉ MAC, số serial, ID nhà sản xuất. Trong khi trao đổi xác thực, SS sẽ gửi một bản sao của chứng chỉ thiết bị cho BS. Sau đó BS phải kiểm tra cú pháp và thông tin trong chứng chỉ SS, và cũng có thể kiểm tra tính đúng đắn của đường dẫn chứng chỉ. Nếu thỏa mãn thì BS sẽ trả lời SS bằng cách mã hóa AK (được gán cho SS đó) sử dụng khóa công khai của SS (có được trong chứng chỉ đã nhận được từ SS). Do chỉ có thiết bị SS chứa khóa cá nhân đúng, chỉ thiết bị SS mới có thể giải mã bản tin và lấy được AK đã được gán cho nó (và bắt đầu sử dụng AK). Chú ý rằng mặc dù chứng chỉ thiết bị SS được công khai cho mọi nguời, chỉ thiết bị SS mới truy cập được khóa cá nhân đúng của khóa công khai trong chứng chỉ. Như vậy để ngăn chặn thiết bị và chứng chỉ của nó bị sao chép, cần phải để khóa cá nhân trong phần cứng của thiết bị. Do đó, cái giá phải trả cho việc hacker lấy được khóa sẽ cao hơn nhiều so với việc hacker làm chủ được thiết bị. 2.1.2. Thiết lập khóa xác thực Hình 1: Luồng giao thức PKM cơ bản 2.2 Pha xác lập khoá xác thực (AK) Quá trình xác định quyền hạn của SS và AK từ BS gồm các bước sau, đầu tiên là chứng minh SS giống với BS thông qua tính xác thực: Bước 1: SS xác định thông tin thông báo là dúng: SS với tư cách là khách hàng mới có quy trình yêu cầu cấp quyền và gửi thông tin chính xác đến BS. Thông báo này có lựa chọn và không cần quan tâm đến bởi BS.( thông báo đến, có thể là thông báo yêu cầu cấp quyền và sẽ có nhiều hon nội dung thông báo nhu thế) Ðầu tiên thông báo cho phép BS nhận thức được và có khả năng nghiên cứu về SS, xác định nội dung lượng thông tin thông báo: - Ðịa chỉ MAC của SS - Khoá công cộng RSA của SS - Chứng nhận X509 của SS (chế tạo sản phẩm) - Danh sách có khả năng hỗ trợ bằng mật mã bởi SS. - Nhận dạng (SAID) SS của nguồn SA. - Chứng nhận X509 CA của thiết bị chế tạo SS. Chú ý: thông báo dó cho phép BS kiểm tra ngay xem SS có hiệu lực với nguồn SA hay không, có sản xuất hợp lý không. Bước 2: SS thông báo yêu cầu cấp quyền Ngay lập tức cho phép chứng minh thông tin là dúng và SS gửi đến BS thông báo yêu cầu cấp quyền, thậm chí còn yêu cầu cho AK và cho SIAD của một vài SA tĩnh trong SS được tham gia vào. Thông báo yêu cầu cấp quyền bao gồm các thông số sau: - Thiết bị SS phải có pass và ID - Ðịa chỉ MAC của SS - Khoá công cộng RSA của SS - Chứng nhận X509 của SS - Danh sách có khả năng hỗ trợ bằng mật mã bởi SS - Nhận dạng (SAID) SS của nguồn SA. Chú ý: (SAID) SS của nguồn SA bằng với nguồn kết nối ID hoặc CID nhận được từ BS. Bước 3: BS thông báo trả lời cấp quyền Trong khi nhận thông báo yêu cầu cấp quyền từ SS thì BS kiểm tra và chứng nhận, check các thiết đặt có khả năng mã hoá của SS. Nếu tất cả đều tốt và đều hỗ trỡ cho BS một hoặc nhiều khả năng mã hoá của SS. BS gửi thông báo trả lời cấp quyền cho SS. Thông báo này có nội dung như sau: - Cấp phép cho khoá duy nhất và viết lại thành mật mã với khoá công cộng RSA của SS. - Khoá chuỗi số 4 bit thuờng dùng để phân biệt giữa sự liên tục và các đời mới của AK. - Tồn tại khoá sử dụng được trong AK. - SAIDs của nguồn SA được thêm 0 hoặc thêm vào SAs tĩnh để SS cấp phép cho việc thu nhận thông tin về khoá. SS này là của tất cả SAs tĩnh, BS có thông tin với liên kết của SS. Trước đó SAID của nguồn SA sẽ bằng với nguồn CID. Chú ý một trong các nguyên nhân bảo mật nguồn SA là phải đồng nhất trong thông báo trả lời cấp quyền. Vì mục đích bảo mật nên phải luôn làm