Góp phần khảo sát alcaloid trong rễ cây dừa cạn catharanthus roseus, g.don họ trúc đào (apocynaceae)

GÓP PHẦN KHẢO SÁT ALCALOID TRONG RỄ CÂY DỪA CẠN CATHARANTHUS ROSEUS, G.DON HỌ TRÚC ĐÀO (APOCYNACEAE) MAI LƯƠNG BÍCH NGỌC Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng, các ký hiệu viết tắt Mở đầu Phần tổng quan Chương 1: Giới thiệu sơ lược về cây Dừa Cạn Chương 2: Các nghiên cứu hóa học của cây Dừa Cạn Phần thực nghiệm Chương 1: Khảo sát các cấu tử hữu cơ trong rễ cây Dừa Cạn Chương 2: Ly trích Alcaloid tổng từ rễ cây dừa Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3201 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Góp phần khảo sát alcaloid trong rễ cây dừa cạn catharanthus roseus, g.don họ trúc đào (apocynaceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgMaiLuongBichNgoc.jpg
Luận văn liên quan