Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cây sơn cúc hai hoa - Wedelia biflora (d).lc., họ cúc (asteraceae)

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY SƠN CÚC HAI HOA - WEDELIA BIFLORA (D).LC., HỌ CÚC (ASTERACEAE) NGUYỄN THANH HOÀNG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Phần 1: Tổng quan Phần 2: Nghiên cứu và kết quả Phần 3: Thực nghiệm Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo

pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2544 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cây sơn cúc hai hoa - Wedelia biflora (d).lc., họ cúc (asteraceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • jpgNguyenThanhHoang.jpg
Luận văn liên quan