mới định kỳ AK bởi vì SS không gửi cho BS thông báo yêu cầu cấp quyền đó là phải giống nhau về quyền hạn(bước 2) ngoại trừ việc cấp phép cho SS không cần bắt đầu với việc gửi thông tin thông báo cấp quyền (bước 1). Ðó là vì BS nhận biết được sẽ giống nhau của SS và có ít nhất 1 AK. Chú ý: SS đã cho và BS có thể hỗ trợ đồng thời 2 hoạt động của khoá Aks. 2.3 Pha trao đổi TEK Theo như thông báo trả lời cấp quyền (nội dung của SAIDs) từ BS báo cho biết quyền hạn của SS nhận được TEKs từ BS. Như đã nói ở trên nội dung thông báo trả lời cấp quyền của SAIDs và nguồn SA là cộng 0 hoặc cộng vào nhiều hơn các SA tĩnh. SS cho phép thu nhận thông tin của khoá, vì vậy phần tiếp của SS sẽ là bắt đầu của một trạng thái TEK riêng của mỗi SAIDs là đồng nhất trong thông báo trả lời cấp quyền. Mỗi trạng thái TEK vận hành trong SS là nguyên nhân gây ra sẽ kết hợp khoá tương ứng với SAID. Bao gồm việc làm mới khoá cho các SAID ứng với tình trạng TEK trong SS sẽ thông báo yêu cầu cấp quyền. Bước 4: SS thông báo yêu cầu khoá SS đã cho gửi thông báo yêu cầu cấp quyền đến BS với nội dung như sau: - Thiết bị SS phải có số serial và ID. - Ðịa chỉ MAC của nguồn SA cần thiết được yêu cầu. - HMAC tóm tắt thông báo khoá ( có giá trị giữ được lượng thông báo yêu của khóa) Bước 5: BS thông báo trả lời khoá BS trả lời thông báo yêu cầu khoá từ SS bằng cách gửi thông báo trả lời khoá đơn SS. Ưu tiên gửi thông báo trả lời khoá và BS kiểm tra sẽ đồng nhất của SS và thực hiện tóm tắt HMAC, kiểm tra việc nhận biết thông báo yêu cầu khoá hợp lệ và nhận biết sự xáo trộn của thông báo. Nếu tất cả đều tốt thì BS sẽ gửi thông báo trả lời khoá rằng nội dung đã được kích hoạt bằng khoá chính do SAID yêu cầu bởi SS. Nó cần thiết trong tất cả thời gian BS duy trì 2 hoạt động của khoá chính của mỗi SAID. Sự tồn tại của 2 thế hệ giống nhau được sinh ra trở thành hoạt động nửa vời trong suốt quá trình hoạt động của nó trước đó và kết thúc giữa chừng trong suốt quá trình hoạt động kế tiếp. Khoá chính trong thông báo trả lời khoá bao gồm các nội dung sau: - TEK ( viết lại thành mật mã không dưới 3 lần) - Ðiểu khiển CBC bằng phương thức vô tuyến - Chuỗi số khoá cho TEK - Vẫn tồn tại thiết lập của 2 khoá chính - Tóm tắt các thông báo về khoá HMAC ( có tính xác thực/ giữ được lượng thông báo trả lời khoá). Chú ý: về thông tin thông báo trả lời khoá thì vẫn giữ nguyên trạng thái của 2 khoá chính. Ðó là sẽ giúp đỡ cần thiết để ước lượng thời gian của SS khi BS mất hiệu lực của TEK riêng. Ngừng trả lời SS khi đưa vào chương trình khoá sau này yêu cầu rõ hơn và nhận được khoá chính mới trước khi làm mất hiệu lực của khoá chính BS. Việc chuyển tiếp khoá và đồng bộ Như đã nói ở phần 2.2 thì SS yêu cầu cấp quyền (Bước 2) và nhận được quyền từ BS trong khi BS trả lời cấp quyền (Bước 3) để thử SS với các kiểu khác của AK. Hoạt động có giá trị tồn tại trong AK phản ánh sự tồn tại của AK trong thời gian thông báo trả lời cấp quyền và gửi đến bởi BS. Nếu SS lỗi thì cho phép kết thúc của luồng AK. BS sẽ xem xét SS nhung không cho phép và remove tất cả bảng liên kết khoá TEK với nguồn SA của SS. 2.4.1 Chuyển tiếp AK Chứng minh sự liên kết liên tục nhưng trên thực tế BS hỗ trợ cùng một lúc 2 hoạt động của AS cho mỗi SS cùng tồn tại. Thực hiện chuyển tiếp BS khi nhạn thông báo yêu cầu cấp quyền từ SS và BS chỉ tìm các hoạt động đơn của AK cho SS. Tín hiệu này sẽ bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp