Góp phần khảo sát thành phần hóa học cao eter dầu hỏa của cây chó đẻ răng cưa Phyllanthus urinaria L họ thầu dầu euphobiaceae

GÓP PHẦN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO ETER DẦU HỎA CỦA CÂY CHÓ ĐẺ RĂNG CƯA Phyllanthus urinaria L. HỌ THẦU DẦU EUPHOBIACEAE BÙI TRỌNG ĐẠT Trang nhan đề Mục lục Lời cảm ơn Lời nói đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Thực nghiệm Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Góp phần khảo sát thành phần hóa học cao eter dầu hỏa của cây chó đẻ răng cưa Phyllanthus urinaria L họ thầu dầu euphobiaceae, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • jpgBuiTrongDat.jpg
Luận văn liên quan