Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây cúc áo spilanthes acmella L. Murr Họ Cúc Asteraceac

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY CÚC ÁO spilanthes acmella L. Murr Họ Cúc Asteraceac NGUYỄN THỊ THU THỦY Trang nhan đề Mục lục Lời cảm tạ Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan Phần 3: Thực nghiệm Phần 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2736 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây cúc áo spilanthes acmella L. Murr Họ Cúc Asteraceac, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf8.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • jpgNguyenThiThuThuy.jpg