của AK. Sau khi BS gửi thông báo trả lời khoá với nội dung mới 2 lần của AS đến SS. Hiện tại AK đầu tiên sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến khi hết thời gian. AK thứ 2 sẽ tồn tại (trong BS) cùng với thời gian tồn tại của AK đầu tiên cộng lại. Rõ ràng AK thứ 2 cần phải được tồn tại lâu hơn thời gian kết thúc của AK đầu tiên. AK thứ 2, mới sẽ phân công cho khoá một chuỗi số (modul 16) lớn hơn AK đầu, cũ. Chú ý: khi thiết kế BS đã cho phải luôn luôn chuẩn bị yêu cầu từ SS và trả lời lại AK. Với ý nghĩa này nếu BS tiếp nhận thông báo yêu cầu cấp quyền từ SS trong phần giữa của chuyển tiếp BS đến AK mới, BS sẽ đáp lại bằng cách gửi hoạt động của AK mới đến SS. Khi hết hiệu lực của khoá cũ và yêu cầu cấp quyền sẽ bắt đầu của một quá trình hoạt động của một AK mới khác và bắt đầg của một giai đoạn chuyển tiếp khoá mới. 2.4.2 Chuyển tiếp TEK Tương tự việc sử dụng 2 khoá AK là BS và SS cũng cần phải chia sẻ cho 2 hoạt động của TEK mới SAID ở bất cứ thời gian nào. Ðể hoàn thành phải sử dụng yêu cầu khoá (bước 4) và trả lời khoá (bước 5) thông báo. Các TEk mới sẽ phân công cho khoá một số lớn hơn TEK cũ. Chú ý: dù không giống AKs là sử dụng TEK để giữ thông báo đến, TEK bảo vệ sự luu thông dữ liệu trên cả 2 hướng là uplink và downlink. Như vậy mỗi chuyển tiếp của nó phức tạp hơn chuyển tiếp AK. Trong các thế hệ thì nó là thiết bị chuyển tiếp BS của TEK và là sẽ đáp lại của SS đòi nâng cấp thành kiểu TEK tốt nhất. Từ việc chuyển tiếp khoá là thước đo chủ yếu của chuyển tiếp TEK. Chuyển đổi BS giữa 2 hoạt động TEK khác nhau có phụ thuộc hay không. - Với mỗi SAID sử dụng cho mục đích viết lại thành mật mã, việc kết thúc của TEK cũ hơn trong BS sẽ lập tức chuyển thành TEK mới. - Giai đoạn chuyển tiếp uplink bắt đầu từ thời gian BS gửi thông báo trả lời khoá (nội dung TEK mới) và chuyển tiếp được so sánh khi TEK cũ hế hiệu lực. Trong suốt thời gian này nó tác động trở lại SS và chuyển tiếp bất chấp việc SS có chấp nhận TEK mới hay không, tại thời điểm hết hiệu lực của TEK cũ hơn thì BS sẽ chuyển sang TEK mới và viết lại thành một mã cho downlink traffic. Từ việc áp dụng thực tế của 2 hoạt động TEKs, BS sẽ sử dụng TEK khác phụ thuộc vào việc sử dụng TEK cho downlink hoặc uplink traffic. Từ mật mã downlink traffic (SS), BS sẽ sử dụng 2 hoạt động TEK cũ hơn, đó là vì BS biết chắc rằng SS sẽ có được từ 2 TEK cũ ( nhung không nhất thiết phải thu được TEK mới). Ðó là điều tất nhiên ở phần đầu gói tin ( tiêu đề TEK vẫn còn hiệu lực) Trong khoảng thời gian tồn tại thực tế của TEK nó quan tâm đến downlink traffic (SS), BS sẽ viết lại thành mật mã và đưa đến TEK với 1/2 của TEK thứ 2 trên tổng thời gian tồn tại. Trong giới hạn đơn việc trao hoạt động cho TEK cũ hơn sau đó sẽ vẫn hoạt động và SS chắc chắn sẽ có những TEK cũ hơn. Do đó BS sẽ chắc chắn nhận được TEK cũ hơn và sẽ lựa chọn TEK mới khi nhìn thấy thông báo yêu cầu khoá từ SS. Khi dó uplink traffic (SS) BS sẽ có thể giải mã với TEK cho TEK toàn bộ thời gian tồn tại. Ðó là vì BS sẽ sở hữu cả 2 hoạt động của TEK. SS sẽ lựa chọn giải quyết từ uplink traffic đến BS Giao thức PKMv2 Xác thực qua lại giữa BS và MS Những nhà cung cấp dịch vụ muốn chắc chắn rằng những thuê bao có cấp phép mới có thể kết nối vào mạng lưới của họ. Chính vì vậy mà BS muốn phân loại tính xác thực và việc cấp phép của mỗi MS yêu cầu kết nối. Các thuê bao muốn kết nới với BSs hợp pháp để bảo