Giới thiệu về các hormon thực vật

Hormon thực vật(HMTV) l một chất hữu cơ ,do tế bo tạo ra tại 1 nơi no đĩ trong cơ thể thực vật v được chuyển tới 1 nơi khc.Ở đĩ, với 1 nồng độ thấp, chng ảnh hưởng trn cc bước của qu trình pht triển của thực vật.Chng khơng phải l chất dinh dưỡng, cc vitamin hay những nguyn tố khống thiết yếu cho thực vật. Người ta thường phn biệt hormon tăng trưởng thực vật tức l sản phẩm thin nhin của thực vật với chất điều hồ sinh trưởng (ĐHST) thực vật bao gồm cc hormon thực vật v cc hợp chất hữu cơ nhn tạo cĩ hoạt tính điều hồ.Cc nh sinh lý thực vật thích dng từ chất điều hồ sinh trưởng thực vật hơn.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3085 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu về các hormon thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochormontv.doc
  • pptHormon Thuc vat.ppt
  • dbThumbs.db