vệ khỏi sự tấn công của các hacker trong vai trò người trung gian. Nói một cách khác thì MS cho phép đăng nhập mạng lưới của nhà cung cấp sẽ phân biệt được các BS đang kết nối với những nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp PKMv2 hỗ trợ 2 cơ chế cho tính xác thực này là: có thể sử dụng RSA keys cho mã khóa công khai dựa trên tính xác thực, hay EAP cho khóa bí mật dựa trên việc chứng minh tính xác thực. EAP là tính xác thực giao thức mạng và là sự gia tăng giao thức chung cho người sử dụng/ phân chia tính xác thực cho cổng vào mạng lưới (ví dụ: EAP hơn 802.1X của mạng có dây hay mạng không dây LAN ) hoặc truy cập từ xa (ví dụ: sử dụng EAP hơn IKEv2 cho tính xác thực và IPsec SA lắp đặt). Phương pháp EAP cũng giống như EAP-AKA cần thiết cho tính xác thực. Xác thực và điều khiển truy nhập trong PKMv2 PKMv2 (1.2) sửa chữa hầu hết nếu không phải tất cả dòng trong thiết kế PKM. Đặc biệt là AES-CCM là MPU thuật toán mới ( xem chương 7 để biết tóm tắt về AES-CCM). CCM bao gồm dạng tính toán như chế độ đóng gói, và CBC-MAC như là tin nhắn giải thuật thống nhất. Nhắc lại rằng 802.11i phân chia (5) cũng sử dụng CCM, và như là dạng nhận lượng rộng lớn xem lại trong mã hóa công cộng. Để khởi động lại việc bảo vệ của 802.16 MPDUs, có monotonically increasing 32 bit dãy số trong an ninh đóng gói header. Tính xác thực và mã khóa giao thức lắp đặt cũng có một số đặc tính mới và bảo vệ chống lại nhiều sự tấn công đa dạng mà PKM không được bảo vệ tốt. Đầu tiên, giao dịch đầu tiên dựa trên RSA căn bản hỗ trợ xác thực quan hệ qua lại và có được sự cấp phép. Có một giao thức xác thực dựa trên EAP cho người sử dụng dùng kiến trúc back-end, như kiến trúc AAA (ví dụ: RADIUS). Mã khóa giao dịch chính xác cũng bao gồm nonces liveness phân loại và để bảo vệ chống lại sự quay trở lại của các cuộc tấn công. Có mã khóa phân cấp mà MS và BS có thể amortise the cost () của tính xác thực đầu tiên và quá trình cấp phép. Cuối cùng, có provision mới cho việc bàn giao đang trong quá trình thảo luận.: chúng bao gồm tính xác thực trước của MS tới BS nó có thể kết nối trong tương lai, và phương thức của backend authentication máy chủ hay authenticator làm đơn giản mã khóa lắp đặt với đa BS chỉ sau giao dịch tính xác thực đơn với MS. Phần còn lại chúng tôi sẽ thảo luận về giao thức mới và thuật toán cụ thể hơn. Xác thực qua lại dựa trên khoá công khai trong PKMv2 Mã khóa công khai dựa trên trên xác thực quan hệ qua lại và sự cấp phép bao gồm 3 tin nhắn với những nội dung thông báo lựa chọn từ MS cho tới BS 3.2.1.1. Tin nhắn yêu cầu cấp phép MS khởi tạo RSA dựa trên qua lại quá trình cấp phép bằng việc gửi tin nhắn yêu cầu cấp phép. Tin nhắn này bao gồm số 64-bit MS-RANDOM. Chứng chỉ X.509 của MS, danh sách của mã hóa phù hợp (thống nhất và mã hóa qui tắc) mà MS hỗ trợ. SAID là SAID chính của MS, và trong trường hợp này tương đương với CID được phân bổ cho MS trong suốt sự sắp xếp ban đầu. Chú ý rằng tin nhắn yêu cầu cấp phép bản thân nó không được kí bởi MS, chính vì thế mà BS không có cách nào khác trong việc chắc chắn rằng yêu cầu không thật ở dạng hợp lệ. 3.2.1.2. Tin nhắn phản hồi việc cấp phép BS gửi tin nhắn cấp phép phản hồi tới MS yêu cầu cổng vào mạng lưới dịch vụ . Trong tin nhắn phản hồi, BS bao gồm 64 bit MS_RANDOM number nhận được, bao gồm riêng nó 64 bit random number, BS_RANDOM, RSA mã hóa 256 bit-pre-PAK (mã hóa với mã khóa MS công khai), chất lượng PAK (quãng thời gian truy cập và số đặc biệt, và một hay nhiều SAIDs ); BS bao gồm chứng chỉ riêng và kí kết toàn bộ tin nhắn cấp phép MS sẵn sàng phân loại mà BS được cấp phép kí kết tin nhắn phản hồi cấp phép trên thực tế. Chú ý rằng trong trường hợp, trong quá trình cấp phép WMAN, vẫn chưa có tin tưởng cổng vào mạng lưới cho MS, chính vì vậy nên có chứng chỉ nhà sản xuất BS hoặc chứng chỉ WiMAX sẵn có cho MS Sau khi đã kí kết kiểm tra, MS phân loại liveness bằng việc so sánh MS_RANDOM mà nó gửi với số MS_RANDOM trong tin nhắn cấp phép phản hồi. Sau đó, nó dịch chuyển PAK, kết hợp chất lượng và cuối cùng là SAID. Chú ý rằng chỉ có MS hợp pháp mới có thể dịch chuyển PAK và vì vậy, sự cấp phép của MS có thể chắc chắn bằng thông tin sở hữu của PAK SAID thì lựa chọn trong thông điệp này, nếu giao dịch cấp phép RSA được quan sát theo dõi bởi giao dịch thực EAP 3.2.1.3. Tin nhắn cấp phép BS vẫn chưa thể phân loại liveness của tin nhắn và cũng chưa thể quyết định nếu MS đã được cấp phép thực tế đã yêu cầu cổng vào cho việc phân chia mạng lưới. Tin nhắn cấp phép tính xác thực cung cấp sự chắc chắn Trong việc chấp nhận tính xác thực của tin nhắn, MS bao gồm số mà đã nhận được trong tin nhắn cấp phép phản hồi (BS_RANDOM) cho liveness thông tin và có địa chỉ MAC riêng và bao gồm mã kiểm tra mã hóa của chấp nhận tin nhắn. Toàn bộ các quy tắc thống nhất miêu tả chi tiết là nguyên tắc OMAC với AES như dựa trên mã hóa, và mã khóa OMAC được kế thừa từ PAK với 0 như là số packet trong sự kế thừa ( xem chi tiết ở 12.4.3 trong mã khóa kế thừa ) Cuối của RSA giao dịch cấp phép, BS được chứng minh cho MS và MS- phân loại- được chứng minh với BS Xác thực qua lại dựa trên EAP trong PKMv2 X¸c thùc qua l¹i dùa trªn EAP trong PKMv2 ®¬n cã thÓ chøng minh x¸c thùc qua l¹i (chØ dÉn x¸c nhËn quyÒn qua l¹i theo x¸c nhËn viÖc së h÷u kho¸, nÕu sù kÕt hîp b¶o mËt cã liªn quan). Tuy nhiªn, sù kÕt hîp trong thuËt to¸n x¸c thùc khãa c«ng céng theo x¸c nhËn quyÒn EAP cã thÓ còng ®­îc sö dông trong truy cËp WMAN. Trong tr­êng hîp ®ã, thuËt to¸n x¸c thùc kho¸ c«ng céng ®­îc coi lµ thiÕt bÞ cung cÊp x¸c nhËn quyÒn qua l¹i, nh­ng ng­îc l¹i x¸c thùc EAP lµ x¸c nhËn quyÒn ng­êi dïng (®Æc biÖt ®óng khi sö dông thÎ SIM x¸c nhËn ®Çy ®ñ). X¸c nhËn EAP trong PKMv2 còng t­¬ng tù nh­ trong 802.1X/EAP dùa trªn x¸c nhËn quyÒn cña 802.11iSTA: tr¹m di ®éng x¸c nhËn mét AS th«ng qua mét m¸y x¸c nhËn. Tr¹m gèc trong 802.16 phôc vô nh­ m¸y x¸c nhËn, mÆc dï trong mét sè cÊu tróc cña hµm x¸c nhËn quyÒn vµ tr¹m gèc ph¶i t¸ch biÖt (m« h×nh ph©n li tr¹m gèc vµ m¸y x¸c nhËn cÇn ®­îc nh×n mét c¸ch tæng quan tr­íc khi ®­îc coi lµ an toµn). X¸c nhËn quyÒn EAP theo c¸c b­íc sau: Bé x¸c thùc hoÆc tr¹m gèc khëi ®Çu qu¸ tr×nh x¸c nhËn quyÒn EAP. Chó ý r»ng giao thøc x¸c nhËn quyÒn dùa trªn kho¸ c«ng céng, tr¹m di déng yªu cÇu x¸c nhËn quyÒn. Tr¹m gèc göi mét th«ng tin yªu cÇu EAP tíi tr¹m di déng. EAP ®ång nhÊt ®iÓn h×nh yªu cÇu ®ãng gãi trong mét MAC ®¬n vÞ d÷ liÖu giao thøc ®iÒu khiÓn (viÖc qu¶n lý vËn chuyÓn th«ng tin EAP ®øng vÞ trÝ thø 2). Tr¹m di ®éng tr¶ lêi yªu cÇu EAP. Bé x¸c nhËn vµ tr¹m di ®éng tiÕp tôc thay ®æi EAP cho ®Õn khi m¸y chñ x¸c nhËn quyÕt ®Þnh thay ®æi ®­îc hay kh«ng nghÜa lµ thµnh c«ng hay lçi. Sè chÝnh x¸c cña th«ng tin EAP phô thuéc vµo ph­¬ng thøc ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn. Mét giao thøc nhËn thùc më réng thµnh c«ng hay thÊt b¹i ®Òu chÊm døt x¸c nhËn quyÒn EAP vµ qu¸ tr×nh xö lý x¸c nhËn. Cuèi chu tr×nh ho¹t ®éng cña giao thøc, tr¹m gèc vµ tr¹m di ®éng cã kho¸ chÝnh. NÕu thay ®æi EAP sau thay ®æi thuËt to¸n x¸c thùc quyÒn kho¸ c«ng céng th× th«ng tin EAP ®­îc b¶o vÖ b»ng c¸ch sö dông toµn bé kho¸ EAP nh­ lµ kÕt qu¶ cña thuËt to¸n x¸c nhËn quyÒn kho¸ c«ng céng thay ®æi. Th«ng tin EAP bao gåm mét chuçi sè AK (AK vµ EIK lµ nguån gèc cña thuËt to¸n kho¸ c«ng céng (RSA) thay ®æi) cho viÖc b¶o vÖ trë l¹i vµ ph©n lo¹i OMAC, m¸y tÝnh sö dông EIK cho viÖc b¶o vÖ toµn vÑn. NÕu phô thuéc AS cã liªn quan trong xö lý EAP th× AS cÊp ph¸t khãa chÝnh cho bé x¸c nhËn quyÒn hoÆc tr¹m gèc sau khi EAP thay ®æi hoµn toµn. Tr¹m gèc vµ tr¹m di ®éng khi ®ã dµn xÕp trong 3 c¸ch thay ®æi ®Ó cung cÊp cho tõng tr­êng hîp xö lý kho¸ chÝnh. 3 c¸ch thay ®æi ®ã cã thÓ ®­îc m¸y chñ ch¹y sau thêi gian xö lý kho¸ chÝnh ®Ó tr¶ l¹i gi¸ trÞ cña x¸c nhËn quyÒn EAP thay ®æi. Ba c¸ch thay ®æi gi÷a tr¹m gèc vµ tr¹m di ®éng Tr¹m gèc vµ tr¹m di ®éng lÊy kho¸ chÝnh tõ kho¸ AAA, (®ã lµ kÕt qu¶ cña thay ®æi x¸c nhËn quyÒn EAP) b»ng c¸ch ®¬n gi¶n chØ ra 20 bËc thÊp nhÊt bé khãa cña AAA. 3 c¸ch thay ®æi chñ yÕu thiÕt lËp lµ b»ng chøng së h÷u kho¸ chÝnh gi÷a tr¹m gèc vµ tr¹m di ®éng, hiÓu theo nghÜa th«ng th­êng nã ®­îc ph©n tÝch nh­ xö lý x¸c nhËn quyÒn cho tr¹m di ®éng vµo m¹ng dÔ dµng ®Ó truyÒn tin th«ng th­êng. §Æc biÖt 802.16 sö dông EAP chøa 3 c¸ch thay ®æi th«ng tin, víi mçi sù thay ®æi ®­îc mang MAC management PDUs. Môc ®Ých cuèi cïng thªm vµo x¸c nhËn quyÒn qua l¹i lµ thiÕt lËp TEK vµ KEK cÇn thiÕt cho tr¹m di ®éng truy cËp dÔ dµng dÞch vô m¹ng. Ba c¸ch thay ®æi gåm cã c¸c th«ng tin sau: Tr¹m gèc b¾t ®Çu sù thay ®æi b»ng c¸ch göi mét EAP thiÕt lËp kho¸ yªu cÇu th«ng tin tíi tr¹m di ®éng. Th«ng tin ®ã bao gåm 64 bit lÇn nµy chØ râ tr¹m gèc ngÉu nhiªn, AKID cña kho¸ nhËn thùc lµ b»ng chøng së h÷u cña nã ®· ®­îc thiÕt lËp, vµ cuèi cïng mét th«ng tin tæng kiÓm tra tÝnh vÑn toµn. ViÖc tæng kiÓm tra ®­îc m¸y tÝnh thùc hiÖn bëi viÖc sö dông mét kho¸ toµn vÑn kÕ thõa tõ kho¸ chÝnh. ®iÒu nµy cung cÊp sù tån t¹i cña viÖc thay ®æi hai nhãm cã liªn quan, vµ còng b¶o vÖ sù tÊn c«ng trë l¹i. Tr¹m di ®éng tr¶ lêi víi mét th«ng tin tr¶ lêi cã thiÕt lËp khãa EAP. T¹i thêi ®iÓm ®ã mét tr¹m di ®éng t¹o ra 64 bit vµ gäi lµ tr¹m di ®éng ngÉu nhiªn (RamdomMS), bao gåm c¶ tr¹m gèc ngÉu nhiªn trong th«ng tin ®Çu tiªn. Nã còng nhËn d¹ng AKID, ph¶i t­¬ng tù nh­ thõa nhËn tÝnh ®óng ®¾n cña mét th«ng tin ®óng. Mét tr¹m di ®éng còng bao gåm bé m· ho¸ cã thÓ truyÒn th«ng tin. Trong viÖc x¸c nhËn kho¸ c«ng céng dùa trªn x¸c nhËn quyÒn vµ thay ®æi x¸c nhËn quyÒn, bé m· ho¸ lµ th«ng tin ®Çu tiªn ®­îc göi bëi tr¹m di ®éng. NÕu 3 c¸ch thay ®æi theo thuËt to¸n x¸c nhËn kho¸ c«ng céng thay ®æi th× tr¹m di ®éng ®îi cho ®Õn khi th«ng tin chuyÓn qua ®­îc bé m· ho¸. Cuèi cïng lµ tæng kiÓm tra bé mËt m· sö dông thuËt to¸n HMAC hoÆc OMAC. ViÖc tæng kiÓm tra ®­îc tÝnh to¸n sö dông b¶o vÖ th«ng tin 2 vµ 3 cña 3 c¸ch thay ®æi. Kho¸ m· b¶o toµn th«ng tin lµ giíi h¹n cña BSID, MSID, RamdomBS, vµ RamdomMS. §iÒu ®­îc mong muèn lµ bao gåm nh÷ng tÝnh trong viÖc kÕ thõa kho¸ kÓ tõ khi sù kÕ thõa bao gåm 3 phÇn hoÆc mét vµi thùc thÓ cã d¹ng AAA. Thªm n÷a kh¶ n¨ng nhiÒu kÎ thï truy cËp bÊt hîp ph¸p vµo nh÷ng kho¸ quan träng vµo WMAN. Chi tiÕt nguån gèc kho¸ ta t×m hiÓu ë phÇn sau. Th«ng tin cuèi cïng lµ mét EAP thiÕt lËp kho¸ ®­a ra hoÆc EAP thiÕt lËp kho¸ phô thuéc vµo dï tr¹m gèc cã thÓ kiÓm tra sù tån t¹i vµ tÝnh toµn vÑn th«ng tin nhËn ®­îc theo 2 trong 3 c¸ch thay ®æi ®ã. Th«ng tin bao gåm tr¹m di ®éng ngÉu nhiªn, tr¹m gèc nhÉu nhiªn, vµ AKID, ngoµi ra cßn c¶ m· ho¸ thuéc tÝnh cËp nhËt cña kho¸ SA thªm vµo ®Ó tæng kiÓm tra tÝnh toµn vÑn. Thuéc tÝnh cËp nhËt kho¸ SA bao gåm nhiÒu kho¸ TEK, vµ nhãm c¸c kho¸ GKEK, GTEK ®­îc m· ho¸ bëi thuËt to¸n kho¸ ngoµi AES. ViÖc m· ho¸ kho¸, kho¸ m· kho¸ ®¬n, chuyÓn ho¸ theo c¸ch t­¬ng tù nh­ m· ho¸ toµn vÑn th«ng tin (MIC), b»ng c¸ch pha trén gi÷a BSID, MSID vµ thùc thÓ t¹i thêi ®iÓm AK thay ®æi. Theo c«ng thøc cña th«ng tin 3, tr¹m di ®éng kiÓm tra tr¹m gèc cã thùc sù ho¹t ®éng vµ m« h×nh 3 c¸ch thay ®æi sÏ kh«ng lÆp l¹i sù chuyÓn ®æi cò gi÷a BS vµ MS. TiÕp ®ã nã sÏ b¾t ®Çu rót ra c¸c kho¸ bao gåm c¶ thuéc tÝnh cËp nhËt cho kho¸ vµ sö dông 802.16 cho viÖc chuyÓn giao d÷ liÖu. Khoá phân cấp PKMv2 Đéng lùc chÝnh sau viÖc ph©n cÊp kho¸ PMKv2 ®Ó tr¶ l¹i gi¸ trÞ thay ®æi bao gåm tÝnh to¸n nh÷ng ho¹t ®éng chuyªn s©u. §Çu tiªn thuËt to¸n kho¸ c«ng céng thay ®æi gi÷a tr¹m gèc vµ tr¹m di ®éng lµ môc tiªu riªng cña qu¸ tr×nh m· ho¸. thªm vµo ®ã ®Ó thay ®æi thuËn to¸n kho¸ c«ng céng, tr¹m gèc vµ tr¹m di ®éng ph¶i sö dông giao thøc x¸c thùc më réng dùa trªn nhËn thùc, trong ®ã m¸y chñ lµ mét m¸y chñ phô thuéc. Mét m¸y chñ phô thuéc cã thÓ cã mét vµi b­íc truyÒn xa hoÆc thËm chÝ lµ ho¹t ®éng ®éc lËp t¹i thêi ®iÓm. Giao thøc nhËn thùc chung ®· cã thÓ thay ®æi v× phô thuéc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kho¸ c«ng céng (vÝ dô giao thøc nhËn thùc më réng m¹ng b¶o mËt chuyÓn tiÕp phô thuéc vµo m¸y kh¸ch vµ m¸y chñ ®Ó sö dông chøng nhËn x¸c thùc qua l¹i lÉn nhau) nh­ng bao gåm Ýt nhÊt m¸y chñ thay ®æi víi AS xa. §Æc biÖt 802.16 sö dông kÕt qu¶ cña thuËt to¸n c«ng céng vµ/hoÆc x¸c nhËn giao thøc x¸c thùc më réng vµ thay ®æi x¸c nhËn ®Ó thiÕt lËp mét kho¸ nhËn thùc. Môc tiªu cña viÖc thay ®æi lµ tr¹m gèc cung cÊp mét hoÆc nhiÒu h¬n c¸c kho¸ mËt m· l­u l­îng tíi tr¹m di ®éng ®Ó tr¹m di ®éng cã thÓ truy cËp mËt m· dÞch vô m¹ng. Sù ph©n cÊp kho¸ nµy b¾t ®Çu tõ kho¸ x¸c thùc (AK) vµ x©y dùng h­íng vÒ kho¸ b¶o mËt kho¸ (KEK), kho¸ mËt m· l­u l­îng (TEK) cã thÓ ®­îc sinh ra mµ kh«ng ph¶i lÆp l¹i m·. Kh¸i niÖm vÒ gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña viÖc x¸c nhËn ban ®Çu kh«ng míi trong 802.16. Giao thøc b¶o mËt v« tuyÕn m¹ng MAN sö dông kü thuËt t­¬ng tù: cho tr­êng hîp 802.1X/ EAP, tr¹m vµ ®iÓm truy cËp trong mét m¹ng kÕt hîp b¶o mËt tèt sö dông 4 c¸ch thay ®æi vµ nhãm thay ®æi ®Ó thiÕt lËp kho¸ mËt m· l­u l­îng (TEK) vµ (GTEK) t¸ch biÖt ra. Tr¹m vµ ®iÓm truy cËp cã thÓ lÆp l¹i 4 c¸ch thay ®æi d­íi sù b¶o vÖ cña PMK ( thiÕt lËp th«ng qua x¸c nhËn 802.1X/EAP) cho ®Õn khi PMK kÕt thóc ®Ó nh÷ng kho¸ l­u l­îng(TEK) ®­îc lµm míi. T­¬ng tù viÖc cung cÊp kho¸ ®· lµm míi th­êng biÕt ®Õn nh­ kü thuËt më kho¸ s½n cã trong líp giao thøc m¹ng (IP) giao thøc qu¶n lý kho¸ nh­ lµ kho¸ thay ®æi internet (IKE) vµ GDOI. 3.2.3.1. Sù thiÕt lËp kho¸ nhËn thùc vµ nguån gèc thuËt to¸n kho¸ c«ng céng thay ®æi Trong giao thøc x¸c nhËn thuËt to¸n kho¸ c«ng céng, tr¹m gèc ph¸t ra 256 – bit pre – PAK tíi tr¹m di ®éng ®· ®­îc m· ho¸ víi c¸c kho¸ c«ng céng cña tr¹m di ®éng ®ã. Pre – PAK phôc vô víi hai môc ®Ých: mét lµ b¾t ®Çu víi kho¸ cã l­îng th«ng tin ®Çy ®ñ ®Ó x¸c nhËn viÖc cÊp phÐp thõa nhËn th«ng tin trong kho¸ c«ng céng thay ®æi, vµ ®Ó x¸c nhËn 160 – bit PAK. §Ó gi¶i nghÜa cho sù x¸c nhËn cña PAK, chóng ta cÇn m« t¶ hµm x¸c nhËn kho¸ 802.16 ®Çu tiªn (còng ®­îc hiÓu nh­ dot16KDF). Cã hai hµm x¸c nhËn kho¸ kh¸c nhau ®­îc ®Þnh nghÜa bëi tèc ®é lÆp xung (PRF) lµ m· x¸c thùc b¶n tin bÞ x¸o trén (HMAC) hoÆc lµ OMAC. dot16KDF(key,keyDerivationString,keyLength) { result=null; Kin =Truncate(key, 128); (128istheAESblocksize;AESistheOMACcipher) for(i=0;i (keylength-1)/128;i++) { result=result || AES-OMAC(Kin , i || keyDerivationString || keyLength); } returnTruncate(result,keyLength); } dot16KDF(key,keyDerivationString,keyLength) { result=null; Kin=Truncate(key, 160); (160istheSHAN-1digestlength) for(i=0;i (keylength-1)/160;i++) { Result=Result || HMAC-SHA-1(Kin ,i || keyDerivationString || keyLength); } returnTruncate(result,keyLength); } Truncate(key,keyLength) { returnkeyLength–most–ignificant-bits(key); (extracttherequiredbitsstartingatthemostsignificantbit) } Tõ pre – PAK, tr¹m gèc vµ tr¹m di ®éng x¸c nhËn tÝnh nguyªn vÑn cña kho¸ (IK) – mét 128 bÝt kho¸ OMAC ®Ó x¸c nhËn viÖc cÊp phÐp thõa nhËn th«ng tin trong kho¸ c«ng céng thay ®æi. 3.2.3.2. Nguån gèc kho¸ mËt m· kho¸ vµ viÖc sinh kho¸ mËt m· l­u l­îng. ViÖc gäi l¹i nh÷ng kho¸ mËt m· l­îng ®­îc chuyÓn giao theo 3 c¸ch thay ®æi. Nh÷ng c¸ch thay ®æi ®ã ph¶i ®­îc b¶o vÖ toµn vÑn vµ bÝ mËt c¸c kho¸ (TEK vµ GTEK) ph¶i ®­îc chuyÓn thµnh mËt m·. Môc ®Ých tr¹m di ®éng vµ tr¹m gèc b¾t nguån tõ hai lo¹i kho¸ lµ HMAC vµ OMAC, víi mçi truyÒn th«ng kÕt nèi t¶i xuèng hay ®Èy lªn vµ mét kho¸ mËt m· kho¸ (KEK) ®Ó b¶o vÖ nh÷ng kho¸ mËt m· l­u l­îng(TEKs) bao gåm trong khãa mËt m· l­u l­îng cã thuéc tÝnh cËp nhËt. NÕu tr¹m di ®éng ®­îc x¸c nhËn ®Ó nhËn mét hoÆc nhiÒu h¬n GSAs, tr¹m gèc göi th«ng tin trao ®æi GTEK vµ GKEK trong kho¸ cã thuéc tÝnh cËp nhËt. 3 c¸ch thay ®æi c¸c kho¸ b¶o vÖ cã thÓ ®­îc b¾t nguån tõ tr­íc khi thay ®æi nÕu viÖc thu ®­îc kh«ng vµo lóc nµy, cô thÓ lµ tr¹m di ®éng ngÉu nhiªn vµ tr¹m gèc ngÉu nhiªn trong 3 c¸ch thay ®æi. Do ®ã: OMAC-KEY-U-128, OMAC-KEY-D-128, KEK = dot16KDF (AK, MSID || BSID || “OMAC_KEYS+KEK”,384); HMAC-KEY-U-128, HMAC-KEY-D-128, KEK = dot16KDF (AK, MSID || BSID || “OMAC_KEYS+KEK”,448) So sánh với PKMv1 Giao thức PKMv2 là nền tảng của bảo mật Wimax di động được định nghĩa trong 802.16e. Giao thức này quản lý lớp bảo mật MAC sử dụng các bản tin PKM-REQ/RSP. Nhận thực PKM EAP, điều khiển mật mã hóa lưu lượng , trao đổi khóa chuyển giao và các bản tin bảo mật quảng bá/ đa điểm, tất cả đều dựa vào giao thức này. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tham khảo trong quyển “Security In Wireless LANs and MANs”, tác giả T.Hardjono, L.R.Dondeti Link: KẾT LUẬN Sau một thời gian nghiên cứu chúng em đã đưa ra cái nhìn tổng quan về quá trình quản lý và bảo mật và các giao thức khoá trong Wimax. Hướng nghiên cứu tiếp theo là làm rõ thêm nữa một số kỹ thuật được sử dụng ở lớp MAC để tăng sự hỗ trợ cho khả năng bảo mật trong Wimax di động, mô hình dịch vụ như thế nào. Chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía các thầy cô, các bạn sinh viên để chúng em hoàn thiện hơn nữa kiến thức cho bản thân, phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu sau này. Một lần nữa chúng em xin cảm ơn tất cả thầy và các bạn đã quan tâm giúp đỡ chúng em trong quá trình hoàn thành đề tài. Nhóm đề tài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhom05_PKM_wimax.doc
  • pptNhom05_PKM_wimax.ppt